sobota 3. srpna 2019

Vážení Milovaní, v současné době procházím nádhernou fází ve velmi úzkém spojení s přírodou a elementály. Ti z nás, kteří sestoupili jako Elohim, a pracují především pro Zemi, dostávají nyní nové impulsy. Neseme uvnitř sebe elementální kódy a tak tvoříme život na nové úrovni. To je velmi  posvátná práce. Jsem na ústupu v režimu offline celý srpen, pravděpodobně ještě září. Musíme chránit náš prostor pro své tělo, abychom se soustředili na vše, co nám Duch Svatý říká v těchto časech velké hustoty. Každý musí zvládnout základní fáze přechodu v těle, vrátím se k základním informacím. Tak jako tak pracujte na kultivaci životní síly. Mým záměrem je spolupracovat s těmi, kteří jsou oddaní svému Vzestupu. Mnoho milující Lásky. 

čtvrtek 1. srpna 2019

ASTRÁLNÍ DIMENZE & ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Vážení Milovaní, 

dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme nyní velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy o druhé straně polarity. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a jejích více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

úterý 30. července 2019

Letní vibrace pokračují rostoucí kolektivní nerovnováhou. Lidé jsou smutní a podráždění. Vše skryté se vyplavuje na povrch do neviditelných světů. Mužské a ženské oddělení se odráží ve způsobu bytí po celé planetě. Pouze v plné svobodě může být Ženský Kristus prožíván s úplnou podporou mužského Krista v duchovním manželství. Když si vybíráme sebe a nikoho jiného, pak již tím si vybíráme ŽIVOT prostřednictvím daru nekonečné Lásky. Měsíc srpen vypadá jako čas přestávky pro nás, více se propojit s živým životem a spojit s elementály v přírodě. Je skvělé si trochu odpočinout, ale i tak připravuji nové informace a pracuji na stránkách, protože staré věci přestávají fungovat. Také věci v mém osobním prostoru se mění a dokonce i mé kolo je nyní svěřeno kvalitnější péči. Energie Ducha se vždy musí pohybovat k nejvyššímu potenciálu. A jak se máte vy?


pátek 26. července 2019

TĚLO – DŮM KRISTA

Vážení Milovaní,

existují určité zákonitosti nebo přesněji přírodní zákony, kterým podléhá naše tělo. Fyzické tělo je součástí přírodního designu. Aby tělo mohlo frekvenčně stoupat do vyšších dimenzí, celý Vzestup je poháněn zevnitř. Vnější se pro nás stává méně důležité. Vím, že je to náročné pro vás, kteří pracujete v systému, ale stejně tak pro bytosti s hvězdnou genetikou, které se zavázaly sloužit. My všichni jsme zavázáni sebe-zodpovědnosti. Nikdo nemůže cítit to, co zažíváme, co se děje přes naše těla.

pondělí 15. července 2019

INOVACE FYZICKÉHO ZDRAVÍ V PROCESU VZESTUPU

Vážení Milovaní,

je mi ctí setkávat se s vaší vzácnou přítomností za účelem rezonovat s nejvyšším Božským záměrem. Pohybujeme se směrem k návratu ke svému nejpravdivějšímu a nejautentičtějšímu Já ve službě Stvořiteli. Jsme prodlouženou rukou galaktické Světelné Rodiny zaměřené na planetární změny a plány pro osvobození. Oni tu nemohou být v lidském těle, ale my jsme se rozhodli dobrovolně se vtělit a tak pokračujeme společně s oddaností a trpělivostí každý den.

Pravé Světlo mnoha z nás se setkává a vždy bude setkávat s těmi, kteří posuzují. Chtějí také vzestoupit a přitom nosí masky a mnoho sebeovládání čeká na ty, kteří chtějí nalézt prvotní Světlo Pravdy.

Mnozí držíme uvnitř těla ŽIVOTODÁRNOU PEČEŤ ŽIVOTA, šablonu nové kosmické oktávy. Jsme Dárci a Tvůrci ŽIVOTA. Rodíme NOVÝ ŽIVOT skrze milostné spojení - Svaté manželství. Budujeme to pro sebe a především pro společenství lidí, komunity a skupiny prostřednictvím neustálé kultivace životní síly Ducha Svatého. Naším cílem je Osvícení a vzhledem k tomu pracujeme na vylepšení sebe, kde uvnitř nás je Vědomí Boha a čistota Božského jádra.

středa 10. července 2019

ZÁKON POLARITY & ZÁKON POHLAVÍ

Vážení Milovaní,

vítejte u dnešní zprávy Ducha. Dnes se budeme věnovat zákonu polarity, jak mě vede Světelná Rodina a ponoříme se až do tělesných atomů. I přesto, že se chci s vámi podělit ještě o další informace o uzdravování fyzického těla, které mám rozepsané, dostaneme se k nim určitě někdy příště. Téma genderové principy je jedním z nejdůležitějších, protože souvisí s integrací polarity a od schopnosti integrace polarity se odvíjí další fáze našeho dobrodružství na Zemi - osobního Vzestupu.

Jsou to informace doposud na Zemi záměrně skrývané, je možné, že jste se s tím doposud nikdy nesetkali, a tak se dnes ponoříme do dalšího odhalování, proč je to tak důležité v procesu Vzestupu.

pondělí 8. července 2019

ROVNOVÁHA TĚLESNÝCH ORGÁNŮ

Vážení Milovaní,

srdečně vítejte u mé další aktualizace. V minulé zprávě jsme otevřeli téma fyzické tělo. Může být prospěšné připomenout si, co se odehrává v těle. Fyzické tělo v kontextu Vzestupu je široce obsáhlé a velmi složité téma na úrovni Universální vědy, a proto se tím budeme zabývat postupně tak, aby to bylo pro nás srozumitelné. Není mým záměrem vystupovat jako učitel nebo guru, protože cesta Vzestupu je cesta našeho společného spoluvytváření a tak se dělím o své poznatky a vědění. Jsem pokorným učněm Ducha Svatého, velkou obdivovatelkou Stvořitelova díla - přírody a miluji tvořit krásu, protože jsem se rozhodla žít skrze inspiraci, své vášně společně s těmi, jejichž Duše touží tvořit a žít ve sféře Osvícené pravdy okouzleni Božskou Tvorbou, stejně jako já. 

pondělí 1. července 2019

INTEGRACE POLARITY PRO DOSAŽENÍ KOSMICKÉ TROJICE

Vážení Milovaní,

někteří cítí pro Slunovratu novou Stvořitelskou vlnu, která nás podporuje, abychom dokázali jít po spirále vytváření Kosmické Trojice. Tolik z nás pocítilo tuto energii znovuzrození, která se konečně v tomto našem lidském těle, v naší současné fyzické podobě, znovu zcela narodila. Toto Zdrojové Já se bude přesouvat do světa. Také naše telepatické schopnosti se zjasňují stejně jako třetí oko.

Kosmická Trojice drží tři frekvenční pole zvuku čili energie Svaté Trojice, Trojplamene. Tato trojitá vlna se také objevuje na jednom z mých obrazových symbolů, kde se symbol uzavřeného obvodu vesica piscis rozšiřuje na trojitou vlnu. 

středa 26. června 2019

STÁRNUTÍ A NEMOCI

Vážení Milovaní,

dovolte mi srdečně vás přivítat v tomto nádherném letním čase u dnešní zprávy. Vstupujeme do další fáze Vzestupu. Nestane se to přes noc, ale vyžaduje to naši angažovanost. Ačkoliv jsem vedena sdílet ještě mnoho informací, tato pasáž je opět zaměřena na práci s tělem. Zvládnutí polarity vede mnoho oddaných k vyšším úrovním a zároveň více do hloubky, aby byla nastolena postupná rovnováha v emocionálním, duchovním a fyzickém těle. Mnoho lidí stále mylně chápe smysl naší práce. Jediné, co mě zajímá, je ztělesňovat esenci života. Životní síla je prioritou, jinak proudy kosmické energie námi neprocházejí. Země sama je Bohyně života samotného a její síla je nyní plně probuzená.

Naše mise běží ve vrstvách, především osvobozujeme Bohyni pomocí vnitřní alchymie. Nikdy v životě by mě nenapadlo, jak moc je Bohyně zraněná, jak ve velké nerovnováze je mužský a ženský princip na Zemi.

neděle 23. června 2019

POSUN TĚLA. Návrat k Božským lidským buňkám.

Vážení Milovaní,

po Slunovratu jsme se ocitli v nových možnostech, na které jsme dlouho čekali. Budeme společně odhalovat mnohem jemnější úrovně. Nikdo nevidí, čím procházíme, co zažíváme a jak náročné je být oddaný průkopník Vzestupu, na rozdíl od lidí, kteří oslavují Slunovrat tancem, my jsme měsíc před Slunovratem procházeli intenzivním fyzickým tréninkem těla pro změny buněčné úrovně. Pracujeme s tělem a naším úkolem je dokazovat a dokázat  Vzestup ve fyzickém těle. Čistíme těla super kosmickou rychlostí.

Nikdy se nepřestaneme učit. Během minulých let jsem pročetla stovky různých odborných studií, Wikipedii, mnoho knih, abych získala odpovědi potřebné pro změny, které se v odehrávají v těle, na úrovni neurobiologie, biochemie, bioplazmy, DNA, kdy všechno do sebe zapadá, dává smysl. Během toho jsem si stále více uvědomovala, jak naše tělo vůbec neznáme, nerozumíme, k čemu slouží určité orgány, jíme něco, abychom čímkoliv, co se zde prezentuje jako jídlo, zaplnili žaludek. To samé se týká pohybu. Lidé žijí nevědomý život odpojeni od života, který má být ŽIVÝ. Musíme se opět spojit se svým tělem. Je to všechno postupná cesta návratu k přírodnímu šamanismu.

pátek 21. června 2019

SLUNEČNÍ BRÁNA LETNÍHO SLUNOVRATU - kosmologické úpravy.

Vážení Milovaní, 

Slunovrat býval v minulosti bod divergence čili bod odchylování nebo odklonu muže od ženy. To pokračuje v současné společnosti, aby muži bojovali a vydělávali peníze pro rodiny zatímco jejich těla prochází pomalou smrtí, jak se snaží dostat na vrchol potravinového řetězce. Všichni společně musíme léčit fragmentaci mezi mužským a ženským principem. Sjednocení pohlaví je jedinou cestou ke spáse a toto uzdravení začíná uvnitř nás v těle jako integrace mužské a ženské polarity. 

Jaro bylo dlouhé přípravné období a červen začal třeskem, se všemi intenzivními slunečními aktivitami a geomagnetickými bouřemi. Zrychlení frekvence nám přináší řadu změn i v létě. V současné době procházíme další rychlou energetickou akcelerací, cítíte to?

Jsme stimulováni novou energií a to často vypadá jako zmatek nebo pocit prázdnoty, do které vstupujeme při každé nové vlně nebo bráně, kterou integrujeme. Tato energie je zasílána přímo ze Zdroje, nefiltrovaná energie, která slouží Vědomí Jednoty a může být přijata pouze zasvěcenci Ducha, kteří se stali čistým kanálem, aby tuto energii přijali do svého Světelného těla a odtud do fyzického těla.