pátek 30. srpna 2019

ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,

buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.

Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom,  kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života – Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení – Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení. 

Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.

Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.

Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarity, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a Temno, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a Temna jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.

Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.

Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.

Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.

Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.

Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplývající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.

Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii, a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.

Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy – čtyřmi směry matice Jehova pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.

Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě udržovalo negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.

Jako skupina ze Společnosti Hvězdné Setby s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.

Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány tak, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archonských podvodů a lží.

Pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.

Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus – Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto Sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.

Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary Sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestoupeného člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.

Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.

Při přípravě na otevření Univerzálních Bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.

Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.

Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii, odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.

Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.

Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsme psala někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě, našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.

S milující Láskou
Lenka Sykorova

sobota 3. srpna 2019

Vážení Milovaní, v současné době procházím nádhernou fází ve velmi úzkém spojení s přírodou a elementály. Ti z nás, kteří sestoupili jako Elohim, a pracují především pro Zemi, dostávají nyní nové impulsy. Neseme uvnitř sebe elementální kódy a tak tvoříme život na nové úrovni. To je velmi  posvátná práce. Jsem na ústupu v režimu offline celý srpen, pravděpodobně ještě září. Musíme chránit náš prostor pro své tělo, abychom se soustředili na vše, co nám Duch Svatý říká v těchto časech velké hustoty. Každý musí zvládnout základní fáze přechodu v těle, vrátím se k základním informacím. Tak jako tak pracujte na kultivaci životní síly. Mým záměrem je spolupracovat s těmi, kteří jsou oddaní svému Vzestupu. Mnoho milující Lásky. 

čtvrtek 1. srpna 2019

ASTRÁLNÍ DIMENZE & ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Vážení Milovaní, 

dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme nyní velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy o druhé straně polarity. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a jejích více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

úterý 30. července 2019

Letní vibrace pokračují rostoucí kolektivní nerovnováhou. Lidé jsou smutní a podráždění. Vše skryté se vyplavuje na povrch do neviditelných světů. Mužské a ženské oddělení se odráží ve způsobu bytí po celé planetě. Pouze v plné svobodě může být Ženský Kristus prožíván s úplnou podporou mužského Krista v duchovním manželství. Když si vybíráme sebe a nikoho jiného, pak již tím si vybíráme ŽIVOT prostřednictvím daru nekonečné Lásky. Měsíc srpen vypadá jako čas přestávky pro nás, více se propojit s živým životem a spojit s elementály v přírodě. Je skvělé si trochu odpočinout, ale i tak připravuji nové informace a pracuji na stránkách, protože staré věci přestávají fungovat. Také věci v mém osobním prostoru se mění a dokonce i mé kolo je nyní svěřeno kvalitnější péči. Energie Ducha se vždy musí pohybovat k nejvyššímu potenciálu. A jak se máte vy?


pátek 26. července 2019

TĚLO – DŮM KRISTA

Vážení Milovaní,

existují určité zákonitosti nebo přesněji přírodní zákony, kterým podléhá naše tělo. Fyzické tělo je součástí přírodního designu. Aby tělo mohlo frekvenčně stoupat do vyšších dimenzí, celý Vzestup je poháněn zevnitř. Vnější se pro nás stává méně důležité. Vím, že je to náročné pro vás, kteří pracujete v systému, ale stejně tak pro bytosti s hvězdnou genetikou, které se zavázaly sloužit. My všichni jsme zavázáni sebe-zodpovědnosti. Nikdo nemůže cítit to, co zažíváme, co se děje přes naše těla.

pondělí 15. července 2019

INOVACE FYZICKÉHO ZDRAVÍ V PROCESU VZESTUPU

Vážení Milovaní,

je mi ctí setkávat se s vaší vzácnou přítomností za účelem rezonovat s nejvyšším Božským záměrem. Pohybujeme se směrem k návratu ke svému nejpravdivějšímu a nejautentičtějšímu Já ve službě Stvořiteli. Jsme prodlouženou rukou galaktické Světelné Rodiny zaměřené na planetární změny a plány pro osvobození. Oni tu nemohou být v lidském těle, ale my jsme se rozhodli dobrovolně se vtělit a tak pokračujeme společně s oddaností a trpělivostí každý den.

Pravé Světlo mnoha z nás se setkává a vždy bude setkávat s těmi, kteří posuzují. Chtějí také vzestoupit a přitom nosí masky a mnoho sebeovládání čeká na ty, kteří chtějí nalézt prvotní Světlo Pravdy.

Mnozí držíme uvnitř těla ŽIVOTODÁRNOU PEČEŤ ŽIVOTA, šablonu nové kosmické oktávy. Jsme Dárci a Tvůrci ŽIVOTA. Rodíme NOVÝ ŽIVOT skrze milostné spojení - Svaté manželství. Budujeme to pro sebe a především pro společenství lidí, komunity a skupiny prostřednictvím neustálé kultivace životní síly Ducha Svatého. Naším cílem je Osvícení a vzhledem k tomu pracujeme na vylepšení sebe, kde uvnitř nás je Vědomí Boha a čistota Božského jádra.

středa 10. července 2019

ZÁKON POLARITY & ZÁKON POHLAVÍ

Vážení Milovaní,

vítejte u dnešní zprávy Ducha. Dnes se budeme věnovat zákonu polarity, jak mě vede Světelná Rodina a ponoříme se až do tělesných atomů. I přesto, že se chci s vámi podělit ještě o další informace o uzdravování fyzického těla, které mám rozepsané, dostaneme se k nim určitě někdy příště. Téma genderové principy je jedním z nejdůležitějších, protože souvisí s integrací polarity a od schopnosti integrace polarity se odvíjí další fáze našeho dobrodružství na Zemi - osobního Vzestupu.

Jsou to informace doposud na Zemi záměrně skrývané, je možné, že jste se s tím doposud nikdy nesetkali, a tak se dnes ponoříme do dalšího odhalování, proč je to tak důležité v procesu Vzestupu.

pondělí 8. července 2019

ROVNOVÁHA TĚLESNÝCH ORGÁNŮ

Vážení Milovaní,

srdečně vítejte u mé další aktualizace. V minulé zprávě jsme otevřeli téma fyzické tělo. Může být prospěšné připomenout si, co se odehrává v těle. Fyzické tělo v kontextu Vzestupu je široce obsáhlé a velmi složité téma na úrovni Universální vědy, a proto se tím budeme zabývat postupně tak, aby to bylo pro nás srozumitelné. Není mým záměrem vystupovat jako učitel nebo guru, protože cesta Vzestupu je cesta našeho společného spoluvytváření a tak se dělím o své poznatky a vědění. Jsem pokorným učněm Ducha Svatého, velkou obdivovatelkou Stvořitelova díla - přírody a miluji tvořit krásu, protože jsem se rozhodla žít skrze inspiraci, své vášně společně s těmi, jejichž Duše touží tvořit a žít ve sféře Osvícené pravdy okouzleni Božskou Tvorbou, stejně jako já. 

pondělí 1. července 2019

INTEGRACE POLARITY PRO DOSAŽENÍ KOSMICKÉ TROJICE

Vážení Milovaní,

někteří cítí pro Slunovratu novou Stvořitelskou vlnu, která nás podporuje, abychom dokázali jít po spirále vytváření Kosmické Trojice. Tolik z nás pocítilo tuto energii znovuzrození, která se konečně v tomto našem lidském těle, v naší současné fyzické podobě, znovu zcela narodila. Toto Zdrojové Já se bude přesouvat do světa. Také naše telepatické schopnosti se zjasňují stejně jako třetí oko.

Kosmická Trojice drží tři frekvenční pole zvuku čili energie Svaté Trojice, Trojplamene. Tato trojitá vlna se také objevuje na jednom z mých obrazových symbolů, kde se symbol uzavřeného obvodu vesica piscis rozšiřuje na trojitou vlnu. 

středa 26. června 2019

STÁRNUTÍ A NEMOCI

Vážení Milovaní,

dovolte mi srdečně vás přivítat v tomto nádherném letním čase u dnešní zprávy. Vstupujeme do další fáze Vzestupu. Nestane se to přes noc, ale vyžaduje to naši angažovanost. Ačkoliv jsem vedena sdílet ještě mnoho informací, tato pasáž je opět zaměřena na práci s tělem. Zvládnutí polarity vede mnoho oddaných k vyšším úrovním a zároveň více do hloubky, aby byla nastolena postupná rovnováha v emocionálním, duchovním a fyzickém těle. Mnoho lidí stále mylně chápe smysl naší práce. Jediné, co mě zajímá, je ztělesňovat esenci života. Životní síla je prioritou, jinak proudy kosmické energie námi neprocházejí. Země sama je Bohyně života samotného a její síla je nyní plně probuzená.

Naše mise běží ve vrstvách, především osvobozujeme Bohyni pomocí vnitřní alchymie. Nikdy v životě by mě nenapadlo, jak moc je Bohyně zraněná, jak ve velké nerovnováze je mužský a ženský princip na Zemi.

neděle 23. června 2019

POSUN TĚLA. Návrat k Božským lidským buňkám.

Vážení Milovaní,

po Slunovratu jsme se ocitli v nových možnostech, na které jsme dlouho čekali. Budeme společně odhalovat mnohem jemnější úrovně. Nikdo nevidí, čím procházíme, co zažíváme a jak náročné je být oddaný průkopník Vzestupu, na rozdíl od lidí, kteří oslavují Slunovrat tancem, my jsme měsíc před Slunovratem procházeli intenzivním fyzickým tréninkem těla pro změny buněčné úrovně. Pracujeme s tělem a naším úkolem je dokazovat a dokázat  Vzestup ve fyzickém těle. Čistíme těla super kosmickou rychlostí.

Nikdy se nepřestaneme učit. Během minulých let jsem pročetla stovky různých odborných studií, Wikipedii, mnoho knih, abych získala odpovědi potřebné pro změny, které se v odehrávají v těle, na úrovni neurobiologie, biochemie, bioplazmy, DNA, kdy všechno do sebe zapadá, dává smysl. Během toho jsem si stále více uvědomovala, jak naše tělo vůbec neznáme, nerozumíme, k čemu slouží určité orgány, jíme něco, abychom čímkoliv, co se zde prezentuje jako jídlo, zaplnili žaludek. To samé se týká pohybu. Lidé žijí nevědomý život odpojeni od života, který má být ŽIVÝ. Musíme se opět spojit se svým tělem. Je to všechno postupná cesta návratu k přírodnímu šamanismu.

pátek 21. června 2019

SLUNEČNÍ BRÁNA LETNÍHO SLUNOVRATU - kosmologické úpravy.

Vážení Milovaní, 

Slunovrat býval v minulosti bod divergence čili bod odchylování nebo odklonu muže od ženy. To pokračuje v současné společnosti, aby muži bojovali a vydělávali peníze pro rodiny zatímco jejich těla prochází pomalou smrtí, jak se snaží dostat na vrchol potravinového řetězce. Všichni společně musíme léčit fragmentaci mezi mužským a ženským principem. Sjednocení pohlaví je jedinou cestou ke spáse a toto uzdravení začíná uvnitř nás v těle jako integrace mužské a ženské polarity. 

Jaro bylo dlouhé přípravné období a červen začal třeskem, se všemi intenzivními slunečními aktivitami a geomagnetickými bouřemi. Zrychlení frekvence nám přináší řadu změn i v létě. V současné době procházíme další rychlou energetickou akcelerací, cítíte to?

Jsme stimulováni novou energií a to často vypadá jako zmatek nebo pocit prázdnoty, do které vstupujeme při každé nové vlně nebo bráně, kterou integrujeme. Tato energie je zasílána přímo ze Zdroje, nefiltrovaná energie, která slouží Vědomí Jednoty a může být přijata pouze zasvěcenci Ducha, kteří se stali čistým kanálem, aby tuto energii přijali do svého Světelného těla a odtud do fyzického těla.