VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 10. prosince 2018

TZOLKIN 10.12.2018 13 AHAU kin 260 galaktický portál

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

Buďte trpěliví, nesuďte a neznevažujte ty, kteří nedokáží držet krok s vámi nebo s vaším pokrokem, ale zároveň stoupají výše a stále rychleji čelí a vítězí nad svými nejextrémnějšími výzvami. Zachyťte pulsující energie Ahau (nagual Slunce) a Oxlahun (13) spirály do pevně navinuté cívky z posvátných psychických energií, které načítají kvantový skok k dokončení všech procesů, cest a zkušeností, po kterých jste se v poslední době pohybovali. Přemýšlejte srdcem, myslí i tělem o tom, co jste se v poslední době naučili tak, že to můžete aplikovat na vyšší úrovni v dalším cyklu.

Vlna LAMAT nás obdaruje smyslem pro estetiku a pomůže zharmonizovat bouřlivé procesy v životě. TŘINÁCTÝ den ukazuje, čeho můžeme dosáhnout, pokud dokážeme milovat a odpouštět.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 9. prosince 2018

TZOLKIN 9.12.2018 12 CAUAC kin 259

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Zamyslete nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak nejlépe upravit svou životní cestu a nasměrovat ji k vašemu žádoucímu horizontu. Dnes si můžete vybrat kvalitu Bouře, kterou chcete nebo potřebujete: tvrdý pohánějící cyklón, který spláchne permanentní negativní myšlenky, zvyky nebo vzory; měkký déšť pečující o nově zasazená semena nebo možná smyslnou tropickou Bouři, která rozhýbe vaší tvůrčí šťávu. Energie Cauac má nekonečnou sílu a nekonečnou možnost, použijte ji plně a použijte ji správně.

Vlna LAMAT nás obdaruje smyslem pro estetiku a pomůže zharmonizovat bouřlivé procesy v životě. DVANÁCTÝ den nás naplní Duchem obnovy a odhalí, kde leží naše chybné myšlenky.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 8. prosince 2018

TZOLKIN 8.12.2018 11 ETZNAB kin 258

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance.

Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu nebo zbožných přáních bez ohledu na to, jak lákavé to je. Bolestné to může být v daném okamžiku, ale pravda je jediná věc, která vás může osvobodit. Nerealistickými ideály, popíráním a únikem, si můžete koupit čas v krátkém horizontu, ale ve skutečnosti se nedá ukrást, neboť vás vrátí zpět a popíráte čas, který potřebujete pro realizaci snů. Buluk (11) posiluje Etznab energii o několik řádů významnosti, a protože je to neutrální síla, nemusí vám přinést právě růžový obrázek, v který jste doufali. Buďte silní! Někdy může být drsná pravda to, co potřebujete, abyste se posunuli v životě vpřed.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 7. prosince 2018

TZOLKIN 7.12.2018 10 CABAN kin 257

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.

Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10), nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze společnosti našich přátel a Milovaných, dokonce abychom se zamysleli nad těmito vztahy v celé jejich rozmanitosti a bohatosti. Čím méně egem a emocemi zabarvíme naše myšlenky, čím větší Láskou naplníme naše vnímání, tím hlubšího pochopení a jasnosti můžeme dosáhnout.

Vlna LAMAT nás obdaruje citem pro krásu a harmonii a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy v životě. Desátý den ukazuje, co je potřeba uzdravit v mezilidských vztazích, aby zavládl vnitřní mír a řád.

CABAN JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 6. prosince 2018

JAK SE STÁT SVRCHOVANÝM SVOBODNÝM PANOVNÍKEM?

Vážení, Milovaní, Vzestoupení,

v této duchovní Zprávě bych chtěla sdílet něco o implantátech, dvojplamenech, suverenitě, abychom prorazili membránu bubliny hologramu, o které jsem psala minule. Stěhujeme se do nových energií. Stáváme se Mistry své svobody, uvědomujeme si přirozenou schopnost volit si cokoliv, nejen zubní pastu, jako ve filmu Správci osudu. Jsme svrchovaným panovníkem uvnitř. To se týká všech ze společnosti Indigo, Hvězdná Setba, všech Světlonošů na planetě a to právě teď. Opravdu chápu možnosti těch, kteří by chtěli být součástí spoluvytváření něčeho neuvěřitelně velkého a proto si užijte tuto zprávu 

TZOLKIN 6.12.2018 9 CIB kin 256

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Pokud budete hledat propuštění nebo odpuštění viny vyplývající z vaší role, nezapomeňte, že je třeba odpustit sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní odezvu ze strany vašich předků a starověkých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 5. prosince 2018

TZOLKIN 5.12.2018 8 MEN kin 255

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti, je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé, jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU
 K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 4. prosince 2018

TZOLKIN 4.12.2018 7 IX kin 254

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný zápas o zdroj. Nekonečný závod, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život. Uuc (7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů, v souladu s vaší intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ, ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH. JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 3. prosince 2018

VÝSTUPNÍ BOD Z PROGRAMŮ HOLOGRAMU

Vážení Milovaní Vzestoupení,

vítejte u dnešní duchovní zprávy, která je víceméně shrnutím. Poslední roky jsem se intenzivně nořila do Božské práce a zkoumala principy Božského sjednocení, což je základní princip vzestoupení fyzického těla. Je to nezbytný proces, který musíme podstoupit, každý svým způsobem. Je nejvyšší čas odkrývat tyto principy a znalosti, protože hmota, která zde existuje, je velký podvod. Je zde velmi dlouho a nyní nadešel čas odhalení, což je naše aktuální práce skrze nás a jsme také více tlačeni ztělesňovat skutečnou integrovanou svrchovanost. Svrchované bytosti fungují prostřednictvím primárního příběhu Zdroje. Mnoho z nás to dělá, nikoliv jen myslí nebo rozumem, ale doslova budujeme nové Světelné dálnice, pomocí svého Světla a Božských informací na základě multidimenzionálních poznatků, které neustále rozvíjíme jako prorok vizionář, který překračuje Závoje velké Iluze pomocí buněčného Vědomí. Tyto poznámky a tyto poznatky jsou shrnutím pozorování během posledních 7 let a přirozeně také na základě celoživotních zkušeností. Poznámek je dnes opravdu hodně, jsou to poznatky, které nikde nenajdete, v žádné knize. Jsou to velmi důležité poznatky z osobní zkušenosti Vzestupu.

TZOLKIN 3.12.2018 6 BEN kin 253

Ben – Rákos/Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, Nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v Čase a Prostoru, Nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého Ducha ve vašem vnitřním domově, podstatě své duše, protože odtud z tohoto jediného elementárního zdroje mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN