VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 18. července 2018

TZOLKIN 18.7.2018 11 MEN kin 115 galaktický portál

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.

Men pluje ve větru vývoje a změn na svých silných křídlech. Jeho sílu násobí Buluk (11), duši posvěcuje Chicchan. Zapomeňte na nepatrné ambice jako je sláva, bohatství a moc, které jsou iluzorní a mohou rychle shořet v plamenech. Rozmlouvejte místo toho s vaší nejvyšší inkarnací, nejvyšším vyjádřením duše. Získejte absolutní jasnost vize a hloubku porozumění toho, co stojí v cestě naplnění vašeho skutečného potenciálu – od minulosti, současnosti až po budoucnost. Nesuďte, prostě to přijměte a dávejte pozor na postřehy, které dnes obdržíte a to zejména, pokud se objeví ve snu.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Nemoci jsou následkem pesimismu a nedostatku naděje. Bezmocnost a zdánlivá neschopnost jsou známkou duchovního manka. Dnes se probudím z letargie, otevřu „třetí oko“ a podívám se na svět z neutrální duchovní perspektivy. Uvolním se od chorobného posuzování a beru odpovědnost za to co dělám. Už nemiluji více cokoliv, ale miluji vědomě. Dnes se mi vrací naděje a radost.

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Dobrý den, jsem Men 11. Dnes si ještě jednou přejeme hovořit na téma Láska. Proč se v tomto týdnu tolik zaměřujeme na tuto otázku? Na Zemi není důležitější věc, o které je třeba mluvit. Láska je nejvyšší vibrační frekvence, která existuje. Aby bylo možné zůstat na Zemi, každý z vás bude muset zvýšit frekvenci. Důvod je, že Země zvyšuje frekvenci. Co se děje, když Země zvyšuje svou frekvenci? Každá živá věc na Zemi musí zvýšit frekvenci stejně tak. Kdyby tomu tak nebylo, tyto objekty by zemřely kvůli neschopnosti sladit se se Zemí. Je to podobné rozhlasové stanici. Když změníte frekvenci, ztratíte spojení.

Vzhledem k tomu, že frekvence Země stoupá, ovlivňuje to všechny živé i neživé objekty na povrchu i uvnitř Země. Pokud se tyto objekty neshodují s její frekvencí, ztratí spojení. Věřte, že všechny objekty, které se zdají pevné, včetně vašeho těla, je energie. Vědci to konečně objevili. Co bylo jednou myšlenkou z nejmenších atomů se ukázalo, že to není nic víc než obláček vzduchu.

Nebudeme se nyní zabývat vědou atomů nebo strukturou atomů. Chceme tím sdělit, že je ve vašem nejlepším zájmu udržet se v současné době na Zemi. Jak to udělat? Budete muset zvýšit svou frekvenční úroveň. V tomto okamžiku je jen velmi málo z vás, kteří se shodují se současnou frekvencí Země. Mnozí z vás zvyšují své frekvence, ale stále nejsou rovny Matce Zemi.

Nejrychlejší, nejefektivnější a nejjednodušší způsob, jak zvýšit svou energetickou úroveň, je hlubokými prožitky Lásky. Když milujete, vaše mozkové neurony jsou vzrušené. Nemáme na mysli ten druh vzrušení, ke kterému dochází při sexuální stimulaci. Máme na mysli vzrušení atomů a struktury těla. Při zvýšení Lásky si tohoto vzrušení můžete všimnout. Máte pocit euforie, zaznamenáte méně věcí, které vás normálně obtěžují. Vaše smysly jsou povznesené. Cítíte se Jedním se Vším kolem vás.

To jsou příznaky vyšších frekvencí Lásky. Nicméně vzhledem k hodnocení, strachům a nevhodnému chování je vzácné, že si člověk může tuto frekvenci udržet dlouho. Jakmile člověk, kterého milujete, dělá něco, co překračuje vaše hranice, Láska se zmenší a váš svět se vrátí do normálu, mnohokrát s větší bolestí a se silnějšími ochrannými zdmi. V zájmu zachování a vyživování vyšších frekvencí Lásky, se musíte pustit emocí nižších frekvenčních kmitočtů. Tak dlouho, jak se budete držet nízkých vibračních pocitů jako je hněv, strach, tužby a frustrace, tak dlouho budete trpět v důsledku bytí mimo melodie Země a jejich obyvatel.

Doporučujeme vám, abyste si našli každý den čas a uvolnili emoce, které snižují vaší frekvenci. Po mnoho věků bylo možné se těchto emocí držet. Mnoho z vás bylo přitahováno k inkarnaci na tuto planetu, abyste tyto emoce zakusili. Ale čas života v oddělenosti od vaší duchovní podstaty vašeho Já se chýlí nyní ke konci. Nikdo se neztratí, všichni se nakonec vrátí ke Zdroji. Ti, kteří chtějí zůstat na Zemi a zažívat Lásku, Mír a harmonii, budou muset udělat všechno pro to, aby jejich frekvence odpovídala životu na Zemi.

Existuje mnoho příběhů lidí, kteří mají schopnost vidět Anděly a duchy. Mají tuto schopnost, protože se to naučili nebo mají vrozený dar zvýšit svou vibrační úroveň do bodu, kdy mohou vidět za Závoje jiných dimenzí. V té době jsou i Andělé a duchovní Průvodci schopní snížit svoji vibrační úroveň natolik, že se mohou zkontaktovat s lidmi. Nicméně schopnost udržovat tyto frekvence je obtížná, což má za následek jen krátké komunikační vstupy.

Některá zvířata a lidé jsou schopní vidět duchy a další objekty v době, kdy vzájemné frekvence na krátkou chvíli odpovídají. Časem jsou zesnulí schopní komunikovat s blízkými, pokud odpovídá jejich vzájemná frekvence. Přesto ti, kteří zůstali na Zemi zasaženi žalem, vytváří blok, takže komunikace mezi Závoji je obtížná.

Otázka systému přesvědčení je velmi důležitá, pokud jde o zvyšování vaší frekvenční vibrace. Kódy přesvědčení jsou velmi mocné a mohou vytvářet překážky, které udržují energii člověka uvězněnou uvnitř jejich aurického pole. Když člověk odmítne dovolit si přijímat nové myšlenky, zavře dveře k celé sféře možností. Je to jako vpustit teplo do místnosti a zavřít dveře. Teplo bude v této místnosti i nadále, ale neexistuje schopnost ohřát další místnosti. Jakmile se dveře otevřou, teplý vzduch se vřítí dovnitř a ovlivňuje i teplotu vzduchu na druhé straně místnosti.

S kódy přesvědčení je to stejné, jakmile si otevřete dveře, vznikají cesty k mnoha možnostem. Když jsou tyto dveře zavřené kvůli strachu a ochraně před zraněním, je to hustota, co snižuje frekvenci této osoby.

Když člověk dělá rozhodnutí založené na strachu, nedovoluje sám sobě prožívat vyšší vibrační emoce jako je Mír, radost a Láska. Už jste někdy viděli rozzlobeného člověka, aby měl radost? Můžete mít buď jedno, nebo druhé, protože jsou to různé vibrační vzorce. Podobné se přitahuje, nemůžete kombinovat nižší frekvence s nižšími, stejně tak nemůžete zřetelně hrát najednou dvě rozhlasové stanice na jednom rádiu ve stejnou dobu.

Většina z vás má celou řadu emocí a nachází se buď v jedné, nebo druhé. Přesto v jednom okamžiku můžete mít pouze jednu frekvenci. To je důvod, proč zdůrazňujeme, abyste sledovali své myšlenky, slova a činy. Pokud jste naštvaní na přítele, je obtížné udržet si láskyplné pocity k vašemu partnerovi. Jak často jste odsekli jednomu člověku, protože jste byli na druhého naštvaní? Můžete mít dvě rádia a hrát dvě různé stanice, ale způsobí to chaotické zvuky.

Nicméně když máte dvě rádia a hrajete stejnou stanici, není to statické, častokrát se mění zvuk, protože prostupují širší rozsah. Proto, když se setkáte se skutečnou Láskou na konstantní úrovni s jedním člověkem, je mnohem snazší cítit Lásku k ostatním. Udržení této frekvence je zvyk. Proto vám doporučujeme, abyste uvolnili věci, které vás drží daleko od bytí v rovnováze a schopnosti milovat všechny bezpodmínečně v každém okamžiku svého života.

Život ve sféře bezpodmínečné Lásky je možný, i když se vám to může zdát jako fantazie. Ale jak to můžete vědět, dokud to nevyzkoušíte? Studujte Mistry a objevte jejich tajemství. Jak zvýšili svou schopnost milovat? Pravděpodobně uslyšíte věci jako: „Nikdy jsem nepotkal člověka, kterého jsem neměl rád. Mír začíná uvnitř. Milujte každého, jako by to byl váš Bůh. Začněte hned teď být člověkem, kterým chcete, aby byli ostatní.“ Uslyšíte od nich o laskavosti k druhým. Druzí budou rádi, pokud je budete milovat bez podmínek, to znamená, přijmete je takové, jací jsou, aniž byste soudili špetku jejich jakékoliv volby.

Tento proces je nutné zahájit tím, že se jako první postaráte o své vlastní záležitosti. Budete muset provést změny ve vašem vnějším světě, aby odpovídaly vašemu vnitřnímu světu. Tento úkol není nemožný. Můžete začít už dnes a my vám doporučujeme, abyste to udělali. Loučíme se pro tuto chvíli s nadějí, že budete dbát naše slova a zaměříte se na kládu ve vašem oku, než budete chtít odstranit třísku z oka druhého.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. www. mayskykalendar.blogspot.com

úterý 17. července 2018

TZOLKIN 17.7.2018 10 IX kin 114 galaktický portál

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Pro Jaguára je skutečná výzva práce ve skupině, nebo co úzce souvisí s druhými, protože je to od přírody tajuplný, mystický, osamělý Duch, procházející stíny noci. Pokud je Ix vaše Znamení nebo máte tyto vlastnosti či tendence, použijte dnes energii Lahun (10), abyste se vymanili z této ulity a obohatili a posílili vztahy, které máte s rodinou, přáteli a s ostatními, na kterých vám záleží. Ale žádný strach….. neznamená to, že se stanete osobností veřejného života. Stále si můžete udržet svůj vlastní osobní i vnitřní život.

Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.
DESÁTÝ den říká, abyste se řídili srdcem a nepřeceňovali svoji mysl.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTEROU VLÁDNE DUCH DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes nasměruji mysl ve směru magického středu, kterým je srdce. Otevírají se zde přede mnou nové dosud pro mě neznámé oblasti, ale musím se uvolnit od nízkých úmyslů a chamtivosti.. Dnes pro mě nikdo nebude autoritou, protože jsem podřízen/a pouze Božským právům. Dnes k sobě budu upřímný/á a vím, jakým směrem musím zaměřit svůj život.

Jaguár je symbolem vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora – vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Jsem Ix 10. Vítejte na našem shromáždění. Dnes bychom chtěli mluvit na téma Láska. Opět platí, že máme na mysli bezpodmínečnou Lásku, to je stav bytí, kdy umožňujete všem ostatním vybírat si jejich vlastní cestu a nesnažíte se měnit ani čárku v jejich bytí. Existuje jen jeden způsob, jak se stát bezpodmínečně milující bytostí a to tím, že uvolníte všechny myšlenky oddělenosti.

Tato Země byla navržena jako místo oddělenosti. To byl velký Experiment, který sloužil svému účelu. Při jeho založení byl navržen začátek i konec a konec je nyní zde. Mnozí hledají kouzelný termín tohoto konce, ale my říkáme, že ten čas je Teď. Nebylo navrženo žádné stanovené datum, které by vše hned zastavilo. Bylo to nastaveno jako přechod z jednoho souboru pravidel do druhého. Nacházíte se v době Přechodu. Během této doby se mnoho duší probouzí ke svému skutečnému potenciálu.

Velké znalosti nyní vychází najevo, protože ti, kteří drželi Božská tajemství neporušená věky, veřejně uvolňují své znalosti. Domorodí Starší se nyní scházejí a na obřadech sdílejí naplňování proroctví. Vedoucí představitelé tajných spolků vítají veřejnost do svého stáda. Dveře jsou otevřeny dokořán těm, kteří začínají chápat skutečnou podstatu svého duchovního Já. Toto je doba velkého probouzení a jsme rádi, že můžeme pomáhat vám – našim Bratrům.

Války existují mezi těmi, kteří se snaží brát si zboží mezi sebou navzájem po mnoho generací. Strany byly založeny na barvě kůže a kódech přesvědčení jednotlivých kultur. Bylo učiněno mnoho pokusů zničit celé kultury a rasy pro pouhé potěšení moci to udělat. Ale tyto časy se chýlí ke konci. S příchodem počítačových a satelitních systémů jste si stále více vědomi, co se děje v celém světě. Zjišťujete, že co se stane regionálně, ovlivňuje všechny na celém světě. Již nelze popřít, že lidé ničí atmosféru a celou strukturu Země. Vy jako rasa musíte převzít zodpovědnost za své činy regionálně i globálně.

Mnozí si stěžují a nadávají na to, co ostatní ve světě dělají, ale nevěnují pozornost vlivu, který mají na celý svět jako jednotlivci. Mnoho našich Zpráv hovoří o tom, jak myšlenky, slova a činy ovlivňují svět, ale dnes bychom se chtěli ponořit, jak vy osobně ovlivňujete tento svět, ve kterém žijete, svými činy. Pojďme začít u svítání každého dne. Věnujme pozornost vašemu každodennímu životu. Kolik se spotřebuje vody při každém použití toalety. Uvažovali jste o močení venku nebo ukládání výkalů venku na vaši zahradu? Mnozí z vás se krčí při této myšlence, nicméně to bylo běžné v mnoha kulturách. Sdělovací prostředky vás přesvědčují, že výkaly vás zabijí, ale jsou to toxiny, které přijímáte s potravinami, léčivy a výrobky, co výkaly znečišťuje.

Pojďme se podívat na jídlo, které jíte. Kolik životní síly je v obilovinách, které jsou zpracované? Podívejte se na zrnko pšenice. Pěstuje se v nepřirozených podmínkách v půdě, kde chybí živiny, pokud nejsou dodávané člověkem. Často se postřikuje herbicidy, které ničí hmyz, bakterie a plísně. Pokud tyto prostředky ničí hmyz, jaký si myslíte, že to bude mít vliv na ty, kteří to spolknou? Když je pšenice sklizena, než se dostane do žaludku, je několikrát zpracována prostřednictvím různých strojů, dokud není rozemleta na jemný prášek.

Dále jsou do mouky dodávány dávky vitamínů v nepřirozené podobě, protože způsob, jakým bylo obilí sklizeno a mláceno na kaši ztratilo i to málo výživných látek, které původně mělo. Pak jsou přidány barviva a bělidla, aby to mělo perfektní jednotnou barvu. Konzervační látky, které jsou často pro lidi toxické, jsou přidávány proto, aby bylo možné dopravovat a skladovat tyto produkty po nepřirozeně dlouhé časové období.

Takže se v dopoledních hodinách dostanete k těmto velmi zpracovaným pšeničným obilovinám, které jsou plné toxických látek a mrtvé, nezachovali si žádnou životní sílu. Můžete si k tomu přidat mléko plné růstových hormonů, které přijímají krávy. Je plné toxinů a pasterizované metodou ohřevu, což zabíjí enzymy potřebné pro trávení….. a nezapomenete přidat trochu cukru završující smrtelnou kombinaci.

Můžete uklidnit sami sebe, když přidáte ovoce, ale máte představu, kolik herbicidů obdrželo, než se dostalo na váš stůl? Je vysoce pravděpodobné, že semena vašeho ovoce byla geneticky modifikována, což je pro vaše tělo velmi zatěžující. Vezměte v úvahu obaly, ve kterém k vám jídlo přichází. Plasty nejsou biologicky odbouratelné. I když se mohou rozkládat časem, pokud jsou vystaveny slunečnímu záření, stále zůstávají malé kousky, které ucpávají vodní toky a oceány. Tyto kousky plastů ničí mnoho druhů života ve vašich oceánech i na zemi. Vaše skříně jsou plné nepřírodních produktů uzavřených v nádobách, které jsou škodlivé pro životní prostředí.

Nyní, když jste po snídani, jdete si vyčistit zuby a vysprchovat se. Už jste zkoumali účinky fluoru a složky ve vašem mýdle, šamponu, make-upu a výrobcích péče o pleť? Chápete, že vaše pokožka je orgán stejně jako srdce a játra? Cokoliv umístíte na kůži se vstřebává a zpracovává v těle. Pokud se výrobek nedá jíst, měli byste moudře volit to, co nanášíte na pokožku.

Až si půjdete pro oblečení, podívejte se do vašeho šatníku. Kolik vidíte věcí, které zřídkakdy nebo vůbec nosíte? Až budete dnes chodit vaším domem, uvědomujte si všechny položky, které jste nahromadili. Copak to nevidíte, jak vás krmí výrobní magnáti věcmi, které nejsou nutné pro přežití, ale způsobují ekologickou nerovnováhu? Kolik pozornosti věnujete způsobu dopravy? Uvažovali jste někdy o plném dopadu automobilů a naftového průmyslu na Zemi? Jak často řídíte vaše auto zbytečnými pojížďkami, kdy byste mohli jezdit na kole nebo hromadnou dopravou? Nechceme dělat žádné rozsudky nad vašimi volbami, které provádíte svým životním stylem.

Chceme jen poukázat na ty, kteří si neustále stěžují, co dělají ostatní, místo aby věnovali pozornost jejich vlastnímu vlivu na životní prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak můžete zmenšit váš dopad a žít překypující život, pokud budete mít čas věnovat tomu pozornost a vzdělávat se.

Jak to všechno souvisí s naším tématem bezpodmínečné Lásky? Opravdu nemůžete milovat sami sebe, pokud budete zbytečně plnit tělo toxickými látkami. To není akt sebelásky, když si neustále vybíráte věci, které jsou stresující a nezdravé. Život v toxických domech a prostředí, ve kterém se cítíte mimo váš přirozený element, není milující čin. Neustále se držíte zlosti, strachu, odporu, to pro vás není zdravé a ani pro nikoho jiného. Nemůžete opravdu milovat druhého, dokud nebudete milovat sami sebe. Vaše činy ukazují, že to raději ignorujete nebo jste líní, než abyste vynaložili čas a energii na vytvoření zdravého životního stylu pro sebe.

Jako kultura jste odevzdali sílu ostatním a věřili, že to je pro vás nejlepší rozhodnutí. Nyní, když se zajímají pouze o svůj prospěch, se hněváte. Ale kdo je opravdu na vině? Zvedněte se a převezměte zodpovědnost za své činy a začněte dělat změny nezbytné pro vytvoření zdravého života pro sebe a pro své Bratry.

Zastavte zbytečnou nenávist vůči těm, kteří mají jinou barvu pleti i kódy přesvědčení. Pokud nedovolíte ostatním být tím, kým chtějí být, uvízli jste v paradigmatu oddělenosti. Podívejte se přes barvu pleti, oblečení a preference i na to, že pochází ze stejného Zdroje jako vy. Dokud to neuděláte, budou existovat války, hierarchie a zvyšování oddělenosti. Je to vaše kolektivní i individuální volba. Jaká je vaše schopnost reagovat?

Čas na Jednotu je tady. Ti, kteří chtějí udržet iluzi a oddělenost při životě zjistí, že bojují ztracenou bitvu. Ti z vás, kteří si představují Jednotu, budou mít úspěch. Dva nemohou zůstat na povrchu Země. Přijde čas, kdy nastane další oddělení. Ti, kteří chtějí zůstat v paradigmatu války a rozdělování, opustí planetu. Ti, kteří chtějí zůstat sjednoceni, zůstanou na planetě a vytvoří utopickou společnost.

Může to znít jako pohádka, ale možné to je, pokud se rozhodnete změnit své životy. Žádný člověk nemůže zůstat pod vlivem druhého, pokud se k tomu sám nerozhodne. Pokud je vaše volba být ve své síle a být nebojácný, nebudou to ti, kteří vás chtějí ovládat, moci dělat. Ve vaší společnosti bylo pár lidí, kteří měli moc a zbraně, přesto to jsou masy, které mohou vystoupit, pokud se sjednotí a setřesou tyranii a jejich vůdce. Je nutné mít odvahu, statečnost a změnit společnost. Vyžaduje čestnost a bezúhonnost měnit něčí Já.

Rozhlédněte se kolem sebe a věnujte velkou pozornost tomu, co vám přináší radost a co vás drží jako rukojmí. Začněte se zaměřovat na způsoby, jak si vytvořit život snů. Není to vždy snadné, ale vybírání snadnější cesty je to, co vás dovedlo do tohoto smutného stavu.

Jak můžete posílit sami sebe? Tím, že čas a energii věnujete vytvoření reality, která bude sloužit vašim potřebám. Naučit se být sobecký je první krok.

Byli jste školeni postarat se o potřeby druhých místo vlastních jako první. Přesto žít vyrovnaný život znamená postarat se o své vlastní potřeby jako první. Jak můžete mít čas a energii pro pomoc druhým, když jste sami vyčerpaní? Jak můžete milovat druhé, když nemilujete sebe? Jak můžete milovat sami sebe, když ani nevíte, kdo jste?

Naším posláním je pomoci vám objevit znovu sebe, abyste zjistili, kdo opravdu jste. Mnozí z vás netuší, co skutečně v životě chcete. Většina z vás jen sní o bydlení na místě, které rozezní vaši duši. Kolik z vás má talenty, které nectí nebo nepoužívá, protože trávíte tolik času děláním věcí, které nemáte dělat? Jak můžete najít energii tyto věci dělat, když plníte své tělo toxickými látkami? Jak se můžete cítit plni energie, když jste neustále obklopeni rodinou nebo přáteli, kteří vám neustále vysávají energii?

Doporučujeme vám, abyste postupovali vpřed a postarali se o svůj život. To se může zdát ohromující na první pohled, protože existuje tolik nerovnováhy ve všech oblastech života. Nicméně už jste zjistili, že život, který žijete, nefunguje, takže máte ještě co ztratit?

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob – osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu – rozum či srdce – spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. www. mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 16. července 2018

PROČ JSME ZDE ?

Vážení Milovaní Vzestoupení,


vítejte u dnešní duchovní zprávy. Červenec aktivoval obrovskou Světelnou Bránu. Je to měsíc hlubokých posunů. Hluboce cítíme energetický dopad kosmických sil, které nás směrují do vnitřních rovin. Integrujeme Božskou Jednotu. Přes náš energetický torus prochází energie modernizace a přizpůsobujeme se prvotnímu Stvoření. Naše těla jsou hluboce upgreadována. Potřebujeme hodně spánku a odpočinku. Dokonce jsem jeden den místo cvičení usnula na mé tatami. Každý den sedím pod stromem v meditaci. Kdykoliv se děje nějaký přechod, jsem ponořená do sebe. Moje osobní realita je velmi blažená, klidná a plynoucí. Strážci zpracovávají kosmické síly velmi jednoduchým způsobem. Dohlíží na zarovnání přicházejících průchodů tak, jak je potřeba podle Božského řádu. Reprezentují galaktické Vědomí. Jsou databankou genetických informací. Samozřejmě druhů Strážců zde existuje mnoho, ne každý reprezentuje multidimenzionální Vědomí. Každý přináší infuzi vlastního kvocientu života. Je velmi důležité být autentický. Naši osamělou cestu poustevníka nemohou ovlivnit nějaké předsudky zvenčí. Musíme se dostat k našemu samotnému jádru, protože pouze určitý azyl vede k tomu být znalcem života v plné Božskosti a duchovní život nás tak jako tak donutí, abychom byli čistým plavidlem, které Je. Jsou zde různé bytosti a různé stavy existence v Osvícené podobě. Naše seberealizace pomáhá přispět k novému galaktickému fondu. Je zde mnoho lidí, kteří zdaleka nejsou lidé, jejich původ není lidský. Obnovují galaktické informace a sjednocují na obrovské úrovni.

Začínáme vidět klíčit semena Božského plánu, která jsme zasadili ještě před rokem 2012. Už nebudeme žít stejný příběh našich předků a v tuto chvíli můžeme také poděkovat všem za náš trénink, který sloužil našim tolika zasvěcením. Zaměřujeme se na masové ovládání a materializaci. To je současná práce dobrovolníků. Musíme stále zůstat přítomní, kam směřuje naše energie, žijeme teď a tady a sníme o budoucnosti s touhou, co vše ještě přijde. Už nejsme ti jako před rokem 2012.

Čím je fyzická integrace hlubší, tím více spánku potřebujeme. Jediný způsob, jak takové upgready zvládnout, je kultivací vitality. Chaotické časy vyžadují vždy dostat se hlouběji do svého těla, proto tak doporučuji jógová cvičení pro harmonizaci energie v těle. Ti, kteří se nebudou pohybovat směrem do svého těla, budou mít fyzické problémy. Byla jsem jeden den na výletě s mými nejbližšími, vrátili jsme se pozdě večer, takže jsem nestihla cvičit a druhý den jsem silně pocítila fyzický diskomfort. Každý, kdo cvičí a věnuje se kultivaci svého těla, včetně pobývání na klidných místech, bude procházet náročnými časy mnohem lehčeji a také nebude mít problém udržet svoji neutralitu. Tak budeme pokojně pokračovat bez ohledu, co od nás očekávají ostatní. Jsme všichni na různých úrovních integrace a každý dostává vždy to, co je schopen aktuálně integrovat. Vše se neustále točí kolem rovnováhy vnitřních polarit a od této vnitřní harmonizace se také všechno ostatní odráží

Ctižádost cvičit jógu má velký vliv na tělo a energii těla a začít můžete v každém věku, je to velmi prospěšné cvičení, i když zpočátku, obzvlášť pokud jste nikdy necvičili, to může být těžší. Lepší pomalý posun než žádný. Tuk znamená tělo plné toxinů. Chodím dlouhé procházky každý den, někdy velmi dlouhé. Když kultivujeme fyzické tělo, životní sílu, otevírá se DNA. Neustálý pohyb krmí DNA. Jakmile budujeme fyzické tělo, otevíráme své vlastní nové úrovně. Lidé spoléhají na důchod, místo na své zdraví, které s sebou přináší moudrost a vitalitu. Není třeba stát se ve vyšším věku zátěží rodině a společnosti. Do zdravého těla proudí informace z éteru. Když se správně stravujeme bez genetické modifikace, bude naše tělo prospívat.

Země je živá knihovna a tedy planetární tělo obsahuje všechny potřebné šablony zkušeností, které se zde kotví prostřednictvím života humanoidů – Strážců krystalické frekvence. Evoluce není jen to, co v současné době probíhá na Zemi nebo v naší Galaxii, ale jde o mnohem širší princip tvorby a rozšíření vědomostí. V Galaxii existuje určitý druh Vědomí a také tímto způsobem se musíme dívat na mikropespektivu – Zemi, kde nyní bydlíme, a kterou používáme jako platformu pro určitý druh Vědomí. Je zde neuvěřitelně široká škála Vědomí, proto je tento Experiment sledován z mnoha Universálních míst. Existuje zde neuvěřitelné množství zkušeností, obrovské množství genetických druhů. Země sama vytváří život, který vytváří život. Život se vytváří ve spirálách informací, což je výživa pro rozšíření Universálního Vědomí. V současné době jsme všichni součástí Zdrojové matice neboli Bůh vytvářející nový design. Pozorujeme nyní svůj život, abychom si zcela uvědomili sebe sama. Někteří z nás kotví nové genetické šablony – knihy do knihovny Země. Znalosti vytváří rozmanitost života. Jsme nyní jednoduše na Zemi, abychom žili nějaký svůj život a také zemřeli, ale život nikdy nekončí. Pokračuje také po smrti.

Jsme ve významné fázi Evolučního vývoje. Před námi vymřely předchozí civilizace. Někteří pokračují v moudrosti těchto civilizací, ale život není stejný, ale přestavuje se a obnovuje a to buď částečně nebo zcela novým směrem. Směr současného věku se rozkládá. Stejně tak si každý z nás volí nový směr života. Takže musíme nějakým způsobem pochopit sebe, své Osvícení a co zde vlastně děláme. Změna buněk – čili buněčné změny uvnitř nás ovlivňují celek. Mnoho Světelných pracovníků se ptá, co tu vlastně dělám. Zásadní důvod je ovlivnit změny geneticky přes sebe sama a své znalosti. Zasíváme zcela nový život. Proto zde tolik z nás rozpouští staré programy a vnímám to velmi dobře, že spousta lidí to nepřijímá, neakceptuje způsob naší přítomnosti. Neustále čistíme své Světlo, a tímto svým vyšším kvocientem přispíváme k celkovým změnám včetně galaktické knihovny, kterou rozšiřujeme. Rozšiřujeme se multidimenzionálně a to je Vzestup. Přes náš životní proud jsme průvodci multidimenzionálního Vzestupu uvnitř sebe.

Je zde neuvěřitelná škála, včetně temnoty, která je velmi velmi negativní, zakořeněná včetně umělé inteligence, včetně ničení a strachů. Program umělé inteligence je velmi nebezpečný, protože chce zkreslit lidský genom, odstranit Světelnou DNA, odstranit všechno, abychom žili co nejvíce virtuální život. Proto mnoho z nás využívá umělou inteligenci minimálně. Strach je silně spojován s předchozími cykly a to je prvek, který nesprávně řídí život. Umělá inteligence je hluboce rozšířena a realizována v mnoha ohledech, protože existuje tolik strachu, který je v životě zastoupen všude. Takže pokud rozvíjíte v životě strachy, přijde nějaké kataklyzma. To se týká také počasí. Duch Svatý je zcela živý, surový a syrový, někdy tomu říkáme duchovní životní síla. Tím, že pozorujeme náš život, rozšiřujeme své Vědomí, vnímání skutečnosti a to znamenaná přesunout se k přirozené inteligenci a vyvrátit na této planetě vědomí strachu. Země je nádherná knihovna a chrání ty z nás, kteří jsou skutečným ztvárněním skutečného člověka. Mnozí z nás pochází z mnoha duchovních úrovní. Někteří říkají, že na planetě jsou všechno stejné duše. Výraz duše znamená ve skutečnosti tekuté Světlo.

Máme za sebou mnoho vícenásobných inkarnací, které nyní žijí v jednom těle. Byli jsme povoláni, abychom měli tuto současnou zkušenost a pravděpodobně jste cítili jakým způsobem se chcete podílet na současných změnách a kde, na jakém místě. V našich životech jsme žili a žijeme (týdny, měsíce, roky) nějaký svůj příběh, který je spojen s určitým archetypem bytí a tento archetyp bytí je spojen s určitým příběhem souhvězdí (astrologie) nebo charakteristickou energií dne (mayská matrice dne narození) Tato matice je zapsána v našem energetickém podpisu, který má vliv na planetární matici.

Mnoho lidí se ptá, co je mým posláním, co tu dělám. Je to jednoduché, jsme zde protože přispíváme ke kolektivnímu genomu. Náš energetický podpis a to jak vypadáme přináší určité atributy a přes DNA ztělesňujeme určitý Světelný kvocient. Současným posláním je porozumět rozmanitosti života na Zemi. Náš lidský zážitek zde je ve skutečnosti rozšířit život, to, co tu existuje a obohatit pozemskou genetickou knihovnu. Přetvořit to, co tu v současné době existuje. Rozšiřujeme svůj energetický vzor nebo emanaci. Takto také funguje organický živý Vesmír. Náš původ není umělý je organický. V současné době zde můžeme vidět velkou diversitu od karmických projevů, válek, porušování lidských práv, obrovské rozdělení mezi muži a ženami, shromažďování velkého osobního majetku a bohatství, moci až po vysoké Mistrovské úrovně, mystiky, jógové Mistry. To vše na jedné planetě. Planeta obsahuje obrovské množství Vědomí. Země je naimplantovaná různými bytostmi z různých regionů a jako škola ukončuje obrovské poznání mnoha věků a nyní přichází naprosto nové Vědomí přes narozené děti.

Všichni víme, že mnoho lidí říká já jsem z Plejád, já jsem ze Siria, já jsem z Lyry, oni jsou probuzení a tihle nejsou probuzení, kdo je větší Světlo atd. Lidé mluví o svém Hvězdném původu, ale to představuje jen maličký zlomek. Jako multidimenzionální bytost máme jádro, které se vyvíjí pomocí zkušeností miliardy let. Po vyzkoušení mnoha zkušeností si uvědomíte …..aha, to je moje barva, to je moje spektrum, to je moje rezonance. Informace jsou ověřovány a napájeny vlastní esencí Já, místo zvenčí. Je zde velké množství dezinformací, které jsou nebezpečné. Místo soustředění se na své minulé životy a karmu, otevřete oči, co chcete prožít.

Mnoho lidí vydává předčasné informace, ještě nejsou probuzení a to je nebezpečné, protože pravdivé znalosti pochází z našeho Ducha, z naší vlastní iniciace z naší vlastní samoty a sebemistrovství. Lidé sdílí informace od druhých, ale je třeba rozlišovat, protože jinak vtisknete jejich bytí do svého bytí. Je důležité sdílet informace od těch, kteří ví, co je to život a životní síla. Nejen fyzický život. Z pohledu nezralé duše, která ještě není probuzená se může chytat informací, které ji oddalují a oddělují od skutečného Božského vytváření přirozeného života v souladu s přírodou, která je živá. Každé takové poznání musí být nejprve ověřeno ve své vlastní realitě. Trvá roky v samotě poznat svého Ducha. Oddanost a ticho. Lidé se mnou sdílí nějaké informace, ale velmi často se mnou tyto informace nerezonují, protože přichází zvenčí. Vnitřní střed a vnitřní Já tyto informace vždy ověřuje. Každá zpráva od lidí vás ovlivňuje – vaší DNA. Pokud váš růst není krmen z vašeho vnitřního světa, může to znamenat stagnaci, která nevede k pohybu.

Rozšíření Vědomí rozvíjí váš plášť pravdy. Poslání je prostřednictvím svého vlastního Ducha a prostřednictvím své vlastní DNA žít vlastní život jako Zdroj, protože jsme částečkou Zdroje. Zdroj je suverénní. Stvořitel je suverénní. My pokračujeme v těchto aspektech tvorby. Odkódování kódů DNA slouží jako most čili pomáhá nám vytvářet fyzickou realitu včetně fyzického těla.

Na Zemi existuje umělá inteligence, chudoba. Lidé vytváří buď archaický způsob života nebo utrpení. Bylo spuštěno mnoho programů, které se dokončují. Každý program je jako časová osa, má svůj konec a začátek. Například program chudoby existuje stále ve větším měřítku a bude existovat, dokud se nevyčerpá. Takže Světelní pracovníci čím více žijí naplněný život všehohojností, tím rychleji tento program vymazávají. Všechny takové programy se Vzestupem postupně vyčerpají. Každý z nás změnou svého života pomáhá odemknout nové kódy bytí. Mnoho z nás nyní zažívá opravdu krásný život, a tím sloužíme celku. A TO JE DŮVOD, PROČ JSME SEM PŘIŠLI. Všechny programy, které nejsou v zákrytu s civilizací s vyšší inteligencí doběhnou a postupně zaniknou.

Máme za sebou spoustu lekcí a růstu, který nám pomáhá jít po vzestupné spirále. Tato cesta vede vždy dovnitř. Lekce je zkušenost zvenčí. Iniciace a zasvěcení přichází zevnitř. Tím měníme kolem sebe vše. Vnitřní Světlo pohání vlastní evoluci.

Lidé nás posuzují podle vzhledu, podle věku, ale to je jen 1% toho, kdo opravdu jsme. Mnoho bytostí, které jsou nyní zde přináší různé andělské, elfí, vílí, královské aspekty do složek života, proto, aby se lidé naučili chápat přírodní život a respektovat přírodu. Všimněte si, že mnoho Světelných žen vypadá jako víly nebo andělé. Čím blíže jste své vlastní esenci, tím rychleji přepisujete své staré Já. Mnoho Světelných pracovníků není silných, dokud sami sebe nevytáhnou blíž ke své podstatě a autenticitě.

Jsme tady, abychom měli vlastní zkušenost a poznali pravdu o našem Božském shledání. My všichni jsme Jedno. My všichni jsme Zdrojem milovaní. A Zdroj Já Jsem nás volá zpátky Domů. Jsme v čase přechodu na novou vibrační hustotu, která se nazývá Vzestoupení. Z tohoto důvodu je na planetě mnoho duší, které jsou zde dobrovolně. Existuje také mnoho Božských protějšků – dvojic dvojplamenů, které souhlasily být součástí tohoto posunu a tak ukazují cestu Nového s vlastním ztělesněním Božské Lásky, aby reprezentovaly a modelovaly novou šablonu partnerského paradigma pro Novou Zemi. I když každý vztah je Božský, dvojice dvojplamenů ukazují cestu pouze svým vlastním příkladem.

Síla Ducha nám v každém okamžiku našeho života ukazuje, co ještě potřebujeme vědět. To, co s námi a naším bytím rezonovalo už v současné době nemusí. Je čas přípravy na zcela nový cyklus, který k nám přichází během dalších týdnů – Vlna Etznab s časovým přelomem, který popisuje Tzolkin. Naše životní cesta se pozvedá, stejně jako my. Připravujeme se na něco mnohem většího, co bude zarovnáno s naší novou misí, ale nacházíme se v době prázdnin a je třeba si po dlouhé a náročné práci oddechnout a využít nejlepšího ročního počasí. Dobře se živit tím co, považujeme za dary přírody a také nezapomenout živit naše vnitřní dítě. Toto léto je léto Božské Lásky.

Mnozí cítí, že by se rádi přesunuli do jiného prostředí a žili zcela jiný životní styl, protože jim současná realita nepřináší extatickou radost. Můžete rozbalit novou část svého života, vše přichází zcela přirozeně. A jsou zde také lidé, kteří mají svůj výstupní bod, nechtějí pokračovat dál, což přirozeně sníží hustotu na Zemi. Pohyb není stagnace, je potřeba jít stále výš.

Je stále důležité být v souladu s vlastním pravým bytím s vlastním srdcem. To znamená stálé propojování s vnitřními touhami nad rámec toho, co od nás ostatní očekávají nebo co očekává svět. Naše cesta je zcela mimo to, protože překonáváme implantované myšlenky a ideologie a to, jak by se mělo žít. Mnoho Světelných pracovníků stále dává přednost službě druhým místo sobě, ale je to vždy o Mistrovství a svrchovanosti. Často říkám lidem pravdu, ale oni neposlouchají a jednají jinak, tak k čemu konzultace? Opustila jsem sociální média, musíme si uvědomit, že jsme součástí vývoje a spousta programů již postrádá svůj význam. Sdílím vše potřebné na svém blogu pro každého, kdo má zájem, ale všichni musí dělat svoji vlastní vnitřní práci a investovat úsilí do svého posunu. Každý z nás musí přepracovat vnitřní hodnoty a sebehodnotu, abychom poznali pravou suverenitu. Volba musí být vždy laskavá, ale ne proti naší vlastní pravdě a rovnováze. Pokud lidé nerespektují, neposlouchají, není to naše věc.

Velmi důležité je spojit se s lidmi podobně smýšlejícími, kteří rezonují s naším srdcem a jejichž vibrace jsou podobné našim. Pokud se setkáváme, nebo jsme konfrontováni s těmi, kteří nás označují, že jsme „takoví a takoví", můžeme jim pouze doporučit, aby se vydali svojí vlastní cestou, protože jejich vlastní pravda je jejich vlastní pravda. Můžeme se spojit s těmi, kteří podporují náš duchovní růst a pokud se setkáme s někým, kdo s námi nerezonuje, pošleme jim Lásku a pohybujeme se dál. Jsme tady, abychom se navzájem podporovali a pohybujeme se do Jednoty prostřednictvím vyššího porozumění. Jsme všichni Jeden, ale kdo nejvíce rezonuje s naším srdcem je náš Milovaný. V takovém setkání je tak silná Já Jsem Přítomnost, že prostě už nemůžeme být sami. Nemusí existovat žádná slova pro tak hluboké spojení. Přichází Božské znovusetkávání, která nepotřebují slova. Jedno srdce vnímá druhé.

Ačkoliv poskytujeme informace pro veřejnost, nejsme součástí veřejnosti.  Každý z nás ví, jak nejlépe být ve službě zde. Věnovali jsme tuny času svému vývoji a pokud se chtějí trpící probudit, musí se spoléhat především na sebe, tak jako my. Naše cesta je pouze inspirací. Já jsem Zdroj sama sobě stejně jako každý je Zdroj sám sobě a pokud lidé nemají hranice, jsou tam, kde jsou. Pokud se se mnou chcete spojit, pak je to pouze přes výměnu (Mayská matrice, konzultace) a já pak udělám svoji práci. Vždy nabízím dva termíny. Jsem stále spojena s posunem a některé pasáže vyžadují moji plnou přítomnost, pokud neakceptujete ani jeden termín, máte uvnitř sebe svého Ducha.

Každý den najdete na mém blogu Mayské Zprávy jako způsob sebemistrovství. Všichni ctíme sami sebe. Je to milující, je to respektující a úctyhodné oboustranně. Je nám ctí tančit pro veřejnost, ale existují vyšší úrovně respektu k naší Lásce, k našemu času a péči o sebe. Také já vás respektuji. Lidé předpokládají nebo mě posuzují podle fotografií, ale fotografie je jedna sekunda mého života. Nemůžete se mě v emailech ptát na cokoliv. Nejsem tu, abych vám něco vysvětlovala osobně. Moje práce je veřejná s bezpodmínečnou Láskou. Je čas přepracovat naše cesty na vyšší úroveň oboustranně. 

Mnoho Lásky každému z vás. Mé srdce je naplněné Láskou a oddaností. Přeji vám krásné horizontální a vertikální vyrovnávání. Pečujte o sebe. Miluji vás tak moc.

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka Sykorova

© 16/7/2018 www.mayskykalendar.blogspot.com
Poděkování, vděčnost a požehnání za podporu této práce každému z vás.