VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 19. listopadu 2016

Cesta hluboko do srdce. Multidimenzionalita.

Aby naše práce byla ucelená a komplexní, musíme umět dobře pracovat se všemi úrovněmi, které na Zemi jsou. Dosáhli jsme vertikálního růstu, teď pracujeme na horizontální úrovni, která se týká všech vztahů.

Všichni musíme velmi dobře pochopit, co to opravdu Jednota je, co je to Vědomí Jednoty a zvolit si každý sám způsob vlastní práce pro účel všech. Tvoříme design Nové Země ze své morální multidimenzionality, která je mnohostranná a vícevrstvá. Nastavujeme mnohem ostřejší pohled do zrcadla a vylaďujeme se na jemnější a zdravější frekvence. Tvoříme svou pravostí a pravdivostí. Vzdáváme se perfekcionizmu. V rámci Božství neexistují žádné chyby, všechno jsou to zkušenosti, které mají svůj význam.

Multidimenzionalita znamená uplatňování všech zkušeností, které jsme doposud na Zemi nabrali. Sáhnout sem, sem anebo sem pro všechny možné znalosti. Sáhnout kdykoliv pro 3D zkušenost, 4D zkušenost, 5D zkušenost, informace Vyššího Já atd.

Vyšší realita je vytvářena těmi, kteří jdou v procesu první a stahují nejnovější energetické informace
do této reality a pomáhají odemykat a vytvářet realitu Kristovského Vědomí, protože 5. dimenze je založena na krystalické struktuře a také čistých informacích. Přes Vědomí a tělo dostáváme nové  a nové kódy, které pomáhají posunout trojdimenzionální strukturu, která není v souladu s vyšší perspektivou Zdroje. Tato náročná doba je o naší oddanosti být ve službě teď a tady, držet 24/7 vyšší dimenzionální prostor.

Musíme žít vyváženým způsobem. To je harmonická konvergence. Mistr - Strážce posvátných šablon a principů, využívá všechny své esence (multidimenzionalita), využívá znalosti, je v multiversální službě. Tito Mistři jsou Universem vedeni pomáhat. Vyzařují specifickou frekvenci Světla v konkrétních regionech planety.

Vyladěním se na vyšší časovou osu vytváříme otevřenou cestu, kde jsou správní lidé, správné okolnosti, peníze atd. Jako první musí existovat služba pro sebe a teprve pak služba pro druhé. V běžném životě se setkáváme s lidmi, kteří jsou ovlivněni naší Světelnou energií a s nimiž určitým způsobem na nějaké úrovni koexistujeme, ale musíme se pak vrátit do naší vlastní individuality, do své vlastní vibrace, ve které se cítíme tak dobře. Přes mnoho vrstev vnímání a iluzi se musíme neustále vracet k sobě. Na prvním místě je vždy sebeláska.

Žijeme skrze planetární existenci a existenci s našimi nejbližšími, kteří nejsou vyladěni na vysoké vibrace, takže můžeme někdy ztrácet sami sebe. Vlastní vyrovnávání je každodenní součástí našeho života, protože se pohybujeme ve 3D, 4D, 5D... 

V posunu nám může pomoci odpuštění všeho všem v minulosti ve všech časových osách, s nimiž jsme se setkali a byli jsme součástí jejich života. Milovat je a nechat je být tam, kde jsou. Nechávám je žít takové jací jsou a jsem ubytovaná ve své pokoře. Máme rádi všechny stejně, přitom si zachováváme komplexní sebeúctu. Bezpodmínečně přijímáme to, jací jsou.

Čím více jsme vědomí, tím více si uvědomujeme pohyb v dimenzích, které se vlastně překrývají. Být ve své Celistvosti. Nemůžeme být roztříštění. Uvědomujeme si stále jasněji, že jsme hologram Zdroje, který představuje Celistvost samu o sobě. Jsme multidimenzionální bytosti pohybující se v lineárním světě a ve fyzické realitě. Jsme "křišťálové nebo indigové" duše. Vím, jak je to náročné, ztělesňovat 5D a vyšší kvality a stále být součástí 3D hustoty. Pohybujeme se "nahoru" do 5D, 6D.....a přitom jsme "dole" uzemnění (vertikální polarizace).

Neseparujeme se od 3D lidí, ale můžeme si vybírat, na kterém místě chce naše duše být. Pohybujeme se v mnoha časových osách. Našim společným cílem je syntetizovat tyto osy do jedné časové osy, která vytvoří na planetě jednu realitu – multidimenzionální realitu.

Lidé, kteří nemají otevřené srdeční centrum bydlí ve 3D realitě. Jejich aktivity to prozrazují, odpovídají 3D vibracím, jsou velmi mentální a jejich činy odpovídají této realitě, kde nejrychlejším komunikačním nástrojem jsou slova. Existují frekvenční mosty, kdy my můžeme chodit do jejich reality, ale oni nemohou jít do naší 5D reality.

Lidé, kteří jsou neuzemnění, jsou pasivní. Očekávají a pozorují, nepohybují se směrem k vytváření vlastního života, mají přístup k mnoha věcem, ale ztrácí možnost multidimenzionality. Bloky a nepochopení vytváří iluzi, ve které žijí.

Velkým testem jsou nyní události v USA. Vnímání negativity neumožňuje zůstat nebo se udržet v multidimenzionální realitě. Místo, aby lidé otevírali svou multidimenzionalitu a vytvářeli vlastní život, padají zpátky do 3D, která je limitovaná a omezená, propůjčují svoji energii této nízké realitě. Pokud chcete zpátky do vyšší úrovně, pomůže vám být co nejvíce v přírodě.

Je tu jednoduše obrovská rozmanitost. V osobním životě jsem pozorovatelem. Dovoluji všemu a všem být, mentálně neanalyzovat lidi, události. Hrajte si, pozorujte věci, které vás dostávají …a naučte se používat neutralitu. Nechte vlastní frekvenci stát se lehčí a lehčí. Každý okamžik je učením praxe, každý okamžik využíváme jako zkušenost. Přehodnocujme velmi často cestu našeho Mistrovství. Velkou radost přináší seberealizovaný život. Čím více radostný život, tím více hojnosti na všech úrovních.

Na osobních nebo on-line sezeních vždy ke každému přistupuji z úrovně 5D a také se snažím každého přeladit na vyšší vibrace. Úkolem většiny z nás je přinášet 5D kvality lidem v nižších realitách. To, proč dělám konzultace je, že chci být více aktivní s cílem přestavět pravdu a každý den ukazovat lidem možnosti vytváření jiné reality, té, která je zarovnaná se světem, který my vytváříme. Lenost není naše vlastnost. Každý máme potenciál, který bychom měli posilovat, být sladěni s tím, co chceme s lidmi sdílet. 

Pro osvěžení a nově probuzené uvádím příznaky v procesu Nanebevzetí, kterých si někteří nemusí být vědomi, a které klasická medicína často špatně diagnostikuje a které jsou vaším budíčkem a přirozenými znaky přeměny na krystalické tělo. Všechny formy na Zemi se stěhují na vyšší úroveň. 

Fotony pomáhají s energetickými a fyziologickými změnami, spontánně se uvolňuje z epifýzy více dimethyltryptaminu. Což se může občas projevit, jako byste byli na nějakém psychedeliku; rozmazané vidění, vize třpytivých předmětů, zvonění v uších, nesoustředěnost, ospalost během dne, drtivá únava, změna stravovacích návyků, chutí, chřipka, vysoké teploty, bolesti kostí, kloubů, nachlazení, alergie, svědění, vyrážky, pocity bušení srdce, potíže s dýcháním, změny imunitního a lymfatického systému, bezdůvodné deprese, pocity osamělosti, ztráty, izolace, živé a násilné sny, závratě, ztráta rovnováhy, emocionální výlevy a nálady, zvýšení tělesné hmotnosti, atd.

Uvolňuje se: omezující zaměstnání, životní styl, vztahy, toxiny, nerovnováha, netrpělivost, oddělení od 3D. Záchranný kruh se jmenuje: stát-se-silným-a-nebojácným. 

Božská Příroda vám pomůže s vyladěním. Požehnání všem, kteří jsou v tomto procesu Vzestupu zapojeni. Přináší mi obrovskou radost dát vám každý den dárek. Jsme jedna pozemská rodina. Pocházíme z jednoho srdce. Velmi vás miluji.

V Božské Lásce, Světle, Službě
Lenka

Lenka Sykorova www. mayskykalendar.blogspot.com

Sdílení článku je vítáno.
Budu vděčná za podporu této práce. DĚKUJI.

pondělí 14. listopadu 2016

Cesta nesouzení a pravdy

Někdy se mi zdá, že se na mé cestě pohybuji velmi pomalu, přesto, když se ohlédnu do roku 2011, kdy jsem byla postupně vedena k aktivní práci subkultury Gatekeepers na plný úvazek, vidím, jak dlouhou cestu jsem ušla. Cestu dlážděnou obtížemi a problémy. Cestu bez domova, cestu plnou strachů, cestu bez peněz, bez rodiny, bez zaměstnání. Opouštění a odpojování od přátel, lidí. Cestu, kdy se jedny dveře za druhými zabouchnou přímo před vašima očima. Mnoho let hledání sebevědomí, vnitřní síly a sebelásky. Mnoho bizarních osobních událostí a stěhování z místa na místo v rámci práce v procesu Vzestupu.

Podívejte se nyní i vy zpět a uznejte a oceňte své bohaté zkušenosti jako jeden z největších darů, který jste v životě obdrželi.


Minulý týden 11/11 jsme udělali tlustou čáru za starými energiemi. Byli jsme aktualizováni a směřujeme do Nového neznáma. Navigujeme lidstvo, aby se zarovnalo s vlastním srdcem. Vše, co není zarovnáno s Vyšší Pravdou se rozpouští ve frekvenčním posunu. Proces Vzestupu nezastaví nic.

Rok 2016 byl náročnou hyper-čističkou, kdy jsme čelili, a dokončujeme vyřešení všeho ve všech oblastech života (zdraví, vztahy, karma, vzorce chování). Mnoho Světelných bytostí udělalo v tomto roce kus obrovské práce pro lidský kolektiv. Není to o fyzické práci, ale o stahování aktualizačních energií přes jemnou Světelnou mechaniku pozemského těla. Stále je to o přípravě těla, abychom mohli držet více Světla a vyzařovat více Lásky. Naše práce je v druhé polovině roku pro mnoho z nás hodně segmentovaná.

Chceme-li zažívat pravou úroveň Kristova Vědomí, musíme ctít sílu léčit všechno a všechny, zvýšit vlastní vibraci srdce a vnímat toto fúzování mezi sebou navzájem. Nejpokornější Mistrovství nepotřebuje schvalování, potvrzování nebo srovnávání. Nepotřebuje ani mluvit s cílem zdůvodnit, obhájit, potvrdit nebo ověřit Vědomí svého srdce. Vidí sebe jako plně integrovaný celek a suverénní esenci. Ví, jak uplatnit moudrost, která je jeho vlastní realitou. Tak vytváří cestu pro ostatní.

Ti, kteří nevidí své vlastní Mistrovství, nevidí Mistrovství ani v druhých. Lidé žijící v paralelní realitě se na vás bez vší pochybnosti skrze tuto realitu také dívají, často je to falešná projekce jejich vlastního ega. Naším úkolem je inspirovat je vlastní laskavostí a soucitem a syntetizovat do Jednoty. Mistr vždy projde v tichosti kolem svých vlastních testů, protože je v souladu s Nejvyšší Inteligencí Zdroje.

Po uvolnění mnoha starých témat budete vedeni k dalším, které mohou mít nádech nejdynamičtějšího napětí, nicméně zajišťují optimální růst. Pracujeme hlouběji a mnohovrstevně až k dosažení konečné expanze Duše a našeho esenciálního Já. Ne obcházet, ne se vyhýbat, ale pracovat do hloubky, až nezbude nic jiného než Láska. Vše, co není čistá Láska je jen maska, Stín nebo předpoklad. Naším cílem je nyní být stabilizovaní a držet nejvyšší možnou časovou osu. Opustit vše, co nás ruší, sladit naše srdce s aktivitami a myšlenkami pro nejvyšší dobro všech.

Každý týden pokračujeme s globálními meditacemi. Přidejte se k nám, hrajeme kolektivní unisono. Více  ZDE


Pojďme se všichni sjednotit a urychlit nové paradigma. Konec roku je skvělou příležitostí pro setkávání, vzájemné povzbuzení. Osobní sdílení, smích a objetí je uzdravující medicínou v této vyčerpávající době. Jsem ve městě Rakovník. Uvidíme se.

Jste-li na těchto stránkách poprvé, buďte srdečně vítáni. Zvedat sami sebe z bláta společně v konsenzu s Vědomím, není snadný úkol, ale pokud nebudeme žít v síle našeho Světla a Lásky, svět bude ochuzen o naše dary. Jakmile požádáte, abyste byli naplněni Světlem a Láskou, začnete procházet emocionální očistou. Milovat sebe a nacházet své pravdivé Já je fuška. V době, kdy, přichází na planetu tolik Světla, potřebujeme energii, vitalitu, integrovat klid, radost a zaměřit se na vlastní tvořivost a nejvyšší aspirace. Kreativní přístup je součástí. Nikdy se nebojte sdílet, kdo opravdu jste. Dovolte mi srdečně vás pozvat na mé kurzy TRANSFORMATIVNÍ ARTETERAPIE, které jsou soukromou podporou zaměřenou na osobní vyjádření a vizionářský potenciál.

Buďte k sobě citliví při vytváření pohody a rovnováhy ve všech oblastech vašeho života a nezapomeňte, že jsme v tom všichni společně. Požehnání a mnoho Lásky, Milovaní.

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

Sdílení článku je vítáno.
Budu vděčná za podporu této práce. DĚKUJI.