VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 30. prosince 2017

Společná meditace 31/12/2017

Přelom 2017/2018 je velmi silný, nezapomeňte, že systém se rozpadá a rozpouští se nižší vibrační reality, jsme plně zaměřeni na tuto kapitolu. Pomáháme při hojení lidských srdcí, meditace mají léčivé efekty. Sluneční příliv stimuluje dimenzionální posun, DNA a schopnosti (můžete vnímat horkost v čakrách dlaní a chodidel). Vyššími úrovněmi jsme žádáni, abychom procvičovali telepatii. Fotonické Světlo vyžaduje řád a pořádek. Sjednoťme se opět tuto neděli se záměrem vytvářet Jednotu. Připojme se k vytváření míru a radosti. 

Přeji vám radostný způsob, jak vyjádřit Lásku ke svému životu a vašim vlastním představám v příštím roce, který nese energii čísla 11. Nechť se otevřou zázraky  a všehohojnost ve vašem životě. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc. Lenka

MEDITACE více ZDE. Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 21. prosince 2017

Oslava Světelné síly Slunce

21/12/17 je hlavním kosmologickým bodem nového galaktického počátku a jako v každém počátku se implementují nové iniciativy. Zimní Slunovrat je vyvrcholením všeho, co jsme se naučili. 

Je zde mnoho nádherných duší, které udělaly neuvěřitelné množství vnitřní práce, jejichž moudrost ještě zatím nespatřila světlo světa. Neuplatnily moudrost na široké úrovni. 

Slunovrat je energie ZROZENÍ - počátek nového galaktického roku. Přijímáme nové energie galaktického dědictví. Byl ukončen velký karmický cyklus s ukončováním individuální karmy v závislosti, kolik je každý schopen aktuálně uzdravovat. 

V dalších etapách Vzestupu budeme mimo jiné objevovat archetyp Božského Dítěte a vyšší Světelné principy. Půjdeme mnohem hlouběji (jako nikdy před tím) do sjednocení na všech úrovních a mnohem více poznávat sebe jako živý organizmus a projevovat dynamiku sebe sám/sebe sama svým vlastním osobitým způsobem. Můžeme si už nyní dělat drobné poznámky, na co se budeme zaměřovat individuálně. 

Konec roku 2017 je časem k uvědomění, jak se zarovnat s celistvým životem na základě velkého vnitřního uspořádání, na základě zkušeností a zážitků v lidském těle. Já sama jsem do tohoto procesu zapojena, protože mám spoustu vnitřní práce, aby bylo vše v souladu s nejvyšším dobrem. Je čas na kontemplativní prostor a na dovolenou. 

Ze srdce děkuji za společenství duchovních duší, za Lásku a dary, které podporují tuto práci. Přeji vám, aby energie Slunce podpořily vaše záměry a vize, váš život se odvíjel podle vašich radostných představ, aby duše mohla být dobře vyživována. Krásné Vánoce a Nový rok. Vděčnost, zázraky, požehnání & mnoho Lásky. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


neděle 17. prosince 2017

Vytváření nového dimenzionálního prostoru. Změna mise.

Konec roku je o integraci Země do Galaktické Rodiny, což je informace, která se netýká jen naší osobní úrovně, ale planetární Vzestup je spojen s mnohem větším obrazem, protože paralelně probíhá rozkvět na mnoha Galaktických a Universálních úrovních. Inkarnovali jsme se, abychom zapustili galaktické kořeny do Země, aby mohlo dojít k sjednocení na mnohem větší úrovni než jen na úrovni lidského kolektivu. Mnozí očekávají mimozemský kontakt shora, ale zástupci mimozemské rasy v lidském těle jsou na Zemi. Přišli jsme asistovat v procesu Přechodu, dokud lidská rodina nezvýší vibrace a neuvolní strachy. Je kladen vysoký důraz na naši bezpečnost.

Zaznamenali jsme velký skok v osobním vývoji. Konec prosince je velmi introspektivním, přelomovým a důležitým obdobím, kdy každý z nás rekapituluje osobní posun. Takže pokud jste dobře udělali svoji vnitřní práci a provedli vnitřní uspořádání, vytváříte eminentní posun přes vaši velkolepost bez vlastní důležitosti a touze po slávě bez očekávání a publika.

Na osobní úrovni jsme integrovali sjednocení v rodinách, rodech a v nejbližších vztazích s rozšířením na náhodná setkání všude tam, kde se pohybujeme a s kým se setkáváme = královské srdce. Mám velmi milující a často humorný vztah s lidmi, s kterými se setkávám v obchodech nebo kdekoliv. Je to vytváření radosti, vděčnosti a pozvedání přes komunikaci ze srdce na základě vibrace a vyzařování.

Všechna vnitřní zranění se rozpouští bez rozsudku a všichni si navzájem pomáháme bez souzení. Všechny vztahové problémy mají původ v rodině, v které jsme vyrůstali a přenáší se do intimního vztahu, pokud v nějakém žijete a vztahových hodnot. Vybrali jsme si fyzickou lidskou rodinu a žili s pocitem, že jsme od galaktické rodiny odloučeni. Uspořádání rodinných vztahů je základnou v chápání lidské rodiny a galaktické rodiny. Harmonizace rodinných vztahů je podstatou pro integraci lidské a galaktické rodiny. Zvládnout vztahy na základě bezpodmínečné Lásky umožňuje vytvářet posvátné vztahy, abychom mohli vyzařovat vyšší stavy Bytí. Velmi často se v projekcích léčí vztahy s matkou a otcem a pokud nežijete v partnerství, na cestě jste si postavili ty, kteří zrcadlí vše, co brání žít Osvícené vztahy a vždy má určitá reakce a chování svůj opodstatněný důvod pro dosažení uzdravení a Celistvosti = Božská důvěra pro dosažení vyšších kvalit.

Problémy, kterými jsme procházeli jsou vstupní bránou k otevření vyšších úrovní, dokud není vše dokonale dokončeno. Integrovali jsme mnoho zkušeností a Stínů a jakmile je dosaženo vyššího Vědomí a poznání, můžeme vstoupit do dalšího prostoru, abychom postupně zvládli předurčené úrovně seberealizace, protože jinak nebudeme vpuštěni do vyšších úrovní (individuální načasování).

Na základě data narození odhalujeme důvod příchodu na Zemi a uvědomujeme si svůj osobní graf, na jehož základě vytváříme nové archetypální prototypy a jakým způsobem jsme se přišli podílet na galaktických změnách. Ovlivňujeme přes naši prominentní roli kolektivní změny. Mnoho nádherných lidí se podílí na vnitřních a transpersonálních změnách přes fyzické změny a psychické schopnosti. Posun je zcela přirozený a odehrává se přes fyzické tělo, pokud to dovolíte s kompletní životní silou. Porozumění sobě a využívání životní síly je zásadním a nejvyšším potenciálem. Životní síla vychází z myšlení a kódů přesvědčení. Lidé, kteří jsou nemocní zapomněli a potlačili svoji autenticitu.

Prostřednictvím našeho Universálního Vědomí a osobního energetického galaktického podpisu se každý zarovnává s osobní aktualizací v tomto současném časoprostoru, kdy jsou vytvářeny nové polohy Vědomí a uzamykáno vše, co bylo dokončeno. Otevíráme nové brány osobní mise – nového života v souladu s tím, kdo jsme v zákrytu s trajektorií budoucnosti. Přes osobní anuloid vytváříme posuny k otevření nových zkušeností ve spolupráci s planetou, sluneční soustavou, galaxií…....Zdrojem. Soustřeďujeme se na vlastní podstatu jako fragment Zdroje, na energetickou specifikaci, protože ovlivňujeme změny jako zdroj energie – specifický energetický podpis – to, co kotvíme do kolektivního Vědomí jako informační systém. 

Často to vypadá, že působíme jako oběť, protože osobní proud a touhy jdou velmi často stranou. Není to oběť, ale je to oddanost procesu Vzestupu, nicméně oddanost není konečným cílem. Působíme jako hlavní pohon procesu, protože většina obyvatelstva žije stále ve strachu a je pod kontrolou. Není to vzdání se svých osobních potřeb, ale odevzdávání toho, kdo jsme – své životní síly a vše je zarovnáno s přirozenou pulzací a životním rytmem s naprosto přirozeným připojováním ke galaktickému srdečnímu pulsu. Stahujeme nejvyšší Světlo a kotvíme na Zemi.

Každý z nás má svůj vlastní osobní životní cyklus s chápáním sebe jako Stvořitele reality osobní/planetární jako živého organismu, který naslouchá sám sobě. Je potřeba dívat se v nových archetypech a širších souvislostech na to, co se děje v našem osobním proudu. To znamená znát sebe a naslouchat svému vnitřnímu vedení s vlastní dynamikou mikrokosmu fungujícím v makrokosmu, kdy se rozšiřováním Vědomí stáváme přes individualitu, osobitost a autenticitu unikátní vlastní tvorbou sebe sama – Stvořitelem svého vlastního Vesmíru koexistujícím s Vesmíry ve Vesmírech. Na základě toho svým způsobem vytváříme (spolu-vytváříme) ve společném tanci v lidské podobě Bránu do vyšších dimenzí, které zároveň tvoříme skrze sebe sama = tanec Světla. Není to jen Slunce, ale pomáhají nám různé energie. Všichni jsme propojeni a energeticky propleteni. 

Máme před sebou oslavy Zimního Slunovratu jako nového počátku, oslavy Vánoc a oslavu Nového Roku. Uzdravuje se ženská emocionální energie. Vše se zpomaluje, procházíme určitým vzdáním se, kapitulací. Spoustu věcí se rozpadá. Co bylo dříve falešným modelem se rozpadá, co bylo iluzí se rozpadá. Co nerezonuje, se rozpadá. Všechny tyto body slouží k osobní expanzi bez ega, bez zdůrazňování, kdo je duchovní učitel a kdo není. Každý se zarovnává se svým duchovním jádrem.

Interní a osobní proces jako příprava na změny v lednu 2018 a novou galaktickou službu:

Osobně jsem až do 10. ledna stranou mimo město v čistějším prostředí. Galaktické Týmy nám poskytují čas na přípravu na další fáze, což vyžaduje čištění fyzického těla, pohyb na čerstvém vzduchu, cvičení. Je to vnitřní výdrž, vrozená disciplína a zodpovědnost za každodenní úkoly, co nás přirozeně vede po cestě Evoluce. Soustředění bez rozptylování, kdy se někteří snaží vytvářet externí tlaky. Jakmile se objeví něco, co není v souladu s vnitřní přirozeností, by způsobilo vychýlení. Je to velmi osobní čas a některé příští pasáže jsou pro mě osobně velkou výzvou, protože doposud jsme byli kolektivně odděleni.

Prosinec je čas změn, které jsou daleko za trojdimenzionálním chápáním, čas přirozených změn, které je tak těžké popsat lineárním jazykem, čas bez ega, pasivní čas vzdání se chtít být vpředu, abychom v roce 2018 začali spolupracovat jako Jeden na mnohem užší úrovni a kolektivní úrovni. Rok 2018 je ve znamení sdílení moudrosti na více kolektivní úrovni přes jádro svého poslání. Doposud jsme neuplatnili úrovně našeho Mistrovství na širší úrovni. Budeme používat moudrost pro expanzi kolektivních změn. Pro mnoho z nás to bude velmi odlišný způsob práce, protože jsme mnoho let trávili v určitém odloučení a stranou. Naše prominentní postavení se zatím zdá být velkým otazníkem v uplatňování galaktické moudrosti v současném světě.

Pokud chcete podpořit tuto práci, můžete tak učinit na účet uvedený na mém blogu nebo zakoupit některý ze symbolických obrazů na www.sykorovalenka.blogspot.com. Chcete-li si se mnou domluvit skype konzultaci, těším se na vás v lednu. Přeji vám krásný osobní i rodinný čas. Jste v mém srdci. Umožněte, aby pro vás byl prosinec splněním vašich přání a vztahy byly plné radosti a Lásky. Miluji vás tak moc.

Jste srdečně zváni k dnešní meditaci, více ZDE. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com

neděle 10. prosince 2017

Kolektivní meditace

Milovaní, prosinec je silnou Bránou s přesahem do příštího roku v procesu kolektivní expanze Probuzení. Jsem vedena soustředit se na aktuální planetární projekty přes osobní úrovně bez účasti práce přes osobní konzultace pravděpodobně do konce roku 2017 v závislosti na požadavky Galaktických Týmů. Každodenní Mayské Zprávy jsou zarovnány s aktuálním procesem a jsou vhodným nástrojem na cestě osobních změn. Pro aktuální nejnovější komplexní Světelné informace o dění Vzestupu můžete navštívit stránky Sandry Walter http://www.sandrawalter.com/ jejíž obsah je Mistrovským dílem v tomto Evolučním procesu. Sjednoťme se dnes čistým srdcem při hlubokém léčení a vytváření kolektivního Míru v 17:11 a 20:11 SEČ. Těšíme se na společný zážitek s vámi. Nádhernou meditaci a mnoho hřejivé Lásky. Lenka <3


neděle 3. prosince 2017

Sjednocování s kolektivem

Příliv energií je silný, otevírá nové úrovně přítomnosti, Transformace a DNA. Solární aktivita může být náročná pro tělo, jak se otevírají nové galaktické geometrie, které mění Vědomí. Tyto nové kódy sdílíme s probouzejícím kolektivem, který se přesouvá do nového vibračního prostoru. Spojujeme se srdcem, bezpodmínečnou Láskou, trpělivostí s těmi, kteří spí. Kolektivem jsme postupně odhalováni. Osobně jsem soustředěná na své aktuální práce - globální vibrační práce přes spojování s přírodou jako vyrovnávacím polem organických čistých frekvencí bez vlivu elektrosmogu. Máme silný vibrační vliv na kolektiv. Nárůst přílivu 5D vibrací  směruje tělo  k odpočinku. Integrace aktuálních frekvencí probíhá v noci a během spánku v intenzivních fázích. Nižší vibrace hrají s nedorozuměním. Vyšší vibrace nic nesoudí a nejsou k nižším zážitkům připojeny. Vzestup se odehrává ve více vrstvách. Otevíráme nové úrovně, o které se budeme dělit se všemi, kteří jsou otevření přijímat galaktické duchovní vyznání. Zahajujeme nový cyklus vztahů se smyslem pro komunitní myšlení. Musíme zůstat ve své opravdovosti při setkání se všemi, protože vytváříme hojivé účinky při setkávání a to bez filtrů a projekce.

Připojte své srdce k nejvyšší moudrosti. Propojujeme se celosvětově srdcem i telepaticky a vytváříme harmonii, mír a rovnováhu během tohoto zrychlování Vzestupu. Každé srdce je vítáno. Meditujeme v 17:11 a 20:11 hod. Středoevropského času. Více ZDE. Požehnání, poděkování a vděčnost všem, kteří se účastní tohoto masivního projektu. Mnoho milující Lásky a krásnou adventní neděli. Lenka <3


pátek 24. listopadu 2017

Nový příběh Stvoření. Galaktický člověk. Integrace polarity ve vztazích.

Jsme v něčem, co bychom mohli nazvat srážka se Světlem, těhotenství, inkubační fáze. Naše frekvence se nachází na prahu, kdy se těla připravují, nebo jinak řečeno, jsou v přechodu na galaktickou formu člověka. Stěhujeme se do velké zodpovědnosti, blíže setkání a opětovnému připojení ke galaktické rodině. Všechny potřebné aktuální úrovně osobního Mistrovství byly dokončeny, to znamená posun výš. Připravujeme se na další službu.

Jakmile se ocitneme v novém vibračním prostoru, jsme jako obnažení a na očích všem. To nás činí zranitelnými, protože jsme otevření všem možným druhům vibrací, ale jen pokud nejsme silní a dovolíme temným energiím vstoupit, stejně tak aktuálně existuje snaha temné strany vytvářet zpoždění v tomto konceptu. (Jste srdečně zváni ke společné nedělní meditaci, více ZDE).

Pohyb ze Stínů do Světla uvolňuje vše, co není v souladu s galaktickými úrovněmi Pravdy. Jsme Světelné Bytosti, které přišly alchymizovat vše ve svém Bytí, objevit hluboké kořeny, abychom navázali na vyšší učení ve svém Středu a integrovali nové šablony galaktického člověka. Tento proces je zcela iniciován galaktickou rodinou. Jsme zcela chráněni.

Abychom překročili práh do vyšších dimenzí, je soustřednost na aktuální Světelnou práci vyžadována na maximum na fyzické úrovni a úkoly v rámci posunu. Ti, kteří jdou v procesu vpředu, citlivě vnímají každý posun. Jsme se Zemí spojeni, jsme v podstatě Země a naše rovnováha musí zůstat neporušena! Je velký rozdíl v tom, co zažívá člověk a co zažívá a zpracovává multidimenzionální Vědomí. Co je správné a co je špatné existuje jen na určitých úrovních Vědomí.

Čím vyšší je Vědomí, tím vyšší je síla a moudrost těla, protože Vzestup je fyziologický a organický proces. Jakmile ovládáme své tělo a jsme pány svého vlastního Vzestupu, vytváříme nové planetární šablony galaktického člověka. Skrze zákon dobrovolnosti a dobročinnosti pomáháme lidským životům, lidem, kteří jsou připraveni posunout se do vyšší vibrační formy, abychom společně zhmotnili nové úrovně Stvoření na úrovni Vesmírné a Universální.

Vzestoupení lidé se budou muset probudit a sjednotit své vlastní perspektivy se svými intergalaktickými misemi, mimozemskou esencí, což obnáší rozpomenutí na jejich galaktické dějiny, abychom přetvořili historii a vytvořili novou, protože Země vždycky byla spojena s různými galaktickými systémy, s interplanetárními vlivy a scénou.

Mistři Integrace Polarity. Světelné Bytosti inkarnované na Zemi za účelem návratu galaktické historie přináší přes osobní Vzestup různé galaktické složky a šablony různých galaktických původů s různým galaktickým vzdělávacím systémem. Přichází na Zemi, aby dosáhly dokončení  hlavních etap nejprve na osobní úrovni, často přes velmi extrémní podmínky, aby se naučily, jak se vypořádat s protichůdnými energiemi. Přišly jako první, protože někdo musí udělat tu nejtěžší práci, která je velmi náročná, nicméně mnozí milujeme výzvy. Je to něco, čeho nikdy nebylo dosaženo a tyto posuny slouží Universální Moudrosti. Tomu předcházelo mnoho obřadů a iniciací, a to vše je předáváno dál do úrovní Ducha. Dosažení Osvícení v současném světě připadá hustým úrovním něco nedosažitelného. Je to volba duše s posvátným úkolem. Lidé si to často vysvětlují jako duchovní elitářství. Úkolem těchto bytostí je dosažení poznání skrze polaritu a další co nejčistší tvoření na úrovni Vědomí Krista.

Na této úrovni být soucitný a být pozitivní je velký rozdíl. Mysl je spojená se srdcem. Říkáme pravdu na základě toho, co vnímáme jako svoji pravdu a mnozí to mohou vnímat, že to není pozitivní. Vysoký a čistý soucit přichází na základě dosažení aktivních čaker a plného fyzického zdraví. Hormonální struktura je zcela změněna. Tělo zpracovává příchozí energie na tomto základě, vibruje odlišně, což vytváří vysoký magnetismus. Integrovaná lidská bytost projektuje vysoký magnetismus, vysokou přitažlivost. Používá sama sebe pro harmonizaci rezonance. V přítomnosti těchto lidí se nacházíte v čisté realitě. V soucitu. Druzí na vás reagují s posvátností. Lidem někdy můžete pomoci jen tím, že jsou vedle vás, ve vaší přítomnosti, protože vyzařujete silné harmonizující energie. Přes vaši neutralizaci jste schopní vyrovnávat energie druhých. Lidé vnímají podobný pocit jako by byli v přírodě. V závislosti na vaší energii, spouštíte energie, které odhalují vaši Já Jsem Přítomnost, kdy nedochází k opozici, ale ke sjednocení vaší energie s druhým člověkem. Pokud kolem vás projde rozčilený člověk nebo podrážděný, zoufalý, bez vlastní sebeúcty, jeho zhuštěné energie začnou řídnout – to je neutralizace Vědomím Krista. Pokud jste plně integrovaní, vaše energie nereaguje v opozici nebo v konfliktu. Reagovat na zrcadla z pozice neutrality znamená, že už nebudete v životě žádná zrcadla potřebovat.

Život je vždy interakce. Mluvit o druhých, co potřebují nebo dělají špatně, znamená, že nebylo dosaženo plné integrace. Nicméně do té doby používat zrcadla ve svém životě je krásná zkušenost, jak si uvědomit neutrální reakci. Tito lidé jsou testovacími body, které pomáhají rozpomínat se na základní principy. Jsou jako energetická zrcadla a zdokonalují aktuální dosažený stav. Odmítání lidí znamená zacyklení. Pokud chcete jít ještě hlouběji, lidé zrcadla jsou velkým pokladem. Je třeba být dobrým pozorovatelem sám sebe. Pro mnoho lidí je to velmi těžké, protože neustále vydávají rozsudky. Dívat se z pozice neutrality je pro většinu lidstva velmi obtížné, takže raději od sebe odhánějí druhé s odporem.

Akceptace pravdy druhých. Lidé používají vztahy (partnerské, manželské, rodinné, pracovní, přátelské) jako pomoc pro integraci polarity s otázkou: co mi chtějí říci tím, co mi zrcadlí? Přistupujete-li k jakémukoliv vztahu s člověkem odděleným od Zdroje z pozice neutrality, uvědomíte si, že vy máte svoji pravdu, on má svoji pravdu. Nebude docházet ke zranění, protože z něj vytahujete toxické energie. To samé se děje, i když nejste s tímto člověkem ve fyzickém kontaktu. Neznamená to ale, že musíte s těmito lidmi komunikovat, protože často dochází v této době k souzení…. jsi-blázen?! Můžete integrovat jejich energie, (také na dálku) a pomoci je osvobodit od často sebezničujících myšlenek a sebezničující pravdy, to je to, co se právě na planetě děje – integrace polarity přes plně integrované Osvícené bytosti. Jakmile děláte tuto práci na velmi vysoké Světelné úrovni, váš Světelný kvocient stoupá.

Často se vynořují věci: ach můj Bože, co to má společného se mnou? Ale jedná se vždy o zrcadlo, které z nějakého důvodu přichází do vašeho života a nezmizí, dokud energie nezpracujete. Stahuje-li vás někdo dolů, jen to pozorujte. Integrace polarity vyžaduje mnoho tréninku, než člověk pochopí a prožije, co je to integrace polarity a začne neutralizovat vše do rovnováhy. Je to absolutní stav přijetí bez záměru někoho měnit. Pozorovatel, který zpracovává to, co vidí na základě neutrality.

Jednat z pozice neutrality znamená integraci skrze sloučení mysli a srdce. Začít používat úroveň nadosobního chápání. Chcete-li se učit neutralizaci, pak skvělý způsob je přes meditaci. Můžete číst mnoho negativních projekcí, ale zpracovat je, absorbovat, milovat a nechat je uvnitř sebe zemřít, je ten pravdivý příběh Vědomí Krista. To je síla, která vytváří nový svět. 

Jsme nástrojem Milosrdnosti, používáme svou vlastní integraci polarity, která osvobozuje svět a má holografický vliv na všechny. Plně integrovaná bytost je vyjádřením čistého magnetismu a to také znamená, že nejsme vždy jen pozitivní, protože těžké energie jsou pro nás velkou výzvou. Vnitřní odpovědnost a sebeúcta je to, co řídí naše vnitřní Mistrovství, které chráníme, protože jsme iniciováni Duchem chodit po posvátné cestě. Duše, které pomáhají v procesu Přechodu jsou používány jako most. Jejich stav nevychází z duality, ale jsou plně sjednocené ve své jádru.
Neutralita a myslet pozitivně je velký rozdíl.

Lidé stále rozlišují, co je negativní a co je pozitivní, a to je velká neznalost procesu. Jsou zde odlišné hladiny a různé důvody pro bytí.

Je to přirozený stav dosažení vyšších úrovní přes ztvárnění životní síly. Samostatně energeticky integrovaná Bytost má obrovský dopad na celkový evoluční vývoj. Mnozí potřebují hodně protichůdných a dysfunkčních energií, a lidé přichází, aby zrcadlili tyto dysfunkce. Je třeba probudit se k uvědomění své esence a podstaty a svému účelu zde a prapůvodu. Prostřednictvím vyššího Světelného chápání si uvědomovat sebe, svoji misi a mise druhých. Přijít na to, proč jste tady je postupná práce. Roztříštěnost je to, co mnohým brání vnitřnímu sjednocení.

Všechno v našich životech jsme si vytvořili pomocí energie myšlenek. Každý projev a každá projekce, kterou vysíláme do světa, se odráží a vrací zpátky. Pokud v tom dokážete vidět dar a přijmout jej, máte příležitost poznat, kdo opravdu jste….pokud to dovolíte, protože neprovedení změn a zůstávat ve stejné dynamice přináší emocionální bolest. Nejlepší způsob, jak se dostat z iluze je posílit srdce, protože posílit srdce pomáhá probudit se z iluze. Pokud ovládáte svůj život, budete měnit oslabující a zraňující vzory. Všechno, co děláme pro sebe, ovlivňuje Universální Moudrost, tak sloužíme Celku.

Mnozí jsou připraveni vzestoupit na vyšší úrovně Mistrovství na osobní úrovni. Mistrovství nebo seberealizace není konečným cílem. Tato cesta je využívána pro další cestu ve službě všem. Jste vedeni na základě rezonance duše. Všichni se musí naladit na své Já - co je pro vás přirozené, abyste dosáhli své kompletnosti přes vybírání skutečností a možností. Duše, stejně jako Vyšší Já ví, když jste připraveni a tento proces nejde urychlit.

Každý z nás je Zdroj – Inteligence Tvůrce, čistá Božská síla a toto uvědomění pomáhá posunout se v práci na integraci polarity a bytí v hojnosti, která se nevztahuje jen na peníze. Příchozí energie obsahující všehohojnost. Zdroj nás používá jako svůj nástroj.

Vzdálili jsme se, abychom milovali ještě více a společně pokračovali v neutralizaci energií a integraci polarity. I přesto, že stojíme mimo, přesto, že nám nedává smysl světové dění, tím více si uvědomujeme, že naše Láska je ještě hlubší, protože jedině z prostoru otevřeného srdce jsme schopní chápat. Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova
(c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com

S vděčností děkuji za podporu této práce.

sobota 18. listopadu 2017


více informací najdete ZDE <3

Láska versus Stín.

Jedním z kódů přesvědčení je, že Vzestup probíhá jen směrem nahoru, ale co možná nyní mnozí vnímáte, je pohyb dolů, kdy je Světlo stahováno do nejhlubších a nejnižších rovin - osobních/planetárních. Pro mě  jsou nové fáze vždy opředeny mnoha otazníky, než dojde k plnému uvědomění přes životní proud. Aktuální integrace Stínů je nepřehlédnutelná, dokonce s chutí nosit nějaké černé oblečení.

Dokud nejsou integrovány plně všechny Stíny, pak je vytvářena opět dualita, a člověku uniká pochopení: co je to žit v Jednotě. Všechna zrcadla jsou tím největším darem na cestě k Osvícení s možností ukončit nekonečné reinkarnace.

Probíhá silné uzdravování Stínových aspektů, hodně na úrovni: máme pocit, že Země není naším domovem, že s pozemskými lidmi nechceme mít nic společného, což vytváří nerovnováhu. Jsme tu, abychom integrovali to, že žijeme na Zemi, že je tu tolik věcí, které nám nedávají smysl, protože všichni jsme se zrodili z Lásky & Světla Zdroje. Nejsme a nikdy jsme nebyli odpojeni od naší galaktické rodiny. Každý z nás přišel s konkrétním úkolem, misí, evoluční cestou. Nemůžeme se navzájem porovnávat a srovnávat s druhými. Není tu žádná hierarchie, každý má nějaký důvod tu být.

Navzájem umožňujeme jeden druhému pohled do zrcadla – tím si pomáháme. Zrcadlo je touha vrátit se do rovnováhy. Často jsou to rodinní příslušníci, kteří nám projekcemi pomáhají nebo kdokoliv, kdo nám "přijde do cesty“. Nic se neděje náhodou. Jeden protějšek proti druhému – tak je postavena polarita. Vzorec Stínu versus vzorec Světla se mění na Láska versus vzorec Stínu.

Mnoho Osvícených duší pracuje nyní na svém dalším posunu na základě svých zkušeností a často to ze své vlastní perspektivy ani nevidí. To jsou ti, kteří nikoho nesoudí, nikdy. Uvědomují si, že každý člověk, cokoliv udělá, pro to má svůj důvod. Nikdy se nespustí emoce zlosti, nenávisti, odplaty, odporu, komentáře……. Lidé, kolem nás, kteří soudí, nejsou unifikovaní ve svém jádru, Stíny jsou ukryté hluboko, aniž si to uvědomují. Jde o střet dvou opačných energií a záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni otevřít se a integrovat to, co má být sjednoceno uvnitř nás.

Mnoho lidí si stěžuje na vztahy (rodinné, partnerské, přátelské, pracovní…..) to, co je tak rozčiluje a kážou kolem sebe, nemají integrováno. Bez ohledu na úrovně Vědomí…...Všichni jsme Jedno. Jsou lidé, kteří operují ze své nevědomosti a jsou lidé s rozšířeným chápáním a můžeme vidět velký rozdíl v úrovních Vědomí. Jde o stav amnézie: každý na své určité úrovni. Osobně mohu sdílet, že nemám otevřenou plnou paměť, jakým způsobem se dál přesně a konkrétně budu podílet na Vzestupu za rok, dva ……paměťový fond se otevírá postupně. Je to trpělivá práce na vlastní právoplatnosti – Božské Podstatě s plným vyrovnáním Božské Trojice uvnitř sebe. Plně Vzestoupené Ženy představují a plně zastupují všechny tři aspekty uvnitř sebe. To je práce, která vlastně není vidět a lidé ji posuzují často jen z hlediska, co vidí, a to buď osobně, nebo usuzují na základě fotografie, jak člověk žije. Z lineárního pohledu je Vzestup nepochopitelný.

Uvnitř nás je velmi silné vnitřní dítě. Božská nevinnost, která může vypadat jako naivita, ale vidíme dobré v druhých…. Každý si rád hraje, ať je to muž nebo žena v jakémkoliv věku. A my všichni bezpodmínečně milujeme a ctíme své vnitřní dítě. Vnitřní matka miluje vnitřního otce a oba milují vnitřní dítě – to je sjednocení. Vnitřní muž miluje vnitřní ženu a oba milují vnitřní dítě -  to je rovnováha, kterou projektujeme ven.

Mějme v úctě všechna zrcadla, protože zrcadlo je velký poklad. Je to příprava na další fáze Vzestupu a jak jsem psala v minulé aktualizaci, všechno musí být dokonale dokončeno, abychom mohli pokračovat dál. Žít uzemněný život, pozemský život se vším, co k němu patří. Jsme ve fyzickém těle a k tomu patří mnoho pozemských věcí, řešení běžných pozemských věcí. Kotvíme dynamiku – duchovno/hmota jako Celistvost, Jednotu a návrat z Oddělenosti.

Máme dar ovlivnit všechny a osvítit je, pomoci jim přes neutralitu. Ti, kteří dosáhli Osvícení nikdy nikoho nesoudí, nekomentují, protože postrádají smysl a význam to dělat. To je vysoká duchovní etika - Božská Interakce. Tito lidé jsou vždy v rovnováze (stav pozorovatele). Oči Anděla vidí zážitek bez komentáře. Není tam druh zákona přitažlivosti, který známe ze vztahů fungujících na energetické přitažlivosti a energetickém vysávání, využívání a zneužívání. Je to stav, kdy už ani nechceme být v přítomnosti „starých“ vztahů. Půjdete se raději projít nebo si číst. Vybírat si rezonanci je svoboda.

Osvícený člověk ví, že je Zdroj, čerpá životní sílu sám ze sebe. Lidé vnímají naši změnu a mohou se o nás bát nebo říkat, že nejsme normální. Soucítíme se všemi. Vyšší Srdce se neodpojuje. Této úrovně je dosahováno v samotě, (nemůžeme tlačit na sebe a dosažení tohoto stavu je přirozené), abychom se mohli s druhými opět spojit přes čistou neutralitu. Ženy, které nepřijali dosud vnitřního muže, budou mít problém se svým partnerem, lidé, kteří nepřijali svoji rodinu, budou mít problém s pozemskou rodinnou.

Jak se Iluze rozpadá, z hustých úrovní přichází mnoho zkreslení, roztříštění a "ponížení" z důvodů paměťové amnézie, které právo je pravdivé – pozemské nebo spirituální. Všichni jsme Jedno. Vysoká Láska je vibrační zkušenost, díky které se komfortně pohybujeme v polaritě. To je stav, kdy se nacházíme Doma a k tomuto stavu se musí dostat každý sám. Mohu sdílet na konzultacích všechno, všechno, čím jsem pošla, popisovat své zkušenosti, zážitky a stavy, ale každý jdeme po své vlastní unikátní cestě. Čekat, až nastane náš osobní AHA okamžik a pochopit a jít dál. Někdy je nutné zrušit některé aktivity, vnitřní změny slouží k posunu, pracujeme na sobě, abychom pomáhali druhým do vyšších úrovní, abychom dosahovali rovnováhy ve všech vztahových úrovních. Vánoce (Trecenium Oc 26/12 - 6/1) vidím jako krásný čas a příležitost pro reintegraci Svaté Trojice, Vědomí Krista a otevření prostoru pro uzdravení všech vztahů ve fyzickém světě. Prosinec je měsíc oslav Ženské Božské energie uvnitř každého z nás. Mnoho hřejivé Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


S vděčností a srdečně děkuji za podporu této práce.

čtvrtek 16. listopadu 2017

Tzolkin - Mayská kalendářová konfigurace.

Mayská kosmologie bere v úvahu interakci dvou integrálních jevů – světla a zvuku. Mayové byli považováni za Mistry Iluze a Času, jsou Matkou všech Systémů, Tvůrci 6. dimenze. Mayský kalendář není jen verzí měření pozemského času, ale učí nás myslet mnoharozměrně. Učí nás vnímat telepaticky a najít správný rytmus v životě a synchronizovat ho s přírodou a kosmickými právy.

Planeta Země od roku 1992 opět rezonuje s prapůvodním rytmem , s kosmickou praenergií >13:20 <, takže se všichni rozpomínáme na starodávnou moudrost a moudrost našich Hvězdných systému, odkud každý z nás přišel, abychom kotvili nové informace a budovali společnost jako součást Galaktických národů. Vracíme Zemi ze slepé uličky, kdy bylo ukradeno geniální Božské energetické schéma. Vracíme se k přírodě – z trojrozměrného rytmu  > 12:60 < (forma energie).

Znamení - 20 Aspektů Vesmírné Moudrosti je síla Zdrojové Inteligence, která nese určitý program uzdravení. Tón je stimulující síla – aspekt pohybu. Galaktické Portály – kosmické brány – dny, ve kterých probíhá velké léčení. Kin – součet energií Znamení + Tónu. Dharma – impulsy z budoucnosti. Rezonance - soulad s určitou energií Vědomí.

Kiny nejdou za sebou náhodně, ale interpretují cestu životem. Operační silou je 13 Tónů, které vytváří pohyb. Každý Tón je impuls Zdroje, chápaný také jako Světelná Inteligence. Vytváří různé situace, které nás nutí reagovat. Když jsme byli malí, nerozuměli jsme matematice ….s Mayským kalendářem je to stejné.

Každý člověk je přiřazen k jedné z 260 energetických šablon, ale ve skutečnosti existuje přes 2300 možných kombinací. Každý den se seznamujeme s definicí určitého energetického standardu, abychom pochopili galaktickou etiku. Abychom pochopili podstatu Mayského Kalendáře, musíme přejít na energetický způsob myšlení. Dojít k uvědomění, že chápání času v lineárním pojetí je vertikální průchod časem – minuty, hodiny, dny….

Pochopit jeho symboliku nějaký čas trvá. Osobní paradigma je spojeno s určitým energetickým programem a během života dochází k rezonanci mezi naším Vědomím a Vědomím Ducha. Každý den se nám energie dostane do krevního oběhu a snaží upozornit na určité pole napětí na ego-programy, na nerovnováhu energetických modalit - Stíny/Světlo. Mayská symbolika má velkou hloubku. Všechny změny jsou do našich životů implementovány rychlostí Světla. Každý den se učíme chápat charakteristiku a význam. Cílem je léčit každý aspekt našeho života a život na Zemi. Ačkoliv se 260 dnů opakuje, po každém dalším kole pracujeme na jiné vyšší spirální úrovni, protože se toho v našich životech mnoho změnilo. 20 archetypálních symbolů má specifické vibrační vzorce, které nám říkají, kam směřovat naši pozornost. 

Tyto symboly jsou archetypy existující v nehmotném světě a pronikají do hmotného světa. Každá energie je jakýsi obr probouzející se na určité úrovni Vědomí. Dokud je Vědomí uzavřeno v trojdimenzionálních frekvencích, energie nebudou mít tak silný dopad na život. Jakmile začnou do Vědomí vstupovat vyšší vibrace (řídí Vyšší Já a duše), tělo začne pociťovat tlak a nastává silný léčebný proces. Staré kódy přesvědčení budou proplachovány mírně nebo se projeví jako zvraty osudu. Záleží kolik odpadu bylo ve 4 tělech (duchovním, fyzickém, mentálním, emocionálním) usazeno. V těchto tělech se nachází energetické vzorce – Vzorec Světla a Vzorec Stínu. Jakmile se soustředíte na energii každý den, můžete narazit na staré karmické sedimenty a neuzdravené rány. Takže nám energie každý den připomene něco, co čekalo na uzdravení. Čím déle budete čekat nebo odkládat, tím bolestivější konfrontace s nesmyslnými důsledky budou. Vyléčení přináší aktivování informací z vyšších dimenzionálních úrovní.

Při práci s kalendářem každý den rozpoznáte, co se potřebujete naučit/rozpomenout se/uzdravit. Pomůže vám zjistit jaká je vaše víra a na čem je založena. Úkolem je přinést každý den témata, která dost často musí být přepracovávána. Osobní Znamení a Tón vás doprovází celý rok, celý život. Cokoliv jste nedokázali pochopit, se později objeví, abyste tomu věnovali pozornost. Je docela možné, že to jsou věci, kterými se budete zabývat, a je možné, že budete mít pocit, že to není jednoduché, takže začnete vzdorovat. To je nejlepší okamžik přestat si stěžovat a začít věci opravovat. Den galaktických narozenin je skok o úroveň výš,  budete pracovat s problémy na stále jemnějších a hlubších úrovních, dokud se zcela neuzdraví. Energie každý den vás v tom podporují.

Každý třináctý den Vlny se výsledky aktualizují. Multidimenzionální způsob myšlení je, všechno se dotýká všeho (všemi směry). Všechno, co potřebuje změnu, se objeví 1. den Vlny a 12. den Vlny je pečlivě zohledněno, abyste provedli potřebné opravy. 11. den pomáhá zbavit se nahromaděných emocí (negativní emoce/pocity).

Můžete si klást otázky v jaké oblasti života jste ještě neposílili. Při rozhodování připojte k mysli srdce.

Co je pro vás v životě nejtěžší? Jaký je stav vaší nervové soustavy a duševní rovnováha? Jaký je postoj v nepříjemných situacích? O čem sníte? Co vás přimělo k tomu, že jste udělali určitou volbu? Kdo nebo co vám pomohlo zmírnit napětí? Kdo nebo co vás povzbudilo na cestě k sebe-posílení? Co nového jste přidali do svého života? Je něco, co vám nedá v noci spát? Co vás motivuje k práci na sobě? Jaké jste v životě dokázali překonat potíže? Zaznamenali jste něco příjemného? Co to bylo? Co byste chtěli zlepšit? Očistili jste něco ve svém okolí? Bylo to bolestivé? Přišli jste o něco, co bylo vašemu srdci drahé? Bylo to bolestivé? Nejste příliš spojeni s minulostí? Dokážete ji pustit a odpustit sobě/druhým? Jak se dnes díváte na „selhání“? Obohatili jste se nějakými příjemnými zážitky? Jaké moudrosti jste dosáhli? Čím se můžete pochlubit, co jste dokázali? Je něco, co byste rádi vymazali ze své paměti? Je něco, co uvnitř váš vytváří odpor? Je něco, čeho se bojíte? Je něco, za co stydíte? .......jen přemýšlejte, nic nehodnoťte, jde jen o zrcadlový efekt. Strach je jen mučící nástroj. Odvažte se jej odhalit a poznat. Smysl aktuální práce je převzít odpovědnost a napravit všechny deformace nashromážděné v minulosti. Smysl života není jej hledat a chápat.

Úkolem 1. dne je přinést do našeho energetického pole téma nebo spíše témata, která budou během Vlny na úrovni, na které je člověk aktuálně připraven, opravena. 13. den shrnuje výsledky co-zaseješ-to-sklidíš + sjednocení + pohyb dopředu. 13. den je informační banka. 10. den je nejvíce viditelné a manifestuje se téma předložené 1. den Vlny - zátěže ve fyzické sféře. Emocionální zátěže se uvolňují a čistí 11. den. 12. den - vysvětlení dříve nevysvětlitelného, pohled za Závoj, bilance, analýza. Hlavní téma dne se otevře po východu Slunce, dopoledne je síla energie nejvyšší, navečer, večer dochází k uvědomění, uvolnění.

Každý den pronikají fotonické energie do stále hlubších vrstev. Pokud aktuálně nemůžete najít řešení, buďte trpěliví a počkejte 260 dnů, dokud se opět neobjeví ta samá Vlna, odpověď bude jasnější nebo jistá. Mnoho úspěchů na naší společné cestě. 

pátek 10. listopadu 2017

Alchymistická transmutace. Fáze dokončování. Strachy.

Na naší společné cestě integrujeme polaritu, zlo, temnotu a Stíny. Alchymistická transmutace Božské Lásky mění karmu, trauma na obrovskou novou sílu. V letošním roce procházíme intenzivní sérií posunů, do konce roku silný upgread pro všechny, kteří se rozhodli účastnit Vzestupu. Množství Zdrojového Světla silně stimuluje probuzení a zvyšuje Světelný kvocient. Světlo zvedá hlasitost a bude velmi nepříjemné, pokud se bráníte dělat v životě změny. Vnější síla vás může odvrátit z vaší cesty, což je lakmusovým testem, kde se na cestě nacházíte.

U těch, kteří jsou v současné době ve stavu neochvějné Božské Lásky a vnitřní rovnováhy a míru, se vše přepisuje, aby se tito jedinci přizpůsobili vyšším stavům budoucnosti. Naše povaha se mění. Pomáháme s planetárními změnami a za pomoci asistence galaktických národů také s Multiversálními změnami. Pracujeme pro velkou věc. Země se zbavuje karantény. Přepisujeme genetiku. Je tu mnoho duší, které mají speciální vliv na posun. 

Nacházíme se ve stavu klidu a služby. Naše životy jsou darem lidstvu. Pro mnoho z nás je trojdimenzionální struktura těžká a nepochopitelná. Vstoupit do tak husté úrovně mohou jen velmi silné duše. Ačkoliv jsem Světelným workoholikem, intenzivní práce nyní probíhají v prostoru ticha a samotě, často venku v čisté přírodě. Každý náš krok je klidný a soustředěný, jsme 24/7 připravováni pro další službu. Pohybujeme se v neochvějném tempu ke zrodu Zlatého Věku.

Udržet uvnitř DNA nejvyšší možné Světlo je prioritou, čímž přeměňujeme nižší úrovně. Udržujeme nejvyšší možné vibrace, abychom vyhověli silnému přílivu Světla v zájmu všech zúčastněných. Změny jsou jedinečné a probíhají od člověka k člověku.

Je zde mnoho Pracovníků Světla, nádherných a nadaných čistých duší, které pomáhají tím, že organizují přednášky, semináře, rozhovory, setkávání, vzdělávací kurzy, poskytují spoustu informací a léčebných technik. To má důležitý význam a vytváří komfortní způsob pro nováčky. Způsob jejich pomoci v procesu Přechodu je obrovský.

Strážci jsou duše, které pracují v určité izolaci a samotě. Někteří nebyli určeni vystupovat veřejně. Většinou žijí na planetárně specifických místech, často v odlehlých oblastech nebo klidnějších místech. Kdykoliv se silně mění magnetismus Země, je tomu přizpůsoben jejich životní režim. Spolupráce s vyššími Týmy je intenzivní. Všechny fáze musí být vždy dokonale dokončeny. Nadměrná komunikace není prioritou. Ustoupit jen do svého osobního prostoru je časté. Strážci jsou 24/7 sledováni vyššími sférami a Galaktickými Týmy, jak reagují na vysoké Světlo, jak se přizpůsobují a jsou-li schopní komfortně otevírat nové úrovně. Podpora této práce je velmi vysoká a nižší struktury a lidé zaměření na podvod nemají vliv a nemohou ovlivnit ani oddělit ani oddálit Evoluční proces, stejně jako tuto práci.

Někteří se snaží stále vytvářet staré energie. Neutralita je moudrost a Mistrovství. To, jak myslíte, ovlivňuje snadnost nebo obtížnost vaší cesty. Vděčnost za aktuální pasáž, kdy se mnozí snaží odvést pozornost od skutečného účelu našeho společného projektu. Posun je úspěšný bez ohledu na rozptylování.

Zdrojové energie podporují proces a transformují diskomfort, pochybnosti, strachy, duševní čištění a kódy přesvědčení na nové odpovídající předlohy. Silnější čištění na osobní úrovni naznačuje čištění na kolektivní úrovni. Vibrační posun na osobní úrovni naznačuje posun na kolektivní úrovni. Přes náš torus probíhají intenzivní změny, kterými pomáháme kolektivu a učit pravdu jen tím, že JSME. Dláždíme cestu pro ostatní přes náš osobní Vzestup. Otevíráme a spouštíme multidimenzionální způsob Bytí a učíme pokrok. Tím, jak měníme náš osobní život, vytváříme dominový efekt. Spiritualita je přirozenou částí našeho běžného života a životní síla určuje další posun. Přetváříme a vytváříme nový udržitelný způsob života na Zemi. 

Mnozí vnímají kvantový skok z nelineárního způsobu Bytí včetně rozšiřování Vědomí a schopností, kdy všechny strachy jsou již transformovány. Na svém posunu musí každý pracovat vědomě a důsledně měnit v životě mnoho. Každý má svůj čas probuzení, často se zdá, že existují fáze, kdy se neděje nic nebo, že jste velmi unavení, ale je to důvěra v proces. Hloubáním v tichu sebe sama skládat postupně obraz toho, proč jste tu a co jste sem přišli dělat. Zdroj těchto zásadních informací leží v osobních talentech, sklonech, vlastnostech, znalostech, zkušenostech, které jste nasbírali během života a pomocí těchto nástrojů spolu-vytvářet novou planetární realitu, Jednotu a utopii.

Vyhněte se interakci s vyššími úrovněmi, s těmi, kteří jsou mostem k vyššímu Vědomí, protože nemůžete jasně vidět a předvídat jejich činnost.

Přeměna strachu z neznáma

Strach je veličina, která na druhou stranu umožňuje zkoumat své Já a uvažovat jiným způsobem. Je to způsob, jak si užívat všechny své úrovně a vynikající způsob objevit a prohloubit Lásku, sebelásku a odhalit své vyšší úrovně. Existuje také strach z toho ztratit důstojnost hledáním bezpečí v pohodlí vlastních úsudků nebo potřeba hledání bezpečí v záchranných scénářích s přehnanou potřebou hledat externí informace. To vlastně odhaluje strach ze smrti, jehož různé potence se vrací znovu a znovu, dokud nejsou zcela transformovány. Strach také může vytvářet hledání a obviňování druhých za vaši aktuální situaci s pocitem, že vy sami nejste zodpovědní za svůj vlastní Vzestup nebo, že druzí jsou zodpovědní za kvalitu vašeho Vzestupu. To je projev, který není v souladu se Zdrojem.

Strach je testován na prahu každé změny. Jakmile je výzva něco nového, co není v souladu s vaším aktuálním Já, často vstoupí strach a začne bojovat o své přežití. Bude bojovat jako divoké zvíře bez ohledu na důvod a větší obraz. Bojuje o své přežití kvůli obrazu vašeho sebepozorování a sebepoznání. Strach je škodlivý, protože se vzdáváte své vnitřní síly a moci. Bojíte se překonat strach z bolesti? Pozorujte strach ve všech svých rozhodnutích.
Strach o hmotné věci, starosti o rodinu, přátelé, peníze, majetek, musíte nechat za sebou. Dříve nebo později se objeví definitivní kapitulace, kdy Vyšší Já začne přepisovat Vědomí, aby se zarovnalo se Zdrojem. Můžete se cítit mizerně, ale staré Já musí být přepsáno. Zažila jsem to mnohokrát, často bizarním způsobem.

Můžete trpět strachem ze Vzestupu hledáním různých predikcí a scénářů. Věřte v sebe a svoji budoucnost a svoji schopnost plně se seberealizovat v Nové Zemi. Někteří vytváří strach z toho inkarnovat se znovu. Používejte svoji nejvyšší moudrost a ponořte se do svého středu a meditace. Vybírejte Lásku, mír a rovnováhu, pak se vaše Vědomí bude rozšiřovat, stoupat a slaďovat s vyššími úrovněmi. Přistupovat ze srdce ke všemu, s čím se na cestě potkáváme, se vyplácí.

Po otevření osobní zkušenosti, která je nová, neznámá, vytváříte most k nové čistější možnosti pro skutečný Vzestup. Jestliže se cítíte zranitelní, může vás tato zkušenost odklonit z rovnováhy společně s nepříjemnými pocity. Důležité je naučit se rozlišovat, nikoliv soudit, protože to jsou dvě odlišné vibrační skutečnosti.

Zdrojové Světlo mění Vědomí, pokud se chcete podílet na osobním i planetárním vývoji. Jsou-li posilovány volby bez strachu, pak umožňujete sami sobě hluboký hladký průchod. Soustředěnost bez obav umožňuje hladkou cestu.

Světlo v této fázi Vzestupu může být oslepující, překvapivé a neznámé. Jste-li ochotni otevřít srdce, pak věřte, že měníte všechno nejen pro sebe, ale pro všechny. Mnoho Lásky, Milovaní. 

Ctěte svoji dlouhou cestu, na kterou jste se rozhodli vydat.
Ctěte své těžce nabyté lekce, které vám umožnily pokračovat dál.
Ctěte své výzvy, které vám umožnily vzdělávání pro další cestu.
Ctěte své srdce, které posiluje Božskou neutralitu.


Posílení změn pokračuje soustředěním na meditace každou neděli v 17:11 a 20:11. Více ZDE.
Těšíme se na vás!V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

Vděčnost a poděkování za podporu této práce.
Lenka Sykorova, www. mayskykalendar.blogspot.com

pátek 3. listopadu 2017

Čištění Zdrojovým Světlem. Telepatie.

Prostřednictvím našeho těla překládáme nové fotonové vlny. Ano, začíná další nový cyklus. Naší povinností je udržovat životní sílu na takové úrovni, abychom se mohli prostřednictvím sebe podílet na Evolučním posunu. Jsou určité pasáže, v kterých je planetární posun prioritní a vyžaduje naši plnou účast. Probíhá pád astrálních rovin.

Duše, které nesou energetické šablony, musí udržovat odstup od nižších energií, kdykoliv je planeta zaplavena vlnou, která převrací bariéry všeho, co je proti Světlu. To všechno se odvíjí od toho, jak dobře děláme vnitřní práci. Tím, že osvobozujeme sami sebe, osvobozujeme ostatní. I když můžeme zbožňovat všechny, protože uvnitř nás se nachází posvátná alchymie Lásky, musíme občas ustoupit pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Lidé se probouzí a učí poznávat své vyšší úrovně, prohlubovat své Vědomí a opouštět osobní iluze.

Na cestě Vzestupu jsou okamžiky, kdy je potřeba projít určitými bariérami tady a teď. Všechny těžkosti a boje vždy otevírají nové Brány. Jsou určité pasáže, kdy do naší reality vstupují nízké energie, které se mohou tvářit jako drama. Musíme umět vidět ještě dál, nejsme Služebníky druhých, jsme tu, abychom se setkali s hmotou a podali si ruce. Tento planetární koncept není postaven na principu vítěz/poražený ale na principu vítěz/vítěz. 

Lineární myšlení (vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti odděleně) se postupně mění na galaktické multidimenzionální (minulost, přítomnost, budoucnost jako jeden přítomný okamžik s prostorovým vnímáním nahoře, dole, vpravo, vlevo, před sebou, za sebou jako jeden bod .…je to postupný přechod, mozek se rekalibruje a Vyšší Já řídí váš osobní proces. Levohemisférová logika se mění na Božskou logiku.

Jedním ze zásadních evolučních principů je pochopit a uvědomit si rozvíjení nových úrovní emočních, mentálních, fyzických a duchovních principů. Každá bytost je Božskou esencí Světla a Lásky, jejíž přirozeností je dobrota. Jednou ze zásadních informací při opuštění třetí úrovně a přechodu do páté dimenzionální úrovně, je, že svobodná vůle je nezpochybnitelným základním právem každé lidské bytosti. Veškerá existence na Zemi je posvátná a jedním z planetárních zákonů je připomenout každé lidské bytosti tato základní a zásadní hlediska a evoluční principy. Součástí Božského Plánu na Zemi je tvořit nové úrovně duchovnosti.

Na Zemi existuje několik skupin s různými misemi, kterým odpovídá také jejich fyzické tělo pro splnění služby. Dokáží snižovat a zvyšovat své vibrace. Někteří channelují konkrétní nefyzické bytosti nebo Nanebevzaté Mistry, někteří telepaticky snímají informace svých galaktických týmů, nebo s nimi komunikují, někteří z nás na sebe vzali hlavní planetární karmický vzorec, což je jeden z hlavních důvodů také mého vtělení. Vysoké vibrace způsobují kolaps astrálních úrovní. To, co se děje v našich osobních životech, se holograficky odehrává na globální úrovni.

Čím více se díváte na posun logicky, tím méně ho chápete, a přitom můžete být vysokoškolsky velmi vzdělaný a velmi úspěšný člověk v materiální sféře. Čím více budete bránit své duši expandovat na vyšší úrovně a soustředit se na to, co dělají/nedělají druzí, pak se soustředíte na falešný život jako ve filmové iluzi. Je čas jít cestou vlastního Vzestupu a poznávat také duchovní práva, protože se stáváme součástí galaktické rodiny.

Vysoký inteligenční kvocient nemusí být připraven vidět své Stíny, přijmout je a pracovat s nimi. Vydat se cestou intuice, pokud jste připraveni naslouchat a přijmout, že věci mohou být velmi odlišné od všeho, co si myslíte, namísto jakési konfrontace, pak vaše cesta do páté dimenze bude komfortní.

Se změnou DNA se objevuje mnoho různých fyzických příznaků. Mohou to být bolesti kloubů, ekzémy, dermatitida, nadměrné vypadávání vlasů. Důvěra a víra v proces a změna životního stylu mě osobně pomohly projít všechny náročné úseky. Zvyšují-li fotony příkon, můžete mít spoustu příznaků Vzestupu, trpět zimnicí, třást se, trpět horečkami. Jsou to přirozené příznaky. Odpočívejte a hydratujte tělo.

Nový způsob komunikace: Telepatie a jasnovidnost se stávají mnohem jasnější. Je to energetický přenos myšlenek, obrazů, zvuků z jedné bytosti na druhou. Využívání této formy slouží k naší práci. Je to jeden z dalších smyslů, který využívá dynamiky šišinky – vize za Závojem. Jakmile je tato čistá úroveň zapnuta přes srdce a hypofýzu, pomáhá rozšířit naše bytí. Otevření jasnější telepatie pomáhá detoxikace a otevřené třetí oko a meditace. Toxicita, která na planetě existuje je faktor, kterému se můžeme vyhnout, pokud budeme čistit mentální, emocionální, fyzické a duševní a karmické úrovně. Astrální roviny telepatii ruší. Čím více se v procesu nacházíme, tím je telepatie přirozenou součástí života. Mysl, jakmile přijme nějakou informaci ve spojení se srdcem, ji analyzuje a vycentruje. Telepatie má své úrovně, záleží v jaké dimenzi se nacházíte ( 4D, 5D, 6D…) jde o osobní načasování.

Jak se tělo postupně čistí, zprávy, myšlenky nebo obrazy mají jasnější obrys. Pro mě osobně je český jazyk zbytečně složitý a psaní komunikace na nízké frekvenční úrovni. Telepatie je každodenní nádherná zkušenost, která mi pomáhá v procesu Vzestupu a v běžném životě vidět věci takové, jaké opravdu jsou.

Mayský kalendář není jen lineární soubor textů, ale spirální energie, které Mayský kalendář popisuje každý den. Každý kin interpretuje určitou Vesmírnou dynamiku, kterou Slunce překládá. V našem životě působí přes určité události, soubor Stínových nebo Světelných vzorců – šablon – kódů a vytahuje z nás vše, co je třeba uzdravit, abychom se mohli zarovnat s galaktickými standardy.

Všichni jsme přišli vyjádřit svoji autenticitu, osobitost a jedinečnost v této evoluční fázi, vyjádřit své osobní vyšší úrovně, kde se nehraje na žádné posty, tak jako to je v trojdimenzionální hře. Vyjádřit vyšší partnerské úrovně, kdy dochází k uzavření sňatku dvou vnitřních energií, unio conjucto - dokonalé spojení dvou uvnitř sebe.

Přirozený stav je rovnováha, dělat méně a vytvářet život bez plánování, pak naše moudrost roste rychleji. Naše srdce jsou otevřená a velké změny jsou na nás. Je to magický proces a musíme projít všechny další fáze a nechat vrhat Světlo na naši společnou cestu. Projít smrtí a znovuzrozením. V nižší frekvenční úrovni mají lidé tendence mít všechno rychle, ale mnoho našich závazků jsou dlouhodobé projekty. Emaily zůstávají nezodpovězené, všechno je v nejlepším pořádku. Osobní služby nejsou aktuálně poskytovány. Nedělní meditace jsou naším společným časem. Mnoho Lásky každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

Vděčnost za podporu této práce. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity a uvedením autora Lenka Sykorova s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com

pátek 20. října 2017

Změny běží na Lásce & Světle

Tento měsíc se rozhodl vyjádřit restrukturalizací babylonských programů (ego, manipulace, kontrola…) starých vztahových úrovní žena/muž, takže se v hustějších úrovních odehrává docela velké uzdravování. Láska přepisuje staré kódy přesvědčení a ego. Zůstat klidní, vědomí, neutrální, soustředění na své vlastní změny – v tom je velká spousta práce. Vděčnost neutralizuje bolest a utrpení. Konflikty lze rozpustit trpělivou Láskou. Změny běží na Lásce & Světle.

Máme před sebou Vlnu Chicchan, která přinese posun v naší Sluneční soustavě a to znamená odpojování duality, polaritních břemen, regenerace fyzického těla, nervové soustavy....nechte své Vyšší Já ukázat vám cestu tak, aby vaše vibrace byla v rezonanci s aktuálním posunem. Udržujte fyzickou, emocionální a duševní rovnováhu. Osobně si nedovedu představit jít cestu Vzestupu bez radosti, meditace, bez pohybu. 

Pro mnohé se nyní odehrávají nové životní výzvy a zrcadlový odraz se zvyšuje. Objevila jsem při cvičení krásnou metaforu. Při pohledu do zrcadla nevidíme tzv. posterior chain čili zadní svalový řetězec od horních krčních svalů až po hamstringy a pokud je nějaký sval v tomto řetězci ochablý, nemůžeme mít sílu, vzpřímenou páteř, sedět rovně, dělat dobře spoustu cviků. To samé se týká kódů přesvědčení, musíme vědomě hledat kódy, které jsou nefunkční pro další cestu a často hluboko skryté. 

Mnozí z nás představují nový archetyp – prototyp Nového Božského člověka přes svůj osobní posun. Většina z nás dává do procesu sebe sama a snaží se udržet cestu plynulou. Jsme Světlem Nového světa. Mnozí se naučili sledovat práci ostatních a zapomněli se učit. Práce s planetou je také vaše práce. Všechno je to otázka sebehodnoty. Ti, kteří skutečně pracují ze srdce, poskytují konzistentní práci s neuvěřitelnou vytrvalostí a vnitřní prací na sobě. Zbožňuji svoji práci, protože posiluje lidi, aby se stali Sluncem. Mám 7 let zkušeností, transformujících informací týkajících se posunu v běžném životě, ale Vzestup je zodpovědností každého. Moje cesta se stále rozšiřuje. Tato cesta poustevníka není pro každého, ale vychází z mého pravého Já. Jsem stevard, který pečuje o hladký let v určitém časovém úseku.

Ti, kteří mají aktivovanou inteligenci srdce nečině nepřehlíží, jak ti, kteří ukazují cestu zdolávají překážky, ale jejich vysoké stavy vděčnosti urychlují budování Jednoty. Mám ráda lidi, kteří podporují lidi, kteří dělají dobrou práci. Mám obrovskou vděčnost pro všechny, kteří si dovolují objevit svoji velkolepost a budují Novou Zemi.

V současné době jsem pracovně hodně na individuální úrovni, takže víkend budu venku. Rok 2017 je o soustředění na změny. Mayská Poselství jsou pro vás k dispozici 24/7 zdarma. Tvoří ucelený komplex na cestě sebe-posílení, takže klik na www. mayskykalendar.blogspot.com.  

společné meditaci. Jsem požehnána jít cestu s vámi. Posílám vám sílu a hřejivé teplo. Mnoho Lásky, brilantní osobní posun a klidný víkend, Milovaní!
Udržujeme atmosféru klidu. V neděli se spojujeme v 17:11 a 20:11 při naší

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji. Nechť se vám vaše laskavost a Láska mnohonásobně vrátí.   

pátek 13. října 2017

Kultivování Božské Ženské síly

Naše společná budoucnost není nastavena, což si musíme v těchto náročnějších časech stále uvědomovat. Globální realitu spoluvytváříme kolektivně. Dostatek lidí, kteří dokáží věřit v určitou realitu a představovat si ji – se stane skutečností. Bez ohledu na to, co kdo dělá, říká nebo píše, bezpodmínečná Láska je přirozený stav naší vyšší frekvence. Často žádná reakce je nejlepší reakce. Nižší úrovně ani Kolektivní Vědomí nemohou sabotovat vlny Nového Světla, náš pohled a srdce nejsou určena pro kontrolu a Nanebevzetí není určeno k debatě.

Srdce se spojují v čím dál větších počtech v nedělních celosvětových meditacích, což podporuje nejen náš osobní život a proces, ale také trénujeme telepatii. To je snazší v čisté energii přírody. Jsem hodně venku ponořena do aktuálních změn.

Přidejte se k nám v zážitku, kdy můžete vnímat, jak efekt vaší vlastní energie vytváří nový kolektivní záměr. Poděkování a Vděčnost za váš čas a vaši práci.

Vizualizujte si svět, jak ho chcete vidět: harmonie, Jednota, Láska a Světlo, kreativita jako nejvyšší priorita ve společnosti, čistý vzduch, voda, půda, hojnost čisté energie zdarma, a váš osobní sen. Podrobnosti ZDE. Mnoho Lásky a nádherné podzimní dny. 

Lenka Sykorova
mayskykalendar.blogspot.com

 ***

Příroda je prostředí, které miluji. Pomáhá mi čistit tělo i mysl. 

čtvrtek 12. října 2017

Poděkování všem, kteří drží rovnováhu 

pro vyšší perspektivu Nové Země. 


Jsi Universální Umělec s Božskou jiskrou v srdci. 


Nalaďte se na přírodu, pohyb, pohyb, pohyb, okysličujte buňky na Slunci, vylaďte své srdce. Jakmile jsme schopní přijmout mnohem více Světla, ovlivňujeme probuzení lidského kolektivu. 


neděle 8. října 2017

Jsme vedeni účastnit se celosvětových meditací každou neděli, abychom pomáhali na cestě hojení, urychlili nejen globální posun, ale také pomohli individuálnímu osobnímu procesu všem, kteří jdou s námi jako JEDEN, stabilizujeme cestu pro všechny zúčastněné. Jediné, co potřebujeme, je ochota a otevřené srdce.

Více o meditaci ZDE & ZDE. 

Krásný zážitek.
pátek 6. října 2017

Zástupci čisté frekvence. Vnitřní partnerství.

Počátek podzimu postavil nové pódium, kde vytváříme další kapitoly našich předjednaných smluv. Jste připraveni na novou kouzelnou kapitolu Universální frekvence? V poslední době jsme se cítili trochu dezorientováni.

Energie je velmi intenzivní a tato aktivace nás chce přesunout do života bez odporu a všeho, co je nežádoucí pro nový život. S novou energií se nelze spojit ani mentálně ani emocionálně. Vstupujeme do nového posvátného prostoru. Jsme Mistři Nového. Ano, nezmapovaného území a nové spolupráce ve všech možných vztahových vyjádření. Vstoupit do každého nového neznámého prostoru můžeme, jakmile jsme připraveni, odhodláni oddat se osvobození a uplatnit životní sílu. Přišel čas, aby noví Mistři ukazovali cestu v souladu s budoucími generacemi.

Lidé musí dovolit novým transformačním silám dostat se do jejich života a často drasticky změnit to, co není v souladu s novými fotony. Všechno se odvíjí od toho, jaká je naše současná energeticko-magnetická povaha. Musíme vidět všechno, kde sami sobě bráníme ve vývoji, protože sjednocujeme všechny vlastní polarity. Nikdy nevíme, kam jdeme a jak se věci dál budou odvíjet,  to je v pořádku, protože musíme dovolit kosmické magii, aby pracovala skrze nás.

Nové spočívá v závislosti na nezávislosti. Než jsme dokázali takový stav Bytí vygenerovat, museli jsme projít mnoha vrstvami a aspekty Lásky. Poznat všechna lidská úskalí a překonat je, abychom rozkvetli do Novosti. Naše duše se hluboce mění a touží po sebevyjádření každý den. Naše tělesnost se mění. Stáváme se posvátnou nabídkou pro všechno, co je připraveno se změnit. Jakmile se naučíte pozorovat vítr, přírodu a každé poselství, které se ocitne na vaší cestě, znamená to, že jste se naladili na správnou cestu a budete vedeni do správného neznámého.

Toto je doba velikých posunů a změn a všechno, co je v Božím plánu pro nejvyšší dobro všech, vždycky vyhraje. Andělé Strážci vždycky podporují ty, kteří se účastní tohoto velkého Universálního gesta, takže kouzla jsou připravena pro každého, kdo je ochoten uvést do vertikální a horizontální rovnováhy sám sebe. Duše touží po svobodě a spontánnosti. Pravá a pravdivá Láska jsou čistá kouzla a čím více ji zakotvíte ve vašem každodenním životě, pak se magická alchymie stane realitou. Tak přijímáme nové zkušenosti, naše životní síla roste a naše vzestupná cesta získává více znalostí a zkušeností až nakonec přeci jen přijde konečné osvobození. Naše emanace a Světlo se stává stále silnější.

Mnozí vstupují na cestu karmického dokončení a dočištění. To znamená pustit se kontroly a pustit se jakékoliv staré bolestné zkušenosti. Tímto způsobem přichází osvobození a umožnění vytvářet nový život a nové vztahy. Mnoho lidí se stále drží minulosti a neodpuštění. Ti z nás, kteří dokázali překročit tyto prahové hodnoty a vrhli Světlo na všechny staré zkušenosti, připravili půdu pro nové vztahy a také pódium pro všechny, kteří chtějí hrát s námi. Byli jsme dobře připraveni.

Ti z nás, kteří vybírají novou realitu a paradigma Nové Země, jsou vedeni do vyšších Mistrovských úrovní. Strážci pětidimenzionální frekvence je skupina duší, která ztělesňuje určitý druh Vědomí. Jsou zde vtěleni, aby přinesli podstatu Lásky a nové principy Tvoření. Prostřednictvím vědomé oddanosti je ztělesnit je prostřednictvím svého ztělesnění. Obnovit původní Božský plán dokonalosti. Jsme obdařeni obrovským množstvím energie, jejíž zdroj tkví v DNA. Na éterické úrovni držíme a kotvíme neuvěřitelné množství energie, kterou přenášíme do pozemského Bytí, naše těla musí být dostatečně silná a opečovávaná, abychom dokázali udržet dostatečné množství energie pro optimální procházení změnami. Na Zemi je mnoho Portálů a jak jsem se zmínila v minulém článku, každý má svého Strážce ve fyzické podobě. Společně vytváří šablonu Nové Země. Tito Strážci jsou starověké galaktické a intergalaktické bytosti – Strážci velkého Hvězdného dědictví, kteří vstoupili podle Božského plánu do služby vytvářet nový pozemský design.

64 Strážců = 64 Světelných pilířů. Každý představuje bod uprostřed rozvíjejícího květu jako v obrazci symbolu Květu Života. Spolupracují s galaktickými a planetárními aliancemi. Přinášejí Pečeť Nového života s nejvyšším stupněm čistoty vykrystalizované do autentické esence Světla. Kráčí vpředu sladěni se svým posláním a záměrem do nejmenšího detailu, žijí z 80% v tichu a samotě. To je cesta  Universálního Průvodce, Božského člověka, který je kanálem Zdrojových energií a životní síly.

Tomu předcházely stovky životů tréninků; obětování prostřednictvím myšlenek, slov a skutků. Strážci rozpouští vše, co je v rozporu s Novou Zemí. Na této úrovni je člověk připravený mít velkou odvahu, sílu a důvěru v Božský záměr, dokázat rozpoznat všechno, co je neudržitelné v rámci slaďování s Pravdou. Rozvíjí se bez jakéhokoliv tlaku a egoistické vůle jako Zdroj s vnitřním aspektem Božské Mužské a Božské Ženské energie.

Je to cesta respektu, soucitu ke všem lidským zkušenostem a životu. Nejsou součástí vnějších bludů s jakýmsi dokazováním kdo jsou, potvrzováním nebo externích důkazů vymyšlených lidským egem, které je známkou lidské oddělenosti. Je to velká výzva s nejvyšším posláním sebeobjasnění. Uchovávají návrh Zdroje a kotví Tvoření Pravdy. Takové jsou duchovní zákony, které vedou Božského člověka k pochopení principů Stvoření.

Aby k tomu došlo, museli jsme se stát osvícených „bláznem“, který shromažďuje všechnu moudrost předchozích věků a stěhuje všechno do Nového území. Osvícený „blázen“ není ničím svázán, protože je svým vlastním silným Zdrojem. Ví, jak využívat svoji sílu, ví, jak tvarovat časové linie, ví, jak vytvářet nové cesty svobody s autentickou nezávislostí. To není to, co dělá mnoho lidí s roztříštěnou duševní energií, která zneklidňuje, dezorientuje, manipuluje a rozptyluje. Jakmile otevřeme každou novou Bránu, jsme silně magneticky vedeni, abychom prolomili všechny překážky v srdci a otevřeli se společnému tanci s druhými.

Jsme Vesmírní snílci a Universální občané, Božští dobrovolníci, kteří se nikdy nebojí riskovat. Plujeme po Zdrojových vlnách svobody a příležitostí, a jako Božské děti spoluvytváříme řízení pouze jediným srdcem – srdcem Jednoty. Jsme kouzelníci a alchymisté, vnitřní hrdinové milující svobodně a bez hranic. Jsme noví vůdci toho, co se stává Nové.

***

Tato doba pro mnohé není čas hledání partnera mimo sebe, ale harmonizace, sjednocení a celistvost vnitřního partnerství. Nehledáme partnera mimo sebe, ale dvojplamen uvnitř sebe – integraci mužského a ženského principu uvnitř sebe. Jakmile k tomuto sloučení dojde, automaticky pokračuje mimo nás, pak vysíláme tuto energetickou rovnováhu všem kolem sebe, což lidi ovlivňuje. Jakmile ženská energie nabude své právoplatné svrchovanosti, mužská energie se rychle vyrovná. Ženy musí redefinovat svou představu ženskosti a ženské síly, najít v srdci ryzí ženskou sílu, sebeúctu a sebehodnotu, tak pomáhají mužům. Bohyně a Bohové jsou po té ve shodě a s touto energií pracují a spolupracují.

Jakmile máte rádi sami sebe, přestanete se kroutit potřebou někoho jiného, kdo by vás měl rád, přestanete hledat maskovanou Lásku. Jakmile zvýšíte své hodnoty, potkáte partnera, který vaše vysoké hodnoty odráží. Pokud jste nyní vtaženi do nějakého nového vztahu, pak vězte, že je to součást vaší životní skládačky a můžete se tak připravit na další cestu tím, že to přijmete jako nový kosmický učební kurz.

Žena jako Stvořitelka nového života miluje, cítí a živí, přináší tuto sílu zpět na Zemi. Muž musí objevit Bohyni uvnitř sebe a začít ji cítit a ctít. Čím více jsme multidimenzionální, tím více musíme smísit uvnitř sebe mužský a ženský aspekt. Muž a žena se vzájemně doplňují. Tak se léčí tisíciletá separace mezi mužem a ženou způsobená spiknutím, těmi, kteří ovládli planetu se záměrem mutovat DNA.

V průběhu tisíců let byla ženská síla znevažována a ženy se opět musí spojit s vnitřní Bohyní. Muži se učí přijímat svoji citlivost a zranitelnost. Převzít zodpovědnost za svou sexuální sílu, spojit s vlastní vnitřní intuicí, což je stránka, které si muži dostatečně neváží. Cítění mužům přináší nové úrovně intimity. Osobní síla neznamená jen dobře stavěné tělo, je to důvěra ve své Já, svoji rodinu, ženu. Jakmile má muž a žena dobrý vztah, obohacují druhé včetně Vesmíru. Dokážete-li vybudovat vztah založený na spolehlivosti a poctivosti, uvádíte do pohybu nové kódy přesvědčení uložené v DNA a pozvedáte sami sebe na vyšší frekvenční laťky. Komunity lidí, kteří žijí ve vztazích založených na Lásce a dobré sexualitě, vytváří ta nejlepší společenství důležitá pro obnovu planety, Míru a prosperity.

Součástí multidimenzionality je vypořádat se s vlastními emocionálními schopnostmi. Zvládnutí emocionální inteligence je jednou z nejtěžších stránek fyzické Sféry. Učíme se ji rozvíjet díky zodpovědnosti. Jednou z nejtěžších stránek emocionálního těla je najít rovnováhu a rovnováhu v sexuální energii.

Pro některé je během Vzestupu sex síla pro přivábení partnera, který je ochoten s vámi pracovat na vaší transformaci a růstu. Jednou z velkých učebních kapitol Vzestupu je naučit se pochopit pravdivý význam sexuality a dobře ji řídit, protože je to životní síla zodpovědná za Tvoření. Začít stavět na důstojných hodnotách, protože teprve pak přináší sexualita romantiku, sdílení, vášeň, důvěrnost, radost, potěšení a sebeúctu. Sexuální projev je odvozen od toho, jak si sami sebe ceníte. Jakmile zvýšíte své Vědomí, dokážete uvolnit bloky v sexualitě stejně jako přestat přitahovat manipulátory a utápět se v matoucí psychické energii. Sexuální energie je v pravé podstatě energie, která obnovuje, harmonizuje, uzdravuje, je blahodárná a vyživující. Masám se servíruje v nesmírně znehodnocených podobách. 

Lidé se učí ve své nově stvořené realitě nastavovat parametry dostupnosti toho, co druhým kolem sebe dovolí. To, jak si ceníte sami sebe, určuje vaše bohatství i sexuální zkušenosti. Sexuální identita má svou frekvenci a tato frekvence je součástí vašeho existenčního pole – osobního energetického podpisu, lze ji tedy číst. Pokud si vysoce vážíte sami sebe, přitáhnete do života stejně smýšlejícího partnera, který si vysoce cení sám sebe a také vás, na tom závisí kvalita vaší Lásky. Pak lze vytvořit spokojený vztah s duchovním uvědoměním, kde se kvalita Lásky, sebedůvěry, vzájemného obdivu, důvěry, úcty, sebevyjádření zvyšuje. Z této posilující perspektivy je životní sdílení naplněno radostí, smíchem, Božskou zábavou, povzbuzujícím osvěžením, aktivitou a spojením s Kosmickou Myslí. Tady se otevírají Brány velkých mysterií.

Sexuální energie je posvátná. Pokud vymezíte své hranice a definujete sexualitu čistým vědomým záměrem, založeným na jasně definovaných hodnotách, váš život se pozvedne. Nezbytnými prvky pro vztah v Nové Zemi je zdravý vyrovnaný sex, upřímnost, otevřenost a poctivost.

Lidé se musí naučit a rozpoznat své sexuální dysfunkce a chování přenášené z generace na generaci a minulých životů a ukončit všechny nízkoenergetické formy sexu. Mnozí devalvovali sexuální akt, mají zablokovanou druhou čakru, jejíž dysfunkce přitahuje nízké entity, bytosti, z jiných dimenzí, takže jsou posedlí těmito entitami. Tato úroveň sexu slouží pouze pro ukojení prchavých tužeb. Posednutí je nákaza. Lidé, kteří mají chabě vyvinutou nervovou soustavu, budou mít sexuální zážitky velmi omezené. Čas Vzestupu je čas velkého uzdravování na nejniternějších nejintimnějších úrovních.

Jsme v čase ztvárnění změn vedoucích k primárním kořenům a uvolnění z pádu, kdy muži a ženy došli kdysi dávno k oddělenosti. Muži a ženy žijí ve víře deformovaných přesvědčení, kdy jsou lidé přesvědčeni, že musí tvrdě pracovat, protože byli tisíce let klamáni a vedeni k vytváření velkého úsilí pro vytváření finančních a jiných zdrojů. Přitom Zdroj je zde vždy a stále, je to čistá hojnost. Jakmile člověk dospěje do plné celistvosti, mohou se staré tendence o ztrátu živobytí uvolňovat, nastartuje se tak nová šablona. Jakmile je člověk spojen s Universálními zákony, udělá to samé s hojností a životní harmonií. Nemusí tvrdě pracovat nebo usilovně manifestovat. Na této úrovni je člověk odevzdán Bytí v plné rovnováze.

I přesto, že jsme mnozí dosáhli Osvícení a vnitřního sjednocení, stále žijeme v dualitě, kde existuje mnoho extrémně zpolarizovaných lidí. Do cesty nám přichází jedinci, kteří mají mnoho vrstev Závojů. Přinášíme do tohoto světa Pravdu a tito lidé nás prostřednictvím svých vlastních kódů přesvědčení filtrují, náš způsob práce, to, co píšeme a děláme, mnozí očima jakési falešné romantiky nebo obyčejné zvědavosti.

Tito lidé nedělají práci na nejvyšší úrovni jako my, čistě pracují jen na svém uzdravení, takže si nesprávně vykládají způsob, kterým pracujeme. Věky zde neexistovala ryzí čistá duchovnost, takže pohled na nás je často mentální. Zpracovávají naši misi skrze své vlastní filtry. Často jsou to ti, kteří se prezentují jako "duchovní", ale obchodují s falešným Světlem. Náš přístup k jejich kvocientu je „žádný“, je to nesouzení bez jakéhokoliv analyzování se zachováním čisté Lásky. Stojíme pevně a neochvějně jako zářící Světlo ve své vlastní síle s uvědoměním, kdo jsme a že se jsme ti, kteří přišli dělat změny. Mnozí musí hodně pracovat na své frekvenci.

Jakmile je vaše tělo zdravé, emoční toxiny, které přicházejí od těchto lidí, se vás nemohou dotknout, protože takto fungují Posvátné zákony. Necítíte jednoduše nic, co by vás mohlo zranit. Jakmile je vaše myšlení a tělo čisté, jste suverénní bytost, která nepotřebuje nic a nikoho soudit a obviňovat. Tito lidé se nachází ve svém vlastním bodu probuzení, všechno je v nejlepším pořádku. A my jsme stále ztělesněním čisté Lásky, která neutralizuje. Ti, kteří kultivují svoji životní sílu, stojí v této době jako ten nejpevnější maják, který neporazí nic, protože čistá Láska je neuvěřitelně silná síla.

Ve starodávných mystických školách ne každý mohl vstoupit do přítomnosti Mistra, ne každý byl pozván, často pouze ti s vysoce otevřeným srdcem. Naším úkolem je chránit nejvyšší frekvence na Zemi.

Sjednocení budou dosahovat lidé z různých společenských vrstev, všichni jsme zde na různých úrovních chápání, neexistuje žádná hierarchie, žádné oddělování. Jednota není o tom odkývat všechno, co kdo říká, ale respektovat rozmanitost se zachováním své vlastní autenticity, jinak se vaše vibrace snižují. Lidé se učí vzájemné otevřenosti a upřímnosti.

Skromná oddanost, kterou ctíme při hlubokém oddávání se Božské Lásce odhaluje nakonec to, co je opravdu důležité pro náš život bez masek v upřímnosti a chtění se zalíbit. Jakmile následujeme naše srdce, naše srdce následuje nás. Jakmile si vybíráme Lásku pro sebe i ostatní, dokážeme měnit cokoliv na novou Vzestoupenou podobu. To jsou požadavky naší cesty Vzestupu ve fyzickém těle. Takto vypadá Božský plán v akci. Harmonizujeme & sjednocujeme to, co se zdá být nemožné. Tento podzimní segment Vzestupu je o kotvení Božské Ženské energie uvnitř každého z nás. Požehnání a hlubokou Lásku každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji. Nechť se vám vaše laskavost a Láska mnohonásobně vrátí.