VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 9. ledna 2017

Zrychlení = zodpovědnost

Milovaní, jsem si jistá, že většina z vás cítí vděčnost a velikost naší společné cesty. Všechna naše tvrdá práce = expanze bezpodmínečné Lásky. Je to Božský akt. Zrychlení je povaha této velké změny. Stále vyklízíme podvědomí, vytváříme nové cesty. Některé fáze jsou bouřlivé, některé jsou hluboké a mnoho je jich neznámých. Evoluce je Evoluce, jedná se o přírodní sílu. Osobně jsem od počátku roku ubytovaná v neochvějném klidu, soustředěná na nové s prožitky Nebe ve svém srdci.

Vědomí stoupá na vyšší úroveň, to bude letos často. Cítíte-li lehkou expanzi v těle, může se jednat o
přípravu na další aktivaci více řetězců DNA. To vám pomáhá spojit se s vaším vyšším vyjádřením. Mnozí proces Vzestupu chápou na úrovni srdce než na úrovni mysli. V pokročilejších fázích Vzestupu budeme mnohem jasněji chápat, jak se zarovnat co nejvíce s multidimenzionálním Já. Existuje velký posun na všech úrovních procesu probuzení a posunu Vědomí. Všimli jste si velkého skoku od počátku ledna?

Nacházíme se na počátku zlomového roku 2017 a Světelné vlny už zvýšily svůj objem. Vibrace jsou ukotveny, a i nadále získávají sílu každý den, každou Bránu. Jsou zaměřeny přímo na podporu exhumace staré víry v Kolektivním Vědomí. Jak se šišinka, hypofýza a srdce sjednocují, otevíráme se větší citlivosti vyšších Sfér. Únava je běžnou formou při zrychlování. Ti odvážní, kteří překročili hranice do Božské neutrality, dostávají ve vyšších Sférách ocenění. Odměna v tuto chvíli je tento zážitek sám o sobě. 

Nic není vytesáno do kamene. Budoucnost tvoříme pomocí nejvyšších voleb v Teď a Tady. Prostřednictvím našich záměrů a zaměření na nejvyšší možné výsledky je vždy volena možnost přestěhovat se do časové osy, která poskytuje nejvyšší možný zážitek pro všechny (duchovní přístup pro ty, kteří spí, pro ty, kteří jsou posedlí politickými konspiracemi, urychlení pohody, míru a zdraví a osvobození ze zdlouhavé cesty Vzestupu pro lidský kolektiv). Každá vyšší časová osa ovlivňuje náš osobní životní proud. Jakmile jsou vytvářeny aktivity a všechna rozhodnutí ze srdce a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, urychlujeme tím náš osobní proces.

Vibrační rychlost Světla stoupá, stejně jako Světelný kvocient Vzestupujících. Všechny nižší reality
jsou přenášeny do nového systému. Letos to pro ně bude dost nepříjemné. Ti, kteří jsou zapojeni ve 4D programu nevnímají a ani nemohou vnímat vysoké frekvence, nerezonují s Kristovským srdcem, je to složité, je to spravedlivé a je to všechno v Lásce. Jakmile Země přijímá vysoké vibrace, rozpadají se nejnižší úrovně. Dávejte pozor na své reakce. Vítáno je vše, co zveřejňujete v souladu s vaší vyšší moudrostí.

Mnozí do konce roku 2016 ukončili nezbytné exhumace starých kódů přesvědčení, emocí a podivností. Každý vytváří svou vlastní osobní zkušenost Vzestupu. To je zřejmé v rámci rozmanitosti celé vzestupující komunity. Každý z nás má jiné zážitky a zážitky našich kolegů nám zůstávají neznámé. Jakmile jsou přepsány nižší kódy přesvědčení, přepisuje se buněčné a Světelné tělo do struktur posvátné geometrie. 

Ti, kteří nesou pěti a šestidimenzionální aspekty jsou vyrovnáváni, rekalibrováni (většinou v době spánku), aby bylo možné vyjádření plného stavu Kristovského Já. Ještě stále máme před sebou delikátní kapitoly Vzestupu, které nám pomohou ukotvit úplné Mistrovství. Duchovní odhalení zdaleka převáží odhalení politických a finančních konspirací nebo mimozemšťanů.

Ztělesnění krystalického Vědomí vytváří na planetě stabilitu, která je zásadní. Kmen lidí s vysokými vibracemi bude mít letos jedinečnou expanzi do Kristova Vědomí bez ohledu na nižší vibrace a nižší kolektivní časové osy. Je to nevyhnutelné a nemůže do toho být zasahováno. Není to osobní volba.

Galaktická rodina se snaží vytvářet ve spolupráci s námi nejvyšší možnou realitu. Hodně věcí bylo loni na jednacím stole. Bylo rozhodováno mezi významným urychlením pro maximální efekt v letošním roce s tím, že naše těla jsou schopná to zvládnout, nebo pomalým posunem trvajícím desítky let. Zásadní důvod organizování globálních meditací je vytvoření hladké cesty a komfortu právě z důvodů zvolení urychlení procesu.

Ach, Milovaní, Požehnání nám všem. Jsem naplněna pokorou a vděčností. Buďme zodpovědnými Tvůrci. Pojďme si všichni udělat komfort v neznámu. Udělejte si pohodlí v neznámu tak, aby se to stalo životním standardem. Vzestup je rafinovaný, ale vše se děje neuvěřitelně dobře. Požehnání všem, kteří zvládají výzvy. Požehnání těm, kteří v Čechách a Slovensku ukazují cestu. Čest jejich práci. Slova, skutky a činy hovoří samy za sebe. Mnoho Lásky každému z vás.

V Božské Lásce, Světle, Službě
Lenka

Lenka Sykorova  2017 mayskykalendar.blogspot.com
Sdílení je vítáno. Mayské Zprávy jsou časově naplánovány a k dispozici každý den od půlnoci SEČ.

Děkuji za dar vděčnosti.