VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 25. února 2017

Dekonstrukce / rekonstrukce. Kvantová hra VŠECHNO NEBO NIC.

Jsme svědky rozdělování 3D, 4D, 5D, které budeme v březnu vidět jasnějším způsobem. Fotony dávají každému na vybranou. Lidé se necítí dobře. Díky náporu fotonů jsou tlačeni k odpočinku a spánku. Ne každý chce s námi zažít stejnou realitu. Většina populace nemá zájem poznat neznámé a neviditelné. Vzestup je o velké odvaze. Odvaha, důvěra, píle, transformace …….jsou náročné. Taková je podstata Evoluce.

Mnozí budou vnímat rozkol. Není možné zůstávat a zachovávat si svou starou realitu. Ti, kteří nebudou ochotni dělat změny, budou ztrácet energii. Duše nebude tolerovat staré. Pokud neotevřete srdce, znamená to pro tělo offline.

Intenzita může vytvářet trochu globální úzkosti z emocionálního proplachování po celé planetě. Změny nás tlačí rychle kupředu. Gaia se nachází v silném magnetickém vyvažování. Neexistuje žádný úkryt před Světlem, které teď třese s energetickým polem každého, jak procházíme štěpením realit. Fotony jsou o pořádku. Jestli se ve vašem životě stále nachází něco z reality Temných, nabízím vám otázku: Co to děláte se svým Vědomím? Jste inkarnovaný Stvořitel. Čí realitu jste si vybrali spoluvytvářet? 

Čistá neochvějná myšlenka + akce = projev pětidimenzionální reality.

Pozorování nižších úrovní vyžaduje být ve svém středu a naslouchat dobře svému vnitřnímu vedení.
Tělo se fyzicky vyrovnává se změnami na buněčné bázi. Je to mnohem náročnější, než jsme to zažívali my v roce 2012 a 2013, kdy nás fotony čas od času knokautovaly k celodennímu spánku. Tato doba vyžaduje odtáhnout se od všech a všeho, co nás ruší. Čím dál v procesu budeme, tím budou změny náročnější. Lidé se musí naučit vypnout, aby měli dostatek času na zpracování změn. Mnozí cítí ve svých svalech uvolňování Matrixu, probíhá plazmová aktivace v kostech, zubech, lebce. Aktivace DNA je opravdu něco velmi složitého v tomto gigantickém galaktickém projektu.

Nová Země (Jednota) má velmi odlišnou realitu než stará (dualita). Do vyšších frekvenčních pater nemají nižší frekvence přístup. Jakmile se zbavíte strachu, poskočíte o patro výš. Pro „amnezické“ lidi jste neviditelní. 

Mnozí, kteří až doposud následovali nějakého guru a falešné duchovní vůdce, mohou být zklamáni. Chápu. Dostali jste mnoho nepravdivých informací (ezoterické smetí) od lidí, kteří nemají ani ponětí o pravdě o Vzestupu. Nevím, co tito lidé budou dělat dál, nicméně je to jedno. Všechno bude osvíceno Světlem Pravdy.

Je nevyhnutelné stát se svým vlastním lídrem. Přestat dávat svou sílu pryč, někam a někomu. Uchopit sebehodnotu, sebeúctu je o učení. Všichni se učí Nové, Nové, Nové ….nové způsoby myšlení, chování. Můžeme použít mnoho RE pro popis toho, co se děje …rekonfigurace, rekalibrace, rekonstrukce, regenerace, rejuvenace….. 

Před Branou Jarní Rovnodennosti je třeba odložit parametry starého Vědomí. Chcete-li mít nejdivočejší, nejjasnější a nejvíce expanzivní zážitek, pak věnujte hodně pozornosti vašim Vyšším úrovním Já/Duše. Přechod z člověka na multidimenzionální bytost je krásný a náročný. Buďte trpěliví a zaměřte se na priority. Vrátí se vám přesně to, co do svého posunu vkládáte – investice do vlastního Vzestupu a budoucnosti. Vyšší Já vás vede velmi bezpečně, pokud jste se rozhodli překonat Iluzi. Všichni jsme si vybrali zažít osobní zkušenosti, kterými procházíme.

Gatekeepers kotví nové matematické matrice, z kterých jsou vyšší úrovně postaveny. Integrujeme nové kódy zevnitř ven přes krystalické a fyzické tělo. Nový život. Po krátkém odpočinku nás čeká práce na vyšších úrovních. Cítíme se trochu ospalí,  zároveň na vlně vysoké blaženosti. Naším úkolem je dělat všechno a mnohem víc. Jako první všechno a pak mnohem víc. Dělat věci jednoduše, být selektivní. Naladění na naše vnímání je náročné pro ty, kteří se rozhodli probudit až nyní.

Pětidimenzionální standardy jsou o vysoké morálce, vysoké zodpovědnosti, vysoké disciplíně, vysoké sebekázni, ctnosti. S tím přichází i selekce možností. Nemá to nic společného s asketickým životem. Tyto vlastnosti přichází postupně a přirozeně bez nucení. Je to čisté vnitřní vedení a přesvědčení, které jde ruku v ruce s tím, jak se měníme, kdo ve skutečnosti opravdu jsme - tváří v tvář této tvrdé realitě a to nám přináší radost. Stojíme v popředí vedení Vzestupu a jsme připraveni pracovat s pozemským kolektivem.

Lidstvo uvolňuje zvyky a víru starou tisíce let, nemůžeme pomoci nikomu s odstraněním starých kódů nebo zvednout vibrace, dokud se každý nerozhodne sám. Všechno, co jste kdy udělali, všechny cesty, vzpomínky, struktury, smlouvy a dohody, všechno, co jste vytvořili v průběhu Času na této planetě se rozpouští. Minulost se rozpouští a bere s sebou všechny bolesti, žal, otřesy a strasti. Ano bylo to těžké, a pro mnoho lidí je to pryč, pryč, pryč…… Máte-li potřebu plakat, nechte odejít poslední staré se slzami.

Další procházení dimenzionálními Branami nám umožní mnohem silnější interakci s našimi mimozemskými Bratry, kteří se již dlouho pohybují v našich domácnostech.

Ukazovat cestu se stalo mým životním stylem. Má cesta mě naplňuje radostí, štěstím, obohacuje Milostí a Láskou. Jsme zde, abychom ukázali, že věci se dají dělat zcela jinak. V minulosti Mistři po dosažení Osvícení opouštěli tělo, v tomto konceptu je životně důležitá naše další přítomnost zde. Návrat Domů je oslava pro nás všechny.

Máme před sebou úžasné fáze s možností vytvořit NOVÉ ve všech oblastech života. Je čas pro vytváření hojnosti, pracovat s magnetickými energiemi ve svůj prospěch. Opusťte pasivitu čekáním na štěstí. Otevřete se úspěchu a bohatství. Buďte na místech a s lidmi, kteří aktivují ve vašem životě radost a smích. Buďte hodně v přírodě. Tanec, procházky, smích, sport, hudba, umění. Buďte hydratovaní. Udělejte si radost darováním dárku sami sobě.

Představujte si svůj NOVÝ život, aby se mohl manifestovat.
ČAS NA ZÁZRAKY JE TEĎ!
Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova 2017 (c) mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 20. února 2017

Pád Atlantské karmy, starých vztahů. Božské Manželství.

Milovaní,

Trecena Etznab nás doslova odřízla od pozůstatků Atlantské karmy. Kolaps starých časových os je docela rachot. Jemnější snímání energetických polí je klíčem k uvědomování si portálů a kolapsu staré energetiky. Mnoho věcí mě překvapí, až když vyskočí. Změny mohou být šokující. Všechno, co odolává změně, nemůže být součástí Nového, protože je zde inherentní frekvenční nesoulad. Toto čištění je přirozené. Ne každý, kdo nyní neudrží tempo, odejde z fyzického těla, ačkoliv existují disharmonické vibrace. K dispozici jsou paralelní reality, které spolu koexistují. V těchto realitách jsou lidé na různých úrovních, někteří spí. Provádí se přeuspořádání. Každý má svobodnou vůli být součástí cesty do 5D či nikoliv. Láska je milující, laskavá, soucitná a také velmi zodpovědná a nekompromisní. Zdroj i Gaia dávají každému dostatek času. Tento rok je obrovskou příležitostí plně integrovat na planetě 5D.

Jakékoliv vztahy, které nejsou založeny na energetické burze brát/dávat, se rozpadají. Často dáváme tolik životní síly situacím a lidem s nadějí. Je čas ukončit na Zemi tyto vzorce a energetické investice lidem, kteří jsou ad nauseam zacyklení nebo se bojí vzestoupit. Ačkoliv se pohybujeme v bezpodmínečnosti, neznamená to tolerovat formy chování, které neodpovídají Etice 5D. Nemáme zájem ztrácet životní sílu a být vyčerpaní z toho, že se někteří bojí vzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Naše přítomnost zde vyžaduje plnou životní sílu. Není naší povinností dělat věci, které od nás někdo očekává. Není naším úkolem vytvářet větší a větší Lásku. Děláme to nejlepší ve službě lidstvu, a to znamená dost často říci NE energetickému vydírání. Naší povinností je udržovat klid, rovnováhu, ukazovat cestu, tvořit a svítit.

Každý Vzestupující se musí zbavit projevu strachu, aby se mohl odpojit od starého paradigma. Pokud stále žijete ve svazku s entitou zvanou strach, uvízli jste v minulosti.  Fotonické frekvence zatřesou s každým, kdo se ještě neprobudil z posuzování. Je geniální uvědomit si, že součástí vašeho Vzestupu žádné strachy být nemusí. Máte svobodnou vůli milostivě odmítnout jakékoliv nesmysly na další cestě. Je to divoce tvůrčí proces využívající symboly a kódy Světelného jazyka. Jakmile se vzdáte plánování, život je mnohem jednodušší. Jednoduchost je urychlovačem cesty do 5D. 

Zatímco někteří jsou otevřeni grandióznímu Světlu ve svém srdečním centru, jiní jej dusí svým vytvářením. Součástí Vzestupu je mnoho fyzických a psychických pocitů, to je normální, není třeba opakovat, jak důležité je udržet si jasnost a odpočívat. Zvládáme Universální Zákony ve fyzickém těle! Je to velmi unikátní proces. Jakmile jste sladěni se životem bez Závoje, život vás baví.

My Vzestoupení (5D), zažíváme konzistentní Nulový bod Božskosti. Je to tak krásné sdílet Nový svět.  Gatekepeers nemají právo udělovat nebo odepřít přístup do 5D. Naším úkolem je udržovat pohyb dopředu, proto jsme tu. Každá jsme Zdroj pracující samostatně, spolupráce existuje v každém případě.

Je zde mnoho lidí, kteří ukazují cestu pravým srdcem, mají neuvěřitelnou vytrvalost a trpělivost. Jejich vnitřní práce odhaluje jejich Mistrovství. Mistrovská cesta zahrnuje transformaci fyzikálně-kreativní čili vývoj formy a Vědomí. Mnoho lidí nese kódy Světla mimo jakékoliv technologie Atlantidy.

Vstoupili jsme do paradigma hojnosti. Šablona hojnosti je velmi jednoduchá. Prvním klíčem k úspěchu je být otevřený s čistým srdcem, žádné očekávání. Druhým klíčem je Láska k tvoření vycházející z životní síly. Tvoříme svobodně a bez podmínek. Lidstvo se musí zbavit paradigma nezasloužím-si, které je tak silně zakódováno v Kolektivním Vědomí. Jsme tu, abychom toto povědomí rozpustili. Mnozí aktuálně pracujeme na zboření kolektivního vzorce PŘEŽÍVÁNÍ a Vědomí CHUDOBY. Toto je součástí zvládnutí další cesty každého, aby mohl vzestoupit, protože to znamená osvobození. Prostor pro vytváření je hluboké vnitřní ticho. Je to tichá píseň Lásky v srdci. Nikdy nejsme unaveni z opakujícího refrénu a stereotypu Lásky. Takové srdce je také slyšet nejvíce. Je zde mnoho duchovních učitelů, kteří nejsou obeznámeni se zákonem výměny - dávání/přijímání. Ovlivňují Celek a nemají ani ponětí o pravé povaze hojnosti.

Mnozí duchovní lidé se modlí za zlepšení, ale stále žijí pohodlně ve starém paradigmatu. Mnozí chtějí změny, ale bojí se tyto změny realizovat v běžném životě každý den. Mnozí si stěžují a nemají zájem znát význam bezpodmínečné Lásky. Věřte, že tohle vám nebude fungovat věčně. Jsou tu lidé, kteří nemají hluboké znalosti o duchovních vědách, přesto dělají vše proto, aby opustili otrocký systém, úspěšně v rámci pomoci lidstvu a planetě. Těch, kteří jsou opravdu připraveni posunout se, není moc a těch kteří bezvýhradně slouží dobru, je ještě méně. Abychom mohli poznat, jaké je to žít v Rajské Zahradě, musíme přestat odkládat věci a čekat, až bude vhodnější den. 

14.2. jsme vstoupili do Portálu Lásky, do pravé podstaty vyrovnání
Ženských a Mužských energií. V momentě, kdy spolu dvě Duše zarezonují, zůstává každý samostatně vyvíjejícím se jedincem. Všechny vztahy, které byly založeny na oddělenosti nás naučily více milovat. Ti, kteří jsou připraveni vstoupit do vztahu, mohou být obdarováni setkáním, a to vždy v pravém načasování. Toto Božské Manželství dvou vysoce uvědomělých Bytostí je založeno na rovnocennosti Královny a Krále. Božské vztahy jsou založeny na integritě, respektu a vlastní vnitřní autoritě. Takové vztahy jsou vnímány spíše jako Božské než romantické. Skutečná Královna a skutečný Král jsou duše Královského Rodu, chtějí být vysoce oddáni jeden druhému. Jak se to uskuteční? Pobytem v souladu s Vyššími ideály. Dělat správné věci ze správných důvodů se vzájemnou úctou (etika vyšších dimenzionálních úrovní).

Dostávám čas na odpočinek, bavit se a věnovat tvoření, dělat něco, co nám připomíná krásu. Úkolem těch, kteří vedou lidskou rasu Domů, není generovat únavu do Kolektivního Vědomí. Je čas na krátkou dovolenou v souladu s naším Božským vedením tohoto procesu Vzestupu a tím se připravit na další změny v březnu a dubnu.

Do 28.2. je moje emailová schránka v režimu OFFLINE. Sjednané služby budou odbaveny. Příchozí emaily zodpovězeny během března. Dostávám mnoho emailů, prosím zvažte některé vaše otázky, jsem si jistá, že mnoho odpovědí najdete v každodenních Mayských Zprávách, také zpětně. Nezapojujte mě do vašich aktivit.

Pojďme se přesunout do nové kapitoly, která je k dispozici pro všechny, kteří mají otevřené srdce a chtějí být svědky zázraků, které se na Zemi nikdy neuskutečnily. Žehnám Vám a Miluji tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

úterý 14. února 2017

Ženské a Mužské Božství - rovnováha.

Únor je měsíc Nových energií přicházející Světelné Inteligence. Mnozí jej znají jako měsíc Lásky podle svátku zamilovaných, který jeden muž zavedl. Mnohem důležitější je, že se kousek pod zemí probouzí příroda, Nový život a Ženy a Muži jsou probouzeni a zasvěcováni do své pravdivé síly – Ženského a Mužského Božství, aby bylo možné manifestovat společnou a spravedlivou vládu, vládu všech Mužů a všech Žen. Každý se rozpomíná, co je to bezpodmínečně Milovat, osvobozuje se od falešného vztahového pojetí. Nová partnerství vytváří rovnocenné pozemské společenství, kde jsou Muž a Žena aktivní Stvořitelé a nositelé nekonečných proudů Vědomí. Pětidimenzionální partnerské paradigma je založeno na spoluvytváření, autenticitě, pospolitosti, rovnocennosti a Vědomí Jednoty. Ti, kteří jsou připraveni vytvořit Pozemské Království, budou vedeni k vytváření vztahů. Požehnání a kouzelný den naplněný Novou Láskou, Milovaní.

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka

mayskykalendar.blogspot.comsobota 11. února 2017

Vytváření tlaku na pravdu. Informace pro Nováčky.

Připravujeme se na silné transformační vlny. Hlavní kapitoly naší práce se pomalu blíží k závěru. V kolektivu se vše projevuje se zpožděním. Zmrtvýchvstání lidstva a planety. Den za dnem přepisujeme dějiny ve velkém stylu přes naše vyšší chápání. Ne Odpadlíci, ale nejodvážnější rebelové Ducha.

Staré cykly jsme přepsali přes naši životní podstatu, mnohokrát padali do bahna, než se nám podařilo překonat falešné vracející se energie. Přes náš životní proud propouštíme poslední zbytky emocionálních iluzí, což ovlivňuje globální změny, abychom se všichni otevřeli Nové Lásce a hojnosti. Vyvažují se mužské a ženské energie. Všechna pravda vyjde najevo, jak nahoře tak dole. Co bylo ukradeno, bude vráceno.

Co dáš, to dostaneš. Co zaseješ, to sklidíš. Co uděláš, se ti vrátí. Zaseli jsme Mír, Lásku, Jednotu. Zavázali jsme se k bezpodmínečnému dávání po celou dobu naší inkarnace. Zavázali jsme se splnit Velkou Misi. Ti z nás, kteří prošli velkými testy, začnou být odměňováni. Bezpodmínečné dávání se vyrovná bezpodmínečným přijímáním. Stěhujeme se do mnohem hlubších úrovní Lásky, Jednoty a soucítění. Náš život bude stále hrát důležitou roli v procesu Vzestupu. Nové energie zvedají Závoj starého Já a odhalují Kristovské krystalické Vědomí v srdcích lidí.

Cesta lidstva je velmi flexibilní, pokud se bavíme o tom, jak se dál celý proces bude vyvíjet. Nová Země vzniká tak rychle, jak jsme schopní udržovat vysoké frekvence v rámci Kolektivního Vědomí.

Informace pro Nováčky

S hlubokou Láskou vítám mezi námi nové tváře. Oslavujte rozhodnutí objevit své pravdivé Já!

Co se děje?

Prvním pravidlem pro nově Probuzené je vědět, co se děje na planetě a co se děje v jejich životě. Hledání někoho silnějšího než jste vy, je fikce Kolik z vysokých frekvencí jste ochotni začlenit do svého bytí, tolik se dozvíte o své skutečné podstatě. Jakmile se zvedne maska, uvidíte svou skutečnou cenu. Budete vedeni k sebezkoumání. Neexistuje žádný prostor pro ego-zavazadla, musí být vytěsněna pro posun do vyšších vibračních stavů. Pokud jste již vystoupili z krabice, ujistěte se, že nejste v další. Čím déle se budete soustředit na negativitu, tím déle budou trvat vaše výzvy. Už nelze sedět na dvou židlích najednou. Každý musí prolomit lineární zvyky a lineární způsob myšlení.

Je těžké podívat se na sebe shora jako na bytost, která přemýšlí a tvoří jako Zdroj. Jste absolutním Stvořitelem toho, co se děje ve vašem životě a všeho, co se kolem vás projevuje. Jakmile si uvědomíte sebe jako Zdroj, mysl, ego a emoce přestanou mít vliv na Vědomí. Čím déle budete žít v pochybách, tím déle budete zažívat oddělení. Všechny vztahy lze přetvořit. Neexistuje žádná nižší vibrace, která by mohla být skryta. Je to zábavné a je to krásné.

Udržujte smysl pro humor, pokud jde o směšnost vládních agentur. Je to hloupé, jak hloupé to jen může být. Musím se smát, když zachytím tolik nesmyslných zpráv o utečencích, politice, konspiračních teoriích, osobních čipech…. Odpojte se od těch, kteří jsou posedlí sdílením a sledováním paradigma, které hoří a brzy shoří. Lidé, kteří uvízli v tomto scénáři, jsou na něm závislí. Odpojte se od nich. Reakce na nižší frekvence není tvůrčí cesta. Je to vedlejší produkt disharmonie.

Samozřejmě, že existují snahy temné síly zpomalit náš proces. Samozřejmě. Nečekejte na jejich další krok – to je reakce. Oni velmi dobře vědí, že žijí kontrolou vašeho Vědomí. Ví, že je to hra. Nejsou Tvůrci. Jen manipulují to, co již existuje. Jejich skutečným úkolem je velká lekce pro lidstvo a svoji hru hráli dobře. Budou se snažit ovládat lidstvo tak dlouho, dokud jim to dovolí. Jsou velmi ochotní sundat tolik lidí zpátky na loď duality, jak je to jen možné. Máte sílu odzbrojit dualitu, jakmile na ní přestanete reagovat. Ti, kteří vás drží ve strachu, se budou snažit tak dlouho, jak dlouho jim to dovolíte.

Smějte se jim do očí, a pro Lásku lidstva už navždy vypněte televizi. Televize je něco, co má v globální hře svůj význam a toto kouzlo funguje velmi dobře. Je to dálkové ovládání vašeho mozku. Odvádí vás od toho, co se skutečně děje. Řekne vám, co si máte koupit a navrhne o čem máte diskutovat s rodinou a přáteli. To samé platí o článcích, sociálních sítích, dokladech a všemu, co je hlavní agendou duality. Nechte média. Je irelevantní o čem diskutují. 

Jsme na cestě z třetího dimenzionálního rozměru do pátého rozměru. Cesta vede přes 4D. Ačkoliv vám bude šeptat Zůstaň tu se mnou, připomínám, že tudy jen procházíme. 4D se rozpustí v 5D. Naposledy vydechne a zemře. Vesmír má jiné plány, my máme jiné plány. Jsme jedna Rodina. Pomáháme si navzájem. Každý přispíváme tím, kdo jsme. Vyšší frekvence přebíjejí nižší. Tak se postupně z planety stěhuje hustota. Hustota se projevuje jako strach, emoce, pochybnosti, ovládající chování. Pracovníci Světla a Probuzení jsou těmito frekvencemi zasaženi jako první. 

Země spadla před více než 2 miliony let z vysokého stavu Kristova Vědomí. Masivně poklesla do nízké frekvence, což ovlivnilo její dimenzionální výraz, potýkala se s masivním poklesem frekvence známým pádem Atlantidy, byla ponořena do 3D. Mnoho ras ji využívalo pro možnost zažít hustotu a transmutaci. Ježíš Kristus byl označován jako Kristus, protože zvládl Vědomí Krista. Vysoké vibrační harmonické tóny slouží k vytvoření bytostí a planety se strukturou čistého Vědomí Zdroje. Matka Země je v naší Sluneční soustavě vyjádřením Božského Ženství. Slunce je vyjádřením Božského Mužství. Jejich milostný vztah má dlouhou a zářivou historii. Slunce je neuvěřitelně vědomá entita.


Návrat našeho postavení Kristova Vědomí je pro Zemi nevyhnutelné, a proto jsme teď tady na krátký čas. Všechny předpovědi Mayského kalendáře, Vědomí Jednoty, druhý návrat Krista, stržení Závojů Iluze je na nás. Naše Vědomí ovlivňuje Kolektivní Vědomí. Jsme hluboce spojeni. Před rokem 2012 byl probuzen kritický stav lidí - je zde 144 000 Pracovníků Světla. Mezi nimi i vyslaní Zdrojem a oblečeni do lidského těla.

Lidstvo se musí stát autentické - to je větší problém, než být Osvícený a být plný Světla a Lásky. Před slavným rokem 2012 jsme si nastavili záměr vybudovat Nové paradigma, které podporuje a oceňuje každého. Je zcela na nás šířit toto Světlo, jak jen můžeme. Podporujte všechny, kteří vytváří Nové paradigma. Lidé si musí přestat myslet, že Nové by mělo být zdarma. Nejsme tak daleko ještě.

Jak probudit přátele, rodinu, známé?

Touha chtít probudit lidi může být ohromující, obzvláště pokud jde o příbuzné, rodinu. Pro některé lidi duchovní cesta prostě nefunguje. Doslova – tuto frekvenci jim nelze nijak interpretovat. Jejich mozky nejsou připojeny k tomuto druhu informací, stále ještě ne .…pokud vůbec. Máme v úctě každého.

Co se děje na mé osobní cestě. Gatekeepers otevírají další Bránu Domů. Rok 2017 je rušný. Všichni, kteří ukazují cestu, mají plné ruce práce. Na počátku bylo ticho a Matka Otce-Boha porodila Syna. To nám připomíná zlomové pasáže. Můj Božský Tým mě vede být často v přírodě, pracovat s portálem v čistých energiích v tichu sebe sama držet rovnováhu pro nejvyšší dobro všech. 

Čest všem, kteří neúnavně věnují svůj čas a obrovské množství energie, osobně nebo přes své weby, aby cesta lidstva byla co nejhladší. Svobodu a Vítězství máme na dosah. Vidím nás v budoucnosti plakat radostí. Vyhráli jsme! 

Držím vás v srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) www.mayskykalendar.blogspot.com
Děkuji za příspěvky pro práci, která podporuje vaši cestu.

pondělí 6. února 2017

Poděkování

Za Vyšší Sféry a Gatekeepers děkuji za váš čas a účast na globální meditaci. Meditace jsou stále silnějším zážitkem pro všechny. Mocné zapojení - Koruna, třetí oko, srdeční čakra, kundalini, trénink pro telepatii. Zvyšuje se počet srdcí vyzařující modlitbu Lásky pro lidskou rasu a planetu. Na křídlech Jednoty. Mír pro ženy, muže, děti. Dechberoucí pomoc mimozemských ras a Nanebevzatých Mistrů jde hluboko do srdce. Celý Vesmír je s námi.

VDĚČNOST, POŽEHNÁNÍ, ÚCTU A MNOHO LÁSKY VŠEM ZÚČASTNĚNÝM.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenkačtvrtek 2. února 2017

Spojujeme se s polem Kosmické Jednoty.

Milovaní, jsme o úroveň výš. Po lednové frekvenční úpravě přijímáme plně změnu role. Volíme vyšší úrovně Vzestupu. Jako mávnutím kouzelného proutku dokončujeme poslední osobní seřizování a jsme připraveni na nové způsoby Bohoslužby.

Prošli jsme v inkarnaci neuvěřitelným množstvím zkušeností spojených s posláním toho, proč jsme teď na Zemi. Postavit se nebezpečí, strachu, smrti, mechanizmům systému. Máme za sebou stovky inkarnací tréninku v různých hmotných Sférách, abychom dobře zvládli naši poslední inkarnaci. Vzpomínky na úspěšnou budoucnost je lahodnost sama.

Je to obrovská radost vnímat návrat galaktické paměti. Ti, kteří jsou v synchronizaci s planetárním Vědomím se sjednocují multidimenzionálními operacemi (koordinace mezi námi, Vyšší Světelné Týmy, Hvězdná rodina, poradenské Sféry a ti, kteří Vědomě pracují na projektu Vzestupu a momentálně si hrají na Zemi. Kdykoliv nás vidí ve Vyšších Sférách zakopnout, okamžitě provádí seřizování. První měsíce roku jsou pro 5D Strážce konstantní a komfortní. Láska, pokora, a oddanost galaktických kolegů mě dojímá k slzám. Je to mnohem víc než pokora,  mnohem víc než Láska, mnohem víc než oddanost. 

Máme před sebou silné kolektivní posuny (březen, duben). Vzhledem k trajektorii budoucnosti, přes Mayský kalendář, Trecenium Chicchan, Etznab a změnu časové osy v Treceniu Chuen, to je jen počátek. Světlo bude vytvářet dramatický posun a zrychlení. Zdroj nastavuje silnější způsob objevování pravdy o sobě. Nové Světlo slouží pro rozpad Starého a vznik Nového společenského řádu. Logická mysl ztrácí tempo, není schopna udržet se v tempu galaktických energií. Velení musí převzít intuice, srdce, Vědomí.

Co se děje v nižších časových osách? Nápor na nervovou soustavu, dezorientace, nové frekvence jsou matoucí pro běžnou populaci. Takže se prosím pusťte všech zbytečností a odpojte od spodních realit. Mnoho lidí chodí se zavázanýma očima. Žijí se svými bludy, projekcemi, patologickým chováním a velebí své ego-předpoklady. Jejich Vědomí je založeno na oddělování.

Jsme zodpovědní, ano, my jsme zodpovědní za to, jak reagujeme na ty, kteří si zvolili žít v dualitě. Všechny jejich pocity a projevení musíme bezpodmínečně milovat a umožnit jim pracovat skrze naši Světelnou magii. Nechat na ně dopadat naše Světlo. Jakmile je vaše energetické pole čisté, jasné, vysoké vibrace, lidé na vás reagují otevřením srdce. To jim pomáhá přiblížit se nenásilně do Jednoty. Tak se uplatňuje vaše Osvícení. Lidé na nás projektují své vzorce, nicméně s nimi komunikujeme vždycky z úrovně bezpodmínečné Lásky. Vždycky. Naučte se tento způsob v každém okamžiku rozlišovat a uplatňovat. Je to exprese energetického podpisu každého z nás, co vytváří zázraky na Zemi.

Spojujeme se se svými duchovními kořeny. Jsme jedna Rodina, ačkoliv si to mnozí nemyslí. Stěhujeme se do nového způsobu společenství, osvícených partnerství. Je zde mnoho duší, které slouží zrodu Nového paradigma. Pravé pokorné akty zůstávají často bez povšimnutí. Mnoho se děje v zákulisí našich osobních životů, mnoho se děje v zákulisí Vzestupu. Dochází k mnoha setkáváním. Lidé chtějí spolu-vytvářet. Chcete-li se podílet na rychlejšímu posunu, vyžadujte ve svých obchodech kvalitní zboží, kvalitní potraviny, služby. To je to nejjednodušší, co můžete dělat každý den. Položit základní kámen vytváření nové ekonomiky. V letošním roce bude vznikat druhá, vyšší ekonomika, v podstatě zde budou dočasně dvě. Je čas začít fyzicky tvořit návrat Domů.

Na Zemi je několik velmi málo lidí, kteří jdou první a vědí, jak ukazovat cestu krok za krokem. Každý z nich odhaluje pravdu o sobě stále víc. Jsou zodpovědní za průběh procesu Vzestupu. Je čas odhalit starověkou moudrost, přeměnit minulost Země na zlato. Tak jsme tu, a připraveni převzít vedení.

Otevřete se Světlu, Lásce a Nanebevstoupení. Nalaďte se na nejvyšší Pravdu a buďte flexibilní na své cestě expanze Vědomí. Láska je všechno co JE, teď, tady a navždy, Milovaní.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.