VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 29. března 2017

Prostor prázdnoty. Ticho. Příprava na Nové 5D energie.

Březen je velmi rušný, ani v měsíci dubnu nebudou energetické vlny lichotivé. Fotony létají kolem planety, připomínají závan baseballového míče, který někdo musí chytit. Někteří z nás jsou povoláni tyto energie zachytit jako první. Pokud jste jedním z těchto dobrovolníků, buďte požehnáni, Milovaní. Universum přepisuje ta frekvenční pásma, která již neslouží účelu. Světlo obrušuje 3D vrstvy z životního proudu každého, kdo je přítomen na Zemi. Nikdo není osvobozen a nikdo není sám. Připravujeme se na další skok v čase, kdy Vesmír vytvoří speciální otvor - Bránu, abychom uskutečnili naše nejhlubší a nejautentičtější touhy - v osobním i kolektivním životě. Nejméně potřebný nákup: hodinky.

Máme čím dál více pocit, že na této planetě nemáme co dělat, přesto je to nezbytné. Budujeme Nové a v sázce je všechno. Ačkoliv nám nedává smysl, jak někteří přemýšlí, nejsou ochotni více naslouchat, berou naši službu jako samozřejmost, nemají zájem jít hlouběji, přesto se děje pokrok.

I když je těžké vnímat očistu kolektivního Vědomí, musíme mít soucit, pochopení a uvědomit si, že tento průplach má hluboký smysl. Jsme jako zrcadlo, lidé na nás reagují podle své vlastní rezonance a systému víry. Disponujeme vysokou trpělivostí a pochopením, chápeme, že se každý prostě pustil do velkého jarního úklidu odpadků, vymést pavučiny ze svých přesvědčení a emocí. Držíme rovnováhu a stabilitu pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Máme hluboký soucit s každým, kdo projektuje negativitu. Tito lidé potřebují extra obrovskou dávku Lásky a sebelásky. Naše Láska je bezvýhradná a opravdová, naše srdce jsou naplněna bezpodmínečnou Láskou a otevřená dokořán. Chceme žít ve světě, kde jsou milující, soucitné a podpůrné energie, že?

3D systém je pro nás uzavřen, což umožňuje 5D energii plně vstoupit. Můžeme si všimnout, že tu existují dvě odlišné cesty a zaměření pozornosti určuje frekvenci, vibraci a životní cestu, po které si lidé přejí jít. Svobodná vůle = volba energie. Jaké si vybíráme činy, myšlenky a záměr, takový to bude mít dopad na náš život, kterým ovlivňujeme životy všech. Musíme se naučit nastavit hranice pro ty energie, které ve svém životě nechceme. Čím hlouběji jsme v procesu Vzestupu, tím zodpovědnější musíme být v řízení našich energetických zdrojů. Jak to udělat? Prostřednictvím svobodné vůle.

Vnímáme, že jsme se ocitli v prostoru prázdnoty a určitém stavu OFF, abychom se ponořili mnohem hlouběji do sebe. Tento prostor prázdnoty znamená, že je Nové na spadnutí. Jsme často pod širým nebem v přírodě u vody, kde probíhá mnohem silnější integrace našich vyšších úrovní, abychom mohli otevřít Bránu do Rajské Zahrady, ještě větší prosperity. Jsem hluboce vděčná a velmi obohacena, že žiji na okraji biosférické rezervace UNESCO s mimořádně cennými přírodními lokalitami Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která se nachází v Portálu České republiky.

Trpělivost a ticho jsou naše aktuální kódy Vzestupu. Cítíme se inspirováni a oživeni stejně jako se probouzí příroda. Umírněnost sebe sama a hluboká víra nás provází tam, kde potřebujeme být a co potřebujeme dělat. Naše duchovní síla roste. Zůstáváme ztělesněním čistoty a Božství v nových etapách Evoluce. Jsme pozorní a otevření praktikovat nové tvůrčí principy. V jednoduchosti a sladkosti života spočívá Nebe na Zemi. Je čas na vědomé podřízení naší vůle vyšší vůli v naší cvičební disciplíně (pětidimenzionální tělo nemá nadváhu, je pevné, má životní sílu, je zdravé) s častým pohybem a pobytem v přírodě.

V dřívějších dobách Mistři a světci čelili obviněním pro jejich psychické schopnosti, zázračná uzdravení, jasnovidectví, bilokaci atd. Aby dosáhli čistoty a pokroku v duchovním životě, zříkali se všeho světského. Dobrovolně se opírali o chudobu a bezdomovectví, podstupovali různé praxe, kdy často jedli jen jedno jídlo denně a spali v sedě. Byla požadována sexuální zdrženlivost, podstupovali různé askeze. V tomto konceptu, abychom dosáhli ctnosti a Osvícení, takový ortodoxní kodex postrádá význam. Hovoříme zde o kultivaci našeho Já - vzdělávání a zušlechťování.

Je pravda, že někteří z nás podstoupili určitou průpravu po delší čas, stavy fyzického vyčerpání, stavy blízké smrti se změnou stavu Vědomí jako součást služby za účelem očištění, ale globálního. Přes náš životní proud se děje opravdu hodně. Celý proces se děje na velmi osobní úrovni. Mnoho let jsme věnovali tuny času studiu, nikoli abychom vypadali intelektuálně, ale jako přípravu. Podstoupili jsme oběť a velký závazek jít procesem v osamění, určitý způsob odloučení. Naše cesta je něco jako anachorese, připomíná život poustevníka. Není to snadné, ale jsem zamilovaná do Vzestupu.

V každém věku a kulturách existoval odlišný způsob dosažení Mistrovství. Mnozí nás stále porovnávají s historií a předpokládají určitou vnější image. Součástí naší cesty není vzdát se toho, co nám Země nabízí, přináší radost, vzdát se pozemského života. Náš způsob je odlišný, přinášíme odlišné spektrum. Jednotlivě představujeme jednu z cest, jak dojít ke stejnému cíli skrze naši tvořivost, jedinečnost a rozmanitost. Být divočejší, spontánní, přirozené, autentické, přesto v úplné oddanosti službě. Nežijeme standardní rodinný život.

Transparentnost. Dochází k rozšíření jasnější telepatie a psychických schopností jasnoslyšení, jasnovidění, jasnocítění, což umožňuje úplnou transparenci všeho. Skenovat energeticky pravdu takovou, jaká je. Čím hlouběji jsme v procesu, tím se schopnosti zesilují.

Všichni jsme zodpovědnými Tvůrci, tvoříme v každém okamžiku svůj další život. Projevená realita = zpětná vazba. Prozrazuje, jak myslíme (co manifestujeme). Vztah k sobě je ekvivalentem všech vztahů. 

Posaďte se s námi na kouzelný koberec pro expanzi vašeho Já, cestu zázraků a rozšíření Vědomí přes radost a vlastní tvořivost. Milujete to, co děláte, tvoříte? Nechte svoji sílu a svobodu vládnout a tvůrčí šťávu proudit. Mnoho Milující Lásky. Jste v mém srdci, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

úterý 21. března 2017

Majestátnost Božství

Vesmír ladí o oktávu výš. Za Branou Rovnodennosti umírá ego, odhalujeme naše Nebeské úrovně. Je to silná porodní Brána, která otevírá cestu hlubšího sebepoznávání.  Jdeme hlouběji, abychom poznali základní povahu naší duše, vstřebáváme novou frekvenční platformu, přes naši vnímavost nové možnosti, seznamujeme se s novou Universální dynamikou a často se nám nechce mluvit. Nacházíme se v době aktivace za aktivací. Otevíráme novou kapitolu Vzestupu. Nižší Časové osy mizí v nenávratnu. Manifestování života, po jakém toužíme, se stává každodenní běžnou rutinou. Každý, kdo je v zákrytu s Láskou, tyto energie ve svém životě projektuje. 

Každá nová frekvenční platforma potřebuje čas a mnoho trpělivosti, abychom ji plně integrovali. Duchovní vedení se mění na suverénní vládu osobního Mistrovství. Nejen planetární, ale i osobní energie se stává velmi intenzivní, což má za následek rychlou manifestaci nejen chtěných, ale i nechtěných zkušeností. Pokud přemýšlíte, diskutujete a studujete vyšší pravdu, ale stále žijete svůj starý život, pak jste stále jen studentem pravdy.

Masivní Světelné vlny zasahují i do života těch, kteří nemají o evolučním posunu ani ponětí. Lidé ve velkém množství přestávají vzhlížet k vůdcům Matrixu stejně jako k naivnímu duchovnímu uctívání těch, kteří kážou falešnou disciplínu proti čisté povaze duše. Mnoho lidí poznává poprvé v životě jiné, než světské úrovně, vyšší životní hodnoty nebo jaké to je stát ve své vnitřní síle. Chtějí vědomě vytvářet svůj nový život. Jsou připraveni vibrovat v souladu s novými frekvencemi. Spouští se nové učení pro lineární mysl čím dál více nepochopitelné. V těle dochází k mnoha transformačním symptomům včetně pocitu ztráty orientace v čase i prostoru. Dostáváme mnoho vylepšení.

Galaktický energetický management ve spojení se Sluncem projektuje solární kvality, které z nás vytahují Stínové struktury, často uložené v nevědomí, abychom se jimi zabývali. Každý si nyní silně uvědomuje svá nejužší témata ke zpracování. Kapacita mozku se rozšiřuje a rekalibruje na synaptické úrovni na pětidimenzionální myšlení. Dopřejte si čas a mějte se sebou trpělivost, tak jako ji mají naši Průvodci s námi. Vyšší Já vás vede s nejhlubší Láskou.

Je zde mnoho vynikajících Mistrů léčitelů a Mistrů učitelů, jejichž práce vychází ze srdce. Dochází k odhalování jedinců, kteří prošli velkým množstvím strastí a za posledních několik let tvrdými zkouškami jako přípravnou etapu ztělesnění avatara - čistého Zdroje ve fyzickém těle. Jednou z našich základních domén je vzpurná povaha a velmi silná touha po svobodě. To je také to, co nám umožnilo být věrni zvolené cestě a udržet se na ní. Vyžadovalo to velkou odvahu. Tato vzpurnost nevychází z ega. Z nějakého důvodu jsme byli vybráni, každý se specifickou oblastí a specializací. Naše vlastní Bohoslužba slouží pro nejvyšší dobro všech.

Mnoho lidí je probuzených, buď nás sledují nebo nás začnou hledat. Vnímají naši energii a jsou připraveni dělat změny. Mnozí přichází ze zvědavosti, aby nás viděli, to není pravá podstata Lásky, mnozí s otevřeným srdcem pro informace pro svůj další posun. Milujeme všechny, nicméně jsme zodpovědní, jak zacházíme se svojí energií a časem, a proto selektujeme do jaké konverzace se chceme zapojit a do jaké ne. Můžeme být obviňováni, že se nezapojujeme do věcí, které nám druzí nabízí. Jsme čím dál více pod tlakem očekávání Vzestupujících. Musíme udržovat pracovní život i osobní život v rovnováze. Ukazujeme cestu přes vlastní jedinečnost, taková je naše majestátní povaha pro mnohé těžko pochopitelná. Naučili jsme se být nároční, jak zacházet se svojí životní energií. Neustále se učíme, kteří lidé kolem nás jsou naplněni čistými úmysly a kteří jsou zachyceni v egoismu, chtějí proniknout do naší reality, a nejsou ochotni zavázat se k vlastnímu růstu.

Vytvořili jsme a vytváříme v našich životech a tělech změny a proměny, kterými budou lidé procházet stejně tak, jak se každý mění v Božského člověka. Aby se mohly zaktivovat další schopnosti a my jsme mohli využívat komplexní soubor, je to otázka načasování a také tomu předchází dobré stravovací návyky včetně budování dobré fyzické kondice.

Nacházíte-li se celé dny převážně v uzavřených prostorech, můžete být ochuzeni o velkou magii. Zvažte užívat si více čisté energie v náruči Matky Přírody. Je čas pobývat co nejvíce v přírodě, kde je tak snadné setkat se s naší vnitřní krásou. To je místo, kde se zvyšuje naše vnímavost, dialogy s Vyšším Já, Průvodci. Chodit bosí po loukách, lehnout si do trávy. Mít zážitky z první ruky, jak Stvořitel tvoří a naslouchat srdci milované Gaii. V pozemském tanci nadechovat vůni země okouzleni krásou probouzející flory a fauny. 

Lidé říkají, že by si přáli mít také plnost vedení. Každý má uvnitř sebe absolutní vnitřní vedení. Je to podobné jako při bolesti zad. Cvičením budete zapojovat svaly, abyste se zbavili diskomfortu. Naše duchovní práce vyžadovala mnoho cvičení, mnoho let tvrdého tréninku, bizarních misí, mnoho let namáhání mentálních svalů a je to jednoduše zvolená cesta mnoha inkarnací. To celé s sebou nese velké povinnosti a velkou zodpovědnost a nic z toho nesmí být nikdy použito pro manipulativní účely. Velké karmické břemeno bude uloženo na ty, kteří zneužívají pravdu.

Božské Mužství objevuje nové úrovně Božského Mužství, duši a otevírá srdce. Muži si uvědomují svůj krásný posun a probouzí se do citlivosti. Učí se sebelásce, používat svoji intuici a teprve pak mysl. Jakmile je Božské Ženství a Božské Mužství v rovnováze, posilují se, obdarovávají navzájem a přináší tu nejlepší koncepci, která v nich je. Nové vztahy přesahují slova, jsou nejhlubším tajemstvím – dar Boha a Bohyně odrážející Jednotu Božství. Posvátné Ženské Božství a Posvátné Mužské Božství prochází stále procesem syntézy. Muži i Ženy prochází hlubokým léčením a učí se velké trpělivosti. Každý se musí nejprve naučit vidět sebe jako dokonalý celistvý Zdroj. Vyplatí se trpělivě čekat na někoho, kdo je stejný jako vy, s kým jste si podobní jako vejce vejci. Nejdříve musíme plně akceptovat sebe, aby tento portál Božství mohl prosvítat. Cesta přijmutí aspektů našeho Já je jedna z nejtěžších věcí. Počátek uzdravení leží v uvědomění, jak si vážíme sami sebe, jak vysoká je úroveň naší sebehodnoty a sebeúcty. 

Všichni se od sebe učíme navzájem, ne tím, že se navzájem učíme, ale tím, že sdílíme své Božské dary ze srdce. Svůj život máte plně v režii, šetřete svojí energií a používejte zdravý rozum při předcházení životního chaosu, kterého je na planetě jako nikdy v historii. Pro ty, kteří jsou na cestě Vzestupu bude postupné jasnější myšlení a schopnost budovat čisté vjemové mosty vedoucí k vyššímu Vědomí. Mnoho Milující Lásky a nejkrásnější jaro vašeho života. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova   2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 20. března 2017

Požehnání všem ochotným účastníkům včerejší globální meditace, kteří s otevřeným srdcem  přistupují k vytváření Nové Země a účastní se společné porodní magie. Odměny v podobě nového života jsou opravdu vysoké, Milovaní. Krásný první jarní den!

neděle 19. března 2017

Ticho a prázdnota jsou slova, která v lineárním pojetí nejblíže vystihují aktuální okno Vzestupu. Nacházíme se na energetickém prahu ZnovuZrození, Jarní Rovnodennosti, nabytí vyšších úrovní Mistrovství, odhalování pravdy a v sázce je letos opravdu hodně. Připojte se dnes k nám ve skupinové globální meditaci. Požehnání a krásnou neděli. Lenka

http://mayskykalendar.blogspot.cz/2016/10/harmonizace-globalnich-zmen.html

úterý 7. března 2017

Jasnější chápání vlastní krystalické Zdrojové Esence.

Milovaní,

vítejte na horské dráze! Pravděpodobně jste zaznamenali páteční a sobotní výron koronární hmoty, což s sebou přineslo důkladné vyklízení emocionálních nečistot a velkou únavu. Není to tak dlouho, co jsme mohli vidět růžovou barvu Slunce. Slunce se mění, naše Sluneční soustava se mění. Všechno se na příkaz Zdroje mění, koupe v Lásce a stěhuje blíž ke Zdroji.

Po velkém čištění všech nepravd pokračuje velké čištění všech nepravd, aby mohl vzniknout prostor pro ukotvení pětidimenzionálních definic. Ačkoliv lidé mají tendenci nečinnosti, odkládat, pochybovat a čekat, existuje již mnoho zbavení negativních emočních zavazadel. Pokračuje čištění starých způsobů myšlení, přesvědčení a opouštění těch, jejichž energie nás stahují dolů. Omezující věci je nutné opustit, jinak není možné stát ve vyšších energiích.Všechno, co není ve své síle, co není stabilní, se rozpadá pod náporem vyššího kmitočtu. Pokračuje probouzení a vyrovnávání Božské Ženské a Božské Mužské síly. Minulost a budoucnost se rozpouští. Nižší a Vyšší Já uzavírají manželství.

Trecenium Chuen nás doslova vykoplo o úroveň výš a probouzí uvnitř nás Zdrojovou Esenci jako zástupce Zdroje na planetě pro vytvoření nejnovější frekvenční platformy. Mnoho z nás si uvědomuje své vícerozměrné Vědomí, jasnější třetí oko, jasno-city, telepatii a to znamená, že je možné vidět mnoho falešných energií a mnoho ezoterických nesmyslů. To s sebou přináší poznání, že každý má přímý přístup ke Zdroji. Je zde neuvěřitelné množství informací a je čas začít je filtrovat. Vzestoupení vidí pravdu a jsou připraveni být viděni.

Pokračujeme v uvědomování vlastní hodnoty a nacházení hlubší sebelásky a sebepřijetí. Jsme svědky pádu potřeby schvalování zvenčí. Závoje mezi duchovním a materiálním světem řídnou. Uvědomujeme si, jak dobře je nám v duchovním světě, ale je třeba nastolit rovnováhu – dobře se cítit i ve hmotném světě. Jak silní jste, jak stabilně a uzemněni stojíte v obou světech – duchovním a hmotném? Pro vysoce vyzrálé duše je přecházení mezi světy velmi náročné, a to znamená, že se musíme naučit pracovat ve 3D na vyšší úrovni. Prožívám tak velmi bizarní pocity procházením tolika dimenzí. Dimenze v dimenzích připomíná soustavu matrjošek. Mám pocit, že to nebude dlouho trvat a budu mít vstupy na Druhou Stranu nebo E.T. kontakt. Je to otázka načasování, dobré práce s fyzickým tělem a dosažení vyšší frekvence. Není kam spěchat, všechno je v trajektorii budoucnosti obsaženo. 

Hmotný svět začíná být lačný po duchovních pravdách. Máme nové publikum, které hledá smysl deziluze 3D, která se začíná svíjet ve smrtelných křečích. V tomto režimu budeme pokračovat do roku 2018. Před slavnou Branou Jarní Rovnodennosti je třeba odložit mnoho emocí, obnošených přesvědčení a nabrat ještě mnoho moudrosti.

Dokud se vaše srdce neotevře úrovni Zdroje a neotevřete se neznámému, vaše emoce, mysl a ego budou vytvářet stále stejnou realitu – projekce opakujícího se životního schéma. Bez znalosti pravdy o Lásce nebo pravdě o vašem skutečném Já, budou vaše vnitřní programy dominovat a vytvářet stále tu výchozí realitu. Jste to jen vy, kdo může tuto pasáž přepsat.

Jsme žádáni, abychom milovali každého jako sebe sama. Jsme žádáni, abychom si uvědomovali, že jsme silné bytosti – Tvůrci. Naším úkolem je dotknout se každého všeobjímající Láskou. Nemůžeme hlásat Jednotu, dokud ještě dnes žijeme ve starém přesvědčení Světlo X Temno. Nemůžeme hlásat Jednotu, pokud jsme uvízli v zacyklení neustálého komentování těch, kteří ještě nejsou probuzení. Mají svůj čas a je jen na nich, na co jejich duše řekne ANO. Jsme tu proto, abychom jim ukázali, že mohou vytvářet svým Vědomím mnohem krásnější realitu, než ve které žijí. Jsme tu proto, abychom jim pomohli otevřít dveře k jejich vlastnímu Vzestupu.

Jsme vedeni utvářet vysokou rovnováhu v osobním životním stylu, zavést novou cvičební rutinu, která podporuje vyjádření našeho vyššího provedení, budovat zdravé tělo, bez kterého bychom tu nemohli být. Máme chuť zkoušet nové aktivity, kultivovat krásu vnější i krásu těla, vyhledávat čisté potraviny.

Na osobních i skype sezeních se setkávám s mnoha lidmi. Jsou to krásná a nezapomenutelná setkání s těmi, kteří se pohybují v nejrůznějších oborech a pozicích v duchovní sféře i ve hmotě: lidé obchodující na burze, ženy zakladatelky firem, ženy ve státním sektoru, bankovnictví, pracující nebo studující na českých nebo zahraničních vysokých školách, lékařky z Čech, zahraničí a zahraničních klinik a mnoho dalších. Začínají přicházet lidé politicky angažovaní a z toho mám obrovskou radost, protože je to pro mě zpráva, jak hluboko se v procesu Vzestupu pohybujeme a na jaké úrovni už můžeme spolupracovat. Naznačuje to nejslavnější projekt fúze na Zemi aka uzavření manželství mezi spiritualitou a hmotným světem. Jsem poctěna, že se mohu účastnit spoluvytváření komunity uprostřed Evropy. Hluboce si vážím všech, kteří sdílí čistým srdcem, pomáhají lidem objevit jejich vnitřní sílu, tvořivost.

Poznámka ke Globálním meditacím: Je to výborná příležitost vytvářet Jednotu, zklidnit tělo i mysl, spojit se s vnitřní silou, trénovat telepatii, aktivovat otevření srdce a vysoké chápání bezpodmínečné Lásky. Je v pořádku, máte-li prostor meditovat v jiné termíny, než probíhají Globální Meditace každou neděli v 17:11 a 20:11 SEČ, nicméně ve sjednocené velké skupině existuje masivní síla. Důvod této celosvětové aktivity není posílat Světlo místům na planetě, ale vytváření hladké cesty pro kolektiv a urychlení ukotvení plné verze 5D reality. Hlavní roli hraje srdce každého z nás. Země nás potřebuje především pro celoplanetární úklid, který nás čeká, jakmile budeme mít uklizeno sami v sobě. My potřebujeme k životu ji, je to naše Matka. Gaia je skupina vysoce vědomých bytostí a ona sama řídí svůj vlastní Vzestup s námi nebo bez nás. Skutečný důvod Meditací je prevence přicházejícího odhalování pravdy politických vůdců a těch, kteří jsou u moci a kteří budou muset začít říkat, jak to opravdu je. Mnozí z nich s námi budou spolupracovat. Tento proces odhalení pravdy s sebou přinese uvolnění tisíciletých emocí a přesvědčení. Meditace slouží, aby tento průběh byl pro Kolektivní Vědomí co nejhladší. Pokud se nezúčastňujete meditací, zeptejte se sami sebe, co vám brání spolupracovat s ostatními Světly? Chcete-li se přidat ke skupině Gatekeepers (bytosti v ženském těle se zvláštním nadáním), které vedou celosvětově proces Vzestupu, můžete tak učinit. Odkaz najdete ZDE.

Pokud vás zaujaly tyto zprávy, chtěli byste se mnou pracovat, jste připraveni prozkoumat svou osobní transformaci, zvažte skype nebo osobní sezení, kde společně nacházíme přes intuitivní čtení potenciál, abyste mohli zažívat radost, hojnost, sílu, mír a Lásku a odhalit své vlastní Božství, nebo soukromé individuální workshopy transformativní arteterapie.

Jak se přesouváme směrem ke Zdroji, uvědomujeme si, že v našem Středu se nachází Láska a vždycky tam byla. Zaměřme se na tento prostor. Nejjasnější Světlo si zaslouží nejvyšší Požehnání. Mnoho Lásky každému z vás. Miluji vás!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.