VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 30. dubna 2017

Meditace

Eliminace je synonymum pro měsíc duben. Zábava je to správné slovo pro měsíc květen. Energie vytváří nový prostor pro 5D a svět se stěhuje do plné pravdy, aby mohl být očištěn a uklizen. Pojďme se dnes připojit k mnoha komunitám po celém světě ve dvou komfortních třicetiminutových meditacích v 17:11 a 20:11 a vizualizovat Novou Zemi - manifestovat Ráj na Zemi. Náš společný cíl se jmenuje bezpodmínečná Láska. Budiž deaktivována energie nedostatku. Budiž naplněno Starodávné Proroctví o planetě plné Kristovských bytostí. Budiž Světlo & Láska. Mnoho milující Lásky. Lenka Sykorova

VDĚČNOST, OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠI ÚČAST, MILOVANÍsobota 29. dubna 2017

čtvrtek 27. dubna 2017

Mužské Božství / Práce s Mayským kalendářem.

Blíží se konec karantény Země, globální karmy, lidé si začínají zvykat na naši přítomnost. Aktuální platforma Vzestupu může připomínat energetické přetahování o to, kdo v jaké dimenzi bude. Máme pocit odpojení od lidí, dokonce i od našich Milovaných, s nimiž nastavujeme hranice rozhovorů. I přesto, že milujeme pohyb, kreativitu a naši práci, tato pasáž připomíná spíše stav snění. DNA se aktualizuje na 13 vláken aka rekonvalescence těla, aktivace merkaby. Mnozí pociťují začít měnit stravu na lehčí, více odpočívat. Mnozí vnímají tlak na nervovou soustavu. Nacházíme se v jakémsi „mezičase a meziprostoru“, kde se některé věci nemohou projevit.

Lidé si často mylně vysvětlují některé způsoby, které využíváme jako lakmusový test pro kolektivní aktualizace, nemá to nic společného s naším osobním životem. Přes náš životní proud se děje mnoho primární, sekundární a terciární práce, také pomoc pro ty, kteří chtějí, samozřejmě. Je tu mnoho lidí, kteří nechtějí vidět ani vědět. Milujeme všechny, nesoudíme nikoho, je to náročná doba pro nás všechny. 

Mnoho lidí odhazuje mnoho odpadků ze svého nevědomí. Je to velmi účelné, fotony vytahují všechno, co není v zákrytu s vyšší časovou osou. Osobně mám několik lidí, nemají ponětí o interním kodexu Týmu Strážců 5D, naší předjednané inkarnační dohodě. Lidé jsou tak velmi zmatení, tak velmi zmateni kontrolním systémem, manipulativním systémem, výroky globalistů, mediálními dezinformacemi, koluzí a nadvládou. Budou ještě nějaký čas pochybovat a učit se. Jsme v Lásce a svítíme pro všechny. Ještě nějaký čas potrvá, než se všichni shodneme na stejných pravidlech. Tlak na zlepšení ve všech oblastech života musí přijít přes masy lidí a pravidla ochrany životního prostředí budou tvrdá, a to je správné. Musíme se všichni naučit dívat se každý den novýma očima, cesta do vyšších frekvenčních úrovní a Nové Země vede skrze bezpodmínečně milující srdce. 

***

Děje se velké probouzení mužů. Je zde mnoho žen, které dosáhly plné integrace vnitřní rovnováhy - mužské a ženské Jednoty uvnitř sebe. Muži nyní pracují na integraci sjednocení obou aspektů uvnitř sebe stejně tak. Mnoho mužů se silných žen bojí, jsou to ti, kteří měli despotickou, dominantní, kontrolující matku. Stejnýma očima se dívají také na vnitřně silnou ženu – mají strach.

Muž, který chce dosáhnout integrace obou pólů a vstoupit do posvátného vztahu, nemůže ženu negovat. Je to projekce svého neuzdraveného Mužství, stejně jako snění o někom, kdo nám v životě chybí není duchovní zralost, ale život naplněný emocionální frustrací, což má původ v archetypální abstinenci z dětství.

Mistrovství a rovnováhy mužské a ženské energie jsme dosáhli procházením velkého množství zkušeností a zážitků. Staré vztahy byly založeny na základě karmického učení. Součástí naší cesty bylo naučit se emocionální odpovědnosti. Udělali jsme všechnu práci na všech úrovních. Pro muže počátek uzdravení začíná v uvědomění si své vnitřní síly, svých zranění od žen, matek a extrahovat na světlo komplex nefunkčních přesvědčení o ženách. Setkání dvou zralých duší a vytvoření vztahu je posvátná alchymie Lásky. Oddanosti v partnerství je dosaženo jen tím, že lidé zůstávají oddaní sami sobě. Sebeláska a sebeovládání je základem vztahu a nová partnerství nejsou jen tak nějaká obyčejná partnerství, ale partnerství dvou Mistrů, nikdo není dominantní, lidé se milují pro jiskru toho druhého.

***

New Age metody nefungují, reiki apod. Kdykoliv budete žádat o přijmutí energie od někoho, zeptejte se na původ energie, s jakou lidé pracují. Je zde mnoho takových „mistrů a guruů“ nejsou schopni čerpat energii přímo ze Zdroje, takže hledají nově probuzené jako zdroj energie pro sebe. Naučit se rozeznávat, kdo s jakými energiemi pracuje a léčí, je důležitou součástí cesty, vše se dá opravit čistým zdrojem vyššího Vědomí.

Duše lidí touží po osvobození. Aby se duše osvobodila, musí začít vyjadřovat tvořivost. Vysvobození ze Stínů a radost přichází s vědomým tvůrčím vyjádřením. Je třeba povstat na podporu toho, čemu věříme svým srdcem – uchopit svou mocnou sílu. Zesílení vyžaduje čas. Duševní síla vyžaduje čas a nespoutaného ducha. Tedy návrat do nespoutanosti a svobody vyžaduje fyzickou a psychickou sílu a tvůrčí život a smysl pro oddanost svému Já. Jeden po druhém se lidé po celé planetě stávají svobodní - stav, kdy jsou zcela sami sebou, neustoupí mimo sebe, nepochybují o sobě.

***

MAYSKÝ KALENDÁŘ ANI INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEJSOU NEGATIVNÍ. JSOU NAPROSTO NEUTRÁLNÍ. Záleží, jaké Vědomí je skenuje, takové si vytvoří asociace. JE TO JEDNA Z MNOHA MOŽNOSTÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO POSUN A UZDRAVENÍ Z ILUZE.

Skvělý způsob, jak pracovat s kalendářem, je zábavným způsobem věnovat pozornost událostem a pocitům. Každý jsme neustále se měnící energie, která kolísá, stoupá nebo se stabilizuje v závislosti na tom, jestli je naše psychika a naše fyzické tělo sladěno s každodenní energií, což odhaluje naše duševní i fyzické zdraví. V souvislosti s Tzolkinem držíme v ruce klíč k uzdravení. Můžete hrát hru a jen si zapisovat připomínky, které máte ke světu nebo lidem. Je to systematická práce na přeprogramování myšlení a vzorců přesvědčení. Každá energie každý den nás učí poznávat něco mimořádného.

Později, jak budete více poznávat každodenní energie, budete moci lépe předvídat, aby bylo možné zabránit nepříjemnému. S těmito znalostmi začnete postupně růst a otevřou se dveře do telepatie, což umožňuje přístup k mnoha informacím na mnoha úrovních. To je způsob, jak fungovat jiným způsobem. Externí zprávy začnou být čím dál méně důležité. Taková cesta je harmonická a velmi komfortní. Uvědomíte si, že vnitřní aproximace se rozprostírá vertikálním směrem. Matematika je: my jako fyzická hmota jsme v souladu s duchovní substancí čili Kristovská podstata x podstata Zdroje se rovná pozemská podstata (Já Jsem Přítomnost Boha). Přitom horizontálně harmonizujeme se všemi lidmi, kteří se rozhodli naplnit svou úlohu v Nové Zemi.

Pokud pozorně sledujete každodenní Mayská Poselství, nebude trvat dlouho a porozumíte mnoha poznáním osobního života. Tímto způsobem rozvážete pouta strachu a přeladíte své synapse a přesvědčení, která nejsou v zákrytu s 5D standardy a fyzickým tělem. Všechny změny se dějí na super-subatomární úrovni.

Některé energie jsou velmi progresivní. Chvíli trvá, než dokážeme dekódovat energetický dopad. Mayský kalendář pracuje na multidimenzionální a multiplicitní úrovni. Po východu Slunce energie akcelerují a během dopoledne jsou direktivní. Na konci dne budete vnímat rovnováhu. V předvečer se načítá téma pro následující den, to znamená, že druhý den dostanete do Vědomí téma, na čem je třeba aktuálně pracovat, co ve svém životě zharmonizovat. Popis osobního kinu může být jeden z klíčů k pochopení sebe sama. V každé vlně se pozorně dívejte, jak se během každého třináctidenní váš život vyvíjí, obzvlášť, pokud procházíte Vlnou svého narození nebo energetického Průvodce.

Moudrost Světla Moudrost Stínů jsou ty největší problémy moderního světa – neurózy, strach, neustálý nedostatek čehokoliv, deprese. Přitom všem jsou to ty nejcennější informace, které nám umožňují dát všechny oblasti našeho života do pořádku. Všechna slova, hesla, věty se týkají vždy toho, kdo je čte. Vidět své vlastní slabiny je ta nejtěžší věc, zatímco vidět je u druhých jde tak snadno. Zrcadlové odrazy druhých lidí jsou pro nás truhlou s pokladem. Tito lidé nám byli záměrně postaveni do cesty, abychom poznali sebe, své iluze, vyplavili na povrch zranění z dětství, rodin, vztahů, z minulých životů. Dokážeme-li v těchto zprávách číst bez ega, jsme na cestě k uzdravení- Rozpoznáváme tak, co se ještě musíme naučit.

Charakter člověka se pozná podle toho kolikrát padal a kolikrát se zvedl a začal znovu. Vděčnost a požehnání všem laskavým, pokorným, pozorným, obětavým, kteří věnují čas a úsilí pomáhání druhým. Milovaní, buďte naplněni svobodnou vůlí, hřejivou Láskou a Světlem. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com.
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst.

pondělí 24. dubna 2017


Mayská Poselství jsou složeným konceptem překladů nejzákladnějších informací a výběru z několika děl autorů, jsou pro vás k dispozici každý den zdarma a přes systém časových limitů je můžete číst již od půlnoci.  

 Překladatelská práva vyhrazena. Autor Lenka Sykorova ©
Autor nepovoluje žádnou výjimku vydávat texty webu 
Posvátný Mayský kalendář včetně osobních matric bez uvedení autora 

Lenka Sykorova a zdroje www.mayskykalendar.blogspot.com.


Theresa Crabtree, 
 Hanna Kotwicka, 
Ian Xel Lungold 
Birgitte Rasine.

Hanna Kotwicka


pátek 21. dubna 2017

Rehabilitace DNA. Tzolkin, kosmický matrix.

Vzestup napomáhá rehabilitaci DNA. Při pozorování pozemské historie není pochyb o tom, že původní 12 vláknová DNA byla odpojena na aktivní 2 vláknovou. K zásadním změnám došlo navázáním kontaktu s negativními mimozemskými rasami během minulého století a zavedení pokročilých technologií genetické manipulace s cílem zničit organické signály, které udržují tělo i mysl ve stavu rovnováhy. Tyto informace jsou globálně dostupné již dlouho nejen pro ty, kteří se zabývají Vzestupem.

Pomocí elektromagnetické energie lze získat kontrolu nad duševními funkcemi těla. Tato energie může být použita jak destruktivním a škodlivým způsobem tak také k léčení. Různými chemickými reakcemi lze měnit mentální a emoční stav. Je to něco jako forma podmiňovacího reflexu, aby bylo vyvinuto naučené chování bezmocnosti (omezený režim jíst, pracovat, spát). Za pomoci určitých technologií lze vytvořit ve frekvenčním spektru nosnou vlnu (viz kmitočtová modulace), která vyvolá úzkost a citovou bolest. To znamená, že chemie mozku je pozměněna a Vědomí člověka klesne na nižší úroveň, což vytváří roztříštěné vnímání, snížení IQ, strach, vinu, agresivitu. Půjdeme-li dál vidíme, že na podobné bázi funguje mainstream, aby se lidé k sobě záměrně chovali jako nepřátelé.

Jakmile pochopíme, jak funguje kontrola mysli, teprve pak můžeme odmítnout zúčastnit se této systémové víry. Protijed je spojení s naším duchovním Já, rozvíjet sebelásku, soucit a empatii, které mají vyšší vibraci. Je doba, kdy se už všichni musíme starat, co se skutečně děje na planetě. Genetická modifikace zasahuje do země, vzduchu a vody přes farmaceutický průmysl, chemtrails až po modifikované produkty, které jsou uváděny na trh jako potraviny. Tyto potraviny vytváří zmatek v metabolizmu a odpad uvnitř těla ( nadváha, celulitida, hormonální dysbalance, atd)

Mnoho lidí si stále není vědomo globálního zotročovacího programu, který zahrnuje ovládání genetické exprese lidské rasy. Mnoho se nachází v oblasti zemědělství, aby zisk byl ještě více generován. Pole jsou geneticky znečištěna a otrávena. A další důvod, proč bychom měli být informováni (Československo obzvlášť) je, že genetická modifikace je také způsob, jak zablokovat komunikační signály z vyšších frekvencí, naší duší a duchovní rodinou. Je to zásah to lidské neurobiologie, což blokuje vývoj vyššího Vědomí. Oslabuje to bio-spirituální evoluci lidské rasy a proces Vzestupu. Toto je jen jeden bod, který budou muset ti u moci vysvětlit – páchání genocidních zločinů a mučení lidstva. Zveřejňování a Odhalení nelouží k tomu, abychom dali průchod negativním emocím. Informovanost o těchto věcech slouží jako podpora Vzestupu a měníme pravidla hry. Vyšší vibrace vždycky určují nižší. Vždycky. Hodně z toho, co vidíme v dnešním světě škodí planetě, lidem a dětem, a zastavit to vše můžeme jen my, náš zdravý rozum, snížení sobectví, chamtivosti a přestat se oddělovat.

Pokud si uvědomujeme dopad této globální infekce, máme dobrý důvod poskytovat tyto informace, které jsou důležité pro uzdravení planety a lidstva a začít pěstovat a kupovat nekontaminované jídlo. Odvyknout zpracovaným potravinám se může podobat jako uzdravit se ze závislosti na tvrdých drogách - může to být běh na dlouhou trať, nicméně vysoké frekvence, které Slunce tlumočí nás mohou v naší disciplíně podpořit a jdou tomuto uzdravení naproti. Mnozí jsou nyní vedeni začít měnit stravu a životní styl.

***

Význam Mayského kalendáře, který v roce 2012 neskončil. Tzolkin je kosmická matice – modul Universální Harmonie neboli kosmograf Času. Používá (popisuje) navigační vlny galaktického centra. Jsou v něm zakódovány znalosti o Vesmíru. Mayská kosmologie bere v úvahu interakci mezi dvěma integrálními jevy – světlem a zvukem. Pátá a šestá dimenze je v rozporu s časem, což má nyní obrovský vliv na všechny na planetě. Kosmické energie mají vliv na Zemi.

Je mnohem více než kalendář, učí nás orientovat a měřit kvalitu životní rezonance. Jeho filozofie je mimo jiné také založena na sebeovládání, které je důležité pro překonání strachu ze smrti a zásadě nedotknutelnosti galaktického zákona o svobodné vůli.

V energii každý den je zakódována určitá kvalita Vesmírné Moudrosti. Třináct Tónů přináší zvláštní souvislosti se Zdrojem. Je to hnací síla. Zvláštností kalendáře je jeho universálnost, byl použit pro velké cykly (260 000 let) a teď ho používáme na 260 denní periodu. Pracuje v různých časových intervalech. Nyní jsou fraktální energie zhuštěny do jednoho dne, to znamená, že máme pocit, že změny se dějí rychlostí světla.

Nejjednodušší práce s kalendářem je porovnat naše zážitky a zkušenosti s kvalitou energie každý den. Každý den nás ovlivňuje energie, která má silný dopad na tělo i psychiku a individuální zdraví. Některé dny se neděje nic, některé dny probíhá velké zúčtování. To je hlavní pilíř konstrukčního řešení vedoucí k uzdravení. Vzhledem k tomu, že jsme v hlavním vysílacím čase Vzestupu, je nesmírně důležité vědět, co se děje. Reorganizace v myšlení a přesvědčení nám pomáhá dostat se na vyšší úroveň chápání. Takže nikdo nemusí mít pocit nejistoty, protože díky modulu Tzolkin si uvědomujeme, co se děje; nacházíme se v mnoha realitách, z nichž každá je taková, jaká je čili naprosto správná.

Na planetu se inkarnovalo do lidského těla 144 000 bytostí nesoucí kód životodárného proudu pro přeměnu na pátou dimenzi. Každý životodárný kód je závislý na dvou proměnných faktorech – rozpomenutí a svobodné vůli. Pokud chceme být v souladu se svým Já, musíme si uvědomit, že jsme darem bez ocenění. Děláme všechno a za nic. Nemá to nic společného s moderní spiritualitou. Na Zemi jsou přítomni ve fyzickém těle Mistři, kteří ještě v tomto životě projeví velké schopnosti a kteří dokáží měnit energie, aby nastal dimenzionální Přechod.

Naše horizontální a vertikální práce dostává od roku 2012 velkou podporu galaktických energií s cílem podpořit na planetě všechny změny, které se dějí. Končí cyklus, který v lineárním světe splnil svůj účel a galaktické vlny provádí opravy v dolních a spodních vibracích. Každý dostává možnost zúčastnit se Velkého Finále a vzhledem k zákonu svobodné vůle nikdo není nucen do ničeho. Končí doba vynucování si potlesku druhých, dělání něčeho pro slávu, manipulace a ovládání. Nehrajeme hru na hierarchii.

Všichni, kteří chtějí být součástí páté dimenze se stávají čistým listem papíru; musí přizpůsobit Vědomí. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jejich osobní ego nerezonuje s harmonizačními programy. Vesmírné zákony nedělají výjimky, vztahují se na všechny bez ohledu na postavení.

Musíme počítat, že pro změny je potřeba mnoho nápravné energie. Vnitřní nesoulad je výsledkem mnoha smyček a mnoha poruch. Je spuštěn velký proces oprav a je to nevyhnutelné. Mnoho lidí je přesvědčeno, že se jim dějí velké zvraty osudu nebo psychózy, přičemž kmitočet je absolutně neutrální, záleží, kam směřujeme pozornost. My sami tvoříme svoji realitu, což má odpovídající následek/výsledek. My sami obrábíme svůj život. Každý jsme boss svého života.

Lidská bytost koncipovaná jako VĚDOMÍ, představuje tvůrčí aspekt – Zdroj – ve světě hmoty. Jak využíváme náš potenciál, určuje naši osobní a globální budoucnost. Jsme Zdroj, který je zodpovědný za vše, co vytváří, včetně kolektivních akcí. Jediný způsob, jak vyléčit Kolektivní Vědomí, je demaskovat Iluzi. Takže je nyní velmi přínosné pro každého pochopit fenomén rezonance s energiemi Stvoření. Je nutné přeladit se na intuici a mimosmyslové vnímání, což nás kalendář učí. Důležitou součástí Vzestupu je uzdravit všechny deformované aspekty našeho Já a přestat popírat svoji temnou stranu. Vstoupit do rezonance se Zdrojem vyžaduje celkově důvěru, velké sebevědomí a plné přijetí událostí na naší cestě. Jakékoliv zaváhání vytváří bariéru v kontaktu se Zdrojem.

Součástí cesty do 5D jsou tzv. zrcadlové odrazy. Při pohledu na sebe velmi rychle pochopíme, že lidé, kteří nám přichází do cesty odráží aspekty, na kterých je třeba pracovat. Dalším relevantním aspektem je zákon přitažlivosti – jsme přitahováni k lidem, kteří nám dávají příležitost k růstu. Je to poučení, které vždy vytahuje pole Stínů. Přichází lekce, které mají zpochybnit současný postoj. Cílem je umožnit hlubší prostorovou strukturu. My všichni společně jsme na této cestě a je jen na nás, jestli ji chceme podstoupit. To, co nám vadí na druhých, je vlastní slabina, a především příležitost k růstu. (Viz neutralita v minulém článku).

Naše další kroky jsou vedeny sebeovládáním, odvahou, věrností k inkarnační smlouvě a statečností. Jdeme proti proudu a boříme mnoho v masovém Vědomí. Mnozí to děláme mnoho let. Jsme vedeni přebírat zodpovědnost za kolektivní posun a náš osobní život každý den. Měnit vibrace směrem k úspěchu v oblasti zdraví, cvičení, stravování, tvoření, hojnosti a toho, jak reagujeme a komunikujeme.

Velmi mnoho lidí se probouzí a my jsme na to čekali mnoho let; teď je to tady. Jsme svědky chaosu, který vytváří energetickou horskou dráhou. Mnozí se potýkají s otázkou, proč je jejich energie rozptýlená, proč si neplní své sny a proč nejsou zplnomocněncem svého života. Indicie může být skryta ve slovech strach, výmluva & eliminace. Jsme trpěliví, soucitní a plně ukotveni v neutralitě.

Čest za odvahu a statečnost všem, kterým leží na srdci dobro všech, vybrali si cestu do neznáma a trpělivě kráčí vzhůru po schodišti Vzestupu krůček po krůčku každý den. Když jsme naplněni mírem, můžeme praktikovat neposuzování. Když jsme zakotveni v energetické suverenitě, náš život je v rovnováze. Když jsme v rovnováze ve všech oblastech života, můžeme být vzorem. A tato práce čeká všechny. I uprostřed chaosu je možné žít v klidu a mít rozzářenou tvář. Je čas odpojit se od kolektivního vědomí chudoby, od omezení nižších realit, aplikovat spektrum komplexní harmonie přes náš životní proud a náš fialový plamen do duality a začít uplatňovat hojnost jako Stvořitel inkarnovaný do lidského těla. Krásný víkend, Požehnání & Lásku, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

čtvrtek 20. dubna 2017

DARYVážení Milovaní, vítejte na webu, kde se soustředíme na vytváření Božského Já., vytváření Já Jsem Zdroj a vlastní Mistrovství skrze Vzestoupení. Moje cesta je cesta nesobecké nezištné služby a sdílení duchovních zpráv je zdarma. Prosím mějte na paměti, že vše na těchto stránkách je zdarma, neboť jsou to dary Ducha Svatého. Pracuji formou dárcovství, ale čas a energie, kterou do jejich přípravy investuji, není a musí být ceněna, takže výměna energie je vítána. Máte-li pocit podporovat pravidelně moji práci a cestu, prosím udělejte to.


Vaše pokorné dary jsou vysoce oceňovány. Požehnání a Vděčnost. Každý, kdo pravidelně každý měsíc podporuje tuto Božskou Službu, bude obdarován dárkem z mé tvorby, proto prosím uvádějte také vaši emailovou adresu

Vítejte v mém podpůrném týmu.

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka Sykorova


úterý 18. dubna 2017

Osvobození & Neutralita

Milovaní, poslední týdny byly velmi očistné. Omlouvám se za zpoždění v komunikaci, ale prodloužený víkend ustát negativní projekce z Kolektivního Vědomí a kolektivních změn bylo opravdu velmi náročné. Telepaticky čteme mnoho slov, mnoho myšlenek mnoha lidí (nebudeme jmenovat), mnoho negativních energií.

Vzestup je náročný a aby naše Bohoslužba vycházela ze srdce, musí být ti, kteří jdou první, ztělesněním rovnováhy a vnitřního míru. Mnozí od nás očekávají daleko více, to je iluzorní a falešné vnímání. Vzestup je o osvobození. Učíme se existovat v zákrytu s velkým kosmickým praplánem.

Bylo odstraňováno mnoho bloků a mnoho překážek. Velmi náročné změny probíhají na úrovni fyzického těla. Přelaďujeme se na vyšší vibrace. Je testována vitalita a životní síla. Musíme pochopit, že je ukončován velký cyklus. Ačkoliv se o spiritualitu zajímáme desítky let, je čas ji spojit s každým aspektem našeho života. Na programu je odhalování pravdy po celé planetě, k němuž napomáhá mnoho duší. Cesta zahrnuje rozpuštění všeho, co není v souladu s osvobozením.

Nevědomí způsobuje obtížné myšlení a proniknout do světa neznámého a neviditelného. To znamená nutnost změnit nevědomý vztah k sobě. Uvolnit se z nižší podmíněnosti a méněcennosti. Lidé žijící svůj život z pozice nevědomí mají tendenci řídit se všeobecnými normami. Čím více jste si vědomi své individuality, tím více vystupujete do popřední – vaše jedinečnost a odlišnost, a tím méně odpovídáte všeobecným očekáváním, nelze předvídat vaše reakce. Vysoké Vědomí je vždy diferencované. Čím více je vaše Vědomí rozšířené, tím lépe rozeznáváte, rozlišujete a vzdalujete se kolektivním zákonitostem. Roste stupeň svobodné vůle.

Mnoho oddaných duší se nyní cítí ve velké izolaci, přitom se jedná o sloučení do jedné globální komunity. Mnoho lidí začíná mít hlad po informacích, které nejsou založeny na intelektu a myšlení. Důležité je budovat stále pevné základy pro náš další život a to hojením nezahojeného. Mnozí jsme se zavázali být pozorní, pečlivě sledovat každou myšlenku. Vzestup nelze chápat intelektem. Vzestup je věda. Pracuje se na tak mnoha úrovních Stvoření podle Universálních Zákonů. My sami si musíme uvědomit, že holograficky jsme Zdroj.

Většina práce probíhá uvnitř nás, a jen něco málo za pomoci externích zdrojů. Na druhou stranu starat se jen o naši vlastní transformaci nás bude oddělovat od pozemské a galaktické rodiny. Musíme mít velkou odvahu setrvat na této cestě. Později si všimnete hlubokých posunů a změn ve své realitě.

Zásadní je nasměrovat svoji energii do svého osobního projevu. Je to postupný proces, který vyžaduje mnoho času a mnoho energie. Mnozí jsme se rozhodli předávat zkušenosti přes naši vlastní cestu. Přestože jsme vedeni a chráněni, jakmile otevíráme světu své niterné Já, můžeme se cítit zraňováni. Občas tento stav připomíná dítě zraňované dospělým. Je potřeba velká péče o naši duši a velká sebeláska. Čím více známe svoji sebehodnotu, tím více bude docházet k vzájemné výměně energie založené na laskavosti a úctě. Mnozí až příliš často děláme mnoho, takže může velice často dojít k vyčerpání nebo snížení životní síly. Musíme se naučit nechat mnoho věcí být, zastavit se a rozjímat o tom, co je zbytečné a co je pro nás zatěžující. Jakmile se vrátíme zpět k plné životní síle, můžeme pokračovat v oddanosti vyššímu poslání, ujišťovat se, že žijeme náš vlastní život zarovnaný s naší pravou vírou nikoliv s vírou sociálních norem.

Jsme přiváděni budovat nové základy, integrovat nové Světelné kódy, stát se nejprve dobrými partnery se svým Já, aby se mohly otevřít dveře pro vztah založený na spoluvytváření a službě Duchu. Taková partnerství jsou závazkem sloužit jako silný pilíř oddanosti, což ovlivňuje energeticky všechny.

Tím, jak procházíme silnými energetickými portály dochází ke „střetu mezi Světlem a Temnotou“. Je doba velkých změn. O Velikonoční svátky jsem pocítila velkou vlnu „odporu“. Integrovat 5D do 3D je  teď opravdu velmi náročné a nemůžeme dát ještě více síly do záměru globální změny.

Mezi 5D a 3D je velká energetická propast, a my stojíme v obou světech najednou. Vyplavují se na povrch sedimenty způsobené historickým energetickým otiskem (bývalý režim, nacizmus). Ještě to nějaký čas potrvá, než budou zcela skartovány dualitní položky.

Naše činy toho o nás odhalují hodně. Mnozí na nás projektují závist, žárlivost, zášť a duchovní nezralost. Někteří tráví svůj čas psaním falešných emailů. To je škoda, že nemůžete věnovat svůj čas a energii něčemu konstruktivnímu. Takže se prosím na místo kritiky a poznámek, které nemají nic společného s námi zaměřte raději na práci na sobě, na své tvoření a vytváření hojnosti a svého harmonického života, o kterém se vám ani ve snu nezdálo. Je účelné nechat vyplavit všechnu zlobu, emoce a kritiku, nicméně jsme tu pro vás, abychom vám pomáhali, je-li to součástí vaší svobodné vůle, přirozeně. Věřte, že nemáme jediný důvod vás nemilovat. Vynechte ze svého jídelníčku jedy – cukr, mouku a zpracované potraviny, a vaše myšlenky nebudou jedovaté.

Není mým záměrem zveřejňovat osobní informace, ale dovolím si sdílet několik málo zkušeností z mé cesty. Kdybych necvičila každý den a každý den nebyla v přírodě, nebo 3x v týdnu neabsolvovala hodinový funkční trénink, jsem si jistá, že by má cesta Vzestupu nebyla komfortní. Lidé si stále více uvědomují, jak zásadní je starat se o fyzické tělo. Každý musí najít svůj způsob „ušitý na míru“. Dodávejte do svého těla to nejlepší, včetně suplementace, dokud nebudeme mít k dispozici vypěstované jídlo od místních. Důležité: nezapomeňte na hořčík/ vápník pro nervovou soustavu a synapse.

Je čas začít zkoumat, co je to neutralita. Mnozí jí zaměňují dokonce s bezcitností. Je to stav odpuštění, který harmonizuje planetu a lidstvo. Nerozlišujeme špatné/dobré, bílé/černé....je to takové jaké to je. Zdroj nesoudí, příroda nesoudí, Země nesoudí, Vesmír nesoudí, jen člověk dostal možnost vyzkoušet dualitní parametry, které my všichni skrze náš životní proud ukončujeme a překlápíme lidskou rasu do Jednoty. Neutralita usnadňuje cestu. Setkáte-li se na své cestě s náročnými a těžkými okamžiky a emocemi, položte obě dlaně na srdeční centrum a dýchejte, vnímejte své Božství. Poděkujte za náročnou zkušenost, nic a nikoho nesuďte. Zůstaňte ve stavu mlčení a ticha a uvědomte si, že všechno je to zkušenost a součást cesty, kdy se Zdroj rozhodl prozkoumat všechny zážitky, dokud je neprozkoumá všechny. Vy jste součástí tohoto velkého Mystéria. 

Buďte čistým kanálem Lásky a odpuštění, aby mohla zesílit vaše Světelná záře a Srdce Krista. Nadechujte čisté Světlo Zdroje a vydechujte čisté záměry pro vytváření osobní a globální reality. Rozpouštíte tak minulost a bolest napříč celou historií vaší duše, aby bylo možné přijmout a projevit všechny schopnosti Stvořitele na Zemi.

Mayský kalendář přináší nový pohled na realitu, pochopit příčiny, vztahy, události a co víc přicházíme na to, že můžeme měnit náš život a nechat své Vědomí expandovat. Jde o mechanismus, který umožňuje přestat si stěžovat na osud a začít ho vědomě tvarovat.

Je čas pohnout se kupředu a začít dělat změny, které vám pomohou držet se v komfortním módu. Pokud se něco nepodaří, zkuste to znovu. Mnoho milující Lásky. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

úterý 11. dubna 2017

Fialový očistný plamen Já Jsem Přítomnost Boha

Fialový plamen je neviditelná duchovní energie. Paprsek Ducha. Používá se pro urychlení duchovního vývoje. Ochraňuje, revitalizuje a mění negativní energie. Poskytuje platformu pro uzdravení. Hladí člověka i Gaiu. Je to velká Láska Ducha pro naši planetu. Koupat se ve fialovém plameni je jako ponořit se do očišťujícího fialového elixíru. Tento impuls způsobuje otáčení elektronů. Je to hybná síla radosti, vítězství nad temnými energiemi. Všichni duchovní alchymisté jej používají jako energii léčení a pro získání rovnováhy v době transformace na osobní i globální úrovni, také pro uklizení karmických trosek, léčení minulých životů, domů i okolí. Každý má svůj vlastní fialový plamen, který je pro mnoho lidí neviditelný, používá se v této době transmutaci.  Omluvte kvalitu záznamu při projíždění rozsahu zaostření, je to silná energie pro mechaniku. Fialový plamen pomáhá harmonizovat tělo, mysl i duši.
pondělí 10. dubna 2017

PODĚKOVÁNÍ A VDĚČNOST

ZA VAŠI ÚČAST NA SPOLEČNÉ CELOSVĚTOVÉ MEDITACI!Nádherný zážitek! 
Děkujeme za pomoc při vytváření společných změn v lidském kolektivu pro všechny. 
Děkuji za telepatické spojení s Týmem Gatekeepers.
Mnoho Lásky! Lenka Sykorova

Frekvenční afinita. Vědomé vytváření osobní reality.

Duchovní sféra se sjednocuje s materiálním světem. Ženská energie se integruje s mužskou v jeden harmonický celek, aka frekvenční afinita 3 D/5 D. Dostáváme se ke zvratu 3D v nulovém bodu, aby mohlo dojít ke sjednocení s vyššími vibracemi. Oddělujeme se od všech, kteří s námi vibračně nesouzní. Stav expanze X imploze.

Trecena Oc následně s Akbal (22/4–4/5) - musí dojít k úplnému dočištění globální karmy, také k uzdravení rodové karmy, emocionálních bolestí, ublížení, zranění z dětství, rodin, partnerských vztahů, odložení masek a 3D kostýmů. V planetárním programu je rozpouštění velkého množství nízkovibračních projekcí, emocí, rozsudků, fobií, obav, strachů. Absorbovat více Světla nebo se ponořit do ještě hlubší reality nedostatku a beznaděje, je svobodná volba na základě aktuální vibrační úrovně. Vysoký kmitočet dá každému to oč žádá. Je to pro lidstvo obrovská lekce, především příležitost. Máme velký soucit se všemi a chápeme to. Bez kolektivní očisty by nebylo možné integrovat plnou verzi 5D paradigma. Staré bude odpojeno, zamítnuto, vypnuto, deportováno, degradováno, oslabeno. Vše se děje na příkaz Zdroje.

Zodpovědnost/nezodpovědnost ovlivňuje budoucí realitu. Tvrdohlavost nevěřit nebo dokázat neviditelné je to, co bude mnoho lidí držet dole a v přesvědčení, že globální unifikace je nesmysl (Co to děláte se svým životem?) 

Mnozí pociťují aktivaci třetího oka, telepatie, magnetizmu v dlaních (síla uzdravovat). Na úrovni fyzického těla máme spoustu dokončovací práce. Strava má zásadní vliv na vibraci. Rozšíření Vědomí je na prvním místě, následuje práce na fyzickém těle. Telepatie, energetické snímání, intuice, léčení a psychické schopnosti nejsou darem od Boha, ale vrozenými schopnostmi obsaženými v energetickém poli. Uplatňujeme jednoduše své vlohy, stejně jako své nadání používá houslista, malíř, matematik, sportovec….. Jsou důležité pro tuto dobu, pro naplnění naší mise. Umožňují nám „slyšet, vidět“ a korigovat kolektivní vědomí a posun přechodu, rychlá komunikace v Týmu.

Souzení a ponížení přijde vždy od těch, kteří mají nízké vibrace - krmí své tělo nevyváženými potravinami. V kontextu Vzestupu jsou archaické projevy vzorce chápání vyvěrající z nevědomí (Stín) a podílí se na utváření reality, v které člověk žije. Tyto skutečnosti jsou ve 3D označovány jako porucha, kdy člověk projektuje - přenáší své zaběhlé archetypy na ostatní, nebo na druhé straně dochází dokonce ke zbožštění či zmagičtění. 

Dobrou zprávou je, že jakmile je člověk uzemněný a dojde k individuaci, každý zarovná svoji existenci s vyššími ideály, probouzí se do plného Vědomí. To, co se nyní na Zemi odehrává je globální hroucení archetypů, které rezonují s nevědomím a které učily lidstvo chápat setkání s vlastním nevědomím (Stínem) a projekcí do jiných osob. Vědomí/nevědomí určuje uchopení reflektovaného.

Specializuji se na manifestaci nové reality. Jak vytvářet realitu, v které si osobně/globálně přejeme žít + pětidimenzionální standardy.

Je na čase přestat oddělovat duchovní svět od hmoty. Vzestup vyžaduje Anděly s velkými křídly. Je čas stoupat vysoko. Takže roztáhněte křídla a stoupejte v tomto opojném letu a vychutnejte si spoustu radosti! Před námi leží mnoho nádherných překvapení, protože jsme se rozhodli zaměřit na to naši pozornost. Jsme personifikací Božského klidu, rovnováhy, soucitu a Lásky v našem vtělení. Substancí Solárního Krista. Součástí naší mise není veřejně spolupracovat formou přednášek, rozhovorů apod. Není to potřeba. Stojíme v ústraní, pokoře a pevně v našem záměru spojit Nebe a Zemi, dokud se vize Nové Země plně nemanifestuje. Náš osobní a soukromý život není součástí toho, co tu děláme.

Těšíme se, jestli chcete být součástí hromadných řešení pro Novou Zemi, vizionářských projektů, sdílet své tvůrčí dary a plány, rozvíjet sebe, expandovat, být součástí pravdivých informací, vysoké úrovně poradenství, podnikatelských vizí, katapultovat změny, přijmout posvátné vzory, postavit nový pilíř pro ostatní, mít víru ve vyšší řád, sdílet s námi Universální zákony Jednoty a jedinečnosti. Je čas ukázat vaši jiskru a lesk! Svět je připraven. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

čtvrtek 6. dubna 2017

Rozkol v duchovní skupině

Vítejte v mém světě, v posvátném prostoru Vědomí Jednoty, kde jsou všichni JEDNÍM SE VŠÍM. Jsem na této cestě již mnoho let a je čas roztáhnout křídla a expandovat společně s vámi mnohem výš a dál.

Je mnohem snadnější stahovat informace přes energie z myšlenkového fondu Kolektivního Vědomí, které v koherenci s odhalováním globální Iluze odhaluje pravdu o duchovní skupině lidí, kteří jdou v procesu Vzestupu první, zabývají se posunem a možnostmi v tomto světě. Je těžké na Zemi, kde existuje určitá realita Status Quo, připustit, že je to možné. Dochází k rozkolu v duchovní skupině. Jsme v dokonalé harmonii a čekáme na kolektivní stabilizaci.

Není těžké vidět do karet těm, kteří se rozhodli hrát otrokářskou hru chamtivosti, kontroly, manipulace. Jejich bitva je dávno prohraná. Máme obrovský soucit s těmi, kteří si nevzpomínají na svoji inkarnační dohodu. Dokud se jim nevrátí paměť, proč jsou tady a jakou roli se rozhodli hrát, budou tvrdit, že hlásáme nesmysly a domáhat se pozemské spravedlnosti. Máme spoustu času počkat, než se situace uklidní a každá duše má jednoduše svůj plán probuzení. Musíme být odvážní, než se vysráží krok za krokem krystalická realita. To nás také uvědomuje být v naší Lásce mnohem pevnější a jít do srdce ještě mnohem hlouběji. Jsme trpěliví, náš život se odehrává krásně a není kam spěchat. Jsme silní, zažili jsme tolik kapitulací.

Naše Láska vyvěrá z posvátných pramenů Zdroje, které nikdy nevysychají. Velmi dobře vnímáme, že jsme mocně podporováni velkými Světelnými Bytostmi z Druhé Strany. Víme, kdy jít, kdy se zastavit, kdy skočit, kdy čekat.

V aktuální frekvenční platformě se probouzí mnoho lidí a hledají způsob, jak začít žít v souladu se svým vnitřním Já. Chtějí změnu. Těchto lidí bude stále více. Stěhujeme se do světa, kde lidé žijí ve své integritě a autenticitě. Chtějí opustit pracovní pozice, které nejsou v souladu s jejich fyzickým i Vyšším Já. Od svých vyšších úrovní dostávají mnoho zpráv, že je třeba provést životní změnu. Často si ani neuvědomují své vrozené dary, talenty a tvůrčí potenciál, a nevěří, že by je mohli využívat k obživě. Stejnou cestu jsme prošli i my v roce 2011/2012. Někteří jsme si zvolili tu nejtěžší variantu, abychom mohli pomáhat lidem, kteří mohou jít mnoha způsoby. Žádná podpora rodiny, žádné sociální dávky, žádný úřad práce, žádný manžel, žádný vlastní domov. Je to cesta mimo zónu pohodlí, kde se setkáváte nejen se svými strachy, ale především objevujete dobrodružství při odhalování svého pravého Já – své Božskosti!

Během tohoto Znovuzrození, jakmile dojde ke zvládnutí a odbavení strachů, se mění magnetická rezonance, vytváří se nový energetický podpis, nastává probuzení a pocit rozluštění jakéhosi kódu – AHA! okamžik. Tak dlouho se budou lekce vracet, dokud nedojde k vymanění ze zacyklení, pocit neutrality a přijetí. Není snadné to překonat, často se jedná o mnohovrstevnou práci. Mnozí jsme tím procházeli jako extrémní nepřízní osudu, radikální životní změnou. Pak teprve dojde k zahájení zralosti, a změně v majestátní suverenitu Božského Já. Tento čas přichází pro každého, kdo se chce osvobodit, aby mohl začít psát curriculum vitae v Nové Zemi. Jakmile zneutralizujete energie se všemi dušemi, nezůstane nic než Láska a pocit dospělosti. Takovým způsobem Osvícené duše dosáhli svého Mistrovství a pomáhají lidstvu v této přechodové fázi. Je-li i toto vaším přáním, vyhledejte duchovního učitele, který vám může pomoci. Chcete-li pracovat se mnou, na mých stránkách najdete potřebné informace. Nemáte-li finanční prostředky, je pro vás k dispozici 365 dní v roce poradenství zdarma v podobě Mayských Zpráv.

Mnoho lidí si myslí, že duchovní poradenství by mělo být zdarma, pokud jste toho názoru, pak vás zvu do obchodu s potravinami. Naplňte plný košík a vyjděte ven bez placení s tím, že máte právo dostat jídlo zdarma, protože máte hlad a nemáte peníze. Pravděpodobně nedostanete ani slevu. Myslet si, že existuje rozdíl mezi placením za jídlo a za duchovní služby, je opravdu zcestné. Opustili jsme zaměstnání, abychom na plný úvazek pomáhali s procesem Vzestupu a stejně jako každý platíme životní náklady. Na stránkách každého duchovního učitele, který pracuje čistým srdcem najdete tolik informací o tom, že jsme Stvořitelé, o manifestaci.

Je čas začít žít podle těchto zásad, jít a spoluvytvářet Rajskou Zahradu, protože to je náš společný cíl, a to co nás všechny spojuje jako jednu pozemskou rodinu. Je čas na rovnováhu ženské a mužské energie - sloučení esence do jedné jednotné unie uvnitř nás.

S Vděčností a Úctou děkuji vám, kteří podporujete moji práci sdílením nebo finančně. Nechť se vám vaše laskavost vrátí tisícinásobně!

Máme před sebou magické jaro. Ať je váš život naplněn krásou, Láskou, radostí, štěstím, hojností a zázraky! Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

úterý 4. dubna 2017

Exhumace emocí, zranění, 3D přesvědčení. Globální zrcadlová hra.

O víkendových dnech proběhla mocná čistka v Nižším Já, filtrace 3D nečistot a nánosů. Globální zrcadlová hra má svůj vysoký účel. Karmické lekce doléhají na ty, kteří stojí u moci. To je rok 2017. Říkali jsme ti to! Věci z minulosti a zranění jsou exhumovány. To slouží také jako technika sebepoznávání. Schizma na úrovni DNA je to, co můžeme vnímat jako dělení na nižší a vyšší realitu, v nichž existuje mnoho dalších úrovní. Cokoliv, co obchází srdce, vytváří v životech disharmonii. Pozor na nulový bod a bumerang kvantové fyziky!

V hlubokém vnitřním klidu vyvažujeme dysbalanci Kolektivního Vědomí. Naše psychika byla dobře proškolena. Vnější okolnosti a činy lidí na nás nemají žádný vliv, protože jsme plně zarovnáni s naším středem. Praktikujeme umění zaměření na vnitřní rovnováhu a vedení Vzestupu. Uvědomujeme si každodenní expanzi paradigma, na které se musíme naučit dívat z jiného úhlu pohledu, než jsme byli zvyklí v lineárním světě = inovativní způsob myšlení. Zvykli jsme si, že žijeme v kontinuální otevřenosti, flexibilitě a expanzi. Probíhá aktivace našich vyšších Mistrovských úrovní. Dobré věci jsou na obzoru pro všechny, kteří mají srdce naplněná Láskou!

Můžeme cítit, jak se s každým Portálem Láska hrne do všech koutů planety. Každý z těchto průchodů nám připomíná, co opravdu potřebujeme, abychom se cítili vyživeni, podporováni a vytvářeli v zákrytu s našimi záměry a sny kousek po kousku osobní i společný posun.

Vnitřní pravda přichází skrze sebekázeň, vášnivé úsilí v tom, co milujeme vytvářet v rámci toho, co je přirozené pro naši duši. Práce na sebe-Mistrovství, suverenita a neutralita se stávají pro mnoho lidí novým životním stylem. Začínají chápat, kdo opravdu jsme, naši Esenci a jedinečný úkol zde na Zemi. Jsme specialisti, kteří posouvají energie v tomto světě. Pracujeme v podstatě v zákulisí. Neděláme to pro naši slávu. (Kodex, etika a pravidla Týmu lidí s vysokými vibracemi zakazují podávat jakékoliv informace o druhých!)

Vedeme lidi k jejich vlastní vnitřní pravdě, vlastnímu vyjádření, sebe-porozumění. Nejsme tady, abychom lidem zodpovídali mentální otázky, nebo jim říkali, co je pravda s ohledem na jejich osobní pravdu, protože každý je Mistr-Průvodce-Učitel s vlastní jedinečnou vnitřní pravdou (Já Jsem Přítomnost). Neříkáme lidem „to-byste-měli-udělat“. Poradenství čerpáme jen a jen z vlastních zkušeností, kterými jsme v této inkarnaci procházeli. Někteří z nás s neuvěřitelně rozmanitým spektrem dualitní praxe.

Naše poradenství je založeno na tom, abychom jim pomohli rozpomenout se, jak krásné a drahé duše jsou, tím, že jsme zažehnuli naši vlastní Božskou Jiskru. Pro mnoho z nás, kteří máme vzpomínku na vyšší Sféry, a zároveň musíme obejmout všechno, co se zde děje, včetně těch, kteří žijí v každodenním souzení, je to i přesto obrovská pocta být ve službě lidské rase a mít zážitek Vzestupu z první ruky.  Připojuje se k nám stále více čistých duší, kterým se otevírá paměť na jejich jedinečnost. Každá duše píše svoji vlastní knihu. Každá duše je individualizovaný Bůh s aspektem Zdroje a každý chce zažít svoji unikátní osobní cestu, poznání a zkušenosti.

Dny na facebooku od rána do večera, mentální a fyzická nečinnost nejsou klíče ke Vzestupu. Tím, že často pracujeme na našem poslání (tvůrčí práce), se ostří mysl, pozornost, nervová soustava se re-stimuluje, smyslové vnímání se zvyšuje a zarovnává s úrovní Nebe. Mentální a fyzické cvičení, spolu s vysokou úrovní Lásky, je to, co umožňuje aktivaci DNA = manifestace dlouhověkosti, nesmrtelnosti a omlazení. Není to čas výmluv a odkládání. Mistr vnímá! Mistr dělá! Přitom zde nemluvíme o hyperaktivitě. 

Sjednocení přichází zevnitř. Dosáhnout vyšší formy Božské inspirace přes vlastní umělecký Božský způsob vyjádření mluví hlasitěji než slova. To nám dává mnoho energie. Čím více vyjadřujeme naše skutky Lásky, tím hlouběji jsme naladěni na naše pravé Bytí. Je čas naladit se na vlastní vnitřní magii a svítit pro všechny, (včetně sebe) kteří pilně pracují na zvýšení svého Světelného kvocientu a přejí si žít v krystalické realitě. Každý se vyvíjí v závislosti na Vědomí své duše. Podle osobní vibrace, s ohledem na zákon přitažlivosti, se každému dostanou informace, na které je připraven.

Učíme se velké trpělivosti čekat na materializaci krásných věcí, které jsou obsaženy v trajektorii budoucnosti a jejichž základ je trvalý. 

Božské partnerství a rodinná základna jsou naše budoucí pilíře, nicméně na mnoho věcí není ten správný čas, dokud nedosáhneme mnohem vyšších úrovní svobodné vůle, kde máme na starosti nejen sebe, ale také svazek v Jednotě. Tyto vztahy nejsou postaveny na zamilovanosti, romantice, poblouznění nebo chtíči. Základem vztahů vyšších úrovní je oddanost svému vlastnímu Mistrovství. Než tak bude učiněno, existuje mnoho testů v bezpodmínečné Lásce. Takové vztahy mohou žít jen ti, kteří jsou na takové změny připraveni. To má obrovský vliv na Celek a předchází tomu naprosté osvobození.

Jsme nyní omýváni novými frekvenčními vlnami. Uvědomujeme si, že hojnost a tvůrčí vyjádření jsou hlavní podstatou vyšších Sfér. Jsme na cestě Domů, Milovaní!

Pro vytváření vyšší osobní úrovně sebeuvědomění jsou k dispozici (odkazy) Kurzy Arteterapie, energetické matrice dne narození, rezervovaná sezení. Žehnám vám. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji!  

neděle 2. dubna 2017

V tomto prostoru prázdnoty, v prostoru „ničeho“, můžeme "slyšet" pád atlantské časové osy. R.I.P. s velkou vděčností. Všechno, co není v souladu s NOVÝM, bude z našich životů vypoklonkováno.

Můžeme  se cítit děsivě, ale v této prázdnotě se rodí úsvit - energie TVOŘENÍ – čistý potenciál, kde myšlenka a záměr tvoří naši životní cestu, nové lidi, nové situace.  Jsme předurčeni ke globálnímu uzdravení. Abychom mohli vytvářet něco z ničeho (individuálně, globálně) musíme tuto schopnost v sobě aktivovat skrze vysokou emanaci Lásky. Ten čas je TEĎ.
sobota 1. dubna 2017

Portál 4-1-1. Boží pomoc. Soustředíme se na podporu, poradenství a nejvyšší možnou 5D frekvenci, abychom ji integrovali do 3D. Svítíme! Máme Božské Vedení, jsme celosvětově propojeni a ve všech směrech chráněni! Záříme svým mocným Světlem do 3D, která bude kopat a bránit se, miláčkové se budou snažit vytáhnout z rukávu svá poslední esa, strachy. Soustředíme se na rovnováhu, naši práci, generujeme klid. Odpojte se od nevěřících Tomášů a soustřeďte na práci se svým Světlem, Milovaní. Doporučujte lidem v dubnu přes vaše poradenství přepnout více na wellness režim. Zítra 2/4 vás srdečně zvu na globální meditaci ve dvou středoevropských komfortních časech 17:11 a 20:11. Jste v mém srdci! Miluji vás! V Božské Lásce, Světle a Službě.