VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 28. května 2017

Vyvažování polarity. Vitalita.

Žijeme v polaritě, ve světě protikladů a toto uvědomění nás učí přijímat i ty nejbláznivější skutečnosti, které jsou součástí tohoto světa. Celý svět se koupe v pravdě, aby mohlo dojít k Velkému Odhalení. Jsme součástí konceptu, který se nikdy a nikde nestal, a ačkoliv výsledek je více než jasný, průběh je otevřená věc a pracuje se na tak mnoha úrovních. Zlato-stříbrno-krystalická spirála našich srdcí jako posvátná nit tká bohatou tapiserii Nové Země.

Buďte vůdcem vlastního života nikoliv stoupencem starého myšlení. Ti, kteří uvízli ve 3D a 4D, jsou napojeni na energie utrpení. Lidé se učí rozlišovat okolnosti a určovat vědomě uprostřed chaosu své další kroky, uvědomují si, že dělat věci z nedostatku, strachu nebo povinnosti, je produkt staré mysli a přichází na to, že právě to jim brání žít radostný život. Mnozí se probouzí a dívají kolem sebe, co sami vytvořili, jaký život žijí a jaké extrémy byly vytvořeny mladými dušemi.

Jedině z prostoru pochopení duality, vnitřní zralosti, laskavosti, zodpovědnosti a bezpodmínečné Lásky, můžeme vytvářet komunity a měnit Zemi v Rajskou Zahradu. Rozpomenout se na tvůrčí aktivity a začít je používat, je neoddělitelnou částí cesty každého z nás - zapojit se do aktivit, které jsme vždy milovali. Podporovat vnitřní dítě usnadňuje cestu Vzestupu.

Mlčeti Zlato. Jsme vedeni mnohem více naslouchat vnitřní písni. Jen v tichu mohou být odhalena velká tajemství uložena uvnitř nás. Cesta probouzení Božské esence vyžaduje mnoho času a péče o sebe sama. Čím vyšší rezonance s fotonovými vlnami, tím rychleji probíhá transkripce nižších těl a karmy. Jsou to myšlenky, co způsobuje disharmonii v těle a životě. Převychovat sebe vyžaduje disciplínu. Nechat stékat slzy po tváři pomáhá uvolnit bolest a hluboko uložené emoce. 

Dokážeme si vychutnávat mnohem jemnější způsob bytí. Mnozí si uvědomují, že mohou hovořit zcela uvolněně a svobodně o všem, co vnímají ve svých životech.

S nejryzejší oddaností vdechujeme Lásku do celoplanetárního hojení mužské a ženské energie přes vnitřní harmonizaci každého z nás. Ti, kteří budou vedeni vstoupit do posvátných vztahů života v porozumění, věrnosti a oddanosti, jsou velkým Duchem iniciováni a podrobováni velkým zkouškám trpělivosti. Na nejpevnějších základech sebeúcty, seberespektu, sebelásky a vyšších ideálech může být postaven partnerský svazek v Nové Zemi. Sebeúcta je základním stavebním kamenem každého vztahu.

Naše kroky řídí Vyšší Vůle, přírodní a vesmírné zákony - zákony Stvořitele, nikoliv pozemské zákony vytvořené lidmi. Stojíme vysoko nad otrokářskými způsoby života na Zemi. Vyšší Světelné vibrace určují pravidla průběhu Vzestupu. Svobodná vůle nám umožňuje pohybovat se mnoha pozemskými dimenzemi a tvořit realitu s respektem k vlastnímu životu, životu druhých a Matce Zemi.

Lidé se domnívají, že to, co vidí jako naši veřejnou práci, je všechno co děláme. To je iluze. Je těžké vysvětlit to. Naše Já Jsem Přítomnost je ukotvena ve fyzickém těle, protože na Zemi není jiná možnost, než být vtělený do lidského těla a náš osobní život s tím nemá nic společného. Velká část práce se děje v zákulisí a změny, které probíhají přes náš osobní elektromagnetismus, ovlivňují planetární změny. Tato zbožná činnost slouží v tomto výjimečném čase pro nejvyšší dobro všech.

Ti, kteří dlouhodobě pracují pro Vzestup, se mohou nyní setkat s pocity, že být v lidském těle přináší určitý způsob omezení, jak se přesouváme k plné verzi multidimenzionality. Aby se to mohlo stát, naše bytí musí zářit na všech úrovních.

Stáváme se vědomými Tvůrci páté a šesté dimenzionální úrovně. Měníme se v Božského  člověka – prototyp Nové lidské bytosti a vidíme, jak moc jsme se změnili. Jsme každý den úplně jiní lidé. Děje se komplexní upgread myšlení, chování, omlazení těla a genová mutace. Padání Závojů je na denním pořádku, jak na nás dopadají gama paprsky, vytváří se nové neuronové sítě. Vzestup je organický a intimní proces, fotony pracují na našich mikroúrovních, na detailech záleží. 

Dech je hybnou silou Stvoření. Dechová cvičení jsou v těchto náročných časech výbornou volbou, dělají Vzestup snadnější. Můžete být také vedeni měnit jídelníček a dodávat buňkám dostatek Světla způsobem nejpřirozenějším. Jednou z možností jsou nápoje z divokých bylin  plných chlorofylu. (Zelené smoothie: Štěpán a Melanie Matějka). Všem, kteří se potýkají se zdravotními problémy a silnými příznaky Vzestupu, to mohu jen doporučit.

Dobrá fyzická a psychická kondice nás činí silnými a neporazitelnými. Zamilujte si cvičení, které posílí fyzické tělo a psychiku a váš Vzestup bude komfortní! Mnozí nejsou připraveni to vidět, slyšet ani tomu věřit. Vidím to i při své konzultační práci, jak málo lidí je v dobré fyzické kondici. Každá sebemenší životní změna s nimi zamává jako s listem papíru.

Jsme neoddělitelnou součástí přírody. Odpojit se od lidí, kteří s námi nejsou frekvenčně v rovnováze, odpojit se od hluku a být v přírodě, se musí stát každodenní rutinou. Pobyt v přírodě u vodních toků očišťuje auru od nízkých energií, činí cestu vysoce pohodlnou a umožňuje pokrok ve spojení s Vyšším Já a v nacházení duchovních kořenů. To všechno má obrovský vliv na Kolektivní Vědomí. Buďme pilní, pracujme na své síle, stravě a kondici. Pokud se domníváte, že na něčem takovém nezáleží, lžete sami sobě.

Láska je naše záře a tato záře rozpouští falešný svět. Jednat z pozice laskavosti, bez ohledu na to, co kdo dělá nebo říká, nám umožňuje uplatňovat avatarskou vibraci a zůstat vždy ve své síle. Tuto energii můžeme nabídnout každému každý den. Je to energie, která uzdravuje.

Jsme připraveni pomáhat těm, kteří přistupují ke svým vlastním změnám z pocitu zodpovědnosti a zralosti. Neposkytuji písemné poradenství. Skype sezení jsou určena všem, kteří chtějí odhalit věci, které je neposouvají nahoru a dopředu, touží jít elegantně s proudem zvyšujících se frekvencí, najít radost v jednoduchosti bytí, životní rovnováhu, sílu a aplikovat v každodenním životě své Mistrovství.

Zkušenosti nabrané během šesti let práce na Vzestupu mi umožňují zručnost vedení. Je to unikátní soubor posvátných znalostí. Na osobních sezeních dochází k přenosu energie a harmonizaci vašeho aurického pole. Jste-li vedeni se mnou pracovat, investujete do svého posunu. Kontaktní formulář je uveden na stránkách www.mayskykalendar.blogspot.com.

Na mém druhém blogu jsou vystaveny obrazy – obrazové Světelné kódy s možností zakoupení. Po několika letech se vracím k malování osobních obrazů, které jsou kódovány přímo pro vaši harmonizaci.  www.sykorovalenka.blogspot.com.

Přidejte se dnes k celoplanetární meditaci a mnoha dalším komunitám po celém světě. Náš společný cíl je vytváření Jednoty. Přeji vám hluboký zážitek, nádhernou neděli a mnoho kouzelných dobrodružství při objevování své jedinečnosti a Božskosti! Miluji vás a cítím se opravdu poctěna, že jste součástí mého života. Uvidíme se na Druhé Straně!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 22. května 2017

Vibrační posun. Nové kapitoly Vzestupu. Vnitřní učitel.

Energie jsou vysoké, jak ukazují i solární grafy, Slunce je velmi aktivní, geomagnetické bouře, vysoká rychlost solárního větru proudí přes koronární díry. Rok 2017 je velmi volatilní rok. Nápor vyššího Světla bude dál pokračovat. Také podle vědce a mayologa doktora Carla Johana Callemana je toto období zásadním posunem pro lidstvo do Jednoty a jak se zmiňuje v tomto článku, je třeba poskytovat pokyny pro to, jak se pohybovat v současných chaotických vodách. Všeobecným doporučením v této silné energetice zůstávají stále meditace. Calleman uvádí data 18.4., 24.5. a 29.6. jako průchody zásadní pro změnu světového řádu a manifestaci Jednoty a našeho společného osudu, kterým je Zlatý Věk. Naše záměry transformují změny a tvoří nové paradigma.

Mnozí opouští staré inkarnační smlouvy. Nacházíme se ve zrychleném stavu probuzení. Máme za sebou víkendovou velmi silnou vstupní Bránu. Tím, jak je naše Světlo stále jasnější, ovlivňujeme aktuální světové změny. Je to divoká jízda, děje se velký vibrační posun uvnitř nás a mega posun ve Vědomí. Jsem si jistá, že to pociťujete také na fyzickém těle. Fotonové sprchy jsou vysoce zaměřeny na obnovení struktury genomu, pomáhají nám přestěhovat se do jemnějších úrovní Vědomí, zvyšuje se kapacita mozku a inteligence. Lidská rasa využívala doposud něco kolem 10% kapacity mozku.

Inkarnovali jsme se do evoluční fáze učení, ale také odnaučování. Mysl se zarovnává se srdcem. Naše Vědomí je osvěcováno, abychom měli sílu manifestovat nový život. Uvnitř sebe nosíme realitu Nové Země, kterou jsme přišli stvořit. Mnoho probuzených objevuje, že existuje vysoký kontrast mezi oběma časovými osami.

Vysoké energie vytahují mnoho lidí, aby se podívali na své dno. To je okamžik udělat rozhodnutí, co dál. Jediný způsob, jak poznat pravé Já, od něhož jsme byli doposud odděleni, je ladit se mnohem více na klíčové aspekty duše. V této významné přechodové fázi se může objevovat velká nerovnováha v oblasti myšlení a mnoho strachů má tendenci zacloumat s těmi, kteří to dovolí. Ačkoliv strach je také veličina, která má schopnost nás posunout. Pokud se rozhodnete neklást odpor, může nastat průlom a posun. Každé malé vítězství bychom měli ocenit, protože malá vítězství nám pomáhají udržet se na cestě. 

Zvyšovat frekvence, kvalitu Vědomí a vůli, je zásadní a jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíme dělat každý den. Je čas věnovat pozornost každému aspektu našeho osobního života. Zkvalitňovat náš život, odpojit se od všeho a všech, kteří mají tendenci kontrolovat. Najít způsob, jak udržet tělo zdravé, životní sílu a neutralizovat škodlivé účinky. Každý dostává na výběr, zda se soustředit na destruktivní energie nebo energie, které nás zotaví a zkvalitní život.

Když energie dosáhne zlomu, je to vždy zlomový bod a každý se musí rozhodnout, jestli se chce pohybovat dopředu, dozadu nebo zůstat stát. Někteří se rozhodnou opustit náš způsob práce. Mohou se vrátit, jakmile dosáhnou svého osobního bodu zlomu. Nemůžeme na ně čekat, existuje mnoho křižovatek a každý dělá to, co si vnímá, že je pro něj nejlepší. Uvědoměním si zákonitosti vibrační přitažlivosti: frekvence=frekvence, existuje možnost uchopit svou sílu, osvobodit se. Kosmologie pomáhá uvědomit si, jaké úrovně chceme spoluvytvářet.

Vychází najevo pravda o energetické manipulaci. Manipulace veřejnosti je stále přítomná na tolika úrovních = sexuální chtíč, ego-programy, ovládání, animální vzorce chování. Ve starém systému byly vytvořeny určité časové smyčky, které byly konstruovány, aby převracely energie v krystalické mřížce a ovlivňovaly každý aspekt našeho Vědomí s přeprogramováním mozků. To má obzvlášť dopad a ovlivňuje lidi, kteří jsou přecitlivělí – nestojí ve své životní síle – fyzické, psychické. Obracené energetické sítě ubírají životní sílu a soustředí se na negativní ego filtry ve všech oblastech života na Zemi. Vědomí mnoha lidí je programováno a napojeno na tyto obrácené systémy, které udržují lidstvo v nevědomí. Jakmile víme, jakým způsobem dochází k ovládání, máme možnost udělat změny, které už nepodporují staré časové osy a zvyšování utrpení ve světě. To je také jeden z důvodů organizování společných nedělních celosvětových meditací. Energie srdce má sílu měnit planetární mřížku.

Některé zásadní průchody vyžadují naše soustředění. Gatekeeper čili Strážce 5D Brány je někdo, kdo pracuje v ústraní a ustoupí nebo poodstoupí, kdykoliv to planetární práce vyžadují. Proces Vzestupu stojí mimo schopnost lidského uvažování, ale lidská mysl se rozšiřuje, takže bude umožněno porozumět každému, kdo chce poznat Universální Principy. Naše přítomnost zde je pro lidstvo nová. Mnoho věcí, které doposud sloužily duchovnímu učení, pozbývá význam, protože se nacházíme v nové kapitole Stvoření. Každý z nás se vtělil s konkrétní misí. Každý, kdo je nyní na planetě, přišel se svojí jedinečností. Někteří slouží jako informační kanál. Mnozí kotví přes osobní Světelný anuloid vysoké Světlo a boří staré časové osy. Ne všichni „vidí“ nebo „slyší“ informace z vyšších úrovní. Mnozí jsou budoucími kontaktéry. Jsme holograficky spojeni s planetou. Multidimenzionální vnímání a vyšší Božská logika nám pomáhají navigovat změny.

Je čas přestat se dívat kdo je Světlo a kdo ne. Každý má uvnitř sebe Světlo. Každý má uvnitř sebe průvodce, učitele, Mistra. Každý je schopný najít své Světlo. Mohu-li zmínit osobní cestu, součástí služby bylo projít celou zkušeností opouštění 3D paradigma, nechat se vést intuicí a touhou po svobodě, rozmlouvat se strachy, ovládat posvátnou životní sílu, kultivovat své Já a učit se od všech lidí a ze všech situací. Miluji tuto zkušenost, svůj život a hluboce krásné rodinné vztahy. Ačkoliv existuje mnoho urážlivých připomínek, není to moje věc, zaměřuji se na vyšší úrovně. Soustředím se na Lásku, Mír, radost, prosperitu, Světlo a Vzestup.

Udržujme náš osobní energetický prostor čistý, tak tvoříme Novou Zemi. Cokoliv jiného je ztráta času. Je to nádherné prožívat blaženost každý den. Děkuji vám, že jste na mých stránkách. Děkuji vám, že jste se rozhodli spoluvytvářet Novou Zemi. Děkuji vám, že sdílíte tento blog a děkuji ze srdce za příspěvky. Děkujeme za účast na nedělních meditacích. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pátek 12. května 2017

Odpojení a napojení na nové Světelné servery

Milovaní, zatímco jsme měli pocit nikdy nekončící tvrdé práce, po víkendu jsme se ocitli v zářícím Světle a v mnohem povznesenějším bytí. Byli jsme svědky odpojení a znovu napojení na nové Světelné servery. Procházíme jeden portál za druhým a fázi rychlé transkripce DNA. Děje se tak velmi mnoho. Lidé, kteří se nyní probouzí, přichází k přímočarým informacím o Vzestupu. Je to výběr duše probudit se v této fázi Vzestupu. Každý se postupně stěhuje k vlastní spontánní tvůrčí vůli.

I když je před námi hodně práce, cítíme se velmi šťastní a pozitivní, udělali jsme velký pokrok. Jsme dále očišťováni, rozšiřujeme povědomí o tom, kdo teď jsme. Cítíte radost, veselost a nový vítr do plachet? Po 6 letech práce na Vzestupu je to neuvěřitelně úlevné. Slunce je velmi aktivní a mnozí vnímáme nové příznaky Vzestupu. Jsme hodně mimo tělo, mnoho paměťových stop se vymazává, žijeme ukotveni v okamžiku přítomnosti. Je těžší uvědomit si, co je za den, uvědomit si datum nebo kolik je hodin. Stalo se to ráno nebo včera večer? Pocity ztráty orientace v čase jsou na denním pořádku. Multidimenzionalita má nový rozměr, umožňuje nyní velmi komfortně přecházet mezi dimenzemi.

Uzavíráme mír se všemi dualitními časovými osami a ukotvujeme se plně v Jednotě. V kolektivním Vědomí se rozpouští staré pojetí dualitního myšlení. Lidé se učí přestat odmítat svou temnou stranu a chápat, že uvědomění a přijetí svých vlastních temných aspektů umožňuje plně se ukotvit ve vlastní celistvosti. Podobně jako obrazec jin jang – černá a bílá vytváří celek. Abychom žili Vědomí Jednoty, musíme přestat odmítat opačný pól. Země byla navržena jako místo s obrovskou rozmanitostí. V přírodě se nachází celé barevné spektrum. Stvořitel stvořil bytosti temna a bytosti Světla jako součást své vlastní hry. Je to srdce, co umožňuje rozlišovat a nesoudit. Sjednocení polarizovaného myšlení umožňuje chápání Jednoty. Pro posun do vyšších frekvenčních úrovní musí dojít k pochopení tohoto základního zákona tohoto Vesmíru a k fúzi obou pólů polarity. Přestat oddělovat a hodnotit, co je dobré a co špatné.

Na planetě jsou plně Vzestoupení průkopníci jako předsunutí hráči, kteří jsou zaměřeni na službu pro lidský kolektiv a jejichž odpovědnost je velmi vysoká. Používáme svůj vlastní Vzestup pro planetární Vzestup. Nejsou zde žádné neochotné bytosti, některé konstanty leží v pochopení, že existuje vyšší plán. Skrze posvátné srdce jsme ve službě každý den. Vlastní zkušenost bytí v lidském fyzickém těle a zkušenost Vzestupu je velmi osobní a vlastní posun, který slouží pro posun kolektivu, vyžaduje čas od času více přestávek. Někteří z nás se na svoji skutečnou misi teprve připravují.

Uvnitř nás se nachází veškeré poznání, které objevujeme a odhalujeme. Spojujeme se a znovu setkáváme s naším pravdivým galaktickým jádrem. Každý den používáme své vyšší ideály a s každým novým portálem se cítíme více šťastnější. Žijeme v souladu s vlastní hravostí jako tvůrčím vyjádřením Stvořitele zde na Zemi. Jsme každý den v hlubokém spojení s přírodou a tedy samotným Stvořitelem. Držíme uvnitř sebe zárodek Nové Země. Hojnost přichází z prostoru neočekávání, je součástí přirozeného plynutí bytí ve vyšších časových osách. Všechno, co děláme pro sebe, děláme pro Novou Zemi.

Jsme vedeni vyšší vůlí. Lidé se na náš život dívají lineárním způsobem, přes své vlastní kódy přesvědčení, životní zkušenosti a strukturální myšlení starého paradigma. Přestože jsme stále ty samé bytosti v lidském těle, uvnitř se děje obrovský posun. Žijeme v přítomnosti stále zaměřeni na vytváření budoucnosti a v plné vnitřní synchronizaci s vnitřním mužským a ženským aspektem. Jsme plně ukotveni v tomto vnitřním naplňujícím vztahu. Tomu předcházelo naučit se plně přijmout a zvyknout si být sami se sebou v posvátném svazku a spoustu, spoustu vyrovnávací vnitřní práce.

Ženská energie je veličina, která připravuje pole pro vyjádření mužské energie. Žena je nositelka nekonečných proudů Vědomí, vytváří a drží prostor pro Zrození a pro Muže, který je aktivní Stvořitel s aktivní tvůrčí silou a dynamikou. Lidstvo žije ve velkém nepořádku z důvodu obrovské nerovnováhy mezi mužskou a ženskou energií. Osvobození přijde, jakmile Muži přestanou bojovat se Ženami a Ženy s Muži a jakmile se každý naučí žít v souladu s přírodou a zrovnovážit uvnitř sebe mužské a ženské energie. Dokud k této harmonii nedojde, lidé budou dál ničit sebe a Zemi.


Buďte požehnáni, jste-li zavázáni vykonávat čistou službu pro Vzestupující. Vše se stává více a více transparentní. Poradenství a vše co není zarovnáno s čistým srdcem a vyšší pravdou je odsouzeno k pádu.

Milovaní, vstupte do svého vnitřního prostoru a jednoduchosti organického života. Vzestup je vlastní Božská tvorba, tvůrčí vyjádření Zdroje, Ducha a duše. Zapojte se do přístupu a života, který umožňuje udržet se ve vyšších vibračních hladinách a vychutnávejte si opojný let na vlastním kouzelném koberci. Přeji vám nádherný víkend. Mnoho Milující Lásky.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za poskytnutí vašeho daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst.

neděle 7. května 2017

Nedělní globální meditace 7/5 - mocná síla pro překlopení do nového 5D Vědomí

Pro Pracovníky Světla: Jsme svědky velkého posunu a mnoho z nás vnímá vše, co souvisí s 3D/4D paradigma, jako velmi zatěžující. Každý z nás žije v jiné časové ose. Jsme stále více telepatičtější. V Kolektivním Vědomí je poslední týden tolik kritiky. Systém ztrácí půdu pod nohama, je velmi důležité, abychom si uvědomili, proč jsme tu a zaměřili se na náš vyšší multidimenzionální výraz a čistou službu. Mnoho Závojů padá dolů a klapky na očích. Pokud není vaším zájmem nechat se vtáhnout do staré hry, použijte svůj vlastní kurz kapitulace. Jediný způsob jak ztratit radost, vnitřní mír a Lásku - je dovolit to. Zaměřme se na naše vlastní Světlo, které svítí na cestu, po které jsme se rozhodli jít a mějme víru v tomto důležitém přechodovém měsíci, který je ukončením i počátkem. Přemostění je poměrně unavující, to souvisí s tím, jak se během dne mění intenzita sluneční aktivity. Přes náš Světelný sloup a osobní životní proud vytváříme kolektivní změny. Vnímáte-li, že chcete být součástí dnešní globální meditace, jste srdečně zváni. Nadechujte Lásku do svého srdce a nechte ji proudit do srdce všech lidí. Příjemný zážitek. Mnoho Lásky.
V Božské Lásce, Světla a Službě 
Lenka Sykorova

středa 3. května 2017

Květen – měsíc Lásky a změn.

Květen má základ ve slově kvést a pro mnoho z nás to znamená nechat rozkvést svůj život do mnohem větší krásy. Je to měsíc Lásky a Znovuzrození, čas poděkovat, projevit vděčnost, poklonit se, obejmout, obdarovat, uctít naše a všechny Milované Matky a Matku Zemi – Matku nás všech. Pro mnohé je to měsíc dokončení nebo ukončení karmy, nefunkčních vztahů, zaměstnání, bydliště, zvyků a kapitulace. Kapitulace je akt, který se může stát, když se přestaneme bránit změně, necháme se unášet proudy změn a vydáme se cestou Vzestupu, nikoliv sestupu. Tím oznamujeme, že jsme připraveni otevřít se mnohem vyšším úrovním Lásky, žít život ze srdce, nikoliv z mysli. Lidé nemají změny v oblibě a mohou mít pocity konsternace. Existují změny, které se jednoduše stát musí a strach není vůbec potřeba. Musíme si uvědomit, že očistit karmu v jedné inkarnaci a za několik málo let je tvrdá dřina a vyžaduje opravdu hodně síly.

Mysl a mozek se rekalibrují. Solární logos mění všechno, kde jsme evolučně neohební, včetně činů a rigidního myšlení. Klíčem je položit se na frekvenční hladinu s důvěrou ve svůj osobní posun a odložit emocionální a mentální břemena.

Náš osobní úspěch je doprovázen vůlí překračovat komfortní zónu. Tato doba nám může připadat epická, plná nových vhledů a nového duchovního chápání a také je. Mnozí jsou vedeni sledovat každý impuls, který vede k uzdravení. Pro mnoho lidí může být Galaktický Program Uzdravení příliš náročný, takže si raději dají nohy na stůl a sledují televizní seriály.

V květnu budeme vyzváni aktualizovat ve svém životním proudu ty věci, které neodpovídají frekvenčnímu dezénu. Osobní i planetární změny, vyžadují eliminaci všeho, co neodpovídá životu v Nové Zemi.

Je čas nechat rozkvést vnitřní sílu a suverenitu, podnikatelské záměry, cíle, které jsou v souladu s Novou Zemí, projevit divokou tvůrčí povahu, umělecké vize a projekty. Ve své nejryzejší podstatě jsme všichni děti, které si chtějí hrát bez ohledu na věk – děti, které milují s nadšením dělat to a pak ono. Pro mnoho z nás, kteří vnímáme svou podstatu duhového dítěte, je potřeba vyjádřit tvořivost důležitou životní součástí. Duše miluje hru poznávání a Zdroj miluje poznávat sám sebe.

Během cesty na úrovni duše jsme dosáhli vysokých dimenzionálních rozměrů a s těmito zkušenostmi jsme se inkarnovali do fyzického těla. To znamená, že všechny zkušenosti duše máme nyní s sebou – jsou obsaženy v naší Já jsem Přítomnosti (energetický podpis, fyzické tělo). Všichni jsme přinesli na Zemi svůj unikátní soubor schopností, každý se specifickým uplatněním při vytváření Nové Země.

5/5 vstupujeme podle Mayského kalendáře do třináctidenní frekvenční Vlny CIB. CIB je energie vyjadřující archetyp Bojovníka. Bojovník, to je někdo, kdo se nikdy nevzdává a směle čelí překážkám. 18/5 - Trecenium MULUC – Měsíc – Průlom, pohled za Závoj, rozšíření Vědomí, hojnost, rozpouštění karmy. 

Intenzivně nyní pracujeme s dimenzionálními branami, což vyžaduje naši plnou přítomnost. To znamená, že čas od času nepracuji s klienty, počítač je v režimu offline. Jak se oddělují časové osy, pozornost je vedena k této práci. Na blogu www.mayskykalendar.blogspot.com je aktivováno nastavení automatických časových limitů, predikce jsou uveřejňovány každý den po půlnoci a nemusí být sdíleny na sociálních sítích. 

Květen smývá všechny vrstvy iluze a někteří mohou mít pocity krize. Není mým cílem nechat spoléhat druhé na mé poradenství, vytvářet závislost klientů nebo opakované klienty. Každý jsme schopným Tvůrcem svého vlastního života. Vnímáte-li, že jsou změny pro vás náročné, není třeba se trápit, domluvte si se mnou skype konzultaci za sníženou cenu. Více ZDE

Oceňme každý den všechno, co se objevuje v našich životech, protože je to součástí naší kultivace a jednoduše vše je Požehnání. Nechte růst svou vnitřní pohodu. Zaměřte se vědomě na vše, co vás povznáší. Náš společný cíl se jmenuje radost. Máme před sebou úžasné časy! Mnoho soucitu a Lásky na naší společné cestě, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za poskytnutí vašeho daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst.