VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 28. května 2017

Vyvažování polarity. Vitalita.

Žijeme v polaritě, ve světě protikladů a toto uvědomění nás učí přijímat i ty nejbláznivější skutečnosti, které jsou součástí tohoto světa. Celý svět se koupe v pravdě, aby mohlo dojít k Velkému Odhalení. Jsme součástí konceptu, který se nikdy a nikde nestal, a ačkoliv výsledek je více než jasný, průběh je otevřená věc a pracuje se na tak mnoha úrovních. Zlato-stříbrno-krystalická spirála našich srdcí jako posvátná nit tká bohatou tapiserii Nové Země.

Buďte vůdcem vlastního života nikoliv stoupencem starého myšlení. Ti, kteří uvízli ve 3D a 4D, jsou napojeni na energie utrpení. Lidé se učí rozlišovat okolnosti a určovat vědomě uprostřed chaosu své další kroky, uvědomují si, že dělat věci z nedostatku, strachu nebo povinnosti, je produkt staré mysli a přichází na to, že právě to jim brání žít radostný život. Mnozí se probouzí a dívají kolem sebe, co sami vytvořili, jaký život žijí a jaké extrémy byly vytvořeny mladými dušemi.

Jedině z prostoru pochopení duality, vnitřní zralosti, laskavosti, zodpovědnosti a bezpodmínečné Lásky, můžeme vytvářet komunity a měnit Zemi v Rajskou Zahradu. Rozpomenout se na tvůrčí aktivity a začít je používat, je neoddělitelnou částí cesty každého z nás - zapojit se do aktivit, které jsme vždy milovali. Podporovat vnitřní dítě usnadňuje cestu Vzestupu.

Mlčeti Zlato. Jsme vedeni mnohem více naslouchat vnitřní písni. Jen v tichu mohou být odhalena velká tajemství uložena uvnitř nás. Cesta probouzení Božské esence vyžaduje mnoho času a péče o sebe sama. Čím vyšší rezonance s fotonovými vlnami, tím rychleji probíhá transkripce nižších těl a karmy. Jsou to myšlenky, co způsobuje disharmonii v těle a životě. Převychovat sebe vyžaduje disciplínu. Nechat stékat slzy po tváři pomáhá uvolnit bolest a hluboko uložené emoce. 

Dokážeme si vychutnávat mnohem jemnější způsob bytí. Mnozí si uvědomují, že mohou hovořit zcela uvolněně a svobodně o všem, co vnímají ve svých životech.

S nejryzejší oddaností vdechujeme Lásku do celoplanetárního hojení mužské a ženské energie přes vnitřní harmonizaci každého z nás. Ti, kteří budou vedeni vstoupit do posvátných vztahů života v porozumění, věrnosti a oddanosti, jsou velkým Duchem iniciováni a podrobováni velkým zkouškám trpělivosti. Na nejpevnějších základech sebeúcty, seberespektu, sebelásky a vyšších ideálech může být postaven partnerský svazek v Nové Zemi. Sebeúcta je základním stavebním kamenem každého vztahu.

Naše kroky řídí Vyšší Vůle, přírodní a vesmírné zákony - zákony Stvořitele, nikoliv pozemské zákony vytvořené lidmi. Stojíme vysoko nad otrokářskými způsoby života na Zemi. Vyšší Světelné vibrace určují pravidla průběhu Vzestupu. Svobodná vůle nám umožňuje pohybovat se mnoha pozemskými dimenzemi a tvořit realitu s respektem k vlastnímu životu, životu druhých a Matce Zemi.

Lidé se domnívají, že to, co vidí jako naši veřejnou práci, je všechno co děláme. To je iluze. Je těžké vysvětlit to. Naše Já Jsem Přítomnost je ukotvena ve fyzickém těle, protože na Zemi není jiná možnost, než být vtělený do lidského těla a náš osobní život s tím nemá nic společného. Velká část práce se děje v zákulisí a změny, které probíhají přes náš osobní elektromagnetismus, ovlivňují planetární změny. Tato zbožná činnost slouží v tomto výjimečném čase pro nejvyšší dobro všech.

Ti, kteří dlouhodobě pracují pro Vzestup, se mohou nyní setkat s pocity, že být v lidském těle přináší určitý způsob omezení, jak se přesouváme k plné verzi multidimenzionality. Aby se to mohlo stát, naše bytí musí zářit na všech úrovních.

Stáváme se vědomými Tvůrci páté a šesté dimenzionální úrovně. Měníme se v Božského  člověka – prototyp Nové lidské bytosti a vidíme, jak moc jsme se změnili. Jsme každý den úplně jiní lidé. Děje se komplexní upgread myšlení, chování, omlazení těla a genová mutace. Padání Závojů je na denním pořádku, jak na nás dopadají gama paprsky, vytváří se nové neuronové sítě. Vzestup je organický a intimní proces, fotony pracují na našich mikroúrovních, na detailech záleží. 

Dech je hybnou silou Stvoření. Dechová cvičení jsou v těchto náročných časech výbornou volbou, dělají Vzestup snadnější. Můžete být také vedeni měnit jídelníček a dodávat buňkám dostatek Světla způsobem nejpřirozenějším. Jednou z možností jsou nápoje z divokých bylin  plných chlorofylu. (Zelené smoothie: Štěpán a Melanie Matějka). Všem, kteří se potýkají se zdravotními problémy a silnými příznaky Vzestupu, to mohu jen doporučit.

Dobrá fyzická a psychická kondice nás činí silnými a neporazitelnými. Zamilujte si cvičení, které posílí fyzické tělo a psychiku a váš Vzestup bude komfortní! Mnozí nejsou připraveni to vidět, slyšet ani tomu věřit. Vidím to i při své konzultační práci, jak málo lidí je v dobré fyzické kondici. Každá sebemenší životní změna s nimi zamává jako s listem papíru.

Jsme neoddělitelnou součástí přírody. Odpojit se od lidí, kteří s námi nejsou frekvenčně v rovnováze, odpojit se od hluku a být v přírodě, se musí stát každodenní rutinou. Pobyt v přírodě u vodních toků očišťuje auru od nízkých energií, činí cestu vysoce pohodlnou a umožňuje pokrok ve spojení s Vyšším Já a v nacházení duchovních kořenů. To všechno má obrovský vliv na Kolektivní Vědomí. Buďme pilní, pracujme na své síle, stravě a kondici. Pokud se domníváte, že na něčem takovém nezáleží, lžete sami sobě.

Láska je naše záře a tato záře rozpouští falešný svět. Jednat z pozice laskavosti, bez ohledu na to, co kdo dělá nebo říká, nám umožňuje uplatňovat avatarskou vibraci a zůstat vždy ve své síle. Tuto energii můžeme nabídnout každému každý den. Je to energie, která uzdravuje.

Jsme připraveni pomáhat těm, kteří přistupují ke svým vlastním změnám z pocitu zodpovědnosti a zralosti. Neposkytuji písemné poradenství. Skype sezení jsou určena všem, kteří chtějí odhalit věci, které je neposouvají nahoru a dopředu, touží jít elegantně s proudem zvyšujících se frekvencí, najít radost v jednoduchosti bytí, životní rovnováhu, sílu a aplikovat v každodenním životě své Mistrovství.

Zkušenosti nabrané během šesti let práce na Vzestupu mi umožňují zručnost vedení. Je to unikátní soubor posvátných znalostí. Na osobních sezeních dochází k přenosu energie a harmonizaci vašeho aurického pole. Jste-li vedeni se mnou pracovat, investujete do svého posunu. Kontaktní formulář je uveden na stránkách www.mayskykalendar.blogspot.com.

Na mém druhém blogu jsou vystaveny obrazy – obrazové Světelné kódy s možností zakoupení. Po několika letech se vracím k malování osobních obrazů, které jsou kódovány přímo pro vaši harmonizaci.  www.sykorovalenka.blogspot.com.

Přidejte se dnes k celoplanetární meditaci a mnoha dalším komunitám po celém světě. Náš společný cíl je vytváření Jednoty. Přeji vám hluboký zážitek, nádhernou neděli a mnoho kouzelných dobrodružství při objevování své jedinečnosti a Božskosti! Miluji vás a cítím se opravdu poctěna, že jste součástí mého života. Uvidíme se na Druhé Straně!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.