VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 26. června 2017

Čas zavírání a otevírání.

Milovaní,

od Slunovratu otevírá přiliv vysokých energií nové cesty, které se stávají novou hmatatelnou zkušeností. Přechodové energie jsou každý den silnější a silnější. Existuje neuvěřitelné kvantum čištění nižších úrovní. Vesmír používá nové parametry zoomu a vyklízí život každého, aby si uvědomil své vlastní zplnomocnění hledáním uvnitř sebe a schopnost seberealizace. Chápeme mnohem lépe své vyšší úrovně a rozšiřujeme je. Je zde mnoho nástrojů a mnoho dobrých učitelů, kteří popohání vnitřní změny. Stavíme schůdek po schůdku na předchozích platformách, které používáme jako odrazový most pro další práci. Od roku 2011 jsme mnozí na plný úvazek někým, kdo ukazuje cestu – prostředníkem mezi Zdrojem a lidským posunem.

Když se podíváme dál do vyšších časových os, mnoho věcí je hotových. Přes naše rozšiřující se Světlo tyto změny downloadujeme do planetární reality. Měníme časoprostorovou dynamiku a nyní už velmi rychle. Musíme být zodpovědným Světelným vysílačem, který pomáhá překlopit planetární realitu z temných struktur. Čím čistší je váš životní proud, tím rychleji odpadávají nižší struktury temna. Tak lidé opouští starou realitu a vzestupují do vyšší.

Pro mnohé je to stále cesta rebalance s následným vymazáváním, zavíráním, vyrovnáváním, otevíráním nových zkušeností každý den, každou minutu, aby mohlo dojít k oddělení od nižších vibrací. Vymazáváním nižších úrovní a díky velmi vysokým vibracím Vesmíru se boří čas a vzniká Nové Vědomí, Nová Země, Nový Vesmír. Stará Země ukončuje svůj starý scénář. Ti, jejichž srdce zůstávají zaměřena na Lásku a bezpodmínečnou Lásku, tvoří a žijí ve zcela jiné realitě.

Pronikáme každý den do Vědomí Stvořitele, vědomě manifestujeme svůj život. Naučili jsme se dívat očima nevinnosti a hravosti, protože sám Stvořitel pojal Stvoření jako hru. Mnoho věcí, které jsme vytvořili a které jsme si před rokem 2012 nedokázali ani představit, se stává samozřejmostí. 3D věci se pro nás stávají nepochopitelné, nepřijatelné a vibračně zatěžující. 

 Paralelně existují tři základní reality 3D,4D, 5D. Vibrace lidí se nemůže změnit, dokud nezačnou měnit svůj životní harmonogram a nepřijmou vertikální cestu s mnoha horizontálními pasážemi práce čištění. Úkolem je třídit zkušenosti.

Vzestup vyžaduje mnoho tréninku. Pro mnoho lidí je duchovní cesta stále něco nepřijatého nebo vytváří výmluvy, odkládají věci, aniž by si uvědomovali, že padají do nižší časové osy. Ve 4D jsou ti, kteří mohou dosáhnout 5D nebo také ne.

5D časová osa je nejvyšší. Existují zde jiná pravidla. Ti, kteří žijí v této nejvyšší časové ose, zažívají naprosto odlišný způsob bytí. Nejde vyjádřit slovy ani psychicky pochopit stavy Vědomí a změny, v kterých jsme plně ukotveni. Ti, kteří si uvědomují, že jsou hologramem Stvořitele, tvoří a manifestují svoji realitu, své vize a sny. Jsou zcela očištěni od karmy. Chcete-li být součástí Nové Země, musíte vyčistit všechna zákoutí svého života, všude, kde se nachází nepořádek, pochopit magii Tvoření a začít vytvářet vyšší vibrační realitu. Vědomě vytvářet nový život.

Pravidla 3D neobsahují uvědomění být Tvůrcem. Součástí nejnižší časové osy 3D jsou ti, kteří věří Iluzi, chaosu, otrokářské hře a nakupují u prodavačů starého paradigma. Pokud si neuvědomí, že mají uvnitř sebe schopnost manifestovat, budou vysazeni ze hry.

Chcete-li integrovat změny a postupovat mnohem rychleji, buďte co nejvíce sami v přírodě. V září 2016 jsem strávila 3 dny a 2 noci v lese bez jídla a pití. Velmi silný osvobozující zážitek, součást práce Strážce 5D Brány při uzavírání Atlantské karmy, změnu časové osy pro posun planety do 5D a dosažení svobody. Spoustu času v samotě, zkoušky a testování strachů, zbavování pocitu nebezpečí, mnoho testů pro dosažení Vědomí Krista. Mnoho věcí z mé osobní cesty nebylo zveřejněno, je možné že v krátké budoucnosti tak bude učiněno. Některé práce pro Vzestupující budou letos ukončeny.

My všichni jsme se rozhodli pro společný zážitek, tudíž my všichni jsme povinni zaměřovat se na vytváření Nové Země. Mnohem více radosti, mnohem více hravosti udělá váš Vzestup nádherným osobním zážitkem! Buďte naplněni svobodnou vůlí, hřejivou Láskou a Světlem. Miluji vás tak moc.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a Požehnání za poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

středa 21. června 2017

Magický Slunovrat

Léto je čas oslav plodnosti a hojnosti. Doba uctívání životodárného Světla Slunce, projevit vděčnost a poděkování Zemi za její štědrost. Všichni jsme spojeni se Sluncem a Zemí. Přeji vám nádherný magický Slunovrat a mnoho vděčnosti, požehnání, hojnosti a Lásky. Jste v mém srdci. Lenka Sykorova


neděle 18. června 2017

Brána Slunovratu - akcelerace změn.

Probíhající čištění je velmi výkonné. Neuvěřitelné Světlo Inteligence teče do této reality a vytváří platformu pro probuzení. Máme k dispozici stejné spouštěče, které někteří využívají pro zasetí kolektivního strachu a není náhoda, že jejich poslední pokusy vypadají směšně. Čím vyšší je odhalování pravdy, tím rychleji mizí iluze. Na Zemi je rozehrána možnost sledovat dvě scénická představení. Stará trojdimenzionální konstrukce je deformována pod tlakovou silou Světla se ztrátou pružnosti a postupným vymazáním prvku oddělenosti. Zatímco pětidimenzionální úrovně se koupají v Milosti a Lásce. Na jedné straně velký skok v evolučním vývoji člověka se stále zřetelnějším využíváním vrozených schopností a na druhé straně extrémní psychóza a pravděpodobný osobní armagedon v životě těch, kteří se brání změnám.

Expanze letošního léta slibuje velký posun. Jdeme evolučně víc do hloubky i do šířky. Sluneční energie zvyšují příkon, sluneční radiace dosahující vrcholového toku za posledních pár dnů naznačují, že proces přechodu na vyšší energetickou frekvenční hladinu se stále kratší vlnovou délkou slibuje dynamický ráz bez možnosti návratu zpět na nižší stav. Vesmír pumpuje fotony jako o závod. Dochází zároveň k přeformátování času, jak procházíme aktuálním Světelným koridorem. Závoje rychle padají, otevírá se cesta pro všechno, co se nemohlo na nízkých úrovních manifestovat. Lidstvu se otevírá cesta magie a zázraků. Otevírá se nový prostor a lidé jsou udiveni, mohou se k nám přidat nebo zůstat pozadu v nižší časové ose. Každá volba velmi rychle vytváří budoucnost. Na co zaměřujete své myšlenky? Máme před sebou vzrušující časy! Slunovrat otevírá nové dějství Vzestupu. Nové sdělení Vyšších Týmů zahrnuje aktuální změny jako přípravu na nový segment Vzestupu 2018-2022. Počátek nového cyklu Tzolkinu 8/7 2017 slouží jako vstup do překlenovací fáze dalšího pětiletého závazku. Nový Mayský rok 8/7 2017 - 25/3 2018.

Návrat Ráje Láskou Světelné komunity a lidského srdce s velkou podporou Království elementálů. Tato pasáž našeho Vzestupu odráží ticho – přímé napojení zpět na Zdroj. Jsme iniciováni Universální Láskou a Brána Slunovratu zasvěcuje Božské Ženské a Božské Mužské energie. Náš vnitřní Zdroj je tvořivou Božskou silou. Je to věčná praesence každého z nás, nachází se v našem Středu. Stvořitel uvnitř nás, který je věčný, existující mimo čas a prostor. Naše vnitřní Světlo. Posvátné místo blaženosti, kde leží naše přirozenost. Nalezneme-li tento tichý prostor, otevírá se před námi víko neviditelné truhly, pokladnice Lásky. Toto fúzování znamená pro lidstvo počátek vytváření nového partnerského života a nového způsobu života na Zemi.

Přicházející oslavy Slunovratu jsou skvělou příležitostí k dnešnímu propojení srdcem a připojení ke globálním meditacím přes srdeční centrum a Božskou neutralitu. (více v odkazu celosvětové meditace). Je to milé, pokud tak také učiníte. Vděčnost, Lásku & speciální poděkování všem zúčastněným. Mnoho Lásky, krásnou meditaci a krásnou neděli!

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (C) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


pondělí 12. června 2017

Cesta Universální Lásky. Více a více lidských srdcí syntetizuje v jeden sjednocený celek se společným cílem. Pochopení vesmírných zákonů a sebe sama se nachází v srdci. Je to přes rozšíření srdce, které je vnitřním Zdrojem jež přetéká Láskou jako nekonečný gejzír všehohojnosti. Bytí v srdci nás právě nyní na prahu nového přivádí k Novému životu, o kterém jsme nikdy nepřestali snít. Milovaní, vám, kteří neúnavně věnujete svůj drahocenný čas posunu procesu Vzestupu a připojujete se k nám a globálním meditacím každou neděli, děkujeme!! Mnoho Požehnání & Lásky. sobota 10. června 2017

Bezpodmínečná Láska plodí bezpodmínečnou Lásku. Životní síla.

Proces Vzestupu zintenzivňuje a my obětavě věnujeme mnoho drahocenného času vizionářské práci. Planetární vizionáři tvoří nové úrovně nejprve ve svém životě, což má vliv na všechny. Je to nádherné a velké dobrodružství být ukotvena ve svých kořenech, vnímat krásu Vzestupu, přírody, být součástí vytváření komunity a ve spojení s bytostmi Světla v lidském těle, které tvoří cestu pro ostatní. Tyto ženy nejsou součástí evolučního cyklu lidstva. Jsou to Tvůrci vyšších úrovní a pomáhají s procesem. Pracujeme na transpersonální úrovni a náš přístup musí být a také je pokorný. Vytváříme most mezi Stvořitelem a člověkem. Přinášíme nový druh znalostí a nový způsob života, naprosto jiný, než jaký jsme žili před rokem 2012. Přišli jsme napravit všechno, co bylo a vytvořit to, co bude platit. Procházíme silným portálem. Stěhujeme se do vyšší časové osy. 

Přes naši Božskost vytváříme uvnitř nás souzvuk mužské a ženské energie a tím v planetární mřížce třetí energii – kotevní bod pro zbožná partnerství, v nichž si každý osvojuje neutralizační bod bezpodmínečné kosmické Lásky. To je samotná podstata Vzestupu. Jakmile máme pocit, že nám cokoliv v životě chybí, nežijeme v celistvosti, nemůže být dosaženo setkání s partnerem. Tomu předchází kultivování životní síly v lidském těle a kultivace životní síly je neoddělitelnou částí Vzestupu.

Všichni pracujeme na vyrovnávání. Nejprve se Ženy a Muži musí vzdát očekávání, pocitu osamělosti či potřebnosti. Obě energie musí dojít k plné celistvosti, k dokončení úplnosti – symbol vesica piscis, symbol trojjedinosti, trojúhelníku – otec, matka, dítě a pocitu přetékající Lásky a přetékající vášně tvořit. Opak je čekání, smutek a chřadnutí. Muži i Ženy se učí úctě jeden k druhému. Žena žijící v plné celistvosti pomáhá Muži v novém vztahu s oddaností a trpělivostí. Ti, kteří hledají perfektního partnera, projektují aspekt starého myšlení. V takových vztazích bude stále docházet ke zkreslení nebo velké ekvalizaci jako v karmických vztazích. Jako první uzdravujeme tyto esence uvnitř sebe a stejně tak váš protějšek. Taková je dynamika a osobní Mistrovství. Tyto vztahy nejsou založeny na starých mužských a ženských rolích, ale genderové rovnosti, dohodě, domluvě a komunikaci.

Důležitou částí cesty Vzestupu je učit se stavět hranice na základě vlastní pravdy, bez ohledu, co si kdo myslí. Všichni se učíme reagovat na všechna zrcadla novým způsobem – očima bezpodmínečné Lásky. V očích mnoha lidí se zdá aplikace nastavování hranic něčím nepřijatelným. Nové standardy nemůžeme filtrovat přes starou mysl a logiku. Smyslem mého života a života každého je život sám. Osobně se velmi pečlivě a vědomě zabývám integrací nejhlubší Lásky. Je důležité uvědomit si, jak moc podporujeme v tomto čase sami sebe, protože tím vytváříme Jednotu a stoupáme  do nových úrovní. Skupina, kterou učíme, je součástí našeho života, a proto je velmi důležité být v harmonii se sebou a žít vyrovnaný život. My všichni jsme součástí Nadduše jednoho velkého společného kolektivního energetického pole.

Součástí vyšších frekvenčních úrovní je zdravé fyzické tělo. Každý je obdařen svobodnou vůli nakládat se svým životem a se svým zdravím dle uvážení. Je zodpovědností každého z nás hledat informace a vzdělávat se. Sama jsem dlouho pracovala na svých vlastních životních změnách a pracuji. Velmi cennou komoditou se stává čisté výživné jídlo. 

Ve skutečnosti je to špatný imunitní systém, co zapříčiní pokles obyvatelstva na Zemi. Na konzultacích o tom mluvím, lidé jsou velmi překvapeni, že péče o fyzické tělo je zásadní. Domníváte se, že klasická česká kuchyně vyživuje vaše Světelné tělo a umožňuje posunout se vibračně výš? Ne, lidé půjdou vibračně dolů a budou padat do nižších a nižších frekvenčních pásem reality temna. 

Nejen tím, jak se rozšiřuje naše chápání a paměť, také to, co jíme ovlivňuje naše energetické toroidní pole, které se rozšiřuje a vibračně zvyšuje. Tak ovlivňujeme hladinu kolektivního vědomí. Jakmile děláme změny ve svém životě každý den, zvyšujeme hladinu kolektivního vědomí. Na prvním místě je správně uchopit informaci o tom, že jsme Tvůrci a tvořit svůj život ve spolupráci s Duchem

Komunikujeme s lidmi ve všech vibračních úrovních, protože je to součástí tohoto konceptu. Ačkoliv mohou existovat společná témata, pohled na mnoho skutečností je vysoce odlišný. Je zde obrovské množství úrovní Vědomí. Čas věnovaný lidem v nižších realitách musíme korigovat a zkrátka mezi těmito diferenčními frekvencemi vzniká třecí plocha proto, že se nevěnují duchovní práci na plný úvazek každý den jako my. Teď po detoxikaci a zjemnění stravy to vnímám mnohem více. Přecházení mezi realitami připomíná pohádku princezna na hrášku, cítíme každý sebemenší energetický diskomfort. Vizionáři přetváří nejen svůj osobní život, ale spoluvytváří planetární proces, galaktický proces a Universální proces.

Stála jsem u zrodu Nové Země s krásnými bytostmi Světla a šestý rok každý den přes všechny potíže a egoistické projevy lidí přináším vyšší, co nejčistší formu předlohy. Spolupracuji se svým Týmem z nefyzické Sféry, čas od času odkloní mé kroky k práci, která je aktuálnější. Komunikace s mými Průvodci jsou krásné často humorné rozhovory a především je to ale vlastní vnitřní vedení aka navigační systém, co používám. Měla jsem krátký vstup na Druhou Stranu, nádherní jednorožci.

Pracuji na planetárním Vzestupu a na praktické části pomoci lidem. Vizionáři museli jako první uzdravit všechny životní segmenty – rodovou karmu, osobní časové osy, harmonizovat všechny fragmenty života ve službě pro pozemský kolektiv. Museli jsme vzestoupit do nových úrovní, aby praskly bubliny iluzorní reality.

Mnozí jsou zaseknutí ve fázi zacyklení, ale je to rozšíření sebe sama, co umožňuje vychutnávat si nádherný život a pozemské království. Mnoho lidí se pohybuje v nižších úrovních a jsou na stupni, kdy zatím nedosáhnou pochopení současných nových realit. Mnozí jsou překvapeni odhalováním hlubokých tajemství, vychutnávají si bytí z prostoru čistoty, moudrosti, bezpodmínečné Lásky, jednoduchosti a chystají se otevřít novou etapu krásného života.

Lidé potřebují pomoci a učitel sám musí nejprve implementovat zkušenosti přes svůj osobní život a z tohoto bodu pomáhat lidem, a tak vytvářet Jednotu. Mnoha duším nyní předáváme štafetu, protože už nemůžeme chodit do nízkých realit a zároveň svůj čas věnovat vytváření zbrusu nové nejvyšší úrovní pro ty, kteří jdou v našich stopách.

Lidé si přichází pro energii a ti s nízkými vibracemi mě stahují energeticky dolů. Jsem unavená. Pracujeme především na integraci vysokého Světla a tomu také musí odpovídat můj životní styl a udržování vlastní energie. Mnozí učitelé velmi dobře ví, že lidé mají tendenci jen brát a brát a brát energii jakýmkoliv způsobem. Naše vyšší úrovně jsou opravdu velmi náročné.

Každý z nás může vytahovat skupinu, s kterou pracuje tím, že opouští starý životní styl a to, co už nekoresponduje s novými energiemi a osvěžovat životní sílu. Existuje mnoho komentářů lidí, kteří nemají nic společného s bezpodmínečnou Láskou a jejichž ego roste, pokud nedělám to, co předpokládají nebo vytváří nejrůznější hypotézy. Musím se smát, protože vidím skrze mnoho věcí. Takoví lidé jdou jednoduše proti sobě, místo aby uchopili a soustředili se na svoji vlastní moudrost. My všichni se učíme dívat se očima neutrality, srdcem a infiltrovat krásu bezpodmínečné Lásky.

Všechny doprovodné nástroje Vzestupu, které vám mohou dodat mnoho energie, používejte. Nejsem vedena cestovat, není to součástí mé podstaty ani služby. Mám velkou radost, těším se, máme před sebou mnoho krásných věcí v oblasti spoluvytváření a mnoho změn. Děkuji za příspěvky na moji práci, které jsou vaším vkladem do budování Jednoty, protože jsem někdo, kdo buduje Jednotu. Mým záměrem není bohatství peněz, v mých očích jsou jiné priority, a to je bohatství Ducha a svoboda. 

Rok 2017 je velmi náročný a zásadní platformou pro roky příští. Každou sekundu našeho života zpracováváme galaktické energie pro nejvyšší dobro všech. Pozornost je 24/7 plně zaměřena na vytváření planetární expanze. Nová Země leží na srdci nám všem. Jako vždy vás srdečně zvu k účasti na celosvětové meditaci každou neděli v 17:11 a ve 20:11 hodin SELČ. Je na vašem rozhodnutí, chcete-li být Tvůrcem Míru, Jednoty, Rajské Zahrady a vizualizovat Novou Zemi stejně jako se zaměřit na svůj neuvěřitelně krásný osobní život. Jste v mém srdci. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 5. června 2017

Červen – vertikální výstup bez jistících prostředků.

Vedení srdce & degradace strachů & pyramida priorit

Červen je katalyzátorem pro další vyrovnávání – horizontální, vertikální, vnitřní i vnější pro pětidimenzionální mnohem více prosperující magii. Na této náročné přesto krásné frekvenční mýtině jdeme mnohem hlouběji do srdce a do vysokých stavů Mistrovství. Cesta  Vzestupu nyní připomíná vertikální výstup bez maček a jiných jistících prostředků. 

Pro mnohé je tento měsíc na programu překonávání strachu - strach o práci, o majetek, strach o peníze, živobytí, střechu nad hlavou…... Indicie je PUSTIT SE. Používat lineární objektiv neumožňuje vystoupat na vyšší frekvenční základnu pro vytváření nového, pravého a pravdivého života v prosperitě, radosti a všehohojnosti. Ego musí být přeškoleno, zastaralé smlouvy zúčtovány, aby po této krásné smrti mohlo přijít Znovuzrození. Staré energie budou kopat a snažit se stáhnout nás dolů. Může se to stát, když se budeme bát, dovolíme to, zapomeneme se zaměřovat na vyšší úrovně.

Mnozí začínají stavět pyramidu priorit, bořit staré zdi a budovat stabilní základy nového života. Vzpomínám si na mnoho takových pasáží v mém osobním Vzestupu, kdy jediným záchranným kruhem bylo položit se na frekvenční hladinu, v důvěře projít všemi situacemi……. padat a vstávat a trpělivě pokračovat. Zbavování se matrixových konstant přináší velké poznání sebe sama. Jen když se ponoříme sami do sebe, může nastat průlom.

Otevíráme novou kapitolu Vzestupu, s nimi nové úkoly. Silné Brány poskytují rozšíření jít za hranice aktuálního Vědomí. Absorbujeme mnohem hlouběji do hmoty, některé dny a cesty do nižších dimenzionálních úrovní jsou těžkopádné, stejně jako komunikace. Je to takové, jaké to je. Když se pohybujeme ve hmotě, vytváříme skrze sebe změny v materiální rovině.

Zavázali jsme se být Světelným pilířem, takže musíme zvládat všechna omezení, která na cestě jsou. Pro mě osobně je nutnost trávit mnoho hodin pod sluncem v náruči Matky Přírody, pohybovat se co nejméně ve znečištěném prostředí (město), co možná nejméně u počítače a věnovat se malování. Klíč do vyšších úrovní je hravost. Jsme vedeni vstřebávat mnohem více slunečního světla pro invokaci vyšších Světelných kódů, aktualizaci DNA a nejvyšší dobro zúčastněných.

Lidé jsou stále zmateni, co LÁSKA je a žijí v neuvěřitelné iluzi. Nedivím se, není tu žádný adekvátní vzor, Jednota na Zemi nikdy neexistovala. Jsme ti, kteří přišli rozbít staré názory a staré paradigma přes náš životní proud a sebe.

Konec června nese velký potenciál, obzvláště jeho konec, kdy budeme iniciováni a obdarováni hojností Lamat. Je to také doba spojování vědomých partnerství. 

Mnozí stále žijí ve strachu CO-SE-STANE-KDYŽ……. a to v jakékoliv oblasti života. Mnozí sdílí, jak těžký život mají. Všichni jsme si tuto inkarnaci vědomě vybrali. Bez ohledu na okolnosti, každý má sílu dostat se z každé situace a dovolím si sdílet, že i moje cesta byla velmi tvrdá. Vzestup je dřina, obrovská víra, touha po svobodě, statečnost, oddanost, víra a věrnost svému Já a je potřeba hodně síly. Každý je velitelem sám sobě.


Někteří se místo na sebe zaměřili na nás. Dívají se na nás stejně jako na ty kolem sebe. Jejich pohled a názor s námi nesouvisí, musíme se dívat nahoru a dopředu a pozvedat sami sebe.

Mám zprávu, že někteří se chystají kopie textů z mého blogu zpeněžit. Věnovala jsem mnoho času překladům (viz sekce Mayský Kalendář), aby vznikla tato verze pro sebe-posílení každého, kdo chce. Na www.mayskykalendar.blogspot.com jsou dostupné Mayské Zprávy zdarma 365 dní v roce. Nikdy jsem neměla v úmyslu obchodovat s těmito posvátnými texty. K tomuto konceptu chovám hlubokou úctu! Nebude trvat dlouho a Mayský kalendář skončí zcela. Zachytila jsem phishing za účelem získání hesel, informací, a také jsou i ti, kteří nechtějí respektovat můj soukromý život. 

Být autentický neznamená chtít být oblíbený. To jsou staré kódy přesvědčení. Být autentický znamená tvořit z vlastního přirozeného a pravdivého jádra všechno, co nám dělá radost a co vnímáme jako svoji pravdu. To je aspekt Zdroje a tato Božská vůle je vůle každého z nás. Suverénní bytost, která nedělá to, co druzí předpokládají, očekávají, pro potěšení či z povinnosti. Kolik času věnujete tomu, že žijete váš vlastní pravdivý život z jádra své individualizace a jedinečnosti? V těchto časech roztříštěných energií nemůžeme spoléhat, až někdo tam venku mimo nás nám podá informaci o nás. Učíme se být více Božští v lidské podobě, lidském životě.

Mohu pro vás vypracovat matrici energie dne narození, nebo se spojit přes skype na konzultaci, zarezervovat volný termín. Informace a instrukce jsou uvedeny na těchto stránkách. Na žádné jiné otázky v emailu ani sociálních sítích nebudu odpovídat!!! Jakmile se naučíme milovat na vyšší úrovni a respektovat svobodnou vůli druhých, teprve pak integrujeme celistvost. Jakmile padneme vyčerpáni, dojde k integraci vyšších úrovní, projevení potenciálu a pochopení sebe sama.

Každý je schopen dát Lásku sám sobě a my dáváme Lásku už tím, že jsme a skrze naši práci. Musíme přestat podporovat staré myšlení, pustit se všech závislostí včetně závislosti na druhých. Ztělesňujeme typ Lásky, která je zcela zdarma bez očekávání, co si kdo myslí, bez očekávání reakce, potvrzení. 

Věnovat se svému osobnímu životu je prioritou každého z nás. Miluji všechno, co je součástí mého života. Je to obrovský zážitek. Jsem u vytržení každý den z vůně květů divokých růží, jasmínových keřů, slunečních paprsků, třpytu vodní hladiny, padajícího pylu, svěžího vzduchu po dešti a diamantových kapkách na listech. 

Jsem potěšena, že jste na těchto stránkách, s mnohými jsme spojeni telepaticky. Musíme být hrdí na to, co jsme od roku 2012 vytvořili! Je to grandiózní a velkolepé! S Úctou, Požehnáním, Oddaností a hlubokou Láskou, Milovaní.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.