VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 10. června 2017

Bezpodmínečná Láska plodí bezpodmínečnou Lásku. Životní síla.

Proces Vzestupu zintenzivňuje a my obětavě věnujeme mnoho drahocenného času vizionářské práci. Planetární vizionáři tvoří nové úrovně nejprve ve svém životě, což má vliv na všechny. Je to nádherné a velké dobrodružství být ukotvena ve svých kořenech, vnímat krásu Vzestupu, přírody, být součástí vytváření komunity a ve spojení s bytostmi Světla v lidském těle, které tvoří cestu pro ostatní. Tyto ženy nejsou součástí evolučního cyklu lidstva. Jsou to Tvůrci vyšších úrovní a pomáhají s procesem. Pracujeme na transpersonální úrovni a náš přístup musí být a také je pokorný. Vytváříme most mezi Stvořitelem a člověkem. Přinášíme nový druh znalostí a nový způsob života, naprosto jiný, než jaký jsme žili před rokem 2012. Přišli jsme napravit všechno, co bylo a vytvořit to, co bude platit. Procházíme silným portálem. Stěhujeme se do vyšší časové osy. 

Přes naši Božskost vytváříme uvnitř nás souzvuk mužské a ženské energie a tím v planetární mřížce třetí energii – kotevní bod pro zbožná partnerství, v nichž si každý osvojuje neutralizační bod bezpodmínečné kosmické Lásky. To je samotná podstata Vzestupu. Jakmile máme pocit, že nám cokoliv v životě chybí, nežijeme v celistvosti, nemůže být dosaženo setkání s partnerem. Tomu předchází kultivování životní síly v lidském těle a kultivace životní síly je neoddělitelnou částí Vzestupu.

Všichni pracujeme na vyrovnávání. Nejprve se Ženy a Muži musí vzdát očekávání, pocitu osamělosti či potřebnosti. Obě energie musí dojít k plné celistvosti, k dokončení úplnosti – symbol vesica piscis, symbol trojjedinosti, trojúhelníku – otec, matka, dítě a pocitu přetékající Lásky a přetékající vášně tvořit. Opak je čekání, smutek a chřadnutí. Muži i Ženy se učí úctě jeden k druhému. Žena žijící v plné celistvosti pomáhá Muži v novém vztahu s oddaností a trpělivostí. Ti, kteří hledají perfektního partnera, projektují aspekt starého myšlení. V takových vztazích bude stále docházet ke zkreslení nebo velké ekvalizaci jako v karmických vztazích. Jako první uzdravujeme tyto esence uvnitř sebe a stejně tak váš protějšek. Taková je dynamika a osobní Mistrovství. Tyto vztahy nejsou založeny na starých mužských a ženských rolích, ale genderové rovnosti, dohodě, domluvě a komunikaci.

Důležitou částí cesty Vzestupu je učit se stavět hranice na základě vlastní pravdy, bez ohledu, co si kdo myslí. Všichni se učíme reagovat na všechna zrcadla novým způsobem – očima bezpodmínečné Lásky. V očích mnoha lidí se zdá aplikace nastavování hranic něčím nepřijatelným. Nové standardy nemůžeme filtrovat přes starou mysl a logiku. Smyslem mého života a života každého je život sám. Osobně se velmi pečlivě a vědomě zabývám integrací nejhlubší Lásky. Je důležité uvědomit si, jak moc podporujeme v tomto čase sami sebe, protože tím vytváříme Jednotu a stoupáme  do nových úrovní. Skupina, kterou učíme, je součástí našeho života, a proto je velmi důležité být v harmonii se sebou a žít vyrovnaný život. My všichni jsme součástí Nadduše jednoho velkého společného kolektivního energetického pole.

Součástí vyšších frekvenčních úrovní je zdravé fyzické tělo. Každý je obdařen svobodnou vůli nakládat se svým životem a se svým zdravím dle uvážení. Je zodpovědností každého z nás hledat informace a vzdělávat se. Sama jsem dlouho pracovala na svých vlastních životních změnách a pracuji. Velmi cennou komoditou se stává čisté výživné jídlo. 

Ve skutečnosti je to špatný imunitní systém, co zapříčiní pokles obyvatelstva na Zemi. Na konzultacích o tom mluvím, lidé jsou velmi překvapeni, že péče o fyzické tělo je zásadní. Domníváte se, že klasická česká kuchyně vyživuje vaše Světelné tělo a umožňuje posunout se vibračně výš? Ne, lidé půjdou vibračně dolů a budou padat do nižších a nižších frekvenčních pásem reality temna. 

Nejen tím, jak se rozšiřuje naše chápání a paměť, také to, co jíme ovlivňuje naše energetické toroidní pole, které se rozšiřuje a vibračně zvyšuje. Tak ovlivňujeme hladinu kolektivního vědomí. Jakmile děláme změny ve svém životě každý den, zvyšujeme hladinu kolektivního vědomí. Na prvním místě je správně uchopit informaci o tom, že jsme Tvůrci a tvořit svůj život ve spolupráci s Duchem

Komunikujeme s lidmi ve všech vibračních úrovních, protože je to součástí tohoto konceptu. Ačkoliv mohou existovat společná témata, pohled na mnoho skutečností je vysoce odlišný. Je zde obrovské množství úrovní Vědomí. Čas věnovaný lidem v nižších realitách musíme korigovat a zkrátka mezi těmito diferenčními frekvencemi vzniká třecí plocha proto, že se nevěnují duchovní práci na plný úvazek každý den jako my. Teď po detoxikaci a zjemnění stravy to vnímám mnohem více. Přecházení mezi realitami připomíná pohádku princezna na hrášku, cítíme každý sebemenší energetický diskomfort. Vizionáři přetváří nejen svůj osobní život, ale spoluvytváří planetární proces, galaktický proces a Universální proces.

Stála jsem u zrodu Nové Země s krásnými bytostmi Světla a šestý rok každý den přes všechny potíže a egoistické projevy lidí přináším vyšší, co nejčistší formu předlohy. Spolupracuji se svým Týmem z nefyzické Sféry, čas od času odkloní mé kroky k práci, která je aktuálnější. Komunikace s mými Průvodci jsou krásné často humorné rozhovory a především je to ale vlastní vnitřní vedení aka navigační systém, co používám. Měla jsem krátký vstup na Druhou Stranu, nádherní jednorožci.

Pracuji na planetárním Vzestupu a na praktické části pomoci lidem. Vizionáři museli jako první uzdravit všechny životní segmenty – rodovou karmu, osobní časové osy, harmonizovat všechny fragmenty života ve službě pro pozemský kolektiv. Museli jsme vzestoupit do nových úrovní, aby praskly bubliny iluzorní reality.

Mnozí jsou zaseknutí ve fázi zacyklení, ale je to rozšíření sebe sama, co umožňuje vychutnávat si nádherný život a pozemské království. Mnoho lidí se pohybuje v nižších úrovních a jsou na stupni, kdy zatím nedosáhnou pochopení současných nových realit. Mnozí jsou překvapeni odhalováním hlubokých tajemství, vychutnávají si bytí z prostoru čistoty, moudrosti, bezpodmínečné Lásky, jednoduchosti a chystají se otevřít novou etapu krásného života.

Lidé potřebují pomoci a učitel sám musí nejprve implementovat zkušenosti přes svůj osobní život a z tohoto bodu pomáhat lidem, a tak vytvářet Jednotu. Mnoha duším nyní předáváme štafetu, protože už nemůžeme chodit do nízkých realit a zároveň svůj čas věnovat vytváření zbrusu nové nejvyšší úrovní pro ty, kteří jdou v našich stopách.

Lidé si přichází pro energii a ti s nízkými vibracemi mě stahují energeticky dolů. Jsem unavená. Pracujeme především na integraci vysokého Světla a tomu také musí odpovídat můj životní styl a udržování vlastní energie. Mnozí učitelé velmi dobře ví, že lidé mají tendenci jen brát a brát a brát energii jakýmkoliv způsobem. Naše vyšší úrovně jsou opravdu velmi náročné.

Každý z nás může vytahovat skupinu, s kterou pracuje tím, že opouští starý životní styl a to, co už nekoresponduje s novými energiemi a osvěžovat životní sílu. Existuje mnoho komentářů lidí, kteří nemají nic společného s bezpodmínečnou Láskou a jejichž ego roste, pokud nedělám to, co předpokládají nebo vytváří nejrůznější hypotézy. Musím se smát, protože vidím skrze mnoho věcí. Takoví lidé jdou jednoduše proti sobě, místo aby uchopili a soustředili se na svoji vlastní moudrost. My všichni se učíme dívat se očima neutrality, srdcem a infiltrovat krásu bezpodmínečné Lásky.

Všechny doprovodné nástroje Vzestupu, které vám mohou dodat mnoho energie, používejte. Nejsem vedena cestovat, není to součástí mé podstaty ani služby. Mám velkou radost, těším se, máme před sebou mnoho krásných věcí v oblasti spoluvytváření a mnoho změn. Děkuji za příspěvky na moji práci, které jsou vaším vkladem do budování Jednoty, protože jsem někdo, kdo buduje Jednotu. Mým záměrem není bohatství peněz, v mých očích jsou jiné priority, a to je bohatství Ducha a svoboda. 

Rok 2017 je velmi náročný a zásadní platformou pro roky příští. Každou sekundu našeho života zpracováváme galaktické energie pro nejvyšší dobro všech. Pozornost je 24/7 plně zaměřena na vytváření planetární expanze. Nová Země leží na srdci nám všem. Jako vždy vás srdečně zvu k účasti na celosvětové meditaci každou neděli v 17:11 a ve 20:11 hodin SELČ. Je na vašem rozhodnutí, chcete-li být Tvůrcem Míru, Jednoty, Rajské Zahrady a vizualizovat Novou Zemi stejně jako se zaměřit na svůj neuvěřitelně krásný osobní život. Jste v mém srdci. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.