VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 18. června 2017

Brána Slunovratu - akcelerace změn.

Probíhající čištění je velmi výkonné. Neuvěřitelné Světlo Inteligence teče do této reality a vytváří platformu pro probuzení. Máme k dispozici stejné spouštěče, které někteří využívají pro zasetí kolektivního strachu a není náhoda, že jejich poslední pokusy vypadají směšně. Čím vyšší je odhalování pravdy, tím rychleji mizí iluze. Na Zemi je rozehrána možnost sledovat dvě scénická představení. Stará trojdimenzionální konstrukce je deformována pod tlakovou silou Světla se ztrátou pružnosti a postupným vymazáním prvku oddělenosti. Zatímco pětidimenzionální úrovně se koupají v Milosti a Lásce. Na jedné straně velký skok v evolučním vývoji člověka se stále zřetelnějším využíváním vrozených schopností a na druhé straně extrémní psychóza a pravděpodobný osobní armagedon v životě těch, kteří se brání změnám.

Expanze letošního léta slibuje velký posun. Jdeme evolučně víc do hloubky i do šířky. Sluneční energie zvyšují příkon, sluneční radiace dosahující vrcholového toku za posledních pár dnů naznačují, že proces přechodu na vyšší energetickou frekvenční hladinu se stále kratší vlnovou délkou slibuje dynamický ráz bez možnosti návratu zpět na nižší stav. Vesmír pumpuje fotony jako o závod. Dochází zároveň k přeformátování času, jak procházíme aktuálním Světelným koridorem. Závoje rychle padají, otevírá se cesta pro všechno, co se nemohlo na nízkých úrovních manifestovat. Lidstvu se otevírá cesta magie a zázraků. Otevírá se nový prostor a lidé jsou udiveni, mohou se k nám přidat nebo zůstat pozadu v nižší časové ose. Každá volba velmi rychle vytváří budoucnost. Na co zaměřujete své myšlenky? Máme před sebou vzrušující časy! Slunovrat otevírá nové dějství Vzestupu. Nové sdělení Vyšších Týmů zahrnuje aktuální změny jako přípravu na nový segment Vzestupu 2018-2022. Počátek nového cyklu Tzolkinu 8/7 2017 slouží jako vstup do překlenovací fáze dalšího pětiletého závazku. Nový Mayský rok 8/7 2017 - 25/3 2018.

Návrat Ráje Láskou Světelné komunity a lidského srdce s velkou podporou Království elementálů. Tato pasáž našeho Vzestupu odráží ticho – přímé napojení zpět na Zdroj. Jsme iniciováni Universální Láskou a Brána Slunovratu zasvěcuje Božské Ženské a Božské Mužské energie. Náš vnitřní Zdroj je tvořivou Božskou silou. Je to věčná praesence každého z nás, nachází se v našem Středu. Stvořitel uvnitř nás, který je věčný, existující mimo čas a prostor. Naše vnitřní Světlo. Posvátné místo blaženosti, kde leží naše přirozenost. Nalezneme-li tento tichý prostor, otevírá se před námi víko neviditelné truhly, pokladnice Lásky. Toto fúzování znamená pro lidstvo počátek vytváření nového partnerského života a nového způsobu života na Zemi.

Přicházející oslavy Slunovratu jsou skvělou příležitostí k dnešnímu propojení srdcem a připojení ke globálním meditacím přes srdeční centrum a Božskou neutralitu. (více v odkazu celosvětové meditace). Je to milé, pokud tak také učiníte. Vděčnost, Lásku & speciální poděkování všem zúčastněným. Mnoho Lásky, krásnou meditaci a krásnou neděli!

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (C) 2017 mayskykalendar.blogspot.com