VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 15. července 2017

Světelná defragmentace. Unplugged nižších frekvenčních rovin, Nižšího Já.

Trecena Imix staví pevné základy platformy, kde platí nová pravidla. Rozvíjíme krásné šablony – novou verzi lidské zkušenosti. Integrujeme nové hladiny frekvenčního pásma. Konstrukčně je to jiný vibrační bezčasový vzorec a prostor. Jsme svědky procesu návratu starodávné Božské Podstaty. Je to nádherné. Světelná in-fúze mění genetické markery lidské DNA na Božskou DNA tak rychle. Podle toho, v jakém frekvenčním pásmu se nacházíme, zažíváme zkušenosti a zážitky. Komplexní harmonizace, remineralizace a celková optimalizace podporuje fungování fyzického těla ve vyšších frekvencích. Vzestup je organická záležitost. Dochází k odpojování od nižších realit, což budeme stále více vnímat jako odlehčení. Pobývat co nejvíce v prostředí přírody nám umožňuje vést obohacující dialogy se Stvořitelem - se sebou.

Z negativních zážitků a neadresných negativních energií čerpáme nové zkušenosti umožňující vysoký růst. Zažíváme duchovní expanzi a nové úrovně hojnosti. Chceme zažívat ještě mnohem více radosti. To, co dříve vyžadovalo velké úsilí, přichází snadno. Tajemství vytváření všeho, po čem toužíme, je vizualizovat a pak ustoupit, tak vytváříme vyšší úrovně osobního života a vyšší kvalitu života na Zemi. 

Mnoho lidí funguje lineárně nikoliv multidimenzionálně. Ti, kteří se soustředí na chaos 4D, jsou také součástí této reality a tuto realitu spoluvytváří. S takovými lidmi nemůžeme koexistovat, protože jsou to dvě odlišné hladiny. Jejich energetické pole je pro nás zatěžující. Mají tendenci manipulovat, stahovat nás energeticky dolů do jejich reality. Nemůžeme je do našeho života vpustit, pokud se nepřeprogramují. Mnozí operují energetickou závislostí na nás, místo odhalování pravdy o sobě a zaměřování na vlastní velkolepost. Budou stále čekat, potřebovat schvalování zvenčí, očekávat a nikdy se nebudou cítit opravdu šťastní. Ignorovat své vnitřní vedení přináší mnoho bolesti v těle nebo životní zkázu. Není jiná cesta než najít svoji vlastní vnitřní sílu. Musíme respektovat a velebit naši energii. Žijeme lidský život s multidimenzionálními schopnostmi. 

Stejně jako Stvořitel vytvořil tento Vesmír, také my jsme Tvůrcem – Umělcem našeho osobního
Vesmíru a jsme zodpovědní, co se v tomto prostoru odehrává. Naše svobodná vůle určuje, kdo nebo co bude anebo co nebude součástí našeho života. Všechno, co se v tomto prostoru nachází, slouží jako lakmusový test myšlení - odhaluje výsledek našich včerejších myšlenek, sebehodnoty, sebeúcty. Osobní Vesmír si můžeme představit jako kruh v jehož středu jsme my. Vyzařování srdce určuje Světelný kvocient, realitu a životní kvalitu. Všichni dohromady máme sílu vytvořit unikátní planetární změnu.

Máme před sebou docela rušné období, přesto si musíme udržet vysokou frekvenci, protože chceme mít krásné zážitky a zkušenosti. Pokračujeme v kultivování životní síly přes kvalitní živiny, cvičení a pohyb v přírodě. Zvykli jsme si, že životní navigace je vnitřní vedení, které není logickým myšlením uchopitelné. Lineární mozek to vyhodnotí jako vysoce nelogické. Tento způsob pohybu, plynutí nebo plutí, bychom mohli charakterizovat jako nevyzpytatelný, nepředvídatelný, „běží“ na absolutní flexibilitě.

Formality: Z hlediska Vzestupu existují globální priority. Nový způsob vedení, způsob bytí a aktivit v nových galaktických energiích je založen na nepředvídatelnosti. Vyšší sféry sledují každý náš krok. Každé Tady a Teď obsahuje Božskou logiku, nikoliv lineární. Tato pasáž Vzestupu s přesahem přes podzimní rovnodennost vyžaduje naši plnou soustředěnost a přítomnost, včetně udržování osobní harmonie, výtvarné tvorby a odpočinku, jinak kódujeme do Kolektivního Vědomí únavu.

Chcete-li využít konzultace se mnou, bude vám přidělen datum a hodina. Zdají-li se vám mé služby drahé, pak také drahé jsou. Vděčnost všem, kteří vidí každodenní bezplatné poradenství.

Děkujeme za čas a energii, kterou věnujete nedělním meditacím, při kterých se spojujeme s mnoha komunitami po celém světě. Použijte vlastní způsob meditace, která vám vyhovuje. Zaměřujeme se na propojování srdce s Matkou Zemí, planetární mřížkou, sluncem, galaktickým sluncem, Zdrojem a všemi lidskými srdci. Manifestujeme a vizualizujeme pozemskou Rajskou Zahradu, včetně našeho osobního života. Více informací ZDE.

Spíše než zůstávat doma, buďte co nejvíce v lůně přírody. Rozvíjejte své vlohy a talenty. Děkuji srdcem smýšlejících lidí za dary, které podporují tyto stránky, aby mohly fungovat zdarma. Nechť se vám vaše upřímná Láska a laskavost mnohonásobně vrátí. Děkuji, že rezonujete s Mayskými Zprávami, a děkuji, že jste se rozhodli sladit cestu s Láskou, Milovaní!

V  Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
2017 (c) www.mayskykalendar.blogspot.com

neděle 9. července 2017

Nové kapitoly Stvoření. Nedělní meditace.

Milovaní,

vstupujeme do krásné nové zkušenosti, kde budeme zažívat vyšší chápání sebe sama jako Boha Stvořitele. Tím, jak mění fotonové vlny mikroúrovně našeho Já, měníme planetární, galaktické a Universální makroúrovně. Dochází k vyšším úrovním aktivace osobní/planetární  merkaby.

Půjdeme mnohem hlouběji do pochopení lidských interakcí a uvědomění, že každá myšlenka má energii tvoření a jakým způsobem pomáháme kotvit v lidské společnosti Jednotu a bezpodmínečnou Lásku. Všechno, co děláme pro sebe, děláme pro všechny. Mnoho lidí stále nechápe, že pohled na druhé, je pohled do zrcadla vnitřního Já. Hodnocení a připomínky jsou odrazem kódů přesvědčení a starého nastavení ega. Pokud neznáme inkarnační smlouvu druhých lidí, můžeme jen těžko hodnotit důvod jejich jednání. Interakce a reakce je tématem Nového cyklu.

Přinášíme Posvátné Universální šablony Nového způsobu Bytí, které se později stanou běžnou součástí života na Zemi. 

Ze srdce děkuji, že jste na mém blogu. Vděčnost vám všem za spoluvytváření grandiózního plánu Stvořitele. Vychutnávejte si vyšší úrovně Vzestupu.

Přidejte se k dnešní meditaci. Meditace trénuje mozek a otevírá Vědomí. Meditace ve stavu théta umožňuje prozření, probuzení, pochopení, prohlubuje se intuice a schopnost rozpomenutí na své kořeny. Meditace se záměrem manifestace umožňuje stavět svůj vlastní svět na vnitřní energii a na tomto základu stavět vnější svět. Je to způsob tréninku mysli se samoléčebnou silou, kdy se do těla vlévá Světelný proud ambrózie, klid a radost. Mnoho Lásky a krásnou neděli.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
mayskykalendar.blogspot.com

pátek 7. července 2017

Synchronizujte své osobní plány se Zdrojovými energiemi. Integrace Galaktického Vědomí.

Milovaní,

dokončili jsme práci, vstupujeme do Nového cyklu. Rozhlížíme se na nové frekvenční platformě. Potřebujeme trochu více času, abychom si zvykli na nová zadání, nové úkoly, nové energie, nový způsob pohybu v těchto energiích. Jak uchopit tyto energie vyžaduje velký osobní prostor. Musíme si stále uvědomovat, že jsme součástí pravidel Stvoření a že jsme přišli stvořit NOVÉ - zarovnané s galaktickými národy. 

Naším úkolem je stále se zaměřovat na svoji individuaci a frekvenci; přitom se neoddělovat, ale být součástí Celku, v kterém jsou lidé na mnoha vibračních úrovních, a tak to také přijímat, zachovávat osobní co nejvyšší a stabilní vibraci. Mnoho z nás, kteří jsme přišli šířit Světlo, to dělá postupně a vzestupně pro nejvyšší dobro zúčastněných, tzn., že my sami musíme dělat kroky do neznáma jako první, být v rovnováze, protože jsme se rozhodli ukazovat cestu těm, kteří sledují naše stopy. Od července do září, především ve Vlně AHAU, nás čeká hluboký vhled, nárůst sil, multidimenzionality, schopností a frekvencí. Galaktické energie zvyšují svůj příkon. Připravujeme se na velké dobrodružství, zázraky a rozsáhlou prostorovou realitu.

Oblast našich expanzivních možností zasahují v Novém cyklu nové galaktické energie. Mění se pole na hranici průsečíků dvou časových rovin. Všechno, co jsme obsáhli v náročných podmínkách, bylo transformováno. V panoramatu rozšiřující se reality zažíváme osobní / globální posun. Nebojte se ponořit do stavu Nového rozšířeného galaktického Vědomí. Nebojte se ponořit do nového neznáma. Čeká na nás nádherné uspořádání našeho Nového světa.

Nacházíme se ve zlomovém období roku 2017. Jsme povoláni k velkému kvantovému skoku a opuštění dosavadních hranic staré reality. My i náš současný svět proniká do jiné roviny. Dosahujeme zlomového bodu v dalších systémech víry, schopnostech, adekvátně se mění celá realita v závislosti na osobní vibraci (každý si vybírá na základě svých myšlenek a vibrací časovou osu).

Počátek NOVÉHO Cyklu Tzolkinu

Cyklus Znovuzrození 9/7 2017–25/3 2018

Pravidelný třináctidenní cyklus představuje mikroskopický odraz velkých energetických změn, které ovládají dlouhodobou spirální evoluci lidských dějin. Každý den má svou duchovní energii a některé dny jsou považovány za příznivější pro tvůrčí činnosti než ostatní. Právě takto je třeba také nahlížet na Posvátný Kalendář. Tvoříme na základě transmise subtilních energií nebo vibrací.

Informace Posvátného Mayského kalendáře pro každý den jsou zakódované v našich emocích a pocitech, které jsou naším abstraktním jazykem. Pocity můžeme považovat za celý mechanismus řízení a v této době nám poskytují hluboký vhled. Přesouváme se do vyššího stavu Vědomí, nalaďujeme na náš mateřský jazyk, kterým je řeč Světla.

Posvátný Mayský kalendář popisuje Galaktické frekvenční energie a dekóduje každý den segmenty, které mohou být během 24 hodin zcela nebo částečně uzdraveny a propuštěny, pomáhá tyto segmenty dekódovat, vyzvednout na vědomou úroveň, pomáhá vrátit paměť a najít vnitřní sílu. Na nevědomé úrovni působí stejně tak skrze situace, které zůstávají nepochopeny.

IMIX – DRAK – symbolizuje POČÁTEK TVOŘIVÉ SÍLY

V souvislosti s blížícím se 9. červencem připomínám možnost, pokud plánujete v nejbližších dnech odstartovat nové projekty, osobní aktivity, začít uskutečňovat sny, vize, přání… jednoduše začít žít Nový život v souladu s tvůrčími kosmickými procesy, nenechte si ujít den IMIX 1, který může energeticky silně podpořit zrod vašich plánů.

DRAK je vládcem 1. Trecenia Tzolkinu a podle mayské mytologie mu vládne Bůh Tonacatecuhtlii – Bůh PLODIVÉ SÍLY a bude nás podporovat prvních 13 dnů.
IMIX je iniciátor a od přírody pečovatel.

Energie IMIX je energie postupu, točí se kolem materie, hmotné stránky života, potřeb, aktivit, které nám přináší obživu a rovněž otázky výživy. IMIX v sobě nese potenciál energie Božské pomoci, energie Tvůrce podporující pracovitost, nadšení, důvěru a víru v sebe.

9/7 2017 s počátkem 1. kinu a 1. uinalu (sloupce) Světla můžete spustit aktivity a následně během 260denního období sledovat ve vztahu se Zdrojovými energiemi, jak se zhmotňují. Cyklus Znovuzrození Mayští Šamani nazývají opětovným těhotenstvím.Během 260dnů můžete sledovat realitu vztahu energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události, což můžeme také dobře sledovat v uinalech, konkrétně u jejich:

počátečních znamení (IMIX)
prostředních znamení (CHUEN)
koncových znamení (AHAU)

ZMĚNA ČASOVÝCH ROVIN

1. Trecenium IMIX 1-13             9/7–21/7
2. Trecenium IX 14–26              14/7–3/8
3. Trecenium MANIK 27-39       4/8–16/8
4. Trecenium AHAU 40–52      17/8–29/8
5. Trecenium BEN 53-65          30/8–11/9
6. Trecenium CIMI 66-78         12/9–24/9      Podzimní Rovnodennost 22/9 22:03 SELČ

***

ŘEČ SVĚTLA

Toto uvědomění se objeví, čím více se přibližujeme ke každé další Nové Bráně do jiných dimenzí. Buďte otevření a pozorní, řeč Světla, energie vašeho Vyššího Já, vám pomáhá formovat vaše Světelné tělo. Akt Tvoření se děje pomocí transmise subtilních energií, barev, zvuků, nebo intenzivních vibrací. Důvěřujte informacím, které jsou zakódované ve vašich pocitech. Opíráme se o abstraktní jazyk. Můžete pozorovat pocity sjednocení, transcendence nebo hlubšího vhledu.

Naučte se používat své pocity jako mechanizmus řízení. Dovolte stát se srdci vaším kompasem. Dovolte prastarým formám komunikace probudit vaši paměť a připomenout si cíl vaší inkarnace a úkoly. Znamení a symboly na cestě jsou prostředkem k rozšifrování abstraktní řeči. Nemusíte jim rozumět, pracují na úrovni nadvědomí, které proniká každý aspekt vašeho JÁ. Namísto trvání na naučených zkostnatělých významech, začněte věnovat pozornost přirozeným reakcím, symbolům, metaforám a zkvalitnění života. Nebojte se aktivovat své vlastní Světelné kódy a nechte je, aby začaly působit jako spojovací články do Nové reality. Také barvy jsou součástí řeči Světla. Pozorujte, které barvy s vámi obzvláště promlouvají a začněte s nimi pracovat. Nezapomeňte, že jen vy jste tím, kdo rozpozná pravdu.

Přesuňte se do vyššího stavu Vědomí, kde nepadají žádná slova.
Otevřete se uslyšet svůj skutečný mateřský jazyk, kterým je galaktická řeč Světla.
Pociťte puls vašeho nového sjednocování a přijměte to jako dar Milosti.
Pracujte s fialovým očistným plamenem.
Hýčkejte sami sebe.

***

Strážci 5D Brány jsou nyní plně směrováni k planetární práci a novému zadání na základě předjednané inkarnační dohody.

Osobní služby červenec–září:
Vypracování mayské matrice energie dne narození. 
Kurzy Transformativní Arteterapie jsou ukončeny s výjimkou těch, které jsou zaplaceny na měsíc červenec.

***

Mnoho Požehnání všem, kteří sledují čistý stav bytí v čisté službě, je to návykový stav. Vděčnost všem, kteří jdou cestou sebe-posílení, zvědavosti a Božské Jednoty. Požehnání všem duchovně vědomým lidem, kteří pomáhají vytvářet jednotné pole Lásky. Zázraky Vesmíru máme k dispozici. Přeji vám Šťastný Nový Mayský Rok! Jste v mém srdci, miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a Požehnání za poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

neděle 2. července 2017

Nedělní globální meditace


Síla kolektivní energie a formy myšlení vytváří novou realitu. Je to pole snů – holografický odraz našich přesvědčení a srdce naplněné Láskou, co mění Iluzi. Každá změna, kterou provedeme u sebe, se odráží samozřejmě v kolektivní realitě celého světa. Všechny naše sny, přání, vize a víra mají vliv na oblast kolektivního pole snů. Zosobněním Vědomí Lásky přispíváme k manifestaci zázraků na Zemi. Tvořme společně v této dynamice novou DNA planetárního pole. Přemýšlejte o sobě, jako o někom, kdo transformuje energie, jako o nástroji transformace a čištění kolektivního pole planety. 

Pomozte otevírající se nové realitě spatřit světlo tohoto světa. Ať se vaše Vyšší Vědomí stane symbolem uzdravení a transformace na planetární cestě. Jste srdečně zváni k dnešní celosvětové meditaci v 17:11 a 20:11 SELČ. Lásku, Vděčnost, Poděkování & Požehnání všem zúčastněným. Magický zážitek při spojování srdcem a krásnou neděli. S Láskou Lenka Sykorova <3