VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 15. července 2017

Světelná defragmentace. Unplugged nižších frekvenčních rovin, Nižšího Já.

Trecena Imix staví pevné základy platformy, kde platí nová pravidla. Rozvíjíme krásné šablony – novou verzi lidské zkušenosti. Integrujeme nové hladiny frekvenčního pásma. Konstrukčně je to jiný vibrační bezčasový vzorec a prostor. Jsme svědky procesu návratu starodávné Božské Podstaty. Je to nádherné. Světelná in-fúze mění genetické markery lidské DNA na Božskou DNA tak rychle. Podle toho, v jakém frekvenčním pásmu se nacházíme, zažíváme zkušenosti a zážitky. Komplexní harmonizace, remineralizace a celková optimalizace podporuje fungování fyzického těla ve vyšších frekvencích. Vzestup je organická záležitost. Dochází k odpojování od nižších realit, což budeme stále více vnímat jako odlehčení. Pobývat co nejvíce v prostředí přírody nám umožňuje vést obohacující dialogy se Stvořitelem - se sebou.

Z negativních zážitků a neadresných negativních energií čerpáme nové zkušenosti umožňující vysoký růst. Zažíváme duchovní expanzi a nové úrovně hojnosti. Chceme zažívat ještě mnohem více radosti. To, co dříve vyžadovalo velké úsilí, přichází snadno. Tajemství vytváření všeho, po čem toužíme, je vizualizovat a pak ustoupit, tak vytváříme vyšší úrovně osobního života a vyšší kvalitu života na Zemi. 

Mnoho lidí funguje lineárně nikoliv multidimenzionálně. Ti, kteří se soustředí na chaos 4D, jsou také součástí této reality a tuto realitu spoluvytváří. S takovými lidmi nemůžeme koexistovat, protože jsou to dvě odlišné hladiny. Jejich energetické pole je pro nás zatěžující. Mají tendenci manipulovat, stahovat nás energeticky dolů do jejich reality. Nemůžeme je do našeho života vpustit, pokud se nepřeprogramují. Mnozí operují energetickou závislostí na nás, místo odhalování pravdy o sobě a zaměřování na vlastní velkolepost. Budou stále čekat, potřebovat schvalování zvenčí, očekávat a nikdy se nebudou cítit opravdu šťastní. Ignorovat své vnitřní vedení přináší mnoho bolesti v těle nebo životní zkázu. Není jiná cesta než najít svoji vlastní vnitřní sílu. Musíme respektovat a velebit naši energii. Žijeme lidský život s multidimenzionálními schopnostmi. 

Stejně jako Stvořitel vytvořil tento Vesmír, také my jsme Tvůrcem – Umělcem našeho osobního
Vesmíru a jsme zodpovědní, co se v tomto prostoru odehrává. Naše svobodná vůle určuje, kdo nebo co bude anebo co nebude součástí našeho života. Všechno, co se v tomto prostoru nachází, slouží jako lakmusový test myšlení - odhaluje výsledek našich včerejších myšlenek, sebehodnoty, sebeúcty. Osobní Vesmír si můžeme představit jako kruh v jehož středu jsme my. Vyzařování srdce určuje Světelný kvocient, realitu a životní kvalitu. Všichni dohromady máme sílu vytvořit unikátní planetární změnu.

Máme před sebou docela rušné období, přesto si musíme udržet vysokou frekvenci, protože chceme mít krásné zážitky a zkušenosti. Pokračujeme v kultivování životní síly přes kvalitní živiny, cvičení a pohyb v přírodě. Zvykli jsme si, že životní navigace je vnitřní vedení, které není logickým myšlením uchopitelné. Lineární mozek to vyhodnotí jako vysoce nelogické. Tento způsob pohybu, plynutí nebo plutí, bychom mohli charakterizovat jako nevyzpytatelný, nepředvídatelný, „běží“ na absolutní flexibilitě.

Formality: Z hlediska Vzestupu existují globální priority. Nový způsob vedení, způsob bytí a aktivit v nových galaktických energiích je založen na nepředvídatelnosti. Vyšší sféry sledují každý náš krok. Každé Tady a Teď obsahuje Božskou logiku, nikoliv lineární. Tato pasáž Vzestupu s přesahem přes podzimní rovnodennost vyžaduje naši plnou soustředěnost a přítomnost, včetně udržování osobní harmonie, výtvarné tvorby a odpočinku, jinak kódujeme do Kolektivního Vědomí únavu.

Chcete-li využít konzultace se mnou, bude vám přidělen datum a hodina. Zdají-li se vám mé služby drahé, pak také drahé jsou. Vděčnost všem, kteří vidí každodenní bezplatné poradenství.

Děkujeme za čas a energii, kterou věnujete nedělním meditacím, při kterých se spojujeme s mnoha komunitami po celém světě. Použijte vlastní způsob meditace, která vám vyhovuje. Zaměřujeme se na propojování srdce s Matkou Zemí, planetární mřížkou, sluncem, galaktickým sluncem, Zdrojem a všemi lidskými srdci. Manifestujeme a vizualizujeme pozemskou Rajskou Zahradu, včetně našeho osobního života. Více informací ZDE.

Spíše než zůstávat doma, buďte co nejvíce v lůně přírody. Rozvíjejte své vlohy a talenty. Děkuji srdcem smýšlejících lidí za dary, které podporují tyto stránky, aby mohly fungovat zdarma. Nechť se vám vaše upřímná Láska a laskavost mnohonásobně vrátí. Děkuji, že rezonujete s Mayskými Zprávami, a děkuji, že jste se rozhodli sladit cestu s Láskou, Milovaní!

V  Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
2017 (c) www.mayskykalendar.blogspot.com