VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 7. července 2017

Synchronizujte své osobní plány se Zdrojovými energiemi. Integrace Galaktického Vědomí.

Milovaní,

dokončili jsme práci, vstupujeme do Nového cyklu. Rozhlížíme se na nové frekvenční platformě. Potřebujeme trochu více času, abychom si zvykli na nová zadání, nové úkoly, nové energie, nový způsob pohybu v těchto energiích. Jak uchopit tyto energie vyžaduje velký osobní prostor. Musíme si stále uvědomovat, že jsme součástí pravidel Stvoření a že jsme přišli stvořit NOVÉ - zarovnané s galaktickými národy. 

Naším úkolem je stále se zaměřovat na svoji individuaci a frekvenci; přitom se neoddělovat, ale být součástí Celku, v kterém jsou lidé na mnoha vibračních úrovních, a tak to také přijímat, zachovávat osobní co nejvyšší a stabilní vibraci. Mnoho z nás, kteří jsme přišli šířit Světlo, to dělá postupně a vzestupně pro nejvyšší dobro zúčastněných, tzn., že my sami musíme dělat kroky do neznáma jako první, být v rovnováze, protože jsme se rozhodli ukazovat cestu těm, kteří sledují naše stopy. Od července do září, především ve Vlně AHAU, nás čeká hluboký vhled, nárůst sil, multidimenzionality, schopností a frekvencí. Galaktické energie zvyšují svůj příkon. Připravujeme se na velké dobrodružství, zázraky a rozsáhlou prostorovou realitu.

Oblast našich expanzivních možností zasahují v Novém cyklu nové galaktické energie. Mění se pole na hranici průsečíků dvou časových rovin. Všechno, co jsme obsáhli v náročných podmínkách, bylo transformováno. V panoramatu rozšiřující se reality zažíváme osobní / globální posun. Nebojte se ponořit do stavu Nového rozšířeného galaktického Vědomí. Nebojte se ponořit do nového neznáma. Čeká na nás nádherné uspořádání našeho Nového světa.

Nacházíme se ve zlomovém období roku 2017. Jsme povoláni k velkému kvantovému skoku a opuštění dosavadních hranic staré reality. My i náš současný svět proniká do jiné roviny. Dosahujeme zlomového bodu v dalších systémech víry, schopnostech, adekvátně se mění celá realita v závislosti na osobní vibraci (každý si vybírá na základě svých myšlenek a vibrací časovou osu).

Počátek NOVÉHO Cyklu Tzolkinu

Cyklus Znovuzrození 9/7 2017–25/3 2018

Pravidelný třináctidenní cyklus představuje mikroskopický odraz velkých energetických změn, které ovládají dlouhodobou spirální evoluci lidských dějin. Každý den má svou duchovní energii a některé dny jsou považovány za příznivější pro tvůrčí činnosti než ostatní. Právě takto je třeba také nahlížet na Posvátný Kalendář. Tvoříme na základě transmise subtilních energií nebo vibrací.

Informace Posvátného Mayského kalendáře pro každý den jsou zakódované v našich emocích a pocitech, které jsou naším abstraktním jazykem. Pocity můžeme považovat za celý mechanismus řízení a v této době nám poskytují hluboký vhled. Přesouváme se do vyššího stavu Vědomí, nalaďujeme na náš mateřský jazyk, kterým je řeč Světla.

Posvátný Mayský kalendář popisuje Galaktické frekvenční energie a dekóduje každý den segmenty, které mohou být během 24 hodin zcela nebo částečně uzdraveny a propuštěny, pomáhá tyto segmenty dekódovat, vyzvednout na vědomou úroveň, pomáhá vrátit paměť a najít vnitřní sílu. Na nevědomé úrovni působí stejně tak skrze situace, které zůstávají nepochopeny.

IMIX – DRAK – symbolizuje POČÁTEK TVOŘIVÉ SÍLY

V souvislosti s blížícím se 9. červencem připomínám možnost, pokud plánujete v nejbližších dnech odstartovat nové projekty, osobní aktivity, začít uskutečňovat sny, vize, přání… jednoduše začít žít Nový život v souladu s tvůrčími kosmickými procesy, nenechte si ujít den IMIX 1, který může energeticky silně podpořit zrod vašich plánů.

DRAK je vládcem 1. Trecenia Tzolkinu a podle mayské mytologie mu vládne Bůh Tonacatecuhtlii – Bůh PLODIVÉ SÍLY a bude nás podporovat prvních 13 dnů.
IMIX je iniciátor a od přírody pečovatel.

Energie IMIX je energie postupu, točí se kolem materie, hmotné stránky života, potřeb, aktivit, které nám přináší obživu a rovněž otázky výživy. IMIX v sobě nese potenciál energie Božské pomoci, energie Tvůrce podporující pracovitost, nadšení, důvěru a víru v sebe.

9/7 2017 s počátkem 1. kinu a 1. uinalu (sloupce) Světla můžete spustit aktivity a následně během 260denního období sledovat ve vztahu se Zdrojovými energiemi, jak se zhmotňují. Cyklus Znovuzrození Mayští Šamani nazývají opětovným těhotenstvím.Během 260dnů můžete sledovat realitu vztahu energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události, což můžeme také dobře sledovat v uinalech, konkrétně u jejich:

počátečních znamení (IMIX)
prostředních znamení (CHUEN)
koncových znamení (AHAU)

ZMĚNA ČASOVÝCH ROVIN

1. Trecenium IMIX 1-13             9/7–21/7
2. Trecenium IX 14–26              14/7–3/8
3. Trecenium MANIK 27-39       4/8–16/8
4. Trecenium AHAU 40–52      17/8–29/8
5. Trecenium BEN 53-65          30/8–11/9
6. Trecenium CIMI 66-78         12/9–24/9      Podzimní Rovnodennost 22/9 22:03 SELČ

***

ŘEČ SVĚTLA

Toto uvědomění se objeví, čím více se přibližujeme ke každé další Nové Bráně do jiných dimenzí. Buďte otevření a pozorní, řeč Světla, energie vašeho Vyššího Já, vám pomáhá formovat vaše Světelné tělo. Akt Tvoření se děje pomocí transmise subtilních energií, barev, zvuků, nebo intenzivních vibrací. Důvěřujte informacím, které jsou zakódované ve vašich pocitech. Opíráme se o abstraktní jazyk. Můžete pozorovat pocity sjednocení, transcendence nebo hlubšího vhledu.

Naučte se používat své pocity jako mechanizmus řízení. Dovolte stát se srdci vaším kompasem. Dovolte prastarým formám komunikace probudit vaši paměť a připomenout si cíl vaší inkarnace a úkoly. Znamení a symboly na cestě jsou prostředkem k rozšifrování abstraktní řeči. Nemusíte jim rozumět, pracují na úrovni nadvědomí, které proniká každý aspekt vašeho JÁ. Namísto trvání na naučených zkostnatělých významech, začněte věnovat pozornost přirozeným reakcím, symbolům, metaforám a zkvalitnění života. Nebojte se aktivovat své vlastní Světelné kódy a nechte je, aby začaly působit jako spojovací články do Nové reality. Také barvy jsou součástí řeči Světla. Pozorujte, které barvy s vámi obzvláště promlouvají a začněte s nimi pracovat. Nezapomeňte, že jen vy jste tím, kdo rozpozná pravdu.

Přesuňte se do vyššího stavu Vědomí, kde nepadají žádná slova.
Otevřete se uslyšet svůj skutečný mateřský jazyk, kterým je galaktická řeč Světla.
Pociťte puls vašeho nového sjednocování a přijměte to jako dar Milosti.
Pracujte s fialovým očistným plamenem.
Hýčkejte sami sebe.

***

Strážci 5D Brány jsou nyní plně směrováni k planetární práci a novému zadání na základě předjednané inkarnační dohody.

Osobní služby červenec–září:
Vypracování mayské matrice energie dne narození. 
Kurzy Transformativní Arteterapie jsou ukončeny s výjimkou těch, které jsou zaplaceny na měsíc červenec.

***

Mnoho Požehnání všem, kteří sledují čistý stav bytí v čisté službě, je to návykový stav. Vděčnost všem, kteří jdou cestou sebe-posílení, zvědavosti a Božské Jednoty. Požehnání všem duchovně vědomým lidem, kteří pomáhají vytvářet jednotné pole Lásky. Zázraky Vesmíru máme k dispozici. Přeji vám Šťastný Nový Mayský Rok! Jste v mém srdci, miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a Požehnání za poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.