VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 25. srpna 2017

INTEGRACE POLARITY

Základním pochopením při vytváření našeho společného zážitku Nové Země musíme nejprve porozumět integraci polarity. Jakmile implementujeme tyto znalosti, je to najednou jako držet v ruce kouzelnou hůlku nebo projekt pro stavbu nádherného chrámu. Přes Božskou inteligenci a otevřené srdce začínáme chápat, jak starý svět přetvářet a vytvářet pomocí sebe/nás vyšší úrovně Bytí, novou realitu osobní/planetární a ovlivňovat mikro/makro úrovně.

Procházíme všichni jakýmsi evolučním testem inteligence, abychom si ujasnili přístup zodpovědnosti k Matce Zemi a ekosystému. Učíme se na vyšších úrovních Vědomí chápat Universální zákon přitažlivosti, příčiny a následku a zrcadlení, dívat se na svůj život s nadhledem jako pozorovatel. Trojdimenzionální mysl tak může tyto skutečnosti pochopit a pak srdce přetvořit všechno, co se nám v životě nelíbí. Ve vyšších frekvenčních úrovních tvoříme realitu jen přes emanaci srdce.

Nikdo a nic, co se nachází v našich životech, není náhoda. Bylo to vytvořeno vědomě/nevědomě. Naše realita nám pomáhá pochopit na jaké vibraci vibrujeme, dívat se na vše jako na energii, frekvenci, vibraci a že vše tvoříme pomocí projekce myšlenky. Pokud se nacházíme stále ještě v roli oběti, pak jsme nepřijali plnou zodpovědnost za svůj život jako vytvořený produkt. Naše vibrace je výsledek součtu mnoha frekvenčních skutečností (strava, stav fyzického těla, myšlení, nemoc, země, bydliště, karma, Vědomí…atd.)

100 % času tvoříme 100 % naší reality, která obsahuje mnoho zkušeností a soubor vibrací, na základě naší osobní vibrace. Omezené 3D vnímání neumožňuje vnímat vlastní vibraci. Stále jasněji vidíme, že se zde vytváří dvě základní vzdalující se časové osy (Stará Země/ Nová Země) obsahující dalších mnoho časových os s mnoha realitami. Lze to vidět jen multidimenzionálně nikoliv fyzickým zrakem.

Abychom  se mohli posunout výš, manifestovat novou realitu, musíme porozumět integraci polarity. Při procesu integrace se učíme přijmout všechno, co jsme dosud nepřijali na sobě, druhých, chaosu, dualitě, co vnímáme jako oddělené od nás, co nás činí necelistvými. Jakmile dokážeme nesoudit, nehodnotit, odpustit sobě, druhým, rozpustí se všechny překážky na cestě. Umět se dívat očima neutrality. Rozum je zvyklý všechno přefiltrovat, škatulkovat podle starých kódů přesvědčení. Prostě to jen JE, EXISTUJE…jakmile dojde k tomuto nedualistickému vnímání, mysl ve spojení se srdcem nevytváří negativní myšlenky, soudy…tím se ve fyzickém těle ukotvuje vyšší galaktické Vědomí a vibračně se posouváme.

Přes neutralizaci dochází k integraci polarity a tím syntetizaci do Jednoty. Jinými slovy při integraci polarity rušíme osobně/ planetárně/ galakticky/ multiversálně, až ke Zdroji strach, hodnocení a soudy a posouváme tento geniální supergigant.

Integrace polarity neznamená  věci popírat, tak to není. To je vyloučení ne přijmutí. Tím, že se budeme zaměřovat jen na pozitivní, abychom se vyhnuli negativnímu, tak to nebude fungovat také a vytváří se negativní ještě mnohem více. Čím více lidé něco odsouvají, nechtějí to řešit, bojí se, tím více to roste. Na co se zaměřujeme, to manifestujeme. Negativní myšlenky, soudy, posuzování, hodnocení, strachy ….to vše vyžaduje nikoliv popírání, ale integraci. Cokoliv nám vadí na druhých, existuje uvnitř nás. Tato témata je nutné objevit, přijmout a integrovat.

Jestliže situaci začneme vnímat jako prospěšnou, dojde k přepojení na srdce a vyšší vibraci. Jakmile toto pochopíme, druzí přestanou hrát „léčebné lekce“…nebude důvod, aby nám tyto role hráli, protože došlo k přijmutí a integraci a to je mocná klauzule, jak rozpustit trojdimenzionální Iluzi. Vztahy s lidmi se změní. Buď z našeho života odejdou nebo se vztah uzdraví.

Mysl vytváří oddělení, srdce přijímá vše. Buď jsme aktuálně v čase, kdy se učíme přepínat z mysli na srdce nebo už jsme převážně v srdci a Závoje padají velmi rychle. Na Zemi se vytváří dvě časové osy. V jedné žijí lidé Tvůrci, kteří plně tvoří svoji realitu, pečují o sebe, dopřávají si zkušenost hojnosti včetně peněz, dívají se na chaos očima neutrality, přijímají negativitu, temnotu, dualitu, všechno na druhých. V druhé žijí lidé v začarovaném kruhu, vyčerpaní, domnívají se, že svět se zbláznil, jsou nemocní sledujíc hologram globálního drama. V jedné časové ose zažívají seberealizaci v druhé sebedestrukci. Zaměřováním na zázraky zažíváme zázraky. Věříte-li na zázraky, budou se manifestovat. Kam zaměřujeme pozornost, to vytváříme. Čím více je nás probuzených, tím rychleji se průběh Vzestupu ulehčuje a budoucnost mění. Integrace polarity na osobní úrovni přináší nevytváření traumatických skutečností. Zakoušení vyšší frekvence znamená používat svůj plný potenciál a sílu. A hned tak se neunavíte. 

Tento posun, který se může uskutečnit pouze skrze otevření srdeční čakry, umožňuje pochopit, co to je dívat se a jednat nedualisticky. Dívat se nedualisticky vyžaduje hodně meditace, pochopit a  žít neutralitu v klidu sebe sama a učit se vysoké rovnováze. Nedualita je tvrdá práce a velké Mistrovství a umožňuje vytvářet jen příznivé výsledky. Jste zamilováni do sebe a do Vesmíru. Uvědomujete si, že největší Láskou vašeho života jste vy. Budete cítit vymizení protikladů (paralelně s časem a prostorem) sjednocení a syntetizaci do stavu, kdy si uvědomíte, že všechno zkrátka JE. Je to pocit akceptace, pocit klidu, soustředěného uvědomění a jasnosti. Nedualitu můžeme zažít jen a jen prostřednictvím srdeční čakry. 

 V celém Vesmíru existují všechny možnosti, které si jen přejeme ve svém životě manifestovat, a tak vytvářet novou realitu. Byli jsme učeni, že tomu tak není, přesto mají zkušenosti nízkých frekvencí cenu zlata. Máme před sebou mnoho integračních procesů.

Chcete-li se mnou pracovat zvažte rezervaci sezení přes skype webkameru/ telefon. Žehnám vám. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji!

pondělí 21. srpna 2017

Jako multidimenzionální bytosti máme k dispozici sféru všech možností pro vytváření nové reality. Konstantami jsou záměr a očekávání. Srpen je mimořádným okamžikem a velmi bohatý na tvoření Nového, vnímáme harmonické vztahy Vesmíru. Některá časová okna, jako například dnešní Zatmění Slunce, ztenčují Závoje a také jemnohmotnější světy jsou mnohem více přístupnější. Pro někoho to může být houpačka, pro někoho stěžejní bod pochopení a pro mnohé nejvzácnější okamžiky, na které se těšíme roky. Požehnání & Vděčnost všem, kteří neúnavně věnují energii cestě, která vede zpět ke Zdroji. KNIHY jako vibrační vzor

Buďte srdečně vítáni, a také vy, kteří jste na mém blogu poprvé. Jak se změny urychlují, všichni se snažíme dělat to nejlepší. Každý den přemýšlíme o cestě, kterou kráčíme a kterou sdílíme. Upřímně se domnívám, že jedním z nejvzácnějších okamžiků je, objeví-li člověk svoji Božskou Podstatu. Instinktivně víme, že se dříve nebo později tyto dveře otevřou pro každého. Chceme-li přejít z jedné reality do druhé, musíme změnit tisíce kódů přesvědčení. Jednou z velkých pomocí jsou jistojistě knihy Barbary Marciniak, které jsou vibračním vzorem. Každou změnou vibrace se mění chování. Dovolte mi podělit se o jednu z nich. Číst ji byl pro mě velký zážitek. Cesta Posílení je klenot mezi channelovanými materiály. Vděčnost a úcta za tento skvost. Obsah a myšlenky se mohou stát komfortním návodem jak uspořádat život, jak rozšířit Vědomí, osvojit si pětidimenzionální standardy a nasměrovat kroky na cestu ke šťastnému a naplněnému životu. O čem všem se můžete dozvědět?

- Vytváření reality, po které toužíte
- Právo plánovat a tvořit šťastný život
- Zvýšení povahy inteligence
- Vytváření nových území
- Zdraví je bohatství a klíč k dobrému imunitnímu systému
- Emocionální inteligence a vědomé vyživování zajišťuje soběstačnost
- Tělo je samoléčebný nástroj
- Nastavování hranic a respektování hranic druhých
- Být bohatý a moudrý
- Správné držení těla rozvíjí vědomou bytost, procvičování páteře (mozkomíšní mok)
- Hodně o stravě
- Muž a žena + partnerství
- Zvýšení vnímavosti a schopnost řídit realitu
- Nabídněte světu své vize a kreativitu
- Síla posvátné lidské sexuality, intimita sexuálního spojení
 ….a mnoho, mnoho krásných život měnících myšlenek

Lidská rodina potřebuje mírotvůrce, kteří mají v úctě posvátnost života. Pracovat s touto knihou bylo z mého pohledu odborníka na integraci polarity obohacujícím zážitkem. Přeji vám velké dobrodružství. Mnoho Lásky.

neděle 20. srpna 2017

SPOLEČNÁ GLOBÁLNÍ MEDITACE - PONDĚLÍ 21/8 VE 20:11 SELČ

Spojené Státy udávají celosvětově pravidla, kde se lidé bojí opustit systém nejvíce. Ve Spojených Státech je popření všudypřítomné s výsledkem, který tu vládne. Lidé si neváží ani života ani sebe, ani Země a v současné době cokoliv, co si neváží života ani Země, dojde ke krachu. Politická separace odděluje a snaží se zabránit všemu, co umožňuje objevit, co všechno máme jako lidi společného. Takže v podstatě k tomu budou "donuceni" v souladu s Božským plánem.

Aktuálním velkým Vesmírným spouštěčem planetárních a osobních změn pro integraci protipólů, prolomení překážek, syntetizování polarity a kotvení Jednoty je silný nosič Světla - Zatmění Slunce. Tento spouštěč rozvibrovává lidská energetická pole a podle zákona rezonance vytahuje na povrch často přehnané reakce. Tato Vesmírná perspektiva pomáhá uvolňovat Stíny a emoce, odstraňuje se mnoho vrstev. Lidé jsou si navzájem zrcadly, takže navzájem sami ze sebe vytahují Stínové archetypy. Je důležité uvědomit si, že nánosy v emocionálním těle existují nejen z tohoto života, ale energetický otisk obsahuje i minulé životy. Musíme si uvědomovat na jaké vibraci vibrujeme, protože nám to umožňuje převzít velení a řídit svůj život ladně a s lehkostí a svoji frekvenci ovlivňovat. Zakoušení vyšších frekvencí také znamená více sil a potenciálu. Připojme se všichni nejen k dnešní celosvětové meditaci v 17:11 a 20:11, ale také zítra ve 20:11 ke kolosální globální meditaci, více podrobností k zítřejší meditaci najdete v odkazu níže. Magenta a zlatá barva jsou mocné iniciační barvy a energie Srdce. Krásnou neděli, zážitky a mnoho Lásky. 

pátek 18. srpna 2017

KNIHY

Tento blog je věnován stvoření Nové skutečnosti – Nové Země, kterou můžeme zažít díky práci na sobě a vnitřním kouzlům. Základem je čistá blaženost a radost vycházející zevnitř nás. Jsme všichni bytosti Božské Lásky, ztělesněním Lásky v lidském těle. Jsme zde, abychom poznávali a využívali svoji vnitřní sílu, porozuměli mnohem hlouběji smyslu tohoto života. Mnozí z nás sdílí své vědomosti, což pomáhá nám samotným i kolektivnímu životu. Učíme se stát se bystrými s ochotou a odhodláním ukazovat cestu. Je doba, kdy je nutné nacházet a rozvíjet své schopnosti a nejsme na to sami. Můžeme navázat zcela mimořádný vztah a prožít dobrodružství a radost se svými duchovními Průvodci.

Osobně s nimi zažívám někdy velmi krátké, někdy dlouhé rozhovory, doprovázejí mě cestou na nákup, při práci, jsou mým doprovodem při malování i v tichu přírody. Předávají mně nové myšlenky. Neměla jsem nikdy žádný návod, ale přirozeně toužila se s nimi seznámit. Neměla jsem návod, jak se spojit se svým nefyzickým doprovodem, oni sami mě postupně jemně vedli, jak zvýšit vibrace a otevřeli postupně mé Vědomí pro tento způsob spolupráce a také mě s laskavostí tento týden doporučili koupi několika knih, které možná již máte, a které mohou sloužit jako katalyzátor nebo spouštěč, a o které se s vámi postupně podělím.

S. Roman: Channeling. Jak se spojit se svým duchovním Průvodcem. Název této knihy je všeříkající, obsah je názorný návod, jak navázat spojení se svými Průvodci, kteří vás milují, se svým Vyšším Já, duší nebo se naučit channelovat bytosti z vyšších Sfér. Výhody této spolupráce poznáte v každodenním životě. Jako každá práce i tato vyžaduje učení, trpělivost a oddanost. Přeji vám krásné čtení, je-li pro vás inspirativní, a nádhernou alchymii zážitků s vašimi Průvodci. S Láskou Lenka.

P.S. V neděli se těším na společnou meditaci, která je významným urychlovačem dimenzionálního Přechodu.  Požehnání, že se spolu můžeme spojit tímto způsobem. Více info ZDE. Děkuji za vaše zážitky, o které se se mnou dělíte v emailech.

Přeji vám také magický zážitek procházení Bránou Zatmění Slunce 21/8 KAN 5 (energie dynamického růstu, hojnosti, bohatství, nových vztahů), která očišťuje hluboko uložené staré bolesti a usazeniny s kontinuálním vstupem do nové reality. Mějte úžasné léto!


pondělí 14. srpna 2017

Rozpoznávání realit a jejich vytváření.

Milovaní, 

Vesmír nás svými polibky probouzí z tisíciletého spánku, abychom nadechovali svobodu.

Pronikáme do realit temna, děláme to vědomě, protože Světlo splyne s tmou.  Světlo nese informace a tyto informace rozpínají systém, takže starý systém nemůže existovat. Tma se stane Světlem skrze nás. Světlo na jednu stranu ničí a druhou stranu rodí. Přinášíme informovanost do neinformovanosti. Museli jsme docela dlouho bojovat, abychom se naučili vnímat radost, když jsme si uvědomovali, že sloužíme někde, kde existuje boj mezi dobrem a zlem. Nést Světlo je obrovsky náročný úděl. Jít a vykřesat přes všechny překážky dle svých možností novou oktávu Stvoření. Mnozí velmi dobře ví, abychom mohli žít ve Světle, museli jsme projít mnoho oblastí hustoty. Pro Osvícení jsou ty největší katastrofy a ty největší bolesti důležité.

Jako Světlená rodina přinášíme novou frekvenci a rozsáhlé změny. Naším úkolem je udržovat frekvenci v těle co nejvyšší, aby mohl zbytek planety na této frekvenci vibrovat, udržovat svou nervovou soustavu ve vynikající kondici, aby zvládala molekulární nepravidelný pohyb „sem a tam", z dimenze do dimenze, z reality do reality. Mezi dimenzemi a mezi realitami někdy přeskakovat, někdy jít pomaleji a někdy si udělat pár dní prázdniny a nedělat vůbec nic.

Ve své Celistvosti a s uvědoměním, jak se tvoří realita, se stáváme velící bytostí v každé realitě, v které se chceme ocitnout. Každý nyní musí vnést do svého paradigma mnoho nových informací, protože se dostáváme mimo strukturu času a setkáváme na denním pořádku s velkým překvapením, že to, co jsme si mysleli, není pravda. Uši a oči už nestačí k tomu, abychom dokázali vnímat různé reality, číst je, rozlišovat v nich.

Dnešní doba vyžaduje rychlé přijímání nových informací – myšlenek, které rozšiřují obzor, chápání a pomáhají nám. Logické myšlení se s novými informacemi dostává do konfliktu. Vyspělejší nervová soustava je schopna obsáhnout mnohem více údajů, vytvořit nové mozkové buňky a používat schopnosti mysli a fyzického těla. 

Mnozí opouští dosavadní myšlenkové vzorce, které jsou často velmi vzdálené komfortní zóně. Na nervovou soustavu doléhá velké množství údajů a lidé musí být schopni vymanit se z domnělého ovládání a starého způsobu vnímání reality. Iluze. Učí se nenechat se ovládat. Nenechat se ovládat je založeno na sebeúctě a integritě, která si váží vlastního života, svého Světla, svého těla, svých zkušeností, kultivuje sebe sama, vyživuje, objevuje svoji zázračnost, autenticitu a potenciál. Pokud si uvědomíme, že jsme schopni v našem těle aktivovat centrum informací, že naše tělo je chrám přinášející bohatství, dojdeme k poznání, že jsme milionáři. Schopnost multidimenzionality v sobě probudí v 5D naprosto každý, protože původní lidská DNA tyto údaje obsahuje.

Učíme se integrovat pradávné znalosti zapsané v DNA a začít využívat schopnosti, jakmile je duše připravena používat sebe a své tělo jako technický projekt. Každé ráno vstát a udělat prohlášení, že měníme záměr prožít takový a takový den…. Podepište sami se sebou smlouvu, že hodláte žít ve všehohojnosti a použijte své osobní „abrakadabra“ pro stvoření Nového života.

Hojnost je myšlenka, která tvoří sebe sama. Sebepochybnost je myšlenka, která tvoří sebe sama. My a naše těla jsou výsledkem našich myšlenek, snů a chápání vytváření reality. Můžete projektovat své tělo, své zdraví, svůj věk, své vztahy….  a dát to všechno do pořádku. 

Jestliže stavíte sami sebe na poslední místo a bojíte se dovolit si to, co ostatní nemají, pak nechápete principy Tvoření. Jsme nástrojem Ducha, který umožňuje mít všechno, po čem toužíme. Obecný názor na Zemi je, že musíme tvrdě pracovat, abychom měli peníze. Jakmile jdou věci bez námahy, vládnete své realitě. Aplikujte umění dokázat dávat věcem volný průběh, aby se manifestovaly. Duchovní a hmotné dary jsou umožněním Ducha mít cokoliv. Vracíme se do právoplatného Království chápání vytváření reality přes myšlenky a toto je nosné a zásadní téma Vzestupu. Lidská DNA tuto schopnost v sobě nese. Fotony pomáhají tato data navracet a tato výsada se týká každého, ne vyvolených. 

VEŠKERÁ REALITA NA ZEMI JE TVOŘENA MYŠLENÍM. Přemýšlejte o sobě jako o výjimečné bytosti – to je vyšší chápání. A také vyšší chápání je uvědomit si, že ti, kteří se stali obětí nějakého světového drama, si tuto událost vytvořili.

Dochází ke konfrontaci s čímkoliv, co se jeví větší než lidstvo. Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o Božství. V tom leží skutečný a pravdivý pád lidstva, které si opakovaně nechávalo nasadit klapky na oči v důsledku dvou šroubovic nukleové kyseliny. Uctívání, zbožšťování, patolízalství a být otrokem systému byla informace zakódována v mitochondriální DNA, v záměrné degeneraci genetického kódu, přesněji řečeno změně počtu kodonů v aminokyselině. Bůh jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh se nachází ve všech věcech, ale za to malí bohové toužili být zbožšťováni. Je čas přestat hledat hierarchii, někoho stavět nad sebe s bláznivou ideologií uctívání. Je nutné přestat hledat někoho, ke komu bychom mohli vzhlížet, ať je to někdo z hudebního, filmového průmyslu nebo duchovní bytost. Tímto myšlením umožníte měnit zpřeházené triplety v DNA – vzorec otroctví ve dvou šroubovicích, jejichž počet se mění na dvanáct a tak vzorec uctívat-někoho-mimo-sebe vymazat.

Vysoké vibrační frekvence mění lidskou genetiku. Genetické informace v DNA existují jako podvědomé znalosti, ale lidské rase nebylo umožněno vrátit se Domů, protože je nedokázala uchopit, pochopit, použít. Všech 144 000 dobrovolníků, kteří zde pomáhají, má určité intergalaktické genetické kořeny stejně jako určité kultury na Zemi mají své galaktické kořeny. Mnozí vnímají původ své intergalaktické DNA obsahující typické vlastnosti, které se projevují v této lidské inkarnaci. Strážci pětidimenzionální frekvence, stejně jako tisíce dobrovolníků mají v sobě frekvenci změny, jakousi Universální geometrii, která mění, a bez jediného slova jsou schopní měnit planetární paradigma. Mnozí jsou připravováni i 30 let, takže ukazují cestu. To znamená, že ti, kteří se probouzí až nyní nemusí cestu namáhavě hledat. Všichni se navzájem potřebujeme a podporujeme. Ten dělá to a ten zas tohle. Jde o propojenost individualit. Jeden bez druhého se neobejdeme.

Můžete se nyní hodně potýkat a různými projekcemi lidí v nižších úrovních. Projekce lidí lze rozeznat pouze přes pocity – cítíte, že něco není v pořádku. Jakmile na vás mnozí v nižších úrovních projektují své techniky manipulace a ovládání, budete to vědět. Snaží se vybičovat naše emoce po jistou hranici, aby se jimi mohli živit a snaží se abychom fungovali na jejich úrovni. Jediný způsob je používat pocity a dobře je používat. Mají různé poznámky, protože nechápou změny a lidé se změn bojí. Neuvědomují si, že oni sami musí vysoké energie zvládnout. Planetu zaplavují čím dál silnější energie, které budou napadat nervovou soustavu a víme, že se objeví fáze, kdy to někteří nebudou schopni zvládnout, budou se bát. Nervová soustava musí být schopná převádět vysoké fotonové vlny a přizpůsobit je pro tělo – živit se vysokou energií.

Televize (ještě to pořád existuje?) a současný životní styl podporuje nečinnost a obezitu. Výsledky můžeme vidět v ulicích na každém kroku. Mnoho lidí se zabydluje ve svých tělech, cvičí a regenerují je nejen pro svoji krásu, ale primární důvod je přesunout se do Království Ducha. S energetickým posunem pozorujeme hluboké změny, takže potřebujeme nový druh vibrací, potřebujeme integrovat nové kosmické úrovně a naše těla odráží naše Vědomí a to souvisí také s kondici. Takže máte-li nějaké zdravotní problémy, je čas na novou cvičební rutinu a změnu jídla na více Světelnou stravu. Léto je nejlepším obdobím začít aplikovat změny v oblasti fyzického zdraví, věnovat se více sobě, otužovat se, chodit bosí, jít si zaběhat a rozpomínat se, jaké to je žít v souladu s přirozeným životem.

Je na čase být v této oblasti zodpovědní, protože pokud se cítíte špatně, podívejte se na svůj jídelníček. Být otevřený a rozšiřovat obzory. Z vlastní zkušenosti vím, že změny přichází na denní bázi, včerejší rozhodnutí neplatí, a to v jakékoliv oblasti života a to neuvěřitelně rychlým tempem. Ačkoliv jsou to právě včerejší zkušenosti, na čem stavíme budoucnost.

Mnoho lidí se stravuje podle toho, co je právě „trendy“, ale to často nefunguje a po všem tom studování různých směrů stravování, které máme za sebou, je na čase ptát se těla v kontextu Světelné bytosti žijící na Zemi. Uvědomit si, že v souladu s naší jedinečností a unikátním tělem musíme probudit naši pevnou vůli, přestat se vymlouvat a začít se zajímat, které potraviny jsou pro náš posun nejlepší, tak abychom obsáhli plnou nutriční hodnotu potřebnou pro zdravé tělo. Ideální jsou ty, které mají ve složení jen jednu položku a to například mrkev, řepa, celer....... Podrobit se práci s tělem vnáší do těla energie kosmu a umožňuje energii pohybovat se všemi čakrami a dodávat potřebné údaje. Každý máme svůj osobní detailní plán pro tento život a každý z nás ví, co dělá a proč to dělá. Musíme být nároční, chceme-li iniciovat elitní cestu. Tím, pomáháme spustit probuzení u druhých lidí, ať přes osobní setkání nebo webové stránky. Přes náš elektromagnetismus k druhým vysíláme, kdo jsme, a tak ovlivňujeme všechny. A protože se tak těšíme a chceme sblížit s naší galaktickou rodinou, vysoké vibrační frekvence neboli jiný způsob, jak se pohybují molekuly v našem těle, je  důležitý.
Náš závazek je žít čistější a dokonalejší život. Přijmout zodpovědnost v oblastech, v kterých by nás to ani ve snu nenapadlo, mít Božské vedení v každé volbě. Je čas pustit se do nového objevování a hledání. Tento rok je úžasný a silný, přináší tolik kouzel a tolik růstu. Každý z nás na sebe bere riziko nového a neznámého. Čím více dovolíme, aby se Božská Láska proudila skrze nás, tím hlubší budou další zkušenosti.

Naše drahá Matka Země nás v tomto drahocenném ročním období obdarovává plodností a hojností a její plody na nás mají ty nejblahodárnější účinky, obzvlášť pokud jsou to plody původní. 

Mnoho štěstí na vaší cestě. Jsme v tom všichni společně.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova © mayskykalendar.blogspot.com

Srdečně děkuji srdcem smýšlejících lidí za dary, které podporují tyto stránky. Nechť se vám vaše laskavost a Láska vrátí mnohonásobně.

pondělí 7. srpna 2017


Pomáháme, aby Světelné vlny pronikaly na Zemi a 
otevřely novou rovinu alternativních způsobů Bytí, 
Mír a zrovnovážit zpolarizované mužské a ženské energie. 
Tyto gigantické vlny pomáhají ovlivňovat masy uvězněné v kontrolovaných frekvencích. 
Hmota je jen uvězněné Světlo. 
Je to myšlenka & záměr, co mění realitu. 
Využíváme svých tvořivých schopností skrze Světelný Zdroj, 
abychom katapultovali planetární svobodu. 

Velké Požehnání & Lásku & Vděčnost vám, 
kteří věnujete svůj drahocenný čas, energii Srdce, a zaměřujete 
pozornost na vytváření své osobní a
také globální reality.
neděle 6. srpna 2017

Být Pánem životní síly II. Mužská a Ženská síla.

Nacházíme se v jedinečném období, kdy nás Universální energie tlačí do nového životního cyklu. Jdeme do nového prostoru, kde jsme před tím ještě nikdy nechodili, ale vždy máme k dispozici vnitřní suflér. Chystáme se být Mistry nezmapovaného terénu v této celulární Evoluci, o které mluvilo mnoho Mistrů před námi, přesto žijeme svůj všední a jednoduchý život. Opouštíme staré způsoby myšlení, které vytváří uvnitř nás velký zmatek. Hodně jsme se změnili od roku 2012, naše vibrace je ve fázi spirituální extáze. Každý, kdo se nachází v naší přítomnosti je součástí této autentické vibrace, kterou štědře sdílíme. Tím vytváříme podporu a nový cyklus vztahů. Vytváříme dobrotivé frekvence. To, co není v rezonanci s námi se k nám ani dostat nemůže.

Máme pocit, že jsme vyšplhali po tolika Přechodových spouštěčích. Cítíme, že se naše cesty na určitých úrovních brzy dokončí. Vidíme, že naše tvrdá práce se vyplatila. Nicméně se to týká určité kapitoly, kterou se nyní zabýváme ve spolupráci s našimi vyššími Týmy.

Mnozí zapomínají na svůj úkol na Zemi a snaží se rychle dostat do vyšších úrovní. Jakmile je v růstu dosaženo určité vertikality, musí na aktuálním frekvenčním plató dojít také k horizontální práci, než budeme moci opět stoupat.

Stahovat světy do jednoho světa znamená mít nervovou soustavu ve skvělé formě, aby byla schopna přeložit život měnící informace, být stále uzemnění (jít ven a sednout si na zem, ke stromu, plavat…..). Naše těla jsou nejcennějším darem a pohyb je důležitý, aby probíhala oxidace, protože kyslík napájí kód DNA, aby se mohly informace přebudovat spolu s novým životním stylem, abychom se mohli kvalifikovat do vyšších dimenzionálních úrovní. Osobně se mohu podělit, že se mnou můj nefyzický Tým druhý rok spolupracuje při práci s tělem (i když s pracovními přestávkami) a cvičení, harmonizaci hormonálního systému, regulaci krevního cukru, metabolismu, kvalitním způsobu spánku, udržování vysoké energie, rehabilitace kostry přes cvičení, protože v kostech je uložena DNA. Práce s fyzickým biopočítačem je krásná věda.

Jsme vedeni ovládat sami sebe. Rychlé energie rychle posunují naše životy, dávno jsme si zvykli naslouchat intuitivním zprávám Ducha a vést naše kroky v souladu se Stvořitelem. Stojíme uprostřed osobního vortexu odkud vychází vše. Žít vysoký „duchovní“ život není cesta izolace, přesto existují Zdrojem dané určité hranice v souladu s Velkým Kosmickým Plánem a naším posláním. Způsob práce se odehrává v tichých rozhovorech se Stvořitelem, nikoliv před publikem, jak tomu bývalo zvykem v nižších dimenzích. Je to podobný způsob, kterým operuje galaktický inženýring při tvoření tzv. kruhů v obilí - bez obecenstva provádí kotvení frekvencí přes vysokou posvátnou geometrii a frekvenční matematiku.

Při každém setkání obdivujeme lidi, kteří hovoří bez filtrů z čistého srdce, učíme se ovlivňovat hmotu prostřednictvím energetických změn a transmutací. Stáváme se více a více alchymisty, jak se rozpomínáme na naši starodávnou sílu. Všechno, co právě potřebujeme je nám vždy k dispozici, takže: Proč se tak staráš o něco? Nemá to cenu, jakmile věříš své duši. 

Mnozí se připravují na posvátné svazky. Jedním z velkých nezmapovaných území jsou partnerské vztahy. V tomto tématu existuje velká spousta deziluzí, a tyto deziluze jsou nevědomě předávány z generace na generaci. Abychom mohli vstoupit do nejdůležitějšího dějství Vzestupu – partnerství, musíme si ozřejmit na jak vratkých základech byla tato tak velmi posvátná alchymie mezi Mužem a Ženou postavena. Pravá Láska jsou čistá kouzla, která nejprve kotvíme uvnitř sebe. Než dojde k setkání Muže a Ženy, Muži a Ženy musí rozkvést do úplné celistvosti femininních a maskulinních aspektů uvnitř sebe – k zažehnutí obou plamenů. Existuje mnoho pomýlení, co se významu dvojplamenů týká. Dvojplamen jsou dva plameny ( mužský a ženský) uvnitř každého z nás.

V kolektivní energii dochází k uzdravení a pochopení, protože uvnitř každého se odehrával velký konflikt mezi Mužem a Ženou. S ohledem na patriarchální hnutí, které na Zemi kdysi dávno vzniklo, došlo k roztříštěnosti, k velmi zablokované mužské energii u Mužů v druhé čakře, aby si Muž mohl vyzkoušet, jaké to je dominovat na mateřské lodi Země a u Žen došlo k blokaci v 5. čakře čili komunikaci. Během tisíců let došlo k velkému oddělení (rozvodu).

Aby mohla být zrozena celistvá partnerství, musí každý dojít k celistvosti uvnitř sebe prací na sobě. Ženy se musí naučit komunikovat o všem a Muži vnímat a cítit, oba se učí oddanosti a emocionální důvěře. Emoční vnímavost je tajemná indicie, která otevře frekvence pro sexualitu. Nicméně zneužíváním sexuality uvidíte sebe mimo sebe. Je na čase vyrůst ze starých mylných chápání sexuality. Sexualita je také brána do vyšších stavů Vědomí.

Dochází k určité frekvenční melodii, kde Ženy mnohem více vnímají srdcem a učí se vnímat Muže. Učí se být Stvořitelkami a neodolatelně silné a Muži Stvořitelé si dovolují být neodolatelně zranitelní. Na Zemi v podstatě neexistuje adekvátní vzor Muže a Ženy v plné životní síle. Celistvý Muž se spojí s celistvou Ženou. Bůh se spojí s Bohyní. Král s Královnou. Představa silné Ženy je zdeformována a představa zranitelného Muže je zdeformována. Celiství lidé nabízí jeden druhému prostor pro zkoumání. Stejná kvalita přitahuje stejnou kvalitu, čímž vniká zcela nová tvář důstojných Královských partnerství svrchovaného Krále a svrchované Královny, kteří pijí z kalicha Jednoty, věrnosti a oddanosti. Než k tomu všemu dojde, musí dojít k úplné celistvosti femininních a maskulinních aspektů uvnitř každého. Prací na této mikro úrovni dochází ke změně planetárních makroúrovní. Rozpouští se  sexuální vina a hanba.

Oddanost je stav Bytí, kde vše pochází z vyššího stavu Vědomí v hluboké přítomnosti. Nemá nic společného s nadbíháním, lichotkami, uctíváním. Uctívání je druh manipulace. Mnoho Žen nyní odmítá umlčení a začínají používat svůj Božský hlas, protože ví a cítí. Usedají na trůn vnitřního vládnutí Království, které je spravedlivé. Dokud není dosaženo úplné celistvosti, nechceme se zapojit do partnerství s nikým, protože se musí objevit někdo určitý, kdo je s námi vibračně sladěn. To je rozdíl mezi námi a účastníky Vzestupu, kteří se učí růst skrze vztahovou nerovnost.

Jako vždy zapojte se s námi do třicetiminutové nedělní meditační praxe v 17:11 a 20:11 SELČ zaměřené na ctnostný objekt Znovuzrození Země a jejích obyvatel, zlepšování Míru a hladký dimenzionální posun skrze vnitřní nirvánu a srdce naplněné zlatou frekvencí. Mnoho Požehnání a krásného dobrodružství na vaší životní cestě. Pečujte o sebe. Chcete-li podpořit tuto práci odkaz na dárcovství najdete na těchto stránkách. Mnoho Lásky, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova ©
mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 3. srpna 2017

Být Pánem života a životní síly.

Milovaní,

spojujeme se mnohem více s lidskou rodinou, s galaktickou rodinou, pronikáme mnohem hlouběji do hmoty. Vnímáme, že jsme galaktické rodině blíž a blíž. Kotvíme kvalitu a vyšší životní úroveň. Ze Zdrojového serveru stahujeme nová data, která jsou podpůrnou základnou nové frekvenční platformy  a dalším spouštěcím mechanizmem kódů a odpovědí uložených v buněčné prapaměti uvnitř našich těl. Duchovno přichází do popředí lidstva. Na planetu přichází stále silnější a silnější energie pro nezbytné uzdravení. Probouzí se mnoho nováčků, kteří neměli o vyšším Bytí ani potuchy. Část lidstva se vrací ke Světlu a zelenomodrý drahokam s názvem Země se zcela uzdraví.  Máme sílu otevírat druhým srdce a mysl, tak aby mohli vstoupit do nové reality a vyšších dimenzí. Jakmile Vědomí na planetě stoupá, problémy mizí automaticky.

Jeden po druhém nacházíme sílu, jak žít prostřednictvím své vlastní síly. Život ve službě pro všechny nám přináší zkušenosti a velkou radost, než kdybychom žili službu jen pro sebe. Čím větší je vaše radost, tím lépe zvládáte přechodové období. Meditovat, odpočívat nebo více spát může být v srpnu hozeným záchranným kruhem, protože aktuálně sílící chaos a nepořádek má své důležité místo v ukotvování nového systému a řádu.  Je na každém, zda se chce stát Mistrem svého vlastního života a existence a uvědomit si, že může vytvářet mnoho vlastních realit.


Kdo tvoří realitu, ve které žijete? Prostřednictvím Vzestupu se každý učí nacházet všechna zacyklení a všechno, čeho se drží. Lidé se učí přestat se ptát druhých, jak bylo na Zemi zvykem, ale ptát se sebe. Hledáním pravdy o sobě se nacházíme ve své Celistvosti.

Mnohem úžeji si uvědomujeme přítomnost Stvořitele uvnitř nás a mnoha Průvodců kolem nás. Lidé odhalují vlastní falešnou víru a učí se
verifikovat svou pravdu, objevují nové způsoby myšlení a sebe  Mistrovství, uvědomujíc si, že Vzestup je vlastní cesta po nekonečné evoluční spirále. Život je jeden velký objev učení a růst – uvědomění, že máme neomezené Vědomí v omezeném fyzickém těle.

Jakmile nosíme v hlavě myšlenky Lásky, nikdo nemůže snížit naše vibrace, záměry, emoce. Naše myšlenky vyzařují do naší aury a směrem do prostředí, kde žijeme. Když  jsme šťastní, tělo dokáže udržet mnoho Světla. Jakmile nalezneme toto Světlo uvnitř nás, okamžitě rozšiřujeme své Vědomí. Světlo je náš vnitřní vůdce. Toto silné Světlo uvnitř nás je děsivé pro ty, kteří chtějí ovládat druhé prostřednictvím své moci. Naše vnitřní síla je to nejhorší pro ty, kteří se rozhodli lhát a tím sloužit svým potřebám. Jakmile najdeme vnitřní sílu, cítíme pravdu svého vysokého srdce a s touto pravdou vidíme prostřednictvím třetího oka, jak žít. Fyzické oči jsou s třetím okem sjednoceny. Vidíme a čteme neviditelné, tak jak to bývalo na planetě v době, kdy existovala dvanáctišroubovicová DNA. Rezonance srdce umožňuje číst jakýkoliv energetický podpis a odhalit diskordantní energie.

Mnozí si uvědomují mnoho nedostatků v jejich životech. Jejich nedostatky se rovnají síle jejich Vědomí, přesto v nich zůstávají. Nedostatek hojnosti, prosperity, zdraví, přátel, domova, poslání, jasnosti, pohybu v přírodě, odhodlání, sebelásky, aktivity, akce, zdravého jídla, energie……. to všechno ale čeká na rozvinutí. Lidé se často soustředí na nedostatek než na zprávy, které jsou jim předkládány. Dovolte sami sobě vidět za zkušenost nedostatku a přestaňte ignorovat přítomnost Stvořitele uvnitř sebe. Strach ze změny omezuje schopnosti a neumožňuje dosahovat vyšších vibrací, stejně jako sebepochybnosti. Je neuvěřitelné, jak každá myšlenka, každá činnost, nespokojenost se sebou má velký vliv na Světelné tělo a vibraci.

Životní podmínky odráží stav Vědomí, to zahrnuje mimo jiné také místo, kde žijeme. Kdysi dávno jsme byli přiřazeni a dostali podrobnosti, v jaké části planety budeme kotvit vysoké Světlo, a díky svému nadání individuální roli a kartel s vysokou ochranou. Rozhodli jsme se pro místa, kde chybí Světlo a informovanost. Všichni zde děláme to, co děláme nejlépe. 

Někteří se spoléhají na veškerou pomoc Andělů, Nanebevzatých Mistrů, věnují pozornost mimozemským lodím, mimozemšťanům. Žijí pasivně, sledujíc různá svědectví. Pozorují, co dělají druzí, místo tvoření vlastního nového krásného života. To je fikce aka výlet do světa iluze. Mnozí na nižších úrovních se soustředí na energii vypočítavosti,  rafinovanosti a ironie, ale jejich život není založen na vlastní integritě, objevování vlastní identity, sebeovládání, pravdě, upřímnosti. Dívají se očima lineárního zákona přitažlivosti.

Existuje zatím velmi málo vztahů založených na pravdivosti a upřímnosti. Lidé se učí vytvářet zodpovědné vztahy, které nejsou založeny na vypočítavosti, prospěchářství, zištnosti.

Vzestup není o hledání v knihách nebo na internetu. Hledání informací je pouze prvotní část, která slouží k rozpomenutí, ale podstata je vlastní zážitek, aby se mohla probudit DNA. Takže aktivovat sami sebe skrze vlastní zkušenosti a zážitky, rozptýlit nesouhlasné kódy přesvědčení a odhalit nesoulad ve svém vlastním myšlení. Nikoliv přes vysávání druhých lidí (to dělá temná strana) ale kultivováním vlastní životní síly. Celistvosti může být  dosaženo jen vlastním úsilím. Nejtěžší je, aby se těžké věci přestaly dít, neříkat jim ne, prostě je přijmout a nevěnovat jim pozornost. Čemu věnujete svou pozornost – v tom leží největší síla. Každý okamžik a každou myšlenku nasměrovat k něčemu jinému. Musíme se naučit být pánem své životní síly.

Je náročné přijmout a dívat se, pokud se to týká nejbližších, ale také oni dělají svá vlastní rozhodnutí v tu chvíli pro jejich vývoj nejlepší. Jsme tu abychom svítili a zářili a umožnili druhým ubírat se jejich vlastní cestou. Je to jejich cesta, ne naše. Neneseme zodpovědnost za jejich rozhodnutí ale pouze a výhradně za svůj život, který může ovlivnit naše děti, rodinu, sousedy, spoluobčany, přátele, náhodná setkání.

Obrovské množství zážitků jsou zkušenosti, na kterých se staví autenticita. To, čím se stáváme určuje to, kam jdeme. Vzestup je především automatický výběr duše, jakmile jsme připraveni, součástí zkušenosti lidství a elevace ve fyzickém těle s pěstováním životní síly. Mnoho lidí se zaměřuje pouze na duchovní růst, zapomínají na kultivaci fyzického těla. Cvičení a strava mají velký vliv na vibraci a DNA. Životní síla je souhrn všech úrovní toho, kdo jsme. Jít a žít v souladu s jádrem duše. Fyzické tělo je nástroj pro růst Vědomí a multidimenzionality tzn. s napojením na nekonečný Zdroj Všeho tak, že naše frekvence neustále roste. Dělat malé změny je někdy velkou životní výzvou.

Naše vibrace jsou velmi vysoké a velmi často přitahujeme zkušenosti nezralých aspektů, které jsou součástí lidské zkušenosti. Musíme jimi projít, abychom mohli ztělesňovat ještě vyšší Světlo. Často hrajeme různé role na jevišti, v různých vztazích a komunikacích. Skutečný posun je založen na zvládnutí sebe sama. Neklademe-li sami sobě otázky, nebudeme dostávat odpovědi určené jen pro nás. 

Učíme si být suverénní a v Lásce jsme nekompromisní, protože jsme přišli uzákonit pravděpodobnost nové reality, aktivovat paměť a posunout lidské hodnoty. Procházíme náročným obdobím, jako iniciací kosmického Krista, zatímco někteří procházejí náročným obdobím z důvodů své karmy. To je velký rozdíl.

Na Zemi dochází k regenezi královského biogenetického kódu. To, co lidstvo interpretuje jako královské aspekty, jsou zpřeházené genetické kódy a dvojitá šroubovice DNA. Světelní vyslanci s vysokými vibracemi zasévají na Zemi pravdivé královské šablony. Rozpomínají se na své pravé královské atributy jako je moudrost a velké úsilí, autorita, respekt, spravedlnost, vyživující Láska, sebevědomí, práce pro dobro všech, vysoký charakter srdce, sebevědomá pokora, ušlechtilost, vděčnost vedoucí k všehohojnosti, vnitřní znalosti, určitá hrdost a velká disciplína.

Být v přírodě, parku, v zahradě přináší tak důležitý klid a pohyb v souladných energiích, uvědomovat si spřízněnost se Stvořitelem. Jsem velmi vděčná, že žiji v sousedství chráněné biosférické rezervace, která je jednou z bohatých částí biodiverzity Čech, která nebyla tak dalece narušena lidskou činnosti. Pobývat co nejčastěji v přírodě ve společnosti království elementálů umožňuje vychutnávat čisté prostředí bez výfukových plynů, zatěžujících energií, továren, wifi, umožňuje mnohem snazší rozpomínání se, komunikaci s vyššími úrovněmi a zvyšování vibrace. 

Vzestupujícím pomáháme nejvíce tím, že se zaměřujeme na naši práci. Tím jsme světu nejprospěšnější a před jakýmkoliv názorem je třeba vidět celý obraz našeho života. Pokud chceme uzdravit bolest našeho národa, pak jedině příkladným životem. Náš vztah a chápání je nadnárodní.

Pokud zrcadlíte svůj život způsobem, který považujete za nežádoucí, Mayský kalendář a osobní Mayská matrice, která odhaluje osobní evoluční kód, pomáhá s energetickou modulací na vyšší oktávu, pomáhá najít temné oblasti, přijmout je s vděčností a učinit je křišťálově čistými,  a stát se svědkem nádherné změny vyvíjejícího života. Růst nemůže být jednodušší.

Neodkládejte vlastní blaho. Buďte inspirací pro druhé tím, co milujete vytvářet s hlubším sebepoznáváním, sebeuspokojováním a sebevyjadřováním. Jsme silní svrchovaní a svobodní. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
mayskykalendar.blogspot.com

Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost. Srdečně děkuji srdcem smýšlejících lidí za dary, které podporují tyto stránky, aby mohly fungovat zdarma. Nechť se vám vaše laskavost vrátí mnohonásobně.