VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 3. srpna 2017

Být Pánem života a životní síly.

Milovaní,

spojujeme se mnohem více s lidskou rodinou, s galaktickou rodinou, pronikáme mnohem hlouběji do hmoty. Vnímáme, že jsme galaktické rodině blíž a blíž. Kotvíme kvalitu a vyšší životní úroveň. Ze Zdrojového serveru stahujeme nová data, která jsou podpůrnou základnou nové frekvenční platformy  a dalším spouštěcím mechanizmem kódů a odpovědí uložených v buněčné prapaměti uvnitř našich těl. Duchovno přichází do popředí lidstva. Na planetu přichází stále silnější a silnější energie pro nezbytné uzdravení. Probouzí se mnoho nováčků, kteří neměli o vyšším Bytí ani potuchy. Část lidstva se vrací ke Světlu a zelenomodrý drahokam s názvem Země se zcela uzdraví.  Máme sílu otevírat druhým srdce a mysl, tak aby mohli vstoupit do nové reality a vyšších dimenzí. Jakmile Vědomí na planetě stoupá, problémy mizí automaticky.

Jeden po druhém nacházíme sílu, jak žít prostřednictvím své vlastní síly. Život ve službě pro všechny nám přináší zkušenosti a velkou radost, než kdybychom žili službu jen pro sebe. Čím větší je vaše radost, tím lépe zvládáte přechodové období. Meditovat, odpočívat nebo více spát může být v srpnu hozeným záchranným kruhem, protože aktuálně sílící chaos a nepořádek má své důležité místo v ukotvování nového systému a řádu.  Je na každém, zda se chce stát Mistrem svého vlastního života a existence a uvědomit si, že může vytvářet mnoho vlastních realit.


Kdo tvoří realitu, ve které žijete? Prostřednictvím Vzestupu se každý učí nacházet všechna zacyklení a všechno, čeho se drží. Lidé se učí přestat se ptát druhých, jak bylo na Zemi zvykem, ale ptát se sebe. Hledáním pravdy o sobě se nacházíme ve své Celistvosti.

Mnohem úžeji si uvědomujeme přítomnost Stvořitele uvnitř nás a mnoha Průvodců kolem nás. Lidé odhalují vlastní falešnou víru a učí se
verifikovat svou pravdu, objevují nové způsoby myšlení a sebe  Mistrovství, uvědomujíc si, že Vzestup je vlastní cesta po nekonečné evoluční spirále. Život je jeden velký objev učení a růst – uvědomění, že máme neomezené Vědomí v omezeném fyzickém těle.

Jakmile nosíme v hlavě myšlenky Lásky, nikdo nemůže snížit naše vibrace, záměry, emoce. Naše myšlenky vyzařují do naší aury a směrem do prostředí, kde žijeme. Když  jsme šťastní, tělo dokáže udržet mnoho Světla. Jakmile nalezneme toto Světlo uvnitř nás, okamžitě rozšiřujeme své Vědomí. Světlo je náš vnitřní vůdce. Toto silné Světlo uvnitř nás je děsivé pro ty, kteří chtějí ovládat druhé prostřednictvím své moci. Naše vnitřní síla je to nejhorší pro ty, kteří se rozhodli lhát a tím sloužit svým potřebám. Jakmile najdeme vnitřní sílu, cítíme pravdu svého vysokého srdce a s touto pravdou vidíme prostřednictvím třetího oka, jak žít. Fyzické oči jsou s třetím okem sjednoceny. Vidíme a čteme neviditelné, tak jak to bývalo na planetě v době, kdy existovala dvanáctišroubovicová DNA. Rezonance srdce umožňuje číst jakýkoliv energetický podpis a odhalit diskordantní energie.

Mnozí si uvědomují mnoho nedostatků v jejich životech. Jejich nedostatky se rovnají síle jejich Vědomí, přesto v nich zůstávají. Nedostatek hojnosti, prosperity, zdraví, přátel, domova, poslání, jasnosti, pohybu v přírodě, odhodlání, sebelásky, aktivity, akce, zdravého jídla, energie……. to všechno ale čeká na rozvinutí. Lidé se často soustředí na nedostatek než na zprávy, které jsou jim předkládány. Dovolte sami sobě vidět za zkušenost nedostatku a přestaňte ignorovat přítomnost Stvořitele uvnitř sebe. Strach ze změny omezuje schopnosti a neumožňuje dosahovat vyšších vibrací, stejně jako sebepochybnosti. Je neuvěřitelné, jak každá myšlenka, každá činnost, nespokojenost se sebou má velký vliv na Světelné tělo a vibraci.

Životní podmínky odráží stav Vědomí, to zahrnuje mimo jiné také místo, kde žijeme. Kdysi dávno jsme byli přiřazeni a dostali podrobnosti, v jaké části planety budeme kotvit vysoké Světlo, a díky svému nadání individuální roli a kartel s vysokou ochranou. Rozhodli jsme se pro místa, kde chybí Světlo a informovanost. Všichni zde děláme to, co děláme nejlépe. 

Někteří se spoléhají na veškerou pomoc Andělů, Nanebevzatých Mistrů, věnují pozornost mimozemským lodím, mimozemšťanům. Žijí pasivně, sledujíc různá svědectví. Pozorují, co dělají druzí, místo tvoření vlastního nového krásného života. To je fikce aka výlet do světa iluze. Mnozí na nižších úrovních se soustředí na energii vypočítavosti,  rafinovanosti a ironie, ale jejich život není založen na vlastní integritě, objevování vlastní identity, sebeovládání, pravdě, upřímnosti. Dívají se očima lineárního zákona přitažlivosti.

Existuje zatím velmi málo vztahů založených na pravdivosti a upřímnosti. Lidé se učí vytvářet zodpovědné vztahy, které nejsou založeny na vypočítavosti, prospěchářství, zištnosti.

Vzestup není o hledání v knihách nebo na internetu. Hledání informací je pouze prvotní část, která slouží k rozpomenutí, ale podstata je vlastní zážitek, aby se mohla probudit DNA. Takže aktivovat sami sebe skrze vlastní zkušenosti a zážitky, rozptýlit nesouhlasné kódy přesvědčení a odhalit nesoulad ve svém vlastním myšlení. Nikoliv přes vysávání druhých lidí (to dělá temná strana) ale kultivováním vlastní životní síly. Celistvosti může být  dosaženo jen vlastním úsilím. Nejtěžší je, aby se těžké věci přestaly dít, neříkat jim ne, prostě je přijmout a nevěnovat jim pozornost. Čemu věnujete svou pozornost – v tom leží největší síla. Každý okamžik a každou myšlenku nasměrovat k něčemu jinému. Musíme se naučit být pánem své životní síly.

Je náročné přijmout a dívat se, pokud se to týká nejbližších, ale také oni dělají svá vlastní rozhodnutí v tu chvíli pro jejich vývoj nejlepší. Jsme tu abychom svítili a zářili a umožnili druhým ubírat se jejich vlastní cestou. Je to jejich cesta, ne naše. Neneseme zodpovědnost za jejich rozhodnutí ale pouze a výhradně za svůj život, který může ovlivnit naše děti, rodinu, sousedy, spoluobčany, přátele, náhodná setkání.

Obrovské množství zážitků jsou zkušenosti, na kterých se staví autenticita. To, čím se stáváme určuje to, kam jdeme. Vzestup je především automatický výběr duše, jakmile jsme připraveni, součástí zkušenosti lidství a elevace ve fyzickém těle s pěstováním životní síly. Mnoho lidí se zaměřuje pouze na duchovní růst, zapomínají na kultivaci fyzického těla. Cvičení a strava mají velký vliv na vibraci a DNA. Životní síla je souhrn všech úrovní toho, kdo jsme. Jít a žít v souladu s jádrem duše. Fyzické tělo je nástroj pro růst Vědomí a multidimenzionality tzn. s napojením na nekonečný Zdroj Všeho tak, že naše frekvence neustále roste. Dělat malé změny je někdy velkou životní výzvou.

Naše vibrace jsou velmi vysoké a velmi často přitahujeme zkušenosti nezralých aspektů, které jsou součástí lidské zkušenosti. Musíme jimi projít, abychom mohli ztělesňovat ještě vyšší Světlo. Často hrajeme různé role na jevišti, v různých vztazích a komunikacích. Skutečný posun je založen na zvládnutí sebe sama. Neklademe-li sami sobě otázky, nebudeme dostávat odpovědi určené jen pro nás. 

Učíme si být suverénní a v Lásce jsme nekompromisní, protože jsme přišli uzákonit pravděpodobnost nové reality, aktivovat paměť a posunout lidské hodnoty. Procházíme náročným obdobím, jako iniciací kosmického Krista, zatímco někteří procházejí náročným obdobím z důvodů své karmy. To je velký rozdíl.

Na Zemi dochází k regenezi královského biogenetického kódu. To, co lidstvo interpretuje jako královské aspekty, jsou zpřeházené genetické kódy a dvojitá šroubovice DNA. Světelní vyslanci s vysokými vibracemi zasévají na Zemi pravdivé královské šablony. Rozpomínají se na své pravé královské atributy jako je moudrost a velké úsilí, autorita, respekt, spravedlnost, vyživující Láska, sebevědomí, práce pro dobro všech, vysoký charakter srdce, sebevědomá pokora, ušlechtilost, vděčnost vedoucí k všehohojnosti, vnitřní znalosti, určitá hrdost a velká disciplína.

Být v přírodě, parku, v zahradě přináší tak důležitý klid a pohyb v souladných energiích, uvědomovat si spřízněnost se Stvořitelem. Jsem velmi vděčná, že žiji v sousedství chráněné biosférické rezervace, která je jednou z bohatých částí biodiverzity Čech, která nebyla tak dalece narušena lidskou činnosti. Pobývat co nejčastěji v přírodě ve společnosti království elementálů umožňuje vychutnávat čisté prostředí bez výfukových plynů, zatěžujících energií, továren, wifi, umožňuje mnohem snazší rozpomínání se, komunikaci s vyššími úrovněmi a zvyšování vibrace. 

Vzestupujícím pomáháme nejvíce tím, že se zaměřujeme na naši práci. Tím jsme světu nejprospěšnější a před jakýmkoliv názorem je třeba vidět celý obraz našeho života. Pokud chceme uzdravit bolest našeho národa, pak jedině příkladným životem. Náš vztah a chápání je nadnárodní.

Pokud zrcadlíte svůj život způsobem, který považujete za nežádoucí, Mayský kalendář a osobní Mayská matrice, která odhaluje osobní evoluční kód, pomáhá s energetickou modulací na vyšší oktávu, pomáhá najít temné oblasti, přijmout je s vděčností a učinit je křišťálově čistými,  a stát se svědkem nádherné změny vyvíjejícího života. Růst nemůže být jednodušší.

Neodkládejte vlastní blaho. Buďte inspirací pro druhé tím, co milujete vytvářet s hlubším sebepoznáváním, sebeuspokojováním a sebevyjadřováním. Jsme silní svrchovaní a svobodní. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
mayskykalendar.blogspot.com

Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost. Srdečně děkuji srdcem smýšlejících lidí za dary, které podporují tyto stránky, aby mohly fungovat zdarma. Nechť se vám vaše laskavost vrátí mnohonásobně.