VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

neděle 6. srpna 2017

Být Pánem životní síly II. Mužská a Ženská síla.

Nacházíme se v jedinečném období, kdy nás Universální energie tlačí do nového životního cyklu. Jdeme do nového prostoru, kde jsme před tím ještě nikdy nechodili, ale vždy máme k dispozici vnitřní suflér. Chystáme se být Mistry nezmapovaného terénu v této celulární Evoluci, o které mluvilo mnoho Mistrů před námi, přesto žijeme svůj všední a jednoduchý život. Opouštíme staré způsoby myšlení, které vytváří uvnitř nás velký zmatek. Hodně jsme se změnili od roku 2012, naše vibrace je ve fázi spirituální extáze. Každý, kdo se nachází v naší přítomnosti je součástí této autentické vibrace, kterou štědře sdílíme. Tím vytváříme podporu a nový cyklus vztahů. Vytváříme dobrotivé frekvence. To, co není v rezonanci s námi se k nám ani dostat nemůže.

Máme pocit, že jsme vyšplhali po tolika Přechodových spouštěčích. Cítíme, že se naše cesty na určitých úrovních brzy dokončí. Vidíme, že naše tvrdá práce se vyplatila. Nicméně se to týká určité kapitoly, kterou se nyní zabýváme ve spolupráci s našimi vyššími Týmy.

Mnozí zapomínají na svůj úkol na Zemi a snaží se rychle dostat do vyšších úrovní. Jakmile je v růstu dosaženo určité vertikality, musí na aktuálním frekvenčním plató dojít také k horizontální práci, než budeme moci opět stoupat.

Stahovat světy do jednoho světa znamená mít nervovou soustavu ve skvělé formě, aby byla schopna přeložit život měnící informace, být stále uzemnění (jít ven a sednout si na zem, ke stromu, plavat…..). Naše těla jsou nejcennějším darem a pohyb je důležitý, aby probíhala oxidace, protože kyslík napájí kód DNA, aby se mohly informace přebudovat spolu s novým životním stylem, abychom se mohli kvalifikovat do vyšších dimenzionálních úrovní. Osobně se mohu podělit, že se mnou můj nefyzický Tým druhý rok spolupracuje při práci s tělem (i když s pracovními přestávkami) a cvičení, harmonizaci hormonálního systému, regulaci krevního cukru, metabolismu, kvalitním způsobu spánku, udržování vysoké energie, rehabilitace kostry přes cvičení, protože v kostech je uložena DNA. Práce s fyzickým biopočítačem je krásná věda.

Jsme vedeni ovládat sami sebe. Rychlé energie rychle posunují naše životy, dávno jsme si zvykli naslouchat intuitivním zprávám Ducha a vést naše kroky v souladu se Stvořitelem. Stojíme uprostřed osobního vortexu odkud vychází vše. Žít vysoký „duchovní“ život není cesta izolace, přesto existují Zdrojem dané určité hranice v souladu s Velkým Kosmickým Plánem a naším posláním. Způsob práce se odehrává v tichých rozhovorech se Stvořitelem, nikoliv před publikem, jak tomu bývalo zvykem v nižších dimenzích. Je to podobný způsob, kterým operuje galaktický inženýring při tvoření tzv. kruhů v obilí - bez obecenstva provádí kotvení frekvencí přes vysokou posvátnou geometrii a frekvenční matematiku.

Při každém setkání obdivujeme lidi, kteří hovoří bez filtrů z čistého srdce, učíme se ovlivňovat hmotu prostřednictvím energetických změn a transmutací. Stáváme se více a více alchymisty, jak se rozpomínáme na naši starodávnou sílu. Všechno, co právě potřebujeme je nám vždy k dispozici, takže: Proč se tak staráš o něco? Nemá to cenu, jakmile věříš své duši. 

Mnozí se připravují na posvátné svazky. Jedním z velkých nezmapovaných území jsou partnerské vztahy. V tomto tématu existuje velká spousta deziluzí, a tyto deziluze jsou nevědomě předávány z generace na generaci. Abychom mohli vstoupit do nejdůležitějšího dějství Vzestupu – partnerství, musíme si ozřejmit na jak vratkých základech byla tato tak velmi posvátná alchymie mezi Mužem a Ženou postavena. Pravá Láska jsou čistá kouzla, která nejprve kotvíme uvnitř sebe. Než dojde k setkání Muže a Ženy, Muži a Ženy musí rozkvést do úplné celistvosti femininních a maskulinních aspektů uvnitř sebe – k zažehnutí obou plamenů. Existuje mnoho pomýlení, co se významu dvojplamenů týká. Dvojplamen jsou dva plameny ( mužský a ženský) uvnitř každého z nás.

V kolektivní energii dochází k uzdravení a pochopení, protože uvnitř každého se odehrával velký konflikt mezi Mužem a Ženou. S ohledem na patriarchální hnutí, které na Zemi kdysi dávno vzniklo, došlo k roztříštěnosti, k velmi zablokované mužské energii u Mužů v druhé čakře, aby si Muž mohl vyzkoušet, jaké to je dominovat na mateřské lodi Země a u Žen došlo k blokaci v 5. čakře čili komunikaci. Během tisíců let došlo k velkému oddělení (rozvodu).

Aby mohla být zrozena celistvá partnerství, musí každý dojít k celistvosti uvnitř sebe prací na sobě. Ženy se musí naučit komunikovat o všem a Muži vnímat a cítit, oba se učí oddanosti a emocionální důvěře. Emoční vnímavost je tajemná indicie, která otevře frekvence pro sexualitu. Nicméně zneužíváním sexuality uvidíte sebe mimo sebe. Je na čase vyrůst ze starých mylných chápání sexuality. Sexualita je také brána do vyšších stavů Vědomí.

Dochází k určité frekvenční melodii, kde Ženy mnohem více vnímají srdcem a učí se vnímat Muže. Učí se být Stvořitelkami a neodolatelně silné a Muži Stvořitelé si dovolují být neodolatelně zranitelní. Na Zemi v podstatě neexistuje adekvátní vzor Muže a Ženy v plné životní síle. Celistvý Muž se spojí s celistvou Ženou. Bůh se spojí s Bohyní. Král s Královnou. Představa silné Ženy je zdeformována a představa zranitelného Muže je zdeformována. Celiství lidé nabízí jeden druhému prostor pro zkoumání. Stejná kvalita přitahuje stejnou kvalitu, čímž vniká zcela nová tvář důstojných Královských partnerství svrchovaného Krále a svrchované Královny, kteří pijí z kalicha Jednoty, věrnosti a oddanosti. Než k tomu všemu dojde, musí dojít k úplné celistvosti femininních a maskulinních aspektů uvnitř každého. Prací na této mikro úrovni dochází ke změně planetárních makroúrovní. Rozpouští se  sexuální vina a hanba.

Oddanost je stav Bytí, kde vše pochází z vyššího stavu Vědomí v hluboké přítomnosti. Nemá nic společného s nadbíháním, lichotkami, uctíváním. Uctívání je druh manipulace. Mnoho Žen nyní odmítá umlčení a začínají používat svůj Božský hlas, protože ví a cítí. Usedají na trůn vnitřního vládnutí Království, které je spravedlivé. Dokud není dosaženo úplné celistvosti, nechceme se zapojit do partnerství s nikým, protože se musí objevit někdo určitý, kdo je s námi vibračně sladěn. To je rozdíl mezi námi a účastníky Vzestupu, kteří se učí růst skrze vztahovou nerovnost.

Jako vždy zapojte se s námi do třicetiminutové nedělní meditační praxe v 17:11 a 20:11 SELČ zaměřené na ctnostný objekt Znovuzrození Země a jejích obyvatel, zlepšování Míru a hladký dimenzionální posun skrze vnitřní nirvánu a srdce naplněné zlatou frekvencí. Mnoho Požehnání a krásného dobrodružství na vaší životní cestě. Pečujte o sebe. Chcete-li podpořit tuto práci odkaz na dárcovství najdete na těchto stránkách. Mnoho Lásky, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova ©
mayskykalendar.blogspot.com