VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 26. září 2017

Celosvětové Nedělní Meditace

Milovaní,

přidejte se k největší celosvětové meditaci. Meditace pomáhají harmonizovat a vyvažovat zesilující proces Vzestupu pro lidstvo spojením ochotných  srdcí. Harmonizace probíhá přes Kristovské Já, Vyšší Já a vnitřní klid. Je to také způsob, jak se setkat se svým skutečným pravdivým Já.

Pochopit, kdo jsme, a najít pravdu o sobě, vyžaduje neuvěřitelné množství introspektivní práce a hledání uvnitř sebe – minimum času hledání venku, maximum času hledání v našem jádru. Meditace trénuje mozek a otevírá Vědomí. Meditace ve stavu théta umožňuje prozření, probuzení, pochopení, prohlubuje se intuice a schopnost rozpomenutí na své kořeny. Meditace se záměrem manifestace umožňuje stavět svůj vlastní svět na vnitřní energii a na tomto základu stavět vnější svět. Je to způsob tréninku mysli se samoléčebnou silou, kdy se do těla vlévá Světelný proud ambrózie, klid a radost.

Z vyššího pohledu na aktuální změny je praktikování společných meditací vyžadováno. Naše Bohoslužba přispívá k urychlení Vzestupu a ve vývoji lidské Evoluce, a to je také důvod proč jsme teď a tady. Srdečně vás zvu na největší pravidelnou celosvětovou meditaci. Meditace pomáhají urychlení Míru na planetě a kolektivu procházet změnami s lehkostí. Vyšší časové osy kotvíme přes vyšší čisté Vědomí. Spojme se se všemi lidskými srdci, jádrem Země, Sluncem galaktickým centrem a čistým Zdrojem přes srdeční centrum každou neděli pro nejvyšší dobro všech zúčastněných pro dosažení co nejhladšího průběhu změn, aby nedocházelo k dimenzionálnímu rozkolu a posouvali jsme se jako jedna skupina. Světlo procházející fyzickou strukturou mění uhlíkovou strukturu buněk na krystalickou. Spojujeme se ve dvou 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 SEČ a 20:11 SELČ. Je to celoplanetární aktivita mnoha komunit, časy jsou v našem časovém pásmu takové, jaké jsou.
NÁVRH NA MEDITACI

Pohodlně se položte a spojte se svým srdcem. Jemně nadechujte do svého srdce. Uvědomte si, že máte kolem sebe ochranný energetický prostor, v němž budete meditovat, odpočívat, omlazovat se a obnovovat sebe i Zemi. Dýchejte přímo do buněk srdce. S každým nádechem a výdechem se uvolňujte. Vnímejte teplo ve svém srdci. Jakmile se vědomě zaměříte na srdce, buňky ve vašem srdci i těle se začínají otevírat. Skrze srdce se spojujete sami se sebou, se svojí pravdivou podstatou – unikátní esencí duše. Vaše srdce se otevírá jako rozvíjející květ. Tento květ vyzařuje zlato-stříbrno-krystalické Světlo Lásky ve tvaru spirály. Pozorujte tyto spirály. Veďte toto Světlo a Lásku směrem ke Slunci a dále přeneste pozornost a Vědomí a tuto energetickou spirální energii dál směrem k Centrálnímu Slunci naší Galaxie, které se nazývá Alcyon, dále ke Zdroji. Představujte si, jak se k vám ze Zdroje vrací zpět Láska a Světlo, také z Centrálního Slunce a Slunce v naší Sluneční soustavě. Propojte své srdce s krystalickou planetární mřížkou a jádrem Matky Země. Při pravidelném dýchání si můžete vytvořit Světelný sloup, který vás od této doby bude spojovat se Zdrojem. Budete vnímat, že se vaše vibrace zvyšují. Nyní si začínáte uvědomovat, že vaše vibrace Lásky a Světla je mnohem vyšší. Přijímejte tyto dary a kdykoliv obnovte své nádherné Světlo. Jste obklopeni láskyplnou energií a v tomto prostoru se nachází jen čistá Láska, tím se rozšiřujete do oceánu Jednoty. Dýchejte a zůstaňte uvolnění. Vnímejte, že jste propojeni s Vyšší Inteligencí Světla.

Dále můžete tuto jemnou vysokofrekvenční energii použít k léčení svého těla, situací a lidí, s kterými máte problém nebo se můžete otevřít energii sebeodpuštění, pokud jste ochotni. Dovolte si propustit bolesti a bloky. Jak se otevíráte sebelásce a Lásce, bloky se začínají rozpouštět. Vaše srdce a Láska znovu ožívá, jak se vydáváte na cestu sebeuzdravení. Veďte Vědomí a postupně rozpouštějte všechny usazeniny v těle. Navažte vztah se svými buňkami. Vnímejte, jak energie Světla a Lásky rozpouští v těle problémy. Prosviťte zlato-bílým třpytivým Světlem i situace, které vám způsobily bolest. Zaměřte se na orgány, svaly, kosterní soustavu. Dýchejte a představujte si, jak se buňky začínají čistit a rozšiřovat. Nechte vynořit všechny pocity. Stále dýchejte do svých buněk. Jak cestujete Vědomím ve svém těle a nacházíte-li usazeniny a bloky s temnou energií, zvolte barvu Světla, které vnesete svým Vědomím do dané části těla. Tato barva se začne měnit a část těla se začne prosvětlovat. Vnímejte jak bolest opouští vaše tělo. To je součástí léčení. Tuto část těla tak oživujete. Stále jemně dýchejte, vychutnávejte si tento okamžik. Jakmile jste zcela uvolněni, proneste vámi zvolené afirmace např. ….. od tohoto okamžiku jsme zcela zdráv. Tak se staň! Dovolte si setrvat v tomto sebepečujícím prostoru, jak dlouho je vám příjemné.

Můžete také zhmotňovat přání srdce. Zhmotňování probíhá prostřednictvím vašeho srdce. Srdce i buňky se rozzáří a zrodí se v nich vášeň, radost a živost. Stále vše jemně prodýchávejte. Nyní si představte, co budete manifestovat. Buňky vašeho těla reagují na zhmotňování. S tím, jak dýcháte, si uvědomujete, že energie vašeho tvoření prochází srdcem, srdeční čakra se rozšiřuje. Stále dýchejte a spojujte se s předlohou ve vaší představivosti. Přijměte toto své dílo a dovolte této energii, aby dál žila svým vlastním životem. Nezapomeňte, že vaše přání jsou přání srdce. Otevřete se přijímání svého výtvoru - jak se ukotvuje ve hmotném světě. Stále jste plně v okamžiku přítomnosti Teď a Tady. Tím, že dýcháte do svého výtvoru ve formě vize, se tato vize formuje. Staniž se. Setrvejte v tomto nádherném stavu klidu, jak je vám příjemné. Poděkujte s vděčností po každé meditaci.

Příjemný zážitek, den naplněný klidem a radostí.

pátek 22. září 2017


Brána Podzimní Rovnodennosti. Rok 2017 - rok důsledného Vzestupu.

Milovaní,

nacházíme se v čase Podzimní Rovnodennosti. Vstupujeme do dalšího multidimenzionálního sloučení. Zesílení galaktické iniciativy urychluje cestu. Evoluční plán lidských bytostí je založen na vzrůstání Světla, aby lidé vyvíjeli svou multidimenzionalitu a mnohotalentovanost. Držíme srdce dokořán vždycky, kdykoliv vstupujeme do neznámých území. Energie v tomto roce dělají skvělou práci. Podzimní Rovnodennost přináší velké uvolnění z temnoty, Milost, osvobození, znovuzískání právoplatnosti důstojného lidského života, Světla a spojení s čistými úrovněmi Krista.

Naše cesta je jasnější, vzkříšení v tichosti mlčení s energetickou zlatou korunu na hlavě. Slunce nyní vysílá velmi vylepšenou energii. Jsme jako počítačový server pevně připojený ke Změně. Nasávejte a pijte tyto energie do plné sytosti. Je důležité být klidní, vyrovnaní, uvolnění a přizpůsobovat se 24/7 vyšším úrovním. Osobně vnímám přesouvání do komfortnější zóny i přes každodenní přebíhání mezi světy, je to mnohem pohodlnější. Jsme stále zaměřeni na interpretování osobních/globálních vizí. Budujeme silnou budoucnost. 

Změna je docela drsná, ale záleží, k jakému posunu jste se přihlásili. Mnozí se cítí vyčerpaní, je to takové, jaké to je. Některé silné vlny slouží jako energetický katapult pro všechny. Mnoho lidí čeká nebo očekává, to není součástí vyšší časové osy. Vnímáte-li diskomfort meditace, meditace, meditace, odpočinek, pobyt na Slunci. Spoluvytvářením Jednoty se spojují miliony lidí ve snaze pomoci Zemi i lidské rase v posunu. Dochází k hmatatelnému fúzování 5D / 3D. Přechodem do 5D přechází Země i její obyvatele do místa klidu a soucitu. Mnozí přehodnocují priority, restrukturalizují své vedení. Každý starý energetický otisk je převrácen a aktivuje neaktivní cestu Kristova Vědomí. Probuzený a vzestupující kolektiv má obrovskou sílu. 

Změny ovlivňuje Země a Slunce. Země je vědomá entita, velmi vědomá entita a dělá to nejlepší pro své obyvatele. Přírodní katastrofy jsou odrazem životního stylu obyvatelstva. Požehnání všem zemřelým, kteří vstupují do vyšší energetické podoby. Je to volba duše.

Posun nebo doba skoku, evoluční upgready a Vzestup byly diskutovány ve starověkých kulturách před tisíci lety a v duchovních kruzích mnoho let. Galaktické Vlny se objevují mnoho desetiletí a od roku 2012 se nacházíme v jedinečném momentu. Probíhá demontáž starých systémů a zrod nových úrovní, tím, jak tiše vytváříme Evoluční změny. Tato velká příležitost je na nás. Asistujeme tomu, aby se Nový Věk dostal do společnosti. Láska je technologie Světla a inteligence Zdroje.

Aby cesta probíhala komfortně a aktivovala se 12ti vláknová DNA, je třeba dělat dietní změny a čistit systém dostatečným okysličováním buněk. Udržujte svou páteř v dokonalém stavu, protože Láska pulzuje přes páteř a vzestupujeme ve fyzickém těle a v jakém stavu je vaše fyzické vozidlo, jakkoliv si připadáte duchovní, takový je a bude váš další Vzestup. Nulový bod se stává stále náročnější, takže dbejte dobře na to, abyste drželi krok. Buďte obezřetní, než zaplatíte někomu za „aktivaci DNA“, protože aktivace DNA je součástí Evolučního posunu.

Abychom našli své zdraví, musíme najít správný přístup ke svému tělu. Mít ohromný smysl pro bezstarostnost, zájem udržovat své zájmy čisté a obrovskou odvahu. Cokoliv vám brání se posunout, je vždy myšlenka. Čím dříve to změníte, tím dříve budete ze sebe mít radost. Součástí iniciace Vědomí, abychom našli svoji sílu, je projít toxickou očistou. Osobně jsme praktikovala půsty a pití zeleninových a zelených šťáv. Zjistila jsem za posledních pár měsíců, že cvičební disciplína obden silových tréninků prokládaných odpočinkem v přírodě s každodenním pobytem na Slunci, kreativitou, uzemňováním, poskytují velké pohodlí mému nervovému systému a fyzickému tělu při přemosťování s nutnou stabilitou.

Měnící se endokrinní systém je zodpovědný za chemické odpovědi emocionálních voleb. Endokrinní systém se vyvíjí spolu s DNA. Produkuje nové substance, které nás vedou do vyšších frekvenčních oblastí, děje se mnoho subatomárních změn, jak fotony omlazují naše tělo. Konkrétně je toto omlazování prováděno okysličováním buněk při hlubokém dýchání – tím se čistí krev. S pomocí bylin nebo kyslíku. To vše působí na aktivaci mozku, a vyšší formy inteligence s reorganizováním genetiky, to jsou klíče k otevření spících oblastí. Lidé to poznají tím, že mají chuť pobývat stále více v okamžiku přítomnosti, milují své Já, chtějí pracovat pro sebe a planetu a vytvářet mír. Také se obnovuje hypothalamus, což poznáte podle toho, že chcete měnit všechno tak, abyste byli šťastní, můžete zažívat pocity, že žijete na nové planetě, aniž byste opustili Zemi.

Nižší úrovně nás mohou znepokojovat, ale vždycky jsme schopní získat rovnováhu a jasnost. Pokud se něco takového vyskytuje ve vašem životě, zabouchněte dveře a nebuďte přístupní těmto nesmyslům. Lidé, kteří jsou posedlí, prožívají své vlastní myšlenkové formy, které se k nim vracejí jako fyzické útočení. Mnozí z nich používají sexualitu jako degenerativní sílu. Tím odhalují, že jejich přístup k evolučním změnám nemá pevné základy. To nebude fungovat, dokud si neuvědomí, že cesta výš je cesta naprostého karmického sebe-očištění, zaměření na práci na sobě, opuštění nižších vzorců, projekcí, myšlenek slov a činů, cesta čistých upřímných ze srdce vycházejících záměrů, vyšší pravdy. Musí začít rezonovat s vyššími úrovněmi a procvičovat zodpovědnost za své jednání nebo budou stále stagnovat.

Ačkoliv to je součástí procesu Vzestupu, zaměřujeme se nahoru a dopředu. Z pohledu vyšších úrovní jednáme z pozice odpuštění bez nutnosti soudit jejich volby, naše slova jsou slova pokory, neutrality s vděčností za všechny zážitky. Skutečná svobodná vůle byla deaktivována tisíce let a temno nemůžeme neutralizovat zlobou. Stále rozbíjíme mnoho kódů přesvědčení, a to i v probuzeném kolektivu, a to i v dalších fázích. Všechny myšlenky slova a skutky se musí vyrovnat se stavem Jednoty. Vše, co není zarovnáno s Vyšší Pravdou, bude dříve nebo později odhaleno, co nesouzní s vysokými vibracemi, je neudržitelné. Každý vzestupující vstupuje do procesu seberealizace, do Vědomí srdce a absolutní bezpodmínečné Lásky. Jsme tu všichni, abychom sloužili v procesu Přechodu.

Božské Ženství přináší ztělesnění Krista a plán na rozdělení starých systémů víry. Držíme prostor pro vstup Nového Světla. Nezáleží, jestli jste muž nebo žena, protože se všichni učíme přijímat dynamiku Matky Bohyně, čili ženskou dynamiku, která je zapotřebí pro udržení Universální energie bez zásahu ega. Vzestup, tvoření, vaše vyjádření, kreativita, jdou ruku v ruce s posunem právě Teď a právě Tady. Připravuji článek o Božském Ženství a Mužství. Význam rolí Muže a Ženy je globálně špatně chápán. Aby mohlo dojít k Velkému Uzdravení mezi Mužem a Ženou, (hlavní téma Vzestupu) musí dojít k uzavření sňatku vnitřní Ženy s vnitřním Mužem, to ovlivňuje na Zemi všechny změny.

Strážci pětidimenzionální frekvence a dobrovolníci pracují na plný úvazek, stahují ztělesnění Nového člověka, jsou zodpovědní za komfortní posun lidstva. Naše vyšší úrovně se vždy chopí velení, aby se Stíny, které sloužily ve Staré Zemi transformovaly. Vítáme všechny, kteří se chtějí podílet na globálních změnách a připojí se s námi k NEDĚLNÍ MEDITACI. Nová Země vítá každého, kdo má otevřené srdce a rozhodl se psát novou knihu lidského života.

Jste-li unavení nebo emocionálně v nerovnováze věřte, že tisíce Světelných dobrovolníků vytváří obrovský energetický prostor pro vaše vyrovnávání se Světlem. Čest naší práci na platformě, kterou mohou ostatní využívat. Jsme zodpovědní za globální posun, pilně pracujeme na sobě, pomáháme kolektivnímu zúčtování druhých lidí. Máme dar usnadňovat to každému, kdo je na řadě.

Buďte co nejvíce v přírodě, buďte na Slunci a buďte v klidu, protože energie zvyšují hlasitost. Zůstávejte s námi a buďte pozitivní, a co se týká hroucení staré časové osy neutrální. I když nepraktikujete žádné duchovní techniky, vnímáte zřetelně tyto změny i to, že nepřijde žádný konec světa. Dny naplněné radostí, hravostí, odpočinkem, bezpodmínečnou trpělivostí a milující Láskou.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji!

úterý 19. září 2017

Při odesílání emailů občas dochází k problémům s nedoručením odpovědi, je možné, že z důvodů vaší plné emailové schránky. Pokud jste ode mne neobdrželi odpověď, prosím zkontrolujte vaši emailovou schránku nebo připojení k serveru. Děkuji <3.

neděle 17. září 2017

Srdce je generátorem čistého Světla a cesta výš vede přes srdce. 


pátek 15. září 2017

Zrychlení v hlavní časové ose.

Působením fotonových vln se velké části populace otevírá Vědomí a uvědomění, které trhá mnoho skutečností v životě a spouští chaotický vír, který trhá mnoho kódů přesvědčení a velká část populace začíná pochybovat o oddanosti k mnoha institucím.

Současný tlak fotonových vln způsobuje krizové světové události, ale tělo se těmto změnám dokáže přizpůsobovat, pokud si tento jev uvědomíme a přijmeme jej. Záleží na vaší biologii, názorech, stravě, pohybu na vzduchu, jak reagujete na stres a osobní/ světové události. Jestliže neustále dobíjíme energii a kultivujeme své Světlo, psychickou a fyzickou sílu, ostatní to vnímají a tato naše emanace je přitahuje. Ti, kteří se zajímají o změnu verze globální skutečnosti, rostou v míře, v které si kdy dovedli představit, že je to možné. Naše buňky se stávají jiné než před tím, jedná se o buněčnou mutaci, metamorfózu v duchovním slova smyslu.

Na planetě se nyní silně střetávají protichůdné síly polarity, kdy je vytvářen určitý tlak, což ve Vyšších Sférách vysvětlují jako otočný nebo stěžejní Evoluční bod. Rozhodnutí, která děláme ovlivňují celosvětový bod obratu. Největší vliv na tento bod obratu má každý z nás, tím, jak myslíme, co děláme. A podle toho, jak reagujeme na tento tlak změn a zrychlování, takový výsledek projektujeme do kolektivního vědomí a tím, pomáháme/nepomáháme komfortní/nekomfortní globální změně. Nemůžeme přispět k pozvednutí společnosti, pokud nás změny dohání k strachu, vzteku a stresu. Buď pracujete s energií pozitivní, negativní nebo neutrální, takovou energii projektujete. Jste-li nespokojení, má to přímý vliv na váš život a blaho společnosti, vliv také na váš organizmus. Můžete vnímat vaše fyziologické procesy v závislosti, jestli žijete ve stresu nebo v neutralitě.

Děje se zrychlení v hlavní časové ose pro Vzestupující. Jsme odpojováni od nižších úrovní, což vnímám jako velmi komfortní cestu bez dalšího zatěžování, abychom mohli zažívat to, co si přejeme. Potence léčivých slunečních paprsků je vysoká. Mnozí se nachází v jakémsi psychickém stresu, depresích, smutku z důvodů hlubokého čištění patologických úrovní (v aurickém poli) sahajících do minulých životů, také z přizpůsobování zrychlování času (časový posun). Pokračováním do vyšších frekvenčních platforem, které jsou pro nás připraveny, se musíme zbavit posledních zbytků v emocionálním těle, nízkofrekvenčních vzorců přesvědčení. Osobně vnímám hodně čištění ublížené vnitřní dítě, ublížený muž, ublížená žena.

Chceme-li měnit společnost, musíme všemu manipulujícímu a všem kolem nás, kteří generují manipulaci říkat NE, což je často nejlepším příspěvkem pro evoluční vývoj. Musí být někdo, kdo začne říkat NE, aby mohly být věci odhaleny. Jinak negativní síly budou chtít dál přepisovat svět. Řešení je najít v sobě odvahu říkat NE všemu, co neladí s naší frekvencí, kódy přesvědčení a pětidimenzionálními standardy, žít své nejvyšší hodnoty, nacházet útočiště uvnitř sebe, sílu a flexibilitu. To celé vede k znovustanovení smyslu života na Zemi a smysluplné existenci. Lidstvo samo řídí svoji budoucnost.

Neutralita & soucit. Soucit je empatická reakce vycházející z lidského srdce, nevyžaduje žádnou akci, není třeba nic dělat. Je to čin empatického svědectví, je transcendující čili všepřekračující. Dívá se na okolnosti z pozice spolucítícího. Postoj a pohled je neutrální. Ze soucitu vzniká laskavost. Oba se musí propojit v současné době s moudrostí. Soucit bez moudrosti může vést k výsledkům, které jste původně nezamýšleli. Jste-li schopní dívat se očima neutrality, budete sklízet mnoho benefitů důležitých pro vaši další cestu.

Slunce je vládce našeho Slunečního systému, čte vibrace každého z nás a podporuje náš osobní/globální posun. Ve starých civilizacích a kulturách bylo Slunce uctíváno. V současné době existuje široká kampaň strachu ze Slunce a negativita. Jako kdyby nějaký blázen umístil Slunce do naší Sluneční soustavy a chtěl vyvolat zkázu. Mnozí ví, že Slunce způsobuje mutaci, takže se snaží tomu zabránit. Tím, jak se lidé odklonili od přírody, jsou všemožně nabádáni, aby se chránili před Sluncem jako před zlem. Přitom Slunce nese vysokou Světelnou inteligenci, je zodpovědné za vývojovou inteligenci a gama paprsky jsou vyživující pro floru, faunu i lidi. Slunce stejně jako Země je živý organizmus s vlastním srdcem. Jakmile milujete sebe, Zemi i Slunce, Země i Slunce o tom ví, rozumí Vědomí, které nosíte. Až donedávna jsme dostávali nižší homeopatické dávky, zatímco nyní je Slunce aktivní svými atomickými explozemi, nastoluje na Zemi přísnou rovnováhu. Záleží, jak směrované je naše Vědomí, pak můžeme procházet změnami hladce. Vystavovat se co nejvíce Slunečním paprskům je výživou pro tělo i duši, může vzrůstat intuice, psychický potenciál sílí a může se dekódovat DNA. Jakmile jsou lidé schopní nést více Světla, teprve pak dokáží vytvořit pravý základ své vyšší existence.

Ti, jejichž Vědomí není zablokováno, mohou umístit tuto energii v těle, zatímco těla lidí s negativními úmysly budou pustošena. Mnozí se domnívají, že to, jak se chovají k druhým a k planetě nikdo nevidí. Snaží se udržovat v tajnosti svoji aktivitu. Nemůže se nic skrýt, protože fotony čtou vibraci každého z nás a „ví“, co děláme. Takže mít čisté úmysly, tělo, myšlenky a činy je vstupenkou do 5D a posunu. Stejně tak Země čte energii každého z nás, zná naše jméno a ví, jakým způsobem se podílíme/nepodílíme na změnách. 

Země prochází hřmotnými změnami a vzhledem k její minulosti a rozsáhlé polaritě je to nevyhnutelné. Čím více je Země znečišťována, tím větší jsou čistící otřesy, léčící krize a energetická prádelna, aby si lidé vážili sami sebe a existence života. To vše také pomáhá, aby se lidé spojili dohromady a vytvářeli komunity zralých a zodpovědných lidí. Učíme se pracovat soudržně s lidmi, kteří vytváří vzestupnou sílu. Zatímco, ti, kteří vytváří sestupnou sílu, by se měli otevřít léčení s uvědoměním, že nemohou dál vytvářet disharmonii. Každý v komunitě přispívá svojí specializací a svým talentem. O mnoha svých talentech možná zatím ještě nevíte. Komunitně nás čeká mnoho práce, také globálně, a také v místě, kde žijeme, aby byla realizována hluboká změna všeho, co není v souladu s přírodními zákony. Uctívat krásu, stavět sny, velebit sebe i místo, kde bydlíme jako chrám. Zatímco jsme svědky pádu civilizace, můžeme vytvářet úspěšnou komunitu s lidmi, kteří chtějí vytvářet společenství, kde existuje rovnováha, podpora, ustanovení, žádné soudy ani posuzování, nejsou žádné tajnosti ani tajemství. Úspěšná komunita je silná a lidé k ní budou zpravidla přitahováni. 

Vlnu Cimi, v níž je umístěna Podzimní Rovnodennost, můžeme považovat za velmi suverénní cestu svobody a vůdcovství. Když se dějí zlomové přechody, naše pozornost jde plně tímto směrem. Udržujeme klid a harmonii. Je to velmi silné období, kdy aktivujeme nová semena, Nové počátky. Je to doba vertikálního i horizontálního růstu, kdy mnozí integrují nové vlny Mistrovství svého Já, doba pro nové jednání a vůdcovství srdce, vznešenosti srdce, doba velkých skutečností a velmi individualizovaných časů, kdy se o sobě tolik učíme. Setkáváme se s mnoha lidmi, z nichž mnozí jak přišli, tak odešli. Jsme žádáni, abychom postupovali v důvěře, že je o nás postaráno. Nacházíme podstatu našeho jádra, čistou esenci své pravdivé podstaty a dobro v druhých, protože jedině z Celistvosti přichází vnitřní i vnější Jednota, jak hledáme prvotní smysl naší autentické Zdrojové esence.

Duše, které nesou nové Světelné šablony jsou obvykle extrémně citlivé, což s sebou přináší stavění jakýchsi bariér. Být sami sebou ve své autenticitě, jakmile jsme vystaveni jiným energiím jiných lidí, nás učí být opravdovější. To má velmi hojivý účinek, protože držíme zrcadlo pro ostatní. To pomáhá kotvit rovnováhu, aby mohlo docházet k setkávání bez filtrů, pak můžeme zbožňovat absolutně každého s kým se setkáme a to je ta nejčistší alchymie Božské Lásky. Posílám vás spoustu hřejivé Lásky v našem společném Přechodu.

S integrací Stínových vzorců může pomoci Mayská matrice energie dne narození, která obsahuje kód vaší DNA, více ZDE. 

Informace o osobním skype sezení najdete ZDE

Informace o Transformativních kurzech spojených s malováním pro pomoc při integraci najdete ZDE.

Připojte se k facebookové stránce, abyste byli každý den informováni o aktuálních fotonových vlnách Moje soukromá fb stránka není aktivní, aktualizace a informace jsou přesměrovány na fb profil ZDE.

Na jednacím stole je nyní hodně, přidejte se k nám při nedělních meditacích, více ZDE. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji.

neděle 10. září 2017

Celosvětové nedělní meditace pro harmonizaci změn

Poslední dny zažíváme velkou a velmi silnou restrukturalizaci nízkých úrovní. Jakkoliv se to může zdát tvrdé, vše je součástí plánů v plánech Velkého Plánu, a to, co se nyní odehrává, mám na mysli povodně a hurikány ve Spojených Státech, se děje pro nejvyšší dobro, aby mohlo dojít k odhalení, uzdravení lidstva a planety a vytvoření Jednoty přes soucit, lidskost a sounáležitost. Úkolem všech 144.000 dobrovolníků je nyní držet osobní vibraci co nejvyšší, abychom udrželi záměr přesunout se po klidné cestě do vyšších dimenzí. Tato speciální skupina je Světelná Rodina, která vytváří obrovský mechanizmus pro ukotvení Universální Lásky a do starého paradigma vnáší zcela nový život. Je to náročné a do konce roku intenzivní, nicméně jsme předurčeni k úspěchu. Naše zodpovědnost je velká, stejně jako náš úkol.

Věnujte trochu svého času a přidejte se k nám při dnešní celosvětové meditaci, která se stala pravidelným nedělním rituálem sjednocování pro stahování vysokého Světla na planetu, rituálem v našich osobních životech, který ovlivňuje alchymii planetárních změn. Držíme posvátný prostor v srdcích, aby přemostění probíhalo co nejjemněji a nejrychleji. Jsme tu, abychom sdíleli Světlo, kterým jsme požehnáni, Lásku, která září ze srdce na tuto planetu a umožnili tak všem, kteří si přejí, probudit se z hlubokého spánku a žít důstojným životem. Více info o meditaci ZDE. Mnoho Svaté Lásky & Zázraků. 

pátek 8. září 2017

Sluneční aktivita

Máme silný výron koronární hmoty, dosahuje radiální rychlost až 700 km za sekundu, předevčírem byly dokonce naměřeny hodnoty v X vrstvách 9,3. Nevzpomínám si, že bych za minulých 6 let zaznamenala tak vysoké hodnoty. To vše souvisí i s hurikány. Zvýšená sluneční aktivita potrvá přibližně do 10 - 11. září, což může houpat emoce s náporem na nervovou soustavu. Několik typů: odpočinek, hydratujte dostatečně tělo, uzemňujte se venku v klidném prostředí, epsomské koupele přináší komfortní relax. Můžete tak doplnit dostatek hořčíku přes kůži. Stejně tak je skvělý hořčík podávaný ve formě spreje na kůži nebo kapsle v chelátové formě, také večer pro klidný spánek. Tyto mocné elektromagnetické energie pomáhají zreorganizovat zpřeházené údaje v DNA, jak se měníme v galaktického člověka, vytvářet novou nervovou soustavu a obživnout bioenergii planety. Krásný a klidný víkend. 


www.mayskykalendar.blogspot.com Lenka Sykorova

středa 6. září 2017

Transkripce genů. Nastavení hranic.


Milovaní, nacházíme se v další z mnoha nádherných posvátných etap Přechodu, časovém bodu, kdy vnímáme mnohem hmatatelněji rozdvojování cest – časových os. Čas se ohýbá, roztahuje a proměňuje. Existují výpadky času nebo zrychlená časová období. Osobně jsem hodně v tichu, hodně v samotě, hodně v introspekci, pracuji hodně v přírodě a na slunci, které nese kódy planetárních změn. Zaměřujeme se každý den na energii skupiny, které pomáháme, kolektivní vědomí, stejně jako na fotony, které nesou informace přes Světlo Slunce, v kterém jsou zakódovány naše individuální Božské plány Evoluce a růstu. Stahování informací přes tělo pro planetu a populaci je skupinová práce a vyžaduje hodně času pro zpracování. To vše je přirozenou součástí cesty všech dobrovolníků a Strážců.

Stáváme se čím dál bdělejší, se zesilujícími fotonovými energiemi dochází čím dál více k uvědomění (mezi spánkem a bdělostí), že se postupně nacházíme v jiném (novém) těle. Vzestup je čas velké zodpovědnosti za svůj život, zdraví, čas sebe-studia, samo-studia, sebe-řízení.

Každý jsme jedinečný lidský unikát, a každý z nás nese koncept, který může být výzvou k probuzení. V této Evoluci jde o tzv. JEDNOTU RŮZNORODOSTI, zkušenost každého z nás má hodnotu, může být inspirací pro Celistvost, které musí být dosaženo ve všech oblastech: spirituální, mentální, emocionální i fyzické, které mnoho lidí nemá v rovnováze. 

Součástí Vzestupu jsou rozsáhlé změny zasahující do všech oblastí našeho života s kultivováním životní síly fyzického těla. Nejen epifýza, hemisféry a třetí oko jsou součástí fyzického těla a rozvíjíme je, abychom mohli využívat schopnosti a plnou verzi DNA, ale harmonizujeme a uzdravujeme také všechny orgány, kosti, klouby, svaly, hormony…..atd.


Lidé obecně vnímají své geny jako neměnitelné a zděděné. Existují geny, které jsou zodpovědné za náš životní styl a rodinnou anamnézu zdravotního stavu a nemocí. Avšak některé geny lze přeprogramovat pomocí cvičení a stravy, opravit, obnovit a vybudovat nové buňky = nové tělo novým životním stylem, transformovat nejen své geny, anulovat rodovou anamnézu a nemoci, dát všechny hodnoty (tlak, imunitu, glykemii, cholesterol…..) do rovnováhy a vybudovat v jakémkoliv věku naprosto zdravé tělo. Pomoci obnovit formu DNA.

Hodně se setkávám nejen na konzultacích, ale i kolem sebe s tím, že lidé hledají, jakým způsobem dělat změny, protože si uvědomují, že budík dávno dozvonil a tlačítko s odloženým buzením nefunguje. Také pro mě bylo důležité zařadit cvičení, které je mi nejpřirozenější a pracovat na změně genetiky a genově řízených metabolických procesů pro naprosté uzdravení, protože je to součástí celulární Evoluce. Je pravda, že fotony nám to vše usnadňují, nicméně se musíme podílet na změnách aktivně.

Jedním z nejrozšířenějších kódů přesvědčení je, že jsme odkázáni k pomalému a nevyhnutelnému zhoršování zdraví a stárnutí. Došlo ke globálnímu ochabování a odtržení od toho, co je nutné k tomu, aby byl člověk fyzicky a psychicky zdatný a plný síly v jakémkoliv věku. Ti z nás, kteří dávají svému zdraví nejvyšší pozornost, dbají na komplexnost. Záleží na každém, na co zaměřuje svoji pozornost. Vidím to na lidech, kteří nemají vnitřní ani fyzickou sílu, jejich energii, pohodlnosti, výmluvách, kondici, životní realitě, přitom se jedná o drobné a snadno korigovatelné změny.

Geny reagují na to, co jíme a jestli cvičíme. A pokud cvičíme (chytře cvičíme), pak zapnou určité biochemické reakce, které zapnou určité geny, které opraví a posílí tělo. Mnozí lidé se věnují jednomu z nejkomplexnějších umění – józe, která harmonizuje fyzické i psychické tělo včetně vnitřních orgánů. Ať už cvičíte pravidelně jakékoliv chytré cvičení, mělo by podpořit dosažení výsledků pro transformaci těla, kondice, úrovně energie během dne a snižovat rizikové faktory nemocí. Záleží jaké signální látky (hormony a neurotransmitery) vás ovládají …..adrenalin, dopamin, serotonin… pro takové cvičení se rozhodnete, protože pro vás bude přirozené, bude vycházet z vaší podstaty.

Osobně jsem se rozhodla, protože potřebuji pracovat více a připravujeme se na nové mise, pro strategické funkční cvičení celého těla, které mně vyhovuje, je efektivní, bezpečné, podporuje rychlý úbytek nadváhy, je motivací a zábavou s mojí rodinou, přináší rychlé výsledky a radost, pomáhá mi udržet kondici, aniž bych kdysi tušila, jaký výsledek může přinést minimalistické silové cvičení, dlouhé procházky a cvičení s vlastní váhou, strava s vysokým obsahem zdravých tuků, středním obsahem bílkovin, nízkým sacharidů + častější přerušované půsty. Silová cvičení pomáhají uzemňovat. Jsou vhodná pro muže i ženy v každém věku. Zkušenosti nás učily, jak těžké je být zcela zdravý. 

V knihách Marka Sissona (21 dní k celkové transformaci těla) můžete najít odpovědi, jak přeprogramovat dědičnou genetiku a zcela se uzdravit, proto jsem se rozhodla je sdílet. Než si je zakoupíte, věnujte v knihkupectví čas jejich prolistování, jestli je to opravdu cesta, po které si přejete jít. Věnujte čas jakémukoliv chytrému cvičení, které vede k sebe-posílení. Velmi mě překvapují názory, že běh, nebo silové cvičení není pro „duchovní“ lidi. Existuje neuvěřitelné množství mýtů.

Musíme rozšířit náš svět, být hloubaví a otevření k objevování. Mění se naše kódy přesvědčení, návyky, zvyky, myšlenky, ale mění se také strava během procesu Přechodu, podle vibrací. Jedním z faktorů je v jakém stavu je naše emocionální tělo, takovou si vybíráme stravu. Lidé, kteří nemají v rovnováze emocionální tělo, jí převážně hodně a zpracované produkty, často nejsou schopni přejít ze dne na den na méně jídla a výživnou stravu a pokud ano, pak se na ní neudrží, dokud nebudou jejich emoce v rovnováze. Sladkosti a přejídání jsou často náhražkou sebelásky v náročné Sféře nelásky.

Musíme mít pořád na paměti, že dimenzionální posun je PŘECHOD z jedné sady pravidel do druhé a každý v každém Teď a Tady pro sebe nachází aktuální ideál, který není konstantní. Důležitou roli hraje při změnách myšlení a myšlenkami lze uzdravovat tělo. Jak se cítíte, když vás někdo pochválí? Stejné blahodárné účinky má energie chvály pro vaše vlastní tělo.

Současná doba vyžaduje uvědomování sebehodnoty, sebeúcty, nastavení hranic. Osobně se setkávám s názorem, že být duchovní znamená muset být milý, že to je skutečná úroveň duchovnosti, a pokud nedostanou radu, o kterou žádali, hněvají se, když řeknu ne jejich manipulaci a dám přednost svému času a energii, ale je to jejich volba. Neposkytuji poradenství přes email, což mnohé rozzlobí jako malé děti, které nedostaly, co chtěly. Součástí našeho energetického pole mohou být jen ti, kteří respektují komplexně všechno to, kdo jsme. Mám velmi v úctě svoji cestu od roku 2011 a pokud vnímám, že nemám něco udělat, pak to nedělám a to bez vysvětlování. Ano, jsou to náročné časy a bylo potřeba udělat opravdu velkou oběť a obrovské množství věcí, abychom se dostali tam, kde jsme nyní – mnoho času, mnoho energie, mnoho celoživotního učení, mnoho vůle na cestě překážek, mnoho diskomfortu a tvrdé práce. Je přirozené hledat radu od někoho, o kom vnímáme, že nám ji poskytne. A stejně tak je přirozené požadovat finanční kompenzaci za poradenství, čas, úsilí a energii, které jsme vynaložili, abychom mohli odpovědi poskytovat. Pak můžeme mluvit o rovnováze. Musíme si ujasnit, co chceme sdílet a kdy už to přesahuje naše hranice. Jestliže chceme, aby naše energie proudila, musíme spolupracovat tímto způsobem. 

Mnoho věcí, které se jakoby zastavilo, se opět začne hýbat. Cítíme se motivováni, radostněji, vášnivě natěšeni na nové, jsme plně stabilní ve své síle a uzemněni v okamžiku přítomnosti. Buďte hodně v čistých energiích přírody, ve společnosti stromů a rostlin, buďte k sobě soucitní, protože čištění je opravdu hluboké, užívejte si života a ujasněte si, jakou chcete vytvořit vlastní realitu a co chcete ve svém životě nového. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji.