VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 6. října 2017

Zástupci čisté frekvence. Vnitřní partnerství.

Počátek podzimu postavil nové pódium, kde vytváříme další kapitoly našich předjednaných smluv. Jste připraveni na novou kouzelnou kapitolu Universální frekvence? V poslední době jsme se cítili trochu dezorientováni.

Energie je velmi intenzivní a tato aktivace nás chce přesunout do života bez odporu a všeho, co je nežádoucí pro nový život. S novou energií se nelze spojit ani mentálně ani emocionálně. Vstupujeme do nového posvátného prostoru. Jsme Mistři Nového. Ano, nezmapovaného území a nové spolupráce ve všech možných vztahových vyjádření. Vstoupit do každého nového neznámého prostoru můžeme, jakmile jsme připraveni, odhodláni oddat se osvobození a uplatnit životní sílu. Přišel čas, aby noví Mistři ukazovali cestu v souladu s budoucími generacemi.

Lidé musí dovolit novým transformačním silám dostat se do jejich života a často drasticky změnit to, co není v souladu s novými fotony. Všechno se odvíjí od toho, jaká je naše současná energeticko-magnetická povaha. Musíme vidět všechno, kde sami sobě bráníme ve vývoji, protože sjednocujeme všechny vlastní polarity. Nikdy nevíme, kam jdeme a jak se věci dál budou odvíjet,  to je v pořádku, protože musíme dovolit kosmické magii, aby pracovala skrze nás.

Nové spočívá v závislosti na nezávislosti. Než jsme dokázali takový stav Bytí vygenerovat, museli jsme projít mnoha vrstvami a aspekty Lásky. Poznat všechna lidská úskalí a překonat je, abychom rozkvetli do Novosti. Naše duše se hluboce mění a touží po sebevyjádření každý den. Naše tělesnost se mění. Stáváme se posvátnou nabídkou pro všechno, co je připraveno se změnit. Jakmile se naučíte pozorovat vítr, přírodu a každé poselství, které se ocitne na vaší cestě, znamená to, že jste se naladili na správnou cestu a budete vedeni do správného neznámého.

Toto je doba velikých posunů a změn a všechno, co je v Božím plánu pro nejvyšší dobro všech, vždycky vyhraje. Andělé Strážci vždycky podporují ty, kteří se účastní tohoto velkého Universálního gesta, takže kouzla jsou připravena pro každého, kdo je ochoten uvést do vertikální a horizontální rovnováhy sám sebe. Duše touží po svobodě a spontánnosti. Pravá a pravdivá Láska jsou čistá kouzla a čím více ji zakotvíte ve vašem každodenním životě, pak se magická alchymie stane realitou. Tak přijímáme nové zkušenosti, naše životní síla roste a naše vzestupná cesta získává více znalostí a zkušeností až nakonec přeci jen přijde konečné osvobození. Naše emanace a Světlo se stává stále silnější.

Mnozí vstupují na cestu karmického dokončení a dočištění. To znamená pustit se kontroly a pustit se jakékoliv staré bolestné zkušenosti. Tímto způsobem přichází osvobození a umožnění vytvářet nový život a nové vztahy. Mnoho lidí se stále drží minulosti a neodpuštění. Ti z nás, kteří dokázali překročit tyto prahové hodnoty a vrhli Světlo na všechny staré zkušenosti, připravili půdu pro nové vztahy a také pódium pro všechny, kteří chtějí hrát s námi. Byli jsme dobře připraveni.

Ti z nás, kteří vybírají novou realitu a paradigma Nové Země, jsou vedeni do vyšších Mistrovských úrovní. Strážci pětidimenzionální frekvence je skupina duší, která ztělesňuje určitý druh Vědomí. Jsou zde vtěleni, aby přinesli podstatu Lásky a nové principy Tvoření. Prostřednictvím vědomé oddanosti je ztělesnit je prostřednictvím svého ztělesnění. Obnovit původní Božský plán dokonalosti. Jsme obdařeni obrovským množstvím energie, jejíž zdroj tkví v DNA. Na éterické úrovni držíme a kotvíme neuvěřitelné množství energie, kterou přenášíme do pozemského Bytí, naše těla musí být dostatečně silná a opečovávaná, abychom dokázali udržet dostatečné množství energie pro optimální procházení změnami. Na Zemi je mnoho Portálů a jak jsem se zmínila v minulém článku, každý má svého Strážce ve fyzické podobě. Společně vytváří šablonu Nové Země. Tito Strážci jsou starověké galaktické a intergalaktické bytosti – Strážci velkého Hvězdného dědictví, kteří vstoupili podle Božského plánu do služby vytvářet nový pozemský design.

64 Strážců = 64 Světelných pilířů. Každý představuje bod uprostřed rozvíjejícího květu jako v obrazci symbolu Květu Života. Spolupracují s galaktickými a planetárními aliancemi. Přinášejí Pečeť Nového života s nejvyšším stupněm čistoty vykrystalizované do autentické esence Světla. Kráčí vpředu sladěni se svým posláním a záměrem do nejmenšího detailu, žijí z 80% v tichu a samotě. To je cesta  Universálního Průvodce, Božského člověka, který je kanálem Zdrojových energií a životní síly.

Tomu předcházely stovky životů tréninků; obětování prostřednictvím myšlenek, slov a skutků. Strážci rozpouští vše, co je v rozporu s Novou Zemí. Na této úrovni je člověk připravený mít velkou odvahu, sílu a důvěru v Božský záměr, dokázat rozpoznat všechno, co je neudržitelné v rámci slaďování s Pravdou. Rozvíjí se bez jakéhokoliv tlaku a egoistické vůle jako Zdroj s vnitřním aspektem Božské Mužské a Božské Ženské energie.

Je to cesta respektu, soucitu ke všem lidským zkušenostem a životu. Nejsou součástí vnějších bludů s jakýmsi dokazováním kdo jsou, potvrzováním nebo externích důkazů vymyšlených lidským egem, které je známkou lidské oddělenosti. Je to velká výzva s nejvyšším posláním sebeobjasnění. Uchovávají návrh Zdroje a kotví Tvoření Pravdy. Takové jsou duchovní zákony, které vedou Božského člověka k pochopení principů Stvoření.

Aby k tomu došlo, museli jsme se stát osvícených „bláznem“, který shromažďuje všechnu moudrost předchozích věků a stěhuje všechno do Nového území. Osvícený „blázen“ není ničím svázán, protože je svým vlastním silným Zdrojem. Ví, jak využívat svoji sílu, ví, jak tvarovat časové linie, ví, jak vytvářet nové cesty svobody s autentickou nezávislostí. To není to, co dělá mnoho lidí s roztříštěnou duševní energií, která zneklidňuje, dezorientuje, manipuluje a rozptyluje. Jakmile otevřeme každou novou Bránu, jsme silně magneticky vedeni, abychom prolomili všechny překážky v srdci a otevřeli se společnému tanci s druhými.

Jsme Vesmírní snílci a Universální občané, Božští dobrovolníci, kteří se nikdy nebojí riskovat. Plujeme po Zdrojových vlnách svobody a příležitostí, a jako Božské děti spoluvytváříme řízení pouze jediným srdcem – srdcem Jednoty. Jsme kouzelníci a alchymisté, vnitřní hrdinové milující svobodně a bez hranic. Jsme noví vůdci toho, co se stává Nové.

***

Tato doba pro mnohé není čas hledání partnera mimo sebe, ale harmonizace, sjednocení a celistvost vnitřního partnerství. Nehledáme partnera mimo sebe, ale dvojplamen uvnitř sebe – integraci mužského a ženského principu uvnitř sebe. Jakmile k tomuto sloučení dojde, automaticky pokračuje mimo nás, pak vysíláme tuto energetickou rovnováhu všem kolem sebe, což lidi ovlivňuje. Jakmile ženská energie nabude své právoplatné svrchovanosti, mužská energie se rychle vyrovná. Ženy musí redefinovat svou představu ženskosti a ženské síly, najít v srdci ryzí ženskou sílu, sebeúctu a sebehodnotu, tak pomáhají mužům. Bohyně a Bohové jsou po té ve shodě a s touto energií pracují a spolupracují.

Jakmile máte rádi sami sebe, přestanete se kroutit potřebou někoho jiného, kdo by vás měl rád, přestanete hledat maskovanou Lásku. Jakmile zvýšíte své hodnoty, potkáte partnera, který vaše vysoké hodnoty odráží. Pokud jste nyní vtaženi do nějakého nového vztahu, pak vězte, že je to součást vaší životní skládačky a můžete se tak připravit na další cestu tím, že to přijmete jako nový kosmický učební kurz.

Žena jako Stvořitelka nového života miluje, cítí a živí, přináší tuto sílu zpět na Zemi. Muž musí objevit Bohyni uvnitř sebe a začít ji cítit a ctít. Čím více jsme multidimenzionální, tím více musíme smísit uvnitř sebe mužský a ženský aspekt. Muž a žena se vzájemně doplňují. Tak se léčí tisíciletá separace mezi mužem a ženou způsobená spiknutím, těmi, kteří ovládli planetu se záměrem mutovat DNA.

V průběhu tisíců let byla ženská síla znevažována a ženy se opět musí spojit s vnitřní Bohyní. Muži se učí přijímat svoji citlivost a zranitelnost. Převzít zodpovědnost za svou sexuální sílu, spojit s vlastní vnitřní intuicí, což je stránka, které si muži dostatečně neváží. Cítění mužům přináší nové úrovně intimity. Osobní síla neznamená jen dobře stavěné tělo, je to důvěra ve své Já, svoji rodinu, ženu. Jakmile má muž a žena dobrý vztah, obohacují druhé včetně Vesmíru. Dokážete-li vybudovat vztah založený na spolehlivosti a poctivosti, uvádíte do pohybu nové kódy přesvědčení uložené v DNA a pozvedáte sami sebe na vyšší frekvenční laťky. Komunity lidí, kteří žijí ve vztazích založených na Lásce a dobré sexualitě, vytváří ta nejlepší společenství důležitá pro obnovu planety, Míru a prosperity.

Součástí multidimenzionality je vypořádat se s vlastními emocionálními schopnostmi. Zvládnutí emocionální inteligence je jednou z nejtěžších stránek fyzické Sféry. Učíme se ji rozvíjet díky zodpovědnosti. Jednou z nejtěžších stránek emocionálního těla je najít rovnováhu a rovnováhu v sexuální energii.

Pro některé je během Vzestupu sex síla pro přivábení partnera, který je ochoten s vámi pracovat na vaší transformaci a růstu. Jednou z velkých učebních kapitol Vzestupu je naučit se pochopit pravdivý význam sexuality a dobře ji řídit, protože je to životní síla zodpovědná za Tvoření. Začít stavět na důstojných hodnotách, protože teprve pak přináší sexualita romantiku, sdílení, vášeň, důvěrnost, radost, potěšení a sebeúctu. Sexuální projev je odvozen od toho, jak si sami sebe ceníte. Jakmile zvýšíte své Vědomí, dokážete uvolnit bloky v sexualitě stejně jako přestat přitahovat manipulátory a utápět se v matoucí psychické energii. Sexuální energie je v pravé podstatě energie, která obnovuje, harmonizuje, uzdravuje, je blahodárná a vyživující. Masám se servíruje v nesmírně znehodnocených podobách. 

Lidé se učí ve své nově stvořené realitě nastavovat parametry dostupnosti toho, co druhým kolem sebe dovolí. To, jak si ceníte sami sebe, určuje vaše bohatství i sexuální zkušenosti. Sexuální identita má svou frekvenci a tato frekvence je součástí vašeho existenčního pole – osobního energetického podpisu, lze ji tedy číst. Pokud si vysoce vážíte sami sebe, přitáhnete do života stejně smýšlejícího partnera, který si vysoce cení sám sebe a také vás, na tom závisí kvalita vaší Lásky. Pak lze vytvořit spokojený vztah s duchovním uvědoměním, kde se kvalita Lásky, sebedůvěry, vzájemného obdivu, důvěry, úcty, sebevyjádření zvyšuje. Z této posilující perspektivy je životní sdílení naplněno radostí, smíchem, Božskou zábavou, povzbuzujícím osvěžením, aktivitou a spojením s Kosmickou Myslí. Tady se otevírají Brány velkých mysterií.

Sexuální energie je posvátná. Pokud vymezíte své hranice a definujete sexualitu čistým vědomým záměrem, založeným na jasně definovaných hodnotách, váš život se pozvedne. Nezbytnými prvky pro vztah v Nové Zemi je zdravý vyrovnaný sex, upřímnost, otevřenost a poctivost.

Lidé se musí naučit a rozpoznat své sexuální dysfunkce a chování přenášené z generace na generaci a minulých životů a ukončit všechny nízkoenergetické formy sexu. Mnozí devalvovali sexuální akt, mají zablokovanou druhou čakru, jejíž dysfunkce přitahuje nízké entity, bytosti, z jiných dimenzí, takže jsou posedlí těmito entitami. Tato úroveň sexu slouží pouze pro ukojení prchavých tužeb. Posednutí je nákaza. Lidé, kteří mají chabě vyvinutou nervovou soustavu, budou mít sexuální zážitky velmi omezené. Čas Vzestupu je čas velkého uzdravování na nejniternějších nejintimnějších úrovních.

Jsme v čase ztvárnění změn vedoucích k primárním kořenům a uvolnění z pádu, kdy muži a ženy došli kdysi dávno k oddělenosti. Muži a ženy žijí ve víře deformovaných přesvědčení, kdy jsou lidé přesvědčeni, že musí tvrdě pracovat, protože byli tisíce let klamáni a vedeni k vytváření velkého úsilí pro vytváření finančních a jiných zdrojů. Přitom Zdroj je zde vždy a stále, je to čistá hojnost. Jakmile člověk dospěje do plné celistvosti, mohou se staré tendence o ztrátu živobytí uvolňovat, nastartuje se tak nová šablona. Jakmile je člověk spojen s Universálními zákony, udělá to samé s hojností a životní harmonií. Nemusí tvrdě pracovat nebo usilovně manifestovat. Na této úrovni je člověk odevzdán Bytí v plné rovnováze.

I přesto, že jsme mnozí dosáhli Osvícení a vnitřního sjednocení, stále žijeme v dualitě, kde existuje mnoho extrémně zpolarizovaných lidí. Do cesty nám přichází jedinci, kteří mají mnoho vrstev Závojů. Přinášíme do tohoto světa Pravdu a tito lidé nás prostřednictvím svých vlastních kódů přesvědčení filtrují, náš způsob práce, to, co píšeme a děláme, mnozí očima jakési falešné romantiky nebo obyčejné zvědavosti.

Tito lidé nedělají práci na nejvyšší úrovni jako my, čistě pracují jen na svém uzdravení, takže si nesprávně vykládají způsob, kterým pracujeme. Věky zde neexistovala ryzí čistá duchovnost, takže pohled na nás je často mentální. Zpracovávají naši misi skrze své vlastní filtry. Často jsou to ti, kteří se prezentují jako "duchovní", ale obchodují s falešným Světlem. Náš přístup k jejich kvocientu je „žádný“, je to nesouzení bez jakéhokoliv analyzování se zachováním čisté Lásky. Stojíme pevně a neochvějně jako zářící Světlo ve své vlastní síle s uvědoměním, kdo jsme a že se jsme ti, kteří přišli dělat změny. Mnozí musí hodně pracovat na své frekvenci.

Jakmile je vaše tělo zdravé, emoční toxiny, které přicházejí od těchto lidí, se vás nemohou dotknout, protože takto fungují Posvátné zákony. Necítíte jednoduše nic, co by vás mohlo zranit. Jakmile je vaše myšlení a tělo čisté, jste suverénní bytost, která nepotřebuje nic a nikoho soudit a obviňovat. Tito lidé se nachází ve svém vlastním bodu probuzení, všechno je v nejlepším pořádku. A my jsme stále ztělesněním čisté Lásky, která neutralizuje. Ti, kteří kultivují svoji životní sílu, stojí v této době jako ten nejpevnější maják, který neporazí nic, protože čistá Láska je neuvěřitelně silná síla.

Ve starodávných mystických školách ne každý mohl vstoupit do přítomnosti Mistra, ne každý byl pozván, často pouze ti s vysoce otevřeným srdcem. Naším úkolem je chránit nejvyšší frekvence na Zemi.

Sjednocení budou dosahovat lidé z různých společenských vrstev, všichni jsme zde na různých úrovních chápání, neexistuje žádná hierarchie, žádné oddělování. Jednota není o tom odkývat všechno, co kdo říká, ale respektovat rozmanitost se zachováním své vlastní autenticity, jinak se vaše vibrace snižují. Lidé se učí vzájemné otevřenosti a upřímnosti.

Skromná oddanost, kterou ctíme při hlubokém oddávání se Božské Lásce odhaluje nakonec to, co je opravdu důležité pro náš život bez masek v upřímnosti a chtění se zalíbit. Jakmile následujeme naše srdce, naše srdce následuje nás. Jakmile si vybíráme Lásku pro sebe i ostatní, dokážeme měnit cokoliv na novou Vzestoupenou podobu. To jsou požadavky naší cesty Vzestupu ve fyzickém těle. Takto vypadá Božský plán v akci. Harmonizujeme & sjednocujeme to, co se zdá být nemožné. Tento podzimní segment Vzestupu je o kotvení Božské Ženské energie uvnitř každého z nás. Požehnání a hlubokou Lásku každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji. Nechť se vám vaše laskavost a Láska mnohonásobně vrátí.