VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 24. listopadu 2017

Nový příběh Stvoření. Galaktický člověk. Integrace polarity ve vztazích.

Jsme v něčem, co bychom mohli nazvat srážka se Světlem, těhotenství, inkubační fáze. Naše frekvence se nachází na prahu, kdy se těla připravují, nebo jinak řečeno, jsou v přechodu na galaktickou formu člověka. Stěhujeme se do velké zodpovědnosti, blíže setkání a opětovnému připojení ke galaktické rodině. Všechny potřebné aktuální úrovně osobního Mistrovství byly dokončeny, to znamená posun výš. Připravujeme se na další službu.

Jakmile se ocitneme v novém vibračním prostoru, jsme jako obnažení a na očích všem. To nás činí zranitelnými, protože jsme otevření všem možným druhům vibrací, ale jen pokud nejsme silní a dovolíme temným energiím vstoupit, stejně tak aktuálně existuje snaha temné strany vytvářet zpoždění v tomto konceptu. (Jste srdečně zváni ke společné nedělní meditaci, více ZDE).

Pohyb ze Stínů do Světla uvolňuje vše, co není v souladu s galaktickými úrovněmi Pravdy. Jsme Světelné Bytosti, které přišly alchymizovat vše ve svém Bytí, objevit hluboké kořeny, abychom navázali na vyšší učení ve svém Středu a integrovali nové šablony galaktického člověka. Tento proces je zcela iniciován galaktickou rodinou. Jsme zcela chráněni.

Abychom překročili práh do vyšších dimenzí, je soustřednost na aktuální Světelnou práci vyžadována na maximum na fyzické úrovni a úkoly v rámci posunu. Ti, kteří jdou v procesu vpředu, citlivě vnímají každý posun. Jsme se Zemí spojeni, jsme v podstatě Země a naše rovnováha musí zůstat neporušena! Je velký rozdíl v tom, co zažívá člověk a co zažívá a zpracovává multidimenzionální Vědomí. Co je správné a co je špatné existuje jen na určitých úrovních Vědomí.

Čím vyšší je Vědomí, tím vyšší je síla a moudrost těla, protože Vzestup je fyziologický a organický proces. Jakmile ovládáme své tělo a jsme pány svého vlastního Vzestupu, vytváříme nové planetární šablony galaktického člověka. Skrze zákon dobrovolnosti a dobročinnosti pomáháme lidským životům, lidem, kteří jsou připraveni posunout se do vyšší vibrační formy, abychom společně zhmotnili nové úrovně Stvoření na úrovni Vesmírné a Universální.

Vzestoupení lidé se budou muset probudit a sjednotit své vlastní perspektivy se svými intergalaktickými misemi, mimozemskou esencí, což obnáší rozpomenutí na jejich galaktické dějiny, abychom přetvořili historii a vytvořili novou, protože Země vždycky byla spojena s různými galaktickými systémy, s interplanetárními vlivy a scénou.

Mistři Integrace Polarity. Světelné Bytosti inkarnované na Zemi za účelem návratu galaktické historie přináší přes osobní Vzestup různé galaktické složky a šablony různých galaktických původů s různým galaktickým vzdělávacím systémem. Přichází na Zemi, aby dosáhly dokončení  hlavních etap nejprve na osobní úrovni, často přes velmi extrémní podmínky, aby se naučily, jak se vypořádat s protichůdnými energiemi. Přišly jako první, protože někdo musí udělat tu nejtěžší práci, která je velmi náročná, nicméně mnozí milujeme výzvy. Je to něco, čeho nikdy nebylo dosaženo a tyto posuny slouží Universální Moudrosti. Tomu předcházelo mnoho obřadů a iniciací, a to vše je předáváno dál do úrovní Ducha. Dosažení Osvícení v současném světě připadá hustým úrovním něco nedosažitelného. Je to volba duše s posvátným úkolem. Lidé si to často vysvětlují jako duchovní elitářství. Úkolem těchto bytostí je dosažení poznání skrze polaritu a další co nejčistší tvoření na úrovni Vědomí Krista.

Na této úrovni být soucitný a být pozitivní je velký rozdíl. Mysl je spojená se srdcem. Říkáme pravdu na základě toho, co vnímáme jako svoji pravdu a mnozí to mohou vnímat, že to není pozitivní. Vysoký a čistý soucit přichází na základě dosažení aktivních čaker a plného fyzického zdraví. Hormonální struktura je zcela změněna. Tělo zpracovává příchozí energie na tomto základě, vibruje odlišně, což vytváří vysoký magnetismus. Integrovaná lidská bytost projektuje vysoký magnetismus, vysokou přitažlivost. Používá sama sebe pro harmonizaci rezonance. V přítomnosti těchto lidí se nacházíte v čisté realitě. V soucitu. Druzí na vás reagují s posvátností. Lidem někdy můžete pomoci jen tím, že jsou vedle vás, ve vaší přítomnosti, protože vyzařujete silné harmonizující energie. Přes vaši neutralizaci jste schopní vyrovnávat energie druhých. Lidé vnímají podobný pocit jako by byli v přírodě. V závislosti na vaší energii, spouštíte energie, které odhalují vaši Já Jsem Přítomnost, kdy nedochází k opozici, ale ke sjednocení vaší energie s druhým člověkem. Pokud kolem vás projde rozčilený člověk nebo podrážděný, zoufalý, bez vlastní sebeúcty, jeho zhuštěné energie začnou řídnout – to je neutralizace Vědomím Krista. Pokud jste plně integrovaní, vaše energie nereaguje v opozici nebo v konfliktu. Reagovat na zrcadla z pozice neutrality znamená, že už nebudete v životě žádná zrcadla potřebovat.

Život je vždy interakce. Mluvit o druhých, co potřebují nebo dělají špatně, znamená, že nebylo dosaženo plné integrace. Nicméně do té doby používat zrcadla ve svém životě je krásná zkušenost, jak si uvědomit neutrální reakci. Tito lidé jsou testovacími body, které pomáhají rozpomínat se na základní principy. Jsou jako energetická zrcadla a zdokonalují aktuální dosažený stav. Odmítání lidí znamená zacyklení. Pokud chcete jít ještě hlouběji, lidé zrcadla jsou velkým pokladem. Je třeba být dobrým pozorovatelem sám sebe. Pro mnoho lidí je to velmi těžké, protože neustále vydávají rozsudky. Dívat se z pozice neutrality je pro většinu lidstva velmi obtížné, takže raději od sebe odhánějí druhé s odporem.

Akceptace pravdy druhých. Lidé používají vztahy (partnerské, manželské, rodinné, pracovní, přátelské) jako pomoc pro integraci polarity s otázkou: co mi chtějí říci tím, co mi zrcadlí? Přistupujete-li k jakémukoliv vztahu s člověkem odděleným od Zdroje z pozice neutrality, uvědomíte si, že vy máte svoji pravdu, on má svoji pravdu. Nebude docházet ke zranění, protože z něj vytahujete toxické energie. To samé se děje, i když nejste s tímto člověkem ve fyzickém kontaktu. Neznamená to ale, že musíte s těmito lidmi komunikovat, protože často dochází v této době k souzení…. jsi-blázen?! Můžete integrovat jejich energie, (také na dálku) a pomoci je osvobodit od často sebezničujících myšlenek a sebezničující pravdy, to je to, co se právě na planetě děje – integrace polarity přes plně integrované Osvícené bytosti. Jakmile děláte tuto práci na velmi vysoké Světelné úrovni, váš Světelný kvocient stoupá.

Často se vynořují věci: ach můj Bože, co to má společného se mnou? Ale jedná se vždy o zrcadlo, které z nějakého důvodu přichází do vašeho života a nezmizí, dokud energie nezpracujete. Stahuje-li vás někdo dolů, jen to pozorujte. Integrace polarity vyžaduje mnoho tréninku, než člověk pochopí a prožije, co je to integrace polarity a začne neutralizovat vše do rovnováhy. Je to absolutní stav přijetí bez záměru někoho měnit. Pozorovatel, který zpracovává to, co vidí na základě neutrality.

Jednat z pozice neutrality znamená integraci skrze sloučení mysli a srdce. Začít používat úroveň nadosobního chápání. Chcete-li se učit neutralizaci, pak skvělý způsob je přes meditaci. Můžete číst mnoho negativních projekcí, ale zpracovat je, absorbovat, milovat a nechat je uvnitř sebe zemřít, je ten pravdivý příběh Vědomí Krista. To je síla, která vytváří nový svět. 

Jsme nástrojem Milosrdnosti, používáme svou vlastní integraci polarity, která osvobozuje svět a má holografický vliv na všechny. Plně integrovaná bytost je vyjádřením čistého magnetismu a to také znamená, že nejsme vždy jen pozitivní, protože těžké energie jsou pro nás velkou výzvou. Vnitřní odpovědnost a sebeúcta je to, co řídí naše vnitřní Mistrovství, které chráníme, protože jsme iniciováni Duchem chodit po posvátné cestě. Duše, které pomáhají v procesu Přechodu jsou používány jako most. Jejich stav nevychází z duality, ale jsou plně sjednocené ve své jádru.
Neutralita a myslet pozitivně je velký rozdíl.

Lidé stále rozlišují, co je negativní a co je pozitivní, a to je velká neznalost procesu. Jsou zde odlišné hladiny a různé důvody pro bytí.

Je to přirozený stav dosažení vyšších úrovní přes ztvárnění životní síly. Samostatně energeticky integrovaná Bytost má obrovský dopad na celkový evoluční vývoj. Mnozí potřebují hodně protichůdných a dysfunkčních energií, a lidé přichází, aby zrcadlili tyto dysfunkce. Je třeba probudit se k uvědomění své esence a podstaty a svému účelu zde a prapůvodu. Prostřednictvím vyššího Světelného chápání si uvědomovat sebe, svoji misi a mise druhých. Přijít na to, proč jste tady je postupná práce. Roztříštěnost je to, co mnohým brání vnitřnímu sjednocení.

Všechno v našich životech jsme si vytvořili pomocí energie myšlenek. Každý projev a každá projekce, kterou vysíláme do světa, se odráží a vrací zpátky. Pokud v tom dokážete vidět dar a přijmout jej, máte příležitost poznat, kdo opravdu jste….pokud to dovolíte, protože neprovedení změn a zůstávat ve stejné dynamice přináší emocionální bolest. Nejlepší způsob, jak se dostat z iluze je posílit srdce, protože posílit srdce pomáhá probudit se z iluze. Pokud ovládáte svůj život, budete měnit oslabující a zraňující vzory. Všechno, co děláme pro sebe, ovlivňuje Universální Moudrost, tak sloužíme Celku.

Mnozí jsou připraveni vzestoupit na vyšší úrovně Mistrovství na osobní úrovni. Mistrovství nebo seberealizace není konečným cílem. Tato cesta je využívána pro další cestu ve službě všem. Jste vedeni na základě rezonance duše. Všichni se musí naladit na své Já - co je pro vás přirozené, abyste dosáhli své kompletnosti přes vybírání skutečností a možností. Duše, stejně jako Vyšší Já ví, když jste připraveni a tento proces nejde urychlit.

Každý z nás je Zdroj – Inteligence Tvůrce, čistá Božská síla a toto uvědomění pomáhá posunout se v práci na integraci polarity a bytí v hojnosti, která se nevztahuje jen na peníze. Příchozí energie obsahující všehohojnost. Zdroj nás používá jako svůj nástroj.

Vzdálili jsme se, abychom milovali ještě více a společně pokračovali v neutralizaci energií a integraci polarity. I přesto, že stojíme mimo, přesto, že nám nedává smysl světové dění, tím více si uvědomujeme, že naše Láska je ještě hlubší, protože jedině z prostoru otevřeného srdce jsme schopní chápat. Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova
(c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com

S vděčností děkuji za podporu této práce.

sobota 18. listopadu 2017


více informací najdete ZDE <3

Láska versus Stín.

Jedním z kódů přesvědčení je, že Vzestup probíhá jen směrem nahoru, ale co možná nyní mnozí vnímáte, je pohyb dolů, kdy je Světlo stahováno do nejhlubších a nejnižších rovin - osobních/planetárních. Pro mě  jsou nové fáze vždy opředeny mnoha otazníky, než dojde k plnému uvědomění přes životní proud. Aktuální integrace Stínů je nepřehlédnutelná, dokonce s chutí nosit nějaké černé oblečení.

Dokud nejsou integrovány plně všechny Stíny, pak je vytvářena opět dualita, a člověku uniká pochopení: co je to žit v Jednotě. Všechna zrcadla jsou tím největším darem na cestě k Osvícení s možností ukončit nekonečné reinkarnace.

Probíhá silné uzdravování Stínových aspektů, hodně na úrovni: máme pocit, že Země není naším domovem, že s pozemskými lidmi nechceme mít nic společného, což vytváří nerovnováhu. Jsme tu, abychom integrovali to, že žijeme na Zemi, že je tu tolik věcí, které nám nedávají smysl, protože všichni jsme se zrodili z Lásky & Světla Zdroje. Nejsme a nikdy jsme nebyli odpojeni od naší galaktické rodiny. Každý z nás přišel s konkrétním úkolem, misí, evoluční cestou. Nemůžeme se navzájem porovnávat a srovnávat s druhými. Není tu žádná hierarchie, každý má nějaký důvod tu být.

Navzájem umožňujeme jeden druhému pohled do zrcadla – tím si pomáháme. Zrcadlo je touha vrátit se do rovnováhy. Často jsou to rodinní příslušníci, kteří nám projekcemi pomáhají nebo kdokoliv, kdo nám "přijde do cesty“. Nic se neděje náhodou. Jeden protějšek proti druhému – tak je postavena polarita. Vzorec Stínu versus vzorec Světla se mění na Láska versus vzorec Stínu.

Mnoho Osvícených duší pracuje nyní na svém dalším posunu na základě svých zkušeností a často to ze své vlastní perspektivy ani nevidí. To jsou ti, kteří nikoho nesoudí, nikdy. Uvědomují si, že každý člověk, cokoliv udělá, pro to má svůj důvod. Nikdy se nespustí emoce zlosti, nenávisti, odplaty, odporu, komentáře……. Lidé, kolem nás, kteří soudí, nejsou unifikovaní ve svém jádru, Stíny jsou ukryté hluboko, aniž si to uvědomují. Jde o střet dvou opačných energií a záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni otevřít se a integrovat to, co má být sjednoceno uvnitř nás.

Mnoho lidí si stěžuje na vztahy (rodinné, partnerské, přátelské, pracovní…..) to, co je tak rozčiluje a kážou kolem sebe, nemají integrováno. Bez ohledu na úrovně Vědomí…...Všichni jsme Jedno. Jsou lidé, kteří operují ze své nevědomosti a jsou lidé s rozšířeným chápáním a můžeme vidět velký rozdíl v úrovních Vědomí. Jde o stav amnézie: každý na své určité úrovni. Osobně mohu sdílet, že nemám otevřenou plnou paměť, jakým způsobem se dál přesně a konkrétně budu podílet na Vzestupu za rok, dva ……paměťový fond se otevírá postupně. Je to trpělivá práce na vlastní právoplatnosti – Božské Podstatě s plným vyrovnáním Božské Trojice uvnitř sebe. Plně Vzestoupené Ženy představují a plně zastupují všechny tři aspekty uvnitř sebe. To je práce, která vlastně není vidět a lidé ji posuzují často jen z hlediska, co vidí, a to buď osobně, nebo usuzují na základě fotografie, jak člověk žije. Z lineárního pohledu je Vzestup nepochopitelný.

Uvnitř nás je velmi silné vnitřní dítě. Božská nevinnost, která může vypadat jako naivita, ale vidíme dobré v druhých…. Každý si rád hraje, ať je to muž nebo žena v jakémkoliv věku. A my všichni bezpodmínečně milujeme a ctíme své vnitřní dítě. Vnitřní matka miluje vnitřního otce a oba milují vnitřní dítě – to je sjednocení. Vnitřní muž miluje vnitřní ženu a oba milují vnitřní dítě -  to je rovnováha, kterou projektujeme ven.

Mějme v úctě všechna zrcadla, protože zrcadlo je velký poklad. Je to příprava na další fáze Vzestupu a jak jsem psala v minulé aktualizaci, všechno musí být dokonale dokončeno, abychom mohli pokračovat dál. Žít uzemněný život, pozemský život se vším, co k němu patří. Jsme ve fyzickém těle a k tomu patří mnoho pozemských věcí, řešení běžných pozemských věcí. Kotvíme dynamiku – duchovno/hmota jako Celistvost, Jednotu a návrat z Oddělenosti.

Máme dar ovlivnit všechny a osvítit je, pomoci jim přes neutralitu. Ti, kteří dosáhli Osvícení nikdy nikoho nesoudí, nekomentují, protože postrádají smysl a význam to dělat. To je vysoká duchovní etika - Božská Interakce. Tito lidé jsou vždy v rovnováze (stav pozorovatele). Oči Anděla vidí zážitek bez komentáře. Není tam druh zákona přitažlivosti, který známe ze vztahů fungujících na energetické přitažlivosti a energetickém vysávání, využívání a zneužívání. Je to stav, kdy už ani nechceme být v přítomnosti „starých“ vztahů. Půjdete se raději projít nebo si číst. Vybírat si rezonanci je svoboda.

Osvícený člověk ví, že je Zdroj, čerpá životní sílu sám ze sebe. Lidé vnímají naši změnu a mohou se o nás bát nebo říkat, že nejsme normální. Soucítíme se všemi. Vyšší Srdce se neodpojuje. Této úrovně je dosahováno v samotě, (nemůžeme tlačit na sebe a dosažení tohoto stavu je přirozené), abychom se mohli s druhými opět spojit přes čistou neutralitu. Ženy, které nepřijali dosud vnitřního muže, budou mít problém se svým partnerem, lidé, kteří nepřijali svoji rodinu, budou mít problém s pozemskou rodinnou.

Jak se Iluze rozpadá, z hustých úrovní přichází mnoho zkreslení, roztříštění a "ponížení" z důvodů paměťové amnézie, které právo je pravdivé – pozemské nebo spirituální. Všichni jsme Jedno. Vysoká Láska je vibrační zkušenost, díky které se komfortně pohybujeme v polaritě. To je stav, kdy se nacházíme Doma a k tomuto stavu se musí dostat každý sám. Mohu sdílet na konzultacích všechno, všechno, čím jsem pošla, popisovat své zkušenosti, zážitky a stavy, ale každý jdeme po své vlastní unikátní cestě. Čekat, až nastane náš osobní AHA okamžik a pochopit a jít dál. Někdy je nutné zrušit některé aktivity, vnitřní změny slouží k posunu, pracujeme na sobě, abychom pomáhali druhým do vyšších úrovní, abychom dosahovali rovnováhy ve všech vztahových úrovních. Vánoce (Trecenium Oc 26/12 - 6/1) vidím jako krásný čas a příležitost pro reintegraci Svaté Trojice, Vědomí Krista a otevření prostoru pro uzdravení všech vztahů ve fyzickém světě. Prosinec je měsíc oslav Ženské Božské energie uvnitř každého z nás. Mnoho hřejivé Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


S vděčností a srdečně děkuji za podporu této práce.

čtvrtek 16. listopadu 2017

Tzolkin - Mayská kalendářová konfigurace.

Mayská kosmologie bere v úvahu interakci dvou integrálních jevů – světla a zvuku. Mayové byli považováni za Mistry Iluze a Času, jsou Matkou všech Systémů, Tvůrci 6. dimenze. Mayský kalendář není jen verzí měření pozemského času, ale učí nás myslet mnoharozměrně. Učí nás vnímat telepaticky a najít správný rytmus v životě a synchronizovat ho s přírodou a kosmickými právy.

Planeta Země od roku 1992 opět rezonuje s prapůvodním rytmem , s kosmickou praenergií >13:20 <, takže se všichni rozpomínáme na starodávnou moudrost a moudrost našich Hvězdných systému, odkud každý z nás přišel, abychom kotvili nové informace a budovali společnost jako součást Galaktických národů. Vracíme Zemi ze slepé uličky, kdy bylo ukradeno geniální Božské energetické schéma. Vracíme se k přírodě – z trojrozměrného rytmu  > 12:60 < (forma energie).

Znamení - 20 Aspektů Vesmírné Moudrosti je síla Zdrojové Inteligence, která nese určitý program uzdravení. Tón je stimulující síla – aspekt pohybu. Galaktické Portály – kosmické brány – dny, ve kterých probíhá velké léčení. Kin – součet energií Znamení + Tónu. Dharma – impulsy z budoucnosti. Rezonance - soulad s určitou energií Vědomí.

Kiny nejdou za sebou náhodně, ale interpretují cestu životem. Operační silou je 13 Tónů, které vytváří pohyb. Každý Tón je impuls Zdroje, chápaný také jako Světelná Inteligence. Vytváří různé situace, které nás nutí reagovat. Když jsme byli malí, nerozuměli jsme matematice ….s Mayským kalendářem je to stejné.

Každý člověk je přiřazen k jedné z 260 energetických šablon, ale ve skutečnosti existuje přes 2300 možných kombinací. Každý den se seznamujeme s definicí určitého energetického standardu, abychom pochopili galaktickou etiku. Abychom pochopili podstatu Mayského Kalendáře, musíme přejít na energetický způsob myšlení. Dojít k uvědomění, že chápání času v lineárním pojetí je vertikální průchod časem – minuty, hodiny, dny….

Pochopit jeho symboliku nějaký čas trvá. Osobní paradigma je spojeno s určitým energetickým programem a během života dochází k rezonanci mezi naším Vědomím a Vědomím Ducha. Každý den se nám energie dostane do krevního oběhu a snaží upozornit na určité pole napětí na ego-programy, na nerovnováhu energetických modalit - Stíny/Světlo. Mayská symbolika má velkou hloubku. Všechny změny jsou do našich životů implementovány rychlostí Světla. Každý den se učíme chápat charakteristiku a význam. Cílem je léčit každý aspekt našeho života a život na Zemi. Ačkoliv se 260 dnů opakuje, po každém dalším kole pracujeme na jiné vyšší spirální úrovni, protože se toho v našich životech mnoho změnilo. 20 archetypálních symbolů má specifické vibrační vzorce, které nám říkají, kam směřovat naši pozornost. 

Tyto symboly jsou archetypy existující v nehmotném světě a pronikají do hmotného světa. Každá energie je jakýsi obr probouzející se na určité úrovni Vědomí. Dokud je Vědomí uzavřeno v trojdimenzionálních frekvencích, energie nebudou mít tak silný dopad na život. Jakmile začnou do Vědomí vstupovat vyšší vibrace (řídí Vyšší Já a duše), tělo začne pociťovat tlak a nastává silný léčebný proces. Staré kódy přesvědčení budou proplachovány mírně nebo se projeví jako zvraty osudu. Záleží kolik odpadu bylo ve 4 tělech (duchovním, fyzickém, mentálním, emocionálním) usazeno. V těchto tělech se nachází energetické vzorce – Vzorec Světla a Vzorec Stínu. Jakmile se soustředíte na energii každý den, můžete narazit na staré karmické sedimenty a neuzdravené rány. Takže nám energie každý den připomene něco, co čekalo na uzdravení. Čím déle budete čekat nebo odkládat, tím bolestivější konfrontace s nesmyslnými důsledky budou. Vyléčení přináší aktivování informací z vyšších dimenzionálních úrovní.

Při práci s kalendářem každý den rozpoznáte, co se potřebujete naučit/rozpomenout se/uzdravit. Pomůže vám zjistit jaká je vaše víra a na čem je založena. Úkolem je přinést každý den témata, která dost často musí být přepracovávána. Osobní Znamení a Tón vás doprovází celý rok, celý život. Cokoliv jste nedokázali pochopit, se později objeví, abyste tomu věnovali pozornost. Je docela možné, že to jsou věci, kterými se budete zabývat, a je možné, že budete mít pocit, že to není jednoduché, takže začnete vzdorovat. To je nejlepší okamžik přestat si stěžovat a začít věci opravovat. Den galaktických narozenin je skok o úroveň výš,  budete pracovat s problémy na stále jemnějších a hlubších úrovních, dokud se zcela neuzdraví. Energie každý den vás v tom podporují.

Každý třináctý den Vlny se výsledky aktualizují. Multidimenzionální způsob myšlení je, všechno se dotýká všeho (všemi směry). Všechno, co potřebuje změnu, se objeví 1. den Vlny a 12. den Vlny je pečlivě zohledněno, abyste provedli potřebné opravy. 11. den pomáhá zbavit se nahromaděných emocí (negativní emoce/pocity).

Můžete si klást otázky v jaké oblasti života jste ještě neposílili. Při rozhodování připojte k mysli srdce.

Co je pro vás v životě nejtěžší? Jaký je stav vaší nervové soustavy a duševní rovnováha? Jaký je postoj v nepříjemných situacích? O čem sníte? Co vás přimělo k tomu, že jste udělali určitou volbu? Kdo nebo co vám pomohlo zmírnit napětí? Kdo nebo co vás povzbudilo na cestě k sebe-posílení? Co nového jste přidali do svého života? Je něco, co vám nedá v noci spát? Co vás motivuje k práci na sobě? Jaké jste v životě dokázali překonat potíže? Zaznamenali jste něco příjemného? Co to bylo? Co byste chtěli zlepšit? Očistili jste něco ve svém okolí? Bylo to bolestivé? Přišli jste o něco, co bylo vašemu srdci drahé? Bylo to bolestivé? Nejste příliš spojeni s minulostí? Dokážete ji pustit a odpustit sobě/druhým? Jak se dnes díváte na „selhání“? Obohatili jste se nějakými příjemnými zážitky? Jaké moudrosti jste dosáhli? Čím se můžete pochlubit, co jste dokázali? Je něco, co byste rádi vymazali ze své paměti? Je něco, co uvnitř váš vytváří odpor? Je něco, čeho se bojíte? Je něco, za co stydíte? .......jen přemýšlejte, nic nehodnoťte, jde jen o zrcadlový efekt. Strach je jen mučící nástroj. Odvažte se jej odhalit a poznat. Smysl aktuální práce je převzít odpovědnost a napravit všechny deformace nashromážděné v minulosti. Smysl života není jej hledat a chápat.

Úkolem 1. dne je přinést do našeho energetického pole téma nebo spíše témata, která budou během Vlny na úrovni, na které je člověk aktuálně připraven, opravena. 13. den shrnuje výsledky co-zaseješ-to-sklidíš + sjednocení + pohyb dopředu. 13. den je informační banka. 10. den je nejvíce viditelné a manifestuje se téma předložené 1. den Vlny - zátěže ve fyzické sféře. Emocionální zátěže se uvolňují a čistí 11. den. 12. den - vysvětlení dříve nevysvětlitelného, pohled za Závoj, bilance, analýza. Hlavní téma dne se otevře po východu Slunce, dopoledne je síla energie nejvyšší, navečer, večer dochází k uvědomění, uvolnění.

Každý den pronikají fotonické energie do stále hlubších vrstev. Pokud aktuálně nemůžete najít řešení, buďte trpěliví a počkejte 260 dnů, dokud se opět neobjeví ta samá Vlna, odpověď bude jasnější nebo jistá. Mnoho úspěchů na naší společné cestě. 

pátek 10. listopadu 2017

Alchymistická transmutace. Fáze dokončování. Strachy.

Na naší společné cestě integrujeme polaritu, zlo, temnotu a Stíny. Alchymistická transmutace Božské Lásky mění karmu, trauma na obrovskou novou sílu. V letošním roce procházíme intenzivní sérií posunů, do konce roku silný upgread pro všechny, kteří se rozhodli účastnit Vzestupu. Množství Zdrojového Světla silně stimuluje probuzení a zvyšuje Světelný kvocient. Světlo zvedá hlasitost a bude velmi nepříjemné, pokud se bráníte dělat v životě změny. Vnější síla vás může odvrátit z vaší cesty, což je lakmusovým testem, kde se na cestě nacházíte.

U těch, kteří jsou v současné době ve stavu neochvějné Božské Lásky a vnitřní rovnováhy a míru, se vše přepisuje, aby se tito jedinci přizpůsobili vyšším stavům budoucnosti. Naše povaha se mění. Pomáháme s planetárními změnami a za pomoci asistence galaktických národů také s Multiversálními změnami. Pracujeme pro velkou věc. Země se zbavuje karantény. Přepisujeme genetiku. Je tu mnoho duší, které mají speciální vliv na posun. 

Nacházíme se ve stavu klidu a služby. Naše životy jsou darem lidstvu. Pro mnoho z nás je trojdimenzionální struktura těžká a nepochopitelná. Vstoupit do tak husté úrovně mohou jen velmi silné duše. Ačkoliv jsem Světelným workoholikem, intenzivní práce nyní probíhají v prostoru ticha a samotě, často venku v čisté přírodě. Každý náš krok je klidný a soustředěný, jsme 24/7 připravováni pro další službu. Pohybujeme se v neochvějném tempu ke zrodu Zlatého Věku.

Udržet uvnitř DNA nejvyšší možné Světlo je prioritou, čímž přeměňujeme nižší úrovně. Udržujeme nejvyšší možné vibrace, abychom vyhověli silnému přílivu Světla v zájmu všech zúčastněných. Změny jsou jedinečné a probíhají od člověka k člověku.

Je zde mnoho Pracovníků Světla, nádherných a nadaných čistých duší, které pomáhají tím, že organizují přednášky, semináře, rozhovory, setkávání, vzdělávací kurzy, poskytují spoustu informací a léčebných technik. To má důležitý význam a vytváří komfortní způsob pro nováčky. Způsob jejich pomoci v procesu Přechodu je obrovský.

Strážci jsou duše, které pracují v určité izolaci a samotě. Někteří nebyli určeni vystupovat veřejně. Většinou žijí na planetárně specifických místech, často v odlehlých oblastech nebo klidnějších místech. Kdykoliv se silně mění magnetismus Země, je tomu přizpůsoben jejich životní režim. Spolupráce s vyššími Týmy je intenzivní. Všechny fáze musí být vždy dokonale dokončeny. Nadměrná komunikace není prioritou. Ustoupit jen do svého osobního prostoru je časté. Strážci jsou 24/7 sledováni vyššími sférami a Galaktickými Týmy, jak reagují na vysoké Světlo, jak se přizpůsobují a jsou-li schopní komfortně otevírat nové úrovně. Podpora této práce je velmi vysoká a nižší struktury a lidé zaměření na podvod nemají vliv a nemohou ovlivnit ani oddělit ani oddálit Evoluční proces, stejně jako tuto práci.

Někteří se snaží stále vytvářet staré energie. Neutralita je moudrost a Mistrovství. To, jak myslíte, ovlivňuje snadnost nebo obtížnost vaší cesty. Vděčnost za aktuální pasáž, kdy se mnozí snaží odvést pozornost od skutečného účelu našeho společného projektu. Posun je úspěšný bez ohledu na rozptylování.

Zdrojové energie podporují proces a transformují diskomfort, pochybnosti, strachy, duševní čištění a kódy přesvědčení na nové odpovídající předlohy. Silnější čištění na osobní úrovni naznačuje čištění na kolektivní úrovni. Vibrační posun na osobní úrovni naznačuje posun na kolektivní úrovni. Přes náš torus probíhají intenzivní změny, kterými pomáháme kolektivu a učit pravdu jen tím, že JSME. Dláždíme cestu pro ostatní přes náš osobní Vzestup. Otevíráme a spouštíme multidimenzionální způsob Bytí a učíme pokrok. Tím, jak měníme náš osobní život, vytváříme dominový efekt. Spiritualita je přirozenou částí našeho běžného života a životní síla určuje další posun. Přetváříme a vytváříme nový udržitelný způsob života na Zemi. 

Mnozí vnímají kvantový skok z nelineárního způsobu Bytí včetně rozšiřování Vědomí a schopností, kdy všechny strachy jsou již transformovány. Na svém posunu musí každý pracovat vědomě a důsledně měnit v životě mnoho. Každý má svůj čas probuzení, často se zdá, že existují fáze, kdy se neděje nic nebo, že jste velmi unavení, ale je to důvěra v proces. Hloubáním v tichu sebe sama skládat postupně obraz toho, proč jste tu a co jste sem přišli dělat. Zdroj těchto zásadních informací leží v osobních talentech, sklonech, vlastnostech, znalostech, zkušenostech, které jste nasbírali během života a pomocí těchto nástrojů spolu-vytvářet novou planetární realitu, Jednotu a utopii.

Vyhněte se interakci s vyššími úrovněmi, s těmi, kteří jsou mostem k vyššímu Vědomí, protože nemůžete jasně vidět a předvídat jejich činnost.

Přeměna strachu z neznáma

Strach je veličina, která na druhou stranu umožňuje zkoumat své Já a uvažovat jiným způsobem. Je to způsob, jak si užívat všechny své úrovně a vynikající způsob objevit a prohloubit Lásku, sebelásku a odhalit své vyšší úrovně. Existuje také strach z toho ztratit důstojnost hledáním bezpečí v pohodlí vlastních úsudků nebo potřeba hledání bezpečí v záchranných scénářích s přehnanou potřebou hledat externí informace. To vlastně odhaluje strach ze smrti, jehož různé potence se vrací znovu a znovu, dokud nejsou zcela transformovány. Strach také může vytvářet hledání a obviňování druhých za vaši aktuální situaci s pocitem, že vy sami nejste zodpovědní za svůj vlastní Vzestup nebo, že druzí jsou zodpovědní za kvalitu vašeho Vzestupu. To je projev, který není v souladu se Zdrojem.

Strach je testován na prahu každé změny. Jakmile je výzva něco nového, co není v souladu s vaším aktuálním Já, často vstoupí strach a začne bojovat o své přežití. Bude bojovat jako divoké zvíře bez ohledu na důvod a větší obraz. Bojuje o své přežití kvůli obrazu vašeho sebepozorování a sebepoznání. Strach je škodlivý, protože se vzdáváte své vnitřní síly a moci. Bojíte se překonat strach z bolesti? Pozorujte strach ve všech svých rozhodnutích.
Strach o hmotné věci, starosti o rodinu, přátelé, peníze, majetek, musíte nechat za sebou. Dříve nebo později se objeví definitivní kapitulace, kdy Vyšší Já začne přepisovat Vědomí, aby se zarovnalo se Zdrojem. Můžete se cítit mizerně, ale staré Já musí být přepsáno. Zažila jsem to mnohokrát, často bizarním způsobem.

Můžete trpět strachem ze Vzestupu hledáním různých predikcí a scénářů. Věřte v sebe a svoji budoucnost a svoji schopnost plně se seberealizovat v Nové Zemi. Někteří vytváří strach z toho inkarnovat se znovu. Používejte svoji nejvyšší moudrost a ponořte se do svého středu a meditace. Vybírejte Lásku, mír a rovnováhu, pak se vaše Vědomí bude rozšiřovat, stoupat a slaďovat s vyššími úrovněmi. Přistupovat ze srdce ke všemu, s čím se na cestě potkáváme, se vyplácí.

Po otevření osobní zkušenosti, která je nová, neznámá, vytváříte most k nové čistější možnosti pro skutečný Vzestup. Jestliže se cítíte zranitelní, může vás tato zkušenost odklonit z rovnováhy společně s nepříjemnými pocity. Důležité je naučit se rozlišovat, nikoliv soudit, protože to jsou dvě odlišné vibrační skutečnosti.

Zdrojové Světlo mění Vědomí, pokud se chcete podílet na osobním i planetárním vývoji. Jsou-li posilovány volby bez strachu, pak umožňujete sami sobě hluboký hladký průchod. Soustředěnost bez obav umožňuje hladkou cestu.

Světlo v této fázi Vzestupu může být oslepující, překvapivé a neznámé. Jste-li ochotni otevřít srdce, pak věřte, že měníte všechno nejen pro sebe, ale pro všechny. Mnoho Lásky, Milovaní. 

Ctěte svoji dlouhou cestu, na kterou jste se rozhodli vydat.
Ctěte své těžce nabyté lekce, které vám umožnily pokračovat dál.
Ctěte své výzvy, které vám umožnily vzdělávání pro další cestu.
Ctěte své srdce, které posiluje Božskou neutralitu.


Posílení změn pokračuje soustředěním na meditace každou neděli v 17:11 a 20:11. Více ZDE.
Těšíme se na vás!V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

Vděčnost a poděkování za podporu této práce.
Lenka Sykorova, www. mayskykalendar.blogspot.com

pátek 3. listopadu 2017

Čištění Zdrojovým Světlem. Telepatie.

Prostřednictvím našeho těla překládáme nové fotonové vlny. Ano, začíná další nový cyklus. Naší povinností je udržovat životní sílu na takové úrovni, abychom se mohli prostřednictvím sebe podílet na Evolučním posunu. Jsou určité pasáže, v kterých je planetární posun prioritní a vyžaduje naši plnou účast. Probíhá pád astrálních rovin.

Duše, které nesou energetické šablony, musí udržovat odstup od nižších energií, kdykoliv je planeta zaplavena vlnou, která převrací bariéry všeho, co je proti Světlu. To všechno se odvíjí od toho, jak dobře děláme vnitřní práci. Tím, že osvobozujeme sami sebe, osvobozujeme ostatní. I když můžeme zbožňovat všechny, protože uvnitř nás se nachází posvátná alchymie Lásky, musíme občas ustoupit pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Lidé se probouzí a učí poznávat své vyšší úrovně, prohlubovat své Vědomí a opouštět osobní iluze.

Na cestě Vzestupu jsou okamžiky, kdy je potřeba projít určitými bariérami tady a teď. Všechny těžkosti a boje vždy otevírají nové Brány. Jsou určité pasáže, kdy do naší reality vstupují nízké energie, které se mohou tvářit jako drama. Musíme umět vidět ještě dál, nejsme Služebníky druhých, jsme tu, abychom se setkali s hmotou a podali si ruce. Tento planetární koncept není postaven na principu vítěz/poražený ale na principu vítěz/vítěz. 

Lineární myšlení (vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti odděleně) se postupně mění na galaktické multidimenzionální (minulost, přítomnost, budoucnost jako jeden přítomný okamžik s prostorovým vnímáním nahoře, dole, vpravo, vlevo, před sebou, za sebou jako jeden bod .…je to postupný přechod, mozek se rekalibruje a Vyšší Já řídí váš osobní proces. Levohemisférová logika se mění na Božskou logiku.

Jedním ze zásadních evolučních principů je pochopit a uvědomit si rozvíjení nových úrovní emočních, mentálních, fyzických a duchovních principů. Každá bytost je Božskou esencí Světla a Lásky, jejíž přirozeností je dobrota. Jednou ze zásadních informací při opuštění třetí úrovně a přechodu do páté dimenzionální úrovně, je, že svobodná vůle je nezpochybnitelným základním právem každé lidské bytosti. Veškerá existence na Zemi je posvátná a jedním z planetárních zákonů je připomenout každé lidské bytosti tato základní a zásadní hlediska a evoluční principy. Součástí Božského Plánu na Zemi je tvořit nové úrovně duchovnosti.

Na Zemi existuje několik skupin s různými misemi, kterým odpovídá také jejich fyzické tělo pro splnění služby. Dokáží snižovat a zvyšovat své vibrace. Někteří channelují konkrétní nefyzické bytosti nebo Nanebevzaté Mistry, někteří telepaticky snímají informace svých galaktických týmů, nebo s nimi komunikují, někteří z nás na sebe vzali hlavní planetární karmický vzorec, což je jeden z hlavních důvodů také mého vtělení. Vysoké vibrace způsobují kolaps astrálních úrovní. To, co se děje v našich osobních životech, se holograficky odehrává na globální úrovni.

Čím více se díváte na posun logicky, tím méně ho chápete, a přitom můžete být vysokoškolsky velmi vzdělaný a velmi úspěšný člověk v materiální sféře. Čím více budete bránit své duši expandovat na vyšší úrovně a soustředit se na to, co dělají/nedělají druzí, pak se soustředíte na falešný život jako ve filmové iluzi. Je čas jít cestou vlastního Vzestupu a poznávat také duchovní práva, protože se stáváme součástí galaktické rodiny.

Vysoký inteligenční kvocient nemusí být připraven vidět své Stíny, přijmout je a pracovat s nimi. Vydat se cestou intuice, pokud jste připraveni naslouchat a přijmout, že věci mohou být velmi odlišné od všeho, co si myslíte, namísto jakési konfrontace, pak vaše cesta do páté dimenze bude komfortní.

Se změnou DNA se objevuje mnoho různých fyzických příznaků. Mohou to být bolesti kloubů, ekzémy, dermatitida, nadměrné vypadávání vlasů. Důvěra a víra v proces a změna životního stylu mě osobně pomohly projít všechny náročné úseky. Zvyšují-li fotony příkon, můžete mít spoustu příznaků Vzestupu, trpět zimnicí, třást se, trpět horečkami. Jsou to přirozené příznaky. Odpočívejte a hydratujte tělo.

Nový způsob komunikace: Telepatie a jasnovidnost se stávají mnohem jasnější. Je to energetický přenos myšlenek, obrazů, zvuků z jedné bytosti na druhou. Využívání této formy slouží k naší práci. Je to jeden z dalších smyslů, který využívá dynamiky šišinky – vize za Závojem. Jakmile je tato čistá úroveň zapnuta přes srdce a hypofýzu, pomáhá rozšířit naše bytí. Otevření jasnější telepatie pomáhá detoxikace a otevřené třetí oko a meditace. Toxicita, která na planetě existuje je faktor, kterému se můžeme vyhnout, pokud budeme čistit mentální, emocionální, fyzické a duševní a karmické úrovně. Astrální roviny telepatii ruší. Čím více se v procesu nacházíme, tím je telepatie přirozenou součástí života. Mysl, jakmile přijme nějakou informaci ve spojení se srdcem, ji analyzuje a vycentruje. Telepatie má své úrovně, záleží v jaké dimenzi se nacházíte ( 4D, 5D, 6D…) jde o osobní načasování.

Jak se tělo postupně čistí, zprávy, myšlenky nebo obrazy mají jasnější obrys. Pro mě osobně je český jazyk zbytečně složitý a psaní komunikace na nízké frekvenční úrovni. Telepatie je každodenní nádherná zkušenost, která mi pomáhá v procesu Vzestupu a v běžném životě vidět věci takové, jaké opravdu jsou.

Mayský kalendář není jen lineární soubor textů, ale spirální energie, které Mayský kalendář popisuje každý den. Každý kin interpretuje určitou Vesmírnou dynamiku, kterou Slunce překládá. V našem životě působí přes určité události, soubor Stínových nebo Světelných vzorců – šablon – kódů a vytahuje z nás vše, co je třeba uzdravit, abychom se mohli zarovnat s galaktickými standardy.

Všichni jsme přišli vyjádřit svoji autenticitu, osobitost a jedinečnost v této evoluční fázi, vyjádřit své osobní vyšší úrovně, kde se nehraje na žádné posty, tak jako to je v trojdimenzionální hře. Vyjádřit vyšší partnerské úrovně, kdy dochází k uzavření sňatku dvou vnitřních energií, unio conjucto - dokonalé spojení dvou uvnitř sebe.

Přirozený stav je rovnováha, dělat méně a vytvářet život bez plánování, pak naše moudrost roste rychleji. Naše srdce jsou otevřená a velké změny jsou na nás. Je to magický proces a musíme projít všechny další fáze a nechat vrhat Světlo na naši společnou cestu. Projít smrtí a znovuzrozením. V nižší frekvenční úrovni mají lidé tendence mít všechno rychle, ale mnoho našich závazků jsou dlouhodobé projekty. Emaily zůstávají nezodpovězené, všechno je v nejlepším pořádku. Osobní služby nejsou aktuálně poskytovány. Nedělní meditace jsou naším společným časem. Mnoho Lásky každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

Vděčnost za podporu této práce. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity a uvedením autora Lenka Sykorova s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com