VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 24. listopadu 2017

Nový příběh Stvoření. Galaktický člověk. Integrace polarity ve vztazích.

Jsme v něčem, co bychom mohli nazvat srážka se Světlem, těhotenství, inkubační fáze. Naše frekvence se nachází na prahu, kdy se těla připravují, nebo jinak řečeno, jsou v přechodu na galaktickou formu člověka. Stěhujeme se do velké zodpovědnosti, blíže setkání a opětovnému připojení ke galaktické rodině. Všechny potřebné aktuální úrovně osobního Mistrovství byly dokončeny, to znamená posun výš. Připravujeme se na další službu.

Jakmile se ocitneme v novém vibračním prostoru, jsme jako obnažení a na očích všem. To nás činí zranitelnými, protože jsme otevření všem možným druhům vibrací, ale jen pokud nejsme silní a dovolíme temným energiím vstoupit, stejně tak aktuálně existuje snaha temné strany vytvářet zpoždění v tomto konceptu. (Jste srdečně zváni ke společné nedělní meditaci, více ZDE).

Pohyb ze Stínů do Světla uvolňuje vše, co není v souladu s galaktickými úrovněmi Pravdy. Jsme Světelné Bytosti, které přišly alchymizovat vše ve svém Bytí, objevit hluboké kořeny, abychom navázali na vyšší učení ve svém Středu a integrovali nové šablony galaktického člověka. Tento proces je zcela iniciován galaktickou rodinou. Jsme zcela chráněni.

Abychom překročili práh do vyšších dimenzí, je soustřednost na aktuální Světelnou práci vyžadována na maximum na fyzické úrovni a úkoly v rámci posunu. Ti, kteří jdou v procesu vpředu, citlivě vnímají každý posun. Jsme se Zemí spojeni, jsme v podstatě Země a naše rovnováha musí zůstat neporušena! Je velký rozdíl v tom, co zažívá člověk a co zažívá a zpracovává multidimenzionální Vědomí. Co je správné a co je špatné existuje jen na určitých úrovních Vědomí.

Čím vyšší je Vědomí, tím vyšší je síla a moudrost těla, protože Vzestup je fyziologický a organický proces. Jakmile ovládáme své tělo a jsme pány svého vlastního Vzestupu, vytváříme nové planetární šablony galaktického člověka. Skrze zákon dobrovolnosti a dobročinnosti pomáháme lidským životům, lidem, kteří jsou připraveni posunout se do vyšší vibrační formy, abychom společně zhmotnili nové úrovně Stvoření na úrovni Vesmírné a Universální.

Vzestoupení lidé se budou muset probudit a sjednotit své vlastní perspektivy se svými intergalaktickými misemi, mimozemskou esencí, což obnáší rozpomenutí na jejich galaktické dějiny, abychom přetvořili historii a vytvořili novou, protože Země vždycky byla spojena s různými galaktickými systémy, s interplanetárními vlivy a scénou.

Mistři Integrace Polarity. Světelné Bytosti inkarnované na Zemi za účelem návratu galaktické historie přináší přes osobní Vzestup různé galaktické složky a šablony různých galaktických původů s různým galaktickým vzdělávacím systémem. Přichází na Zemi, aby dosáhly dokončení  hlavních etap nejprve na osobní úrovni, často přes velmi extrémní podmínky, aby se naučily, jak se vypořádat s protichůdnými energiemi. Přišly jako první, protože někdo musí udělat tu nejtěžší práci, která je velmi náročná, nicméně mnozí milujeme výzvy. Je to něco, čeho nikdy nebylo dosaženo a tyto posuny slouží Universální Moudrosti. Tomu předcházelo mnoho obřadů a iniciací, a to vše je předáváno dál do úrovní Ducha. Dosažení Osvícení v současném světě připadá hustým úrovním něco nedosažitelného. Je to volba duše s posvátným úkolem. Lidé si to často vysvětlují jako duchovní elitářství. Úkolem těchto bytostí je dosažení poznání skrze polaritu a další co nejčistší tvoření na úrovni Vědomí Krista.

Na této úrovni být soucitný a být pozitivní je velký rozdíl. Mysl je spojená se srdcem. Říkáme pravdu na základě toho, co vnímáme jako svoji pravdu a mnozí to mohou vnímat, že to není pozitivní. Vysoký a čistý soucit přichází na základě dosažení aktivních čaker a plného fyzického zdraví. Hormonální struktura je zcela změněna. Tělo zpracovává příchozí energie na tomto základě, vibruje odlišně, což vytváří vysoký magnetismus. Integrovaná lidská bytost projektuje vysoký magnetismus, vysokou přitažlivost. Používá sama sebe pro harmonizaci rezonance. V přítomnosti těchto lidí se nacházíte v čisté realitě. V soucitu. Druzí na vás reagují s posvátností. Lidem někdy můžete pomoci jen tím, že jsou vedle vás, ve vaší přítomnosti, protože vyzařujete silné harmonizující energie. Přes vaši neutralizaci jste schopní vyrovnávat energie druhých. Lidé vnímají podobný pocit jako by byli v přírodě. V závislosti na vaší energii, spouštíte energie, které odhalují vaši Já Jsem Přítomnost, kdy nedochází k opozici, ale ke sjednocení vaší energie s druhým člověkem. Pokud kolem vás projde rozčilený člověk nebo podrážděný, zoufalý, bez vlastní sebeúcty, jeho zhuštěné energie začnou řídnout – to je neutralizace Vědomím Krista. Pokud jste plně integrovaní, vaše energie nereaguje v opozici nebo v konfliktu. Reagovat na zrcadla z pozice neutrality znamená, že už nebudete v životě žádná zrcadla potřebovat.

Život je vždy interakce. Mluvit o druhých, co potřebují nebo dělají špatně, znamená, že nebylo dosaženo plné integrace. Nicméně do té doby používat zrcadla ve svém životě je krásná zkušenost, jak si uvědomit neutrální reakci. Tito lidé jsou testovacími body, které pomáhají rozpomínat se na základní principy. Jsou jako energetická zrcadla a zdokonalují aktuální dosažený stav. Odmítání lidí znamená zacyklení. Pokud chcete jít ještě hlouběji, lidé zrcadla jsou velkým pokladem. Je třeba být dobrým pozorovatelem sám sebe. Pro mnoho lidí je to velmi těžké, protože neustále vydávají rozsudky. Dívat se z pozice neutrality je pro většinu lidstva velmi obtížné, takže raději od sebe odhánějí druhé s odporem.

Akceptace pravdy druhých. Lidé používají vztahy (partnerské, manželské, rodinné, pracovní, přátelské) jako pomoc pro integraci polarity s otázkou: co mi chtějí říci tím, co mi zrcadlí? Přistupujete-li k jakémukoliv vztahu s člověkem odděleným od Zdroje z pozice neutrality, uvědomíte si, že vy máte svoji pravdu, on má svoji pravdu. Nebude docházet ke zranění, protože z něj vytahujete toxické energie. To samé se děje, i když nejste s tímto člověkem ve fyzickém kontaktu. Neznamená to ale, že musíte s těmito lidmi komunikovat, protože často dochází v této době k souzení…. jsi-blázen?! Můžete integrovat jejich energie, (také na dálku) a pomoci je osvobodit od často sebezničujících myšlenek a sebezničující pravdy, to je to, co se právě na planetě děje – integrace polarity přes plně integrované Osvícené bytosti. Jakmile děláte tuto práci na velmi vysoké Světelné úrovni, váš Světelný kvocient stoupá.

Často se vynořují věci: ach můj Bože, co to má společného se mnou? Ale jedná se vždy o zrcadlo, které z nějakého důvodu přichází do vašeho života a nezmizí, dokud energie nezpracujete. Stahuje-li vás někdo dolů, jen to pozorujte. Integrace polarity vyžaduje mnoho tréninku, než člověk pochopí a prožije, co je to integrace polarity a začne neutralizovat vše do rovnováhy. Je to absolutní stav přijetí bez záměru někoho měnit. Pozorovatel, který zpracovává to, co vidí na základě neutrality.

Jednat z pozice neutrality znamená integraci skrze sloučení mysli a srdce. Začít používat úroveň nadosobního chápání. Chcete-li se učit neutralizaci, pak skvělý způsob je přes meditaci. Můžete číst mnoho negativních projekcí, ale zpracovat je, absorbovat, milovat a nechat je uvnitř sebe zemřít, je ten pravdivý příběh Vědomí Krista. To je síla, která vytváří nový svět. 

Jsme nástrojem Milosrdnosti, používáme svou vlastní integraci polarity, která osvobozuje svět a má holografický vliv na všechny. Plně integrovaná bytost je vyjádřením čistého magnetismu a to také znamená, že nejsme vždy jen pozitivní, protože těžké energie jsou pro nás velkou výzvou. Vnitřní odpovědnost a sebeúcta je to, co řídí naše vnitřní Mistrovství, které chráníme, protože jsme iniciováni Duchem chodit po posvátné cestě. Duše, které pomáhají v procesu Přechodu jsou používány jako most. Jejich stav nevychází z duality, ale jsou plně sjednocené ve své jádru.
Neutralita a myslet pozitivně je velký rozdíl.

Lidé stále rozlišují, co je negativní a co je pozitivní, a to je velká neznalost procesu. Jsou zde odlišné hladiny a různé důvody pro bytí.

Je to přirozený stav dosažení vyšších úrovní přes ztvárnění životní síly. Samostatně energeticky integrovaná Bytost má obrovský dopad na celkový evoluční vývoj. Mnozí potřebují hodně protichůdných a dysfunkčních energií, a lidé přichází, aby zrcadlili tyto dysfunkce. Je třeba probudit se k uvědomění své esence a podstaty a svému účelu zde a prapůvodu. Prostřednictvím vyššího Světelného chápání si uvědomovat sebe, svoji misi a mise druhých. Přijít na to, proč jste tady je postupná práce. Roztříštěnost je to, co mnohým brání vnitřnímu sjednocení.

Všechno v našich životech jsme si vytvořili pomocí energie myšlenek. Každý projev a každá projekce, kterou vysíláme do světa, se odráží a vrací zpátky. Pokud v tom dokážete vidět dar a přijmout jej, máte příležitost poznat, kdo opravdu jste….pokud to dovolíte, protože neprovedení změn a zůstávat ve stejné dynamice přináší emocionální bolest. Nejlepší způsob, jak se dostat z iluze je posílit srdce, protože posílit srdce pomáhá probudit se z iluze. Pokud ovládáte svůj život, budete měnit oslabující a zraňující vzory. Všechno, co děláme pro sebe, ovlivňuje Universální Moudrost, tak sloužíme Celku.

Mnozí jsou připraveni vzestoupit na vyšší úrovně Mistrovství na osobní úrovni. Mistrovství nebo seberealizace není konečným cílem. Tato cesta je využívána pro další cestu ve službě všem. Jste vedeni na základě rezonance duše. Všichni se musí naladit na své Já - co je pro vás přirozené, abyste dosáhli své kompletnosti přes vybírání skutečností a možností. Duše, stejně jako Vyšší Já ví, když jste připraveni a tento proces nejde urychlit.

Každý z nás je Zdroj – Inteligence Tvůrce, čistá Božská síla a toto uvědomění pomáhá posunout se v práci na integraci polarity a bytí v hojnosti, která se nevztahuje jen na peníze. Příchozí energie obsahující všehohojnost. Zdroj nás používá jako svůj nástroj.

Vzdálili jsme se, abychom milovali ještě více a společně pokračovali v neutralizaci energií a integraci polarity. I přesto, že stojíme mimo, přesto, že nám nedává smysl světové dění, tím více si uvědomujeme, že naše Láska je ještě hlubší, protože jedině z prostoru otevřeného srdce jsme schopní chápat. Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova
(c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com

S vděčností děkuji za podporu této práce.