VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 30. prosince 2017

Společná meditace 31/12/2017

Přelom 2017/2018 je velmi silný, nezapomeňte, že systém se rozpadá a rozpouští se nižší vibrační reality, jsme plně zaměřeni na tuto kapitolu. Pomáháme při hojení lidských srdcí, meditace mají léčivé efekty. Sluneční příliv stimuluje dimenzionální posun, DNA a schopnosti (můžete vnímat horkost v čakrách dlaní a chodidel). Vyššími úrovněmi jsme žádáni, abychom procvičovali telepatii. Fotonické Světlo vyžaduje řád a pořádek. Sjednoťme se opět tuto neděli se záměrem vytvářet Jednotu. Připojme se k vytváření míru a radosti. 

Přeji vám radostný způsob, jak vyjádřit Lásku ke svému životu a vašim vlastním představám v příštím roce, který nese energii čísla 11. Nechť se otevřou zázraky  a všehohojnost ve vašem životě. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc. Lenka

MEDITACE více ZDE. Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 21. prosince 2017

Oslava Světelné síly Slunce

21/12/17 je hlavním kosmologickým bodem nového galaktického počátku a jako v každém počátku se implementují nové iniciativy. Zimní Slunovrat je vyvrcholením všeho, co jsme se naučili. 

Je zde mnoho nádherných duší, které udělaly neuvěřitelné množství vnitřní práce, jejichž moudrost ještě zatím nespatřila světlo světa. Neuplatnily moudrost na široké úrovni. 

Slunovrat je energie ZROZENÍ - počátek nového galaktického roku. Přijímáme nové energie galaktického dědictví. Byl ukončen velký karmický cyklus s ukončováním individuální karmy v závislosti, kolik je každý schopen aktuálně uzdravovat. 

V dalších etapách Vzestupu budeme mimo jiné objevovat archetyp Božského Dítěte a vyšší Světelné principy. Půjdeme mnohem hlouběji (jako nikdy před tím) do sjednocení na všech úrovních a mnohem více poznávat sebe jako živý organizmus a projevovat dynamiku sebe sám/sebe sama svým vlastním osobitým způsobem. Můžeme si už nyní dělat drobné poznámky, na co se budeme zaměřovat individuálně. 

Konec roku 2017 je časem k uvědomění, jak se zarovnat s celistvým životem na základě velkého vnitřního uspořádání, na základě zkušeností a zážitků v lidském těle. Já sama jsem do tohoto procesu zapojena, protože mám spoustu vnitřní práce, aby bylo vše v souladu s nejvyšším dobrem. Je čas na kontemplativní prostor a na dovolenou. 

Ze srdce děkuji za společenství duchovních duší, za Lásku a dary, které podporují tuto práci. Přeji vám, aby energie Slunce podpořily vaše záměry a vize, váš život se odvíjel podle vašich radostných představ, aby duše mohla být dobře vyživována. Krásné Vánoce a Nový rok. Vděčnost, zázraky, požehnání & mnoho Lásky. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


neděle 17. prosince 2017

Vytváření nového dimenzionálního prostoru. Změna mise.

Konec roku je o integraci Země do Galaktické Rodiny, což je informace, která se netýká jen naší osobní úrovně, ale planetární Vzestup je spojen s mnohem větším obrazem, protože paralelně probíhá rozkvět na mnoha Galaktických a Universálních úrovních. Inkarnovali jsme se, abychom zapustili galaktické kořeny do Země, aby mohlo dojít k sjednocení na mnohem větší úrovni než jen na úrovni lidského kolektivu. Mnozí očekávají mimozemský kontakt shora, ale zástupci mimozemské rasy v lidském těle jsou na Zemi. Přišli jsme asistovat v procesu Přechodu, dokud lidská rodina nezvýší vibrace a neuvolní strachy. Je kladen vysoký důraz na naši bezpečnost.

Zaznamenali jsme velký skok v osobním vývoji. Konec prosince je velmi introspektivním, přelomovým a důležitým obdobím, kdy každý z nás rekapituluje osobní posun. Takže pokud jste dobře udělali svoji vnitřní práci a provedli vnitřní uspořádání, vytváříte eminentní posun přes vaši velkolepost bez vlastní důležitosti a touze po slávě bez očekávání a publika.

Na osobní úrovni jsme integrovali sjednocení v rodinách, rodech a v nejbližších vztazích s rozšířením na náhodná setkání všude tam, kde se pohybujeme a s kým se setkáváme = královské srdce. Mám velmi milující a často humorný vztah s lidmi, s kterými se setkávám v obchodech nebo kdekoliv. Je to vytváření radosti, vděčnosti a pozvedání přes komunikaci ze srdce na základě vibrace a vyzařování.

Všechna vnitřní zranění se rozpouští bez rozsudku a všichni si navzájem pomáháme bez souzení. Všechny vztahové problémy mají původ v rodině, v které jsme vyrůstali a přenáší se do intimního vztahu, pokud v nějakém žijete a vztahových hodnot. Vybrali jsme si fyzickou lidskou rodinu a žili s pocitem, že jsme od galaktické rodiny odloučeni. Uspořádání rodinných vztahů je základnou v chápání lidské rodiny a galaktické rodiny. Harmonizace rodinných vztahů je podstatou pro integraci lidské a galaktické rodiny. Zvládnout vztahy na základě bezpodmínečné Lásky umožňuje vytvářet posvátné vztahy, abychom mohli vyzařovat vyšší stavy Bytí. Velmi často se v projekcích léčí vztahy s matkou a otcem a pokud nežijete v partnerství, na cestě jste si postavili ty, kteří zrcadlí vše, co brání žít Osvícené vztahy a vždy má určitá reakce a chování svůj opodstatněný důvod pro dosažení uzdravení a Celistvosti = Božská důvěra pro dosažení vyšších kvalit.

Problémy, kterými jsme procházeli jsou vstupní bránou k otevření vyšších úrovní, dokud není vše dokonale dokončeno. Integrovali jsme mnoho zkušeností a Stínů a jakmile je dosaženo vyššího Vědomí a poznání, můžeme vstoupit do dalšího prostoru, abychom postupně zvládli předurčené úrovně seberealizace, protože jinak nebudeme vpuštěni do vyšších úrovní (individuální načasování).

Na základě data narození odhalujeme důvod příchodu na Zemi a uvědomujeme si svůj osobní graf, na jehož základě vytváříme nové archetypální prototypy a jakým způsobem jsme se přišli podílet na galaktických změnách. Ovlivňujeme přes naši prominentní roli kolektivní změny. Mnoho nádherných lidí se podílí na vnitřních a transpersonálních změnách přes fyzické změny a psychické schopnosti. Posun je zcela přirozený a odehrává se přes fyzické tělo, pokud to dovolíte s kompletní životní silou. Porozumění sobě a využívání životní síly je zásadním a nejvyšším potenciálem. Životní síla vychází z myšlení a kódů přesvědčení. Lidé, kteří jsou nemocní zapomněli a potlačili svoji autenticitu.

Prostřednictvím našeho Universálního Vědomí a osobního energetického galaktického podpisu se každý zarovnává s osobní aktualizací v tomto současném časoprostoru, kdy jsou vytvářeny nové polohy Vědomí a uzamykáno vše, co bylo dokončeno. Otevíráme nové brány osobní mise – nového života v souladu s tím, kdo jsme v zákrytu s trajektorií budoucnosti. Přes osobní anuloid vytváříme posuny k otevření nových zkušeností ve spolupráci s planetou, sluneční soustavou, galaxií…....Zdrojem. Soustřeďujeme se na vlastní podstatu jako fragment Zdroje, na energetickou specifikaci, protože ovlivňujeme změny jako zdroj energie – specifický energetický podpis – to, co kotvíme do kolektivního Vědomí jako informační systém. 

Často to vypadá, že působíme jako oběť, protože osobní proud a touhy jdou velmi často stranou. Není to oběť, ale je to oddanost procesu Vzestupu, nicméně oddanost není konečným cílem. Působíme jako hlavní pohon procesu, protože většina obyvatelstva žije stále ve strachu a je pod kontrolou. Není to vzdání se svých osobních potřeb, ale odevzdávání toho, kdo jsme – své životní síly a vše je zarovnáno s přirozenou pulzací a životním rytmem s naprosto přirozeným připojováním ke galaktickému srdečnímu pulsu. Stahujeme nejvyšší Světlo a kotvíme na Zemi.

Každý z nás má svůj vlastní osobní životní cyklus s chápáním sebe jako Stvořitele reality osobní/planetární jako živého organismu, který naslouchá sám sobě. Je potřeba dívat se v nových archetypech a širších souvislostech na to, co se děje v našem osobním proudu. To znamená znát sebe a naslouchat svému vnitřnímu vedení s vlastní dynamikou mikrokosmu fungujícím v makrokosmu, kdy se rozšiřováním Vědomí stáváme přes individualitu, osobitost a autenticitu unikátní vlastní tvorbou sebe sama – Stvořitelem svého vlastního Vesmíru koexistujícím s Vesmíry ve Vesmírech. Na základě toho svým způsobem vytváříme (spolu-vytváříme) ve společném tanci v lidské podobě Bránu do vyšších dimenzí, které zároveň tvoříme skrze sebe sama = tanec Světla. Není to jen Slunce, ale pomáhají nám různé energie. Všichni jsme propojeni a energeticky propleteni. 

Máme před sebou oslavy Zimního Slunovratu jako nového počátku, oslavy Vánoc a oslavu Nového Roku. Uzdravuje se ženská emocionální energie. Vše se zpomaluje, procházíme určitým vzdáním se, kapitulací. Spoustu věcí se rozpadá. Co bylo dříve falešným modelem se rozpadá, co bylo iluzí se rozpadá. Co nerezonuje, se rozpadá. Všechny tyto body slouží k osobní expanzi bez ega, bez zdůrazňování, kdo je duchovní učitel a kdo není. Každý se zarovnává se svým duchovním jádrem.

Interní a osobní proces jako příprava na změny v lednu 2018 a novou galaktickou službu:

Osobně jsem až do 10. ledna stranou mimo město v čistějším prostředí. Galaktické Týmy nám poskytují čas na přípravu na další fáze, což vyžaduje čištění fyzického těla, pohyb na čerstvém vzduchu, cvičení. Je to vnitřní výdrž, vrozená disciplína a zodpovědnost za každodenní úkoly, co nás přirozeně vede po cestě Evoluce. Soustředění bez rozptylování, kdy se někteří snaží vytvářet externí tlaky. Jakmile se objeví něco, co není v souladu s vnitřní přirozeností, by způsobilo vychýlení. Je to velmi osobní čas a některé příští pasáže jsou pro mě osobně velkou výzvou, protože doposud jsme byli kolektivně odděleni.

Prosinec je čas změn, které jsou daleko za trojdimenzionálním chápáním, čas přirozených změn, které je tak těžké popsat lineárním jazykem, čas bez ega, pasivní čas vzdání se chtít být vpředu, abychom v roce 2018 začali spolupracovat jako Jeden na mnohem užší úrovni a kolektivní úrovni. Rok 2018 je ve znamení sdílení moudrosti na více kolektivní úrovni přes jádro svého poslání. Doposud jsme neuplatnili úrovně našeho Mistrovství na širší úrovni. Budeme používat moudrost pro expanzi kolektivních změn. Pro mnoho z nás to bude velmi odlišný způsob práce, protože jsme mnoho let trávili v určitém odloučení a stranou. Naše prominentní postavení se zatím zdá být velkým otazníkem v uplatňování galaktické moudrosti v současném světě.

Pokud chcete podpořit tuto práci, můžete tak učinit na účet uvedený na mém blogu nebo zakoupit některý ze symbolických obrazů na www.sykorovalenka.blogspot.com. Chcete-li si se mnou domluvit skype konzultaci, těším se na vás v lednu. Přeji vám krásný osobní i rodinný čas. Jste v mém srdci. Umožněte, aby pro vás byl prosinec splněním vašich přání a vztahy byly plné radosti a Lásky. Miluji vás tak moc.

Jste srdečně zváni k dnešní meditaci, více ZDE. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com

neděle 10. prosince 2017

Kolektivní meditace

Milovaní, prosinec je silnou Bránou s přesahem do příštího roku v procesu kolektivní expanze Probuzení. Jsem vedena soustředit se na aktuální planetární projekty přes osobní úrovně bez účasti práce přes osobní konzultace pravděpodobně do konce roku 2017 v závislosti na požadavky Galaktických Týmů. Každodenní Mayské Zprávy jsou zarovnány s aktuálním procesem a jsou vhodným nástrojem na cestě osobních změn. Pro aktuální nejnovější komplexní Světelné informace o dění Vzestupu můžete navštívit stránky Sandry Walter http://www.sandrawalter.com/ jejíž obsah je Mistrovským dílem v tomto Evolučním procesu. Sjednoťme se dnes čistým srdcem při hlubokém léčení a vytváření kolektivního Míru v 17:11 a 20:11 SEČ. Těšíme se na společný zážitek s vámi. Nádhernou meditaci a mnoho hřejivé Lásky. Lenka <3


neděle 3. prosince 2017

Sjednocování s kolektivem

Příliv energií je silný, otevírá nové úrovně přítomnosti, Transformace a DNA. Solární aktivita může být náročná pro tělo, jak se otevírají nové galaktické geometrie, které mění Vědomí. Tyto nové kódy sdílíme s probouzejícím kolektivem, který se přesouvá do nového vibračního prostoru. Spojujeme se srdcem, bezpodmínečnou Láskou, trpělivostí s těmi, kteří spí. Kolektivem jsme postupně odhalováni. Osobně jsem soustředěná na své aktuální práce - globální vibrační práce přes spojování s přírodou jako vyrovnávacím polem organických čistých frekvencí bez vlivu elektrosmogu. Máme silný vibrační vliv na kolektiv. Nárůst přílivu 5D vibrací  směruje tělo  k odpočinku. Integrace aktuálních frekvencí probíhá v noci a během spánku v intenzivních fázích. Nižší vibrace hrají s nedorozuměním. Vyšší vibrace nic nesoudí a nejsou k nižším zážitkům připojeny. Vzestup se odehrává ve více vrstvách. Otevíráme nové úrovně, o které se budeme dělit se všemi, kteří jsou otevření přijímat galaktické duchovní vyznání. Zahajujeme nový cyklus vztahů se smyslem pro komunitní myšlení. Musíme zůstat ve své opravdovosti při setkání se všemi, protože vytváříme hojivé účinky při setkávání a to bez filtrů a projekce.

Připojte své srdce k nejvyšší moudrosti. Propojujeme se celosvětově srdcem i telepaticky a vytváříme harmonii, mír a rovnováhu během tohoto zrychlování Vzestupu. Každé srdce je vítáno. Meditujeme v 17:11 a 20:11 hod. Středoevropského času. Více ZDE. Požehnání, poděkování a vděčnost všem, kteří se účastní tohoto masivního projektu. Mnoho milující Lásky a krásnou adventní neděli. Lenka <3