VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 25. února 2017

Dekonstrukce / rekonstrukce. Kvantová hra VŠECHNO NEBO NIC.

Jsme svědky rozdělování 3D, 4D, 5D, které budeme v březnu vidět jasnějším způsobem. Fotony dávají každému na vybranou. Lidé se necítí dobře. Díky náporu fotonů jsou tlačeni k odpočinku a spánku. Ne každý chce s námi zažít stejnou realitu. Většina populace nemá zájem poznat neznámé a neviditelné. Vzestup je o velké odvaze. Odvaha, důvěra, píle, transformace …….jsou náročné. Taková je podstata Evoluce.

Mnozí budou vnímat rozkol. Není možné zůstávat a zachovávat si svou starou realitu. Ti, kteří nebudou ochotni dělat změny, budou ztrácet energii. Duše nebude tolerovat staré. Pokud neotevřete srdce, znamená to pro tělo offline.

Intenzita může vytvářet trochu globální úzkosti z emocionálního proplachování po celé planetě. Změny nás tlačí rychle kupředu. Gaia se nachází v silném magnetickém vyvažování. Neexistuje žádný úkryt před Světlem, které teď třese s energetickým polem každého, jak procházíme štěpením realit. Fotony jsou o pořádku. Jestli se ve vašem životě stále nachází něco z reality Temných, nabízím vám otázku: Co to děláte se svým Vědomím? Jste inkarnovaný Stvořitel. Čí realitu jste si vybrali spoluvytvářet? 

Čistá neochvějná myšlenka + akce = projev pětidimenzionální reality.

Pozorování nižších úrovní vyžaduje být ve svém středu a naslouchat dobře svému vnitřnímu vedení.
Tělo se fyzicky vyrovnává se změnami na buněčné bázi. Je to mnohem náročnější, než jsme to zažívali my v roce 2012 a 2013, kdy nás fotony čas od času knokautovaly k celodennímu spánku. Tato doba vyžaduje odtáhnout se od všech a všeho, co nás ruší. Čím dál v procesu budeme, tím budou změny náročnější. Lidé se musí naučit vypnout, aby měli dostatek času na zpracování změn. Mnozí cítí ve svých svalech uvolňování Matrixu, probíhá plazmová aktivace v kostech, zubech, lebce. Aktivace DNA je opravdu něco velmi složitého v tomto gigantickém galaktickém projektu.

Nová Země (Jednota) má velmi odlišnou realitu než stará (dualita). Do vyšších frekvenčních pater nemají nižší frekvence přístup. Jakmile se zbavíte strachu, poskočíte o patro výš. Pro „amnezické“ lidi jste neviditelní. 

Mnozí, kteří až doposud následovali nějakého guru a falešné duchovní vůdce, mohou být zklamáni. Chápu. Dostali jste mnoho nepravdivých informací (ezoterické smetí) od lidí, kteří nemají ani ponětí o pravdě o Vzestupu. Nevím, co tito lidé budou dělat dál, nicméně je to jedno. Všechno bude osvíceno Světlem Pravdy.

Je nevyhnutelné stát se svým vlastním lídrem. Přestat dávat svou sílu pryč, někam a někomu. Uchopit sebehodnotu, sebeúctu je o učení. Všichni se učí Nové, Nové, Nové ….nové způsoby myšlení, chování. Můžeme použít mnoho RE pro popis toho, co se děje …rekonfigurace, rekalibrace, rekonstrukce, regenerace, rejuvenace….. 

Před Branou Jarní Rovnodennosti je třeba odložit parametry starého Vědomí. Chcete-li mít nejdivočejší, nejjasnější a nejvíce expanzivní zážitek, pak věnujte hodně pozornosti vašim Vyšším úrovním Já/Duše. Přechod z člověka na multidimenzionální bytost je krásný a náročný. Buďte trpěliví a zaměřte se na priority. Vrátí se vám přesně to, co do svého posunu vkládáte – investice do vlastního Vzestupu a budoucnosti. Vyšší Já vás vede velmi bezpečně, pokud jste se rozhodli překonat Iluzi. Všichni jsme si vybrali zažít osobní zkušenosti, kterými procházíme.

Gatekeepers kotví nové matematické matrice, z kterých jsou vyšší úrovně postaveny. Integrujeme nové kódy zevnitř ven přes krystalické a fyzické tělo. Nový život. Po krátkém odpočinku nás čeká práce na vyšších úrovních. Cítíme se trochu ospalí,  zároveň na vlně vysoké blaženosti. Naším úkolem je dělat všechno a mnohem víc. Jako první všechno a pak mnohem víc. Dělat věci jednoduše, být selektivní. Naladění na naše vnímání je náročné pro ty, kteří se rozhodli probudit až nyní.

Pětidimenzionální standardy jsou o vysoké morálce, vysoké zodpovědnosti, vysoké disciplíně, vysoké sebekázni, ctnosti. S tím přichází i selekce možností. Nemá to nic společného s asketickým životem. Tyto vlastnosti přichází postupně a přirozeně bez nucení. Je to čisté vnitřní vedení a přesvědčení, které jde ruku v ruce s tím, jak se měníme, kdo ve skutečnosti opravdu jsme - tváří v tvář této tvrdé realitě a to nám přináší radost. Stojíme v popředí vedení Vzestupu a jsme připraveni pracovat s pozemským kolektivem.

Lidstvo uvolňuje zvyky a víru starou tisíce let, nemůžeme pomoci nikomu s odstraněním starých kódů nebo zvednout vibrace, dokud se každý nerozhodne sám. Všechno, co jste kdy udělali, všechny cesty, vzpomínky, struktury, smlouvy a dohody, všechno, co jste vytvořili v průběhu Času na této planetě se rozpouští. Minulost se rozpouští a bere s sebou všechny bolesti, žal, otřesy a strasti. Ano bylo to těžké, a pro mnoho lidí je to pryč, pryč, pryč…… Máte-li potřebu plakat, nechte odejít poslední staré se slzami.

Další procházení dimenzionálními Branami nám umožní mnohem silnější interakci s našimi mimozemskými Bratry, kteří se již dlouho pohybují v našich domácnostech.

Ukazovat cestu se stalo mým životním stylem. Má cesta mě naplňuje radostí, štěstím, obohacuje Milostí a Láskou. Jsme zde, abychom ukázali, že věci se dají dělat zcela jinak. V minulosti Mistři po dosažení Osvícení opouštěli tělo, v tomto konceptu je životně důležitá naše další přítomnost zde. Návrat Domů je oslava pro nás všechny.

Máme před sebou úžasné fáze s možností vytvořit NOVÉ ve všech oblastech života. Je čas pro vytváření hojnosti, pracovat s magnetickými energiemi ve svůj prospěch. Opusťte pasivitu čekáním na štěstí. Otevřete se úspěchu a bohatství. Buďte na místech a s lidmi, kteří aktivují ve vašem životě radost a smích. Buďte hodně v přírodě. Tanec, procházky, smích, sport, hudba, umění. Buďte hydratovaní. Udělejte si radost darováním dárku sami sobě.

Představujte si svůj NOVÝ život, aby se mohl manifestovat.
ČAS NA ZÁZRAKY JE TEĎ!
Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova 2017 (c) mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 20. února 2017

Pád Atlantské karmy, starých vztahů. Božské Manželství.

Milovaní,

Trecena Etznab nás doslova odřízla od pozůstatků Atlantské karmy. Kolaps starých časových os je docela rachot. Jemnější snímání energetických polí je klíčem k uvědomování si portálů a kolapsu staré energetiky. Mnoho věcí mě překvapí, až když vyskočí. Změny mohou být šokující. Všechno, co odolává změně, nemůže být součástí Nového, protože je zde inherentní frekvenční nesoulad. Toto čištění je přirozené. Ne každý, kdo nyní neudrží tempo, odejde z fyzického těla, ačkoliv existují disharmonické vibrace. K dispozici jsou paralelní reality, které spolu koexistují. V těchto realitách jsou lidé na různých úrovních, někteří spí. Provádí se přeuspořádání. Každý má svobodnou vůli být součástí cesty do 5D či nikoliv. Láska je milující, laskavá, soucitná a také velmi zodpovědná a nekompromisní. Zdroj i Gaia dávají každému dostatek času. Tento rok je obrovskou příležitostí plně integrovat na planetě 5D.

Jakékoliv vztahy, které nejsou založeny na energetické burze brát/dávat, se rozpadají. Často dáváme tolik životní síly situacím a lidem s nadějí. Je čas ukončit na Zemi tyto vzorce a energetické investice lidem, kteří jsou ad nauseam zacyklení nebo se bojí vzestoupit. Ačkoliv se pohybujeme v bezpodmínečnosti, neznamená to tolerovat formy chování, které neodpovídají Etice 5D. Nemáme zájem ztrácet životní sílu a být vyčerpaní z toho, že se někteří bojí vzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Naše přítomnost zde vyžaduje plnou životní sílu. Není naší povinností dělat věci, které od nás někdo očekává. Není naším úkolem vytvářet větší a větší Lásku. Děláme to nejlepší ve službě lidstvu, a to znamená dost často říci NE energetickému vydírání. Naší povinností je udržovat klid, rovnováhu, ukazovat cestu, tvořit a svítit.

Každý Vzestupující se musí zbavit projevu strachu, aby se mohl odpojit od starého paradigma. Pokud stále žijete ve svazku s entitou zvanou strach, uvízli jste v minulosti.  Fotonické frekvence zatřesou s každým, kdo se ještě neprobudil z posuzování. Je geniální uvědomit si, že součástí vašeho Vzestupu žádné strachy být nemusí. Máte svobodnou vůli milostivě odmítnout jakékoliv nesmysly na další cestě. Je to divoce tvůrčí proces využívající symboly a kódy Světelného jazyka. Jakmile se vzdáte plánování, život je mnohem jednodušší. Jednoduchost je urychlovačem cesty do 5D. 

Zatímco někteří jsou otevřeni grandióznímu Světlu ve svém srdečním centru, jiní jej dusí svým vytvářením. Součástí Vzestupu je mnoho fyzických a psychických pocitů, to je normální, není třeba opakovat, jak důležité je udržet si jasnost a odpočívat. Zvládáme Universální Zákony ve fyzickém těle! Je to velmi unikátní proces. Jakmile jste sladěni se životem bez Závoje, život vás baví.

My Vzestoupení (5D), zažíváme konzistentní Nulový bod Božskosti. Je to tak krásné sdílet Nový svět.  Gatekepeers nemají právo udělovat nebo odepřít přístup do 5D. Naším úkolem je udržovat pohyb dopředu, proto jsme tu. Každá jsme Zdroj pracující samostatně, spolupráce existuje v každém případě.

Je zde mnoho lidí, kteří ukazují cestu pravým srdcem, mají neuvěřitelnou vytrvalost a trpělivost. Jejich vnitřní práce odhaluje jejich Mistrovství. Mistrovská cesta zahrnuje transformaci fyzikálně-kreativní čili vývoj formy a Vědomí. Mnoho lidí nese kódy Světla mimo jakékoliv technologie Atlantidy.

Vstoupili jsme do paradigma hojnosti. Šablona hojnosti je velmi jednoduchá. Prvním klíčem k úspěchu je být otevřený s čistým srdcem, žádné očekávání. Druhým klíčem je Láska k tvoření vycházející z životní síly. Tvoříme svobodně a bez podmínek. Lidstvo se musí zbavit paradigma nezasloužím-si, které je tak silně zakódováno v Kolektivním Vědomí. Jsme tu, abychom toto povědomí rozpustili. Mnozí aktuálně pracujeme na zboření kolektivního vzorce PŘEŽÍVÁNÍ a Vědomí CHUDOBY. Toto je součástí zvládnutí další cesty každého, aby mohl vzestoupit, protože to znamená osvobození. Prostor pro vytváření je hluboké vnitřní ticho. Je to tichá píseň Lásky v srdci. Nikdy nejsme unaveni z opakujícího refrénu a stereotypu Lásky. Takové srdce je také slyšet nejvíce. Je zde mnoho duchovních učitelů, kteří nejsou obeznámeni se zákonem výměny - dávání/přijímání. Ovlivňují Celek a nemají ani ponětí o pravé povaze hojnosti.

Mnozí duchovní lidé se modlí za zlepšení, ale stále žijí pohodlně ve starém paradigmatu. Mnozí chtějí změny, ale bojí se tyto změny realizovat v běžném životě každý den. Mnozí si stěžují a nemají zájem znát význam bezpodmínečné Lásky. Věřte, že tohle vám nebude fungovat věčně. Jsou tu lidé, kteří nemají hluboké znalosti o duchovních vědách, přesto dělají vše proto, aby opustili otrocký systém, úspěšně v rámci pomoci lidstvu a planetě. Těch, kteří jsou opravdu připraveni posunout se, není moc a těch kteří bezvýhradně slouží dobru, je ještě méně. Abychom mohli poznat, jaké je to žít v Rajské Zahradě, musíme přestat odkládat věci a čekat, až bude vhodnější den. 

14.2. jsme vstoupili do Portálu Lásky, do pravé podstaty vyrovnání
Ženských a Mužských energií. V momentě, kdy spolu dvě Duše zarezonují, zůstává každý samostatně vyvíjejícím se jedincem. Všechny vztahy, které byly založeny na oddělenosti nás naučily více milovat. Ti, kteří jsou připraveni vstoupit do vztahu, mohou být obdarováni setkáním, a to vždy v pravém načasování. Toto Božské Manželství dvou vysoce uvědomělých Bytostí je založeno na rovnocennosti Královny a Krále. Božské vztahy jsou založeny na integritě, respektu a vlastní vnitřní autoritě. Takové vztahy jsou vnímány spíše jako Božské než romantické. Skutečná Královna a skutečný Král jsou duše Královského Rodu, chtějí být vysoce oddáni jeden druhému. Jak se to uskuteční? Pobytem v souladu s Vyššími ideály. Dělat správné věci ze správných důvodů se vzájemnou úctou (etika vyšších dimenzionálních úrovní).

Dostávám čas na odpočinek, bavit se a věnovat tvoření, dělat něco, co nám připomíná krásu. Úkolem těch, kteří vedou lidskou rasu Domů, není generovat únavu do Kolektivního Vědomí. Je čas na krátkou dovolenou v souladu s naším Božským vedením tohoto procesu Vzestupu a tím se připravit na další změny v březnu a dubnu.

Do 28.2. je moje emailová schránka v režimu OFFLINE. Sjednané služby budou odbaveny. Příchozí emaily zodpovězeny během března. Dostávám mnoho emailů, prosím zvažte některé vaše otázky, jsem si jistá, že mnoho odpovědí najdete v každodenních Mayských Zprávách, také zpětně. Nezapojujte mě do vašich aktivit.

Pojďme se přesunout do nové kapitoly, která je k dispozici pro všechny, kteří mají otevřené srdce a chtějí být svědky zázraků, které se na Zemi nikdy neuskutečnily. Žehnám Vám a Miluji tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.