VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 21. března 2017

Majestátnost Božství

Vesmír ladí o oktávu výš. Za Branou Rovnodennosti umírá ego, odhalujeme naše Nebeské úrovně. Je to silná porodní Brána, která otevírá cestu hlubšího sebepoznávání.  Jdeme hlouběji, abychom poznali základní povahu naší duše, vstřebáváme novou frekvenční platformu, přes naši vnímavost nové možnosti, seznamujeme se s novou Universální dynamikou a často se nám nechce mluvit. Nacházíme se v době aktivace za aktivací. Otevíráme novou kapitolu Vzestupu. Nižší Časové osy mizí v nenávratnu. Manifestování života, po jakém toužíme, se stává každodenní běžnou rutinou. Každý, kdo je v zákrytu s Láskou, tyto energie ve svém životě projektuje. 

Každá nová frekvenční platforma potřebuje čas a mnoho trpělivosti, abychom ji plně integrovali. Duchovní vedení se mění na suverénní vládu osobního Mistrovství. Nejen planetární, ale i osobní energie se stává velmi intenzivní, což má za následek rychlou manifestaci nejen chtěných, ale i nechtěných zkušeností. Pokud přemýšlíte, diskutujete a studujete vyšší pravdu, ale stále žijete svůj starý život, pak jste stále jen studentem pravdy.

Masivní Světelné vlny zasahují i do života těch, kteří nemají o evolučním posunu ani ponětí. Lidé ve velkém množství přestávají vzhlížet k vůdcům Matrixu stejně jako k naivnímu duchovnímu uctívání těch, kteří kážou falešnou disciplínu proti čisté povaze duše. Mnoho lidí poznává poprvé v životě jiné, než světské úrovně, vyšší životní hodnoty nebo jaké to je stát ve své vnitřní síle. Chtějí vědomě vytvářet svůj nový život. Jsou připraveni vibrovat v souladu s novými frekvencemi. Spouští se nové učení pro lineární mysl čím dál více nepochopitelné. V těle dochází k mnoha transformačním symptomům včetně pocitu ztráty orientace v čase i prostoru. Dostáváme mnoho vylepšení.

Galaktický energetický management ve spojení se Sluncem projektuje solární kvality, které z nás vytahují Stínové struktury, často uložené v nevědomí, abychom se jimi zabývali. Každý si nyní silně uvědomuje svá nejužší témata ke zpracování. Kapacita mozku se rozšiřuje a rekalibruje na synaptické úrovni na pětidimenzionální myšlení. Dopřejte si čas a mějte se sebou trpělivost, tak jako ji mají naši Průvodci s námi. Vyšší Já vás vede s nejhlubší Láskou.

Je zde mnoho vynikajících Mistrů léčitelů a Mistrů učitelů, jejichž práce vychází ze srdce. Dochází k odhalování jedinců, kteří prošli velkým množstvím strastí a za posledních několik let tvrdými zkouškami jako přípravnou etapu ztělesnění avatara - čistého Zdroje ve fyzickém těle. Jednou z našich základních domén je vzpurná povaha a velmi silná touha po svobodě. To je také to, co nám umožnilo být věrni zvolené cestě a udržet se na ní. Vyžadovalo to velkou odvahu. Tato vzpurnost nevychází z ega. Z nějakého důvodu jsme byli vybráni, každý se specifickou oblastí a specializací. Naše vlastní Bohoslužba slouží pro nejvyšší dobro všech.

Mnoho lidí je probuzených, buď nás sledují nebo nás začnou hledat. Vnímají naši energii a jsou připraveni dělat změny. Mnozí přichází ze zvědavosti, aby nás viděli, to není pravá podstata Lásky, mnozí s otevřeným srdcem pro informace pro svůj další posun. Milujeme všechny, nicméně jsme zodpovědní, jak zacházíme se svojí energií a časem, a proto selektujeme do jaké konverzace se chceme zapojit a do jaké ne. Můžeme být obviňováni, že se nezapojujeme do věcí, které nám druzí nabízí. Jsme čím dál více pod tlakem očekávání Vzestupujících. Musíme udržovat pracovní život i osobní život v rovnováze. Ukazujeme cestu přes vlastní jedinečnost, taková je naše majestátní povaha pro mnohé těžko pochopitelná. Naučili jsme se být nároční, jak zacházet se svojí životní energií. Neustále se učíme, kteří lidé kolem nás jsou naplněni čistými úmysly a kteří jsou zachyceni v egoismu, chtějí proniknout do naší reality, a nejsou ochotni zavázat se k vlastnímu růstu.

Vytvořili jsme a vytváříme v našich životech a tělech změny a proměny, kterými budou lidé procházet stejně tak, jak se každý mění v Božského člověka. Aby se mohly zaktivovat další schopnosti a my jsme mohli využívat komplexní soubor, je to otázka načasování a také tomu předchází dobré stravovací návyky včetně budování dobré fyzické kondice.

Nacházíte-li se celé dny převážně v uzavřených prostorech, můžete být ochuzeni o velkou magii. Zvažte užívat si více čisté energie v náruči Matky Přírody. Je čas pobývat co nejvíce v přírodě, kde je tak snadné setkat se s naší vnitřní krásou. To je místo, kde se zvyšuje naše vnímavost, dialogy s Vyšším Já, Průvodci. Chodit bosí po loukách, lehnout si do trávy. Mít zážitky z první ruky, jak Stvořitel tvoří a naslouchat srdci milované Gaii. V pozemském tanci nadechovat vůni země okouzleni krásou probouzející flory a fauny. 

Lidé říkají, že by si přáli mít také plnost vedení. Každý má uvnitř sebe absolutní vnitřní vedení. Je to podobné jako při bolesti zad. Cvičením budete zapojovat svaly, abyste se zbavili diskomfortu. Naše duchovní práce vyžadovala mnoho cvičení, mnoho let tvrdého tréninku, bizarních misí, mnoho let namáhání mentálních svalů a je to jednoduše zvolená cesta mnoha inkarnací. To celé s sebou nese velké povinnosti a velkou zodpovědnost a nic z toho nesmí být nikdy použito pro manipulativní účely. Velké karmické břemeno bude uloženo na ty, kteří zneužívají pravdu.

Božské Mužství objevuje nové úrovně Božského Mužství, duši a otevírá srdce. Muži si uvědomují svůj krásný posun a probouzí se do citlivosti. Učí se sebelásce, používat svoji intuici a teprve pak mysl. Jakmile je Božské Ženství a Božské Mužství v rovnováze, posilují se, obdarovávají navzájem a přináší tu nejlepší koncepci, která v nich je. Nové vztahy přesahují slova, jsou nejhlubším tajemstvím – dar Boha a Bohyně odrážející Jednotu Božství. Posvátné Ženské Božství a Posvátné Mužské Božství prochází stále procesem syntézy. Muži i Ženy prochází hlubokým léčením a učí se velké trpělivosti. Každý se musí nejprve naučit vidět sebe jako dokonalý celistvý Zdroj. Vyplatí se trpělivě čekat na někoho, kdo je stejný jako vy, s kým jste si podobní jako vejce vejci. Nejdříve musíme plně akceptovat sebe, aby tento portál Božství mohl prosvítat. Cesta přijmutí aspektů našeho Já je jedna z nejtěžších věcí. Počátek uzdravení leží v uvědomění, jak si vážíme sami sebe, jak vysoká je úroveň naší sebehodnoty a sebeúcty. 

Všichni se od sebe učíme navzájem, ne tím, že se navzájem učíme, ale tím, že sdílíme své Božské dary ze srdce. Svůj život máte plně v režii, šetřete svojí energií a používejte zdravý rozum při předcházení životního chaosu, kterého je na planetě jako nikdy v historii. Pro ty, kteří jsou na cestě Vzestupu bude postupné jasnější myšlení a schopnost budovat čisté vjemové mosty vedoucí k vyššímu Vědomí. Mnoho Milující Lásky a nejkrásnější jaro vašeho života. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova   2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 20. března 2017

Požehnání všem ochotným účastníkům včerejší globální meditace, kteří s otevřeným srdcem  přistupují k vytváření Nové Země a účastní se společné porodní magie. Odměny v podobě nového života jsou opravdu vysoké, Milovaní. Krásný první jarní den!

neděle 19. března 2017

Ticho a prázdnota jsou slova, která v lineárním pojetí nejblíže vystihují aktuální okno Vzestupu. Nacházíme se na energetickém prahu ZnovuZrození, Jarní Rovnodennosti, nabytí vyšších úrovní Mistrovství, odhalování pravdy a v sázce je letos opravdu hodně. Připojte se dnes k nám ve skupinové globální meditaci. Požehnání a krásnou neděli. Lenka

http://mayskykalendar.blogspot.cz/2016/10/harmonizace-globalnich-zmen.html