VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 6. dubna 2017

Rozkol v duchovní skupině

Vítejte v mém světě, v posvátném prostoru Vědomí Jednoty, kde jsou všichni JEDNÍM SE VŠÍM. Jsem na této cestě již mnoho let a je čas roztáhnout křídla a expandovat společně s vámi mnohem výš a dál.

Je mnohem snadnější stahovat informace přes energie z myšlenkového fondu Kolektivního Vědomí, které v koherenci s odhalováním globální Iluze odhaluje pravdu o duchovní skupině lidí, kteří jdou v procesu Vzestupu první, zabývají se posunem a možnostmi v tomto světě. Je těžké na Zemi, kde existuje určitá realita Status Quo, připustit, že je to možné. Dochází k rozkolu v duchovní skupině. Jsme v dokonalé harmonii a čekáme na kolektivní stabilizaci.

Není těžké vidět do karet těm, kteří se rozhodli hrát otrokářskou hru chamtivosti, kontroly, manipulace. Jejich bitva je dávno prohraná. Máme obrovský soucit s těmi, kteří si nevzpomínají na svoji inkarnační dohodu. Dokud se jim nevrátí paměť, proč jsou tady a jakou roli se rozhodli hrát, budou tvrdit, že hlásáme nesmysly a domáhat se pozemské spravedlnosti. Máme spoustu času počkat, než se situace uklidní a každá duše má jednoduše svůj plán probuzení. Musíme být odvážní, než se vysráží krok za krokem krystalická realita. To nás také uvědomuje být v naší Lásce mnohem pevnější a jít do srdce ještě mnohem hlouběji. Jsme trpěliví, náš život se odehrává krásně a není kam spěchat. Jsme silní, zažili jsme tolik kapitulací.

Naše Láska vyvěrá z posvátných pramenů Zdroje, které nikdy nevysychají. Velmi dobře vnímáme, že jsme mocně podporováni velkými Světelnými Bytostmi z Druhé Strany. Víme, kdy jít, kdy se zastavit, kdy skočit, kdy čekat.

V aktuální frekvenční platformě se probouzí mnoho lidí a hledají způsob, jak začít žít v souladu se svým vnitřním Já. Chtějí změnu. Těchto lidí bude stále více. Stěhujeme se do světa, kde lidé žijí ve své integritě a autenticitě. Chtějí opustit pracovní pozice, které nejsou v souladu s jejich fyzickým i Vyšším Já. Od svých vyšších úrovní dostávají mnoho zpráv, že je třeba provést životní změnu. Často si ani neuvědomují své vrozené dary, talenty a tvůrčí potenciál, a nevěří, že by je mohli využívat k obživě. Stejnou cestu jsme prošli i my v roce 2011/2012. Někteří jsme si zvolili tu nejtěžší variantu, abychom mohli pomáhat lidem, kteří mohou jít mnoha způsoby. Žádná podpora rodiny, žádné sociální dávky, žádný úřad práce, žádný manžel, žádný vlastní domov. Je to cesta mimo zónu pohodlí, kde se setkáváte nejen se svými strachy, ale především objevujete dobrodružství při odhalování svého pravého Já – své Božskosti!

Během tohoto Znovuzrození, jakmile dojde ke zvládnutí a odbavení strachů, se mění magnetická rezonance, vytváří se nový energetický podpis, nastává probuzení a pocit rozluštění jakéhosi kódu – AHA! okamžik. Tak dlouho se budou lekce vracet, dokud nedojde k vymanění ze zacyklení, pocit neutrality a přijetí. Není snadné to překonat, často se jedná o mnohovrstevnou práci. Mnozí jsme tím procházeli jako extrémní nepřízní osudu, radikální životní změnou. Pak teprve dojde k zahájení zralosti, a změně v majestátní suverenitu Božského Já. Tento čas přichází pro každého, kdo se chce osvobodit, aby mohl začít psát curriculum vitae v Nové Zemi. Jakmile zneutralizujete energie se všemi dušemi, nezůstane nic než Láska a pocit dospělosti. Takovým způsobem Osvícené duše dosáhli svého Mistrovství a pomáhají lidstvu v této přechodové fázi. Je-li i toto vaším přáním, vyhledejte duchovního učitele, který vám může pomoci. Chcete-li pracovat se mnou, na mých stránkách najdete potřebné informace. Nemáte-li finanční prostředky, je pro vás k dispozici 365 dní v roce poradenství zdarma v podobě Mayských Zpráv.

Mnoho lidí si myslí, že duchovní poradenství by mělo být zdarma, pokud jste toho názoru, pak vás zvu do obchodu s potravinami. Naplňte plný košík a vyjděte ven bez placení s tím, že máte právo dostat jídlo zdarma, protože máte hlad a nemáte peníze. Pravděpodobně nedostanete ani slevu. Myslet si, že existuje rozdíl mezi placením za jídlo a za duchovní služby, je opravdu zcestné. Opustili jsme zaměstnání, abychom na plný úvazek pomáhali s procesem Vzestupu a stejně jako každý platíme životní náklady. Na stránkách každého duchovního učitele, který pracuje čistým srdcem najdete tolik informací o tom, že jsme Stvořitelé, o manifestaci.

Je čas začít žít podle těchto zásad, jít a spoluvytvářet Rajskou Zahradu, protože to je náš společný cíl, a to co nás všechny spojuje jako jednu pozemskou rodinu. Je čas na rovnováhu ženské a mužské energie - sloučení esence do jedné jednotné unie uvnitř nás.

S Vděčností a Úctou děkuji vám, kteří podporujete moji práci sdílením nebo finančně. Nechť se vám vaše laskavost vrátí tisícinásobně!

Máme před sebou magické jaro. Ať je váš život naplněn krásou, Láskou, radostí, štěstím, hojností a zázraky! Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

úterý 4. dubna 2017

Exhumace emocí, zranění, 3D přesvědčení. Globální zrcadlová hra.

O víkendových dnech proběhla mocná čistka v Nižším Já, filtrace 3D nečistot a nánosů. Globální zrcadlová hra má svůj vysoký účel. Karmické lekce doléhají na ty, kteří stojí u moci. To je rok 2017. Říkali jsme ti to! Věci z minulosti a zranění jsou exhumovány. To slouží také jako technika sebepoznávání. Schizma na úrovni DNA je to, co můžeme vnímat jako dělení na nižší a vyšší realitu, v nichž existuje mnoho dalších úrovní. Cokoliv, co obchází srdce, vytváří v životech disharmonii. Pozor na nulový bod a bumerang kvantové fyziky!

V hlubokém vnitřním klidu vyvažujeme dysbalanci Kolektivního Vědomí. Naše psychika byla dobře proškolena. Vnější okolnosti a činy lidí na nás nemají žádný vliv, protože jsme plně zarovnáni s naším středem. Praktikujeme umění zaměření na vnitřní rovnováhu a vedení Vzestupu. Uvědomujeme si každodenní expanzi paradigma, na které se musíme naučit dívat z jiného úhlu pohledu, než jsme byli zvyklí v lineárním světě = inovativní způsob myšlení. Zvykli jsme si, že žijeme v kontinuální otevřenosti, flexibilitě a expanzi. Probíhá aktivace našich vyšších Mistrovských úrovní. Dobré věci jsou na obzoru pro všechny, kteří mají srdce naplněná Láskou!

Můžeme cítit, jak se s každým Portálem Láska hrne do všech koutů planety. Každý z těchto průchodů nám připomíná, co opravdu potřebujeme, abychom se cítili vyživeni, podporováni a vytvářeli v zákrytu s našimi záměry a sny kousek po kousku osobní i společný posun.

Vnitřní pravda přichází skrze sebekázeň, vášnivé úsilí v tom, co milujeme vytvářet v rámci toho, co je přirozené pro naši duši. Práce na sebe-Mistrovství, suverenita a neutralita se stávají pro mnoho lidí novým životním stylem. Začínají chápat, kdo opravdu jsme, naši Esenci a jedinečný úkol zde na Zemi. Jsme specialisti, kteří posouvají energie v tomto světě. Pracujeme v podstatě v zákulisí. Neděláme to pro naši slávu. (Kodex, etika a pravidla Týmu lidí s vysokými vibracemi zakazují podávat jakékoliv informace o druhých!)

Vedeme lidi k jejich vlastní vnitřní pravdě, vlastnímu vyjádření, sebe-porozumění. Nejsme tady, abychom lidem zodpovídali mentální otázky, nebo jim říkali, co je pravda s ohledem na jejich osobní pravdu, protože každý je Mistr-Průvodce-Učitel s vlastní jedinečnou vnitřní pravdou (Já Jsem Přítomnost). Neříkáme lidem „to-byste-měli-udělat“. Poradenství čerpáme jen a jen z vlastních zkušeností, kterými jsme v této inkarnaci procházeli. Někteří z nás s neuvěřitelně rozmanitým spektrem dualitní praxe.

Naše poradenství je založeno na tom, abychom jim pomohli rozpomenout se, jak krásné a drahé duše jsou, tím, že jsme zažehnuli naši vlastní Božskou Jiskru. Pro mnoho z nás, kteří máme vzpomínku na vyšší Sféry, a zároveň musíme obejmout všechno, co se zde děje, včetně těch, kteří žijí v každodenním souzení, je to i přesto obrovská pocta být ve službě lidské rase a mít zážitek Vzestupu z první ruky.  Připojuje se k nám stále více čistých duší, kterým se otevírá paměť na jejich jedinečnost. Každá duše píše svoji vlastní knihu. Každá duše je individualizovaný Bůh s aspektem Zdroje a každý chce zažít svoji unikátní osobní cestu, poznání a zkušenosti.

Dny na facebooku od rána do večera, mentální a fyzická nečinnost nejsou klíče ke Vzestupu. Tím, že často pracujeme na našem poslání (tvůrčí práce), se ostří mysl, pozornost, nervová soustava se re-stimuluje, smyslové vnímání se zvyšuje a zarovnává s úrovní Nebe. Mentální a fyzické cvičení, spolu s vysokou úrovní Lásky, je to, co umožňuje aktivaci DNA = manifestace dlouhověkosti, nesmrtelnosti a omlazení. Není to čas výmluv a odkládání. Mistr vnímá! Mistr dělá! Přitom zde nemluvíme o hyperaktivitě. 

Sjednocení přichází zevnitř. Dosáhnout vyšší formy Božské inspirace přes vlastní umělecký Božský způsob vyjádření mluví hlasitěji než slova. To nám dává mnoho energie. Čím více vyjadřujeme naše skutky Lásky, tím hlouběji jsme naladěni na naše pravé Bytí. Je čas naladit se na vlastní vnitřní magii a svítit pro všechny, (včetně sebe) kteří pilně pracují na zvýšení svého Světelného kvocientu a přejí si žít v krystalické realitě. Každý se vyvíjí v závislosti na Vědomí své duše. Podle osobní vibrace, s ohledem na zákon přitažlivosti, se každému dostanou informace, na které je připraven.

Učíme se velké trpělivosti čekat na materializaci krásných věcí, které jsou obsaženy v trajektorii budoucnosti a jejichž základ je trvalý. 

Božské partnerství a rodinná základna jsou naše budoucí pilíře, nicméně na mnoho věcí není ten správný čas, dokud nedosáhneme mnohem vyšších úrovní svobodné vůle, kde máme na starosti nejen sebe, ale také svazek v Jednotě. Tyto vztahy nejsou postaveny na zamilovanosti, romantice, poblouznění nebo chtíči. Základem vztahů vyšších úrovní je oddanost svému vlastnímu Mistrovství. Než tak bude učiněno, existuje mnoho testů v bezpodmínečné Lásce. Takové vztahy mohou žít jen ti, kteří jsou na takové změny připraveni. To má obrovský vliv na Celek a předchází tomu naprosté osvobození.

Jsme nyní omýváni novými frekvenčními vlnami. Uvědomujeme si, že hojnost a tvůrčí vyjádření jsou hlavní podstatou vyšších Sfér. Jsme na cestě Domů, Milovaní!

Pro vytváření vyšší osobní úrovně sebeuvědomění jsou k dispozici (odkazy) Kurzy Arteterapie, energetické matrice dne narození, rezervovaná sezení. Žehnám vám. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji!  

neděle 2. dubna 2017

V tomto prostoru prázdnoty, v prostoru „ničeho“, můžeme "slyšet" pád atlantské časové osy. R.I.P. s velkou vděčností. Všechno, co není v souladu s NOVÝM, bude z našich životů vypoklonkováno.

Můžeme  se cítit děsivě, ale v této prázdnotě se rodí úsvit - energie TVOŘENÍ – čistý potenciál, kde myšlenka a záměr tvoří naši životní cestu, nové lidi, nové situace.  Jsme předurčeni ke globálnímu uzdravení. Abychom mohli vytvářet něco z ničeho (individuálně, globálně) musíme tuto schopnost v sobě aktivovat skrze vysokou emanaci Lásky. Ten čas je TEĎ.