VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 11. dubna 2017

Fialový očistný plamen Já Jsem Přítomnost Boha

Fialový plamen je neviditelná duchovní energie. Paprsek Ducha. Používá se pro urychlení duchovního vývoje. Ochraňuje, revitalizuje a mění negativní energie. Poskytuje platformu pro uzdravení. Hladí člověka i Gaiu. Je to velká Láska Ducha pro naši planetu. Koupat se ve fialovém plameni je jako ponořit se do očišťujícího fialového elixíru. Tento impuls způsobuje otáčení elektronů. Je to hybná síla radosti, vítězství nad temnými energiemi. Všichni duchovní alchymisté jej používají jako energii léčení a pro získání rovnováhy v době transformace na osobní i globální úrovni, také pro uklizení karmických trosek, léčení minulých životů, domů i okolí. Každý má svůj vlastní fialový plamen, který je pro mnoho lidí neviditelný, používá se v této době transmutaci.  Omluvte kvalitu záznamu při projíždění rozsahu zaostření, je to silná energie pro mechaniku. Fialový plamen pomáhá harmonizovat tělo, mysl i duši.
pondělí 10. dubna 2017

PODĚKOVÁNÍ A VDĚČNOST

ZA VAŠI ÚČAST NA SPOLEČNÉ CELOSVĚTOVÉ MEDITACI!Nádherný zážitek! 
Děkujeme za pomoc při vytváření společných změn v lidském kolektivu pro všechny. 
Děkuji za telepatické spojení s Týmem Gatekeepers.
Mnoho Lásky! Lenka Sykorova

Frekvenční afinita. Vědomé vytváření osobní reality.

Duchovní sféra se sjednocuje s materiálním světem. Ženská energie se integruje s mužskou v jeden harmonický celek, aka frekvenční afinita 3 D/5 D. Dostáváme se ke zvratu 3D v nulovém bodu, aby mohlo dojít ke sjednocení s vyššími vibracemi. Oddělujeme se od všech, kteří s námi vibračně nesouzní. Stav expanze X imploze.

Trecena Oc následně s Akbal (22/4–4/5) - musí dojít k úplnému dočištění globální karmy, také k uzdravení rodové karmy, emocionálních bolestí, ublížení, zranění z dětství, rodin, partnerských vztahů, odložení masek a 3D kostýmů. V planetárním programu je rozpouštění velkého množství nízkovibračních projekcí, emocí, rozsudků, fobií, obav, strachů. Absorbovat více Světla nebo se ponořit do ještě hlubší reality nedostatku a beznaděje, je svobodná volba na základě aktuální vibrační úrovně. Vysoký kmitočet dá každému to oč žádá. Je to pro lidstvo obrovská lekce, především příležitost. Máme velký soucit se všemi a chápeme to. Bez kolektivní očisty by nebylo možné integrovat plnou verzi 5D paradigma. Staré bude odpojeno, zamítnuto, vypnuto, deportováno, degradováno, oslabeno. Vše se děje na příkaz Zdroje.

Zodpovědnost/nezodpovědnost ovlivňuje budoucí realitu. Tvrdohlavost nevěřit nebo dokázat neviditelné je to, co bude mnoho lidí držet dole a v přesvědčení, že globální unifikace je nesmysl (Co to děláte se svým životem?) 

Mnozí pociťují aktivaci třetího oka, telepatie, magnetizmu v dlaních (síla uzdravovat). Na úrovni fyzického těla máme spoustu dokončovací práce. Strava má zásadní vliv na vibraci. Rozšíření Vědomí je na prvním místě, následuje práce na fyzickém těle. Telepatie, energetické snímání, intuice, léčení a psychické schopnosti nejsou darem od Boha, ale vrozenými schopnostmi obsaženými v energetickém poli. Uplatňujeme jednoduše své vlohy, stejně jako své nadání používá houslista, malíř, matematik, sportovec….. Jsou důležité pro tuto dobu, pro naplnění naší mise. Umožňují nám „slyšet, vidět“ a korigovat kolektivní vědomí a posun přechodu, rychlá komunikace v Týmu.

Souzení a ponížení přijde vždy od těch, kteří mají nízké vibrace - krmí své tělo nevyváženými potravinami. V kontextu Vzestupu jsou archaické projevy vzorce chápání vyvěrající z nevědomí (Stín) a podílí se na utváření reality, v které člověk žije. Tyto skutečnosti jsou ve 3D označovány jako porucha, kdy člověk projektuje - přenáší své zaběhlé archetypy na ostatní, nebo na druhé straně dochází dokonce ke zbožštění či zmagičtění. 

Dobrou zprávou je, že jakmile je člověk uzemněný a dojde k individuaci, každý zarovná svoji existenci s vyššími ideály, probouzí se do plného Vědomí. To, co se nyní na Zemi odehrává je globální hroucení archetypů, které rezonují s nevědomím a které učily lidstvo chápat setkání s vlastním nevědomím (Stínem) a projekcí do jiných osob. Vědomí/nevědomí určuje uchopení reflektovaného.

Specializuji se na manifestaci nové reality. Jak vytvářet realitu, v které si osobně/globálně přejeme žít + pětidimenzionální standardy.

Je na čase přestat oddělovat duchovní svět od hmoty. Vzestup vyžaduje Anděly s velkými křídly. Je čas stoupat vysoko. Takže roztáhněte křídla a stoupejte v tomto opojném letu a vychutnejte si spoustu radosti! Před námi leží mnoho nádherných překvapení, protože jsme se rozhodli zaměřit na to naši pozornost. Jsme personifikací Božského klidu, rovnováhy, soucitu a Lásky v našem vtělení. Substancí Solárního Krista. Součástí naší mise není veřejně spolupracovat formou přednášek, rozhovorů apod. Není to potřeba. Stojíme v ústraní, pokoře a pevně v našem záměru spojit Nebe a Zemi, dokud se vize Nové Země plně nemanifestuje. Náš osobní a soukromý život není součástí toho, co tu děláme.

Těšíme se, jestli chcete být součástí hromadných řešení pro Novou Zemi, vizionářských projektů, sdílet své tvůrčí dary a plány, rozvíjet sebe, expandovat, být součástí pravdivých informací, vysoké úrovně poradenství, podnikatelských vizí, katapultovat změny, přijmout posvátné vzory, postavit nový pilíř pro ostatní, mít víru ve vyšší řád, sdílet s námi Universální zákony Jednoty a jedinečnosti. Je čas ukázat vaši jiskru a lesk! Svět je připraven. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.