VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 21. dubna 2017

Rehabilitace DNA. Tzolkin, kosmický matrix.

Vzestup napomáhá rehabilitaci DNA. Při pozorování pozemské historie není pochyb o tom, že původní 12 vláknová DNA byla odpojena na aktivní 2 vláknovou. K zásadním změnám došlo navázáním kontaktu s negativními mimozemskými rasami během minulého století a zavedení pokročilých technologií genetické manipulace s cílem zničit organické signály, které udržují tělo i mysl ve stavu rovnováhy. Tyto informace jsou globálně dostupné již dlouho nejen pro ty, kteří se zabývají Vzestupem.

Pomocí elektromagnetické energie lze získat kontrolu nad duševními funkcemi těla. Tato energie může být použita jak destruktivním a škodlivým způsobem tak také k léčení. Různými chemickými reakcemi lze měnit mentální a emoční stav. Je to něco jako forma podmiňovacího reflexu, aby bylo vyvinuto naučené chování bezmocnosti (omezený režim jíst, pracovat, spát). Za pomoci určitých technologií lze vytvořit ve frekvenčním spektru nosnou vlnu (viz kmitočtová modulace), která vyvolá úzkost a citovou bolest. To znamená, že chemie mozku je pozměněna a Vědomí člověka klesne na nižší úroveň, což vytváří roztříštěné vnímání, snížení IQ, strach, vinu, agresivitu. Půjdeme-li dál vidíme, že na podobné bázi funguje mainstream, aby se lidé k sobě záměrně chovali jako nepřátelé.

Jakmile pochopíme, jak funguje kontrola mysli, teprve pak můžeme odmítnout zúčastnit se této systémové víry. Protijed je spojení s naším duchovním Já, rozvíjet sebelásku, soucit a empatii, které mají vyšší vibraci. Je doba, kdy se už všichni musíme starat, co se skutečně děje na planetě. Genetická modifikace zasahuje do země, vzduchu a vody přes farmaceutický průmysl, chemtrails až po modifikované produkty, které jsou uváděny na trh jako potraviny. Tyto potraviny vytváří zmatek v metabolizmu a odpad uvnitř těla ( nadváha, celulitida, hormonální dysbalance, atd)

Mnoho lidí si stále není vědomo globálního zotročovacího programu, který zahrnuje ovládání genetické exprese lidské rasy. Mnoho se nachází v oblasti zemědělství, aby zisk byl ještě více generován. Pole jsou geneticky znečištěna a otrávena. A další důvod, proč bychom měli být informováni (Československo obzvlášť) je, že genetická modifikace je také způsob, jak zablokovat komunikační signály z vyšších frekvencí, naší duší a duchovní rodinou. Je to zásah to lidské neurobiologie, což blokuje vývoj vyššího Vědomí. Oslabuje to bio-spirituální evoluci lidské rasy a proces Vzestupu. Toto je jen jeden bod, který budou muset ti u moci vysvětlit – páchání genocidních zločinů a mučení lidstva. Zveřejňování a Odhalení nelouží k tomu, abychom dali průchod negativním emocím. Informovanost o těchto věcech slouží jako podpora Vzestupu a měníme pravidla hry. Vyšší vibrace vždycky určují nižší. Vždycky. Hodně z toho, co vidíme v dnešním světě škodí planetě, lidem a dětem, a zastavit to vše můžeme jen my, náš zdravý rozum, snížení sobectví, chamtivosti a přestat se oddělovat.

Pokud si uvědomujeme dopad této globální infekce, máme dobrý důvod poskytovat tyto informace, které jsou důležité pro uzdravení planety a lidstva a začít pěstovat a kupovat nekontaminované jídlo. Odvyknout zpracovaným potravinám se může podobat jako uzdravit se ze závislosti na tvrdých drogách - může to být běh na dlouhou trať, nicméně vysoké frekvence, které Slunce tlumočí nás mohou v naší disciplíně podpořit a jdou tomuto uzdravení naproti. Mnozí jsou nyní vedeni začít měnit stravu a životní styl.

***

Význam Mayského kalendáře, který v roce 2012 neskončil. Tzolkin je kosmická matice – modul Universální Harmonie neboli kosmograf Času. Používá (popisuje) navigační vlny galaktického centra. Jsou v něm zakódovány znalosti o Vesmíru. Mayská kosmologie bere v úvahu interakci mezi dvěma integrálními jevy – světlem a zvukem. Pátá a šestá dimenze je v rozporu s časem, což má nyní obrovský vliv na všechny na planetě. Kosmické energie mají vliv na Zemi.

Je mnohem více než kalendář, učí nás orientovat a měřit kvalitu životní rezonance. Jeho filozofie je mimo jiné také založena na sebeovládání, které je důležité pro překonání strachu ze smrti a zásadě nedotknutelnosti galaktického zákona o svobodné vůli.

V energii každý den je zakódována určitá kvalita Vesmírné Moudrosti. Třináct Tónů přináší zvláštní souvislosti se Zdrojem. Je to hnací síla. Zvláštností kalendáře je jeho universálnost, byl použit pro velké cykly (260 000 let) a teď ho používáme na 260 denní periodu. Pracuje v různých časových intervalech. Nyní jsou fraktální energie zhuštěny do jednoho dne, to znamená, že máme pocit, že změny se dějí rychlostí světla.

Nejjednodušší práce s kalendářem je porovnat naše zážitky a zkušenosti s kvalitou energie každý den. Každý den nás ovlivňuje energie, která má silný dopad na tělo i psychiku a individuální zdraví. Některé dny se neděje nic, některé dny probíhá velké zúčtování. To je hlavní pilíř konstrukčního řešení vedoucí k uzdravení. Vzhledem k tomu, že jsme v hlavním vysílacím čase Vzestupu, je nesmírně důležité vědět, co se děje. Reorganizace v myšlení a přesvědčení nám pomáhá dostat se na vyšší úroveň chápání. Takže nikdo nemusí mít pocit nejistoty, protože díky modulu Tzolkin si uvědomujeme, co se děje; nacházíme se v mnoha realitách, z nichž každá je taková, jaká je čili naprosto správná.

Na planetu se inkarnovalo do lidského těla 144 000 bytostí nesoucí kód životodárného proudu pro přeměnu na pátou dimenzi. Každý životodárný kód je závislý na dvou proměnných faktorech – rozpomenutí a svobodné vůli. Pokud chceme být v souladu se svým Já, musíme si uvědomit, že jsme darem bez ocenění. Děláme všechno a za nic. Nemá to nic společného s moderní spiritualitou. Na Zemi jsou přítomni ve fyzickém těle Mistři, kteří ještě v tomto životě projeví velké schopnosti a kteří dokáží měnit energie, aby nastal dimenzionální Přechod.

Naše horizontální a vertikální práce dostává od roku 2012 velkou podporu galaktických energií s cílem podpořit na planetě všechny změny, které se dějí. Končí cyklus, který v lineárním světe splnil svůj účel a galaktické vlny provádí opravy v dolních a spodních vibracích. Každý dostává možnost zúčastnit se Velkého Finále a vzhledem k zákonu svobodné vůle nikdo není nucen do ničeho. Končí doba vynucování si potlesku druhých, dělání něčeho pro slávu, manipulace a ovládání. Nehrajeme hru na hierarchii.

Všichni, kteří chtějí být součástí páté dimenze se stávají čistým listem papíru; musí přizpůsobit Vědomí. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jejich osobní ego nerezonuje s harmonizačními programy. Vesmírné zákony nedělají výjimky, vztahují se na všechny bez ohledu na postavení.

Musíme počítat, že pro změny je potřeba mnoho nápravné energie. Vnitřní nesoulad je výsledkem mnoha smyček a mnoha poruch. Je spuštěn velký proces oprav a je to nevyhnutelné. Mnoho lidí je přesvědčeno, že se jim dějí velké zvraty osudu nebo psychózy, přičemž kmitočet je absolutně neutrální, záleží, kam směřujeme pozornost. My sami tvoříme svoji realitu, což má odpovídající následek/výsledek. My sami obrábíme svůj život. Každý jsme boss svého života.

Lidská bytost koncipovaná jako VĚDOMÍ, představuje tvůrčí aspekt – Zdroj – ve světě hmoty. Jak využíváme náš potenciál, určuje naši osobní a globální budoucnost. Jsme Zdroj, který je zodpovědný za vše, co vytváří, včetně kolektivních akcí. Jediný způsob, jak vyléčit Kolektivní Vědomí, je demaskovat Iluzi. Takže je nyní velmi přínosné pro každého pochopit fenomén rezonance s energiemi Stvoření. Je nutné přeladit se na intuici a mimosmyslové vnímání, což nás kalendář učí. Důležitou součástí Vzestupu je uzdravit všechny deformované aspekty našeho Já a přestat popírat svoji temnou stranu. Vstoupit do rezonance se Zdrojem vyžaduje celkově důvěru, velké sebevědomí a plné přijetí událostí na naší cestě. Jakékoliv zaváhání vytváří bariéru v kontaktu se Zdrojem.

Součástí cesty do 5D jsou tzv. zrcadlové odrazy. Při pohledu na sebe velmi rychle pochopíme, že lidé, kteří nám přichází do cesty odráží aspekty, na kterých je třeba pracovat. Dalším relevantním aspektem je zákon přitažlivosti – jsme přitahováni k lidem, kteří nám dávají příležitost k růstu. Je to poučení, které vždy vytahuje pole Stínů. Přichází lekce, které mají zpochybnit současný postoj. Cílem je umožnit hlubší prostorovou strukturu. My všichni společně jsme na této cestě a je jen na nás, jestli ji chceme podstoupit. To, co nám vadí na druhých, je vlastní slabina, a především příležitost k růstu. (Viz neutralita v minulém článku).

Naše další kroky jsou vedeny sebeovládáním, odvahou, věrností k inkarnační smlouvě a statečností. Jdeme proti proudu a boříme mnoho v masovém Vědomí. Mnozí to děláme mnoho let. Jsme vedeni přebírat zodpovědnost za kolektivní posun a náš osobní život každý den. Měnit vibrace směrem k úspěchu v oblasti zdraví, cvičení, stravování, tvoření, hojnosti a toho, jak reagujeme a komunikujeme.

Velmi mnoho lidí se probouzí a my jsme na to čekali mnoho let; teď je to tady. Jsme svědky chaosu, který vytváří energetickou horskou dráhou. Mnozí se potýkají s otázkou, proč je jejich energie rozptýlená, proč si neplní své sny a proč nejsou zplnomocněncem svého života. Indicie může být skryta ve slovech strach, výmluva & eliminace. Jsme trpěliví, soucitní a plně ukotveni v neutralitě.

Čest za odvahu a statečnost všem, kterým leží na srdci dobro všech, vybrali si cestu do neznáma a trpělivě kráčí vzhůru po schodišti Vzestupu krůček po krůčku každý den. Když jsme naplněni mírem, můžeme praktikovat neposuzování. Když jsme zakotveni v energetické suverenitě, náš život je v rovnováze. Když jsme v rovnováze ve všech oblastech života, můžeme být vzorem. A tato práce čeká všechny. I uprostřed chaosu je možné žít v klidu a mít rozzářenou tvář. Je čas odpojit se od kolektivního vědomí chudoby, od omezení nižších realit, aplikovat spektrum komplexní harmonie přes náš životní proud a náš fialový plamen do duality a začít uplatňovat hojnost jako Stvořitel inkarnovaný do lidského těla. Krásný víkend, Požehnání & Lásku, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

úterý 18. dubna 2017

Osvobození & Neutralita

Milovaní, poslední týdny byly velmi očistné. Omlouvám se za zpoždění v komunikaci, ale prodloužený víkend ustát negativní projekce z Kolektivního Vědomí a kolektivních změn bylo opravdu velmi náročné. Telepaticky čteme mnoho slov, mnoho myšlenek mnoha lidí (nebudeme jmenovat), mnoho negativních energií.

Vzestup je náročný a aby naše Bohoslužba vycházela ze srdce, musí být ti, kteří jdou první, ztělesněním rovnováhy a vnitřního míru. Mnozí od nás očekávají daleko více, to je iluzorní a falešné vnímání. Vzestup je o osvobození. Učíme se existovat v zákrytu s velkým kosmickým praplánem.

Bylo odstraňováno mnoho bloků a mnoho překážek. Velmi náročné změny probíhají na úrovni fyzického těla. Přelaďujeme se na vyšší vibrace. Je testována vitalita a životní síla. Musíme pochopit, že je ukončován velký cyklus. Ačkoliv se o spiritualitu zajímáme desítky let, je čas ji spojit s každým aspektem našeho života. Na programu je odhalování pravdy po celé planetě, k němuž napomáhá mnoho duší. Cesta zahrnuje rozpuštění všeho, co není v souladu s osvobozením.

Nevědomí způsobuje obtížné myšlení a proniknout do světa neznámého a neviditelného. To znamená nutnost změnit nevědomý vztah k sobě. Uvolnit se z nižší podmíněnosti a méněcennosti. Lidé žijící svůj život z pozice nevědomí mají tendenci řídit se všeobecnými normami. Čím více jste si vědomi své individuality, tím více vystupujete do popřední – vaše jedinečnost a odlišnost, a tím méně odpovídáte všeobecným očekáváním, nelze předvídat vaše reakce. Vysoké Vědomí je vždy diferencované. Čím více je vaše Vědomí rozšířené, tím lépe rozeznáváte, rozlišujete a vzdalujete se kolektivním zákonitostem. Roste stupeň svobodné vůle.

Mnoho oddaných duší se nyní cítí ve velké izolaci, přitom se jedná o sloučení do jedné globální komunity. Mnoho lidí začíná mít hlad po informacích, které nejsou založeny na intelektu a myšlení. Důležité je budovat stále pevné základy pro náš další život a to hojením nezahojeného. Mnozí jsme se zavázali být pozorní, pečlivě sledovat každou myšlenku. Vzestup nelze chápat intelektem. Vzestup je věda. Pracuje se na tak mnoha úrovních Stvoření podle Universálních Zákonů. My sami si musíme uvědomit, že holograficky jsme Zdroj.

Většina práce probíhá uvnitř nás, a jen něco málo za pomoci externích zdrojů. Na druhou stranu starat se jen o naši vlastní transformaci nás bude oddělovat od pozemské a galaktické rodiny. Musíme mít velkou odvahu setrvat na této cestě. Později si všimnete hlubokých posunů a změn ve své realitě.

Zásadní je nasměrovat svoji energii do svého osobního projevu. Je to postupný proces, který vyžaduje mnoho času a mnoho energie. Mnozí jsme se rozhodli předávat zkušenosti přes naši vlastní cestu. Přestože jsme vedeni a chráněni, jakmile otevíráme světu své niterné Já, můžeme se cítit zraňováni. Občas tento stav připomíná dítě zraňované dospělým. Je potřeba velká péče o naši duši a velká sebeláska. Čím více známe svoji sebehodnotu, tím více bude docházet k vzájemné výměně energie založené na laskavosti a úctě. Mnozí až příliš často děláme mnoho, takže může velice často dojít k vyčerpání nebo snížení životní síly. Musíme se naučit nechat mnoho věcí být, zastavit se a rozjímat o tom, co je zbytečné a co je pro nás zatěžující. Jakmile se vrátíme zpět k plné životní síle, můžeme pokračovat v oddanosti vyššímu poslání, ujišťovat se, že žijeme náš vlastní život zarovnaný s naší pravou vírou nikoliv s vírou sociálních norem.

Jsme přiváděni budovat nové základy, integrovat nové Světelné kódy, stát se nejprve dobrými partnery se svým Já, aby se mohly otevřít dveře pro vztah založený na spoluvytváření a službě Duchu. Taková partnerství jsou závazkem sloužit jako silný pilíř oddanosti, což ovlivňuje energeticky všechny.

Tím, jak procházíme silnými energetickými portály dochází ke „střetu mezi Světlem a Temnotou“. Je doba velkých změn. O Velikonoční svátky jsem pocítila velkou vlnu „odporu“. Integrovat 5D do 3D je  teď opravdu velmi náročné a nemůžeme dát ještě více síly do záměru globální změny.

Mezi 5D a 3D je velká energetická propast, a my stojíme v obou světech najednou. Vyplavují se na povrch sedimenty způsobené historickým energetickým otiskem (bývalý režim, nacizmus). Ještě to nějaký čas potrvá, než budou zcela skartovány dualitní položky.

Naše činy toho o nás odhalují hodně. Mnozí na nás projektují závist, žárlivost, zášť a duchovní nezralost. Někteří tráví svůj čas psaním falešných emailů. To je škoda, že nemůžete věnovat svůj čas a energii něčemu konstruktivnímu. Takže se prosím na místo kritiky a poznámek, které nemají nic společného s námi zaměřte raději na práci na sobě, na své tvoření a vytváření hojnosti a svého harmonického života, o kterém se vám ani ve snu nezdálo. Je účelné nechat vyplavit všechnu zlobu, emoce a kritiku, nicméně jsme tu pro vás, abychom vám pomáhali, je-li to součástí vaší svobodné vůle, přirozeně. Věřte, že nemáme jediný důvod vás nemilovat. Vynechte ze svého jídelníčku jedy – cukr, mouku a zpracované potraviny, a vaše myšlenky nebudou jedovaté.

Není mým záměrem zveřejňovat osobní informace, ale dovolím si sdílet několik málo zkušeností z mé cesty. Kdybych necvičila každý den a každý den nebyla v přírodě, nebo 3x v týdnu neabsolvovala hodinový funkční trénink, jsem si jistá, že by má cesta Vzestupu nebyla komfortní. Lidé si stále více uvědomují, jak zásadní je starat se o fyzické tělo. Každý musí najít svůj způsob „ušitý na míru“. Dodávejte do svého těla to nejlepší, včetně suplementace, dokud nebudeme mít k dispozici vypěstované jídlo od místních. Důležité: nezapomeňte na hořčík/ vápník pro nervovou soustavu a synapse.

Je čas začít zkoumat, co je to neutralita. Mnozí jí zaměňují dokonce s bezcitností. Je to stav odpuštění, který harmonizuje planetu a lidstvo. Nerozlišujeme špatné/dobré, bílé/černé....je to takové jaké to je. Zdroj nesoudí, příroda nesoudí, Země nesoudí, Vesmír nesoudí, jen člověk dostal možnost vyzkoušet dualitní parametry, které my všichni skrze náš životní proud ukončujeme a překlápíme lidskou rasu do Jednoty. Neutralita usnadňuje cestu. Setkáte-li se na své cestě s náročnými a těžkými okamžiky a emocemi, položte obě dlaně na srdeční centrum a dýchejte, vnímejte své Božství. Poděkujte za náročnou zkušenost, nic a nikoho nesuďte. Zůstaňte ve stavu mlčení a ticha a uvědomte si, že všechno je to zkušenost a součást cesty, kdy se Zdroj rozhodl prozkoumat všechny zážitky, dokud je neprozkoumá všechny. Vy jste součástí tohoto velkého Mystéria. 

Buďte čistým kanálem Lásky a odpuštění, aby mohla zesílit vaše Světelná záře a Srdce Krista. Nadechujte čisté Světlo Zdroje a vydechujte čisté záměry pro vytváření osobní a globální reality. Rozpouštíte tak minulost a bolest napříč celou historií vaší duše, aby bylo možné přijmout a projevit všechny schopnosti Stvořitele na Zemi.

Mayský kalendář přináší nový pohled na realitu, pochopit příčiny, vztahy, události a co víc přicházíme na to, že můžeme měnit náš život a nechat své Vědomí expandovat. Jde o mechanismus, který umožňuje přestat si stěžovat na osud a začít ho vědomě tvarovat.

Je čas pohnout se kupředu a začít dělat změny, které vám pomohou držet se v komfortním módu. Pokud se něco nepodaří, zkuste to znovu. Mnoho milující Lásky. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.