VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 12. května 2017

Odpojení a napojení na nové Světelné servery

Milovaní, zatímco jsme měli pocit nikdy nekončící tvrdé práce, po víkendu jsme se ocitli v zářícím Světle a v mnohem povznesenějším bytí. Byli jsme svědky odpojení a znovu napojení na nové Světelné servery. Procházíme jeden portál za druhým a fázi rychlé transkripce DNA. Děje se tak velmi mnoho. Lidé, kteří se nyní probouzí, přichází k přímočarým informacím o Vzestupu. Je to výběr duše probudit se v této fázi Vzestupu. Každý se postupně stěhuje k vlastní spontánní tvůrčí vůli.

I když je před námi hodně práce, cítíme se velmi šťastní a pozitivní, udělali jsme velký pokrok. Jsme dále očišťováni, rozšiřujeme povědomí o tom, kdo teď jsme. Cítíte radost, veselost a nový vítr do plachet? Po 6 letech práce na Vzestupu je to neuvěřitelně úlevné. Slunce je velmi aktivní a mnozí vnímáme nové příznaky Vzestupu. Jsme hodně mimo tělo, mnoho paměťových stop se vymazává, žijeme ukotveni v okamžiku přítomnosti. Je těžší uvědomit si, co je za den, uvědomit si datum nebo kolik je hodin. Stalo se to ráno nebo včera večer? Pocity ztráty orientace v čase jsou na denním pořádku. Multidimenzionalita má nový rozměr, umožňuje nyní velmi komfortně přecházet mezi dimenzemi.

Uzavíráme mír se všemi dualitními časovými osami a ukotvujeme se plně v Jednotě. V kolektivním Vědomí se rozpouští staré pojetí dualitního myšlení. Lidé se učí přestat odmítat svou temnou stranu a chápat, že uvědomění a přijetí svých vlastních temných aspektů umožňuje plně se ukotvit ve vlastní celistvosti. Podobně jako obrazec jin jang – černá a bílá vytváří celek. Abychom žili Vědomí Jednoty, musíme přestat odmítat opačný pól. Země byla navržena jako místo s obrovskou rozmanitostí. V přírodě se nachází celé barevné spektrum. Stvořitel stvořil bytosti temna a bytosti Světla jako součást své vlastní hry. Je to srdce, co umožňuje rozlišovat a nesoudit. Sjednocení polarizovaného myšlení umožňuje chápání Jednoty. Pro posun do vyšších frekvenčních úrovní musí dojít k pochopení tohoto základního zákona tohoto Vesmíru a k fúzi obou pólů polarity. Přestat oddělovat a hodnotit, co je dobré a co špatné.

Na planetě jsou plně Vzestoupení průkopníci jako předsunutí hráči, kteří jsou zaměřeni na službu pro lidský kolektiv a jejichž odpovědnost je velmi vysoká. Používáme svůj vlastní Vzestup pro planetární Vzestup. Nejsou zde žádné neochotné bytosti, některé konstanty leží v pochopení, že existuje vyšší plán. Skrze posvátné srdce jsme ve službě každý den. Vlastní zkušenost bytí v lidském fyzickém těle a zkušenost Vzestupu je velmi osobní a vlastní posun, který slouží pro posun kolektivu, vyžaduje čas od času více přestávek. Někteří z nás se na svoji skutečnou misi teprve připravují.

Uvnitř nás se nachází veškeré poznání, které objevujeme a odhalujeme. Spojujeme se a znovu setkáváme s naším pravdivým galaktickým jádrem. Každý den používáme své vyšší ideály a s každým novým portálem se cítíme více šťastnější. Žijeme v souladu s vlastní hravostí jako tvůrčím vyjádřením Stvořitele zde na Zemi. Jsme každý den v hlubokém spojení s přírodou a tedy samotným Stvořitelem. Držíme uvnitř sebe zárodek Nové Země. Hojnost přichází z prostoru neočekávání, je součástí přirozeného plynutí bytí ve vyšších časových osách. Všechno, co děláme pro sebe, děláme pro Novou Zemi.

Jsme vedeni vyšší vůlí. Lidé se na náš život dívají lineárním způsobem, přes své vlastní kódy přesvědčení, životní zkušenosti a strukturální myšlení starého paradigma. Přestože jsme stále ty samé bytosti v lidském těle, uvnitř se děje obrovský posun. Žijeme v přítomnosti stále zaměřeni na vytváření budoucnosti a v plné vnitřní synchronizaci s vnitřním mužským a ženským aspektem. Jsme plně ukotveni v tomto vnitřním naplňujícím vztahu. Tomu předcházelo naučit se plně přijmout a zvyknout si být sami se sebou v posvátném svazku a spoustu, spoustu vyrovnávací vnitřní práce.

Ženská energie je veličina, která připravuje pole pro vyjádření mužské energie. Žena je nositelka nekonečných proudů Vědomí, vytváří a drží prostor pro Zrození a pro Muže, který je aktivní Stvořitel s aktivní tvůrčí silou a dynamikou. Lidstvo žije ve velkém nepořádku z důvodu obrovské nerovnováhy mezi mužskou a ženskou energií. Osvobození přijde, jakmile Muži přestanou bojovat se Ženami a Ženy s Muži a jakmile se každý naučí žít v souladu s přírodou a zrovnovážit uvnitř sebe mužské a ženské energie. Dokud k této harmonii nedojde, lidé budou dál ničit sebe a Zemi.


Buďte požehnáni, jste-li zavázáni vykonávat čistou službu pro Vzestupující. Vše se stává více a více transparentní. Poradenství a vše co není zarovnáno s čistým srdcem a vyšší pravdou je odsouzeno k pádu.

Milovaní, vstupte do svého vnitřního prostoru a jednoduchosti organického života. Vzestup je vlastní Božská tvorba, tvůrčí vyjádření Zdroje, Ducha a duše. Zapojte se do přístupu a života, který umožňuje udržet se ve vyšších vibračních hladinách a vychutnávejte si opojný let na vlastním kouzelném koberci. Přeji vám nádherný víkend. Mnoho Milující Lásky.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za poskytnutí vašeho daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst.

neděle 7. května 2017

Nedělní globální meditace 7/5 - mocná síla pro překlopení do nového 5D Vědomí

Pro Pracovníky Světla: Jsme svědky velkého posunu a mnoho z nás vnímá vše, co souvisí s 3D/4D paradigma, jako velmi zatěžující. Každý z nás žije v jiné časové ose. Jsme stále více telepatičtější. V Kolektivním Vědomí je poslední týden tolik kritiky. Systém ztrácí půdu pod nohama, je velmi důležité, abychom si uvědomili, proč jsme tu a zaměřili se na náš vyšší multidimenzionální výraz a čistou službu. Mnoho Závojů padá dolů a klapky na očích. Pokud není vaším zájmem nechat se vtáhnout do staré hry, použijte svůj vlastní kurz kapitulace. Jediný způsob jak ztratit radost, vnitřní mír a Lásku - je dovolit to. Zaměřme se na naše vlastní Světlo, které svítí na cestu, po které jsme se rozhodli jít a mějme víru v tomto důležitém přechodovém měsíci, který je ukončením i počátkem. Přemostění je poměrně unavující, to souvisí s tím, jak se během dne mění intenzita sluneční aktivity. Přes náš Světelný sloup a osobní životní proud vytváříme kolektivní změny. Vnímáte-li, že chcete být součástí dnešní globální meditace, jste srdečně zváni. Nadechujte Lásku do svého srdce a nechte ji proudit do srdce všech lidí. Příjemný zážitek. Mnoho Lásky.
V Božské Lásce, Světla a Službě 
Lenka Sykorova