VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 25. srpna 2017

INTEGRACE POLARITY

Základním pochopením při vytváření našeho společného zážitku Nové Země musíme nejprve porozumět integraci polarity. Jakmile implementujeme tyto znalosti, je to najednou jako držet v ruce kouzelnou hůlku nebo projekt pro stavbu nádherného chrámu. Přes Božskou inteligenci a otevřené srdce začínáme chápat, jak starý svět přetvářet a vytvářet pomocí sebe/nás vyšší úrovně Bytí, novou realitu osobní/planetární a ovlivňovat mikro/makro úrovně.

Procházíme všichni jakýmsi evolučním testem inteligence, abychom si ujasnili přístup zodpovědnosti k Matce Zemi a ekosystému. Učíme se na vyšších úrovních Vědomí chápat Universální zákon přitažlivosti, příčiny a následku a zrcadlení, dívat se na svůj život s nadhledem jako pozorovatel. Trojdimenzionální mysl tak může tyto skutečnosti pochopit a pak srdce přetvořit všechno, co se nám v životě nelíbí. Ve vyšších frekvenčních úrovních tvoříme realitu jen přes emanaci srdce.

Nikdo a nic, co se nachází v našich životech, není náhoda. Bylo to vytvořeno vědomě/nevědomě. Naše realita nám pomáhá pochopit na jaké vibraci vibrujeme, dívat se na vše jako na energii, frekvenci, vibraci a že vše tvoříme pomocí projekce myšlenky. Pokud se nacházíme stále ještě v roli oběti, pak jsme nepřijali plnou zodpovědnost za svůj život jako vytvořený produkt. Naše vibrace je výsledek součtu mnoha frekvenčních skutečností (strava, stav fyzického těla, myšlení, nemoc, země, bydliště, karma, Vědomí…atd.)

100 % času tvoříme 100 % naší reality, která obsahuje mnoho zkušeností a soubor vibrací, na základě naší osobní vibrace. Omezené 3D vnímání neumožňuje vnímat vlastní vibraci. Stále jasněji vidíme, že se zde vytváří dvě základní vzdalující se časové osy (Stará Země/ Nová Země) obsahující dalších mnoho časových os s mnoha realitami. Lze to vidět jen multidimenzionálně nikoliv fyzickým zrakem.

Abychom  se mohli posunout výš, manifestovat novou realitu, musíme porozumět integraci polarity. Při procesu integrace se učíme přijmout všechno, co jsme dosud nepřijali na sobě, druhých, chaosu, dualitě, co vnímáme jako oddělené od nás, co nás činí necelistvými. Jakmile dokážeme nesoudit, nehodnotit, odpustit sobě, druhým, rozpustí se všechny překážky na cestě. Umět se dívat očima neutrality. Rozum je zvyklý všechno přefiltrovat, škatulkovat podle starých kódů přesvědčení. Prostě to jen JE, EXISTUJE…jakmile dojde k tomuto nedualistickému vnímání, mysl ve spojení se srdcem nevytváří negativní myšlenky, soudy…tím se ve fyzickém těle ukotvuje vyšší galaktické Vědomí a vibračně se posouváme.

Přes neutralizaci dochází k integraci polarity a tím syntetizaci do Jednoty. Jinými slovy při integraci polarity rušíme osobně/ planetárně/ galakticky/ multiversálně, až ke Zdroji strach, hodnocení a soudy a posouváme tento geniální supergigant.

Integrace polarity neznamená  věci popírat, tak to není. To je vyloučení ne přijmutí. Tím, že se budeme zaměřovat jen na pozitivní, abychom se vyhnuli negativnímu, tak to nebude fungovat také a vytváří se negativní ještě mnohem více. Čím více lidé něco odsouvají, nechtějí to řešit, bojí se, tím více to roste. Na co se zaměřujeme, to manifestujeme. Negativní myšlenky, soudy, posuzování, hodnocení, strachy ….to vše vyžaduje nikoliv popírání, ale integraci. Cokoliv nám vadí na druhých, existuje uvnitř nás. Tato témata je nutné objevit, přijmout a integrovat.

Jestliže situaci začneme vnímat jako prospěšnou, dojde k přepojení na srdce a vyšší vibraci. Jakmile toto pochopíme, druzí přestanou hrát „léčebné lekce“…nebude důvod, aby nám tyto role hráli, protože došlo k přijmutí a integraci a to je mocná klauzule, jak rozpustit trojdimenzionální Iluzi. Vztahy s lidmi se změní. Buď z našeho života odejdou nebo se vztah uzdraví.

Mysl vytváří oddělení, srdce přijímá vše. Buď jsme aktuálně v čase, kdy se učíme přepínat z mysli na srdce nebo už jsme převážně v srdci a Závoje padají velmi rychle. Na Zemi se vytváří dvě časové osy. V jedné žijí lidé Tvůrci, kteří plně tvoří svoji realitu, pečují o sebe, dopřávají si zkušenost hojnosti včetně peněz, dívají se na chaos očima neutrality, přijímají negativitu, temnotu, dualitu, všechno na druhých. V druhé žijí lidé v začarovaném kruhu, vyčerpaní, domnívají se, že svět se zbláznil, jsou nemocní sledujíc hologram globálního drama. V jedné časové ose zažívají seberealizaci v druhé sebedestrukci. Zaměřováním na zázraky zažíváme zázraky. Věříte-li na zázraky, budou se manifestovat. Kam zaměřujeme pozornost, to vytváříme. Čím více je nás probuzených, tím rychleji se průběh Vzestupu ulehčuje a budoucnost mění. Integrace polarity na osobní úrovni přináší nevytváření traumatických skutečností. Zakoušení vyšší frekvence znamená používat svůj plný potenciál a sílu. A hned tak se neunavíte. 

Tento posun, který se může uskutečnit pouze skrze otevření srdeční čakry, umožňuje pochopit, co to je dívat se a jednat nedualisticky. Dívat se nedualisticky vyžaduje hodně meditace, pochopit a  žít neutralitu v klidu sebe sama a učit se vysoké rovnováze. Nedualita je tvrdá práce a velké Mistrovství a umožňuje vytvářet jen příznivé výsledky. Jste zamilováni do sebe a do Vesmíru. Uvědomujete si, že největší Láskou vašeho života jste vy. Budete cítit vymizení protikladů (paralelně s časem a prostorem) sjednocení a syntetizaci do stavu, kdy si uvědomíte, že všechno zkrátka JE. Je to pocit akceptace, pocit klidu, soustředěného uvědomění a jasnosti. Nedualitu můžeme zažít jen a jen prostřednictvím srdeční čakry. 

 V celém Vesmíru existují všechny možnosti, které si jen přejeme ve svém životě manifestovat, a tak vytvářet novou realitu. Byli jsme učeni, že tomu tak není, přesto mají zkušenosti nízkých frekvencí cenu zlata. Máme před sebou mnoho integračních procesů.

Chcete-li se mnou pracovat zvažte rezervaci sezení přes skype webkameru/ telefon. Žehnám vám. Mnoho Lásky!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. S vděčností děkuji!

pondělí 21. srpna 2017

Jako multidimenzionální bytosti máme k dispozici sféru všech možností pro vytváření nové reality. Konstantami jsou záměr a očekávání. Srpen je mimořádným okamžikem a velmi bohatý na tvoření Nového, vnímáme harmonické vztahy Vesmíru. Některá časová okna, jako například dnešní Zatmění Slunce, ztenčují Závoje a také jemnohmotnější světy jsou mnohem více přístupnější. Pro někoho to může být houpačka, pro někoho stěžejní bod pochopení a pro mnohé nejvzácnější okamžiky, na které se těšíme roky. Požehnání & Vděčnost všem, kteří neúnavně věnují energii cestě, která vede zpět ke Zdroji. KNIHY jako vibrační vzor

Buďte srdečně vítáni, a také vy, kteří jste na mém blogu poprvé. Jak se změny urychlují, všichni se snažíme dělat to nejlepší. Každý den přemýšlíme o cestě, kterou kráčíme a kterou sdílíme. Upřímně se domnívám, že jedním z nejvzácnějších okamžiků je, objeví-li člověk svoji Božskou Podstatu. Instinktivně víme, že se dříve nebo později tyto dveře otevřou pro každého. Chceme-li přejít z jedné reality do druhé, musíme změnit tisíce kódů přesvědčení. Jednou z velkých pomocí jsou jistojistě knihy Barbary Marciniak, které jsou vibračním vzorem. Každou změnou vibrace se mění chování. Dovolte mi podělit se o jednu z nich. Číst ji byl pro mě velký zážitek. Cesta Posílení je klenot mezi channelovanými materiály. Vděčnost a úcta za tento skvost. Obsah a myšlenky se mohou stát komfortním návodem jak uspořádat život, jak rozšířit Vědomí, osvojit si pětidimenzionální standardy a nasměrovat kroky na cestu ke šťastnému a naplněnému životu. O čem všem se můžete dozvědět?

- Vytváření reality, po které toužíte
- Právo plánovat a tvořit šťastný život
- Zvýšení povahy inteligence
- Vytváření nových území
- Zdraví je bohatství a klíč k dobrému imunitnímu systému
- Emocionální inteligence a vědomé vyživování zajišťuje soběstačnost
- Tělo je samoléčebný nástroj
- Nastavování hranic a respektování hranic druhých
- Být bohatý a moudrý
- Správné držení těla rozvíjí vědomou bytost, procvičování páteře (mozkomíšní mok)
- Hodně o stravě
- Muž a žena + partnerství
- Zvýšení vnímavosti a schopnost řídit realitu
- Nabídněte světu své vize a kreativitu
- Síla posvátné lidské sexuality, intimita sexuálního spojení
 ….a mnoho, mnoho krásných život měnících myšlenek

Lidská rodina potřebuje mírotvůrce, kteří mají v úctě posvátnost života. Pracovat s touto knihou bylo z mého pohledu odborníka na integraci polarity obohacujícím zážitkem. Přeji vám velké dobrodružství. Mnoho Lásky.

neděle 20. srpna 2017

SPOLEČNÁ GLOBÁLNÍ MEDITACE - PONDĚLÍ 21/8 VE 20:11 SELČ

Spojené Státy udávají celosvětově pravidla, kde se lidé bojí opustit systém nejvíce. Ve Spojených Státech je popření všudypřítomné s výsledkem, který tu vládne. Lidé si neváží ani života ani sebe, ani Země a v současné době cokoliv, co si neváží života ani Země, dojde ke krachu. Politická separace odděluje a snaží se zabránit všemu, co umožňuje objevit, co všechno máme jako lidi společného. Takže v podstatě k tomu budou "donuceni" v souladu s Božským plánem.

Aktuálním velkým Vesmírným spouštěčem planetárních a osobních změn pro integraci protipólů, prolomení překážek, syntetizování polarity a kotvení Jednoty je silný nosič Světla - Zatmění Slunce. Tento spouštěč rozvibrovává lidská energetická pole a podle zákona rezonance vytahuje na povrch často přehnané reakce. Tato Vesmírná perspektiva pomáhá uvolňovat Stíny a emoce, odstraňuje se mnoho vrstev. Lidé jsou si navzájem zrcadly, takže navzájem sami ze sebe vytahují Stínové archetypy. Je důležité uvědomit si, že nánosy v emocionálním těle existují nejen z tohoto života, ale energetický otisk obsahuje i minulé životy. Musíme si uvědomovat na jaké vibraci vibrujeme, protože nám to umožňuje převzít velení a řídit svůj život ladně a s lehkostí a svoji frekvenci ovlivňovat. Zakoušení vyšších frekvencí také znamená více sil a potenciálu. Připojme se všichni nejen k dnešní celosvětové meditaci v 17:11 a 20:11, ale také zítra ve 20:11 ke kolosální globální meditaci, více podrobností k zítřejší meditaci najdete v odkazu níže. Magenta a zlatá barva jsou mocné iniciační barvy a energie Srdce. Krásnou neděli, zážitky a mnoho Lásky.