VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 18. listopadu 2017


více informací najdete ZDE <3

Láska versus Stín.

Jedním z kódů přesvědčení je, že Vzestup probíhá jen směrem nahoru, ale co možná nyní mnozí vnímáte, je pohyb dolů, kdy je Světlo stahováno do nejhlubších a nejnižších rovin - osobních/planetárních. Pro mě  jsou nové fáze vždy opředeny mnoha otazníky, než dojde k plnému uvědomění přes životní proud. Aktuální integrace Stínů je nepřehlédnutelná, dokonce s chutí nosit nějaké černé oblečení.

Dokud nejsou integrovány plně všechny Stíny, pak je vytvářena opět dualita, a člověku uniká pochopení: co je to žit v Jednotě. Všechna zrcadla jsou tím největším darem na cestě k Osvícení s možností ukončit nekonečné reinkarnace.

Probíhá silné uzdravování Stínových aspektů, hodně na úrovni: máme pocit, že Země není naším domovem, že s pozemskými lidmi nechceme mít nic společného, což vytváří nerovnováhu. Jsme tu, abychom integrovali to, že žijeme na Zemi, že je tu tolik věcí, které nám nedávají smysl, protože všichni jsme se zrodili z Lásky & Světla Zdroje. Nejsme a nikdy jsme nebyli odpojeni od naší galaktické rodiny. Každý z nás přišel s konkrétním úkolem, misí, evoluční cestou. Nemůžeme se navzájem porovnávat a srovnávat s druhými. Není tu žádná hierarchie, každý má nějaký důvod tu být.

Navzájem umožňujeme jeden druhému pohled do zrcadla – tím si pomáháme. Zrcadlo je touha vrátit se do rovnováhy. Často jsou to rodinní příslušníci, kteří nám projekcemi pomáhají nebo kdokoliv, kdo nám "přijde do cesty“. Nic se neděje náhodou. Jeden protějšek proti druhému – tak je postavena polarita. Vzorec Stínu versus vzorec Světla se mění na Láska versus vzorec Stínu.

Mnoho Osvícených duší pracuje nyní na svém dalším posunu na základě svých zkušeností a často to ze své vlastní perspektivy ani nevidí. To jsou ti, kteří nikoho nesoudí, nikdy. Uvědomují si, že každý člověk, cokoliv udělá, pro to má svůj důvod. Nikdy se nespustí emoce zlosti, nenávisti, odplaty, odporu, komentáře……. Lidé, kolem nás, kteří soudí, nejsou unifikovaní ve svém jádru, Stíny jsou ukryté hluboko, aniž si to uvědomují. Jde o střet dvou opačných energií a záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni otevřít se a integrovat to, co má být sjednoceno uvnitř nás.

Mnoho lidí si stěžuje na vztahy (rodinné, partnerské, přátelské, pracovní…..) to, co je tak rozčiluje a kážou kolem sebe, nemají integrováno. Bez ohledu na úrovně Vědomí…...Všichni jsme Jedno. Jsou lidé, kteří operují ze své nevědomosti a jsou lidé s rozšířeným chápáním a můžeme vidět velký rozdíl v úrovních Vědomí. Jde o stav amnézie: každý na své určité úrovni. Osobně mohu sdílet, že nemám otevřenou plnou paměť, jakým způsobem se dál přesně a konkrétně budu podílet na Vzestupu za rok, dva ……paměťový fond se otevírá postupně. Je to trpělivá práce na vlastní právoplatnosti – Božské Podstatě s plným vyrovnáním Božské Trojice uvnitř sebe. Plně Vzestoupené Ženy představují a plně zastupují všechny tři aspekty uvnitř sebe. To je práce, která vlastně není vidět a lidé ji posuzují často jen z hlediska, co vidí, a to buď osobně, nebo usuzují na základě fotografie, jak člověk žije. Z lineárního pohledu je Vzestup nepochopitelný.

Uvnitř nás je velmi silné vnitřní dítě. Božská nevinnost, která může vypadat jako naivita, ale vidíme dobré v druhých…. Každý si rád hraje, ať je to muž nebo žena v jakémkoliv věku. A my všichni bezpodmínečně milujeme a ctíme své vnitřní dítě. Vnitřní matka miluje vnitřního otce a oba milují vnitřní dítě – to je sjednocení. Vnitřní muž miluje vnitřní ženu a oba milují vnitřní dítě -  to je rovnováha, kterou projektujeme ven.

Mějme v úctě všechna zrcadla, protože zrcadlo je velký poklad. Je to příprava na další fáze Vzestupu a jak jsem psala v minulé aktualizaci, všechno musí být dokonale dokončeno, abychom mohli pokračovat dál. Žít uzemněný život, pozemský život se vším, co k němu patří. Jsme ve fyzickém těle a k tomu patří mnoho pozemských věcí, řešení běžných pozemských věcí. Kotvíme dynamiku – duchovno/hmota jako Celistvost, Jednotu a návrat z Oddělenosti.

Máme dar ovlivnit všechny a osvítit je, pomoci jim přes neutralitu. Ti, kteří dosáhli Osvícení nikdy nikoho nesoudí, nekomentují, protože postrádají smysl a význam to dělat. To je vysoká duchovní etika - Božská Interakce. Tito lidé jsou vždy v rovnováze (stav pozorovatele). Oči Anděla vidí zážitek bez komentáře. Není tam druh zákona přitažlivosti, který známe ze vztahů fungujících na energetické přitažlivosti a energetickém vysávání, využívání a zneužívání. Je to stav, kdy už ani nechceme být v přítomnosti „starých“ vztahů. Půjdete se raději projít nebo si číst. Vybírat si rezonanci je svoboda.

Osvícený člověk ví, že je Zdroj, čerpá životní sílu sám ze sebe. Lidé vnímají naši změnu a mohou se o nás bát nebo říkat, že nejsme normální. Soucítíme se všemi. Vyšší Srdce se neodpojuje. Této úrovně je dosahováno v samotě, (nemůžeme tlačit na sebe a dosažení tohoto stavu je přirozené), abychom se mohli s druhými opět spojit přes čistou neutralitu. Ženy, které nepřijali dosud vnitřního muže, budou mít problém se svým partnerem, lidé, kteří nepřijali svoji rodinu, budou mít problém s pozemskou rodinnou.

Jak se Iluze rozpadá, z hustých úrovní přichází mnoho zkreslení, roztříštění a "ponížení" z důvodů paměťové amnézie, které právo je pravdivé – pozemské nebo spirituální. Všichni jsme Jedno. Vysoká Láska je vibrační zkušenost, díky které se komfortně pohybujeme v polaritě. To je stav, kdy se nacházíme Doma a k tomuto stavu se musí dostat každý sám. Mohu sdílet na konzultacích všechno, všechno, čím jsem pošla, popisovat své zkušenosti, zážitky a stavy, ale každý jdeme po své vlastní unikátní cestě. Čekat, až nastane náš osobní AHA okamžik a pochopit a jít dál. Někdy je nutné zrušit některé aktivity, vnitřní změny slouží k posunu, pracujeme na sobě, abychom pomáhali druhým do vyšších úrovní, abychom dosahovali rovnováhy ve všech vztahových úrovních. Vánoce (Trecenium Oc 26/12 - 6/1) vidím jako krásný čas a příležitost pro reintegraci Svaté Trojice, Vědomí Krista a otevření prostoru pro uzdravení všech vztahů ve fyzickém světě. Prosinec je měsíc oslav Ženské Božské energie uvnitř každého z nás. Mnoho hřejivé Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com


S vděčností a srdečně děkuji za podporu této práce.

čtvrtek 16. listopadu 2017

Tzolkin - Mayská kalendářová konfigurace.

Mayská kosmologie bere v úvahu interakci dvou integrálních jevů – světla a zvuku. Mayové byli považováni za Mistry Iluze a Času, jsou Matkou všech Systémů, Tvůrci 6. dimenze. Mayský kalendář není jen verzí měření pozemského času, ale učí nás myslet mnoharozměrně. Učí nás vnímat telepaticky a najít správný rytmus v životě a synchronizovat ho s přírodou a kosmickými právy.

Planeta Země od roku 1992 opět rezonuje s prapůvodním rytmem , s kosmickou praenergií >13:20 <, takže se všichni rozpomínáme na starodávnou moudrost a moudrost našich Hvězdných systému, odkud každý z nás přišel, abychom kotvili nové informace a budovali společnost jako součást Galaktických národů. Vracíme Zemi ze slepé uličky, kdy bylo ukradeno geniální Božské energetické schéma. Vracíme se k přírodě – z trojrozměrného rytmu  > 12:60 < (forma energie).

Znamení - 20 Aspektů Vesmírné Moudrosti je síla Zdrojové Inteligence, která nese určitý program uzdravení. Tón je stimulující síla – aspekt pohybu. Galaktické Portály – kosmické brány – dny, ve kterých probíhá velké léčení. Kin – součet energií Znamení + Tónu. Dharma – impulsy z budoucnosti. Rezonance - soulad s určitou energií Vědomí.

Kiny nejdou za sebou náhodně, ale interpretují cestu životem. Operační silou je 13 Tónů, které vytváří pohyb. Každý Tón je impuls Zdroje, chápaný také jako Světelná Inteligence. Vytváří různé situace, které nás nutí reagovat. Když jsme byli malí, nerozuměli jsme matematice ….s Mayským kalendářem je to stejné.

Každý člověk je přiřazen k jedné z 260 energetických šablon, ale ve skutečnosti existuje přes 2300 možných kombinací. Každý den se seznamujeme s definicí určitého energetického standardu, abychom pochopili galaktickou etiku. Abychom pochopili podstatu Mayského Kalendáře, musíme přejít na energetický způsob myšlení. Dojít k uvědomění, že chápání času v lineárním pojetí je vertikální průchod časem – minuty, hodiny, dny….

Pochopit jeho symboliku nějaký čas trvá. Osobní paradigma je spojeno s určitým energetickým programem a během života dochází k rezonanci mezi naším Vědomím a Vědomím Ducha. Každý den se nám energie dostane do krevního oběhu a snaží upozornit na určité pole napětí na ego-programy, na nerovnováhu energetických modalit - Stíny/Světlo. Mayská symbolika má velkou hloubku. Všechny změny jsou do našich životů implementovány rychlostí Světla. Každý den se učíme chápat charakteristiku a význam. Cílem je léčit každý aspekt našeho života a život na Zemi. Ačkoliv se 260 dnů opakuje, po každém dalším kole pracujeme na jiné vyšší spirální úrovni, protože se toho v našich životech mnoho změnilo. 20 archetypálních symbolů má specifické vibrační vzorce, které nám říkají, kam směřovat naši pozornost. 

Tyto symboly jsou archetypy existující v nehmotném světě a pronikají do hmotného světa. Každá energie je jakýsi obr probouzející se na určité úrovni Vědomí. Dokud je Vědomí uzavřeno v trojdimenzionálních frekvencích, energie nebudou mít tak silný dopad na život. Jakmile začnou do Vědomí vstupovat vyšší vibrace (řídí Vyšší Já a duše), tělo začne pociťovat tlak a nastává silný léčebný proces. Staré kódy přesvědčení budou proplachovány mírně nebo se projeví jako zvraty osudu. Záleží kolik odpadu bylo ve 4 tělech (duchovním, fyzickém, mentálním, emocionálním) usazeno. V těchto tělech se nachází energetické vzorce – Vzorec Světla a Vzorec Stínu. Jakmile se soustředíte na energii každý den, můžete narazit na staré karmické sedimenty a neuzdravené rány. Takže nám energie každý den připomene něco, co čekalo na uzdravení. Čím déle budete čekat nebo odkládat, tím bolestivější konfrontace s nesmyslnými důsledky budou. Vyléčení přináší aktivování informací z vyšších dimenzionálních úrovní.

Při práci s kalendářem každý den rozpoznáte, co se potřebujete naučit/rozpomenout se/uzdravit. Pomůže vám zjistit jaká je vaše víra a na čem je založena. Úkolem je přinést každý den témata, která dost často musí být přepracovávána. Osobní Znamení a Tón vás doprovází celý rok, celý život. Cokoliv jste nedokázali pochopit, se později objeví, abyste tomu věnovali pozornost. Je docela možné, že to jsou věci, kterými se budete zabývat, a je možné, že budete mít pocit, že to není jednoduché, takže začnete vzdorovat. To je nejlepší okamžik přestat si stěžovat a začít věci opravovat. Den galaktických narozenin je skok o úroveň výš,  budete pracovat s problémy na stále jemnějších a hlubších úrovních, dokud se zcela neuzdraví. Energie každý den vás v tom podporují.

Každý třináctý den Vlny se výsledky aktualizují. Multidimenzionální způsob myšlení je, všechno se dotýká všeho (všemi směry). Všechno, co potřebuje změnu, se objeví 1. den Vlny a 12. den Vlny je pečlivě zohledněno, abyste provedli potřebné opravy. 11. den pomáhá zbavit se nahromaděných emocí (negativní emoce/pocity).

Můžete si klást otázky v jaké oblasti života jste ještě neposílili. Při rozhodování připojte k mysli srdce.

Co je pro vás v životě nejtěžší? Jaký je stav vaší nervové soustavy a duševní rovnováha? Jaký je postoj v nepříjemných situacích? O čem sníte? Co vás přimělo k tomu, že jste udělali určitou volbu? Kdo nebo co vám pomohlo zmírnit napětí? Kdo nebo co vás povzbudilo na cestě k sebe-posílení? Co nového jste přidali do svého života? Je něco, co vám nedá v noci spát? Co vás motivuje k práci na sobě? Jaké jste v životě dokázali překonat potíže? Zaznamenali jste něco příjemného? Co to bylo? Co byste chtěli zlepšit? Očistili jste něco ve svém okolí? Bylo to bolestivé? Přišli jste o něco, co bylo vašemu srdci drahé? Bylo to bolestivé? Nejste příliš spojeni s minulostí? Dokážete ji pustit a odpustit sobě/druhým? Jak se dnes díváte na „selhání“? Obohatili jste se nějakými příjemnými zážitky? Jaké moudrosti jste dosáhli? Čím se můžete pochlubit, co jste dokázali? Je něco, co byste rádi vymazali ze své paměti? Je něco, co uvnitř váš vytváří odpor? Je něco, čeho se bojíte? Je něco, za co stydíte? .......jen přemýšlejte, nic nehodnoťte, jde jen o zrcadlový efekt. Strach je jen mučící nástroj. Odvažte se jej odhalit a poznat. Smysl aktuální práce je převzít odpovědnost a napravit všechny deformace nashromážděné v minulosti. Smysl života není jej hledat a chápat.

Úkolem 1. dne je přinést do našeho energetického pole téma nebo spíše témata, která budou během Vlny na úrovni, na které je člověk aktuálně připraven, opravena. 13. den shrnuje výsledky co-zaseješ-to-sklidíš + sjednocení + pohyb dopředu. 13. den je informační banka. 10. den je nejvíce viditelné a manifestuje se téma předložené 1. den Vlny - zátěže ve fyzické sféře. Emocionální zátěže se uvolňují a čistí 11. den. 12. den - vysvětlení dříve nevysvětlitelného, pohled za Závoj, bilance, analýza. Hlavní téma dne se otevře po východu Slunce, dopoledne je síla energie nejvyšší, navečer, večer dochází k uvědomění, uvolnění.

Každý den pronikají fotonické energie do stále hlubších vrstev. Pokud aktuálně nemůžete najít řešení, buďte trpěliví a počkejte 260 dnů, dokud se opět neobjeví ta samá Vlna, odpověď bude jasnější nebo jistá. Mnoho úspěchů na naší společné cestě <3 <3 <3.

(c) 2017 Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com