VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 18. října 2018

TZOLKIN 18.10.2018 12 MANIK kin 207

Manik – Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Když dosáhnete poznání nebo pochopení nějakých znalostí, je to vaše právo a povinnost mluvit o tom, co za to stojí, co je správné a co je pravda. Ale ať jsou vaše fakta přímá, než tak učiníte, protože dnešní svět oplývá dezinformacemi a mylnými zprávami stále ve větší míře na internetu, v televizi, médiích i reklamách. Odhalte s LaKa (12) nízkofrekvenční proudy, které tvoří základy vašeho života, a bez ohledu na váš věk ztělesňujte moudrost Starších, která je uvnitř vás. Kráčejte v tichosti po stabilní vnitřní cestě. To je místo, kde leží pravá a skutečná pravda.

TRECENA CIB pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit se ze světa iluzí. DVANÁCTÝ den říká, že vy jste jediný, kdo může uzdravit váš život.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 17. října 2018

TZOLKIN 17.10.2018 11 CIMI kin 206

 Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Plujte nekonečnými cykly a transformacemi života, ať už malými nebo velkými, všeobjímajícími nebo nepodstatnými. Sledujte, pozorujte a umožněte jim pracovat prostřednictvím vaší duše. Odolejte pokušení je posuzovat, kontrolovat nebo předpokládat, protože vám pomohou pochopit vše, co dlouho řešíte. Buluk (11) je velmi silný a vysoce smýšlející, aby se nechal zviklat malichernými perspektivami, které nás tak často ovlivňují. Nejlepší je nechat je projít, věřit v úžasnou přítomnost Buluk a Cimi a zaměřit se na velmi široký horizont, kterým je váš osud.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 16. října 2018

TZOLKIN 16.10.2018 10 CHICCHAN kin 205

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Velký opeřený had Chicchan a nagual sexuálního spojení ženy a muže dnes smyslně ovine přátelské a rodinné energie Lahun (10), zatímco Lahun harmonizuje vnitřní hořící oheň Chicchan. Jejich spojení vdechuje život do svazku energií, které vyrovnávají spojení ženské a mužské esence, posvátné a vášnivé pouto mezi ženou a mužem, které vytváří nový život. Co k dnešku třeba říci?  Odevzdejte se sobě ještě dnes.

Vlna CIB vám pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit se ze světa iluzí. DESÁTÝ den napovídá, abyste nepodceňovali znamení, které vám dává tělo a nepotlačovali emoce a pocity.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 15. října 2018

ENERGETICKÝ POSUN. POSUN FYZICKÉHO TĚLA.

Vážení Milovníci Vzestupu,

dovolte mi opět podělit se s vámi o zkušenosti z mé cesty Světelného pilíře v Čechách. Každý první den každého Trecenia máme možnost seznámit se s energiemi, abychom věděli s jakými tématy budeme pracovat v našem osobním životě, také kolektivně a planetárně. Jak bylo předepsáno v této Vlně, skutečně v tomto týdnu jsme opustili staré příběhy. Rozpouštíme, čistíme a odevzdáváme sedimenty Nižšího lineárního Já. Čím čistější Vědomí, tím jednodušší cesta. Zesílená sluneční aktivita působí jako podpora aktivace DNA a otevírá mosty do oblasti Nové Země. Slunce - solární inteligentní energie rozpouští bariéry oddělenosti v planetárním poli a jak se tyto úrovně rozpouští v rámci biologické hmoty a forem života, biologickou hmotu a formy života přesouvají z jedné sady dimenzionálních časových kontinuí do jiných cyklů. Kolektiv se postupně osvobozuje a Země se uvolňuje. Nejvyšší moudrost srdce je stále více používána.

TZOLKIN 15.10.2018 9 KAN kin 204

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Náš sexuální pud je jedním z nejsilnějších. Prvotní síla lidského poznání. Náboženství se snažila tuto sílu rozvrátit. Kultura a společnost se snažily jí kontrolovat, vojenské iniciativy jí používaly jako válečnou zbraň. Až do dnešní doby je lidská sexuální síla nesprávně chápána, zneužívána a využívána jako konzumní. Propusťte dnes vinu a hanbu, chtíč a úpadek, stejně jako odmítání a zdrženlivost. Pusťte se všech nálepek a rozsudků a ctěte tuto posvátnou sílu, která ve skutečnosti je nejčistší a nejstarší prvotní životodárná energie, kterou byli lidé obdařeni. Ctěte ji a respektujte po zbytek svého života.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.
¨
ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 14. října 2018

TZOLKIN 14.10.2018 8 AKBAL kin 203 galaktický portál

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.

Kráčejte po cestě vašich předků pod vedením hluboké tiché energie Akbal. Připojte se k tajemstvím, která vedou vaši duši po nadčasové cestě do současného života, a protáhněte svou budoucnost skrze světlo přicházejícího svítání. Ztište mysl, až budete meditovat a hledejte časoprostor svého bytí, který obsahuje semena všech možností, snů, myšlenek, záměrů a přeneste je zpět do svých vědomých zkušeností, aby mohly znovu objasnit a navést vás zpět k cílům vašeho života.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 13. října 2018

TZOLKIN 13.10.2018 7 IK kin 202

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.

Uuc (7) v Ik je riskantní den. Vítr se může otočit jako desetník a s Uuc – číslem uprostřed Tzolkinu, může tato nerozhodnost ještě zesílit. Pokud procházíte namáhavým nebo emocionálně náročným životním obdobím, vezměte si mimořádný čas na rozmyšlenou ve všech činnostech nebo krocích, které hodláte podniknout pro řešení situací. Přijměte útěchu podporujícího proudu CIB, který vás konejší odpuštěním a soucitem. Na druhé straně neváhejte a hrajte na více perspektivách, které vám Uuc poskytuje a využijte sílu Ik tam, kde potřebujete.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ….ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA …..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, STOJÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI …..EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 12. října 2018

Vážení Milovaní, 

další aktualizaci budu sdílet po víkendu. Nacházíme se v silné fázi změny Evolučního pohybu. I když sama o sobě je tato skutečnost krásná, necháváme nyní přepsat Vědomí, DNA, ale také se přirozeně odráží a přechází přes fyzické tělo. Jsem v režimu ústupu, protože dobrovolníci dávají většinu životní síly do budování Vzestupu, proto se velmi intenzivně věnují vitalitě, kondici, odolnosti těla, tvoříme silná těla. Současně s růstem Vědomí musí "růst" také těla, vibrace se musí shodovat. Vlny jsou velmi silné pro tělo, osobně vnímám metabolickou změnu. Můžeme vidět, že se změny odráží také na počasí. Obsah zprávy tvořím, takže po víkendu vše podrobněji. Je možné, že pravidelné týdenní intervaly mezi duchovními zprávami se mohou o něco málo prodlužovat. Zakotvit nové paradigma není jako lineární pracovní plán. Nejprve je třeba změnou projít, pochopit a pak teprve předat dál. Vše probíhá velmi spontánně, je to přirozená organická cesta. Mějte se krásně jakýmkoliv způsobem. Mnoho Lásky.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com

TZOLKIN 12.10.2018 6 IMIX kin 201

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Imix a Uac (6) nejsou právě nejlepší partneři nebo nejlepší přátelé. Imix otevírá dveře do alternativních realit a jiných dimenzí, zatímco Uac je poměrně netolerantní k čemukoliv, ale velmi praktický. Nemá nesmyslný přístup k jakémukoliv aspektu života. Takže je možné, že budete muset projít nebo přijmout nějaké konfliktní či možná trochu nesnesitelné rady, názory, zkušenosti, kterými budete muset projít na vlastní pěst. Ale i když ne úplně na vlastní pěst….. jsme v Treceně Cib, která přináší moudrost předků, takže můžete prostřednictvím svého rodu ukotvit či uzemnit sami sebe, jak budete dnešní energie zpracovávat.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 11. října 2018

TZOLKIN 11.10.2018 5 AHAU kin 200

Ahau - Slunce. Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost

Ať už jsou vaše osobní výzvy nebo konflikty jakékoliv, prozíravost a předvídavost jsou zbraně, které mají cenu zlata. Pokud dnes vstanete brzo a naladíte se na vítr zrozený na roztažených křídlech Ho (5), můžete včas předpokládat a předvídat správnou cestu ven z potíží dokonce dřív než se zhmotní. Kolik děláme chyb nebo říkáme věci, kterých později litujeme? Nemůžete se vrátit v čase a věci opravit, ale můžete se naučit předvídat….
Skutečně se některá nejnebezpečnější bojová umění řídí tímto zlatým pravidlem úniku: pokud můžete předpovídat, můžete se vyhnout, pokud se můžete vyhnout, můžete déle žít.

DNES JE  DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 10. října 2018

TZOLKIN 10.10.2018 4 CAUAC kin 199

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Narodili jste se tam, kde jsou bouře? Někdo se rodí v dechu starých lesů, někdo v slzách větru, někdo klíčí v teplém lůně vlhkých tropů, jiní prosakují dolů na mrazivý sever. Tam, kde se rozpoutala vaše osobní bouře, tam je místo, kde začíná vaše cesta. Vyhledejte rodiště vaší Bouře a budete rozumět zdroji své duše.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 9. října 2018

TZOLKIN 9.10.2018 3 ETZNAB kin 198

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Existuje důvod, proč použít pro dnešek výraz „dvousečný meč“. Když balancujete na jedné hraně, vše co potřebujete k naklonění na druhou stranu je mírné pošťouchnutí. Proto buďte dnes obzvláště opatrní, protože Ox (3) může obrátit Etznab z nástroje pravdy a léčení na zbraň pomsty, falše a jedu. Naštěstí máte na své straně Trecenu CIB, která vám pomůže navigovat zvířenou Energii Ox. Nepoužijte tento den pro začátek něčeho nového nebo se pouštět do neznámého teritoria, ale usilujte o rovnováhu a harmonii a očistěte své myšlenky.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 8. října 2018

TZOLKIN 8.10.2018 2 CABAN kin 197 galaktický portál

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Ctěte dualitu rozumu a inspirace, myšlení a emocí, dualitu psychickou i fyzickou, aktivní i pasivní. Ctěte posvátný proces tvoření myšlenek, nápadů a uvědomování, neboť to vše souvisí s vaším karmickým osudem, vzorci chápání a postřehy ve výkladu. Tato vlákna živé energie spřádají z dávné minulosti do nespoutané budoucnosti váš jedinečný design. Spojte se s tou částí duše, která hovoří s předky, a snažte se pochopit moudrost, kterou vám přináší.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 7. října 2018

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI PŘIPOJIT SE DNES S NÁMI KE GLOBÁLNÍ MEDITACI

Největší masová 
celosvětová 
meditace
každou neděli.


Můžete vybrat časové vstupy dle vlastního výběru.
14:11, 17:11, 20:11, 02:11 hod. SELČJÁ JSEM ROZDVOJENÍ ČASOVÝCH OS
JÁ JSEM VZESTUPNÁ ČASOVÁ OSA 
....stejně jako každý z vás 


více informací najdete ZDE

Trecenium CIB kin 196 - 208

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná CIB 1 - Sup/Sova. Starověký Bojovník. Strážce svobody. Ochránce Universálního Vědomí. Tichá vnitřní síla přesvědčení. Mysl ve stavu Osvícení a Odpuštění. Znovuzrození a Vznik.

TZOLKIN 7.10.2018 1 CIB kin 196

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Pokud je to poprvé, kdy uvažujete v životě o možnosti odpuštění, ať už sobě nebo někomu, kdo si myslíte, že vám ukřivdil, do toho dnes. Ujišťujeme vás, že jste plně podporováni pozitivní iniciační energií Hun (1). Když myšlenka vstoupí do vašeho probuzeného Vědomí, znamená to připravenost k uskutečnění toho, co se má stát realitou. A to je mnohem více léčení, mnohem více osvobození všech, kterých se to týká a mnohem více než jen odpuštění.

Vlna BOJOVNÍKA pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit  ze světa iluzí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN 

sobota 6. října 2018

TZOLKIN 6.10.2018 13 MEN kin 195

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Dnešek představuje jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu pro ostrý a pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste nebyli schopni vyřešit a k vizi daleko, daleko za horizont vaší životní cesty. Intenzita vhledu může být tak silná, že vás může oslepit, omráčit, paralyzovat, jak dnes vzlétnete s Oxlahun (13) a Men. Buďte otevření, nesuďte mysl ani duši; nedělejte žádná rozhodnutí a žádné kroky, které by vás vrátily zpět dolů do nižších úrovní, abyste měli čas zpracovat to, co jste viděli.

Trecena AKBAL vás zalévá bohatstvím idejí a otevírá cestu ke zralosti. TŘINÁCTÝ den Vlny AKBAL oznamuje, abyste se uvolnili od komplexů, ujasnili si záměry a s větší důvěrou usilovali o cíl.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VYŠŠÍ PRAVDU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 5. října 2018

TZOLKIN 5.10.2018 12 IX kin 194

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které hluk strojů a mužů přehluší. Pokud utišíte hlas vlastního klábosení, zastavíte vlak svých myšlenek a vystoupíte z běžeckého pásu moderního života, a to i na několik okamžiků každý den v meditaci. Získáte větší a hlubší porozumění toho, kdo jste, jaký je váš životní úkol, jaké vnější vlivy, ať už je to rodina, práce, společnost nebo kultura obtěžují vaši cestu.

Trecena AKBAL vás zalévá bohatstvím idejí a otevírá cestu ke zralosti. DVANÁCTÝ den vás informuje, že můžeme dosáhnout v životě všeho, po čem toužíme, pokud se zbavíte strachu.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI….

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 4. října 2018

TZOLKIN 4.10.2018 11 BEN kin 193

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Ben nese intenzivní spojení s domovem a rodinou a v kontextu s Akbal symbolizuje potenciál, který všechny věci ještě prohlubuje. Buluk (11) vynáší tuto intenzitu až do nebe, podrobně mapuje a vytahuje celkově všechny aspekty vašeho domova a rodinného života. A protože Buluk si nevybírá ani jednu stranu, výsledek se může projevit jako velmi pozitivní nebo silně negativní, takže dávejte dobrý pozor, abyste neudělali uspěchaná nebo přehnaně emocionální rozhodnutí. Nechte věci vyjít ven, ale pamatujte, že vaši nejbližší, jsou vaši nejbližší.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 3. října 2018

MAGIE OSVÍCENÉHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE.

Vážení Milovaní Vzestoupení,

jsem velmi potěšena sdílením dalšího téma, abych naplnila vaše srdce ještě více Láskou, jak pokračujeme na společné cestě, abyste přijímali svoji krásnou magii.

Podzimní Rovnodennost iniciovala mnoho nových počátků a záměrů. Skládají se nové části, což s našimi starými částmi může tak trochu zatřást. Cokoliv je zacykleno, přehráváno dokola, bude muset vyjít z kola ven a opravdu teprve pak jsme schopni vidět jak žít v Jednotě. Kdykoliv vstoupíme do nějakého takového počátku, je to vždy období pro zahájení nových věcí. V tomto Treceniu začíná také moje osobní etapa, oslavuji galaktické narozeniny. Astrologické i galaktické  narozeniny jsou bránou zahájení, iniciace Světla, pravdy, Lásky a cesty jít hlouběji do své esence toho, kdo opravdu jsme. Čím hlouběji jdeme, tím celistvější se stáváme, protože hledáme pravdu svého Vědomí, Vědomí, které slouží k narození Lásky. Tato cesta je nekonečná. Je to jeden z hlavních cílů, o který zde usilujeme.

TZOLKIN 3.10.2018 10 EB kin 192 galaktický portál

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle.

Cesta, po které se pohybujete během dne, není ta samá cesta jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi, a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 2. října 2018

TZOLKIN 2.10.2018 9 CHUEN kin 191

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon (9), číslo života, vplétá životodárnou energii prostřednictvím bohaté mozaiky živého Vědomí Chuen a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu. To platí i pro váš svazek v Lásce.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘEN NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 1. října 2018

TZOLKIN 1.10.2018 8 OC kin 190

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost

Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení. Využívejte naplno a vědomě vaši vnitřní sílu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 30. září 2018

GLOBÁLNÍ MEDITACE

Nacházíme se ve významné části roku 2018. 
Prostřednictvím Galaktického Centra k nám přichází zázraky a mystické pocity. 

Cítíte to vzrušení? 

Zaměřujeme se na srdce, Božskou Lásku a nejlepší výsledky 
pro všechny zúčastněné. 

Meditace je skvělá příležitost pro trénink telepatie. 

Připojte se dnes v několika vstupech k
tisícům pracovníků Světla, oddaných své Službě kolektivu.
Časy 17:11 a 20:11 byly rozšířeny na další - 14:11 a 02:11 hod.,
 aby bylo možné připojit se
 v různých časových pásmech.

Vyberte si čas, který vám nejvíce vyhovuje.
Osobně využívám stále 17:11 a 20:11.
Krásný zážitek ♡VÍCE INFORMACÍ 

TZOLKIN 30.9.2018 7 MULUC kin 189 galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Řiďte proudy energie a emocí ve svém životě a v srdci stejně jako kaňon řídí divokou řeku: jeden vyřezává druhý, zatímco druhý tesá následující. Proto Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla, musí být používána s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360° možností, které můžete použít na jakoukoliv část života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.

MULUC 7 přináší na Zem Božský Program, zaktivuje jeho vzorec ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže vám, co potřebujete a co ve skutečnosti máte. Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu.  

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 29. září 2018

TZOLKIN 29.9.2018 6 LAMAT kin 188

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost.

Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život, klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano …..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA VŠEHOHOJNOST

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 28. září 2018

TZOLKIN 28.9.2018 5 MANIK kin 187


Manik – Ruka, Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

 Vstaňte za úsvitu a jděte o samotě uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás budou mít vliv nebo vyžadují váš vliv. Dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte jej dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši čistému záměru, ušlechtilosti Ducha a síle vůle.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 27. září 2018

TZOLKIN 27.9.2018 4 CIMI kin 186

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Spojte se s vaší rodinou a předky; s těmi, co žijí i s těmi před vámi. Pochopíte cestu, po které teď chodíte. Ve vaší linii jsou pohřbeny osobní postřehy, lekce a vysvětlení, které mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Poslechněte si tyto zprávy, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.

CIMI JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 26. září 2018

TZOLKIN 26.9.2018 3 CHICCHAN kin 185

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, to je špatné, černé, bílé….... Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox (3) přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru. Vše, co je svazující, se může obrátit k horšímu, stejně tak jako se to může podařit. Pokud můžete, odložte všechna významná rozhodnutí nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní energie pro jiný den.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 25. září 2018

OSVÍCENÉ MISTROVSTVÍ. KOSMICKÝ ORGASMUS.

Vážení Milovaní Vzestoupení, 

Brána Rovnodennosti byla silná, stejně jako celý tento rok je intenzivní. Je to mnoho dokončování a iniciování svých vlastních nových počátků. To se týká všech, kteří kotví přes sebe nějaká nová témata v rámci Stvoření, Universálních a Přírodních zákonů. Všichni se neustále přesouváme k novým tématům tvoření, Stvoření a spoluvytváření - průkopníci i ti na cestě Vzestupu, neboť každý je na své individuální cestě tam, kde potřebuje být s požadovanou aktivační činností. Nic se nedá obejít ani přeskočit. Slovní kódy jsou: STABILITA A VYTRVALOST.

Všechno, na čem pracujeme, se setká ve vnějším fyzickém světe se zrcadlem, protože pokračujeme v našich projevech, do konce října zaznamenáme příliv nových energií. Vše musí být vždy v souladu s naším osobním pohybem. Celá rodina Světla pracuje na integraci soucitu pro všechny formy života a způsoby Bytí v celé Existenci, což se nejednou objevilo v našem osobním mikrosvětě jako znepokojující a narušující, neboť jako dobrovolníci pracujeme s energetickými poli, které dešifrujeme a zároveň jim dovolujeme určitým způsobem se spustit, abychom mohli vybudovat správnou energetickou odezvu, která odpovídá našemu sebeuvědomění a duchovnímu Zdroji. To děláme prostřednictvím lidí, situací a událostí (v podstatě energie v přestrojení). Oni odemknou nový kód vědomostí uvnitř nás, ale místo řešení situací s lidmi vně, my vstoupíme do chrámu Světla, kde uplatňujeme technologii Ducha. Tato technologie je využívaná prostřednictvím Elohimských principů života nebo Stvořitelských principů – prostřednictvím Vědomí Já Jsem Elohim.

TZOLKIN 25.9.2018 2 KAN kin 184 galaktický portál

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Jakýkoliv nástroj, záměr nebo koncept může být použit pro dobro nebo zlo. Nůž může krájet zeleninu nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje nebo mohou kazit, podplácet. Soutěživost může vést ke zdravému vývoji nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den. Takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby celé vesnici nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží, nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě  nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 24. září 2018

Trecenum AKBAL kin 183 –195

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila

Tato Trecena začíná Akbal - Noc/ Oheň, Introspektivní čas snění. Tma. Svatyně. Chrám. Zrození nových nápadů. Cesta do podsvětí hledáním moudrosti. Dům Temnoty. Nositel Úsvitu, který přináší Nové Slunce pro objasnění a Osvícení cesty života.

Akbal je Strážce Úsvitu a Strážce Soumraku – dvou magických přechodů, kdy se tma stává světlem a světlo tmou. Je to dobrý den požádat o objasnění vaší cesty, požádat o nové příležitosti, obnovit svůj život, aby bylo přineseno světlo do tmy. Je to skvělý den požádat o stabilitu a najít si novou práci.

TZOLKIN 24.9.2018 1 AKBAL kin 183

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Ctěte dnes svůj spánek. Spánek je čas, kdy se vaše tělo, mysl a duše regenerují, osvěžují a omlazují. Pokud tento den připadne na víkend, spěte tak dlouho, jak je to jen možné, osvěžte sladkým odpočinkem celou vaši bytost. Pokud se jedná o všední den, můžete vstát dříve s úsvitem, s jeho prvním nádechem, abyste neměli pocit další práce, ale pocit prvního polibku dne, který je plný potenciálu a příslibu. V obou případech se probudíte hluboce osvěženi.

DNES JE DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 23. září 2018

TZOLKIN 23.9.2018 13 IK kin 182

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.

Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaši osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba…….ve vaší komunitě, vaší zemi, rodině a jednoduše pro sebe.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. TŘINÁCTÝ den informuje, že s pomocí síly Ducha můžete překonat pocit osamělosti a neopodstatněné strachy.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ….ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA …..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI …..EROZE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 22. září 2018

TZOLKIN 22.9.2018 12 IMIX kin 181

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen určitý moment. Ze všech čísel v Tzolkinu ví LaKa (12) nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX. Dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život nebo generační, společenský, kulturní či historický.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. DVANÁCTÝ den říká, jak důležitá je důvěra, otevřenost a víra ve vlastní život.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 21. září 2018

TZOLKIN 21.9.2018 11 AHAU kin 180

Ahau - Slunce. Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

Jako šíp vystřelený ze zkušeného luku Ahau doprovázený bystrým zrakem Oc, nabírá Buluk (11) obrovskou rychlost a sílu, jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní ani negativní, nesoudí, neporovnává, ale přináší fascinující sílu. Co to znamená? Zaměření na dnešní den. Je tedy na vás jak povedete směr dnešní energie, záměru a účelu. Vybírejte pečlivě. Budete řídit vaši životní cestu ze vzteku, nenávisti a zloby směrem k úspěchu, Osvícení a moudrosti ve vašich osobních problémech a potížích?

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 20. září 2018

TZOLKIN 20.9.2018 10 CAUAC kin 179

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu

Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci. Orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami…… a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.

Vlna OC přináší do života moudrost hlasu srdce a pomáhá uvolnit od cizích programů. DESÁTÝ den říká, jak změnit Vědomí a uspořádat svět myšlenek. 

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE 

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 19. září 2018

INTENZITA BRÁNY PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

Vážení Milovaní Vzestoupení,

procházíme kontinuálními vlnami Podzimní Rovnodennosti, kterou se chystáme projít během víkendu. Velmi silné energie vstupují na naši planetu. Jsou to velmi intenzivní vlny, které prochází přes tělo. Pro mnoho z nás je to velmi, velmi náročný čas, nicméně toto se stalo naším každodenním zaměstnáním, pro celý tým dobrovolníků. Jsem v režimu ústupu, další aktualizace budu sdílet příští týden, jakmile projdeme Portálem Rovnodennosti. V těchto dnech přichází náročná vlna a za ní mírnější a takto se to střídá i v noci, kdy často nepřichází spánek. Během mé mise bylo mnoho náročných částí, toto je jedna z dalších v nepřetržitém budování Nové Země. Kdykoliv procházíme Slunovraty nebo Rovnodennostmi, je to nejen čas velkých oslav, ale především velmi intenzivní přemosťování, pro mě osobně především během každodenních přírodních procházek, pozorování flory a fauny, meditací a sportu v rámci sebeposílení, stále v doprovodu galaktické rodiny.

TZOLKIN 19.9.2018 9 ETZNAB kin 178

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Dnes je velký den pro proslovy, zejména pokud budete mluvit na rodinných nebo společenských akcích, ať už je to svatba, narozeniny, zásnuby, promoční hostina, obřad nebo pohřeb. Dokonce, i když jste plachý řečník, obdržíte dnes silnou podporu srdce a povzbuzení Etznab. Vaše komunikační schopnosti zvyšuje i Bolon (9), který je velmi příznivý pro důležité události a příležitosti. Pokud plánujete podobnou akci s rodinou či blízkými, dnes je dobrý den, zejména zahrnuje-li tato událost řeč a přípitek.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

úterý 18. září 2018

TZOLKIN 18.9.2018 8 CABAN kin 177

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či s rodinou nebo řešíte problémy s kolegy v práci nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivu do jakékoliv situace nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni!

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pondělí 17. září 2018

TZOLKIN 17.9.2018 7 CIB kin 176 galaktický portál

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení

Filozofové v dávných dobách říkávali, že se nemáme učit nové věci jen si vzpomenout na to, co jsme vždy věděli. S dnešní závratnou rychlostí změn a pokroku se nám zdá, že bychom se měli učit nové věci, ale jakmile se je naučíme, všechno se změní a připadá nám zastaralé. Ale to není ten druh poznání, které nám předkové odkázali…. hluboko uvnitř jsme všichni nadčasové duše, které znají hluboké pravdy lidského života. Ctěte dnes svou starověkou duši.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

neděle 16. září 2018

TZOLKIN 16.9.2018 6 MEN kin 175

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.

Dokonce i v Posvátném Tzolkinu stojí dnes trochu humoru…. dnes doslova „Orel přistane“. Men – Orel, stoupá vysoko do stratosféry, aby vám dal pronikavou jasnost a vhled do všech vašich osobních situací, vztahů, problémů a otázek. Pokud nejste zvyklí na takovou výšku, můžete se spolehnout na stabilizující čtyřnásobnou energii Uac (6) k přistání vašeho letu na pevnou zem. 

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VYŠŠÍ PRAVDU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

sobota 15. září 2018

TZOLKIN 15.9.2018 5 IX kin 174

Ix – Mág, Jaguár. Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí

Jaguár ví, jak číhat, než přijde rozhodující moment akce. Trpělivě čeká na svou příležitost, snímá pohyby vzduchu na listech stromů a cupitání mravenců pod nohama..… půjdete-li v tichu, myslet bez mluvení, jednat bez plánů, budete sklízet své záměry dříve než ti, kteří spěchají a dožadují se upoutání pozornosti. Jinak budou plody svého úsilí sklízet mnohem později.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

pátek 14. září 2018

TZOLKIN 14.9.2018 4 BEN kin 173 galaktický portál

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Domov je naše hlavní škola. Je to místo, kde jsme vychováváni, kde se dozvíme o životě víc než kdekoliv jinde, kde je utvářena naše identita, chápání světa a lidských vztahů. Ale domov je také uvnitř nás – emocionální, duševní i spirituální domov, kde pobývá jádro bytí, kříž prolnutí všech domovů, které nás činí kompletní a rozhodně žádný z nich by nebyl úplný bez něhy, rovnováhy, soucitu, odpovědnosti, praxe a životních zkušeností.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

čtvrtek 13. září 2018

SJEDNOCENÍ DVOJPLAMENŮ

Vážení Milovaní Vzestoupení,

v dnešní aktualizaci bych ráda navázala na předchozí informace o dvojplamenech - to je, když se Láska inkarnuje do fyzického těla. Na Zemi existuje spousta dezinformací a duchovního zmatku, za kterým velmi často stojí hnutí New Age. Je čas, abychom překonali všechny bariéry a chtěli znát skutečnou pravdu. Všichni mluví o Lásce v různých podobách. Láska existuje v různých projevech a my se budeme zabývat Láskou v rámci změny Stvoření, protože toto téma způsobuje mnoho nedorozumění a je manipulováno. Mnozí se domnívají, že dva dvojplameny se inkarnují společně, nebo jeden je ve fyzickém těle a druhý zůstává ve sféře Ducha, což je možné, ale ne vždycky se to stává. Vycházíme z moudrosti Vesmíru, kde existuje řád a rovnováha stejně jako v přírodě. Každý z nás je zde, aby ukotvil jedinečnou Božskou Lásku na Zemi a unikátní jedinečné Vědomí Zdroje. Tato Božská Láska byla vytvořena v podobě dvojplamene, spíše esence dvojplamene. Dvojplamen je čisté Božství, ale existovaly časy, kdy došlo k oddělení tohoto dvojplamene a tak duše cestovala mnoha časy v oddělenosti, ale nyní nastal čas pro pochopení této celistvosti.

TZOLKIN 13.9.2018 3 EB kin 172

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle

Všichni cestujeme po našich individuálních cestách v každém životě jen jednou. A protože čas nedává druhou šanci, je důležité vybírat informace a dělat co nejlepší volby, které jen můžete, aby se zabránilo plýtvání vzácnými okamžiky na negativní, stagnující nebo toxické emoce a energie. Podívejte se dnes daleko za obrovský horizont vaší osobní cesty, kterou Eb odkrývá, a to s důvěrou, vírou a odvahou. Potřebujete odvrátit sklony Ox (3) k pochybování a nejistotě.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

středa 12. září 2018

VYŠŠÍ MOUDROST. NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ VIBRACE.

Vážení Milovaní Vzestoupení.

Buďte srdečně vítáni u dnešní duchovní zprávy. Pohybujeme se na vlně nádherné frekvence, temnota je na ústupu, protože ji v našich tělech rozpouštíme. Také díky lidem, kteří meditují a modlí se. Modlitba je ještě silnější energie než meditace. Dnes bych s vámi ráda sdílela další aktualizaci a zároveň připravuji další informace. Přechod je v této Vlně Oc velmi intenzivní. Jsme neustále laděni na svoji podstatu.

Místo neustálého zpracovávání všech možných úrovní, by se náš způsob bytí měl také podobat něčemu, co lidský jazyk nazývá kontemplací a hlubokým rozjímáním, proto je můj život také uzpůsoben tak, že jsem většinu času ve své samotě. V Osvícené sféře má všechno úctu ke všemu, respekt k životu. Je umožňováno všemu se vyvíjet přirozeně a kvést přirozeně v souladu s posvátnými cykly Ducha Svatého, kde se děje vše samo o sobě směrem k dokonalosti. Lidé často přistupují ke svému pokroku chaoticky a chtějí, aby jim byly položeny všechny odpovědi na zlatém podnosu; očekávají jistotu. To je způsob astrálních úrovní. V Osvícené realitě není nic špatné, nic správné. Je to přirozený vývoj duše, která touží po Světle a po Vzestupu. Dokud se budete obracet na lidi, kteří dělají psychické čtení nebo přijímat rady a myšlenky z lineární a astrální sféry, kde je vše složité, je to jako chtít vysvětlit Vzestup logicky. Na Vzestupu není logické vůbec nic. Lidé dělají Vzestup složitý. My se zaměřujeme na jednoduchost a důvěru svému osobnímu procesu.

TZOLKIN 12.9.2018 2 CHUEN kin 171

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.

Na rozdíl od všech divokých dovádění Chuen dnes ukazuje svoji velmi seriózní stranu. Toto je nejpříznivější denní Znamení pro uzavření manželství. Když kráčí Chuen ruku v ruce s Ka (2) – číslem duality a jin jangu, je to mimořádně příznivý den. Pokud plánujete svatbu, výročí nebo zasnoubení, nastavte je na den Chuen/Ka. Pokud to není možné, budou v pohodě všechny dny Chuen. Pokud ve vašem životě není nikdo takový speciální, dnes je velmi příznivý den požádat, aby do vašeho života vstoupil.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ Z NICH PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN