VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 29. ledna 2018

Posvátná sexuální síla. Hojnost.

Způsob, jakým můžeme zlepšit naši realitu, je chápání vnitřní suverenity v rámci sexuální energie. Jsme tu, abychom přinesli vyšší způsoby bytí a zakotvili je do každodenního života, do každé oblasti života na základě získaných zkušenosti, které jsme my sami prošli a na jejichž základě stavíme Novou Zemi a jako průkopníci, kteří prochází změnami jako první, se dělí s druhými.

Nacházíme se v době velkého učení a nového pravdivého chápání podstaty Bytí. Nacházíme se v době, kdy nemůžeme popírat Stíny nalhávat si, nebo utíkat. Stín je nepřiznaný aspekt, který potřebujeme projít a poznat. Zkušenosti nás všech jsou velmi důležité, protože můžeme ulehčovat cestu druhým. Každá zkušenost je dar pro vás i pro druhé. Mistrovství je nezapojovat se se světem způsobem odsuzování, ačkoliv Mistrovství přichází na základě zkušeností.

Vhledem k pozemské minulosti zde stále existuje mnoho dezinformací a stejně tak je tomu i s chápáním sexuální energie. Sexuální energií máme na mysli energii tvoření, vytváření, energii kreativity, jejíž jen malou částí je sex – čili sexuální akt. Ve skutečnosti sexuální akt je zcela něco jiného. Sexuální akt je sexuální akt. Sexuální energií tvoření máme na mysli autentickou kreativitu – výraz Božské jedinečnosti, unikátnosti, individuality, osobitosti. Je to exprese Ducha, který promlouvá skrze nás čili vyjádření našeho života - vyzařování energie.

Mnozí stále nesprávně chápou smysl a způsob naší přítomnosti zde. Posvátná sexualita je vyjádření tvůrčí síly skrze životní sílu, a nemá nic společného s aktivní sexualitou. Kreativita se projevuje skrze sexuální sílu prostřednictvím fyzického těla. Je důležité v tomto světe plném energetických vztahových vazeb, různých vztahových závislostí se přesunout do světa suverenity, protože je velký rozdíl mezi lidmi, kteří odráží pravdivou podstatu sebe sama jako pravdivý energetický zdroj.

Vztah mezi dvěma lidmi znamená být nejprve Mistr posvátné sexuální síly. Nejprve se každý musí naučit vládnout sám sobě, být plně suverénní. Dokázat kultivovat všechny fyzické vztahy. Každý ve vztahu má svoji vlastní sexuální energii. Nejvyšší vztah je konstantní bezpodmínečná Láska. Někteří lidé prochází a neustále střídají vztahy. Proč ne, asi se chtějí hodně učit. Není žádný soud nad tímto chováním, nicméně cesta osvobození z iluzí a komfortní Vzestup vede přes zaměřování do sebe.

Základní integrací vnitřního dvojplamene, poznáváním svého vnitřního protějšku, hovoříme o skutečném pochopení, co znamená pojem dvojplamen. Dva lidé, kteří integrovali polaritu, musí dosáhnout vnitřního i vnějšího harmonického stavu existence  - oba dva. Nejsou na sobě energeticky, emocionálně, sexuálně, finančně závislí. Zvládli vlastní sexuální energii. Není mezi nimi žádná inkarnační smlouva. Není právo vlastnit posvátný prostor druhého. Vibračně si musí být rovni. Lidé, kteří si nejsou vibračně rovni, vysávají energii i přes sexuální akt. Ti, kteří rádi hodně dávají, budou přitahovat ty, kteří rádi hodně berou, budou se muset přestěhovat do neutrálního pásma – nulového bodu, kde je rovnováha mužské a ženské síly uvnitř čili dárce a příjemce se mění na TVŮRCE.

Objevit tuto vyrovnanou vnitřní esenci umožňuje žít vyvážený jemný vztah. Milovat někoho bez očekávání je pravdivá podstata vyšších Světelných vztahů. Zaměřovat se ven a zase zpět na sebe.

Sexuální akt zaujímá jen velmi malé procento sexuální síly čili Tvoření jako takového, ale je třeba začít uvnitř sebe a nejprve dosáhnout vnitřní úrovně tzv. alchymistického manželství. Samota a být sám/sama v této době je velká škola. Mnozí si zvolili jít v páru, každý tak jako tak pracuje na výše uvedené harmonizaci životní síly a sexuální tvořivé síle uvnitř sebe. Vysoce Světelná neutralita je přijímání všech a všeho takového, jaké to je. Vaše sexualita je odrazem těch, kteří se na vás dívají. To se nyní hodně děje v duchovních kruzích, ale na více vědomé úrovni. Lidé, kteří vás obdivují, nebo vaši práci, ve skutečnosti obdivují sami sebe.

Zrcadlo je vždy energetická odpověď člověka, kterého pozorujete. Lidem, kteří vás vnímají určitým způsobem, odrážíte je samotné a s vámi to nemá nic společného. Rozvíjíme zde vyšší sféry bytí a mnozí se na naše aspekty dívají sexuálníma očima, ale to září autentická životní tvůrčí síla. Lidé, kteří jsou Mistři své životní síly, bývají často velmi charismatičtí a budou ostatním odrážet velmi silně jejich energii. Vyjádření životní síly – charisma – je stále silnější, čím vyšší je váš Světelný kvocient a čím více vyjadřujete tvořivost (kreativní vyjádření vlastní reality), vaše Božství je stále více sjednocené se Zdrojem Všeho.

Tomuto dosažení předchází mnoho učení reagování na lidi a situace, a nakonec čistý zrcadlový odraz po zvládnutí integrace polarity. Dokud není dosaženo integrace polarity, manifestuje se ve vaší realitě na základě zákona rezonance hladina pravdy. My všichni jsme zrcadla a všichni jsou zároveň zrcadla nám. Lidé, kteří dosáhli integrace polarity, mají vždy odlišný reaktivní způsob.

Musíme mít stále na paměti jaký je náš přístup pro nejvyšší dobro naše a všech. Nejlepší způsob budování vztahů není on-line, ale vždy osobní – na úrovni fyzické. Můj soukromý život není součástí toho, co tu děláme. Nemíchám soukromý život se službou a pro ty, kteří jsou na cestě Vzestupu, ale přesto někteří chtějí moji blízkost, spíše energii. Pokud vnímáte osobní spolupráci, budu velmi poctěna přivítat vás ve svém osobním prostoru na kurzech Arteterapie, což je komplexní intenzivní způsob práce se mnou - pomoc seriózním lidem v této evoluční fázi, velmi výjimečný způsob spolupráce, protože ne každý duchovní Průvodce pracuje na osobní individuální úrovni a Strážci pětidimenzionální frekvence také ne. Jsme velmi unikátní duše. Děkuji všem, kteří to respektují, protože stejně tak i já respektuji druhé. Je to velká zodpovědnost. Děláme mnoho na maximum, což je součástí cesty, životní síly, charisma, osobního posvátného prostoru, a to je také součást vyjádření sexuální síly. Služba je hluboce uzemněný život, život poustevníka. Služba znamená žít bezproblémový život, nelineární způsob bytí, který není založen na hierarchii. Ctíme svrchovanost každého.

Každý z nás je suverénní jedinec. Každý z nás dokázal zvládnout život, projít všemi možnými problémy, abychom mohli iniciovat cestu do vyšších vibračních úrovní. To bylo základní podmínkou pro to, abychom mohli mít tak velký podíl na evolučních změnách a ukazovat cestu. 24/7 se přizpůsobujeme změnám jako chameleon, který mění barvu podle vibračních změn. Jakmile plně ovládáte svůj život, pak jste zvládli Mistrovskou životní sílu s charismatickou jiskrou Tvůrce reality, který se řídí svojí vlastní inspirací. Vděčnost těm, kteří jdou vpředu, dávají ze sebe opravdu hodně, přesto jsou lidé, kteří chtějí stále více a více.

Každý je schopný zvládnout aktuální změny tím, že dělá moudrá rozhodnutí v souladu s kultivací životní síly, v souladu s přírodou a inteligencí. Obrací svoji pozornost do svého nitra, do svého srdce. Jako Mistr života musíte znát své hranice a proniknout do svého posvátného prostoru a laskavosti. Žít život v plné životní síle je inteligence.

TVOŘENÍ HOJNOSTI

Země se vrací k povaze prvotního chápání, jak vlastně funguje Stvořitel – Spolutvůrce – bytost jako Zdroj. Životní síla udržuje fyzické tělo a rozšiřuje jeho Světlo, což je tvorba sama. Nacházíme se v přechodové evoluční fázi, kdy stále používáme peníze. Způsob, jakým používáme peníze, je způsob, jakým používáme životné sílu. Cokoliv, do čeho investujete energii peněz, se násobí. Čili hodnota, kterou dáváte, je to, čím přispíváte ke spoluvytváření. Nejprve je vše vždy energie, proto je důležité porozumět tomuto zákonu vytváření – tomu, co se projeví fyzicky ve vašem osobním životě. Zákon příčiny a následku, co dáte, to sklidíte.

Ale nejsme tu jen proto, abychom si vytvářeli základní prostředky pro své bytí, ale všechno, co děláme, musí vycházet z vnitřní pravdy a životní síly. Takže vytváření života v hojnosti je vždy spojeno s životní silou. Co dáte – vytváří energetické vlny, které se vrací zpět k vám a jakmile integrujete Nové do svého života, zvýší se tento energetický tok, vrací se a násobí – symbol toku ležaté osmičky. Mohou to být peníze, může to být dar, pomoc bližnímu, pomoc v rodině. Sdílet tento způsob bytí s druhými, rozšiřuje tento způsob života v neustálém pohybu.

K udržení expanze je třeba vždy investovat do životní síly a rozšíření Vědomého života, nejen do zdraví pro udržení kvalitního života, ale spojovat se s vyššími úrovněmi života ve vyšších vibracích, tím, že implementujeme do života učení, které přispívá k návratu Rajské Zahrady na Zemi, nejen mluvit, psát, ale také vše uvádět do praxe v souladu s obnovou životního prostředí.

Nezištná povaha neznamená sledovat, jak a kdy se nám vrátí to, co dáváme s bezpodmínečnou Láskou. Peníze jsou vynikajícím cvičebním nástrojem například strachu. A pokud nemáte dost, je tam strach, který vám brání žít vyšší stavy bytí, to je neumožnění žít nejvyšší Universální principy. Čas a energie, kterou investujete do obnovy planety, se vždy vrátí. Takže pokud ještě nejste stále v proudu hojnosti, zaměřte se po malých krůčcích na sjednocení s životní silou. Já sama miluji obdarovávat a stejně tak při své práci dávám něco navíc, protože je to dar pro růst těm, kteří těží z mých benefitů.

Nejprve musíme začít my, a to ze srdce, abychom uvedli do chodu zákony hojnosti a spoluvytváření Nové Země, aby náš život svítil. Trénovat otevírání srdce.

Děkuji za dary vděčnosti, s kterými přichází tolik bezpodmínečné Lásky, podpory a radosti. Nechť váš život kvete květy zářivé hojnosti a je oživen plodností skrze aspekty vaší kreativity. Mnoho Lásky. Miluji vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 29/1 2018


neděle 21. ledna 2018

Vnitřní svět určuje, jak se pohybujete ve světě

Milovaní,
jsme tu, abychom přinesli Světlo na tuto planetu, každý do konkrétního obsahu. Jsme rozvodnou sítí soucitu, porozumění, pochopení a nesouzení – atributů, které jsou zapsány v naší energetické matrici a jsou pro nás zcela přirozené, jakmile se přeladíme na tento způsob vnímání, vytváříme neutralizační bod pro současné globální dění a pro všechny, kteří neprocházejí obdobím změn lehce. Božská Láska našich srdcí přivádí tuto infuzi do všeho Světelného, co zde stavíme, jak se probouzí mocná Bohyně v každém z nás.

Struktura temnoty a strachy není nic jiného než energie. Zvýšením soustředění na náš vnitřní svět mizí faktor tmy. Na otázku, jak dlouho bude existovat temná struktura - chemtrails, HAARP ovlivňování počasí, odpovídá Galaktický Tým: stále existuje velká převaha lidí, kteří soustředí myšlení na staré struktury, takže je také vytváří. Mnoho lidí se soustředí na umělou inteligenci a je odpojeno od Zdroje. Musíte se dostat na určitý práh, aby se globální realita překlopila do Jednoty. Jedním z velmi úspěšných faktorů jsou společné kolektivní meditace. Jste silní Tvůrci.

Pomáháme vytvářením své vlastní reality i v těchto časech turbulencí, jak procházíme čtvrtou dimenzionální hustotou – dimenzí zvýšeného chaosu, kdy všechno vychází na povrch. Mnozí čelí osobní karmě/ kolektivní karmě.

Toto vyplavování je intenzivní, pokud nejste uhnízděni plně ve svém těle. Všímejte si nepříjemných pocitů - budete unavení, neklidní, v depresi. Pokud se cítíte dobře, vědomi si účelu na Zemi, udržujete mysl v přítomnosti, to vám dává pocit uzemnění a okolní změny na vás nemají žádný vliv. Všechno se čistí a recykluje, aby odpovídalo Světlu nejvyššího výrazu Ducha v tomto intenzivním roce. Každá oblast života prochází transformací (účel-poslání, fyzické tělo, strava, všechny vztahy, prostředí v kterém žijeme, ekologický život v souladu s přírodou, kódy přesvědčení…..atd. atd., tím se zvyšuje Světelný kvocient, vaše charisma září, to je Mistrovská životní síla.

Počátek roku pro vás může být indicií, na čem třeba pracovat. Není možné stát a čekat, co se stane. Evoluční pohyb je vědomé vytváření přítomnosti – učíme se, jak se pohybovat komfortně výš ve fyzickém těle. Všimněte si, že když jste v přírodě, pohybujete se ve zcela spontánním proudu, směřujete k vaší nejvyšší expresi kreativního vyjádření, jste inspirováni, energetizováni a očišťováni. Vaše vnitřní dítě cítí radost na maximum. Tak přinášíte Nebe na Zemi, to je vaše esence. Vnímáte štěstí, dojetí, blaženost. Osobně jsem u vytržení z takových zážitků, ačkoliv mnozí vnímají tento zimní čas jako smutný. Protože dokážeme vnímat naši podstatu, uvědomujeme si vědomě vnitřní pocity, které nás vedou.

Musíme neustále přinášet vyšší perspektivu do této hustoty, která je zkreslená a kontrastní hrou Světla. Ale Stíny jsou stále důležité, abychom si uvědomovali, že je třeba držet se ve svém Středu a toho můžeme dosáhnout konstantním prováděním změn. Rok 2018 je velkým zaměřením na práci se Stíny (viz také osobní  Mayská matrice dne narození

Jak se na přelomu roku zvýšila Světelná energie a byla jsem nemocná, což byl upgread na nový Světelný subjekt a nový způsob bytí, bylo mi ukázáno, jak vést život mnohem hlouběji v souladu s přírodou, aktuálními změnami a moudrostí ženské síly To jsou zásady, kterými se budeme řídit během letošního roku i příštího roku.

Mnoho vejde do popředí v tomto roce, každý z vás s konkrétním tématem, na kterém je třeba pracovat pro dosažení Mistrovství. Jakmile jste zvládli sami sebe, budete pracovat na mnohem širší úrovni. Tomu předchází kultivování životní síly a toto téma budeme často procházet. Také je to součástí často kladených otázek na konzultacích, protože mnoho lidí se mě ptá, jak dosáhnout plné životní síly. Jak ji dosahovat? Samo-sebe-aktualizací. Stahujete z vysokých vibrací přicházejících z galaktického centra novou vlastní verzi sebe sama – aktualizace 24 hodin 7 dní v týdnu. Obživnete. Inovujete se. Obnovujete. Znovuobjevujete sami sebe.

Tělo neustále zrcadlí, pokud se necítíte komfortně, jaké životní změny udělat. Opravdu to není jen zaměřováním na duchovní texty. Takže pokud jste tak ještě neučinili, protože mnozí potřebují delší čas, je třeba aplikovat znalosti do života a zvládat změny kousek po kousku. Vzít si zpět suverenitu, prosperitu, pravomoc, svobodnou vůli. Já sama tím procházím od poloviny roku 2011, ale to ve skutečnosti není osobní život, ale součást služby tohoto aktuálního a posledního vtělení a lidé na kurzech/konzultacích se mě většinou ptají na způsob, jakým jsem řešila konkrétní situace a dosáhla plné životné síly a jakým způsobem jsem využívala AHA momenty. Krok za krokem na cestě sebeovládání. Naučíte se vybírat si situace. Pokud nějakou odmítáte, nebo plně nezvládáte, bude se vracet. Naučíte se vybírat si jaké reality chcete být součástí. Nejvyšší rezonance je vždy volba pro vás.

Lidé s průkopnickou službou jsou kanály pro nové informace a půjdou vždy v popředí, což přináší velmi hloubkovou práci, protože musí splňovat všechny aspekty zvládnutí polarity na této planetě. Mnoho zkreslení dochází v kontextu duchovních Mistrů z minulosti nebo s falešnou představou duchovního Mistra. Tento planetární Vzestup je něco zcela jiného.

Rok 2018 je rok zesílení a urychlení, takže ti, kteří pilně pracovali na dosažení životní síly, budou toto praktikovat v praxi, včetně zvládnutí externích reakcí. Podle toho si vytváříte fyzickou realitu. Vnitřní svět určuje, jak se pohybujete ve světě, jak zvládáte situace a výzvy.

Jakmile se zaměříte na svůj Střed...... ach můj Bože, je tam taková blaženost. Většina lidí je převážně rozptýlená, nepoužívá ji, jsou zaměřeni na externí informace, často duchovní, to je nyní populární. Každý musí najít cestu do vnitřního chrámu, do rezidence vnitřního domova, kde přebývá laskavé vedení. Pokud jste ještě nezvládli životní sílu, velmi doporučuji, protože příští roky budou mnohem, mnohem intenzivnější. Lidem, kteří nepůjdou v proudu změn, se nebude dařit a ani nemůže, protože nezvládli - nejsou v souladu s vibrační frekvencí nového člověka a vyššími standardy Světla.

Tělo je moudřejší než mysl. Využívá interní rozlišovací systém, zaměřte se na vše, co vám brání zvýšit zdraví a životní prosperitu – věci, které jsou prospěšné pro Vzestup, a které nejsou. Co není prospěšné pro vaše orgány. Není to ani alkohol, ani cigarety, ani zpracované potraviny. Velké uspořádání nastává v oblasti stravy. Všechno, co vytváří Světlo prospívá tělu, aby DNA byla v pořádku = organický a ekologický Vzestup. Tím, že vystoupíte ze všech anorganických forem výživy, budete stoupat ke Světlu jako Fénix.

Jsme tu, abychom využívali moudrost, autenticitu a Světelnou inteligenci. Jakmile se ztotožníme s plnou životní sílou, tuto energii cyklicky projektujeme do kolektivu. Tím, pomáháme překlápět polaritu do vyšší časové osy Jednoty. Je stále kladen důraz na umírnění a udržování osobního života. Opouštíme, dáváme si nové záměry, kde nechybí spontánní radost.

Procházíme obrovskými změnami, pomalu se budeme probouzet ze zimního spánku, přesto je to čas zpomalení a naslouchání vnitřnímu tichu. Vnitřní hlubina se stala silným majákem. Naučili jsme se mlčet, abychom se soustředili na další kroky, pracujeme na plném přijetí, vylepšení a zdokonalení sebe sama. Mnozí jsou nyní připraveni vstoupit do Božské Milosti, ale jen pokud budou zcela rozpuštěny veškeré lidské iluze. Není nic krásnějšího než síla Lásky. Vzestup je krásný zážitek soucitných sdílení, které mě často dojímají a přivádí k slzám.

Děkuji za příspěvky a dary. Vám, kteří jste podpořili v prosinci a lednu moji práci jakoukoliv částkou, bude v případě vašeho zájmu, poskytnuta podpora v podobě skype/telefon konzultace s 50% slevou nebo sníženo kurzovné Kurzu transformativní arteterapie. Motto roku 2018 je RADOST. Napište mi na email lenkasykorova.art@gmail.com. Děkuji za spojení s mnoha z vás, s krásnými dušemi, které si vybraly nelehký, ale krásný úkol v této Evoluci.

Galaktické Týmy nás podporují v organizování globálních meditací. Jste-li vedeni účastnit se, bude milé, pokud tak učiníte také dnes 21/1 v 17:11, 20:11 SEČ. Více popis ZDE. Mnoho Požehnání, Síly, Vděčnosti a Lásky. Jste v mém srdci. Miluji vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© 2018 Lenka Sykorova, mayskykalendar.blogspot.com 21/1
Děkuji za dary vděčnosti.

čtvrtek 11. ledna 2018

Posun v oblasti energetiky. Osvícená partnerství.

Srdečně vítejte v novém roce na mém blogu a také pokud jste zde poprvé. Přicházím o něco později s pravidelnou aktualizací. Od 31/12 jsem procházela půsty a detoxikací fyzického těla s krátkou nemocí. Takové stavy nemocí Vzestupu mohou trvat dny, týdny, měsíce. Vracím se zpět po měsíční přestávce, která byla velmi náročná, stejně jako celý minulý rok a uplynulých 5 let bylo velmi unavujících. Dávala jsem ze sebe hodně, jak jsme kolektivně postupně odhalováni.
Byla jsem v klidu, střídavě spánek, krátké procházky v přírodě, většinou bez pohybu, tělo si vyžádalo klid a odpočinek, jak procházelo krátkou virózou jako součástí Vzestupu a každé zmrtvýchvstání probouzí a omlazuje tělo, abychom zvládali planetární turbulence a Světelné technologie, které putují přes naše tělo. Tělo v minulosti často procházelo otřesy, bolestí i bolestí emocionální, která je potlačena z tohoto necitlivého světa a toxických podmínek. 

Leden, únor, to je velmi silná Brána. Země vytváří novou platformu směrem k vyšším říším Vědomí. Civilizace vstupuje opět do vyšší vibrace. V předchozích letech jsme získali nový pohled na civilizaci a historii. Stále zde zůstávají různé úrovně hustoty. V podstatě balíme kufry a stěhujeme se výš. Vyšší sféry nám pomáhají stavět nové reality Nové Země a časovou osu Vědomí Krista. Takže jsou tu dvě časové osy: časová osa Lásky a časová osa chaosu. V každé z nich existují jiné zkušenosti a zážitky, je to rozdělení světů, tak aby každý mohl zažívat volbu své vůle. Každá časová osa je platforma pro osobní zážitek. Pokud je vibrace dostatečně vysoká, umožňuje to žít všehohojností naplněný život.

Je čím dál náročnější uskutečňovat nižší zážitky. Lidé začnou vypadávat ze svých pracovních činností, to jsou první příznaky Vzestupu a stejně tak jsme to zažili i my. Pokud je smlouva duše-duše určena k růstu, zůstanete pohromadě, pokud jsou výzvy silné, dojde k oddělení. Fotonické energie nás vychovávají a léčí.

Posun je v oblasti energetiky velmi intenzivní. Rezonanční frekvence roku 2018 je po sečtení 11 a všechny jedenáctky jsou vždy duchovním zasvěcením s mnoha moudrostmi a skupinovým vytvářením, stejně jako s občasným poustevnickým životem. Někdy musíme ustoupit, abychom věděli mnohem více. Na cestě je spousta zážitků, ne všechny máme rádi a nemůžeme odmítat polaritu. Spousta z nás bude v roce 2018 stažena, budeme více poustevníci, protože iniciace 11 je zahájena vnitřní angažovaností, životem v jednoduchosti, přitom v plné životní síle v souladu s přírodou. Jsem s přírodou velmi spojena, práce s vortexem každý den v tichém rozmlouvání a prožívání svatého dechu Ducha. 

Lidé budou letos muset najít spoustu odvahy a ponořit se do horního toku života tím, že začnou dělat hloubkovou práci na úrovni horizontální i vertikální (skutečná podstata kříže s Kristem). Nejen honit spiritualitu vertikální, ale být intuitivní znamená být v souladu s přírodními zákony a přírodou. Základní téma roku 2018 je život v souladu s přírodnímu zákony, přírodou, kultivování životní síly, fyzického těla (strava, pohyb), Světelná inteligence těla versus umělá inteligence.

Tento svět nemůžeme změnit ze dne na den. Přišli jsme ze Světelných světů, kde je čistá harmonie a nemůžeme se vznášet ve výšinách, ale projít spoustu hranic realit, lámat tmu a systémy a připomenout lidem návrat k přírodě. Přišli jsme pomoci ve fyzické podobě – sestoupit do fyzického těla, žít určitý komfortní styl, cítit se dobře jako člověk, což znamená vypořádat se s mnoha věcmi a dělat spoustu moudrých rozhodnutí, nejen se dívat na třpytivé slunce, plující mraky a meditovat.

Přišli jsme vyčistit spoustu hlubokých psychických problémů. Abychom mohli dělat naši práci a věnovat se našemu účelu, procházet pozemskou realitou, musíme znát svoji sebehodnotu. Děláme nezištnou službu a práce je to velmi riskantní. Nikdy nevíme, kdy si někdo objedná naše poradenství, koupí naše umění, nikdy nevíme, jestli dostaneme dar.

Stále tvoříme optimální cestu právoplatné Evoluce, kde nikdo nikoho nesoudí, protože všechno je v pořádku. Pomáháme vývoji a celému Evolučnímu procesu skrze Lásku a to bez odporu k systému a k polaritě, ačkoliv některé moderní prvky jsou s ohledem na vyšší civilizace smutné a primitivní. Osobně nechci být součástí starého systému, ale využívat svoji životní sílu na vytváření života v důstojných podmínkách bez kontroly. Nevyužívám žádné trojdimenzionální smlouvy a ani je nechci využívat. Nemáme pravidelnou mzdu ani plat a lidé si často myslí, že jsme silní a že je pro nás všechno snadné, že vše zvládáme, když čerpáme z vlastní životní síly. Jsme průkopníci a průzkumníci nových vibračních teritorií a cesta průkopníka není cesta královny.

Součástí našich schopností je velká zodpovědnost udržovat věci v pořádku a my tu nejsme proto, aby nás někdo kontroloval. Nejsme tu ani proto, abychom recyklovali staré nápady, ale vytvářeli nové v souladu s géniem nové úrovně bytí a myšlení a žít náš nejvyšší potenciál, kde meditace musí protékat všemi každodenními rozhodnutími, komunikacemi a reakcemi, protože toto ve skutečnosti určuje náš růst a naši zralost.

Jak se mění cykly, vnímáme vše galakticky, nacházíme se v jiném vibračním prostoru. Energie se zamykají a odemykají. Vše, co se stěhuje výš, musí vibrační perspektivě odpovídat. Integrujeme vlnu za vlnou. To, co začalo v roce 2012 je mnohem více viditelné, změny začínají být vidět.

Hlavními tématy roku 2018 je životní síla a život v souladu s přírodními a vesmírnými zákony a připomenutí přirozené samoléčebné síly těla. Naše těla prochází velkou rekonstrukcí, aby se udržela ve vysokých vibračních úrovních. Neustále se vyvíjí a my se budeme muset více opečovávat, abychom byli schopní přizpůsobovat se novým frekvencím. Těla musí být revitalizována a velký důraz bude letos kladen na čisté životní prostředí, cvičení pro udržení konstantního stavu vibrací. Kultivovat životní sílu, která je naší technologií a tato technologie vytváří posun – posouvá svět.  Kotvíme novou realitu a jdeme mnohem hlouběji do sebe.

Mnoho lidí vnímá Vzestup jako externí posun nebo posun planety, ale jsme zodpovědní za roli, kterou tu hrajeme. Vysoké energie nesou jednoduše život. Není žádný jiný způsob než začít kultivovat životní sílu. Pokud tělo nemá sílu, nemá ji ani náš život.

Velký důraz bude letos kladen na potraviny a produkty, které nejsou geneticky modifikovány. Nové zemědělské trhy budou muset tomuto trendu vyhovovat. Lékařské techniky se budou muset zarovnat s holistickými způsoby léčení. Velké skoky nastanou v oblasti kreativního umění. Rok 2018 – krok zpět, deset kroků vpřed. Méně práce na počítači, vypnout a být v souladu s jednoduchým přirozeným životem. Ženský prvek postavil základy. Pro ty, kteří se rozhodnou nepřijmout, nectít a nerespektovat ženskou energii, která je uvnitř mužů i žen, bude rok 2018 velmi náročný. Být, spíše než dělat. Rok velké zodpovědnosti – osobní/globální.

OSVÍCENÉ PARTNERSTVÍ

Jdeme mnohem hlouběji do sebe, do hlubších pocitů. Asimilujeme nového člověka, protože zkušenosti společnosti byla cesta polarity. Ztělesňujeme podstatu iniciace a povinnosti s tím spojené. Naše cesta není jen cesta pro nás, pro sebe, ale především dárek celku. Je to milující úroveň dynamické cesty Osvícení. Na této cestě je mnoho nových věcí k chápání a vyjasnění. Nyní se hodně hovoří o jednom z nejvíce fyzických výrazů, a to jsou partnerské vztahy.

Ne všichni chápou naši práci a jakým způsobem projevujeme nové úrovně bytí skrze Ducha. Všechno vychází zevnitř – vnitřní poznávání je součástí fyzického vyjádření a spousta z nás nese posvátné kódy Božství a zkušenosti z minulých životů včetně partnerského sjednocení.

Základním projevem je vědění, že dva, kteří se spojí, vytváří Celek. Tomu předchází Jednota Celistvosti každého a tato Jednota Celistvosti se rodí z polarity (Integrace polarity ZDE). My všichni máme silnou tendenci zkušenosti partnerství – žít spolu v Lásce a být milováni. Tato podstata je zakódována v biologii člověka. Na základě našich pocitů vytváříme skutečnost – to, co pro pozemské Bytí potřebujeme. Je to cesta objevování a aplikování do života. Sexualita je naší primární alchymistickou přirozeností, a to je také místo, kde se dva stávají Jedním. Tomu předchází integrace polarity a věnování spoustu pozornosti.

Sexualita je pohonná hmota Tvoření. Je zakódována v DNA – je to stav Božství. My všichni jsme přišli vyjádřit posílení této lidské zkušenosti. Setkání Boha s Bohyní na Zemi s vyjádřením pohlavního aktu. Tomu předchází dosažení určitého Světelného kvocientu a připravenost. V lidském životě dochází ke spoustě naprogramování, které jsme přišli změnit a naladit se na vnitřní kreativní bytost, než budou vznikat posvátná partnerství s posvátnou sexualitou na posvátné cestě.

Posvátná mužská energie a posvátná ženská energie nejsou dva lidé, jak o tom mnozí mluví a píší v kontextu s dvojplamenem, duchovním partnerem či spřízněnou duší, ale tyto dvě energie mají hnízdo uvnitř každého z nás. Kultivace Bytí znamená kultivace mužské a ženské energie uvnitř nás. V současné době dochází k syntéze mužské a ženské energie = Alchymistické manželství. Uvnitř každého nyní dochází k integraci a vyrovnávání těchto dvou energií. Hledáním jedné nebo druhé energie mimo sebe dochází k oddělenosti. Skutečná cesta Osvícení znamená kompletace a splynutí mužské a ženské energie uvnitř, protože teprve potom jste vnitřně celiství.

Cesta do vyšších sfér: Než jsou spojena posvátná partnerství mezi mužem a ženou, musí být dosažen určitý Světelný kvocient a připravenost, než se lidé k sobě dostanou. Tomu předchází ovládnutí životní síly, kdy je vytvářena chemie na vyšších úrovních Vědomí. Posvátné manželství dosažené Vědomím Krista v neutrální Jednotě – mužský Kristus a ženský Kristus - to je skutečná podstata Vzestupu - osvobození Země a Vzestup rovná se vyvážení maskulinního a femininního Vědomí - alchymie unifikovaných polarit čili svazek Boha a Bohyně. Sexuálnímu aktu předchází vyvážení mužské a ženské energie uvnitř. Archetyp Magdaleny byl potlačen a hluboce skryt.

Nižší sexuální zážitky ve 3. dimenzionální realitě přinesly a způsobily spoustu dezinformací a dezorientací. Zkreslená mužská a ženská energie – falešný král x falešná královna ( žárlivost, pýcha, animální chtíč, prostituce = začarovaný kruh). Toto vše musí být zastaveno každým z nás. Máme jedinečnou příležitost ovlivnit budoucí časové osy Země a snažit se vytvořit rovnováhu a sjednocení muže a ženy a jejich rovnost.

Spousta lidí tím nyní prochází. Cesta alchymistického manželství není ve skutečnosti o tom druhém, ale o nás samotných jako o Celku. Bytost, kterou hledáte, se nachází uvnitř vás. Tomu předchází celkové sebepřijetí. To je součást Božského plánu. Ti, kteří jdou v této galaktické misi první, tím musí projít a musí to zvládnout, protože to mají udělat. Je to jejich způsob chápání, protože nesou obrovskou zodpovědnost. Každý z nás je zodpovědný za dar života a s tímto ztělesněním jsme také přišli – udělat tuto službu, tuto misi. V Osvíceném partnerství nejsou dva vnímáni jako protějšky, ale jako jeden Celek. Tomu předchází pochopení Světelného těla a Merkaby, to je potřebné pro tento posvátný svazek a manželství.

Protože jdeme neustále sami, této úrovně je třeba dosáhnout v rámci každého uvnitř. Není to to samé jako puritánství nebo celibát, ale jakmile znáte svůj život a vnímáte druhou osobu uvnitř sebe, přestanete přitahovat lidi, kteří nejsou ve své Celistvosti. Není potřeba ani sexuální ani emocionální výměna energie. Dokud toho není dosaženo, stále na sobě pracujete a lidé vstupují do vašeho života, aby vám poskytli zrcadlo – úroveň vztahu, který vypadá jako karmický, musí být očištěna. Touto vnitřní zkušeností musí projít každý a toto je způsob, jak vytvořit fungování v nových posvátných vztazích v extatickém stavu. Do té doby budete stále dostávat testy. Dosažení tohoto stavu je obtížné. Skutečná povaha sexuality byla doposud špatně vyložena. 

Posvátné manželství nemůže vytvořit kdokoliv s kýmkoliv, ale jen dva jedinci kteří dosáhli Božského manželství uvnitř sebe, jejich těla jsou očištěna a čistá, vyjadřují plnost, celistvost a dokončení. Takové vztahy jsou velmi vzácné a jsou darem pro všechny. Nelze vstoupit do vztahu s někým, kdo nic nedělá, kdo na sobě nepracuje, a to v jakémkoliv věku. Integrací partnerství prostřednictvím vnitřních vztahů ztrácíte zájem o sex, a to i když jste velmi mladí. Jdete stále hlouběji a hlouběji do tohoto posvátného svazku až se dostanete do stavu, kdy se odkloníte od opačného pohlaví, protože jste dosáhli vnitřní rovnováhy. Pak může (pokud je to součástí inkarnační dohody) do vašeho života vstoupit někdo velmi speciální.

Všechno vypadá jako úžasné a krásné, ale ve skutečnosti to vůbec není pravda, každá cesta metamorfózy je obtížná. Chci ze srdce poděkovat těm málo z vás, kteří jste darovali v roce 2017 i letos v lednu tolik. Děkuji. Pocit, že jsem podporována mi pomáhá, cesta je pro mě mnohem jednodušší. Děkuji všem za podporu těchto stránek. Děkuji za dary, snažím se dělat vždy maximum i když hlavní práce probíhá v zákulisí. Všechno se vám vrátí. Mnoho Lásky & Požehnání a mnoho zázraků! S velkou Láskou a oddaností.

Celosvětové meditace se v roce 2017 staly hlavním proudem a silným nástrojem posunu a léčby. Jste srdečně vítáni, pokud se k nám připojíte i tuto neděli. Více ZDE. Jsme v tom všichni společně!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2018 mayskykalendar.blogspot.com 11/01/2018

neděle 7. ledna 2018

Celosvětová meditace

Milovaní, připojte se s námi k celosvětové meditaci jako způsobu urychlení Vzestupu. Je to také skvělý způsob, jak se učit využívat organickou komunikaci - telepatii, místo umělé inteligence.

(Aktuální informace během příštího týdne)

Krásný zážitek.

Mnoho Lásky,. LenkaNÁVRH NA MEDITACI

Pohodlně se položte a spojte se svým srdcem. Jemně nadechujte do svého srdce. Uvědomte si, že máte kolem sebe ochranný energetický prostor, v němž budete meditovat, odpočívat, omlazovat se a obnovovat sebe i Zemi. Dýchejte přímo do buněk srdce. S každým nádechem a výdechem se uvolňujte. Vnímejte teplo ve svém srdci. Jakmile se vědomě zaměříte na srdce, buňky ve vašem srdci i těle se začínají otevírat. Skrze srdce se spojujete sami se sebou, se svojí pravdivou podstatou – unikátní esencí duše. Vaše srdce se otevírá jako rozvíjející květ. Tento květ vyzařuje zlato-stříbrno-krystalické Světlo Lásky ve tvaru spirály. Pozorujte tyto spirály. Veďte toto Světlo a Lásku směrem ke Slunci a dále přeneste pozornost a Vědomí a tuto energetickou spirální energii dál směrem k Centrálnímu Slunci naší Galaxie, které se nazývá Alcyon, dále ke Zdroji. Představujte si, jak se k vám ze Zdroje vrací zpět Láska a Světlo, také z Centrálního Slunce a Slunce v naší Sluneční soustavě. Propojte své srdce s krystalickou planetární mřížkou a jádrem Matky Země. Při pravidelném dýchání si můžete vytvořit Světelný sloup, který vás od této doby bude spojovat se Zdrojem. Budete vnímat, že se vaše vibrace zvyšují. Nyní si začínáte uvědomovat, že vaše vibrace Lásky a Světla je mnohem vyšší. Přijímejte tyto dary a kdykoliv obnovte své nádherné Světlo. Jste obklopeni láskyplnou energií a v tomto prostoru se nachází jen čistá Láska, tím se rozšiřujete do oceánu Jednoty. Dýchejte a zůstaňte uvolnění. Vnímejte, že jste propojeni s Vyšší Inteligencí Světla.......

VÍCE ZDE