VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 11. ledna 2018

Posun v oblasti energetiky. Osvícená partnerství.

Srdečně vítejte v novém roce na mém blogu a také pokud jste zde poprvé. Přicházím o něco později s pravidelnou aktualizací. Od 31/12 jsem procházela půsty a detoxikací fyzického těla s krátkou nemocí. Takové stavy nemocí Vzestupu mohou trvat dny, týdny, měsíce. Vracím se zpět po měsíční přestávce, která byla velmi náročná, stejně jako celý minulý rok a uplynulých 5 let bylo velmi unavujících. Dávala jsem ze sebe hodně, jak jsme kolektivně postupně odhalováni.
Byla jsem v klidu, střídavě spánek, krátké procházky v přírodě, většinou bez pohybu, tělo si vyžádalo klid a odpočinek, jak procházelo krátkou virózou jako součástí Vzestupu a každé zmrtvýchvstání probouzí a omlazuje tělo, abychom zvládali planetární turbulence a Světelné technologie, které putují přes naše tělo. Tělo v minulosti často procházelo otřesy, bolestí i bolestí emocionální, která je potlačena z tohoto necitlivého světa a toxických podmínek. 

Leden, únor, to je velmi silná Brána. Země vytváří novou platformu směrem k vyšším říším Vědomí. Civilizace vstupuje opět do vyšší vibrace. V předchozích letech jsme získali nový pohled na civilizaci a historii. Stále zde zůstávají různé úrovně hustoty. V podstatě balíme kufry a stěhujeme se výš. Vyšší sféry nám pomáhají stavět nové reality Nové Země a časovou osu Vědomí Krista. Takže jsou tu dvě časové osy: časová osa Lásky a časová osa chaosu. V každé z nich existují jiné zkušenosti a zážitky, je to rozdělení světů, tak aby každý mohl zažívat volbu své vůle. Každá časová osa je platforma pro osobní zážitek. Pokud je vibrace dostatečně vysoká, umožňuje to žít všehohojností naplněný život.

Je čím dál náročnější uskutečňovat nižší zážitky. Lidé začnou vypadávat ze svých pracovních činností, to jsou první příznaky Vzestupu a stejně tak jsme to zažili i my. Pokud je smlouva duše-duše určena k růstu, zůstanete pohromadě, pokud jsou výzvy silné, dojde k oddělení. Fotonické energie nás vychovávají a léčí.

Posun je v oblasti energetiky velmi intenzivní. Rezonanční frekvence roku 2018 je po sečtení 11 a všechny jedenáctky jsou vždy duchovním zasvěcením s mnoha moudrostmi a skupinovým vytvářením, stejně jako s občasným poustevnickým životem. Někdy musíme ustoupit, abychom věděli mnohem více. Na cestě je spousta zážitků, ne všechny máme rádi a nemůžeme odmítat polaritu. Spousta z nás bude v roce 2018 stažena, budeme více poustevníci, protože iniciace 11 je zahájena vnitřní angažovaností, životem v jednoduchosti, přitom v plné životní síle v souladu s přírodou. Jsem s přírodou velmi spojena, práce s vortexem každý den v tichém rozmlouvání a prožívání svatého dechu Ducha. 

Lidé budou letos muset najít spoustu odvahy a ponořit se do horního toku života tím, že začnou dělat hloubkovou práci na úrovni horizontální i vertikální (skutečná podstata kříže s Kristem). Nejen honit spiritualitu vertikální, ale být intuitivní znamená být v souladu s přírodními zákony a přírodou. Základní téma roku 2018 je život v souladu s přírodnímu zákony, přírodou, kultivování životní síly, fyzického těla (strava, pohyb), Světelná inteligence těla versus umělá inteligence.

Tento svět nemůžeme změnit ze dne na den. Přišli jsme ze Světelných světů, kde je čistá harmonie a nemůžeme se vznášet ve výšinách, ale projít spoustu hranic realit, lámat tmu a systémy a připomenout lidem návrat k přírodě. Přišli jsme pomoci ve fyzické podobě – sestoupit do fyzického těla, žít určitý komfortní styl, cítit se dobře jako člověk, což znamená vypořádat se s mnoha věcmi a dělat spoustu moudrých rozhodnutí, nejen se dívat na třpytivé slunce, plující mraky a meditovat.

Přišli jsme vyčistit spoustu hlubokých psychických problémů. Abychom mohli dělat naši práci a věnovat se našemu účelu, procházet pozemskou realitou, musíme znát svoji sebehodnotu. Děláme nezištnou službu a práce je to velmi riskantní. Nikdy nevíme, kdy si někdo objedná naše poradenství, koupí naše umění, nikdy nevíme, jestli dostaneme dar.

Stále tvoříme optimální cestu právoplatné Evoluce, kde nikdo nikoho nesoudí, protože všechno je v pořádku. Pomáháme vývoji a celému Evolučnímu procesu skrze Lásku a to bez odporu k systému a k polaritě, ačkoliv některé moderní prvky jsou s ohledem na vyšší civilizace smutné a primitivní. Osobně nechci být součástí starého systému, ale využívat svoji životní sílu na vytváření života v důstojných podmínkách bez kontroly. Nevyužívám žádné trojdimenzionální smlouvy a ani je nechci využívat. Nemáme pravidelnou mzdu ani plat a lidé si často myslí, že jsme silní a že je pro nás všechno snadné, že vše zvládáme, když čerpáme z vlastní životní síly. Jsme průkopníci a průzkumníci nových vibračních teritorií a cesta průkopníka není cesta královny.

Součástí našich schopností je velká zodpovědnost udržovat věci v pořádku a my tu nejsme proto, aby nás někdo kontroloval. Nejsme tu ani proto, abychom recyklovali staré nápady, ale vytvářeli nové v souladu s géniem nové úrovně bytí a myšlení a žít náš nejvyšší potenciál, kde meditace musí protékat všemi každodenními rozhodnutími, komunikacemi a reakcemi, protože toto ve skutečnosti určuje náš růst a naši zralost.

Jak se mění cykly, vnímáme vše galakticky, nacházíme se v jiném vibračním prostoru. Energie se zamykají a odemykají. Vše, co se stěhuje výš, musí vibrační perspektivě odpovídat. Integrujeme vlnu za vlnou. To, co začalo v roce 2012 je mnohem více viditelné, změny začínají být vidět.

Hlavními tématy roku 2018 je životní síla a život v souladu s přírodními a vesmírnými zákony a připomenutí přirozené samoléčebné síly těla. Naše těla prochází velkou rekonstrukcí, aby se udržela ve vysokých vibračních úrovních. Neustále se vyvíjí a my se budeme muset více opečovávat, abychom byli schopní přizpůsobovat se novým frekvencím. Těla musí být revitalizována a velký důraz bude letos kladen na čisté životní prostředí, cvičení pro udržení konstantního stavu vibrací. Kultivovat životní sílu, která je naší technologií a tato technologie vytváří posun – posouvá svět.  Kotvíme novou realitu a jdeme mnohem hlouběji do sebe.

Mnoho lidí vnímá Vzestup jako externí posun nebo posun planety, ale jsme zodpovědní za roli, kterou tu hrajeme. Vysoké energie nesou jednoduše život. Není žádný jiný způsob než začít kultivovat životní sílu. Pokud tělo nemá sílu, nemá ji ani náš život.

Velký důraz bude letos kladen na potraviny a produkty, které nejsou geneticky modifikovány. Nové zemědělské trhy budou muset tomuto trendu vyhovovat. Lékařské techniky se budou muset zarovnat s holistickými způsoby léčení. Velké skoky nastanou v oblasti kreativního umění. Rok 2018 – krok zpět, deset kroků vpřed. Méně práce na počítači, vypnout a být v souladu s jednoduchým přirozeným životem. Ženský prvek postavil základy. Pro ty, kteří se rozhodnou nepřijmout, nectít a nerespektovat ženskou energii, která je uvnitř mužů i žen, bude rok 2018 velmi náročný. Být, spíše než dělat. Rok velké zodpovědnosti – osobní/globální.

OSVÍCENÉ PARTNERSTVÍ

Jdeme mnohem hlouběji do sebe, do hlubších pocitů. Asimilujeme nového člověka, protože zkušenosti společnosti byla cesta polarity. Ztělesňujeme podstatu iniciace a povinnosti s tím spojené. Naše cesta není jen cesta pro nás, pro sebe, ale především dárek celku. Je to milující úroveň dynamické cesty Osvícení. Na této cestě je mnoho nových věcí k chápání a vyjasnění. Nyní se hodně hovoří o jednom z nejvíce fyzických výrazů, a to jsou partnerské vztahy.

Ne všichni chápou naši práci a jakým způsobem projevujeme nové úrovně bytí skrze Ducha. Všechno vychází zevnitř – vnitřní poznávání je součástí fyzického vyjádření a spousta z nás nese posvátné kódy Božství a zkušenosti z minulých životů včetně partnerského sjednocení.

Základním projevem je vědění, že dva, kteří se spojí, vytváří Celek. Tomu předchází Jednota Celistvosti každého a tato Jednota Celistvosti se rodí z polarity (Integrace polarity ZDE). My všichni máme silnou tendenci zkušenosti partnerství – žít spolu v Lásce a být milováni. Tato podstata je zakódována v biologii člověka. Na základě našich pocitů vytváříme skutečnost – to, co pro pozemské Bytí potřebujeme. Je to cesta objevování a aplikování do života. Sexualita je naší primární alchymistickou přirozeností, a to je také místo, kde se dva stávají Jedním. Tomu předchází integrace polarity a věnování spoustu pozornosti.

Sexualita je pohonná hmota Tvoření. Je zakódována v DNA – je to stav Božství. My všichni jsme přišli vyjádřit posílení této lidské zkušenosti. Setkání Boha s Bohyní na Zemi s vyjádřením pohlavního aktu. Tomu předchází dosažení určitého Světelného kvocientu a připravenost. V lidském životě dochází ke spoustě naprogramování, které jsme přišli změnit a naladit se na vnitřní kreativní bytost, než budou vznikat posvátná partnerství s posvátnou sexualitou na posvátné cestě.

Posvátná mužská energie a posvátná ženská energie nejsou dva lidé, jak o tom mnozí mluví a píší v kontextu s dvojplamenem, duchovním partnerem či spřízněnou duší, ale tyto dvě energie mají hnízdo uvnitř každého z nás. Kultivace Bytí znamená kultivace mužské a ženské energie uvnitř nás. V současné době dochází k syntéze mužské a ženské energie = Alchymistické manželství. Uvnitř každého nyní dochází k integraci a vyrovnávání těchto dvou energií. Hledáním jedné nebo druhé energie mimo sebe dochází k oddělenosti. Skutečná cesta Osvícení znamená kompletace a splynutí mužské a ženské energie uvnitř, protože teprve potom jste vnitřně celiství.

Cesta do vyšších sfér: Než jsou spojena posvátná partnerství mezi mužem a ženou, musí být dosažen určitý Světelný kvocient a připravenost, než se lidé k sobě dostanou. Tomu předchází ovládnutí životní síly, kdy je vytvářena chemie na vyšších úrovních Vědomí. Posvátné manželství dosažené Vědomím Krista v neutrální Jednotě – mužský Kristus a ženský Kristus - to je skutečná podstata Vzestupu - osvobození Země a Vzestup rovná se vyvážení maskulinního a femininního Vědomí - alchymie unifikovaných polarit čili svazek Boha a Bohyně. Sexuálnímu aktu předchází vyvážení mužské a ženské energie uvnitř. Archetyp Magdaleny byl potlačen a hluboce skryt.

Nižší sexuální zážitky ve 3. dimenzionální realitě přinesly a způsobily spoustu dezinformací a dezorientací. Zkreslená mužská a ženská energie – falešný král x falešná královna ( žárlivost, pýcha, animální chtíč, prostituce = začarovaný kruh). Toto vše musí být zastaveno každým z nás. Máme jedinečnou příležitost ovlivnit budoucí časové osy Země a snažit se vytvořit rovnováhu a sjednocení muže a ženy a jejich rovnost.

Spousta lidí tím nyní prochází. Cesta alchymistického manželství není ve skutečnosti o tom druhém, ale o nás samotných jako o Celku. Bytost, kterou hledáte, se nachází uvnitř vás. Tomu předchází celkové sebepřijetí. To je součást Božského plánu. Ti, kteří jdou v této galaktické misi první, tím musí projít a musí to zvládnout, protože to mají udělat. Je to jejich způsob chápání, protože nesou obrovskou zodpovědnost. Každý z nás je zodpovědný za dar života a s tímto ztělesněním jsme také přišli – udělat tuto službu, tuto misi. V Osvíceném partnerství nejsou dva vnímáni jako protějšky, ale jako jeden Celek. Tomu předchází pochopení Světelného těla a Merkaby, to je potřebné pro tento posvátný svazek a manželství.

Protože jdeme neustále sami, této úrovně je třeba dosáhnout v rámci každého uvnitř. Není to to samé jako puritánství nebo celibát, ale jakmile znáte svůj život a vnímáte druhou osobu uvnitř sebe, přestanete přitahovat lidi, kteří nejsou ve své Celistvosti. Není potřeba ani sexuální ani emocionální výměna energie. Dokud toho není dosaženo, stále na sobě pracujete a lidé vstupují do vašeho života, aby vám poskytli zrcadlo – úroveň vztahu, který vypadá jako karmický, musí být očištěna. Touto vnitřní zkušeností musí projít každý a toto je způsob, jak vytvořit fungování v nových posvátných vztazích v extatickém stavu. Do té doby budete stále dostávat testy. Dosažení tohoto stavu je obtížné. Skutečná povaha sexuality byla doposud špatně vyložena. 

Posvátné manželství nemůže vytvořit kdokoliv s kýmkoliv, ale jen dva jedinci kteří dosáhli Božského manželství uvnitř sebe, jejich těla jsou očištěna a čistá, vyjadřují plnost, celistvost a dokončení. Takové vztahy jsou velmi vzácné a jsou darem pro všechny. Nelze vstoupit do vztahu s někým, kdo nic nedělá, kdo na sobě nepracuje, a to v jakémkoliv věku. Integrací partnerství prostřednictvím vnitřních vztahů ztrácíte zájem o sex, a to i když jste velmi mladí. Jdete stále hlouběji a hlouběji do tohoto posvátného svazku až se dostanete do stavu, kdy se odkloníte od opačného pohlaví, protože jste dosáhli vnitřní rovnováhy. Pak může (pokud je to součástí inkarnační dohody) do vašeho života vstoupit někdo velmi speciální.

Všechno vypadá jako úžasné a krásné, ale ve skutečnosti to vůbec není pravda, každá cesta metamorfózy je obtížná. Chci ze srdce poděkovat těm málo z vás, kteří jste darovali v roce 2017 i letos v lednu tolik. Děkuji. Pocit, že jsem podporována mi pomáhá, cesta je pro mě mnohem jednodušší. Děkuji všem za podporu těchto stránek. Děkuji za dary, snažím se dělat vždy maximum i když hlavní práce probíhá v zákulisí. Všechno se vám vrátí. Mnoho Lásky & Požehnání a mnoho zázraků! S velkou Láskou a oddaností.

Celosvětové meditace se v roce 2017 staly hlavním proudem a silným nástrojem posunu a léčby. Jste srdečně vítáni, pokud se k nám připojíte i tuto neděli. Více ZDE. Jsme v tom všichni společně!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2018 mayskykalendar.blogspot.com 11/01/2018