VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 27. února 2018

Vědomí chudoby

Milovaní, buďte srdečně vítáni u dnešní aktualizace. 

Ti z nás, kteří jsou na rozvíjející se cestě Vzestupu Vědomí, si musí být vědomi toho, aby vždycky zpochybňovali staré víry a potvrzovali vlastní přímé zkušenosti, které však zůstávají bez důkazů. Mnoho důvěryhodných lidí tak vytváří nové Světelné koridory pro lidskou rodinu.

Jak mnozí vnímáte vznikají ve starém paradigma velké praskliny. Nacházíme se v unikátním postavení rozdvojení časových os, jak roky stavíme základy nového cyklu – Nové Země. Spodní časová osa je určena k rozpadu. 

Moji Průvodci mě směrují k dnešní aktualizaci na téma Vědomí chudoby a téma, o kterém budu psát  brzy, a to je sexuální chudoba. Je čas, abychom si uvědomili životní priority, čeho si skutečné vážíme a co nám brání žít v souladu s vyššími lidskými hodnotami.

Je nezbytně nutné vědět, jakým způsobem byl navržen měnový systém, který funguje jako nástroj zotročení, který zachycuje lidi v materializmu, konzumerizmu a vědomí chudoby. Ve vyšších dimenzionálních úrovních neexistují měnové systémy buď vůbec, a pokud ano, pak nejsou založeny na dluhovém měnovém systému, do kterého jsme se my všichni narodili.

Systém dluhové měny byl přinesen na Zemi přes negativní mimozemskou rasu. V tomto systému musí člověk platit za bydlení, potraviny, zdravotní službu a mnoho dalších věcí zavedených v rámci světového otroctví, aniž si to vůbec vědomě uvědomuje. Pokud člověk nezná přesný kontext, jak peníze fungují, není schopen rozpoznat mnoho pastí.

Vědomí chudoby je zcela nepřirozený kód přesvědčení pro přirozený život. Přijímáme-li vědomí chudoby, stáváme se loutkami loutkových mistrů. Vědomí chudoby se soustřeďuje na kódy přesvědčení, postoje, pocity a hodnotový systém – spojuje nás s obavami, strachem a nebezpečím souvisejícím s nedostatkem peněz, nedostatkem získávání hmotných prostředků, což nám brání žít v pocitu bezpečí.

Člověk, který má pocit ohrožení (často imaginární pocit strachu) je schopen čehokoliv. Tito lidé jsou ochotni dopustit se čehokoliv nemorálního, aby si zajistili pocit bezpečí nebo zabezpečení. Člověk, který nežije ve své osobní síle, je ovládán myslí a strachem. Vědomí chudoby je hluboce zakořeněné v lidech po mnoho staletí a generací. Můžeme vidět hlubokou degeneraci těch, kteří jsou ochotní podstoupit cokoliv, jen aby měli peníze. Dluhový systém je navržen tak, aby spouštěl myšlenky a programy strachu z nejistoty, ohrožení a bezmoci. Tato manipulace vede k neúctě sebe sama a neúctě k lidskosti.

Mnoho lidí trpí patologickými pocity zabezpečit se obsedantním nadměrným nakupováním, aby zvýšili pocit sebehodnoty, aniž by chtěli řešit zdroj této otázky. Trpí pocity narcismu, jsou duchovně odpojeni, bez empatie. Všichni víme, že globální ekonomika je navržena tak, aby zneužívala lidské zdroje, zneužívala planetární zdroje a zvyšovala utrpení a chudobu.

Materiální strach z chudoby je hluboce zakořeněný v mysli a bude ještě nějaký čas trvat, než zcela zmizí ze systému přesvědčení. Mnoho lidí má přesvědčení, že bez velkého množství hmotných věcí, jsou bezcenní. Přitom tento stav je obrácenou stranou vědomí chudoby, protože mají 24/7 pocity úzkosti, takže tlačí na získávání ještě většího materiálního bohatství. Toto vědomí chudoby je stav založený také na strachu. Je to trauma, které je uloženo jako bankrot v mozku nikoliv skutečný finanční bankrot. Tito lidé žijí chronickým strachem zachovat si postavení mezi sobě rovnými.

Planeta je zotročována ničením přírody za účelem těžby nebo získávání obrovských zdrojů, což mění Zemi na toxickou pustinu a lidi na otroky, kteří jsou obviňováni a viněni za současný stav planety a lidské rodiny, zatímco tento stav organizuje globální elita. Člověk, který vidí hodnotu jen v materializmu, nevidí hodnotu života, ducha a duše. Stav vědomí chudoby podporuje v lidech vědomí soustředit se na materializmus.

Mnozí z nás si vybrali narodit se do rodin, rodů a generací, které přijaly chudobu jako něco jim vlastního, nebo přijaly slib chudoby. Nejen v našich zemích, ale celoplanetárně má vědomí chudoby dlouhou historii.

Člověk, který postrádá duchovní základy, nebo osobní sílu, má nerovnováhu ve třech prvních čakrách = strach o přežití. Původ je v nízkém sebehodnocení a sebevědomí, což jsou často zděděné a rodinou posilované vzorce. Dokud nepochopí tento mechanizmus uvnitř sebe, nemůže se posunout ven z vědomí chudoby. Na druhou stranu osobní suverenitu nemůžeme stavět na ambicióznosti za účelem získávání moci: kdo má peníze, má všechno.

Archetyp Fausta (Faustova smlouva) je založen na vzdání se etického a humánního chování za účelem prostituování těm, kteří ovládají finance ve velkém nebo těm, kteří vytváří tlak na ambicióznost, což člověka odklání od duchovní aktualizace. Závislý člověk je slabý člověk snadno manipulovatelný a posedlý. To vede často k naprostému zkorumpování těla, duše a mysli. Přitom, když se podíváme na materialisticky zaměřeného člověka, je často velmi nejistý a zoufalý, aby udržel majetek. Současný ekonomický systém je založen na spotřebě a nákupu nepotřebných nebo zbytečných věcí.

Když si člověk myslí, že jeho život závisí na získávání hmotných věcí, udělá a řekne cokoliv. Fyzický komfort považuje za prioritu svého života, což odráží jeho duchovní, humánní a etické hodnoty. Tito materialističtí jedinci mají fragmentovanou mysl i duši, což vede k chudobě srdce. Pokud nemáte peníze, můžete jít a prosit, aby vám je půjčili. 

Právní stát je iluzí zákonů, podle kterých by se měl řídit národ, avšak jednotlivci, kteří ovlivňují společnost, jednají ryze ve svých sobeckých zájmech…...to samo o sobě je další velké samostatné téma, o kterém se mi ani nechce psát. Kde je hodnota lidského života a národa? Neexistuje žádný takový stát, který chrání obyčejné lidi a pozemské zdroje.

Jak zde vzniká nové pozemské paradigma, aktualizuje se systém přesvědčení. Teprve pak může vznikat nový ekonomický systém. Již existují různé alternativní měny, ale především každý z nás musí aplikovat nový osobní model v souladu s planetou a přírodou.

Paradigma, které tvoříme: Peníze se přenáší z jednoho člověka na druhého za nějaký hmatatelný výtvor, službu nebo úspěch, který příjemce vytvořil, prostřednictvím své energie a času. Peníze pomáhají zajistit celkovou pohodu komunity. To, co se po nás nyní chce je, že musíme rozšířit tuto hodnotu na všechny, s cílem udržet energetický tok peněz mezi všemi, kteří také přispívají k blahu komunity vlastním způsobem.

Výměna za službu nebo produkt: Přijaté peníze představují reálnou hodnotu za práci - hodnotu vaší práce, času, energie, talentu a přínosu. Vyměňujeme svoji hodnotu za hodnotu, kterou vytvořil jiný člověk. Tak cirkuluje energetický tok mezi lidmi. Spravedlnost je založena na čase a úsilí. Když utrácíme peníze za tyto vytvořené hodnoty, měli bychom ctít člověka, který tuto hodnotu vytvořil.

Společenství nebo organizace se spoléhají na spolupráci nebo výměnu hodnot, tak, aby se dařilo všem jako komunitnímu zdroji, který je k dispozici těm, kteří si jej cení. Současný dluhový systém není založen na sebehodnotě a hodnotě. Neexistuje nikdo, kdo by ocenil tvrdou práci a čas, které jsou zapotřebí pro nasměrování energie k vytvoření něčeho. Je čas naučit se vychovávat sami sebe jako produktivního člena komunity s určitou kompetencí, vlastní sebehodnotou a osobní a životní sílou. Být empatický, ocenit vlastní život, život druhých, život na planetě, planetu, zbavit se vědomí chudoby a vědět, jak vyměnit své reálné hodnoty, které přispívají k blahobytu komunity. Musíme umět naslouchat lidským potřebám.

Když se orientujeme na službu celku a kultivujeme svůj talent, jednáme autenticky, pečujeme o druhé, snažíme se zlepšovat, pak přirozeným vedlejším produktem je větší prosperita, spokojený život a štěstí.

Energie, které pronikají na planetu od roku 2012 demontují antivirus starých ekonomických struktur. Tedy existuje možnost změnit osobní systém přesvědčení hodnot a všeho, čeho si vážíme. Vyměňovat svoji hodnotu za měnu. Podporovat životní sílu, mír a prosperitu. Dokonce, i když nemáte moc peněz, musíte oceňovat své Já i ostatní bez zášti a hořkosti. Musíme se naučit osobní síle a disciplíně při zachování strachu v okamžiku, kdy máme tendenci hromadit věci ze strachu z chudoby. Zkušenost finanční nejistoty nás učí vnitřnímu sebeřízení, kultivovat duchovní Já, které nás vede vpřed. Pokud zvládáme tento stav v klidu, můžeme slyšet vnitřní vedení a jít tím správným směrem.

Trpělivost je vyžadována, protože finanční zpoždění naučí ego, že už není pod kontrolou.

Vytváření nových forem měn je součástí procesu Přechodu, později peníze nebudou existovat vůbec. Existují určité zásady, které nám pomáhají, jak jít komfortně kupředu v procesu Vzestupu a je to především orientace na službu druhým. Možná máte pocit, že pracujete na místě, které vám neumožňuje trávit více času, abyste mohli rozvíjet sebe, své znalosti. Jako první musí dojít k vymýcení strachů a vědomí chudoby, což může nějaký čas trvat. Prvním krokem je začít posilovat sami sebe (Mayská Poselství a tyto stránky jsou jedním z nástrojů JAK).

Pokud nemáte práci, zamyslete se, jak vyměnit hodnotu své životní síly za hodnotu životní síly s druhými.

Uvědomte si, kde jsou vaše slabiny a váš potenciál. 

Nahraďte myšlenky nízké sebeúcty inspirací svobody, svou vlastní tvořivostí, dosud plně nevyužitým potenciálem a objevte způsob, jak kultivovat životní sílu vyjádřením mysli, těla a ducha.

Zamyslete se, jak stanovit výměnu své hodnoty v osobních a profesních vztazích.

Abychom dostávali a rozhýbali energetický tok hojnosti, musíme nejprve dávat…. darovat čas, energii nebo peníze.

Ctěte všechny, které na své cestě potkáte osobně nebo na intenetu jako vítěz/vítěz, nikoliv vítěz/poražený.

Buďte nebojácní, pokud od vás peníze spíše odcházejí,

Rozvíjejte upřímné komunikace a rozhovory – srozumitelné dojednání mezi zúčastněnými.

Platby za služby/ produkty jsou vždy na 100 % jednorázově zaplaceny.

Nehodnoťte lidi, kteří platí, ani služby a produkty, za které platíte vy.

Nastavte záměr přijímat platby jen od těch, kteří si vás a vaší služby opravdu váží.

Požehnejte a posvěťte všechny zdroje, které máte s uznáním a velkou vděčností.

Pokud je platba přijata s negativní energií nebo devalvací, požehnejte transakci v hodnotě 100% a uvolněte všechny negativní energie mezi oběma stranami (může se jednat o vysávání energie).

KDYŽ JE TO TĚŽKÉ, ZAMĚŘTE SE NA:

Osobní růst, autenticitu, na změnu života směrem k expanzi

Smysluplné lidské vztahy, kultivujte pouze hluboká spojení ve vašem životě.

Buďte vděční každou minutu svého života za vše, co máte každý den.

Poskytování služeb, ale služeb k přispívání Celku – to je rozdíl. Služba se čím dál více stává novým zákonem o struktuře Nové Země.

Štěstí je postoj.

Naučte se mít radost z obyčejných věcí.

Naučte se rozlišovat, co utváří váš život směrem po vzestupné spirále.

Uvědomte si, že pro každého je všeho dost.

KDYŽ PODPORUJETE SVÉ OSOBNÍ HODNOTY A DUCHOVNÍ INTEGRITU A SPOLUPRACUJETE S DUCHOVNÍMI SILAMI, NEUPLATŇUJTE ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI OČEKÁVÁNÍ. Někdy možnosti přicházejí o tzv. jedenácté hodině nebo, jak se říká za-minutu-dvanáct.

ZBAVTE SE VŠEHO, CO NENÍ UŽITEČNÉ PRO VÁŠ DUCHOVNÍ RŮST.

Světlo je pravdou a pravda je Světlem. Mnoho milující Lásky. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

27/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

pátek 23. února 2018

Někdy je skvělý způsob, jak léčit své emoce, 
představovat si život v nejvyšších možnostech. 
Naše budoucí Já nám dokáže nabídnout nejvyšší vize života v prosperitě. 
Musíme přepnout "myšlenky přežívání" na myšlenky, záměry a vize života v hojnosti.


čtvrtek 22. února 2018

Kultivace životní síly

Buďte srdečně vítáni na mém blogu. Jsem poctěna, že jste nyní zde. Já Jsem tak velmi vděčná, že jdeme společně. Tyto stránky jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly vytvářet rovnováhu v jakékoliv oblasti života. Jsem požehnána, pokud zde nacházíte inspiraci pro váš Vzestup. Je to moje bezvýhradná podpora vám, dar ze srdce v těchto bouřlivých časech, kdy už není čas na váhání, ale na posílení sebe sama, abychom zůstali soustředěni tváří tvář vysokému Světlu.

Přicházím opět v tomto týdnu, protože sama ve své fyzické podobě zažívám velké energetické výzvy v procesu, který stále zesiluje, což je součástí Božského plánu. Vše do sebe dokonale zapadá. Mnozí to cítíme, jak přes tělo prochází silné energie, což také pomáhá měnit naše těla. Nikdy před tím nebyla taková potřeba jít hluboko do svého těla, protože se nyní stěhujeme do mnohem hlubšího vnímání a tělesných pocitů. Přinášíme Světlo do tohoto dimenzionálního přechodu. Tato práce vyžaduje určité množství odvahy jít vpředu a procházet problematikou jako první, protože to je součástí cesty průkopníků.

Často se stává, že se řídíme tím, co prožívají druzí, co jsme si kde přečetli, co jsme slyšeli. Mnoho lidí stále sleduje různé channelingy, ale nemají čas sledovat svoji vlastní perspektivu, takže nejsou schopni sdílet své vlastní zkušenosti. Soustředí se na ty, kteří hovoří o Světle, kdo je více osvícený, kdo je nejlepší učitel, soustředí se pouze na ženský Božský princip a zapomínají se ponořit do své vlastní energetiky, do své vlastní alchymie. Někteří se nachází hlavou v oblacích. To není spojení s čistým Božským Zdrojem – vlastní podstatou, což jim brání vidět větší obraz na základě jejich kódů přesvědčení.

Je čas přesunout se do svého těla, do harmonie a čistit všechny fyzické usazeniny. Musíme si připomenout, že jsme zde s určitým cílem, každý se svým Světelným kvocientem, datem narození, jménem, unikátní misí, přitom součástí jednoho velkého celku. V současné době je proces pro mnoho duší procesem zesílení. Pohyb je faktorem úspěchu a některé duše jsou zde zodpovědné, aby vznikla Božská rovnováha.

Duše, které byly nebo jsou zatíženy určitými karmickými cykly, nemají paměť na zkušenosti, které by ovlivnily, jakým způsobem vystoupit z karmického zacyklení, kterému se říká reinkarnace. Je velký rozdíl mezi reinkarnací a vtělením. Vystoupení z karmických zacyklení je pro planetu velmi prospěšné a nezbytné, v kontextu pořádku na této planetě

Je zde hodně pracovníku Světla, kteří dělají obrovskou práci přes vlastní projev jako je třeba zpěv nebo se scházejí v různých skupinách. Pak je zde jiná skupina lidí, kteří asistují při změnách přes vlastní tělo. Všichni dohromady pracují na pádu starých časových os, falešné planetární kultury. Reinkarnované duše se probouzí o něco později. Existuje spousta informací, pokud chcete studovat podrobněji tato témata, věřím, že si pro sebe najdete ten správný zdroj.

Všichni jsme součástí velkého Božského plánu, ale záleží na každém z nás, jak reagujeme na potřebné změny a životní výzvy. První měsíce tohoto roku jsou pro mě osobně něčím zcela odlišným, i když podzim 2016 byl asi nejnáročnějším obdobím od roku 2011. Je to jako začít užívat nový lék.

Budoucí trajektorii v podstatě nelze předvídat, mám na mysli účinky Světla na tělo, i přes to, že cvičíme, naše stravování je dobré, náš životní proud je harmonický, odpočíváme, používáme kvalitní suplementy, každý den jsme v přírodě, meditujeme, tvoříme i přes to je cesta někdy nekomfortní, protože dostáváme nyní velmi vysoké dávky Světla.

Dobrovolníci, kteří na sebe vzali odpovědnost, kotví skrze vlastní Světlo a životní sílu do planety vysoké Světlo. Ti z vás, kteří to dělají, ví, o čem píši, protože vaše tělo vás vždy informuje o tom, co se děje. Opravdu dobře pečovat o tělo je nyní absolutní základ, a přes to z vlastní zkušenosti mohu sdílet, že jsem od ledna prošla nějakými drobnými fyzickými bolestmi včetně virózy, a to mě vedlo k mnohem hlubšímu soustředění na zprávy mého těla a k získání nových zkušeností. Ukazovat cestu znamená ulehčovat cestu lidskému kolektivu.

Takové zážitky hluboce mění naši realitu, protože reagujeme jinak než v minulosti navzdory tomu, že věci jsou mnohem náročnější. Tyto zážitky nás činní mnohem citlivější, jak tělo zpracovává tyto zážitky. Tělo zapíná určitý chemický proces, jak jsou stlačována jednotlivá tlačítka v těle a tělo se  přeprogramovává na buněčné úrovni (DNA), včetně nervového systému, a to celé může trvat třeba rok. Nervový systém může způsobovat problémy, jak dochází k upgreadu. Jakmile se zvýší vibrace vašeho těla (určitě to poznáte) nebo se setkáte s vibrací, která s vámi není v souladu, budete zažívat výzvy, abyste zvýšili svůj Světelný kvocient (často změna jídla, prostředí, lidí….), abyste se zvedli do nového vibračního stavu. V současné době jsou lidé hodně nemocní, protože mají problémy s vnitřními tělesnými zákony, což jim ukazuje jejich bloky, spíše reakce na určité vibrace.

Tělo je velmi adaptabilní, nicméně nás nekompromisně informuje, například přes bolest, že je potřeba udělat změnu v životě. Obzvlášť je důležité pro ty, jejímiž těly prochází velká spousta elektřiny, že existují z tohoto důvodů stavy podrážděnosti a bolesti, zatímco vaši přátelé nevnímají nic. Je to vysoká elektricko-magnetická vnímavost, co umožňuje proudění vysokého Světla přes tělo. Mnozí jsou nositeli vysoce elektromagnetických proudů, které fungují přes tělo, takže procházet nepříjemnými stavy znamená také hledat skryté bloky. Jedná se vlastně také o chemický Vzestup, přitom naše orgány se stávají zdravější a silnější. 

Tento způsob práce je velká pomoc pro lidské Vědomí. Být ve fyzickém těle v této evoluční fázi Země má dopad na odlehčení pro všechny. Integrace Lásky je to, čím pomáháme lidem, také v naší přítomnosti, ale pouze pokud je srdce otevřené. Pokud není srdce otevřené, můžete vnímat ohrožení.

Mnoho lidí se cítí mnohem komfortněji a v bezpečí v pohodlí zóny starého a známého. Pomyšlení, že budou muset expandovat v nich vzbuzuje ohrožení, jak na ně Světlo tlačí. Ve skutečnosti nejsou připraveni být zodpovědní za svůj život ve všehohojnosti. Každý z nich dělá svou práci na své úrovni, nemůžeme na ně tlačit. Proces Vzestupu je proces probuzení, nikoliv opuštění fyzického těla, jak jsem dostala minulý týden otázku.

Změna v roce 2018 nás velmi zjemňuje, děláme mnohem jemnější pohyby, vybíráme si mnohem jemnější každodenní rutinu, je to velmi osobní proces a nemůžeme se srovnávat s nikým.

Kultivace životní síly nyní předkládá nové šablony galaktického člověka. Takže pro ty z vás, kteří jste na této cestě znamená, že se musíte stát čistou nádobou a jste k tomu vnitřně vedeni. Každý nový kosmický impuls vytváří nový život – informuje novým způsobem skrze těla těch, kteří slouží jako planetární server po celou dobu života. Celý Božský plán dohlíží na tuto realizaci, zatímco žijeme své lidské životy a upravujeme svůj život v souladu s tímto plánem. Je velmi málo lidí, kteří jsou opravdu na úrovni přeměňování evolučního procesu. 

Aktivace životní síly: toto se týká lidí, kteří zde působí jako spouštěcí bod aktivace a uvolnění určitých energetických struktur, nebo harmonizace vybraných energetických míst. Jak je planeta přelidněná a často uvolňuje svoji energii přes sopečnou činnost a zemětřesení, nebo uměle vytvářené války, jejich těla minimalizují tyto dopady a také planeta sama vytváří přírodní katastrofy jako způsob uvolnění a čištění, takže tito lidé ovlivňují Božský plán tím, že vyrovnávají vysoké příchozí Světlo přes vlastní tělo.

Osobně vnímám toto vyrovnávaní a nový dynamický nárůst nyní každý den, což vyžaduje vysokou kultivaci životní síly a přizpůsobení se životnímu proudu. Takových lidí je po celé planetě mnoho. Je to společná snaha bytostí, které se dobrovolně přihlásily do tohoto Universálního posunu a pomáhají lidské rodině. Působí jako aktivační body. Naše těla musí zůstat silná a zdravá, což obsahuje každodenní cvičení, takže pokud vnímáte silné přívaly, existuje spousta cvičení, meditace, jóga, dechová cvičení…dlouhé výlety do přírody - to udržuje také nervovou soustavu a  přes nohy se do země stahuje přebytek elektřiny.

Pokud se cítíte mimo svoji rovnováhu, pak je to skvělá příležitost začít kultivovat tělo a životní sílu, protože to vyžaduje fyzickou připravenost na další fáze Vzestupu. Také já jsem začala od nuly, ani mně se nechtělo zpočátku cvičit a každodenní rutina se stala krásnou součástí mých dnů včetně spousty energie. Tělo získalo zpět svoji sílu energetickou i fyzickou a přitom pryč jsou dny, kdy jsem na sebe dokázala tvrdě tlačit, být aktivní.

Přicházející moudrost ženského principu přináší jiný pohled a novou etiku. Ženská energie (to se také týká mužů) nás učí dělat vše pro nejvyšší dobro všech v Božském načasování a zarovnání s přirozenými cykly a moudrostí těla.

Pokud cítíte bolest určitých částí těla, pak můžete využít vlastní stimulaci určitých bodů (osobně nechci masáž od klasických masérů). Vlastní stimulace těchto tělesných bodů přivádí do bolestivých míst Lásku. Všechna zraněná místa na těle jsme zapomněli hladit. Mnozí utrpěli často velké trauma, které je usazeno v aurickém poli, nebo se přesune do fyzického těla. Bolest je vždy zpráva a poselství.

Poselství Bohyně nás vrací k přírodnímu životu a my se o našem fyzickém těle musíme ještě hodně učit, ale důvěra vlastnímu tělu nás povede po správné cestě. Tělo má vrozenou moudrost a funguje svým vlastním přirozeným způsobem. Pokud máte zpočátku problémy uvést cvičení do praxe, dlouhé procházky a dechová cvičení jsou minimum a pro začátek dobrou volbou.

Děkuji za podporu mé práce. Hluboce si vážím vašich příspěvků. Chcete-li si se mnou domluvit individuální setkání pro váš posun, on-line konzultace najdete na mých stránkách. Možná se uvidíme osobně na kurzu Arteterapie. Velmi se na vás těším, je to nádherná spolupráce. Brzy na shledanou opět zde. Zářivé dny a mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

22/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

Energetická syntéza polarit

Co to znamená vstoupit do energetické syntézy? Je to spojení – energetické spojení nebo propojení s určitými lidmi, jejichž spojení vytváří určitou kvalitu Vědomí - živé multidimenzionální pole. Nejedná se o žádné náboženství ani New Age skupinu.

Připojujeme se  k nefyzické a mimolidské inteligenci. Toto Vědomí se šíří na planetě dominovým efektem a pro třetí dimenzi je velmi destruktivní – pro trojdimenzionální vztahy, rodinné povinnosti vůči rodinným příslušníkům, pracovní vztahy atd.

Jde o porozumění nutnosti přijmout temnotu a ponořit se do ní. To umožňuje přijmout plné porozumění Božským zákonům, aby byla splněna rovnováha Světla a Stínů uvnitř nás, protože Světlo a tma spolu koexistují.

V současné době jde o plné pochopení této alchymie – syntézy polarit, protože je to důležité pro proces S-tvoření. Musíme se naučit identifikovat co je Světlo a co je tma, ale nikoliv hodnotit. Rozpoznání je pouze znalost a znalost znamená moudrost. Tím se zmocňujeme svého ducha, své osobní síly. Je to postupný vývojový proces a ovlivňuje vše, co děláme a jak myslíme.... naše vztahy, naše životy, naši „kariéru“……celý svět ovlivňujeme svým energetickým podpisem. Takže, jak nejlépe zpívat píseň svého srdce, což se promítá do naší duchovní práce a vyzařování naší jedinečnosti, protože toto vyzařování ovlivňuje rodinné příslušníky, vašeho manžela/manželku, děti, příbuzné, náhodná setkání, přátele a má dominový efekt, který se stává naší zodpovědností? Tím, že sledujeme naše aurické pole, jak ovlivňuje vibračně naše osobní energie, myšlení, emoce každý den všechno – všechny lidi, věci, události.

Tato energetická syntéza polarit způsobuje pro některé lidi odpor, protože je to silná energie zodpovědnosti. Mnoho lidí opouští naši přítomnost, náš způsob práce, protože s námi přestávají rezonovat. Je důležité tomuto faktu porozumět bez jakéhokoliv souzení. Vytváříme zde určitou skupinu lidí – komunitu s určitou úrovní Vědomí. Za tímto účelem jsme zde. Všichni spolu navzájem spolupracujeme, každý vytváří své autentické dílo, je stvořitelem své osobní reality a tím spolutvůrcem globální reality. Každý takový člověk je nad míru vítán a oceňován.

Je potřeba pochopit: lidstvo nyní rozvíjí svého vnitřního ducha. Toto vnitřní spojení je velmi osobním a velmi intimním nástrojem pro dosažení vyššího Světelného kvocientu.

Je na každém, zda chce být součástí takové komunity nebo ne. Volba je na každém. Můj způsob podpory je mým nejvyšším výrazem a je na rozhodnutí každého, zda s tímto způsobem rezonuje či nikoliv, zda je toto spojení a zkušenost pro vás užitečné. Pokud ne, pak je to na 100 % v nejlepším pořádku, protože zde existuje zákon svobodné volby a zodpovědnost je vždy jen na vás. Vy jste architektem svého života.

Cítíte-li, že je tato podpora součástí vaší přirozenosti, pak jsme společně součástí skupiny, která má určitou zodpovědnost a závazek. Na co se soustředíme, stane se skutečností. Zapouštíme kořeny do třetí dimenze, jak se stáváme stále silnější a zdatnější a měníme osobní přesvědčení. Naše duchovní práce se stává všudypřítomná po celém světě. Služba každého z nás je spojena s nejvyšší Božskou službou.

Na těchto stránkách naleznete mnoho způsobů, jak přeformulovat myšlení, vymazat negativní myšlenky a zrychlit svůj duchovní vývoj na osobní cestě Vzestupu. Pomocným nástrojem může být osobní Mayská matrice energie dne narození - popis Světelných i Stínových vzorců, slabin a předností ZDE

Je před námi dlouhá mise a věřím, že zde nacházíte posílení a podporu. Nemáme luxus času odmítat zodpovědnost. Je čas vrátit na tuto planetu sebe-Mistrovství. Jsem vděčná a v hluboké pokoře, že jste na těchto stránkách.  Zůstávejte na své cestě Světla. Mnoho Milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


22/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

pátek 16. února 2018

Alchymistické manželství

Milovaní, srdečně vítejte u další aktualizace, kde se zaměřujeme na vytváření Nové Země. Ráda bych zmínila na základě setkávání s lidmi, kteří využili možnost rezervovaných konzultací a kurzů, zmínit se více na téma alchymistické manželství, jehož pojetí je mezi lidmi mylně chápáno.

Chtěla bych zdůraznit více, co je to koncept vnitřního partnerství, vnitřní unie – sjednocení mužského a ženského aspektu uvnitř nás čili sloučení dvojplamene. Někteří se postupně přibližují k této zkušenosti.

Je to  stav, kterého je dosaženo rovnováhou vnitřních polarit – mužské a ženské jako aspektů Stvořitele. Dosažení tohoto stavu je velmi hluboká charakteristika. Právě nyní v časech, kdy lidé dosahují a budou dosahovat tohoto vnitřního sjednocení, protože je to součást bytí v Jednotě. Existuje velmi málo zmínek o tom, že Mistři v dřívějších dobách a stejně tak Marie Magdalena, která byla protějškem v sakrálním manželství Ježíše Krista, kde oba dosáhli tohoto stavu. Tento stav je porodním procesem pro dosažení stavu Avatara. Svatý pár zakotvil tento koncept na planetě. Také v mnoha jiných starobylých textech nalezneme zmínky o stavu dosažení Osvícení. Jakmile spojíme oba vnitřní principy v rámci sebe, nastoupíme cestu suverénního Boha.

Je to opravdová vnitřní chemie na duchovní cestě. Mnoho Mistrů v minulosti této planety tohoto stavu dosáhlo a většinou byli v mužském těle. Toto učení bylo až dosud špatně interpretováno a jak můžeme vidět na mnoha českých i zahraničních webech, je stále špatně chápáno, protože patriarchální éra rezonovala s velkým zkreslením, co je ve skutečnosti sloučení nebo sjednocení mužského a ženského principu – dvojplamen.

Mnoho z nás v tomto slavném věku, kdy se vrací na Zemi posvátná velká pravda, si uvědomilo, že Osvícení je dosažení stavu Božství na základě dosažení Celistvosti. A tato Celistvost je uplatňována prostřednictvím moudrosti Božského Mužského principu a Božského Ženského principu, takže můžeme vnímat velký soulad s tímto učením prostřednictvím svého vlastního Osvícení a dosažení tohoto posvátného vnitřního manželského stavu.

Cesta k dosažení tohoto stavu prochází přes chápání zrcadel a integraci polarit. V minulosti bytost v mužském těle, která nedosáhla tohoto stavu šla a i v současnosti jde proti principům přírodních zákonů. Kde chybí ženská síla, je vytvářena nerovnováha v přírodě.

Sjednocení maskulinní a femininní esence je jakýsi vnitřní porod, který nám dává mnoho nových zkušeností a v rámci splnění vlastní mise se můžeme podělit o tyto zkušenosti a současně s těmi, kteří channelují Nanebevzaté Mistry včetně Ježíše Krista o pravdivý význam dvojplamenů. V rámci pomýlení lidé hledají dvojplamen jako svůj jakýsi doplněk, který jim chybí s tím, že po setkání dosáhnou stavu Celistvosti, ale to je falešné učení, protože člověk sám je ve své podstatě celistvý.

Mnozí se nechali pomýlit informacemi o tom, že zde někde existuje jejich dvojplamen. Opravdu záleží na smlouvě vaší duše – tzv. preinkarnační smlouvě, která se musí před inkarnací naplánovat v rámci zkušeností zde na Zemi, zda se setkáte s někým po dosažení vnitřního sjednocení a zda půjdete společně. Mnozí v rámci plánování před inkarnací jdou společně ve fyzickém vztahu už nyní, ale také oni jsou a budou povoláni k dosažení těchto vnitřních sjednocujících kódů, nejprve v rámci sebe. Také oni se stanou sjednocenými Avatary. Každý v rámci svého vlastního vnitřního učení, moudrosti, tréninku a pak i nadále půjdou životem společně. Tato mise je potřebná v rámci posunu planety do Jednoty v 5. dimenzi.

Mnoho z vás je nyní přitahováno k tomuto hlubokému učení a prozkoumání, protože s touto pravdou rezonuje, protože byste rádi vstoupili do takového velmi výjimečného vztahu s někým, kdo této úrovně také dosáhl. Tyto vztahy na Zemi zatím neexistují.

Pouze lidé, kteří se nespojují přes egoistické úrovně, mohou tohoto stavu dosáhnout. A pak jsou tu lidé, kteří tohoto sjednocení dosáhli na úrovni duše, a to je nejvyšší forma Božství, pokud jde o vyrovnání polarit uvnitř sebe, takže mohou sdílet tento frekvenční kmitočet s druhými. Není to něco, co bychom dosáhli na základě přání, ale musíme začlenit tento stav do našeho bytí. To nám dává právoplatnost o těchto věcech hovořit, učit a předávat je dál na základě zkušenosti, na základě vnitřní pravdy a osvobodit tuto planetu přes naši vlastní realitu z falešného zkreslení v tak mnoha oblastech.

Představte si obrazec jin-jangu a budete mnohem lépe chápat dosažení integrace polarit. Černá má v sobě aspekt bílé a bílá aspekt černé v naprosté rovnováze. Dosažení tohoto stavu vyžaduje hodně vnitřního tréninku a výcviku aplikovat ho do fyzického života. My všichni se začínáme otevírat jako lotosový květ pravdivým Světelným informacím. Musíme mít se sebou hodně trpělivosti a nedovolit egu, aby dál řídilo náš život a tento svět, který se probouzí k nádherné dokonalosti.

Zaměřováním na naši vyšší Přítomnost vedeme sami sebe po cestě Osvícení. Mnozí dosažením této vnitřní alchymie připravují půdu pro vznik Osvícených partnerství. Po dosažení tohoto stavu, můžeme pokročit dál do další kapitoly učení. Dosažení tohoto stavu protéká celým naším tvořením a vytvářením a tato realita Celistvosti se odráží v naší plné síle a kráse. Každý z nás musí zasadit semínko tohoto posvátného svazku, každý z nás tak vytváří vlastní cestu Avatara. Tato cesta vyžaduje velké množství očištění, protože se musí rozpustit tolik nepravd.

Lidé se začnou probouzet a začnou chápat pravdivé učení a my nejsme ti, kteří jen mluví a vypráví o Duchu Svatém, ale tuto pravdu také žijeme. Princip Mužského Boha a Ženského Boha je tvůrčí esence, tvůrčí síla života, sexuální síla Tvoření. Rovnováha obou polarit aktivuje celistvý potenciál, nové úrovně Světla – kvality Avatara, který je stále člověk, protože ve svém fyzickém bytí ukotvil tyto oba aspekty vyváženě, nikoliv jen mužské nebo jen ženské aspekty, kde jedna polovina snižuje druhou. Tato rovnováha se projeví v prožívání běžného života, prostřednictvím naprosto vyčištěné lidské formy – čisté milující soucitné suverénní Vědomí ve stavu dokončení.

Je to mnoho myšlenek pro zamyšlení, abychom se všichni mohli nacházet v těchto nových vibracích, abychom mohli hovořit a sdílet dosažení této velké pravdy, musíme ji nejprve dosáhnout my sami. Jsou zde jedinci, kteří se věnují těmto kosmickým principům v lidském těle, kteří jsou prodchnuti touto úrovní a věnují se tomu v plné míře a kteří půjdou dál životem sami ve službě v oddanosti svému vnitřnímu manželství. 

Základní Vesmírné zákony nás učí o zákonu příčiny a následku. Jaké následky živí vaši realitu? Aby se mohl vykrystalizovat květ našeho života do dechberoucí krásy, musíme přestat dávat energii něčemu, co nesouzní s naším srdcem, ale dívat se na každého očima bezpodmínečné Lásky, protože mnozí mají před sebou soustu vnitřní práce.

Dovolte si jít mnohem hlouběji a poznávat sami sebe, kultivovat životní sílu, která přímo souvisí s hojností, vyživuje tělesné orgány, fyzické tělo a Světlo, které je tvorbou samotnou. Co dáváme s Láskou a neočekáváním, rozšiřuje náš život. Investujete-li peníze do vytváření životní síly, podle Universálních zákonů se násobí a posouvá vás v souladu s vyšší Osvícenou povahou. Pečujte o sebe o svůj růst s velkou sebeláskou, protože investujete do výživy svého Vědomí a života v hojnosti. Mnoho milující Lásky.

P.S. Poděkování všem, kteří vidí hodnotu nedělních meditací nejen pro celosvětové změny, ale také pro sebe. Připojte se v neděli v 17:11 a 20:11 SEČ, kdekoliv se nacházíte pro aktivaci vyšších úrovní Světla. Je to pomoc pro všechny.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka16/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a Vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

pátek 9. února 2018

Vnitřní svět vytváří naši realitu

Vítejte u nové aktualizace, jak se udržet komfortně v proudu aktuálních změn, které se zvyšují. Všechno zde jsou velmi milující informace, které slouží všem, kteří se rozhodli procházet fantastickým zážitkem Vzestupu, k inspiraci, povznesení a urychlení procesu.  Je velmi důležité zůstat dobře uzemněný. Jeden z nejlepších způsobů je chodit venku bosí, takže jakmile bude teplejší roční období, nenechte si ujít tento skvělý zážitek.

Nacházíme se v době hlubokých příprav nového a často se zdá, že nejtemnější přichází vždy před tím, než nové vlny Světla zrodí náš další velkolepý posun. Další integrace vyžaduje vždy přípravu a takové fáze musí být přijaty s absolutní klidností, se stavem prázdnoty a rozloučit se starým. Jakmile to dokážeme, budeme se cítit o mnoho lépe.

Nacházíme se ve velmi silných časech a je třeba osvobodit se od všeho, co nejsme. To vyžaduje hluboké sebe-uvědomování, sebe-vědomí a každodenní introspekci. Pak se dostáváme k hlubokým faktům, co už pro nás nepracuje. To se často uvolňuje přes vztahy nebo situace, sny. Dokonce i naše tělo nás informuje o všech starých pozůstatcích a energiích, které musíme přenést ke Světlu Vědomí a osvobodit se. Jakmile přeměníme tyto energie, může téct nová tvůrčí šťáva a energie může proudit k větším záměrům s důrazem na detaily. Je velmi málo lidí, kteří mají vyšší životní záměry. Jakmile upřednostníme tento způsob bytí a myšlení, obdržíme jasné vedení, které je v každém okamžiku vždy dokonalé, protože obsahuje kroky po pravdivé cestě.

Cesta Nového je velmi jednoduchá, protože obsahuje pravdu, která je jednoduchá a nekomplikovaná. Pokud zvolíme tuto cestu, kroky jsou zcela v souladu s naší přirozeností, která není o komplikacích. To posiluje svobodu a volbu duše. V Nové Zemi je vše soustředěno na srdce, ostatní nemá dlouhou životnost a my se pozvedáme vším, co nám přináší úspěch. Musíme se naučit věřit, že naše duše ví. Čím více spojujeme Světlo a Lásku s logikou srdce, tím více budeme mocní v souladu s úrovněmi Stvoření. Jediná věc, kterou potřebujeme, je zpochybňovat výběry kvůli zpochybňování egem, protože to je způsob, jak naplňovat vše Láskou. Žijeme v přechodovém období, a občas je náročné, abychom plnili další Božské úkoly a dláždili cestu pro ostatní.

Naše cesta spočívá v překročení kolektivu a vybírání si a vytváření vlastní vzestoupené reality. Jsme prototypem nového Světelného člověka a Nová Země patří nám.

Únor přibližuje zoom, abychom integrovali důkladně všechny předchozí fáze. S tak velkými posuny je obvykle nejlepší obrátit se dovnitř sebe a dělat to, co máme rádi, protože naše vnitřní magické dítě dostávalo v minulosti tolik málo výživy. Je čas vrátit do života malé drobné zážitky, při kterých srdce zpívá. Kdykoliv pocítíme stagnaci, můžeme zavolat vnitřní Božské maskulinní semeno a požádat jej o růst hlubokých kořenů do naší femininní Božské síly a pak už jen tančit ve své Celistvosti a Plnosti. Jsme tady, abychom vytvářeli vlastní skutečnost – to, co je naše přirozené právo. Jakmile zvýšíme zvědavost, řemeslnost naší životní síly se tak zvýší, že naše vnitřní mužská a ženská unie spolupracuje jako Jeden (dvojplamen = alchymistické manželství).

Procházíme novou frekvenční vrstvou a jak postupujeme novými cestami, jsme součástí nádherného porodu. Vytváříme harmonii, jakmile jsme hluboce naladěni na sebe a naše přirozené tělesné rytmy. Stejně jako na rezonanci srdce. Jakmile se probudíme k tomu, že si volíme vlastní rychlost frekvence, stáváme se plně suverénní bytostí, která je plně zodpovědná za elektrony, které tvoří naši pozemskou bytost a vyšší Světelnou bytost, která má na starosti celý tento proces Vzestupu. Jsme v podstatě plazmové kapalné Světlo a také člověk ve fyzické formě a v důsledku rozšiřování Vědomí se všechno mění. A opravdu se mnoho změnilo.

Jsem velmi nadšená současnými změnami a zkušenostmi, které jsou tak nové, protože všichni průkopníci nyní prochází rozpouštěním lineárního času, který se velmi zpomaluje. Jsme velmi citliví na každou geomagnetickou změnu, změny v objemu plazmatu (solární vítr). Změna DNA se promítá do osobní reality, což vytváří v aktuálním harmonogramu nové a neznámé zkušenosti, jejichž pohodlné procházení vyžaduje otevřené srdce.

Chodit mezi světy je nyní náročnější, to je aktuální výzva procesu. Některé dny slouží k meditaci, jiné k přípravě, k integraci, zatímco další dny k aktivním akcím, protože se suneme do nového jiného způsobu bytí. To vyžaduje spoustu trpělivosti s těmi, kteří se snaží rušit naši cestu v čase, kdy se nás naše DNA pokouší přestěhovat do jiné reality.

Setkáváme se se spoustou rezistentních myšlenek a zůstatkovými emocemi také proto, že nám 3D realita připadá jako sen. Můžete vnímat, že mnozí z vašich přátel nebo nejbližších žijí naprosto v jiné realitě, takže vaše zážitky budou odlišné. Všechno je takové, jaké to je a je třeba nechat to jít bez souzení, očekávání, protože tak pracuje 5D mechanizmus.

Mnozí zde slouží jako prostředník mezi Vesmírnými Bránami a kolektivní změnou, jak se orientovat a jak zvládat kolísavou dynamiku. Sloužíme, sdílíme zážitky, přijímáme vše takové, jaké to je, protože je to skvělý trénink pro bytí v Nové Zemi, pro neutralizaci a eliminaci starých časových os osobních/planetárních. Náročné energie nás uvědomují vybírat si vyšší zážitky s minimem nižších.

Pokud se nacházíte na horské dráze s pády a vzestupy, pak jsou to vaše aktuální lekce se závazkem začít vědomě tvořit vyšší realitu. Sladit slova, srdce s nejvyšší možnou volbou a učit se vytvářet vyšší Světelný kvocient. Některé zkušenosti jsou velmi tvrdé, ale jsou to možnosti, které je třeba prozkoumat se zaměřením na vědomé volby.

Každý den můžeme vidět jakou realitu jsme si vytvořili a pokud existuje vyšší (vždy existuje), pak jsme schopni si vytvářet jinou. To je také jak ovlivňujeme holograficky vytváření vyšší kolektivní reality. Proto nás Vyšší Já stále vede, abychom vytvářeli zcela nový způsob bytí, které je tvořeno srdcem.

Srdce je také Tvůrcem hojnosti ve vyšších časových osách, nikoliv myšlenka, jak je tomu ve 3D, kdy vizualizace tvoří a manifestuje realitu. Podívejte se na lidi, kteří tvoří srdcem. Tito lidé se dokázali vypořádat se životem, dokáží opustit komfortní zvyky, tradice, jistoty, dokáží se vypořádat s výzvami a vždy provádí volby srdce, takže dokáží vytvořit ve svém životě co chtějí.

Strach dělat změny vytváří velmi diskomfortní cestu. Pustit vše, co není součástí vašeho osobního Vzestupu, je klíč k sladění se s životem v radosti, s životem, který vás baví. Nadšení mění energii i v případě, že se kolem vás děje něco, s čím nesouzníte. Naše Nižší Já jen tak nemůže obejít vysoké frekvence, ale vždy je nám připomínáno zaměřovat se na bezpodmínečnou Lásku – neutralitu, se zaměřováním na vděčnost za každou maličkost, drobnost, laskavost a dobrotu.

Náš vnitřní svět vytváří osobní vnější svět a Novou Zemi, která je zde pro všechny, kteří chtějí vyjadřovat svoji autenticitu a žít život v pravdě. Zaměřování na vše, co vytváříme v našich životech, co se projevuje skrze naše Já, vytváří mír a svobodu. Opravdu záleží, kam směřuje energie vašeho srdce. Souzení vás limituje.

Snažit se spojit s něčím, co je ve vašem životě známé, co znáte, znamená nechápat Zdroj, který se neustále vyvíjí. Každý jsme hologramem Zdroje, jehož vyjádření a potenciál zde objevujeme a aplikujeme v našem bytí. Čím výše jsme, tím mám někdy problém definovat své vyšší úrovně, obzvlášť, když se mě někdo zeptá, jestli to, co dělám je to, jak to má opravdu být. Každý má jiné kódy přesvědčení, zkušenosti. Všichni se soustředíme na svoji práci, na sebe, svůj úkol, svoji cestu.

Je tu spousta lidí, kteří mohou být vzorem skrze svůj energetický podpis, který je čistější a čistější a ukazují, jak bezpečné je vydat se do neznáma  - do 5D a jak krásné a vzrušující je zkoumat vlastní kreativitu, když si vyjasníte záměry, uvědomíte vlastní kouzlo. Jakmile se začnete bavit, pustíte se starých bolestí a věcí, uvidíte krásu svého těla, sebe sama, svého života, svoji změnu: Ach můj Bože, nikdy jsem si nevšiml/a kdo opravdu jsem! Objevíte své "nové" Já.

Rok 2018 je velmi silná fáze vyúčtování, osvobození od zvyků, přesto se nesmíme zapomínat každý den zasmát, vnést radost a Světlo do každé chvilky. Slunce má pro nás spoustu novinek, bohatých zážitků a zkušeností. Vděčnost je hluboká radost, kterou cítíme, když hrajeme léčivou Universální hru s intuicí bez nutnosti odměny.

Děkuji, že přinášíte Světlo do tohoto světa. Děkuji za společné spoluvytváření. Je pro mě požehnání setkávat se tímto způsobem.
V neděli v 17:11 a 20:11 se spojujeme srdcem při světových meditacích pro podporu komfortní cesty pro všechny. Jste srdečně zváni Více informací naleznete ZDE.  Mnoho milující Lásky a nádherné procházky přírodou. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


9/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Poděkování a požehnání za dary vděčnosti.

pondělí 5. února 2018

Obnova organického života

Vítejte na mých stránkách u dnešní aktualizace, která slouží v dalších fázích Vzestupu. S každou Bránou chápeme více a více vyšší úrovně Světla, přichází hlubší pochopení. Děje se spousta velkých změn. Sluneční soustava a Slunce prochází svým vlastním Vzestupem a všechny výrony koronární hmoty ovlivňují pozemský posun do vyšší hustoty a stejně tak naše těla a naše orgány integrují více Světla. Každý z nás má své vlastní vývojové cykly. Celý prostor naší Galaxie včetně Sluneční soustavy zvyšuje vibračně celý svůj prostor. V každém segmentu Vzestupu integrujeme novou dynamiku, obnovujeme organický život, což nám pomáhá být v plné životní síle, a to vyžaduje vybírat si cestu organického Vzestupu.

Jsme v době, kdy umělá inteligence nebude dál udávat hlavní tempo vývoje lidstva, protože je to nasávání z falešného zdroje. Každodenní život je prodchnut životní silou. Zkoumáme každý prvek našeho života a opravujeme vše, co není zarovnáno s vyšší Světelnou inteligencí. Vytahujeme sami sebe z polarizace pomocí přirozené cesty, která je zarovnána s nejvyššími Světelnými technologiemi a přírodou, která k nám promlouvá organickým jazykem. To vše je součástí Evolučního vývoje.

Tím, jak se prostor kolem Země otevírá a stáváme se součástí galaktického prostoru, přichází stále vyšší energie. Musíme nejprve chápat jakým způsobem na těchto úrovních probíhají změny, udělat si větší obraz, protože nám to pomůže chápat jaké změny probíhají u nás. Děláme práci na velmi jemných úrovních ve spolupráci s krystalickou sítí kolem Země pomocí našeho vyššího způsobu bytí, pomocí naší Světelné technologie, měníme paradigma.

Každý musí zkoumat, co je v souladu s životní silou a co je proti ní. Charakter našeho bytí je organický Vzestup. Ti, kteří jsou svědky organické cesty, jsou svědky hlubokých změn fyzického těla – obnovy buněk. Jak procházíme integrací a reintegrací, vše je lehčí a lehčí. Mnozí se nachází v nelineárním paradigma, kde se ztrácí pojem času, což může dráždit ty, kteří odmítají dělat v životě změny.

Na základě vlastních zkušeností můžeme zkoumat nové nelineární úrovně a úrovně sebe sama. Tato skutečnost vyžaduje hodně rozjímání a soustředění. Každou fotonovou vlnu zkoumáme vždy z mnoha úhlů, protože přináší nové situace, které vyžadují dělat praktické změny, aby důsledky odpovídaly nejvyšším úrovním, které zde kotvíme. Mnozí některé situace ve svých životech nebo na úrovni planetární považují za hrozné. Všechny zkušenosti a zážitky slouží k osobnímu i kolektivnímu posílení. Stíny slouží k dosahování moudrosti.

Jsou zde duše, které jsou pomocí své Božské jiskry Světelným Zdrojem, pomáhají dosahovat Evoluční změny tím, jak cestují svým životem, fyzickými změnami a zkušenostmi v těch nejvyšších možných hustotách v kooperaci mimozemských týmů, které žijí v různých galaktických kvadrantech. Každá duše, která se účastní tohoto galaktického posunu, dosud neměla žádný takový zážitek, ačkoliv mnozí na úrovni duše zažili podobné zážitky, jak jsme procházeli spoustou tréninků v minulých inkarnacích. To znamená, že jsme jako mechanici, kteří na základě minulých zkušeností, dokáží řídit Evoluční změny, ví, kdy a jak a proč věci dělat. Jako Hvězdná semena se vracíme zpět do vlastní síly a rozkvětu, jak otevíráme paměť a děláme vědomé volby.

Mnozí mají velmi neuzemněný pohled na to, co je pátá dimenze. Především je to cesta mimolineárních zážitků, cesta, kterou každý sám otevírá na základě svého posunu. Roste jako strom života, který má velmi hluboké a silné kořeny. Tyto kořeny vyrůstají ve třetí dimenzi a tento strom roste čtvrtou do páté a šesté dimenze vzestupně. Každý sladěn se svým vnitřním jádrem, podstatou, esencí prochází těmito úrovněmi do mimočasové zóny. To je, jak funguje mechanismus Vzestupu. Je důležité být dobře ukotven ve fyzickém těle.

Emocionální tělo je určitým komunikačním nástrojem, který pomáhá dostat se z nízkých vibračních frekvencí strachu a katapultovat se do vyšších úrovní bytí. K tomu je potřeba umět sledovat a popřípadě opravovat myšlenky a velmi rozhodným způsobem nastavit jasné záměry a osvobodit se z paradigma 3D,4D. 

Osvobodit se od všeho, co vytváří nerovnováhu, vymanit se z dogmatických programů, starých kódů přesvědčení a integrovat Stínové aspekty. Opustit drama sociální struktury, událostí lidského neštěstí.
Přestat věřit v drama umožňuje vytváření vyšší reality, přestat přilévat olej do ohně umožňuje nakrmit posílení vlastních vibrací, protože to je to, co mění a ovlivňuje Kolektivní Vědomí, jinak se stále vytváří vibrační nedostatečnost. Vládnout svému vlastnímu životu sledováním, co si v životě manifestujeme na základě myšlenek, emocí a záměrů, což má vliv na Celek. Odhodláním manifestovat dynamiku Jednoty dosáhneme uvnitř sebe Jednoty, Celistvosti. Vytvářením šťastného prostřední pro děti přispívá každý z nás svým vlastním příkladným životem.

Největším mýtem je potlačování negativity a strachu. Dokázat je přijmout, uznat jejich místo, podívat se jim do očí, jedná se pouze o monstrózní mrak. Tak tvoříme suverenitu a svobodu a to také pomáhá uvědomit si karmickou zodpovědnost. Dokud se tak nestane, budou dál vytvářeny nežádoucí zkušenosti a záměry. Je to cesta pro odvážné, kteří jsou ochotni potkat se s touto silou. Proto je tak důležitá integrace polarity. Jakmile vkročíte na tuto cestu, bude vám ukázána cesta ven z labyrintu nevyléčeného.

Důležitou částí Vzestupu, jak najít sílu, je extrahovat sílu přírody – organickou tvorbu přírody, dechberoucí proces, který otevírá srdce. To je jediný absolutní proces, na kterém můžeme založit vnímání vyšší reality, dokonalost harmonického života a odhalovat každý den neobyčejnou krásu. Pozorování přírody mění mozkové vlny, implementuje posvátnost do mysli a obohacuje duši. Vnitřní souhra a soulad vytváří multidimenzionální perspektivu.

Tím, jak pracujeme na vnitřních změnách, otevíráme planetární změny. Skrze vlastní rozkvět otevíráme Světelné portály, synchronizaci Země a galaxie (spojení Nebe a Země), což také pomáhá zvyšovat životní sílu Vědomí galaktického člověka.

Galaktičtí Strážci a průkopníci na Zemi otevírají a zvou vás do nových vibračních úseků, přináší vyšší vibrace do 3D svým specifickým energetickým podpisem, což se v minulosti na Zemi nevyskytovalo. Energetické vlny a nárazy integrují do planety. Jsou přepínačem dimenzionálních režimů. Jsou jako pilíř, který monitoruje proces Vzestupu na základě svých schopností získaných na úrovni duše. Všichni jsme součástí Stvoření.

Nerovnováha na Zemi musí být stržena pomocí vysokých energií. Některé galaktické vlny způsobují otřesy, což podněcuje vývoj na Zemi a tlačí kupředu a nejprve musíme umět chápat, jakým způsobem proces Vzestupu funguje, abychom se v něm dokázali pohybovat hladce a elegantně. Být příkladem a vzorem znamená být určitým nosičem vysokých energií.

V jakém stavu se nachází fyzické tělo, takovou dimenzionální úroveň reprezentujete. Mnoho Pracovníků Světla potřebuje mnoho zemité energie, jejich těla jsou objemná, aby byli schopní vydržet vysoké energie, které prochází skrze ně a jejich nadváha se nezmění, dokud nebudou určité energie zcela integrovány. Je to plně individuální proces.

Někdy jsou galaktické energie tak velmi intenzivní, že je třeba udržovat kondici těla, pokud jde o udržení rezonance s nejvyššími frekvencemi. Aby cesta do vyšších úrovní byla komfortní, mohu cvičení jen doporučit, protože Vzestup pracuje přes viscerální úrovně, páteř a nervovou soustavu, takže je to vynikající způsob, jak být dobře uzemněný. Páteř překládá energie a vytváří životní sílu. Nervový systém působí jako vyrovnávací systém. Vzestup je doba osobních priorit. Vybírat si, co je pro posun důležité.

Osobně letos až nyní začínám s občasným lehkým cvičením, zatímco celý loňský rok jsem absolvovala 3 x týdně trénink silového cvičení, běh, 5–10 kilometrů chůze v přírodě každý den. To mi dalo dobrou fyzickou i psychickou kondici, abych procházela pro nejvyšší dobro všech komfortně procesem Vzestupu. Byla jsem velmi hyperaktivní a jako mávnutím kouzelného proutku pro mě počátkem roku tento intenzivní tréninkový plán skončil.

Naše těla jsou nejvyšším nástrojem Vzestupu, takže opustit vše, co tělo znecitlivuje a také naše Vědomí, je dobrá volba a také vše, co drží nižší senzorické smyslové úrovně (mnoho času na PC, telefonu…..) Ztratili jsme soucitné senzibilizující schopnosti ke všem formám života. 

K jednomu z největších zklamání mezi lidmi dochází z důvodů špatné nebo nejasné komunikace, často proto, že jsme dostatečně jasně nevyjádřili záměr upřímným uzemněným způsobem. To samé se týká zdravého vyjádření kreativity. Je čas vytvořit prostor pro jednoduchý život v souladu s přírodou a skvělý čas pro vyjádření vnitřního dítěte, které spíše převzalo všechny problémy světa.

Jsem velmi vděčná, že jdeme v této době spolu. Pečujte o sebe. Ať jsou pro vás tyto stránky zdrojem pro vytváření pohody ve všech oblastech života, pokud s nimi rezonujete. Požehnání, poděkování a vděčnost za příspěvky na moji práci a váš čas a energii při účasti na nedělních celosvětových meditacích. Jako vždy, mnoho milující Lásky. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

5/2 2018 © Lenka Sykorova, mayskykalendar.blogspot.com
Děkuji za dary vděčnosti.