VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 16. února 2018

Alchymistické manželství

Milovaní, srdečně vítejte u další aktualizace, kde se zaměřujeme na vytváření Nové Země. Ráda bych zmínila na základě setkávání s lidmi, kteří využili možnost rezervovaných konzultací a kurzů, zmínit se více na téma alchymistické manželství, jehož pojetí je mezi lidmi mylně chápáno.

Chtěla bych zdůraznit více, co je to koncept vnitřního partnerství, vnitřní unie – sjednocení mužského a ženského aspektu uvnitř nás čili sloučení dvojplamene. Někteří se postupně přibližují k této zkušenosti.

Je to  stav, kterého je dosaženo rovnováhou vnitřních polarit – mužské a ženské jako aspektů Stvořitele. Dosažení tohoto stavu je velmi hluboká charakteristika. Právě nyní v časech, kdy lidé dosahují a budou dosahovat tohoto vnitřního sjednocení, protože je to součást bytí v Jednotě. Existuje velmi málo zmínek o tom, že Mistři v dřívějších dobách a stejně tak Marie Magdalena, která byla protějškem v sakrálním manželství Ježíše Krista, kde oba dosáhli tohoto stavu. Tento stav je porodním procesem pro dosažení stavu Avatara. Svatý pár zakotvil tento koncept na planetě. Také v mnoha jiných starobylých textech nalezneme zmínky o stavu dosažení Osvícení. Jakmile spojíme oba vnitřní principy v rámci sebe, nastoupíme cestu suverénního Boha.

Je to opravdová vnitřní chemie na duchovní cestě. Mnoho Mistrů v minulosti této planety tohoto stavu dosáhlo a většinou byli v mužském těle. Toto učení bylo až dosud špatně interpretováno a jak můžeme vidět na mnoha českých i zahraničních webech, je stále špatně chápáno, protože patriarchální éra rezonovala s velkým zkreslením, co je ve skutečnosti sloučení nebo sjednocení mužského a ženského principu – dvojplamen.

Mnoho z nás v tomto slavném věku, kdy se vrací na Zemi posvátná velká pravda, si uvědomilo, že Osvícení je dosažení stavu Božství na základě dosažení Celistvosti. A tato Celistvost je uplatňována prostřednictvím moudrosti Božského Mužského principu a Božského Ženského principu, takže můžeme vnímat velký soulad s tímto učením prostřednictvím svého vlastního Osvícení a dosažení tohoto posvátného vnitřního manželského stavu.

Cesta k dosažení tohoto stavu prochází přes chápání zrcadel a integraci polarit. V minulosti bytost v mužském těle, která nedosáhla tohoto stavu šla a i v současnosti jde proti principům přírodních zákonů. Kde chybí ženská síla, je vytvářena nerovnováha v přírodě.

Sjednocení maskulinní a femininní esence je jakýsi vnitřní porod, který nám dává mnoho nových zkušeností a v rámci splnění vlastní mise se můžeme podělit o tyto zkušenosti a současně s těmi, kteří channelují Nanebevzaté Mistry včetně Ježíše Krista o pravdivý význam dvojplamenů. V rámci pomýlení lidé hledají dvojplamen jako svůj jakýsi doplněk, který jim chybí s tím, že po setkání dosáhnou stavu Celistvosti, ale to je falešné učení, protože člověk sám je ve své podstatě celistvý.

Mnozí se nechali pomýlit informacemi o tom, že zde někde existuje jejich dvojplamen. Opravdu záleží na smlouvě vaší duše – tzv. preinkarnační smlouvě, která se musí před inkarnací naplánovat v rámci zkušeností zde na Zemi, zda se setkáte s někým po dosažení vnitřního sjednocení a zda půjdete společně. Mnozí v rámci plánování před inkarnací jdou společně ve fyzickém vztahu už nyní, ale také oni jsou a budou povoláni k dosažení těchto vnitřních sjednocujících kódů, nejprve v rámci sebe. Také oni se stanou sjednocenými Avatary. Každý v rámci svého vlastního vnitřního učení, moudrosti, tréninku a pak i nadále půjdou životem společně. Tato mise je potřebná v rámci posunu planety do Jednoty v 5. dimenzi.

Mnoho z vás je nyní přitahováno k tomuto hlubokému učení a prozkoumání, protože s touto pravdou rezonuje, protože byste rádi vstoupili do takového velmi výjimečného vztahu s někým, kdo této úrovně také dosáhl. Tyto vztahy na Zemi zatím neexistují.

Pouze lidé, kteří se nespojují přes egoistické úrovně, mohou tohoto stavu dosáhnout. A pak jsou tu lidé, kteří tohoto sjednocení dosáhli na úrovni duše, a to je nejvyšší forma Božství, pokud jde o vyrovnání polarit uvnitř sebe, takže mohou sdílet tento frekvenční kmitočet s druhými. Není to něco, co bychom dosáhli na základě přání, ale musíme začlenit tento stav do našeho bytí. To nám dává právoplatnost o těchto věcech hovořit, učit a předávat je dál na základě zkušenosti, na základě vnitřní pravdy a osvobodit tuto planetu přes naši vlastní realitu z falešného zkreslení v tak mnoha oblastech.

Představte si obrazec jin-jangu a budete mnohem lépe chápat dosažení integrace polarit. Černá má v sobě aspekt bílé a bílá aspekt černé v naprosté rovnováze. Dosažení tohoto stavu vyžaduje hodně vnitřního tréninku a výcviku aplikovat ho do fyzického života. My všichni se začínáme otevírat jako lotosový květ pravdivým Světelným informacím. Musíme mít se sebou hodně trpělivosti a nedovolit egu, aby dál řídilo náš život a tento svět, který se probouzí k nádherné dokonalosti.

Zaměřováním na naši vyšší Přítomnost vedeme sami sebe po cestě Osvícení. Mnozí dosažením této vnitřní alchymie připravují půdu pro vznik Osvícených partnerství. Po dosažení tohoto stavu, můžeme pokročit dál do další kapitoly učení. Dosažení tohoto stavu protéká celým naším tvořením a vytvářením a tato realita Celistvosti se odráží v naší plné síle a kráse. Každý z nás musí zasadit semínko tohoto posvátného svazku, každý z nás tak vytváří vlastní cestu Avatara. Tato cesta vyžaduje velké množství očištění, protože se musí rozpustit tolik nepravd.

Lidé se začnou probouzet a začnou chápat pravdivé učení a my nejsme ti, kteří jen mluví a vypráví o Duchu Svatém, ale tuto pravdu také žijeme. Princip Mužského Boha a Ženského Boha je tvůrčí esence, tvůrčí síla života, sexuální síla Tvoření. Rovnováha obou polarit aktivuje celistvý potenciál, nové úrovně Světla – kvality Avatara, který je stále člověk, protože ve svém fyzickém bytí ukotvil tyto oba aspekty vyváženě, nikoliv jen mužské nebo jen ženské aspekty, kde jedna polovina snižuje druhou. Tato rovnováha se projeví v prožívání běžného života, prostřednictvím naprosto vyčištěné lidské formy – čisté milující soucitné suverénní Vědomí ve stavu dokončení.

Je to mnoho myšlenek pro zamyšlení, abychom se všichni mohli nacházet v těchto nových vibracích, abychom mohli hovořit a sdílet dosažení této velké pravdy, musíme ji nejprve dosáhnout my sami. Jsou zde jedinci, kteří se věnují těmto kosmickým principům v lidském těle, kteří jsou prodchnuti touto úrovní a věnují se tomu v plné míře a kteří půjdou dál životem sami ve službě v oddanosti svému vnitřnímu manželství. 

Základní Vesmírné zákony nás učí o zákonu příčiny a následku. Jaké následky živí vaši realitu? Aby se mohl vykrystalizovat květ našeho života do dechberoucí krásy, musíme přestat dávat energii něčemu, co nesouzní s naším srdcem, ale dívat se na každého očima bezpodmínečné Lásky, protože mnozí mají před sebou soustu vnitřní práce.

Dovolte si jít mnohem hlouběji a poznávat sami sebe, kultivovat životní sílu, která přímo souvisí s hojností, vyživuje tělesné orgány, fyzické tělo a Světlo, které je tvorbou samotnou. Co dáváme s Láskou a neočekáváním, rozšiřuje náš život. Investujete-li peníze do vytváření životní síly, podle Universálních zákonů se násobí a posouvá vás v souladu s vyšší Osvícenou povahou. Pečujte o sebe o svůj růst s velkou sebeláskou, protože investujete do výživy svého Vědomí a života v hojnosti. Mnoho milující Lásky.

P.S. Poděkování všem, kteří vidí hodnotu nedělních meditací nejen pro celosvětové změny, ale také pro sebe. Připojte se v neděli v 17:11 a 20:11 SEČ, kdekoliv se nacházíte pro aktivaci vyšších úrovní Světla. Je to pomoc pro všechny.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka16/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a Vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.