VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 22. února 2018

Energetická syntéza polarit

Co to znamená vstoupit do energetické syntézy? Je to spojení – energetické spojení nebo propojení s určitými lidmi, jejichž spojení vytváří určitou kvalitu Vědomí - živé multidimenzionální pole. Nejedná se o žádné náboženství ani New Age skupinu.

Připojujeme se  k nefyzické a mimolidské inteligenci. Toto Vědomí se šíří na planetě dominovým efektem a pro třetí dimenzi je velmi destruktivní – pro trojdimenzionální vztahy, rodinné povinnosti vůči rodinným příslušníkům, pracovní vztahy atd.

Jde o porozumění nutnosti přijmout temnotu a ponořit se do ní. To umožňuje přijmout plné porozumění Božským zákonům, aby byla splněna rovnováha Světla a Stínů uvnitř nás, protože Světlo a tma spolu koexistují.

V současné době jde o plné pochopení této alchymie – syntézy polarit, protože je to důležité pro proces S-tvoření. Musíme se naučit identifikovat co je Světlo a co je tma, ale nikoliv hodnotit. Rozpoznání je pouze znalost a znalost znamená moudrost. Tím se zmocňujeme svého ducha, své osobní síly. Je to postupný vývojový proces a ovlivňuje vše, co děláme a jak myslíme.... naše vztahy, naše životy, naši „kariéru“……celý svět ovlivňujeme svým energetickým podpisem. Takže, jak nejlépe zpívat píseň svého srdce, což se promítá do naší duchovní práce a vyzařování naší jedinečnosti, protože toto vyzařování ovlivňuje rodinné příslušníky, vašeho manžela/manželku, děti, příbuzné, náhodná setkání, přátele a má dominový efekt, který se stává naší zodpovědností? Tím, že sledujeme naše aurické pole, jak ovlivňuje vibračně naše osobní energie, myšlení, emoce každý den všechno – všechny lidi, věci, události.

Tato energetická syntéza polarit způsobuje pro některé lidi odpor, protože je to silná energie zodpovědnosti. Mnoho lidí opouští naši přítomnost, náš způsob práce, protože s námi přestávají rezonovat. Je důležité tomuto faktu porozumět bez jakéhokoliv souzení. Vytváříme zde určitou skupinu lidí – komunitu s určitou úrovní Vědomí. Za tímto účelem jsme zde. Všichni spolu navzájem spolupracujeme, každý vytváří své autentické dílo, je stvořitelem své osobní reality a tím spolutvůrcem globální reality. Každý takový člověk je nad míru vítán a oceňován.

Je potřeba pochopit: lidstvo nyní rozvíjí svého vnitřního ducha. Toto vnitřní spojení je velmi osobním a velmi intimním nástrojem pro dosažení vyššího Světelného kvocientu.

Je na každém, zda chce být součástí takové komunity nebo ne. Volba je na každém. Můj způsob podpory je mým nejvyšším výrazem a je na rozhodnutí každého, zda s tímto způsobem rezonuje či nikoliv, zda je toto spojení a zkušenost pro vás užitečné. Pokud ne, pak je to na 100 % v nejlepším pořádku, protože zde existuje zákon svobodné volby a zodpovědnost je vždy jen na vás. Vy jste architektem svého života.

Cítíte-li, že je tato podpora součástí vaší přirozenosti, pak jsme společně součástí skupiny, která má určitou zodpovědnost a závazek. Na co se soustředíme, stane se skutečností. Zapouštíme kořeny do třetí dimenze, jak se stáváme stále silnější a zdatnější a měníme osobní přesvědčení. Naše duchovní práce se stává všudypřítomná po celém světě. Služba každého z nás je spojena s nejvyšší Božskou službou.

Na těchto stránkách naleznete mnoho způsobů, jak přeformulovat myšlení, vymazat negativní myšlenky a zrychlit svůj duchovní vývoj na osobní cestě Vzestupu. Pomocným nástrojem může být osobní Mayská matrice energie dne narození - popis Světelných i Stínových vzorců, slabin a předností ZDE

Je před námi dlouhá mise a věřím, že zde nacházíte posílení a podporu. Nemáme luxus času odmítat zodpovědnost. Je čas vrátit na tuto planetu sebe-Mistrovství. Jsem vděčná a v hluboké pokoře, že jste na těchto stránkách.  Zůstávejte na své cestě Světla. Mnoho Milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


22/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.