VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 5. února 2018

Obnova organického života

Vítejte na mých stránkách u dnešní aktualizace, která slouží v dalších fázích Vzestupu. S každou Bránou chápeme více a více vyšší úrovně Světla, přichází hlubší pochopení. Děje se spousta velkých změn. Sluneční soustava a Slunce prochází svým vlastním Vzestupem a všechny výrony koronární hmoty ovlivňují pozemský posun do vyšší hustoty a stejně tak naše těla a naše orgány integrují více Světla. Každý z nás má své vlastní vývojové cykly. Celý prostor naší Galaxie včetně Sluneční soustavy zvyšuje vibračně celý svůj prostor. V každém segmentu Vzestupu integrujeme novou dynamiku, obnovujeme organický život, což nám pomáhá být v plné životní síle, a to vyžaduje vybírat si cestu organického Vzestupu.

Jsme v době, kdy umělá inteligence nebude dál udávat hlavní tempo vývoje lidstva, protože je to nasávání z falešného zdroje. Každodenní život je prodchnut životní silou. Zkoumáme každý prvek našeho života a opravujeme vše, co není zarovnáno s vyšší Světelnou inteligencí. Vytahujeme sami sebe z polarizace pomocí přirozené cesty, která je zarovnána s nejvyššími Světelnými technologiemi a přírodou, která k nám promlouvá organickým jazykem. To vše je součástí Evolučního vývoje.

Tím, jak se prostor kolem Země otevírá a stáváme se součástí galaktického prostoru, přichází stále vyšší energie. Musíme nejprve chápat jakým způsobem na těchto úrovních probíhají změny, udělat si větší obraz, protože nám to pomůže chápat jaké změny probíhají u nás. Děláme práci na velmi jemných úrovních ve spolupráci s krystalickou sítí kolem Země pomocí našeho vyššího způsobu bytí, pomocí naší Světelné technologie, měníme paradigma.

Každý musí zkoumat, co je v souladu s životní silou a co je proti ní. Charakter našeho bytí je organický Vzestup. Ti, kteří jsou svědky organické cesty, jsou svědky hlubokých změn fyzického těla – obnovy buněk. Jak procházíme integrací a reintegrací, vše je lehčí a lehčí. Mnozí se nachází v nelineárním paradigma, kde se ztrácí pojem času, což může dráždit ty, kteří odmítají dělat v životě změny.

Na základě vlastních zkušeností můžeme zkoumat nové nelineární úrovně a úrovně sebe sama. Tato skutečnost vyžaduje hodně rozjímání a soustředění. Každou fotonovou vlnu zkoumáme vždy z mnoha úhlů, protože přináší nové situace, které vyžadují dělat praktické změny, aby důsledky odpovídaly nejvyšším úrovním, které zde kotvíme. Mnozí některé situace ve svých životech nebo na úrovni planetární považují za hrozné. Všechny zkušenosti a zážitky slouží k osobnímu i kolektivnímu posílení. Stíny slouží k dosahování moudrosti.

Jsou zde duše, které jsou pomocí své Božské jiskry Světelným Zdrojem, pomáhají dosahovat Evoluční změny tím, jak cestují svým životem, fyzickými změnami a zkušenostmi v těch nejvyšších možných hustotách v kooperaci mimozemských týmů, které žijí v různých galaktických kvadrantech. Každá duše, která se účastní tohoto galaktického posunu, dosud neměla žádný takový zážitek, ačkoliv mnozí na úrovni duše zažili podobné zážitky, jak jsme procházeli spoustou tréninků v minulých inkarnacích. To znamená, že jsme jako mechanici, kteří na základě minulých zkušeností, dokáží řídit Evoluční změny, ví, kdy a jak a proč věci dělat. Jako Hvězdná semena se vracíme zpět do vlastní síly a rozkvětu, jak otevíráme paměť a děláme vědomé volby.

Mnozí mají velmi neuzemněný pohled na to, co je pátá dimenze. Především je to cesta mimolineárních zážitků, cesta, kterou každý sám otevírá na základě svého posunu. Roste jako strom života, který má velmi hluboké a silné kořeny. Tyto kořeny vyrůstají ve třetí dimenzi a tento strom roste čtvrtou do páté a šesté dimenze vzestupně. Každý sladěn se svým vnitřním jádrem, podstatou, esencí prochází těmito úrovněmi do mimočasové zóny. To je, jak funguje mechanismus Vzestupu. Je důležité být dobře ukotven ve fyzickém těle.

Emocionální tělo je určitým komunikačním nástrojem, který pomáhá dostat se z nízkých vibračních frekvencí strachu a katapultovat se do vyšších úrovní bytí. K tomu je potřeba umět sledovat a popřípadě opravovat myšlenky a velmi rozhodným způsobem nastavit jasné záměry a osvobodit se z paradigma 3D,4D. 

Osvobodit se od všeho, co vytváří nerovnováhu, vymanit se z dogmatických programů, starých kódů přesvědčení a integrovat Stínové aspekty. Opustit drama sociální struktury, událostí lidského neštěstí.
Přestat věřit v drama umožňuje vytváření vyšší reality, přestat přilévat olej do ohně umožňuje nakrmit posílení vlastních vibrací, protože to je to, co mění a ovlivňuje Kolektivní Vědomí, jinak se stále vytváří vibrační nedostatečnost. Vládnout svému vlastnímu životu sledováním, co si v životě manifestujeme na základě myšlenek, emocí a záměrů, což má vliv na Celek. Odhodláním manifestovat dynamiku Jednoty dosáhneme uvnitř sebe Jednoty, Celistvosti. Vytvářením šťastného prostřední pro děti přispívá každý z nás svým vlastním příkladným životem.

Největším mýtem je potlačování negativity a strachu. Dokázat je přijmout, uznat jejich místo, podívat se jim do očí, jedná se pouze o monstrózní mrak. Tak tvoříme suverenitu a svobodu a to také pomáhá uvědomit si karmickou zodpovědnost. Dokud se tak nestane, budou dál vytvářeny nežádoucí zkušenosti a záměry. Je to cesta pro odvážné, kteří jsou ochotni potkat se s touto silou. Proto je tak důležitá integrace polarity. Jakmile vkročíte na tuto cestu, bude vám ukázána cesta ven z labyrintu nevyléčeného.

Důležitou částí Vzestupu, jak najít sílu, je extrahovat sílu přírody – organickou tvorbu přírody, dechberoucí proces, který otevírá srdce. To je jediný absolutní proces, na kterém můžeme založit vnímání vyšší reality, dokonalost harmonického života a odhalovat každý den neobyčejnou krásu. Pozorování přírody mění mozkové vlny, implementuje posvátnost do mysli a obohacuje duši. Vnitřní souhra a soulad vytváří multidimenzionální perspektivu.

Tím, jak pracujeme na vnitřních změnách, otevíráme planetární změny. Skrze vlastní rozkvět otevíráme Světelné portály, synchronizaci Země a galaxie (spojení Nebe a Země), což také pomáhá zvyšovat životní sílu Vědomí galaktického člověka.

Galaktičtí Strážci a průkopníci na Zemi otevírají a zvou vás do nových vibračních úseků, přináší vyšší vibrace do 3D svým specifickým energetickým podpisem, což se v minulosti na Zemi nevyskytovalo. Energetické vlny a nárazy integrují do planety. Jsou přepínačem dimenzionálních režimů. Jsou jako pilíř, který monitoruje proces Vzestupu na základě svých schopností získaných na úrovni duše. Všichni jsme součástí Stvoření.

Nerovnováha na Zemi musí být stržena pomocí vysokých energií. Některé galaktické vlny způsobují otřesy, což podněcuje vývoj na Zemi a tlačí kupředu a nejprve musíme umět chápat, jakým způsobem proces Vzestupu funguje, abychom se v něm dokázali pohybovat hladce a elegantně. Být příkladem a vzorem znamená být určitým nosičem vysokých energií.

V jakém stavu se nachází fyzické tělo, takovou dimenzionální úroveň reprezentujete. Mnoho Pracovníků Světla potřebuje mnoho zemité energie, jejich těla jsou objemná, aby byli schopní vydržet vysoké energie, které prochází skrze ně a jejich nadváha se nezmění, dokud nebudou určité energie zcela integrovány. Je to plně individuální proces.

Někdy jsou galaktické energie tak velmi intenzivní, že je třeba udržovat kondici těla, pokud jde o udržení rezonance s nejvyššími frekvencemi. Aby cesta do vyšších úrovní byla komfortní, mohu cvičení jen doporučit, protože Vzestup pracuje přes viscerální úrovně, páteř a nervovou soustavu, takže je to vynikající způsob, jak být dobře uzemněný. Páteř překládá energie a vytváří životní sílu. Nervový systém působí jako vyrovnávací systém. Vzestup je doba osobních priorit. Vybírat si, co je pro posun důležité.

Osobně letos až nyní začínám s občasným lehkým cvičením, zatímco celý loňský rok jsem absolvovala 3 x týdně trénink silového cvičení, běh, 5–10 kilometrů chůze v přírodě každý den. To mi dalo dobrou fyzickou i psychickou kondici, abych procházela pro nejvyšší dobro všech komfortně procesem Vzestupu. Byla jsem velmi hyperaktivní a jako mávnutím kouzelného proutku pro mě počátkem roku tento intenzivní tréninkový plán skončil.

Naše těla jsou nejvyšším nástrojem Vzestupu, takže opustit vše, co tělo znecitlivuje a také naše Vědomí, je dobrá volba a také vše, co drží nižší senzorické smyslové úrovně (mnoho času na PC, telefonu…..) Ztratili jsme soucitné senzibilizující schopnosti ke všem formám života. 

K jednomu z největších zklamání mezi lidmi dochází z důvodů špatné nebo nejasné komunikace, často proto, že jsme dostatečně jasně nevyjádřili záměr upřímným uzemněným způsobem. To samé se týká zdravého vyjádření kreativity. Je čas vytvořit prostor pro jednoduchý život v souladu s přírodou a skvělý čas pro vyjádření vnitřního dítěte, které spíše převzalo všechny problémy světa.

Jsem velmi vděčná, že jdeme v této době spolu. Pečujte o sebe. Ať jsou pro vás tyto stránky zdrojem pro vytváření pohody ve všech oblastech života, pokud s nimi rezonujete. Požehnání, poděkování a vděčnost za příspěvky na moji práci a váš čas a energii při účasti na nedělních celosvětových meditacích. Jako vždy, mnoho milující Lásky. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

5/2 2018 © Lenka Sykorova, mayskykalendar.blogspot.com
Děkuji za dary vděčnosti.