VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 27. února 2018

Vědomí chudoby

Milovaní, buďte srdečně vítáni u dnešní aktualizace. 

Ti z nás, kteří jsou na rozvíjející se cestě Vzestupu Vědomí, si musí být vědomi toho, aby vždycky zpochybňovali staré víry a potvrzovali vlastní přímé zkušenosti, které však zůstávají bez důkazů. Mnoho důvěryhodných lidí tak vytváří nové Světelné koridory pro lidskou rodinu.

Jak mnozí vnímáte vznikají ve starém paradigma velké praskliny. Nacházíme se v unikátním postavení rozdvojení časových os, jak roky stavíme základy nového cyklu – Nové Země. Spodní časová osa je určena k rozpadu. 

Moji Průvodci mě směrují k dnešní aktualizaci na téma Vědomí chudoby a téma, o kterém budu psát  brzy, a to je sexuální chudoba. Je čas, abychom si uvědomili životní priority, čeho si skutečné vážíme a co nám brání žít v souladu s vyššími lidskými hodnotami.

Je nezbytně nutné vědět, jakým způsobem byl navržen měnový systém, který funguje jako nástroj zotročení, který zachycuje lidi v materializmu, konzumerizmu a vědomí chudoby. Ve vyšších dimenzionálních úrovních neexistují měnové systémy buď vůbec, a pokud ano, pak nejsou založeny na dluhovém měnovém systému, do kterého jsme se my všichni narodili.

Systém dluhové měny byl přinesen na Zemi přes negativní mimozemskou rasu. V tomto systému musí člověk platit za bydlení, potraviny, zdravotní službu a mnoho dalších věcí zavedených v rámci světového otroctví, aniž si to vůbec vědomě uvědomuje. Pokud člověk nezná přesný kontext, jak peníze fungují, není schopen rozpoznat mnoho pastí.

Vědomí chudoby je zcela nepřirozený kód přesvědčení pro přirozený život. Přijímáme-li vědomí chudoby, stáváme se loutkami loutkových mistrů. Vědomí chudoby se soustřeďuje na kódy přesvědčení, postoje, pocity a hodnotový systém – spojuje nás s obavami, strachem a nebezpečím souvisejícím s nedostatkem peněz, nedostatkem získávání hmotných prostředků, což nám brání žít v pocitu bezpečí.

Člověk, který má pocit ohrožení (často imaginární pocit strachu) je schopen čehokoliv. Tito lidé jsou ochotni dopustit se čehokoliv nemorálního, aby si zajistili pocit bezpečí nebo zabezpečení. Člověk, který nežije ve své osobní síle, je ovládán myslí a strachem. Vědomí chudoby je hluboce zakořeněné v lidech po mnoho staletí a generací. Můžeme vidět hlubokou degeneraci těch, kteří jsou ochotní podstoupit cokoliv, jen aby měli peníze. Dluhový systém je navržen tak, aby spouštěl myšlenky a programy strachu z nejistoty, ohrožení a bezmoci. Tato manipulace vede k neúctě sebe sama a neúctě k lidskosti.

Mnoho lidí trpí patologickými pocity zabezpečit se obsedantním nadměrným nakupováním, aby zvýšili pocit sebehodnoty, aniž by chtěli řešit zdroj této otázky. Trpí pocity narcismu, jsou duchovně odpojeni, bez empatie. Všichni víme, že globální ekonomika je navržena tak, aby zneužívala lidské zdroje, zneužívala planetární zdroje a zvyšovala utrpení a chudobu.

Materiální strach z chudoby je hluboce zakořeněný v mysli a bude ještě nějaký čas trvat, než zcela zmizí ze systému přesvědčení. Mnoho lidí má přesvědčení, že bez velkého množství hmotných věcí, jsou bezcenní. Přitom tento stav je obrácenou stranou vědomí chudoby, protože mají 24/7 pocity úzkosti, takže tlačí na získávání ještě většího materiálního bohatství. Toto vědomí chudoby je stav založený také na strachu. Je to trauma, které je uloženo jako bankrot v mozku nikoliv skutečný finanční bankrot. Tito lidé žijí chronickým strachem zachovat si postavení mezi sobě rovnými.

Planeta je zotročována ničením přírody za účelem těžby nebo získávání obrovských zdrojů, což mění Zemi na toxickou pustinu a lidi na otroky, kteří jsou obviňováni a viněni za současný stav planety a lidské rodiny, zatímco tento stav organizuje globální elita. Člověk, který vidí hodnotu jen v materializmu, nevidí hodnotu života, ducha a duše. Stav vědomí chudoby podporuje v lidech vědomí soustředit se na materializmus.

Mnozí z nás si vybrali narodit se do rodin, rodů a generací, které přijaly chudobu jako něco jim vlastního, nebo přijaly slib chudoby. Nejen v našich zemích, ale celoplanetárně má vědomí chudoby dlouhou historii.

Člověk, který postrádá duchovní základy, nebo osobní sílu, má nerovnováhu ve třech prvních čakrách = strach o přežití. Původ je v nízkém sebehodnocení a sebevědomí, což jsou často zděděné a rodinou posilované vzorce. Dokud nepochopí tento mechanizmus uvnitř sebe, nemůže se posunout ven z vědomí chudoby. Na druhou stranu osobní suverenitu nemůžeme stavět na ambicióznosti za účelem získávání moci: kdo má peníze, má všechno.

Archetyp Fausta (Faustova smlouva) je založen na vzdání se etického a humánního chování za účelem prostituování těm, kteří ovládají finance ve velkém nebo těm, kteří vytváří tlak na ambicióznost, což člověka odklání od duchovní aktualizace. Závislý člověk je slabý člověk snadno manipulovatelný a posedlý. To vede často k naprostému zkorumpování těla, duše a mysli. Přitom, když se podíváme na materialisticky zaměřeného člověka, je často velmi nejistý a zoufalý, aby udržel majetek. Současný ekonomický systém je založen na spotřebě a nákupu nepotřebných nebo zbytečných věcí.

Když si člověk myslí, že jeho život závisí na získávání hmotných věcí, udělá a řekne cokoliv. Fyzický komfort považuje za prioritu svého života, což odráží jeho duchovní, humánní a etické hodnoty. Tito materialističtí jedinci mají fragmentovanou mysl i duši, což vede k chudobě srdce. Pokud nemáte peníze, můžete jít a prosit, aby vám je půjčili. 

Právní stát je iluzí zákonů, podle kterých by se měl řídit národ, avšak jednotlivci, kteří ovlivňují společnost, jednají ryze ve svých sobeckých zájmech…...to samo o sobě je další velké samostatné téma, o kterém se mi ani nechce psát. Kde je hodnota lidského života a národa? Neexistuje žádný takový stát, který chrání obyčejné lidi a pozemské zdroje.

Jak zde vzniká nové pozemské paradigma, aktualizuje se systém přesvědčení. Teprve pak může vznikat nový ekonomický systém. Již existují různé alternativní měny, ale především každý z nás musí aplikovat nový osobní model v souladu s planetou a přírodou.

Paradigma, které tvoříme: Peníze se přenáší z jednoho člověka na druhého za nějaký hmatatelný výtvor, službu nebo úspěch, který příjemce vytvořil, prostřednictvím své energie a času. Peníze pomáhají zajistit celkovou pohodu komunity. To, co se po nás nyní chce je, že musíme rozšířit tuto hodnotu na všechny, s cílem udržet energetický tok peněz mezi všemi, kteří také přispívají k blahu komunity vlastním způsobem.

Výměna za službu nebo produkt: Přijaté peníze představují reálnou hodnotu za práci - hodnotu vaší práce, času, energie, talentu a přínosu. Vyměňujeme svoji hodnotu za hodnotu, kterou vytvořil jiný člověk. Tak cirkuluje energetický tok mezi lidmi. Spravedlnost je založena na čase a úsilí. Když utrácíme peníze za tyto vytvořené hodnoty, měli bychom ctít člověka, který tuto hodnotu vytvořil.

Společenství nebo organizace se spoléhají na spolupráci nebo výměnu hodnot, tak, aby se dařilo všem jako komunitnímu zdroji, který je k dispozici těm, kteří si jej cení. Současný dluhový systém není založen na sebehodnotě a hodnotě. Neexistuje nikdo, kdo by ocenil tvrdou práci a čas, které jsou zapotřebí pro nasměrování energie k vytvoření něčeho. Je čas naučit se vychovávat sami sebe jako produktivního člena komunity s určitou kompetencí, vlastní sebehodnotou a osobní a životní sílou. Být empatický, ocenit vlastní život, život druhých, život na planetě, planetu, zbavit se vědomí chudoby a vědět, jak vyměnit své reálné hodnoty, které přispívají k blahobytu komunity. Musíme umět naslouchat lidským potřebám.

Když se orientujeme na službu celku a kultivujeme svůj talent, jednáme autenticky, pečujeme o druhé, snažíme se zlepšovat, pak přirozeným vedlejším produktem je větší prosperita, spokojený život a štěstí.

Energie, které pronikají na planetu od roku 2012 demontují antivirus starých ekonomických struktur. Tedy existuje možnost změnit osobní systém přesvědčení hodnot a všeho, čeho si vážíme. Vyměňovat svoji hodnotu za měnu. Podporovat životní sílu, mír a prosperitu. Dokonce, i když nemáte moc peněz, musíte oceňovat své Já i ostatní bez zášti a hořkosti. Musíme se naučit osobní síle a disciplíně při zachování strachu v okamžiku, kdy máme tendenci hromadit věci ze strachu z chudoby. Zkušenost finanční nejistoty nás učí vnitřnímu sebeřízení, kultivovat duchovní Já, které nás vede vpřed. Pokud zvládáme tento stav v klidu, můžeme slyšet vnitřní vedení a jít tím správným směrem.

Trpělivost je vyžadována, protože finanční zpoždění naučí ego, že už není pod kontrolou.

Vytváření nových forem měn je součástí procesu Přechodu, později peníze nebudou existovat vůbec. Existují určité zásady, které nám pomáhají, jak jít komfortně kupředu v procesu Vzestupu a je to především orientace na službu druhým. Možná máte pocit, že pracujete na místě, které vám neumožňuje trávit více času, abyste mohli rozvíjet sebe, své znalosti. Jako první musí dojít k vymýcení strachů a vědomí chudoby, což může nějaký čas trvat. Prvním krokem je začít posilovat sami sebe (Mayská Poselství a tyto stránky jsou jedním z nástrojů JAK).

Pokud nemáte práci, zamyslete se, jak vyměnit hodnotu své životní síly za hodnotu životní síly s druhými.

Uvědomte si, kde jsou vaše slabiny a váš potenciál. 

Nahraďte myšlenky nízké sebeúcty inspirací svobody, svou vlastní tvořivostí, dosud plně nevyužitým potenciálem a objevte způsob, jak kultivovat životní sílu vyjádřením mysli, těla a ducha.

Zamyslete se, jak stanovit výměnu své hodnoty v osobních a profesních vztazích.

Abychom dostávali a rozhýbali energetický tok hojnosti, musíme nejprve dávat…. darovat čas, energii nebo peníze.

Ctěte všechny, které na své cestě potkáte osobně nebo na intenetu jako vítěz/vítěz, nikoliv vítěz/poražený.

Buďte nebojácní, pokud od vás peníze spíše odcházejí,

Rozvíjejte upřímné komunikace a rozhovory – srozumitelné dojednání mezi zúčastněnými.

Platby za služby/ produkty jsou vždy na 100 % jednorázově zaplaceny.

Nehodnoťte lidi, kteří platí, ani služby a produkty, za které platíte vy.

Nastavte záměr přijímat platby jen od těch, kteří si vás a vaší služby opravdu váží.

Požehnejte a posvěťte všechny zdroje, které máte s uznáním a velkou vděčností.

Pokud je platba přijata s negativní energií nebo devalvací, požehnejte transakci v hodnotě 100% a uvolněte všechny negativní energie mezi oběma stranami (může se jednat o vysávání energie).

KDYŽ JE TO TĚŽKÉ, ZAMĚŘTE SE NA:

Osobní růst, autenticitu, na změnu života směrem k expanzi

Smysluplné lidské vztahy, kultivujte pouze hluboká spojení ve vašem životě.

Buďte vděční každou minutu svého života za vše, co máte každý den.

Poskytování služeb, ale služeb k přispívání Celku – to je rozdíl. Služba se čím dál více stává novým zákonem o struktuře Nové Země.

Štěstí je postoj.

Naučte se mít radost z obyčejných věcí.

Naučte se rozlišovat, co utváří váš život směrem po vzestupné spirále.

Uvědomte si, že pro každého je všeho dost.

KDYŽ PODPORUJETE SVÉ OSOBNÍ HODNOTY A DUCHOVNÍ INTEGRITU A SPOLUPRACUJETE S DUCHOVNÍMI SILAMI, NEUPLATŇUJTE ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI OČEKÁVÁNÍ. Někdy možnosti přicházejí o tzv. jedenácté hodině nebo, jak se říká za-minutu-dvanáct.

ZBAVTE SE VŠEHO, CO NENÍ UŽITEČNÉ PRO VÁŠ DUCHOVNÍ RŮST.

Světlo je pravdou a pravda je Světlem. Mnoho milující Lásky. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

27/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.