VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pátek 9. února 2018

Vnitřní svět vytváří naši realitu

Vítejte u nové aktualizace, jak se udržet komfortně v proudu aktuálních změn, které se zvyšují. Všechno zde jsou velmi milující informace, které slouží všem, kteří se rozhodli procházet fantastickým zážitkem Vzestupu, k inspiraci, povznesení a urychlení procesu.  Je velmi důležité zůstat dobře uzemněný. Jeden z nejlepších způsobů je chodit venku bosí, takže jakmile bude teplejší roční období, nenechte si ujít tento skvělý zážitek.

Nacházíme se v době hlubokých příprav nového a často se zdá, že nejtemnější přichází vždy před tím, než nové vlny Světla zrodí náš další velkolepý posun. Další integrace vyžaduje vždy přípravu a takové fáze musí být přijaty s absolutní klidností, se stavem prázdnoty a rozloučit se starým. Jakmile to dokážeme, budeme se cítit o mnoho lépe.

Nacházíme se ve velmi silných časech a je třeba osvobodit se od všeho, co nejsme. To vyžaduje hluboké sebe-uvědomování, sebe-vědomí a každodenní introspekci. Pak se dostáváme k hlubokým faktům, co už pro nás nepracuje. To se často uvolňuje přes vztahy nebo situace, sny. Dokonce i naše tělo nás informuje o všech starých pozůstatcích a energiích, které musíme přenést ke Světlu Vědomí a osvobodit se. Jakmile přeměníme tyto energie, může téct nová tvůrčí šťáva a energie může proudit k větším záměrům s důrazem na detaily. Je velmi málo lidí, kteří mají vyšší životní záměry. Jakmile upřednostníme tento způsob bytí a myšlení, obdržíme jasné vedení, které je v každém okamžiku vždy dokonalé, protože obsahuje kroky po pravdivé cestě.

Cesta Nového je velmi jednoduchá, protože obsahuje pravdu, která je jednoduchá a nekomplikovaná. Pokud zvolíme tuto cestu, kroky jsou zcela v souladu s naší přirozeností, která není o komplikacích. To posiluje svobodu a volbu duše. V Nové Zemi je vše soustředěno na srdce, ostatní nemá dlouhou životnost a my se pozvedáme vším, co nám přináší úspěch. Musíme se naučit věřit, že naše duše ví. Čím více spojujeme Světlo a Lásku s logikou srdce, tím více budeme mocní v souladu s úrovněmi Stvoření. Jediná věc, kterou potřebujeme, je zpochybňovat výběry kvůli zpochybňování egem, protože to je způsob, jak naplňovat vše Láskou. Žijeme v přechodovém období, a občas je náročné, abychom plnili další Božské úkoly a dláždili cestu pro ostatní.

Naše cesta spočívá v překročení kolektivu a vybírání si a vytváření vlastní vzestoupené reality. Jsme prototypem nového Světelného člověka a Nová Země patří nám.

Únor přibližuje zoom, abychom integrovali důkladně všechny předchozí fáze. S tak velkými posuny je obvykle nejlepší obrátit se dovnitř sebe a dělat to, co máme rádi, protože naše vnitřní magické dítě dostávalo v minulosti tolik málo výživy. Je čas vrátit do života malé drobné zážitky, při kterých srdce zpívá. Kdykoliv pocítíme stagnaci, můžeme zavolat vnitřní Božské maskulinní semeno a požádat jej o růst hlubokých kořenů do naší femininní Božské síly a pak už jen tančit ve své Celistvosti a Plnosti. Jsme tady, abychom vytvářeli vlastní skutečnost – to, co je naše přirozené právo. Jakmile zvýšíme zvědavost, řemeslnost naší životní síly se tak zvýší, že naše vnitřní mužská a ženská unie spolupracuje jako Jeden (dvojplamen = alchymistické manželství).

Procházíme novou frekvenční vrstvou a jak postupujeme novými cestami, jsme součástí nádherného porodu. Vytváříme harmonii, jakmile jsme hluboce naladěni na sebe a naše přirozené tělesné rytmy. Stejně jako na rezonanci srdce. Jakmile se probudíme k tomu, že si volíme vlastní rychlost frekvence, stáváme se plně suverénní bytostí, která je plně zodpovědná za elektrony, které tvoří naši pozemskou bytost a vyšší Světelnou bytost, která má na starosti celý tento proces Vzestupu. Jsme v podstatě plazmové kapalné Světlo a také člověk ve fyzické formě a v důsledku rozšiřování Vědomí se všechno mění. A opravdu se mnoho změnilo.

Jsem velmi nadšená současnými změnami a zkušenostmi, které jsou tak nové, protože všichni průkopníci nyní prochází rozpouštěním lineárního času, který se velmi zpomaluje. Jsme velmi citliví na každou geomagnetickou změnu, změny v objemu plazmatu (solární vítr). Změna DNA se promítá do osobní reality, což vytváří v aktuálním harmonogramu nové a neznámé zkušenosti, jejichž pohodlné procházení vyžaduje otevřené srdce.

Chodit mezi světy je nyní náročnější, to je aktuální výzva procesu. Některé dny slouží k meditaci, jiné k přípravě, k integraci, zatímco další dny k aktivním akcím, protože se suneme do nového jiného způsobu bytí. To vyžaduje spoustu trpělivosti s těmi, kteří se snaží rušit naši cestu v čase, kdy se nás naše DNA pokouší přestěhovat do jiné reality.

Setkáváme se se spoustou rezistentních myšlenek a zůstatkovými emocemi také proto, že nám 3D realita připadá jako sen. Můžete vnímat, že mnozí z vašich přátel nebo nejbližších žijí naprosto v jiné realitě, takže vaše zážitky budou odlišné. Všechno je takové, jaké to je a je třeba nechat to jít bez souzení, očekávání, protože tak pracuje 5D mechanizmus.

Mnozí zde slouží jako prostředník mezi Vesmírnými Bránami a kolektivní změnou, jak se orientovat a jak zvládat kolísavou dynamiku. Sloužíme, sdílíme zážitky, přijímáme vše takové, jaké to je, protože je to skvělý trénink pro bytí v Nové Zemi, pro neutralizaci a eliminaci starých časových os osobních/planetárních. Náročné energie nás uvědomují vybírat si vyšší zážitky s minimem nižších.

Pokud se nacházíte na horské dráze s pády a vzestupy, pak jsou to vaše aktuální lekce se závazkem začít vědomě tvořit vyšší realitu. Sladit slova, srdce s nejvyšší možnou volbou a učit se vytvářet vyšší Světelný kvocient. Některé zkušenosti jsou velmi tvrdé, ale jsou to možnosti, které je třeba prozkoumat se zaměřením na vědomé volby.

Každý den můžeme vidět jakou realitu jsme si vytvořili a pokud existuje vyšší (vždy existuje), pak jsme schopni si vytvářet jinou. To je také jak ovlivňujeme holograficky vytváření vyšší kolektivní reality. Proto nás Vyšší Já stále vede, abychom vytvářeli zcela nový způsob bytí, které je tvořeno srdcem.

Srdce je také Tvůrcem hojnosti ve vyšších časových osách, nikoliv myšlenka, jak je tomu ve 3D, kdy vizualizace tvoří a manifestuje realitu. Podívejte se na lidi, kteří tvoří srdcem. Tito lidé se dokázali vypořádat se životem, dokáží opustit komfortní zvyky, tradice, jistoty, dokáží se vypořádat s výzvami a vždy provádí volby srdce, takže dokáží vytvořit ve svém životě co chtějí.

Strach dělat změny vytváří velmi diskomfortní cestu. Pustit vše, co není součástí vašeho osobního Vzestupu, je klíč k sladění se s životem v radosti, s životem, který vás baví. Nadšení mění energii i v případě, že se kolem vás děje něco, s čím nesouzníte. Naše Nižší Já jen tak nemůže obejít vysoké frekvence, ale vždy je nám připomínáno zaměřovat se na bezpodmínečnou Lásku – neutralitu, se zaměřováním na vděčnost za každou maličkost, drobnost, laskavost a dobrotu.

Náš vnitřní svět vytváří osobní vnější svět a Novou Zemi, která je zde pro všechny, kteří chtějí vyjadřovat svoji autenticitu a žít život v pravdě. Zaměřování na vše, co vytváříme v našich životech, co se projevuje skrze naše Já, vytváří mír a svobodu. Opravdu záleží, kam směřuje energie vašeho srdce. Souzení vás limituje.

Snažit se spojit s něčím, co je ve vašem životě známé, co znáte, znamená nechápat Zdroj, který se neustále vyvíjí. Každý jsme hologramem Zdroje, jehož vyjádření a potenciál zde objevujeme a aplikujeme v našem bytí. Čím výše jsme, tím mám někdy problém definovat své vyšší úrovně, obzvlášť, když se mě někdo zeptá, jestli to, co dělám je to, jak to má opravdu být. Každý má jiné kódy přesvědčení, zkušenosti. Všichni se soustředíme na svoji práci, na sebe, svůj úkol, svoji cestu.

Je tu spousta lidí, kteří mohou být vzorem skrze svůj energetický podpis, který je čistější a čistější a ukazují, jak bezpečné je vydat se do neznáma  - do 5D a jak krásné a vzrušující je zkoumat vlastní kreativitu, když si vyjasníte záměry, uvědomíte vlastní kouzlo. Jakmile se začnete bavit, pustíte se starých bolestí a věcí, uvidíte krásu svého těla, sebe sama, svého života, svoji změnu: Ach můj Bože, nikdy jsem si nevšiml/a kdo opravdu jsem! Objevíte své "nové" Já.

Rok 2018 je velmi silná fáze vyúčtování, osvobození od zvyků, přesto se nesmíme zapomínat každý den zasmát, vnést radost a Světlo do každé chvilky. Slunce má pro nás spoustu novinek, bohatých zážitků a zkušeností. Vděčnost je hluboká radost, kterou cítíme, když hrajeme léčivou Universální hru s intuicí bez nutnosti odměny.

Děkuji, že přinášíte Světlo do tohoto světa. Děkuji za společné spoluvytváření. Je pro mě požehnání setkávat se tímto způsobem.
V neděli v 17:11 a 20:11 se spojujeme srdcem při světových meditacích pro podporu komfortní cesty pro všechny. Jste srdečně zváni Více informací naleznete ZDE.  Mnoho milující Lásky a nádherné procházky přírodou. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


9/2 2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Poděkování a požehnání za dary vděčnosti.