VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

úterý 20. března 2018

Jarní Rovnodennost 20/3 17:16 SEČ

Na této planetě je už tolik Světla a dokonce i ti,
kteří mohou vnímat věci z úhlu dvojího rámce - zlý, dobrý, správný, špatný, Světlo a tma,
mohou okamžitě pocítit, 
co je to zkušenost dosažení stavu Samádhi.

Cesta směrem k tomuto stavu nespočívá v tom, co zasahuje naše smysly a vnímání, 
ale, co je rozšiřuje do té míry, že se nenacházíme ve stavu omezení.

Všechno přichází samo, 
když žijeme v přirozeném stavu Samádhi. 
Tento stav je stavem nejvyšší myli, která je jasná a čistá jako křišťálová obloha.

 Je čas trochu se uvolnit venku a v přírodě, protože to je stav, 
kdy cítíme, že jsme naživu.
Svoboda umožňuje vyšší kreativitu, 
kdy se uvolněná mysl otevírá vyšším stavům vnímání.

Pohybujeme se novým směrem, tam, 
kde jsme ještě nebyli a co jsme ještě nikdy nevyzkoušeli. 
Všechny nové počátky jsou v této době doporučovány a práce a víra, 
kterou vkládáme do těchto skoků, je odměňována. 

Náš osud je přirozeným ztělesněním duše. 
Když dosáhneme vnitřní čistoty a vnitřního spojení, vytváříme posvátné místo, 
které je velmi důležité udržovat a chránit před vnějšími vlivy.

Je čas naladit se na lidskou přirozenost ve všech našich Božských věcech,
opustit světský život a pracovní povinnosti a přijmout širší rozsáhlejší životní sílu,
 která se chce pohybovat skrze nás s tímto 
právě začínajícím novým cyklem Znovuzrození
 a dosáhnout toho, co nazýváme Magie. 

Jsme Zdroj a Stvoření v jednom. 

Nádherné oslavy Jarní Rovnodennosti vám všem, Milovaní.