VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 7. dubna 2018

PORUŠOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ

Aktuálně existuje fáze, která vyžaduje, abychom byli křišťálově jasnými v rozlišování a zachování soucitu, co se týče kolapsu nízkých frekvencí. Čím nižší jsou energetická pole, tím více jsou nestabilní, jak se obě hlavní časové osy odklání, což zesiluje polaritu. Tím, jak jsou tyto dvě frekvence od sebe stále více vzdálenější, dochází nyní doslova k odtržení vysoké frekvence od spodní extrémní polarity, na kterou je kladen vysoký tlak, což zvedá polaritu do vyšší frekvenční oktávy. Existuje varování, že ti, kteří upřímně zvyšují své frekvence od negativního ega a chování, zažívají mnohem energetičtěji podporu. Záleží na kvalitě osobní frekvence, aby byla vytvořena inteligence Světelného těla. Projevuje se to jako stavy blaženosti a povznášejícího srdce. Nelze toho dosáhnout, pokud člověk žije v sebeklamu a klamu druhých, strachu. Nelze se tedy účastnit vědomého budování vztahu k sobě a k Bohu. Ti, kteří odmítají zodpovědnost za své negativní chování a ego se snahou zachovat nízké energie, manipulovat, podstoupí extrémní tlak na změnu. Tyto lekce nebudou odebrány nikomu, protože se jedná o hru na spravedlivé herní desce. Z tohoto důvodu se připojujeme k pravidelným meditacím v neděli v 17:11 a 20:11. Více informací ZDE.

Jednou velmi důležitou částí Vzestupu je pochopit sociální inženýrství. Sociální inženýrství je druh kontroly mysli, který se snaží manipulovat lidi, jejich vlastní práva, soukromí, sebevědomí, odpojit je od znalostí, zneužívat informace a jejich chování. Primární uplatňování přichází přes zastrašování, šikanování a podvodné taktiky – ovládat a vytvářet osobní nebo kolektivní strachy. Původem je negativní mimozemská rasa. Dokud nemáme plné pochopení výše uvedeného, nemůžeme převzít roli v této věci, ani se přesunout do skutečné svobody a vědomého spoluvytváření.

Nacházíme se v cyklu, kdy všechny zločiny spáchané na lidské společnosti budou známy. Ti, kteří beztrestně porušují zákony přírody, jsou monitorováni a mnozí z nás si velmi přejí, aby odhalení bylo zároveň podporou pro tyto lidi a pro všechny, kteří se musí přizpůsobit přírodním zákonům. Většina lidí se snaží porozumět zákonu přírody zdravým rozumem, aby se vyhnuli bolesti, protože jsou si vědomi, že pokud budou ignorovat zákon gravitace a vstoupí například na útes, je velice pravděpodobné, že si způsobí bolest, nebo dokonce zemřou. Pokud ignorují zákon termodynamiky a dotknou se kamen, spálí si ruku a způsobí bolest. V důsledku těchto situací přirozeně poznají okamžitě zákon příčiny a následku. Lidé řídící se přírodními zákony NEPOTŘEBUJÍ ŽÁDNOU AUTORITU, ABY JIM ŘÍKALA, ŽE MUSÍ DODRŽOVAT TYTO ZÁKONY A PŘEDPISY. Mnoho lidí porušuje zákony přírody a ignoruje důsledky svého jednání. Zákon příčiny a následku v tomto ohledu není okamžitě rozpoznán a pochopen, vzhledem k času a prostoru. To znamená, že doba mezi příčinou a následkem je dlouhá.  Příčiny a následky v kontextu celé společnosti působí dlouhodobě jako anti-lidská a smrtící kultura, která v současné době způsobuje velkou bolest a utrpení. Každý z nás se musí zabývat tím, jaké podnikáme osobně kroky k tomuto zastavení.

Mnoho filozofů a starověkých mudrců psalo do hloubky o moudrosti, pojednání o etice, mravnosti, ctnostech a všechny mají základ v UNIVERSÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH. Tyto zákony a zákonitosti jsou pro lidi vedoucím mechanizmem a existují mnozí, kteří povahu etiky interpretují odlišně. Každý sám musí najít pravý a pravdivý smysl ctnosti založené na úctě ve vlastním srdci. Každý suverénní a svobodný člověk je schopný pochopit zákon Jednoho, aby změnil svůj život a splnil skutečný a pravdivý účel svého života v této inkarnaci.

Osobním i společným cílem je reorganizovat sociální struktury tak, aby podporovaly přírodní zákony, které podporují život. Současná společnost je založena na antihumánní ideologii, která má původ v plazí mysli, sobecké a chamtivé mysli okamžitého uspokojování, která porušuje přírodní zákony. Zdravý rozum nám říká, že budeme-li pokračovat v porušování přírodních zákonů prostřednictvím 3D systémů bez ohledu na lidský život, zemi anebo přírodu, povede to k cílům jako je smrt, ničení, neznalost, nevědomost a k pádu genetického lidského druhu jako takového.

Kdykoliv se snažíme dosáhnout větších cílů, musíme se naučit komunikovat a spolupracovat s ostatními pozitivněji. Vytváříme pečující propojené a úspěšné vztahy a chování založené na etice a ctnostech, které staví silný morální charakter. Když se podíváme kolem sebe, silní lidé jsou silní jen prostřednictvím soudržnosti etického chování, dodržování transparentnosti, důvěryhodnosti, přičemž se soustředí na vetší blaho společnosti a pozitivní cíle skupiny.

Toto je základním stavebním kamenem budování humánní kultury světového humanizmu s uznáváním, že lidská etika, morálka a ctnost nemají nic společného s náboženstvím. Etika ctnosti je základním principem dodržování přírodních zákonů. Lidstvo musí být převedeno k poznání důsledků, které se ve světě vyskytly a které jsou založeny na nedostatku etiky, a být schopno demontovat nemocnou společenskou strukturu, protože to proniká každou oblast našeho života. Ve skutečnosti je toto naše společná esej ke studiu pochopení aktuálního sociálního inženýrství, které porušuje všechny zákony přírody za účelem genetické modifikace, hybridizace negativní mimozemskou rasou za účelem zániku původního plánu lidské rasy. Původním plánem je myšlena původní genetická signatura určena ke dvanácti řetězcům DNA, která by umožnila multidimenzionální cestování a existenci bez zhoršení biologické struktury. Původní andělská lidská DNA s dvanácti vlákny se nazývá Diamantové Slunce a pochází z linií kosmického Krista – původních lidí tzv. Strážců zakladatelů s originálním designem andělské humánní krystalické DNA s dvanácti vlákny s dalším přístupem k 24 vláknům DNA a k dalším dimenzím v lidském těle.

Když jsou lidé ovládaní myslí, věří, že toto je jejich jediný život, který nemá žádný vyšší účel, že neexistuje inteligentní energie Vědomí, která se během smrti mění na jinou rovinu.

***

Pád astrálních vrstev. V lidském energetickém poli můžeme číst výsledek emočního trauma z poškozeného srdce jako hlavního energetického centra uprostřed hrudníku, odkud vychází energetické víry, které vedou inteligentní energetické programy do všech oblastí těla a Vědomí. Tyto programy jsou řízeny vrstvami 4. dimenze, které se říká obecně astrální, srdce přenáší a přijímá energii z této 4. dimenze, dokud NENÍ ČLOVĚK REKONSTRUOVÁN VZESTUPEM, TEDY DUCHOVNÍM PROBUZENÍM PRO PŘENOS VYŠŠÍCH FREKVENCÍ.

Mnozí vnímáme, že lidé jsou čím dál více šílení. Opravdu se všichni velmi těšíme, až se probudí, protože dokud to neudělají, nikdy nebudou rozumět posvátnosti života, mé mimozemské Já ani mé lidské Já opravdu nechápe. Nicméně je to součástí Přechodu, vzhledem k ukončování patriarchátu a osvobozování z vlivu negativní mimozemské rasy. Jsou to smutné následky smutné historie. Vnímáme hodně zavřenou srdcovou čakru u těch, kteří jsou ve vlivu dysfunkčních emocionálních vzorů, často jsou nevědomě napojeni na tzv. implantované myšlenky skrytých technologií pro kontrolu mysli. Když jdeme u těchto lidí zpět v životní časové ose, najdeme obvykle zranění v dětství, archetyp falešného rodiče, emocionální trauma, sexuální bolest z dětství nebo ze vztahů, sexuální deformace, zneužívání, opakující vzorce v nejintimnějších vztazích v dospělosti. Největším úkolem lidské rodiny během Vzestupu je uzdravit emocionální trauma spojené právě se sexuální bolestí a falešnými rodiči.

Mnoho lidí není schopno rozlišit, co je to Vzestup, mají mylná přesvědčení o nových partnerských vztazích, o Jednotě. Dokonce se domnívají, že Jednota je volný sex. To vše vychází z duchovní nezralosti, neschopnosti správně rozlišovat, velkého strachu s chutí způsobovat bolest. Spojení srdce-mysl, musí být rehabilitováno. Je to hodně o trpělivém odpouštění sobě, rodičům, partnerům a především sobě.

Představte si, že byste žili ve světě, kde všichni lidé chtějí žít v souladu s přírodními zákony. Kde by všichni lidé byli léčeni Láskou, důstojností a respektem, kde by byli učeni, jak vytvářet holistický životní styl s ostatními lidmi. Ve světě, kde jsou všichni podporováni k uskutečnění svého nejvyššího evolučního potenciálu a vnitřního tvůrčího génia.

Představte si, že byste žili ve světě, kde základní lidské potřeby jsou základním právem pro všechny lidi. Kde lidé vytváří vesmírnější a klidnější svět bez chamtivosti, ubližování, násilí, tyranie a útlaku. Kde lidé uplatňují humanistickou etiku a filozofii smíchanou s Universálními Principy zákona Jednoho, aby se rozvíjelo Vědomí a všechny lidské potřeby byly splněny. Kde všichni uplatňují autentické vedení, demonstrují čestnost, integritu, důvěryhodnost v komunikaci v pravdě. Kde jsou lidé kompetentní ve svých oblastech odbornosti, aby byli užiteční pro obyvatelstvo. Kde by humanitární představitelé a vizionáři poskytli svatyni všem a byli k dispozici všem a soustředili by se na sjednocení ostatních, celistvost, uzdravení, sebevzdělávání a plnosti pro všechny v komunitě.

Učení, uzdravování, výtvarné umění a duchovní směr by byly zaměřeny na znalosti humanitních oborů s rozvojem Vědomí a výzkum. Kde by byly neomezené zdroje pro budoucí vývoj dětí, podporován jejich jedinečný energetický podpis, existovaly by zdroje, aby se děti rozvíjely ve svých jedinečných oblastech a odbornostech.

Představte si, že naše komunity a společnost je založena na organizační politice a programech, které jsou založeny na humánních hodnotách a společném spoluvytváření, formování komunit prostřednictvím chování:

- Sjednocená spolupráce, služba druhým integrovaná zákonem Jednoho
- Milující laskavost, empatie a soucit
- Respekt, důstojnost
- Čestnost, bezúhonnost, pravda, transparentnost
- Spravedlnost, odpuštění a pokora
- Rozšiřování Vědomí, vyšší učení
- Spolupráce zodpovědná za zem, přírodu a zvířata
- Legitimní přijetí k účasti s Intergalaktickým společenstvím
- Etika založena na ctnosti, posílení charakteru a mysli

Cítíme souvislost se životem a máme soucit s ostatními, kteří cítí bolest, protože můžeme empatizovat s jejich pocity a emocemi. Záleží nám na zvířatech, lidských bytostech, rostlinách, stromech. Uvědomujeme si, že jsme součástí něčeho mnohem většího, jsme laskaví ke všem, protože si uvědomujeme, že tento konec cyklu je pro mnohé náročný. Nedovolujeme ubližování ani fyzické, ani duchovní.

Měla jsem rozhovor s jedním ze svých průvodců, protože se probouzí stále více lidí a svým způsobem je na nás vytvářen stále větší tlak, jak to bude se zachováním času pro soukromý život, jehož součástí jsou také naše rodiny a bylo mi potvrzeno, že musí existovat prostor pro osvěžení, zachování životní síly a energie. Naše vibrace rychle klesají, jakmile děláme něco nepravého nebo, když následujeme vůli druhých. Neustále aktualizujeme své Mistrovství přes tréninkové programy, každá fáze musí být pochopena, integrována. Existuje zde mnoho úrovní chápání. Prostřednictvím sebe sama každý sám hledá svoji vlastní informovanost, svůj osobní zážitek Vzestupu. Jsme hledači pravdy a odpovědí.

Vyrovnáváme se s frekvencemi každý den. Dostáváme se do frekvence, kde vyzařujeme naši vlastní podstatu, podstatu Stvořitele a Zdroje a také jsme zde ve službě Zdroji. Vědomě se spojujeme s přírodou, jako realizací životní síly, a to nám pomáhá naladit se na jemnější sféry. Čím více bytostí se soustředí na Lásku, tím vytváříme nejen Novou Zemi, ale také počasí, které ovlivňujeme.

Nacházíme se v čase, kdy si lidé mnohem více uvědomují, co je to spoluvytváření. Je to vytváření prostřednictvím vlastní životní síly s našimi společníky, kteří také zachovávají svoji životní sílu. Radost je nejvyšší frekvence, a proto ji kultivujeme prostřednictvím humoru, hravého přístupu k životu, autentického vytváření a společného spoluvytváření srdcem. Když naše Božská jiskra září, je to ku prospěchu všem.

Mayská Poselství jsou pro vás k dispozici každý den zdarma a přes systém časových limitů je můžete číst již od půlnoci. Překladatelská práva vyhrazena. Autor Lenka Sykorova. Autor je výhradním vlastníkem a nepovoluje žádnou výjimku vydávat tyto texty bez uvedení autora a zdroje www.mayskykalendar.blogspot.com včetně osobních matric.

Všechny dary na těchto stránkách jsou zdarma a slouží jako moje vděčnost a bezpodmínečná podpora vám všem. Blahoslaven jest ten, kdo vidí Božskou dokonalost ve vzájemné podpoře a společenství a společenství s přírodou, neboť ten opravdu ukotvil Nebe na Zemi, protože pochopil život Bytí jako Jednoho. Kouzelné jaro vám všem.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka


© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 7/4/2018
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.