VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 25. dubna 2018

TZOLKIN 25.4.2018 5 CHUEN kin 31

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.

Tak jako se ruka tkalce pohybuje obratně na tkalcovském stavu, vytváří spletitou tapiserii nit za nití, řádek po řádku, tak Chuen tká strukturu života v pěti životních etapách, které Ho (5) symbolizuje: dětství, mládí, dospělost, zralou dospělost a stáří. Ať jste v jakékoliv fázi, obejměte, těšte se, ctěte tuto zkušenost a žijte naplno, protože jí nemůžete minout v tomto životě. Nepospíchejte s růstem z jedné etapy do druhé, mohli byste litovat, že jste si nenašli čas, jak si užít a prozkoumat vše, co každá z nich může nabídnout. Žijte svůj život tak jako dozrává ovoce na stromech, energicky, živě, plni ovocné šťávy!

CHUEN, TO JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ, ZTĚLESŇUJE VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři, všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Jsem Chuen, jsem vaší připomínkou být veselí a hraví. Mnozí na Zemi jsou tak zaměřeni na Osvícení a budoucí vyhlídky, že jim zcela chybí radost z každého TEĎ. Mnozí, kteří nesměřují k Osvícení vědomě, dělají to samé. Je to pochopitelné, protože se jim nedaří zajistit základní potřeby pro přežití jako je jídlo, přístřeší, oblečení.

Podívejte se kolem sebe a všimněte si kolik lidí je veselých, a přitom jsou v zoufalé situaci. Zeptejte se jaké je jejich tajemství ……. Jak můžete být šťastný, když žijete v papírové krabici a živíte se zbytky z kontejnerů? Vaše Milovaná nedávno zemřela, jak můžete být veselý namísto smutku a žalu? Ztratila jste práci, opustil vás manžel a vy jste šťastná, protože se před vámi otevřely nové dveře? Pomozte mi to prosím pochopit!!

Tito lidé jsou vaši „cestu-ukazující“. Mají pro vás obrovskou hodnotu, jak vám pomoci najít v životě radost. Existuje nekonečné množství možností a cest ke štěstí a radosti. Všechno vychází z nitra a to znamená hledání a návrat k systému přesvědčení, z kterých jste vystavěli své základy. S pílí můžete prolomit kódy, které vás udržují uzamčené ve smutku, žalu, bolesti, obětování a depresi. Požádejte mě kdykoliv budete potřebovat radu, jak vytvořit radost ve vašem životě. Jsem připraven pomoci vám v každém okamžiku!

Můžete začít hned. Utište svůj vnitřní i vnější svět. Vymažte myšlenky, které pohání vaši mysl. Uveďte jasný záměr, že máte v úmyslu přivést do života hojnost, radost – a to ihned. Existuje nesčetné množství možností, jak k tomu může dojít. Dám vám příklad, ale prosím vyberte si cestu podle vaší intuice, cestu, která je pro každého unikátní.

Řekněme, že jste nespokojení, protože jste osamělí. Nikdo k vám už dlouho nepřišel na návštěvu. Nedostáváte žádné dopisy. Vaši sousedé si vás nevšímají, když se potkáte. Nemáte zájem chodit do kostela nebo na společenské aktivity, které spojují lidi. Z tohoto bodu je objektivita zásadní věc. Jinými slovy buďte ochotni přijmout odpovědnost za své minulé činy. To je nezbytné, aby bylo možné přijmout, uvědomit si, změnit a prolomit systém přesvědčení. Existuje mnoho různých procesů, jak to udělat a bylo by moudré uspořádat tyto limitující myšlenky co nejrychleji.

Pokud jste schopni být objektivní, možná si uvědomíte, že jste měli nízké sebevědomí jako dítě. Nízké sebevědomí vytvořilo stud, protože jste cítili, že vás lidé budou soudit a chtěli jste se vyhnout bolesti. V podstatě jste se naučili kritizovat a soudit ostatní jako způsob, jak zvládat tento mechanizmus a vaše ochranné zdi mají nyní pevné základy.

Jak jde čas, své ochranné zdi buduje dál. Postupně jednání přátel, rodiny i ostatních lidí pilně kategorizujete, soudíte a hledáte způsob, jak je udržet na uzdě. Uvědomujete si, že když se k vám někdo přiblíží, nějakým způsobem vás zraní. Už si nechcete nechat ubližovat.

Rozhodli jste se přestat navštěvovat druhé, kteří se rozhodli přestat navštěvovat vás. Přestali jste psát osobní dopisy, takže lidé nepíšou vám. Přestali jste se usmívat na sousedy, nikdy je nepozvete na návštěvu, mávnete na ně jen když oni zamávají vám jako první. Brzy vás začnou léčit stejným způsobem. Přestali jste chodit na všechny společenské akce, což zajistilo, že nemáte žádné nové přátelé. Jste osamělí. Víte proč?

Existuje způsob, jak uniknout z tohoto dilema. Jednou z možností je vrátit se do minulosti a začít rozmotávat kdy, kde, proč a jak tato izolace vznikla. Odpuštění, uvolnění a propuštění jsou důležitými faktory v procesu růstu. Jakmile jste dosáhli prolomení jednoho systému přesvědčení, ovlivňuje to mnoho dalších, a jako domino začnou padat také. To je vědecky dokázáno. Můžete k tomu dojít výzkumem nervových spojení v mozku, a jak změní toto spojení vaše myšlenky. Fascinující těla máte k dispozici na Zemi!

Další metodou je přesvědčit sami sebe, že minulost je historie a každou negativní myšlenku nahradíte pozitivní. Budete muset začít sledovat své chování a změnit to, které vám nepomáhá. Například narkoman bude muset projít fyzickou detoxikací, změnit svůj jídelníček, držet se dál od lidí, kteří prodávají drogy a bude se muset obklopit podporujícími lidmi.

Pokud jste osamělí kvůli některému z výše uvedených důvodů, první otázku adresujte vašemu sebevědomí. Pokaždé, když projdete kolem zrcadla, podívejte se sami sobě do očí a řekněte si: „Jsem skvělý, milý a dokonalý člověk.“

Některé vaše vnější chování je důležité změnit stejně tak. Zavolejte teď někomu a pozvěte ho na návštěvu. Napište někomu dopis a napište mu, jaký měl dobrý vliv na váš život. Jděte ven a usmívejte se, zamávejte sousedům, dejte dohromady párty. Přijměte sociální funkci a buďte první kdo se ujme úvodního slova. Buďte pilní, co se týče práce s negativními myšlenkami či lidmi, kteří zůstávají ve svých krabicích.

Vaším cílem je vidět všechny jako dokonalé Bytosti s tím, že jejich rozhodnutí závisí na jejich systému přesvědčení. Nic není špatně. Váš úkol není soudit a kritizovat ostatní. Věřte, že není ani jeden z vás, kdo by nemohl zlomit kódy přesvědčení a žít život plný zázraků, vzrušení, míru a radosti!

Jedním z aspektů Tónu 5 je symbol zrodu lidí žijících ve fyzickém těle připravených naplnit své lidství. Uvítáme, když vyzvete svou intuici, vaše duchovní Pomocníky a sami sebe ke stržení systému přesvědčení, které jsou v podstatě jako kousky negativního myšlení. Pomůžeme vám zvednout zrcadlo, abyste se mohli podívat sami sobě do očí a říci: „Ne, děkuji, rozhodl jsem se věřit něčemu jinému!“

Jděte ven, skákejte, poskakujte, bavte se, hrajte si a smějte se! Přineste lehkost a dětskou nevinnost zpět do vašeho života!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost…..
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost – svého vnitřního klauna – otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto OPICE.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do Středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do svého Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte Světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.