VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 24. května 2018

OBNOVA VĚDOMÍ SRDCE

Vážení Vzestoupení, vítejte u dnešní duchovní zprávy. Jsem stále vedena v tomto velmi intenzivním čase pracovat s čistými energiemi, pohybovat se každý den venku, dělat každodenní dlouhé procházky. Tento rok je považován za silnou fázi osvobození. Je to čas velkého čištění a sjednocení vnitřních polarit, velká výzva a náročná práce, než se uvolní plně životní síla. Nechat skrze sebe procházet energetické vlny. Jakmile přichází vysoké Světlo a silné vlny, proces integrace je náročný, než dojde k zapálení nádherného ohně vnitřního dvojplamene – rovnováze maskulinní a femininní energie. 

Velmi si vážím, že bydlím v malém městě, v jehož sousedství je několik biotopů a krásné prostředí bioregionu nádherné chráněné krajiny CHKO Křivoklátsko, která patří mezi klenoty českého přírodního dědictví, a pro mimořádné cenné lokality a povrchové toky, kde najdeme přístupné studánky s pH mezi 7 – 8.5, je vyhlášen biosférickou rezervací a navržen, aby byl vyhlášen Národním parkem.

Toto území silně vnímám jako ráj, poklad, jako „mé“ království. Mám k němu láskyplnou vazbu, stejně jako k Čechám, které utrpěly v minulosti velkou bolest, k přírodní kráse Československa a vůbec k celému modrozelenému drahokamu v naší Sluneční soustavě. V mých očích neexistují žádné hranice, rozdělování na státy, protože toto parcelování je součástí oddělenosti. Kdykoliv sedím někde na vysokém místě s výhledem na krajinu, jsem velmi vzdálená realitě současného světa, a tak okouzlena čistým prostředním, moudrostí přírody a životem venku. Je to nádherný vortex, ale není důležité kde se v současné době nacházíme, kde žijeme.

Mám občas pocity smutku, kdykoliv vidím necitlivý zásah člověka. Přesto je mnoho z nás plno naděje, přes veškerý robotický život a myšlení lidí kolem nás, kteří jsou soustředění tolik na vydělávání peněz s nezájmem žít jednoduchý život. Jako strážce nebo hlídač, který stabilizuje krystalické frekvence, bych ráda ovlivnila některé oblasti našeho myšlení.

I přesto, že je velkým problémem současné odlesňování, za kterým stojí byznys a je to smutný pohled, je zde mnoho duchovních lidí, kteří si již uvědomují, že jsme se dostali skutečně do planetárního bodu, kde příroda má stále ještě možnost úplné reversibility a tak zvrátit stav škod, které vznikly zásahem do přirozeného prostředí.

Mnoho z nás se snaží recyklovat, používat co nejvíce ekologické přípravky pro domácnost a přípravky na tělo bez parabenů, amoniaku, nenakupovat nad rámec toho, co ke svému životu potřebujeme a ovlivňovat tak naši rodinu, ale i tak většina těchto výrobků je podvod, protože vyjmeme věci z přírody, abychom vytvořili přírodní věci, které jsou spíše dalšími odpadky. Poslední dobou hodně pozoruji způsob svého života, své chování v tomto ohledu, protože se stěhujeme do harmonie s přírodou, do velmi úzké propojenosti a jsme na přírodě závislí. Už není čas dívat se na ostatní, kteří se snaží motivovat nás svojí ekologickou reformou, ale stát se aktivistou ve svém vlastním životě.

Většina z nás žije ve městě a pokud máte možnost pohybovat se v přírodě, víte, že existuje skutečné velmi málo nedotčených míst, nedotknutých míst. I přes to, že bydlím blízko chráněné krajinné oblasti a pohybuji se všude jen pěšky, je těžké, ne-li nemožné najít posvátné místo, které má čistou energii, tzn. místo, kde se prakticky nepohybují žádní lidé. Mám na mysli lidé s negativní energií myšlení a jednání. Procházky se mnou sdílí moji Průvodci, stále probíhá přepisování staré reality, kdy se otevírají nové možnosti pro kolektiv a vytváří nové skutečnosti Nové Země. Jsou to vyšší sféry, kdo řídí vytváření nové reality. Naše čistá cesta prostřednictvím srdce urychluje cestu pro všechny.

Je zde tolik falešných zpráv lidí zaměřených na technologii umělé inteligence, která narušuje přirozenou rovnováhu planety a harmonii těla s neustálým připojením k telefonu, aktualizacemi telefonu, nutností spojení s lidmi a se zprávami. Umělá inteligence není inteligence, je to forma kontroly. Lidi spojené s přírodou vidí jako něco primitivního, protože zatím ještě nenalezli cestu ke svému vnitřnímu sjednocení s Božskou rovnicí. Integrace polarity a vnitřní sjednocení je součástí přírodní vědy převzaté od zdroje přírody.

Abychom uskutečnili Vzestup, procházíme změnou frekvenčního spektra prostřednictvím aktivace kundalini, tantrického srdce a změnou Vědomí. Nanebevstoupení znamená posun Vědomí z jedné reality do druhé. Abychom prošli touto změnou, musíme změnit myšlení tak, aby bylo v souladu s Božskou podstatou.

Vzhledem k tomu, že zde existují určité negativní snahy, měla jsem na toto téma rozhovory se svými Průvodci, jak budeme dál pracovat, mi bylo sděleno, že existuje pouze cesta našeho Světelného vítězství.

Zaprvé pracujeme s vyššími frekvencemi čili jsme napojeni na životní sílu, za druhé byl několik let před rokem 2012 změněn uzavřený dvouvlnový systém využívající bipolární geometrii Vesice Pisces – architekturu negativní mimozemské agendy jako polaritu vědomí uzavřenou (uzavřený obvod) a zkreslenou, na kód Jednoty, trojvlny jako kód Trojice. Jinými slovy došlo ke zrychlení elektronů a protonů. Tato zpráva pro mě byla trochu úsměvná, protože mám rozdělaný obraz – symbol Vesice Pisces, takže jsem do obrazu namalovala trojvlnový symbol jako symbol přepsání a sjednocení polarity. Bipolární systém vytváří nerovnováhu a byl konstruován tak, aby vysával životní a sexuální energii z lidských bytostí. Zatímco trojvlnový systém umožňuje tantrické srdce. To souvisí s posvátným vztahem Božské Trojice uvnitř nás (žena, muž, dítě). Zdrojový Božský kód je trojitá vlna. Stejně tak s tím souvisí Universální kalendář, který pracuje s frekvencí 13 (také Mayský kalendář) zatímco ovládající systém s frekvencí 12 (čas, gregoriánský kalendář).

Mužská zranění mají původ v historii a v současné době mnoho lidí, kteří jsou odděleni od Ženského Principu, používá kontrolní a manipulativní jednání. Tento zásadní problém se musí uzdravit, protože spojení pohlaví je jedinou cestou k celistvosti a ke spáse. Jak civilizace zachází se ženami a dětmi je ukazatelem Vědomí. Většinou vždy za tím stojí tzv. falešní rodiče čili archetyp rodičů, kteří v dítěti vytváří bolest a trauma. Neposkytují dítěti Lásku a nechrání je. Tento problém podporuje program Tyran a vytváří neúspěšné manželství. Převzít zodpovědnost a uzdravit časovou osu dětství skrze odpuštění umožňuje rozpustit kauzalitu, podporuje rozvoj silných stránek osobnosti.

Červen v kontextu s Letním Slunovratem 21/6  vnímám jako silnou harmonickou konvergenci mužské a ženské energie, sjednocení polarity mužské a ženské energie, moudrý muž, moudrá žena s Vědomím Krista jako Svatý vztah.

Být duchovní znamená tvořit život, dobře se starat o své tělo a kultivovat životní sílu. Existuje v této době spoustu informací, článků, videí. Každý něco píše, jsme zaplaveni informacemi, takže je potřeba rozlišovat, co je nutné číst. Osobně nečtu na facebooku skoro nic. Přesto jsem se nedávno, ne náhodou, podívala na profil Davida Wilcocka a komentáře k jeho poslední zprávě. Mnoho z nás je v současné době obtěžováno a blokováno. Světlo na Zemi nebylo nikdy vítáno.

V souvislosti s tímto krásným ročním obdobím a rozšiřováním Vědomí, se mnoho z nás může mnohem jemněji naladit na přírodu a jakýmkoliv způsobem sdílet důležitost chránit přírodu, ať už osobně nebo v článku nebo prostřednictvím videa nebo aktivity v tomto směru, protože lidé se probouzejí a jako probuzená bytost máte obrovský vliv prostřednictvím Lásky a svých vizí. Ačkoliv jsme jen malí lidé, máme velký vliv na planetární změny. Mnohým je to všechno fuk, stejně jako jestli se budou dokola reinkarnovat, tentokrát nikoliv zpět na Zemi, ale k tomu určeném místě v jiném Vesmíru.

V současných energiích mnoho z nás pracuje na odpojení a převýšení časové osy kontroly a manipulace. Je důležité uprostřed tohoto chaosu najít čas klidu, ticha a posvátný prostor samoty. Najít čistý prostor v přírodě, vytvářet krásný prostor v bytě, v domě, kolem domu a co nejvíce zachovat přírodu a divokou přírodu. Voda je velký poklad. Nedávno moje rodina odcestovala a několik dní jsem sdílela energie v domě na samotě, který využívá přírodní vodu. Tato voda je svátost do těla i na tělo.

Jsem zamilovaná do své cesty, svého života. Mám velmi ráda svoji práci a stále pracuji na své energii. Někteří si myslí, že chodím jen na procházky. Pasivita není Božská tvořivost, protože to je oddělenost od přírody. Být inspirativní a stát se zdrojem inspirace jsou dvě věci. Ve světě, který je zničený, není čas čekat na nic, ale přiložit ruku k dílu svým způsobem.

Vidím tolik lidí, kteří absorbují duchovní růst a vlastní duchovní evolucí chápou, kolik práce to obsahuje. Někdy hodně tvrdé práce. I když jsem převážnou část dne venku, neustále věnuji pozornost Vzestupu a mé srdce potřebuje co nejvíce pocity míru a soustředit se. Být neutrální není být pasivní. Pokud investujete čas pobývat v přírodě, jak je to jen možné, Vzestup je mnohem více vyrovnaný. I když není vaše životní období komfortní, můžete dělat energetickou práci tím, že se soustředíte na vize. Odstraňte myšlenku, že jste bezmocní. S Božskou inteligencí bude růst vaše tělo a uzdravovat se. Výsledkem integrace polarity je Láska.

Všechna bolest z minulých životů i ze současného života se musí uzdravit a mnozí ví, že dostat se k moudrosti, je tvrdá práce a najít odvahu používat vlastní identitu, protože jinak limitujeme sami sebe a my všichni potřebujeme zažít transparentnost. Když jsme připraveni, můžeme zažít vnitřní soulad.  Lidé, kteří se bojí, nemohou vstoupit do posvátného spojení a celistvosti. 

Jste-li nakloněni sdílet informace Posvátného Mayského kalendáře, děkuji, pokud ne, všechno je v nejlepším pořádku, miluji vás i tak, protože mám Lásku ke všem, všemu a k životu. Děkuji, že mohu sdílet Božskou dokonalost, kterou JSTE. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

24/5/2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za podporu.