VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 7. května 2018

SJEDNOCOVÁNÍ A SDRUŽOVÁNÍ EXTRÉMŮ

Vážení Vzestoupení, je to tak krásné, že mohu být opět zde s vámi, protože mé srdce je stále v Božské službě kolegům na cestě Vzestupu. Tyto aktualizace slouží jako Evoluční model na cestě do Jednoty pro dosažení svobody a suverenity těm, kteří chtějí. Je čas vyvažování a vyvážených činů a jsem si jistá, že je to přirozený proces, takže každý má tolik času, kolik potřebuje. 

V současné době se nacházíme ve fázi sbližování a sjednocování. Cesta Světla, kterou si mnozí z nás vybrali, je cesta Božského objevování vnitřního svazku, s nímž se mnozí na planetě nyní setkávají. Tato vnitřní alchymie Hieros Gamos se vrátila na Zemi jako základní šablona Zákona Jednoty. Symbolem Hieros Gamos jsou dvě andělská křídla uprostřed se srdcem s korunou. Tato kreativní mechanika přináší lidstvu prostřednictvím vědomého Vědomí sjednocení všech protikladů mezi všemi životními projevy a úrovněmi protikladů na cestě do Jednoty. Od dosažení určitého kmitočtu je tato šablona dostupná pro každého.

Principem integrace polarity je geometrie vesica piscis. Překrývající prostor mezi oběma polaritami je kosmické lůno se známým Mateřským Principem tvoření. Proces integrace polarity je sjednocování nebo sdružování extrémů opačných pólů ve snaze navzájem se přitahovat, aby došlo k navrácení do stavu rovnováhy a jednoty v triádě. V tomto procesu jsme tedy integrátorem polarity, který léčí Mateřský Princip Shekinah zvaný také Duch Svatý a obnovuje genderové zásady. Pro objasnění k integraci polarity, mám pocit, že jsem o tom v minulosti již psala. Je to pro mnoho lidí nový duchovní pojem. Zákon o polaritě hovoří o genderové zásadě tvoření. Všechny věci existují v rámci principu pohlaví jako tzv. zákon dvojice protikladů. Každá osoba místo nebo věc má energetickou polaritu, která je buď vyrovnaná nebo ne. To je také zastoupeno v rámci našich tělesných genderových orgánů, které vyjadřují stejně jako v hmotné sféře mužskou nebo ženskou energii. Svatá Trojice je symbolickou základnou k dosažení Božství. Celistvost Vesmíru funguje na trojici, trojplamenu, který má tři paprsky – modrý, magentovo-fialový a zlatý. Ukotvením Svaté Trojice uvnitř nás opravujeme planetární energetickou soustavu. Vyrovnávání těchto zásad přináší vnitřní dokončení a ukončení, a to je náš návrat zpět k Bohu. Záleží na úrovni mysli a ega, protože to je odrazem úrovně duchovní zralosti dosažené uvnitř našeho bytí.

Jediný způsob, jak uzdravit a obnovit emocionální poškození, které vytváří bolest, je najít odvahu čelit všem soudům, souzení druhých lidí a jejich rozsudkům. To však vyžaduje, aby měl člověk plné chápání této skutečnosti a chápal Vzestup, cyklus Stvoření, kontrolní agendy pozemské/mimozemské, a mohl žít ve hmotném světě tak, aby ho nic nemohlo negativně poškodit. To vyžaduje věnovat pozornost všem reakcím na lidi, věci, události.

Lidé začínají mnohem lépe rozumět těmto svazkům, které se začínají silně spojovat ve fyzickém těle. Ne všichni jsou na cestě této Osvícené unie, ačkoliv se všichni pohybují na cestě Vzestupu. Dosažení tohoto romantického spojení je také vchod do nového paradigma nových vztahů. 

Tomu předchází: Božská Žena nevěsta vždy dostane Božského Muže ženicha a tyto posvátné protějšky se vezmou za ruce ve svatém alchymistickém manželství určeném Duchem a tato energie vstupuje do těla. Ti, kteří jsou na této cestě to vždy pocítí v pravý čas.

Ve vztahu k sobě se ve vztazích vždy odráží a zrcadlí růst a expanze, zatímco v alchymistickém svazku je důraz kladen na sjednocení a celkovou rovnováhu a vyvážení dobře integrované polarity, službu ostatním a celému posvátnému stvoření, ke kterému dochází v triangulaci, kde se dvě energie spojují a vychovávají třetí energii jako vnitřní dítě. To je všeobecně známé jako Svatá Trojice, jehož symbolem je trojplamen. Ti, kteří jsou na této cestě Vzestupu prochází novým sebeobjevováním a s takovými znalostmi se setkáváme v tomto životě poprvé. Vnitřního vztahu je dosaženo v dokonalém načasování. Je to vibrační ztvárnění, které magnetizuje vnitřní unii. Není to nic, co můžeme jen tak ovládat vnějšími vlivy, ale dojít k tomu přirozeným uvědomováním, pouze prostřednictvím vnitřního vedení a pospojování krok za krokem.

Jsme v době velké Kosmické integrace prostřednictvím Lásky. Všechny věci musí mít pevný základ a život postavený na Tady a Teď. Neznamená, že nejsme zodpovědní za to, co bylo, ale také si musíme uvědomit, že všichni a všechno v minulosti sloužilo k tomu, kým jste teď. Když se na chvíli zastavíme, uvědomíme si, že každý kus hádanky tvoří celek a tento stavební blok nám pomáhá vytvářet naši vlastní realitu. Být takovým člověkem, který chápe tuto pozemskou hru nás dělá člověkem zářivým, jehož zářivost je vysoce důležitá. Naše jednání v Lásce musí být dobře zakotveno bez ospravedlňování a vymlouvání.

Neustálým tématem je kapitulace, smrt, znovuzrozování, regenerace a využívání nových příležitostí. Pokud je v nás něco mrtvé, je čas to oživit autentickým způsobem, což činí vše trvalejší a silnější. Zcela se uvolnit, oddat se a znovu se zasnoubit s naším autentickým Já. Před tím, než je dosaženo nového, se často opakují věci dokola, dokud si neuvědomíme, jak silní jsme a jak vyjádřit touhy našeho pravého Já vyšším způsobem. To nás dělá stále silnějšími v Božské Lásce, bez toho, aniž bychom tlačili na náš rozvoj.

Nad všechny znalosti a informace, Láska je cílem a nejdůležitějším faktorem v tomto kosmickém veledíle. Být principem Lásky, žít spontánně a přitom magicky. Procházet všemi situacemi s lidmi prostřednictvím Lásky místo souzení a místo vyhledávání informací milovat tento svět. Když si uděláš život jednoduchý, zjistíš, kolik štěstí je v jednoduchém Bytí. Užíváš si radost.

Prostřednictvím každé akce zasíváme Lásku. Pohybujeme se existencí s Láskou, bez lidské dokonalosti, která způsobuje oddělenost od sebe a která nemá nic společného s Božskou dokonalostí. Dovolit si být autentický nemá nic společného s tím být lepší než druzí. 

Mezi lidmi ještě není zcela správné pochopení, co je blažená Láska, vnitřní alchymistická rovnováha mužských a ženských energií, Jednota, Božská Láska, protože dokud nebudou mít tento zážitek blaženosti, nebudou chápat tento stav, obzvláště ti, kteří jsou tak zaměřeni na materiálno. Kdykoliv mohu dlouze popisovat stavy, které zažívám, ale nebude mi nikdo rozumět, dokud to sám neprožije. Vnitřní stav Božské, nebo jak se říká, Svaté trojice je dokonalou rovnováhou Matky, Otce a Dítěte, kde nesmí převažovat buď jen mužský (otcovský) nebo jen ženský (mateřský) nebo jen dětský aspekt, ale je to rovnováha a neutralita dvou energií, které porodí třetí – to je základní tvorba existence. Tento Trojplamen se zapálí v našem srdci a tento plamen je nakonec vidět v naší existenci. Je to zjevná realita celistvosti, úplnosti, která vznikne prostřednictvím uvědomování a sebeaktualizace. To je také jinými slovy popsaný Vzestup.

Kvalita našeho života se musí vyvíjet z rovnováhy této vnitřní trojice PŘIROZENÝM PROCESEM přitom nezanedbávat některé aspekty života. Máme tendenci něco odsouvat a nechceme to vidět, to je oddělování. Jakmile je dosaženo vnitřní rovnováhy této trojice, někdy si to nemusíme uvědomovat, protože je to tak přirozený stav, ale přesto postupně je tento stav uvědomován, je to silný krásný stav.  Jako příklad, mám ráda všechny své oblasti života, miluji procházet zkušenosti, miluji své mužské Já, ženské Já, dětské Já…..atd. Rovnováha je vytvářena přirozeným způsobem, všechno děláme s Láskou a proto ze všeho přichází radost. Pokud hrnčíř, který dělá věci z hlíny, nebude vytvářet s Láskou, pak netvoří v souladu, není v souladu se Zdrojem, není v celistvosti, není sjednocen vnitřně a určitě se to projeví na věcech, které vytváří a v jeho životě celkově. Mnoho lidí sdílí informace nebo znalosti, nebo své výrobky, ale často v tom není Láska. Není v tom obsažen Božský Princip vytváření Ducha Svatého s hřejivou Láskou, co dělá tvoření celistvé. Jsme nyní nabádáni ztělesňovat mnohem celistvější formu našeho vyjádření v lidské formě. Nebát se být transparentní.

Čím více žijeme v probuzeném stavu, tím více cítíme, kdykoliv vidíme nevyvážený život kolem nás. Vidím stále více devastování lesů a nechci to zde popisovat, myslím, že je to všeobecně známo. Mám na mysli také naše těla, a protože naše těla prošla v minulosti velkou zátěží, je teď tak trochu těžší vynakládat větší úsilí pro úplnou revitalizaci. Stejně jako planeta, která není žádný kus skály, ale je to živý organizmus, prochází obnovou. Spoustu jídla nemá žádnou výživovou hodnotu a proto nás činí necitlivými k sobě, druhým, k přírodě, zvířatům. Součástí Přechodu je opět se naladit na nejvyšší inteligenci a vnímat přírodu. Necitlivý člověk necítí přírodu, stromy, rostliny, nezastaví se, aby se vyladil na krásu. Lidé sekají trávníky, které slouží včelám a hmyzu, naprosto se odřízli od přírody. Každý z nás se vědomě musí podílet na vztahu k přírodě a svým vlastním životem ovlivňovat obnovu Rajské Zahrady, aby co nejdříve ustala devastace, která není ničím jiným než lidskou chamtivosti za účelem byznysu. Obzvlášť se to týká nás, kteří ztělesňujeme nového člověka, který je opravdu vysoko a je soucitný. Neutralita v tomto světě je někdy velmi tvrdá práce.

Vděčnost. Požehnání a Poděkování všem ochotným pravidelným a novým účastníkům společných nedělních meditací, kteří se spojují srdcem a také telepaticky. Šíří neuvěřitelnou energii Lásky po celém světě, harmonizují a urychlují změny. 

Nechť udělám ze svého těla Svatyni,
chrám, kde přebývá Shekinah,
Boží přítomnost na Zemi.
Nechť jsem
ve svém diamantovém srdci,
v křišťálovém chrámu.
Nechť probudím v sobě soucit nejvyšší a nejčistší,
aby Ženská strana Boha byla viditelná
a slyšitelná a zrozena byla nová budoucnost,
v níž září Boží Sláva pro všechny.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

7/5/2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Všechny informace jsou nástroje Vzestupu zdarma. Nevyužívám žádné reklamy třetích stran. Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu, která má velký vliv na změny.