VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 2. května 2018

ZMĚNY, ZMĚNY, ZMĚNY

Vážení Vzestoupení,

mnoho z nás se nachází ve fázi, kdy byla jedna z částí smlouvy ukončena. Zatímco jsme v čase objevování svého nového Já, připravujeme se na další část služby. Asistence byla poslední měsíce náročná. Duben byl pro mě osobně intenzivním samo-sebe-studiem a fyzickou přípravou, což se přirozeně projevuje také na změně DNA. Nacházíme se v hlubokých změnách na úrovni těla, které odblokovávají nové kódy v DNA, s čím přirozeně vždy souvisí změna stravy a životního stylu.

Během Vzestupu procházíme spoustou fyzických posunů a někdy nejsme schopní chápat do detailu proces vývoje a jak tento růst ovlivňuje duši i tělo a tím osobní i planetární posun. Náš vývoj má vliv na globální a makrokosmické úrovně. Planeta i lidé prochází posunem v oblasti nižších dimenzionálních rozměrů, v důsledku toho se přirozeně dějí změny ve fyzickém těle. Pokud zůstaneme probuzení v této době chaosu, kdy se tyto nízké úrovně rozpouští, je to příležitost vytvořit z těchto tlakových sil diamanty.

Mnozí jsme se vtělili se specifickou smlouvou, takže pracujeme s různými úrovněmi čištění a uvolňování starých buněčných vzorů uložených v DNA a následně v planetární mřížce. Člověk musí být vtělený, aby vykonal tuto práci pro dobro planety. Existuje tato úroveň práce, se kterou pracuje mnoho Světelných pracovníků a také na mikrobiálním vyvážení lidské biologie. Mnozí se inkarnovali do karmických linií, kde je čištěno mnoho rodových nemocí, často získaných pod tlakem strachu. Různé poruchy a nerovnováha je předávána z generace na generaci. Vyjasnit a vyčistit spoustu starých vzorů včetně nemocí je součástí cesty. Infekce, viry je jednoduše ego-transformace starých vzorů myšlení a chování s připomenutím zarovnat se se zdravým jídlem, vodou, doplňky, návyky. Mnoho pracovníků Světla urychluje léčení svých rodových linií ale také planetárních účelů. Všechny problémy světa nebudou hned tak vyřešeny, a proto se soustředíme na to, jak Duch skrze každého z nás pracuje, což vytváří kolektivní změny.

Ti, z nás, kteří se účastní našeho vlastního Vzestupu a evolučního vývoje, procházejí velmi složitým procesem vtělení vyššího Vědomí a změnami Světelného těla, protože přinášíme do této doby změny DNA do fyzického světa. První Vzestoupené skupiny, zejména ti ze Společnosti Indigo a Hvězdná Semena, kteří se za tímto účelem inkarnovali, prochází trvalými výzvami, které ovlivňují jejich fyzická těla a tyto změny se překládají do kolektivního vědomí. Jedná se především o změny v řetězci bílkovin.

Strategií protistrany temných je zaplavovat těla chemikáliemi a toxiny, aby bylo potlačeno otevření nových úrovní DNA. To se týká také očkování. Obecně je známo, že genetická modifikace má vliv na nepřirozený vývoj DNA, inteligenci, imunitní systém a tedy zdraví. S největší pravděpodobností budou vědci v příštích letech studovat přímé důkazy o vývoji DNA. Mise Indigo & Hvězdná Semena je léčit vzory DNA. K tomu dochází prostřednictvím rozšiřování Vědomí a přímo to souvisí se sjednocením integrované polarity, což ovlivňuje osobní frekvenci. Tato alchymie je možná pouze pro těla procházející procesem Vzestupu. Vyšší duchovnost má vliv na metabolické cesty a bílkoviny. Bílkoviny provádí v těle spoustu důležité práce, mají spoustu povinností měnit informace zakódované v genech. Proto mnoho z nás v minulých letech procházelo docela drastickými změnami ve fyzickém těle. 

Dokonce tyto rozsáhlé změny mají vliv na energetické víry – čakry. Barva kořenové čakry se mění na fialovou a růžovou. Pokud jste schopní vidět barvu čaker, pak u lidí manipulující veřejnost, uvidíte červené vlnové spektrum. Zatímco u lidí, kteří rozšiřují Vědomí, se barva čaker mění a mizí programy strachu, sexuálního zmatku, instinktivní pohon, sobectví, moc, chuť manipulovat. Čakry souvisí s vyšším Vědomím. Jakmile se zaměřujeme na duchovní službu a Lásku, tyto nižší aspekty se rozpouští do vyšších frekvencí.

Světelné tělo se přizpůsobuje, aby odráželo vyšší frekvence a tento nový systém v těle je postaven tak, že přirozeně usiluje o vyšší Vědomí. Změna se děje nejprve ve Vědomí, ovlivňuje energetické pole a teprve pak dojde ke změně ve fyzickém těle čili VEŠKERÉ ZMĚNY VYCHÁZÍ ZE ZMĚNY VĚDOMÍ A PROSTŘEDNICTVÍM ENERGETICKÉHO POLE (AURY) SE MĚNÍ FYZICKÉ TĚLO. Zdravé tělo umožňuje překládání Universálních informací a tím se mohou aktivovat vyšší senzorické schopnosti. Je důležité pochopit, že žlázy v těle a hormony jsou přímo spojeny s Vědomím a zdravé tělesné funkce umožňují dosahovat vyššího Vědomí.

Ti z nás, kteří jsou zaměřeni na práci také se spodními energetickými poli, dokončili část smlouvy na uvolňování tlaku v lidských tělech a planetě. Mnoho lidí má vymazané vzpomínky na minulost, jsou na základě minulých životů přitahováni provádět kontrolní frakce. Proto je nyní pro mnohé tak těžké rozpoznat a dokázat rozlišovat mezi temnotou a Světlem, mezi pravdou a podvodem. Často tito lidé následují nějaké vůdce a neuznávají vlastní autoritu. Stejně jako guru dostává od svých oddaných sílu a uctívání, aby jeho učedník uvěřil, že tímto způsobem se mu dostane požehnání, pomazání, milost a spása. Všichni, kteří mají tyto tendence musí být osvobozeni a přesunuti z falešných časových os. Cesta k suverénní svobodě je naučit se budovat spojení s vlastním vnitřním zdrojem a napojit se tak na Světlo. Jakmile jsou lidé věrní svému srdci, mohou začít komunikovat se svým vnitřním Duchem a skrze tuto pravost a čistotu být v toku svého života a žít autenticky, pak jsou schopní převzít moc nad kontrolou a všemi situacemi, dělat životní změny, které vedou k vnitřním změnám a tím dobrému zdraví a vztahům. Najít vnitřní svatost a klid a komunikovat každý den se svým Duchem.

Naším úkolem je zůstat na další cestě a v souladu s etikou Vědomí Krista. Jakmile pokročíme o úroveň výš, jsme mnohem blíže naší Božské podstatě. Ve chvílích rozjímání v přírodě zažívá naše Já extatickou radost po dlouhé cestě, která byla tak těžce vydobyta. Tiché spočinutí v náruči Matky Přírody umožňuje spojit se s vyšším Vědomím a tomu musí předcházet vyprázdnění mysli včetně zbavování se všech břemen, které nepotřebujeme a věcí, které dělat nemusíme, a to nás vede k vyššímu ztělesnění duše. Zastavit se a přemýšlet, jak vytvářet novou cestu života. Zatímco duchovní ego chce diskutovat a debatovat, duše chce zažívat hluboké životní naplnění, které je nikým nedotknutelné.

Žijeme v chaotické době, kdy si lidé většinou nedovolí zažívat krásu, kterou život sám nabízí, nedokáží zažít plné štěstí a naplnění, a právě toto je velké požehnání nových stavů bytí v Nové Zemi. Prožívat život skrze všechny smysly. Dojít k uvědomění, že spojení vnějšího s vnitřním vytváří harmonický život, bez ohledu na to, co se děje. A právě dospějeme-li k tomuto uvědomění, stáváme se novými Božskými lidmi, kteří jsou hodni takto žít. Náš život je naplněn magií na úrovni čistého Ducha a synchronicity jsou kouzla v každodenní realitě. Každý z nás tvoří svůj vlastní Vesmír, svůj svět a dobrovolně a svobodně vytváří život jako skutečný Zdroj, který odráží Zdroj.

Mnoho z nás hodně ustoupilo od rušného života. Vnitřní spojení s podstatou je nyní tak silné. Mnozí jsme dostávali pokyny pohybovat se buď ve městě mezi lidmi nebo naopak na určitých místech v přírodě, abychom kotvili kosmometrické vzorce do procesu Vzestupu. Vzhledem k tomu, že změny se pohybují přes tělo, můj Duch mě vedl poslední týdny hodně k pohybu v přírodě, 10 km a více chůze denně, aby se životní síla a tělo obnovovalo, také přes regeneraci kardiovaskulárního systému. Ráda chodím tam, kde jsem před tím ještě nikdy nebyla, baví mě objevovat nové cesty. Ztrácet se a nacházet cestu zpět je mým malým dobrodružstvím se zastávkou na krásných mýtinách s objevováním potoků, rybníků, květin, stromů a přírodních krás. Příroda je nejvyšší pozemská technologie, která je samo regenerující.

Znovu se spojujeme s přírodou, protože ona je hlavním klíčem - 
 zdrojem v další fázi osobní a planetární Evoluce.


Tělo prochází hluboce intenzivními změnami, ale má životní síla nikdy nebyla taková jako letos. Všichni, kteří pracují na plný úvazek, velké změny integrují nejprve do svého těla a poté do planety. Každý, kdo je nyní na planetě pro to má svůj důvod a také naši Hvězdní bratři, kteří s námi spolupracují nad Zemí i uvnitř Země.

V podstatě budujeme nové tělo, které bude žít ve vyšších dimenzionálních úrovních. Nový model života, který se musí zakořenit. Evoluční posun vyžaduje hodně životní energie, dobře integrovanou polaritu včetně vnitřního manželského svazku mužské a ženské energie, protože to vše má vliv na rozšiřování Vědomí, na vyšší Vědomí a DNA. Tento vnitřní milenecký pár je Světlo, které bez ohledu na vnější nízké projevy, vždy nás vede po svaté cestě Vzestupu.

Někdy musíme dlouho čekat, než dostaneme všechny odpovědi na naše otázky, protože se tolik děje v zákulisí Vesmíru a někdy nechápeme účel toho, čím procházíme. Jsem svými Průvodci vedena k tichému rozjímání, nezaobírat se některými otázkami, nepředbíhat, s trpělivostí čekat na odpověď, protože vše je vždy správně načasováno. Jakmile věci do sebe zapadají, jsou to nádherné AHA chvíle.

Fotografování je moje vášeň. Radost je vysoká energie a slouží celému Přechodu, pořídila jsem si také profil na komunitním webu Flickr, kde sdílím fotografie. Lidé mají většinou spoustu výmluv, proč nemohou mít radost nebo proč nemohou být šťastní. Namalovala jsem také nový obraz, který je symbolem ženské Božské síly, která prochází naší vnitřní mužskou Božskou částí spojujíc se ve společné extázi. Po delší přestávce otevírám od června letní Kurzy transformativní Arteterapie.  A protože každý z nás přináší jedinečnost, vymyslela jsem si svoji vlastní arteterapii.

Naučili jsme se kráčet v kosmickém proudu Lásky, a to nám dává velkou sílu spoluvytvářet s ostatními, kteří také jako my cítí naplnění a pocity štěstí. Každý z nás potřebuje spoustu smíchu a radosti, abychom se stali novými šťastnými lidmi, kteří ztělesňují vyšší Vědomí Zdroje. Kdekoliv se pohybujeme, můžeme tuto Lásku kotvit a to dělá skutečná kouzla. Veškeré schopnosti a manifestace probíhají prostřednictvím Lásky. Krásné jaro a magickou sebe aktivaci!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

2/5/2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Všechny informace jsou nástroje Vzestupu zdarma. Nevyužívám žádné reklamy třetích stran. Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu, která má velký vliv na změny.