VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

sobota 30. června 2018

TZOLKIN 30.6.2018 6 CABAN kin 97

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.

Váš život je cesta. Je to cesta času, myšlenek, zkušeností, emocí a vzpomínek. Je to cesta, pro kterou jste se rozhodli. Během ní můžete probudit svou duši. Přemýšlejte o svém životě ne ve smyslu tady a teď, ne z hlediska cílů, tužeb, snů, ale jako o šňůře perel, oceánu kapek, poušti pískových zrnek, které skládají větší celek. To, v čem vám chtějí pomoci Caban a Uac (6), je putovat po Eb – Cestě života, a probudit vaše Světlo v mysli a Vědomí v klidném, stabilním vyváženém aktivním životním prostředí.

CABAN JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes si vážím svého osudu. Dnes je moje vůle vystavena zkoušce. Dnes si ujasním vtah s lidmi, s přírodou, s rodinou a zreviduji přístup známý jako symbol Kaina, jehož motto zní: „Mít víc, než ostatní za každou cenu“. Dnes se postarám o zdravý kontakt s lidmi a životním prostředím. Dnes jsem jednoznačně učitelem i žákem. Bez reptání přijímám připomínky i pochvaly.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety – pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

***

Jsem Caban s Tónem 6. Dnes vám přejeme, abyste zažívali to největší dobrodružství, kterým je dar života. Život v této sféře je největším požehnáním, i když to tak nemusí připadat těm, kteří neustále žijí se svými strachy a starými kódy přesvědčení. Věřte, že jakmile shodíte každou vrstvu negativity, vaše břemena budou lehčí a tíha světa bude nahrazena lehkostí motýlích křídel. Poté, co odstraníte bloky, které udržují vaši energii potlačenou, nebude existovat nic, co by vám mohlo bránit v létání.

Existuje mnoho forem světla a pro mnoho lidí to znamená mnoho významů. Světlo, o kterém chceme mluvit dnes, vychází zevnitř vás – věčný plamen, který pochází od Stvořitele. Kdysi dávno neexistovala žádná jednotlivá Světla, všichni jste byli součástí celku podobném tomu jako je vaše Slunce. V určitém okamžiku se Světlo roztříštilo na mnoho fragmentů s různými zážitky.

Toto Světlo je ve vašem srdci a je podobné plameni svíčky. Každý z vás má tuto Božskou Esenci v sobě. Dokonce i ti, kteří spáchali na Zemi hrůzné činy, mají toto Světlo uvnitř sebe. Mnozí ho máte skryté tak hluboko, že se z něj nemůžete těšit. Ale bez ohledu na to, jak hluboce skryté je, můžete tento plamen rozzářit. Všechno, co potřebujete je trochu kyslíku – dechu.

Váš dech je nejdůležitějším prvkem, abyste mohli existovat na této Zemi. Zkuste jen pár okamžiků nedýchat a budete rozumět tomu, co říkáme. Aby vaše Světlo mohlo zářit jasně, potřebujete kyslík. Dýchání při vědomém nastavování záměrů je velmi důležité. Existuje několik technik, jak používat dech pro energii těla, mysli, i duše. Navrhujeme vám, pokud nejsou součástí vašeho života, aby tomu tak bylo. Ti z vás, kteří nejsou seznámeni s řízeným dýcháním, doporučujeme vyhledat informace a zvolit si typ, který je pro vás vhodný a který vyhovuje vaší individuální komfortní zóně.

Zpočátku, než se naučíte ztišit mysl, která neustále vyžaduje pozornost, se metody vědomého dýchání zdají nudné. Když je vaše mysl skutečné klidná, je to klid, který předčí veškeré vaše chápání. Doporučujeme vám najít formu, při které se cítíte dobře. Zpočátku to může být obtížné, ale než se to stane vaší druhou přirozeností, musíte to cvičit.

Jakmile je vaše mysl a tělo klidné, bude pro vaše Průvodce jednodušší pomáhat vám při vytváření voleb pro vaše nejvyšší dobro. Brzy se naučíte, jak se spojit se svým Vyšším Já, Anděly a Průvodci, kteří jsou kolem vás v každém okamžiku života. Existuje mnoho Pomocníků, které máte k dispozici, ale nejprve musíte uvěřit, že existují, akceptovat je a dovolit jim, aby vám pomáhali. Dělá jim velkou radost být s vámi. Vybrali si roli pomáhat vám ještě před tím, než jste se inkarnovali. Mnohé z těchto Bytostí jsou s vámi i po několik životů.

Ve sféře Ducha nejsou žádná časová nebo prostorová omezení. Mnozí z vás nežádáte Boha o pomoc, protože si myslíte, že vaše otázky nejsou důležité a nechcete ho obtěžovat. To je kód omezeného lidského myšlení. Vesmír je hojnost. Existuje mnoho Pomocníků s různými talenty, kteří jsou vám k dispozici a rádi vám pomohou, včetně počítačových mágů.

Čím více budete zběhlí v okysličování vašeho těla, tím snazší pro vás bude nechat své vnitřní Světlo zářit. Existuje mnoho uzdravujících způsobů jako např. jóga, tajči, chi-gong, které jsou velmi užitečné, pokud jde o pohyb energie v těle. Důvod, proč opakovaně mluvíme o kódech přesvědčení, negativním myšlení a strachu je ten, že vám doslova blokují energii v celém těle a v aurickém poli. Je to jako mít ucpaný odtok ve dřezu, což je podobné jako mít ucpané tepny.

Když je energie v těle blokována, vytváří shluky v určitých lokalitách. Jedná se o první krok v procesu projevení fyzické nemoci v těle. Přidáte-li negativní myšlenky jako: „Jsem z toho všeho unavená“, vytváříte recept na katastrofu. Jakmile bude vaše energie proudit a vaše životní volby budou založené na Lásce, život bude nádherný a nemoc v takovém těle nemůže existovat.

Prosíme, přečtěte si to znovu, dokud plně nepochopíte, že nemoc je výplod vaší představivosti. Přemýšleli jste někdy, proč Andělé nejsou nemocní? Všimli jste si, že osvícené bytosti, jako Matka Tereza a Ghándí, byly schopné dělat pozoruhodné věci i ve stáří? Jakmile se dostanete za omezené myšlení, uvědomíte si, že proces stárnutí je kód přesvědčení, který prostě může být přepsán.

V současné době je velký důraz kladen na preventivní medicínu. To nevede nikam. Jakmile integrujete tajemství života naplněného radostí a hojností, vymýtíte všechny formy onemocnění, včetně duševního utrpení. To je život, o kterém mnozí sníte, život, kde je všechno krásné, klidné a bohaté.

Sítě, které drží tyto kódy přesvědčení, jsou již postavené, je čas začít sklízet ovoce toho, co jste zaseli. Spojte se a budujte komunity a vychutnávejte si sdílení darů svého zahradnického úsilí. Podělte se o své znalosti a moudrost, kterou jste nabyli během mnoha věků. Nechte své vnitřní Světlo zářit pro všechny. Pro tuto utopii není potřeba, aby slunce ohřívalo vaši pokožku, protože každý z vás má uvnitř dostatek Světla, které, když spojíte dohromady, vytvoří veškeré teplo a světlo, které potřebujete.

Víte, že říkáme jen pravdu a najít způsob, jak nechat vaše Světlo zářit, můžete v tomto okamžiku!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

CABAN: Souznění, rozvoj, spolupráce….
V energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Zde je testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity v den CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK – PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.
V takových případech se stává síla navigace CABAN Strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou energii CELKU, zaměřte se na den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

ŠESTÝ TÓN – PROUD – TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci – například balet nebo pohyb sportovce, Uac přináší do pohybu dynamiku.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.Překlady Mayských Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pátek 29. června 2018

TZOLKIN 29.6.2018 5 CIB kin 96 galaktický portál

Cib – Bojovník. Spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení

Starověká pojetí hříchu a radosti, odpuštění a milosti byly odedávna spjaty. Jeden určuje druhý. Dnešní energie Ho (5) může způsobit ukvapená rozhodnutí. Spěchání nebo říkání slov bez obav o následky, byste mohli později litovat, promyslete raději potenciální výsledek, než začnete jednat. Buďte si vědomi svých osobních chyb a zlozvyků, jaký to může mít dopad na váš život. Pokud můžete najít ve svém nitru odpuštění, budete mít otevřenou cestu k řešení a uzdravení těchto vlastností, zvyků a závislostí, které vás drží zpátky.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes síla inteligence dává impulsy mému tělu. Odevzdávám se vnitřnímu vedení těla, které je neomylné. Dnes bez strachu dovolím ve svém bytí to, co sám/sama uznám za vhodné. Přestanu být vlajkou ve větru a třást se jako osika. Dnes nepůjdu snadnějším způsobem, nezlákají mě okamžité výhody, nepodlehnu pokušení, ale půjdu tam, kam mě nasměruje má vůle a kde nebudu loutkou.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky, Světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev. Je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

***

Zdravíme vás. Jsme šťastní, že spolu opět sdílíme náš čas. Naše znalosti pochází z mnoha zdrojů mnoha věků. Možnost sdílet všechno, co jsme zažili, nám přináší velkou radost. I když v podstatě všichni jsme Jedno, stále zde existuje pocit oddělenosti, který je mezi námi a oběma světy – viditelným a neviditelným. Brzy nebudou žádné takové rozdíly existovat, protože Závoje se ztenčují a naše dny odloučení se chýlí ke konci.

Na počátku vašeho světa byl vytvořen pocit oddělenosti proto, abyste mohli získávat zkušenosti ve fyzické sféře. Jako u mnoha experimentů, i zde došlo k mnoha překvapením. Nikdo nemohl přesně předvídat, co všechno se může přihodit v prostředí, které zahrnuje čas a prostor. Před tím, než váš svět začal existovat, nikdy k podobnému fenoménu v celé Galaxii nedošlo.

Iluze oddělenosti byla vytvořena pro možnost prožívat různé emoce, které byly v Galaxii také poměrně nové. Ve sféře Ducha, odkud jste přišli, byla jen Láska. Mnozí jste vyjádřili touhu zažít nelásku. Při vytváření fyzické sféry v této Galaxii existovalo rostoucí nadšení. Společná skupina, která vytvořila vaší Galaxii, měla Kolektivní Vědomí.

Pravidla byla vytvořena a časová osa byla nastavena pro konkrétní zkušenost. Některé z parametrů, které byly nastaveny:

Ekologická rovnováha
Polarita
Dočasná ztráta paměti na duchovní sféru
Čas: minulost, současnost, budoucnost
Prostor: tam a tady
Spoluvytváření nižších události přes myšlenky, slova a činy
Fyzické omezení bez možnosti jít nad rámec 5 smyslů
Zákon přitažlivosti: podobné se přitahuje

Původní kolektivní vědomá skupina vytvořila tuto Sféru pro každého, kdo toužil dodržovat pravidla vytvořená pro inkarnaci na Zemi. To mohlo zahrnovat krátký úděl jako například být jednobuněčnou amébou nebo delší pobyt jako sekvoje. Může pro vás být překvapivé, že hmyz a zvířata mají kromě instinktu přežití také Vědomí.

Aby bylo možné zažít nelásku, museli jste vymazat vzpomínky na Lásku. Dokážete pochopit nutnost zapomenout na duchovní Jednotu, abyste mohli tuto zkušenost mít? Možná se ptáte: „Proč by chtěl někdo se zdravým rozumem opustit dokonalost a přijít na toto místo plné smutku a nenávisti?“ To je dobrá otázka. Jste dobrodruzi. Chtěli jste si přivonět ke květinám, ochutnat ovoce, zkoumat Zemi, řídit auto a mnoho věcí, které nejsou ve vyšších Sférách k dispozici.

Příchodem na Zemi jste se rozhodli být hercem. Vyberete si roli, kostým a hrajete roli. Příchod na tuto planetu je něco jako hrát hru, kdy jste vysazeni v odlehlé oblasti s kompasem a užíváte si cestu domů. Existuje velké množství důvodů, proč se každý z vás rozhodl inkarnovat. Někteří vnímají oddělenost při příchodu na Zemi jako něco nesnesitelného, proto mnoho dětí umírá brzy po narození. Jedna věc je rozhodnout se a druhá věc je opravdu vstoupit do této Sféry. Vstoupí jen ti nejodvážnější. Je to výzva a rozmanitost emocí, co vás přitahuje. Ve Sféře Ducha víte, že je to jen dočasná Iluze. Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení, je to jen série zkušeností, akcí a reakcí.

V současné době dochází ke ztenčování Závojů. Není náhoda, že se objevilo tolik filmů, knih, kde se objevují duchové, mimozemšťané a andělé. Stále více lidí se s těmito věcmi setkává, stejně jako se zvyšuje jejich intuice a psychická síla.

V dávných dobách měli tyto schopnosti jen šamani a veleknězi. Mnoho lidí se v této době inkarnovalo s těmito vzpomínkami i schopnostmi neporušenými. Staré mystické školy a ti zkušení ukrývali svá tajemství až do své smrti. Nyní jsou dveře otevřené pro všechny lidi.

Mnozí si začínají uvědomovat, že hmotné statky nejsou vstupenkou ke štěstí. Majetek vyžaduje mnoho času a pozornosti. Rodiny jsou roztroušeny po celém světě, komunity ztratily kulturní kořeny a ztracen je smysl kmene. Je na čase opět se spojit a odložit rozdíly, které vás oddělují. Naučte se navzájem milovat a přijímat bezpodmínečně, protože je to vaše jedinečnost, co vás dělá zvláštními. V minulosti byla jedinečnost tím, co vás udržovalo daleko od sebe. To se chýlí ke konci.

Dlouho se hovořilo o konci světa. Můžeme vás ujistit, že svět zůstane. To, co se rozpouští, jsou Závoje oddělenosti. Co to znamená a jaký to na vás bude mít vliv? Brzy zjistíte, že jste všichni Bratři. Nejenže vám v žilách koluje stejná krev, ale také jste všichni spojeni se stejným Duchem. Jste skutečně děti Boha; ve skutečnosti jste Bohové, každý jste jedním aspektem Celku. Mnozí jste již toto učení pochopili, většina se však stále potýká s nepochopením, jak můžeme být všichni Jedno.

Abyste byli připraveni na odstranění Závojů, je ještě několik věcí k řešení. Jmenujme několik základních bodů:

Myslete jen pozitivní myšlenky.
Vytvořte si pocit Lásky k celému Stvoření.
Postavte se svým strachům čelem.
Odpusťte sobě i druhým všechna zranění minulosti.
Nechte každého být jaký je.
Zaměřte se na přítomný okamžik.
Následujte svou intuici na každém kroku.

Mnozí z vás cítí hluboký smutek a izolaci od svých blízkých, a to jak těch na Zemi tak i těch, kteří přešli. Doporučujeme vám najít radost ve všech věcech a trávit čas tvořením myšlenek, jak byste chtěli, aby váš svět vypadal. Pracujme společně. Vytvořme vědomou kolektivní skupinu podobnou Správní Radě, kde se všichni scházejí pro obnovení podnikové politiky a předělání systému.

Dveře, aby se to stalo, jsou na Zemi nyní otevřené. Původní časová osa končí, je čas vytvořit Zemi takovou, jakou jste vždy chtěli. Brzy se cesty Temných a Světelných sil rozdělí. Ti, kteří chtějí i nadále válku a hlad, půjdou jinou cestou. Ti, kteří chtějí zažít tělesnost harmonickým a vyváženým způsobem, přejdou na jinou cestu. Ani jedna cesta není správná nebo špatná, obě vedou nakonec zpět ke Zdroji Všeho.

Jsme zde na pomoc těm, kteří se rozhodli pro cestu harmonie a rovnováhy. Jsme zde, abychom vám kdykoliv pomohli znovu se spojit s tou částí uvnitř vás, která byla dočasně vypnutá. Jsme zde, abychom vám pomohli získat plnou vzpomínku na duchovní kořeny. Jsme vděční za vás za všechny, protože velmi milujeme tuto planetu a tuto Galaxii a chceme, abyste měli i nadále možnost využívat tuto Sféru pro potěšení a dobrodružství.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

CIB: Strach, obavy, inteligence….
Ve Znamení BOJOVNÍKA jsou zakódovány energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník, Mág, Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra – operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně, a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje – fyzického i duchovního. Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

čtvrtek 28. června 2018

TZOLKIN 28.6.2018 4 MEN kin 95

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Skutečný směr cesty je nejlepší vidět z výšky. Pokud máte kdykoliv pocit, že jste dole, bez motivace, zavolejte Men, aby vás vzal zpátky do stratosféry vašeho života, abyste spatřili úžasnou cestu, po které cestujete v plné a kompletní celistvosti. Tady nahoře se každý jednotlivec stane perlou v dlouhém oslňujícím řetězci, každý se svým unikátním otiskem a významem. Nezneuctívejte jednotlivé dny pro potřebu hodnotit svůj život jako celek.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU
 STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes opustím souzení lidí a událostí. Dnes já schvaluji plány své budoucnosti. Přijímám nové výzvy a před očima mám vizi cíle. Nebojím se podstoupit riziko. Dnes mě nikdo nic nenařídí, ani já nebudu nikoho nutit k bezohledné poslušnosti, mlčení nebo tleskání mé pravdě.

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Jsem Men 4. Vítejte v tento den zázraků a požehnání. Naším dnešním tématem je nadmořská výška. Stejně jako orel můžete stoupat do té největší výšky. S praxí se naučíte, jak dělat otočky a létat s větší lehkostí. Při létání jsou otočky praktikování ztráty a znovuzískání kontroly jednoduše pro radost ze zážitku. Důvod je podobný jako proč se mnozí z vás znovu a znovu inkarnují na Zemi. Máte zde k dispozici prostor padat do nelásky a pak ji znovu získat. Je to jednoduše dobrodružství.

Avšak svět, jak ho znáte je u konce. Jste na konci cyklu, který vám umožňoval padat do nelásky. Tisíce z vás se probouzí do reality, v které můžete společně tvořit lepší existenci jako skupina s vědomým záměrem. Je vaší povinností přidat se ke skupině, která se chystá vytvořit Rajskou Zahradu, nebo můžete dál pokračovat po cestě hromadného ničení. Není nic špatné nebo správné, všechny cesty vedou v konečném důsledku zpět ke Zdroji Stvoření. Nicméně budete muset sklízet, co jste zaseli. Takže co si přejete zažít? Pokud je to svět plný míru a radosti, pak čtěte dál, protože i to je náš cíl. Ti, kteří chtějí zůstávat v myšlenkách na válku a kontrolu, nebudou slyšet naše slova, neboť rezonují s jinou frekvencí.

Ti, kteří se chtějí povznést do nových výšin, udělají nejlépe, když se každý den spojí se svým Vyšším Já pro rady a vlastní vedení. Vyšší Já je ta část vás, která zůstává ve Sféře Ducha, jakmile se inkarnujete na Zemi. Spojení je velmi jednoduché, ale znamená to, že vystoupíte z vašich levohemisférových vzorců myšlení. Možná pro vás bude zajímavé naučit se, jak přejít z každodenního alfa stavu mozku do mysli ve stavu théta, protože théta je stav, kde dochází ke kouzlům.

Jakmile budete každý den praktikovat jít dovnitř sebe a požádat o radu a vedení, je méně pravděpodobné, že odbočíte z cesty, kterou jste si v této inkarnaci zvolili. Mnoho učitelů, včetně nás, má moudrost a znalosti, o které si přejí se s vámi podělit. Každý z vás jde po jedinečné cestě. Není ani jeden učitel, který by mohl směrovat každý váš krok, jinak byste byli pouhou loutkou. Každý dostal nádherný dar svobodné vůle, aby si mohl vybírat na švédském stole nádherné dárky, které vás zajímají.

Abyste mohli stoupat do vyšších vibrací, musíte se naučit, jak bezpodmínečně dávat a přijímat bezpodmínečnou Lásku. Frekvence Lásky a vděčnosti jsou vibrace, které jsou potenciálem éterických Sfér. Už jste někdy zažili pocit euforie, kdy je všechno dokonalé a klidné? Všimli jste si, že jsou tyto chvíle pomíjivé? Máte chuť zažívat tyto pocity znovu? Chtěli byste mít tyto zážitky v každém okamžiku svého života? To je potenciál k vytváření života plného okamžiků Lásky a Míru. Tyto pocity vás pozvedají do vyšších frekvencí, ve kterých se kouzla manifestují mnohem snadněji. Jsou to skutečně pocity, jako když jste orel nebo Anděl a plujete v oblacích světa bez starostí. Chcete-li je získat, vyžaduje to úsilí. Vraťte se zpátky z oblaků a přistaňte na zemi, abyste po malém pozemském školním vzdělávání mohli opět vzlétnout.

Mnozí se nikdy s Vyšším Já nespojili, ačkoliv jste k němu všichni stále připojeni. Chce to jen trochu praxe a důvěry ve spojení. Někteří se ptají: „A jak mám vědět, jestli to, co jsem slyšel, bylo moje Vyšší Já?“ To je skvělá otázka, na kterou lze odpovědět několika způsoby. Mnohokrát, pokud jste v silném emocionálním stavu, může být spojení zmatené, proto je důležité, abyste na prvním místě získali kontrolu nad svými emocemi.

Dávejte pozor na nižší energetické entity, které s lidmi rády hrají různé triky. Logický mozek miluje udržování kontroly a může stát v cestě tím, že přináší různé strachy, které budou blokovat vaše dobrá rozhodnutí. Stejně jako u všeho jiného, dokonalost přichází s praxí. Jeden ze způsobů je cvičit a studovat naše Zprávy na denní bázi, zatímco se vám snažíme pomoci zbavit se negativního myšlení, starých kódů přesvědčení a temných emocí, se kterými jste spojeni.

Lidé, kteří jsou spojeni se svým Vyšším Já, mají řadu zkušeností: někteří jasně slyší hlasy, někteří mají při spojení „božské vnuknutí“, cítí zvláštní vůně, jiní mají specifické pocity v těle, např. v žaludku. Jakmile jste rozrušeni nebo neklidní, nepokoušejte se žádat o vedení. Pokud můžete, vyčistěte své emoce. Pokud jste unaveni, odpočiňte si, než začnete žádat o radu. Vyčistěte svůj jídelníček a pijte dostatek vody, protože voda funguje v buňkách jako baterie a je velmi potřebná pro dobré spojení. Naučte se osvobodit mysl od očekávání nebo říkat vašemu Vyššímu Já, co má dělat. Přistupujte k němu jako k moudrému mudrci. Poslechněte si jeho rady a vyberte si, co cítíte jako nejlepší volbu. Nejsou žádné správné, žádné špatné volby; všechny cesty vedou ke Zdroji. Dovolte si klopýtat a učte se z každé zkušenosti.

Nejlepším měřítkem pro to, jestli informace, které slyšíte, jsou od vašeho Vyššího Já nebo duchovních Průvodců, je pocit míru a Lásky. I když budete muset udělat rozhodnutí, která nejsou komfortní nebo se nebudou líbit druhým, zapracujte na svých obavách a stiskněte tlačítko vpřed. Věnujte pozornost svým pocitům, protože jsou vaším ukazatelem směru, podobně jako GPS mapy.

Jak budete cvičit ladit se na své Vyšší Já a Průvodce, brzy rozpoznáte jejich frekvenci. Je to podobné jako rozpoznání vašich dobrých přátel na Zemi. Jsou věci, které je rozlišují, a to nejen na fyzické bázi, ale i energetické. V blízké budoucnosti budete moci vidět bytosti s bydlištěm na Druhé Straně velmi jasně. Důvěřujte informacím, které slyšíte. Rozhodněte se, které rady jsou hodnotné. Podnikněte nezbytné kroky a integrujte je do svého života. Změňte svůj život a podělte se o své znalosti s ostatními.

Existují i jiné způsoby, jak se spojit s vaším Vyšším Já jako proutky, kyvadla, virgule nebo svalové testy. Ve zkratce v dalších Zprávách budeme sdílet, jak tyto nástroje používat. Vyzkoušejte je a uvidíte, jestli je nějaký pro vás vhodný. Pro tuto chvíli se s vámi loučíme. Už víte, že vše, co potřebujete, je uvnitř vás. Zavolejte nás kdykoliv budete potřebovat informaci, radu nebo velkou éterickou pusu!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

MEN: Vědomí, vize, iluze….
Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce – do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

4. TÓN – TVAR A MÍRA – SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

středa 27. června 2018

MANIFESTACE. ŽIVOTNÍ SÍLA. POHYBOVÉ AKTIVITY.

Vážení Vzestoupení, mnozí z nás se pohybují hlouběji do Božské Lásky, která je skutečnou duchovní Láskou; zkušenostmi ve všech směrech (multidimenzionálně) a formách nejen v „nebi“ ale i zde na zemi. Naše srdce je zasaženo magií a to tím, že se uvedeme do souladu se vším, co se v naší realitě vyskytuje.

Vzestup není proces mentální asimilace poznání, ale nejposvátnější alchymie naší bytosti, která dosahuje zcela nové úrovně Světla. Ti z nás, kteří drží toto nejposvátnější poznání, jsou často zpochybňováni nebo nepochopeni ostatními, ale musíme bránit znalosti, které jsme přinesli z vyšších Sfér Stvoření. A nemůžeme tyto docela tvrdé principy zjemnit, aby se lidé cítili v bezpečí. Ti, kteří jsou připraveni, budou vzestupovat na další úrovně a vždy si najdou učení pro ně v tu chvíli potřebné. Jsme neustále věrni vyšším zásadám Tvoření, které vyzařujeme, a tak zvyšujeme planetární sílu prostřednictvím průchodů. Každý nakonec musí dosáhnout svého vlastního Světelného kvocientu pro Vzestoupení a to nelze bez vědomé integrační práce. Jakmile toho dosáhneme, sdílíme to ve všech vztazích, neboť my všichni jsme Jeden. Usilujeme o dosažení rovnováhy, sjednocení vnitřního, pak vnějšího a společenství.

Musíme být opravdoví blázni v Lásce, a přitom být moudří s kým chceme sdílet naše srdce. Když je naše Láska pravá a čistá, staneme se stejnou silou jako Stvořitel a to je ta nejdražší síla Stvoření, která je posvátná, a tak tímto způsobem vždy budeme vědět co, nebo kdo je opravdu hoden čistoty naší Lásky a jaké situace nás drží v starých dramatech. My milujeme čistě, a přesto udržujeme skutečnou a vyrovnanou výměnu!

Hlubší integrace jako další fáze multidimenzionálního Vzestupu se týká fyzického těla. Pravděpodobně jste si všimli po Slunovratu, že další fáze je zesílena. Pro dosažení klidu uvnitř nás znamená odpojit se, odloučit od chaosu, od běžného lidského zrychleného života, kdy se mnozí z nás soustředí na duchovní praktiky, kde nic kolem nás nás neovlivňuje. Pokud jdete opravdu touto cestou, vaše tělo dostane vždy elektrický impuls a stane se více magnetické z hlediska vědění. Neděláte nic, co s vámi nerezonuje.

Čím více jsme uvnitř sebe celiství a sjednocení:

vertikálně - spojeni s nebem i zemí, čakry aktivizujeme cvičením jógy
 a dechovým pránickým cvičením;
horizontálně - sjednocená unie mužské a ženské energie skrze integraci polarity,
 tím více žijeme v konstantním toku kosmických energií
 a v okamžiku přítomnosti.  

Vědomé tvoření vychází z elektro-magnetismu srdce a je naším nejvyšším zájmem!

Prána je kosmická energie pro tvoření Vesmírů a všeho stvoření vůbec. Jakmile dokážeme vědomě využívat pránu, která se nachází všude kolem nás, chápeme její projevy, dokážeme tvořit stejně jako Stvořitel, kterým ve skutečnosti jsme. Kosmická energie obsahuje magnetickou a elektrickou energii čili pránu, která tvoří veškerou hmotu. Vzduch, voda a strava, také sluneční světlo, šíří tuto energii, na které závisí život. Vůně květin a květů je také pránická potrava. Prána prostupuje celým tělem i tam, kam nemůže vzduch. Je naší pravou potravou. Je dynamická životní síla, díky které se může projevit vše na hmotné úrovni, oživuje tělo a všechny orgány. Staří jógoví Mistři učí: jóga a cvičení ásán pomáhá zcela úmyslně a vědomě umožňovat přístup k samotným zdrojům života.

Nic se neděje samo bez infuze Vědomí. Přenášíme životní sílu do všeho, co si přejeme vytvořit. Čím více proudí tato posvátná životní síla v našem těle, tím více hojnosti vytváříme, a tak prospíváme. Skutečně prosperujeme, když víme, místo pasivní nebo dokonce slepé naděje, že podpora a hojnost jsou vždy k dispozici. Jakmile se to naučíme jako Mistři svého osudu, můžeme opravdu prospívat, jakmile jsou naše zdroje sdíleny a používány pro nejvyšší blaho všech. To, co nás dělá úspěšné, není kolik peněz nebo kolik zdrojů jsme schopni vytvořit, ale jak je můžeme využít pro dobro v integrovaném smyslu. Kam investujeme energii a čas?

Prvním krokem je vědomě zhodnotit všechny naše skutky a činnosti, nebo naše nevědomé reakce vůči druhým. Jsou tato jednání zahrnuta nečinností z Lásky nebo z oddělení ega? Mnozí se pohybují ve starých bariérách, které vybudovali kolem srdce, takže žijí odděleni a odloučeni. Zrcadlo, které pro sebe držíme navzájem, má hojivé účinky pro všechny. Duše roste pouze prostřednictvím vědomého chápání všech vztahů. Život je mnohem klidnější a blaženější a naše vnitřní spojení je tímto zdrojem živeno zevnitř a prostřednictvím Lásky k ostatním s pocitem rovnosti. To je vzácná alchymie Božské Lásky. Je čas vyrůst a žít svůj nejvyšší potenciál Tady a Teď, ne v nějaké vzdálené budoucnosti, která ani neexistuje.

Jakmile dokážeme vytvářet pro sebe, uvědomíme si, že nic není nemožné v kontextu vytváření pro celek. Jsme součástí velkého celku. Vycházíme z tohoto autentického prostoru pravé Lásky a Jednoty Vědomí. Čím více je nás, kteří chápeme život bez strachů a princip Tvoření, tím rychleji překlápíme svět do vyšších dimenzí.

Kdykoliv nás stimuluje nová energie, zažíváme počáteční fáze prázdnoty, která se objevuje po každé nové vlně – stejně tak po silném Slunovratu. A co třeba zapojit se do nového cvičení? Je opravdu důležité zapojit se do jógy na všech úrovních. V duchovním prostředí dělat fyzické cvičení, které posiluje tělo i Světlo potřebné pro Vzestup a které připravuje naše fyzické vozidlo pro vyšší frekvence a integraci většího míru a klidu. Odpočinek je také součástí, aby se usadila ve správném stavu umírněnost a rovnováha vnitřních polarit. Koneckonců jóga znamená sjednocení. Je to silný způsob starověkého gnostického uvědomění vědecké spirituality, která je založena na alchymistických principech tohoto fyzického Vesmíru!

Energie cvičení jógy má velký vliv na proces Vzestupu. Je také důležité, aby žena ve svém cyklu praktikovala cvičení jógy, kultivaci nazvanou děložní jóga a dechová cvičení pro uvolnění bolestivých kontrakcí s uvolněním celé oblasti lůna, aby mohla překládat kódy Světla, které procházejí ženou jako Božským kalichem, jak v jejím cyklu, tak v ego řízeném světě. Tato jóga je vhodná pro ženy každého věku. Posvátný Ženský Princip se musí vrátit ke své síle a moci, protože je dárcem života. Nalaďujte se na přírodu a na sebe jako na přírodní tantrickou Světelnou bytost a význam posvátné orgasmické kultivace životní síly. To přináší fyzické změny. Vnitřní rozkvět vyžaduje úplně novou fázi sebe sama, svého rozvíjení se. Chápeme, že jsme život, a proto také spoluvytváříme život. To vše je důsledkem naší dobře integrované životní síly, která nám přináší vše, co potřebujeme pro ztělesnění krystalické duchovní esence. Poznat ji a zažít ji je opravdový dar!

Dovolte mi opět použít knihu André Van Lysebetha Učíme se jógu, která může být pro některé z vás vstupní bránou pro další fáze vašeho Vzestupu a znovunabytí vitality, míru, zdraví a životní síly:

Pozorujme anonymní dav valící se ulicemi. Podívejme se na ty smutné a ustarané obličeje, na unavené tváře, jež nikdy nerozjasní úsměv. Pohleďme na jejich ohnutá záda, jejich úzké hrudníky, jejich obtloustlá břicha. Jsou všichni tito civilizovaní lidé štastni? Nemají již hlad, není jim zima - to platí alespoň pro většinu z nich - ale potřebují prášky pro spaní, tabletky na vyprazdňování svých líných střev, pilulky na zahnání migrén a uklidňující prostředky, aby snesli život. Tím, že jsme odtrženi od přírody, se nám podařilo znečistit vzduch měst, zavřít se do kanceláří a továren a zbavit potravu její přirozené povahy. Duševní choroby způsobují den ode dne větší škody a degenerativní nemoci, rakovina, cukrovka či infarkt, se vyskytují stále častěji a připravují o život ty nejlepší z nás. Biologický úpadek se prohlubuje ohromujícím tempem, jež však, jak se zdá, nikoho neohromuje a které ani nepozorujeme. Statistiky nás uklidňují tím, že věk, jehož se pravděpodobně dožijeme, se prodlužuje o x let, zato si však neuvědomujeme, že během několika generací rozhazujeme dědictví nashromážděné během statisíců let. Civilizace potlačila přirozený výběr a umožňuje rozmnožování vadných jedinců, a na druhé straně - v důsledku pohodlí - člověk nepoužívá svých adaptačních mechanismů, své přirozené ochrany a ochabuje tělesně i duševně. Jak zastavit tento úpadek? Naše medicína je - přes neustálý pokrok - v tomto směru bezmocná. Nashromáždila však množství znalostí, pro něž ji právem obdivujeme a jsme na ni hrdi. Vymýtila metly lidstva, jako je mor, neštovice, záškrt. Nabízí nám kromě antibiotik velké množství účinných léků a každý den objevuje nové. Naši chirurgové provádějí denně takřka zázraky: pomysleme jen na operace srdce! To vše však nestačí. Právě naopak - pokrok v lékařství dává civilizovaným lidem šalebný dojem bezpečnosti. Domnívají se, že si mohou dovolit vše, nemají strach z výstřelků, nic je nedovede zastavit. Onemocní snad? „Stačí" jít k lékaři: na něm je, aby spravil škody, a to rychle - je to jeho řemeslo, je za to placen. Nechtějí pochopit, že převážnou část jejich potíží způsobuje nesprávný způsob života, a že pokud jej nezmění, lékaři i přes své znalosti a obětavost nebudou moci zaručit víc než křehké zdraví v údobí mezi dvěma nemocemi. „Civilizaci", která vede k úpadku lidského druhu i všech jednotlivců, aniž by jim poskytla alespoň zdání štěstí, je třeba považovat za úpadkovou. Co můžeme my, zajatci civilizace, dělat proti této drtivé síle? Zanevřít na vědu, na techniku, na náš civilizovaný život? Vyhodit do povětří továrny, spálit knihy, uvěznit vědce a techniky, vrátit se do pravěkých jeskyň a lesů? To je nemožné. A je to i zbytečné. Ostatně máme právo být hrdi na naši vědu a její vymoženosti. Není třeba civilizaci odmítat; je třeba naopak maximálně využít jejích výhod a snažit se odstranit její nedostatky.

Jeden z léků: jóga.
Řešení závisí nutně na jednotlivci. Můžeme si říci: „Co představuje izolovaný jedinec, jaký význam má ve srovnání s masou?" Zdánlivě je úloha jednotlivce malá. Avšak situace se nemůže zlepšit, problém není možno vyřešit, pokud se každý jedinec nepodrobí osobní disciplíně: a v tom smyslu je jóga bezesporu nejpraktičtější a nejúčinnější formou nejlépe přizpůsobenou požadavkům moderního života. „Chceš-li změnit svět, začni tím, že změníš sám sebe." Díky józe může civilizovaný člověk najít znovu radost ze života. Jóga svými ásanami, které vracejí pružnost páteři, skutečné životní ose, uklidňují předrážděné nervy, uvolňují svaly, upravují metabolismus, nadváhu, oživují orgány a nervová centra, dává zdraví a dlouhověkost. Dechová cvičení pránájámy přinášejí kyslík a energii každé buňce, pročišťují organismus spalováním škodlivin, vypuzují toxiny, přičemž uvolnění celého těla pomáhá zachovat odolnost nervového systému, obrňuje proti neurózám a zbavuje člověka nespavosti. Pro adepta jógy je péče o vlastní tělo přímo svatou povinností. Jóga hlásá, že je snadné zůstat zdráv; stačí změnit některé nesprávné, a přitom běžné návyky, jež mohou za veliký počet potíží, chorob a předčasných úmrtí. Zdraví je přirozené právo. Je stejně přirozené být zdráv jako se narodit: zdrojem nemocí jsou opomenutí, neznalosti nebo překračování přirozených zákonů. Z hlediska jógy je nemoc tělesným hříchem a nemocný je považován za stejně zodpovědného za své špatné zdraví jako za své špatné činy. Již Pyle poznamenal, že „lidé, kteří zacházejí se svým tělem tak, jak se jim zlíbí, a porušují pravidla zdravého života, jež by měli do hloubky znát, jsou „tělesnými hříšníky". Zákony životosprávy nejsou ani restriktivní, ani úzkoprsé. Jsou naopak jednoduché, není jich mnoho a zajišťují nám velkou svobodu, neboť nás zbavují spousty potíží, jež by omezovaly naši sílu a tak bránily plně si „užít života". Metody a příkazy jógy jsou jednoduché, a přitom racionální a vědecké. Mohli bychom se dokonce obávat, že jejich jednoduchost a snadnost jejich aplikace by mohly vést k jejich zanedbávání; to by nás ovšem zbavovalo toho největšího blahodárného účinku, který se dostaví, když se jimi pečlivě řídíme. Tato kniha uvádí metody, jež se osvědčily během tisíciletí. Předáváme vám jógovou tradici takovou, jak jsme ji měli možnost poznat u svých učitelů, obohacenou o vlastní nepřetržitou dvacetiletou praxi. Tato kniha je především didaktická: nerozvádí teorii a drží se praxe. Hlásíme se k výroku svámího Šivánandy: „Jedna unce praxe má větší hodnotu než tuny teorie."

Sanskrtské učebnice hathajógy hovoří sice nejčastěji jako o vrcholu jógického snažení o samádhi, stavu jakéhosi transu, úplného odpoutání mysli od empirického světa a smyslových vjemů (Mircea Eliade jej nazývá enstází), ale přičítají hathajóze také schopnost rozvinout v člověku jeho fyzické i psychické potence do netušené dokonalosti, až po získání dlouhověkosti, telepatických schopností, omezení fyzických potřeb až po jejich úplné zrušení atd. V neposlední řadě pak zdůrazňují, jak celý systém hathajógy i jeho jednotlivé složky působí blahodárně na zdravotní stav jógina, a vypočítávají i konkrétní neduhy a potíže, kterým předcházejí a které léčí. Neboť i v hathajóze platí stejně jako v našem starém sokolském pojetí heslo „v zdravém těle zdravý Duch" a dokonalé fyzické i psychické zdraví je tu pojímáno jako nezbytný předpoklad k dosažení jakýchkoli duchovních cílů. Setkáváme se někdy - v Indii, ale i u nás - s názorem, že používání hathajógy k ryze zdravotním účelům je jakousi „degradací" jejího původního pojetí. Není to pravda. Hathajóga je metoda a její zacílení nebylo nikdy v Indii ničím omezováno. A tak pokud pod pojmem „velikého blaha" chápete získání dokonalé fyzické a psychické kondice, není to nijak v rozporu s tím, jak ji pojímala země, která ji zrodila.

Jako mnoho průkopníků a stavitelů mostů procházím novými zkušenostmi, a zatímco jsem v minulých letech cvičila spíše cviky s kettlebell zaměřené na sílu, mám úctu k sobě, své rodině a jsem zodpovědná za své budoucí zdraví, letošní rok mě přitáhla a zcela přirozeně okouzlila jóga. Cvičím hodinu denně navečer doma nebo venku. Jsem začátečníkem, nicméně blahodárné a zdravotní účinky jsem pocítila za několik dnů a stále se zdokonaluji v tomto vysoce moudrém cvičení. V takovém stavu vyšší bytosti se přestáváme starat o to, jak bychom měli spolupracovat a sdílet, ale jednoduše se těšíme z okamžiků každého dne a všeho, co nám život nabízí. Velká krása leží v sladké kapitulaci, která má pro nás vše, co budeme kdy potřebovat. Vždy nás drží a vychovává naše duše, která není oddělena od Lásky a od Zdroje. Aktuálně jezdím na krátké výlety, také za účelem přemosťování na co možná nejčistších přírodních místech bez turismu.

Před inkarnací jsme souhlasili, že jsme spolutvůrcem Stvořitele, takže jak jinak by to mohlo být?

Jako vždy, je pro mě velký dar, spojit se s vámi tímto způsobem. Mnoho milující Lásky❤️

V Božské Lásce, Světle &Službě
Lenka Sykorova

© www.mayskykalendar.blogspot.com 27/6/2018
Vděčnost a poděkování vám za podporu. 

TZOLKIN 27.6.2018 3 IX kin 94

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Jaguár chodí v džungli po stejných cestách den, co den, noc, co noc a sleduje své stopy s přesností, která překvapí i nejlepší stopaře. Pokud se snažíte kráčet cestou Ix a sladit své kroky se starověkými živoucími energiemi – opatrně dnes! Ix je také jeden z nagualů sedmi lidských hříchů – pýchy, ctižádosti, závisti, lži, kriminality, nevděčnosti, nevědomosti a lenosti, a Ox (3) vrhá na cestu bezpočet nebezpečí, nástrah a překážek. Mějte oči otevřené, srdce čisté, zaměřenou mysl a odolejte pokušení snadnější cesty.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTEROU VLÁDNE DUCH DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Síla srdce nepodléhá zákonům vynalezeným lidmi. Čím silnější je moje víra, tím jistější je můj zítřek. Mé myšlenky se dnes točí kolem Lásky, má vůle je spojena s vůlí mého srdce. Záměry srdce mají obrovskou moc ovlivnit průběh všech věcí v životě a urychlit příchod úspěchů. Dnes rozjasním temnotu mysli..... přináším SVĚTLO a LÁSKU.

Jaguár je symbolem vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní. Mají talent vnímat pocity druhých. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé lidi. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Jsem Ix 3. Jsme šťastní, že vám dnes můžeme poskytnout naše služby. Jsme v úžasu nad věcmi, kterých dosahujete. Mnozí z nás se na Zemi nikdy neinkarnovali, protože tato hustota pro nás není komfortní. Jsme vděční, že můžeme prožívat tuto zkušenost skrze vás, jsme vděční za vaší píli a vytrvalost, zatímco procházíte každodenními životními zkušenostmi.

Dnes bychom chtěli mluvit na téma píle. Rádi bychom slovo píle definovali jako něco, co vám pomáhá posunout se vpřed bez ohledu na překážky. Všichni v pozemské rovině jste pilní, někteří více.

Jste jedním z těch, kteří se s překážkami nepotýkají? Někteří z vás se pohybují elegantně kolem a přes překážky. Většina z vás však padá a klopýtá přes stejné překážky, než konečně udělá krok dopředu. Jak se můžete snadněji pohybovat přes tyto překážky bez pádů? Existuje mnoho způsobů a doufáme, že budete sdílet vaši moudrost s ostatními, jakmile se naučíte orientovat na cestě jemným a elegantním způsobem.

Jedním ze způsobů překonávání překážek je být na ně připraveni. Stejně jako byste se připravili na cestu tmavou stezkou vybaveni baterkou, dobrým oblečením, vodou, měli byste být stejně moudře vyzbrojeni, než se vydáte na cestu životem.

Každý z vás má na sobě jiný opasek na nářadí; je to jen na vás, jestli ho chcete nosit a jaké nástroje si za opasek dáte. Ale chtěli bychom zdůraznit, že neustálé přehrávání role s cílem připravit se na překážky způsobí, že na ně s největší pravděpodobností narazíte. Mnozí z vás naráží stále na stejnou skálu, protože si neuvědomujete opakování tohoto vzorce, dokud se nerozhodnete přijmout opatření, abyste do skály přestali narážet. To je rozdíl mezi vědomým a nevědomým životem. Pokud si dáváte pozor na to, co se děje kolem vás, život vám dává smysl a stává se kouzelným. Jakmile si uvědomujete, že je tam skála, můžete přijít s nějakým řešením, abyste zabránili neustálému klopýtání. V mysli můžete vidět sami sebe, jak skálu přeskakujete nebo obcházíte. Možná se rozhodnete skálu přesunout na stranu. Možná se rozhodnete umístit na ní barevnou vlajku nebo nápis, který vás příště upozorní. Možná se rozhodnete nabarvit skálu světlou barvou.

Bez ohledu na vaši volbu to vytváří jiný dopad na vás i na skálu. Nicméně výsledek bude stejný – prolomíte vzorec narážení do skály. Možná zjistíte, že vaše první volba není efektivní. Řekněme, že jste se rozhodli umístit vlajku na skálu, ale vítr jí shodil, takže jste na ní znovu narazili. Stačí si vybrat jen jinou metodu, dokud starý vzorec není přerušen. Nejlepší je se vzorcem pracovat v okamžiku přítomnosti. Dávejte pozor, co si myslíte a co děláte v každém okamžiku. K dispozici budete mít méně incidentů a mnohem jemnější Bytí. Jakmile se naučíte ocenit požehnání aktuálního okamžiku, uvědomíte si, jak bohatí jste a jak skvělý je svět. Doporučujeme vám, abyste se podívali na všechny vzorce, které pro vás už nepracují.

Udělejte si seznam všech, které chcete změnit a představte si, že reagujete způsobem, kterým chcete, dokud se to nestane přirozeností. Mnohokrát je třeba udělat hodně základní práce, protože vaše zvyky úzce souvisí s kódy předsvědčení. Jakmile půjdete po své správné cestě, budete muset změnit hodně návyků, zvyků a kódů, které vás nepodporují. Dělejte všechno s radostí, abyste neporazili sami sebe, jakmile začnete váhat. Země je o možnostech a příležitostech.

Užívejte si život a vše, co nabízí, protože jednou skončí jako mrknutí oka. Zažívejte věci, o kterých sníte, protože z vašich zkušeností se učíme a sdílí je všichni, i ti kteří nejsou vtělení. Víme, že když to říkáme, jsou mnozí, kteří tomu nerozumí, ani tomu nevěří. To vše je v nejlepším pořádku. Přesto víme, že to pravda je, jen se s vámi chceme podělit, že to, co uděláte, pociťují všichni. V naší Sféře není žádná oddělenost, není potřeba soukromí, protože všichni jsme Jedno. Jak se budete pohybovat přes omezující kódy přesvědčení, budete tomu lépe rozumět. Těšíme se na den, kdy spolu budeme stát tváří v tvář, protože jste naši sourozenci.

Dávejte pozor na překážky a nenechte se polapit zvyky, které vás drží svázané v nižší hustotě. Doslova můžete stoupat a nechat zářit vaše Světlo na celý svět.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob – osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu – rozum či srdce – spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI – AKCE - POHYB – KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com. Překlady Mayských Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

úterý 26. června 2018


TZOLKIN 26.6.2018 2 BEN 93 galaktický portál

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

I ti největší kočovníci potřebují domov. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká… a v den, kterému vládne Ben a Ka (2), je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, odkud vychází vaše energie, to jste vy a vždy to tak bude bez ohledu, kde ve světě žijete. Ctěte dnes svůj duchovní i fyzický domov.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Životní prostor je scéna, na které tvořím svoji realitu. Tady dělám rozhodující škrty, tady vytvářím nové změny. Ale nejsem na jevišti sám/sama; se mnou tu hrají i ostatní, jednou lepší, jednou horší herci. Dnes odhalím, kdo je režisérem a nemarním-li čas a talent zavřený/á v cizím divadle. Dnes změřím, jak prostorná je moje životní scéna. Mé tiché záměry rozhodnou o mé budoucnosti.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe. Je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Jsem Ben s Tónem 2. Jsme vděční, že s námi sdílíte tento čas. Mohli jste v tuto chvíli dělat mnoho jiných věcí. Je nám ctí, že naše Poselství mají pro vás určitý význam. Děkujeme. Dnes bychom se chtěli podívat na téma nedostatek. Je třeba hodně se zamyslet nad nehodností, pokud jde o bytí v bohatství. Mnozí učí, že peníze jsou kořenem zla. Byli bychom rádi, abyste toto přesvědčení propustili, protože způsobuje hodně starostí těm, kteří se chtějí osvobodit. Nedostatek se vztahuje nejen na finanční bohatství, ale také proniká do pocitů úspěchu a významnosti.

Nedostatek je postoj, který může být změněn odlišným myšlením a několika změnami chování. Nedostatek je ve společnosti hluboce zakořeněný. Mnoho náboženství bylo vytvořeno jen proto, aby získala kontrolu nad lidmi. Církve poskytovaly útočiště mnoha lidem a byly skvělým zdrojem komunit (ironie). Poskytovaly naději a spásu zbloudilým (ironie). Nicméně jejich úsilí vytvořilo spíš oddělenost, když hlásaly, že jejich cesta je jediná. To není pravda, protože to omezuje vaši svobodnou vůli. Původním návrhem při vytvoření Země byla možnost prozkoumat a zažít různé cesty, bez jakéhokoliv omezení názorů a postojů.

Nejhorším odbočením byl vynález pekla a přesvědčení, že ti, kteří nenásledují nějaké náboženství, budou odsouzeni na věčnost. To nedává smysl. Proč by Bůh v nějakém regionu zřídil církev a trestal ty, kteří nikdy neměli možnost slyšet jeho slova? Zní to jako slova milujícího Boha? Hledejte uvnitř sebe, zda je doktrína, které se držíte pro vaše nejvyšší dobro.

Studujte historii vaší církve, najdete mnoho společného mezi mytologií a náboženstvím. To ovšem neznamená, že se mnoho takových příběhů stalo, protože mnohé z těchto archetypů jsou lidské zkušenosti. Jakmile pochopíte symboliku archetypů, lepší pochopíte základy, na kterých je mnoho náboženství založeno. Studujte jiná náboženství a rozmlouvejte s těmi, kteří mají odlišné názory. Pak se budete lépe rozhodovat, co je pro vás to pravé.

Desátek je jedna z forem, jak získat kontrolu nad masami. Jiná věc je desátek věnovaný na podporu členů a na částky za administrativní náklady. Obvykle je na členy kladen tlak, aby platili více z jejich příjmů na extravagantní budovy a správní poplatky. Z kostelů vzešlo mnoho kázání vštěpující svým členům, že být chudý je dobrá věc. Často ti, kteří se snaží být úspěšní, jsou kritizování, že jsou materialističtí nebo dokonce démoničtí. To jsou hloupé řeči. Každý z vás je schopný manifestovat všechno po čem v životě toužíte. Nicméně doufáme, že budete tuto schopnost používat pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.

Proč jsou některé prostitutky honorovány spoustou dolarů, zatímco kněží v kostelech sotva přežívají? Je to proto, že si prostitutky samy sebe váží více? To je dost nepravděpodobné. Je to proto, že si je společnost považuje více? To je dost nepravděpodobné. Mohl by to být kód přesvědčení: peníze jsou kořenem zla? To je více pravděpodobné. Kněz, který má tento kód přesvědčení, bude sám sebe držet v chudobě, aby dokázal sobě i ostatním, jak je čestný. Prostitutka buď nemá tento kód přesvědčení, nebo si myslí, že je špatná kvůli svému zdroji příjmů, přestože vydělávání peněz pro ni není problém. Ti, kteří si myslí, že peníze jsou kořenem všeho zla a jsou finančně úspěšní, se často zbavují velkého finančního bohatství, aby dokázali, že nejsou zlí. Často je to v jejich neprospěch, místo pro jejich nejvyšší dobro.

Naším cílem je, abyste otevřeli oči a uviděli vztah mezi bohatstvím a nedostatkem, který vám nutí vaše vlády nebo církve. Doporučujeme, abyste se podívali podrobněji na historii církví a vlád. Získejte širší pohled na to, co se ve světě děje a vytvořte si kódy přesvědčení na základě, co si myslíte, spíš než, co přijímáte jako slepou víru. Hledejte části, které zní jako pravda a začněte je skládat dohromady.

Tento svět má nepřekonatelné množství hojnosti, které je vám k dispozici. Mít pocity nedostatku v jakékoliv oblasti není zdravé. Probojujte se těmito kódy, které vás drží v chudobě. Rozšiřte svůj pohled na svět, způsob myšlení, splyňte s přírodou a užívejte si požehnání, která vám zdarma nabízí. Vraťte se ke svým kořenům, kde život je jednodušší, méně stresující a plný zdravého jídla a rodinných hodnot. Ztratili jste smysl kmene. Je na čase setkávat se s podobně smýšlejícími dušemi a vytvářet komunity, v kterých se lidé podporují a dokážou uživit sami sebe. Tyto komunity mohou poskytovat velké bohatství jídla, Lásky a poznání. Myslíte, že existují nějaké lepší komodity?

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com. Překlady Mayských Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pondělí 25. června 2018

Trecenium EB kin 92-104

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná EB 1 - Člověk / Cesta – HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DIRIGENT OSUDU, SPIRÁLA ŽIVOTA. VLNA EB JE RECEPT, JAK SE STÁT ČLOVĚKEM NOVÉ ENERGIE.

Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh spustil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebe na každou živou bytost. Šplhání po tomto žebříku symbolizuje výstup na pyramidu s třinácti Podsvětími – duchovní cestu, po které musíme všichni vystoupat. EB je životní síla, která pohání Vědomí a tím nás.

Je to nejlepší den začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými či známými, kteří žijí daleko od vás.

Hřeben této Treceny 6, 7, 8 - 6 CABAN – Země (synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy), 7 Etznab – Zrcadlo (reflexe – volby, které činíme) a 8 CAUAC – Bouře (aktivace, čištění, získávání energie zevnitř).

Jak se přesouváme a stěhujeme do vyšších dimenzionálních rovin v těchto rychlých časech, můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn, takže je velmi důležité stále se uzemňovat a zůstat denně uzemnění, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem, uvidíte, jak bije v souladu s Universálními energiemi.

Všichni jsme součástí obrovského oceánu vědomostí. Je to místo, kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec, jak vstoupit, přistupovat, procházet nebo prožívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu.

Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobitým způsobem.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ EB

Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny EB na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi, pokuste se opravit zjištěnou disharmonii. Určité pozice (viz osobní mayský kalendář) jsou vaší osobní bankou informací. Tyto dny můžete vnímat jako těžké nebo závažné, takže se nenechte překvapit.

Na konci Vlny EB zavírá bránu BÍLÝ ČASOVÝ ZÁMEK (kin 53-104). Zámek OČIŠTĚNÍ A UPŘESNĚNÍ. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů jako na celek, a ještě jednou projděte bloky ve vaší mysli. Energie CIB, která je patronem BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Semeno – bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad „i“ a co bylo pravděpodobně v této době nutné provést.

Jelikož se BÍLÁ síla snadno může proměnit v bolestné zkušenosti, nedávejte příliš velký význam nepříjemným pocitům zaznamenaným během BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU. Ale přemýšlejte, jaké znalosti z minulých 52 dnů můžete využít. Co bylo uvnitř vás uzdraveno? Co se stalo zcela jasné a co jen částečně.

Uzdravující energie vás doprovází každý den v každé Vlně, v každém Zámku i v celém 260 denním kole Tzolkinu. Každá energie vám vychází vstříc tím, co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá změna vyvolaná Transformací nemůže jen tak projít kolem vás.

Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy, je jasné, že v těchto dnech se může svět postavit na hlavu. To, co uvnitř vás zůstalo potlačeno, musí vyjít na světlo světa. DOLE se musí proměnit na NAHOŘE.

Vlna EB přináší dva portály: BEN 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a CIB 5, zplnomocněný „galaktickými představiteli“ s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí všechny vaše zpracované a provedené manifestace a jejich odraz na Zemi.

VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, 
ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA

Přehled Vlny 25/6 – 7/7

EB 1
BEN 2 – galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 – galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com.

TZOLKIN 25.6.2018 1 EB kin 92

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu

Esence Eb není ani tak o cestování po cestě, jako stát se cestou. Jak je to možné? Přijetím toho, kdo jste, uvolněním ega, souzení a srovnávání tím, že umožníte ostatním být tím, kým jsou bez předpokládání, očekávání, viny a závazků, tím, že osvobodíte sami sebe od falešných snů, ambicí a tužeb, soustředíte mysl na všechno, kdo jste a co děláte a to prostřednictvím myšlenek, pocitů a činností směrem k vyššímu a čistšímu záměru a rezonanci.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ. EB SYMBOLIZUJE CESTU ŽIVOTA

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes trénuji svobodnou vůli ve světě výzev a pokusů. Dnes se počítá jen to, co dělám a co myslím, ne to, co říkám. Dnes konfrontuji mé ego s intuicí Vědomí. Hledáním pravdy narazím na řadu možností, které se pokusím vyjasnit, ne rozumem přecenit. Dnes neuzavřu nové „dluhy“.

Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Jsem Eb 1, vítáme vás v době našeho sdílení. Jsme velmi vděční a přináší nám radost sdílet tento čas s vámi. Jakmile získáte potřebné znalosti a rozpomenete se na svou vnitřní sílu, žádáme vás, abyste tyto věci používali jen pro zlepšení sebe a všech ostatních lidí. Zneužívání těchto znalostí vytvářelo po mnoho věků smutek a zoufalství. Teď nastal čas být se všemi a vším v rovnováze a kultivovat své dědictví Míru a harmonie.

Dnes bychom se rádi zaměřili na téma chudoby. Mnozí jsou bez domova a hladoví v důsledku válek a špatného hospodaření se zdroji. Ani jeden člověk na Zemi nemusí zemřít hladem. K dispozici je spousta jídla, ale v důsledku chamtivosti, nevědomosti a pověr, mnoho lidí umírá, zatímco jiní žijí v nadbytku.

Jeden velký problém představuje to, že korporace svedly samy sebe na scestí. Vaše vlády nasměrovaly úředníky ke kontrole nad zemědělskými metodami a k využívání proprietárních semen. Genetická modifikace je škodlivá pro všechny, kdo tyto produkty jí. Korporace získaly kontrolu nad zdroji semen prostřednictvím patentů o produktech, které vytváří jen ony samy. Pokud by zde nebyli ti, kteří věnují speciální péči dědictví semen, bylo by pro lidstvo vše ztraceno. Poděkujte těmto moudrým lidem, až se s nimi setkáte.

Je nezbytně nutné, aby si každý pěstoval své vlastní jídlo. Můžete začít s jednou nebo dvěma rostlinami doma v květináčích. Zvyšujte počet rostlin a učte se od zahradníků, kteří používají organické metody. Nenechte se oklamat velkými korporacemi, které tvrdí, že jsou ekologické. Ví velmi dobře, že určují pravidla a není nikdo, kdo by kontroloval, že to co uvádí na etiketách, je pravda. Vyhledejte ve vašem okolí skupiny nebo jednotlivce, kteří používají organické metody, a učte se od nich. Pokud se vám nedaří pěstovat si vlastní jídlo, najděte způsob, jak podpořit ty, kteří to dělají. Je moudré od nich jídlo nakupovat. Téměř všechny potraviny jsou zpracovány tak, že neobsahují žádnou životní sílu. Ve většině případů jsou plné chemických a konzervačních látek pro člověka toxických.

Všimli jste si obrovského nárůstu obezity a podvýživy ve vaší pozápadněné společnosti? Mnohdy jsou na tom lépe děti v zemích třetího světa, než ty, které mají obrovské zásoby tuku v tělech. Všechny na obou stranách hladoví, ale děti v západní společnosti jsou přetíženy toxiny, protože jejich těla neví, jak je zpracovat. Získejte kontrolu nad zdroji potravin a vychutnávejte si zdravější život. Mnoho zemí s vysokým nárůstem hladu má dostatek zdrojů pro potravu, ale jejich vlády, církve a kódy přesvědčení je udržují od možnosti přijímat, co potřebují ke svým životům. Je mnoho kódů přesvědčení, které je třeba zlomit, které je třeba řešit a zachránit mnoho životů. Jednou z možností je sdílení informací, stejně jako pytlů s rýží.

Začněte doma, kde žijete. Rozhlédněte se kolem sebe, jsou kolem vás lidé bez domova? Zjistěte ve své komunitě možnosti a vyberte způsob, jak jim můžete pomoci s řešením jejich problémů. Možná, že můžete ubytovat bezdomovce, který se chce dostat zpátky na nohy. Možná by zásobování potravinových bank nebo dobrovolné dodávání zboží, pro vás mohlo být vhodné. Zvažte půst jednou týdně a darování jídla někomu, kdo nejedl několik dní.

Mnozí z vás mají prostředky a možnosti pracovat více na globální úrovni, Opět je třeba najít a zvolit způsob, jak si více pomáhat. Je těžké prorazit náboženské kódy přesvědčení, ale v některých případech to bude nezbytně nutné. I když možná nejíte maso, malé množství by pro někoho mohlo být rozhodující pro přežití. Vaše tělo bylo navrženo tak, aby přijímalo maso zvířat, stejně jako rostliny – není to hřích. Dávejte pozor na takové kódy přesvědčení nebo posuzování druhých.

Cílem je pomáhat druhým, aby byli schopní se uživit. Naučte se, jak zahradničit, jak chytat ryby a jak si zajistit potraviny zdravým způsobem. Varujte před nebezpečím GMO potravin, léčiv a zrušte velké korporace. Mějte soucit pro své bližní. Je velmi dobré sdílet znalosti, i váš malý podíl může zachránit Zemi od devastace způsobené korporacemi. Myslete komunitně - všichni jste bratři a sestry. Dejte stranou rozdíly, obnovte válkou zničená města a starejte se o sebe navzájem jako rovný s rovným s vědomím, že každý jste Dítětem Božím. Žádáme vás, abyste ještě dnes našli způsoby, jak pomoci a jak podporovat jeden druhého, to vám pomůže vybudovat globální komunitu.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku, nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.