středa 27. června 2018

MANIFESTACE. ŽIVOTNÍ SÍLA. POHYBOVÉ AKTIVITY.

Vážení Vzestoupení, mnozí z nás se pohybují hlouběji do Božské Lásky, která je skutečnou duchovní Láskou; zkušenostmi ve všech směrech (multidimenzionálně) a formách nejen v „nebi“ ale i zde na zemi. Naše srdce je zasaženo magií a to tím, že se uvedeme do souladu se vším, co se v naší realitě vyskytuje.

Vzestup není proces mentální asimilace poznání, ale nejposvátnější alchymie naší bytosti, která dosahuje zcela nové úrovně Světla. Ti z nás, kteří drží toto nejposvátnější poznání, jsou často zpochybňováni nebo nepochopeni ostatními, ale musíme bránit znalosti, které jsme přinesli z vyšších Sfér Stvoření. A nemůžeme tyto docela tvrdé principy zjemnit, aby se lidé cítili v bezpečí. Ti, kteří jsou připraveni, budou vzestupovat na další úrovně a vždy si najdou učení pro ně v tu chvíli potřebné. Jsme neustále věrni vyšším zásadám Tvoření, které vyzařujeme, a tak zvyšujeme planetární sílu prostřednictvím průchodů. Každý nakonec musí dosáhnout svého vlastního Světelného kvocientu pro Vzestoupení a to nelze bez vědomé integrační práce. Jakmile toho dosáhneme, sdílíme to ve všech vztazích, neboť my všichni jsme Jeden. Usilujeme o dosažení rovnováhy, sjednocení vnitřního, pak vnějšího a společenství.

Musíme být opravdoví blázni v Lásce, a přitom být moudří s kým chceme sdílet naše srdce. Když je naše Láska pravá a čistá, staneme se stejnou silou jako Stvořitel a to je ta nejdražší síla Stvoření, která je posvátná, a tak tímto způsobem vždy budeme vědět co, nebo kdo je opravdu hoden čistoty naší Lásky a jaké situace nás drží v starých dramatech. My milujeme čistě, a přesto udržujeme skutečnou a vyrovnanou výměnu!

Hlubší integrace jako další fáze multidimenzionálního Vzestupu se týká fyzického těla. Pravděpodobně jste si všimli po Slunovratu, že další fáze je zesílena. Pro dosažení klidu uvnitř nás znamená odpojit se, odloučit od chaosu, od běžného lidského zrychleného života, kdy se mnozí z nás soustředí na duchovní praktiky, kde nic kolem nás nás neovlivňuje. Pokud jdete opravdu touto cestou, vaše tělo dostane vždy elektrický impuls a stane se více magnetické z hlediska vědění. Neděláte nic, co s vámi nerezonuje.

Čím více jsme uvnitř sebe celiství a sjednocení:

vertikálně - spojeni s nebem i zemí, čakry aktivizujeme cvičením jógy
 a dechovým pránickým cvičením;
horizontálně - sjednocená unie mužské a ženské energie skrze integraci polarity,
 tím více žijeme v konstantním toku kosmických energií
 a v okamžiku přítomnosti.  

Vědomé tvoření vychází z elektro-magnetismu srdce a je naším nejvyšším zájmem!

Prána je kosmická energie pro tvoření Vesmírů a všeho stvoření vůbec. Jakmile dokážeme vědomě využívat pránu, která se nachází všude kolem nás, chápeme její projevy, dokážeme tvořit stejně jako Stvořitel, kterým ve skutečnosti jsme. Kosmická energie obsahuje magnetickou a elektrickou energii čili pránu, která tvoří veškerou hmotu. Vzduch, voda a strava, také sluneční světlo, šíří tuto energii, na které závisí život. Vůně květin a květů je také pránická potrava. Prána prostupuje celým tělem i tam, kam nemůže vzduch. Je naší pravou potravou. Je dynamická životní síla, díky které se může projevit vše na hmotné úrovni, oživuje tělo a všechny orgány. Staří jógoví Mistři učí: jóga a cvičení ásán pomáhá zcela úmyslně a vědomě umožňovat přístup k samotným zdrojům života.

Nic se neděje samo bez infuze Vědomí. Přenášíme životní sílu do všeho, co si přejeme vytvořit. Čím více proudí tato posvátná životní síla v našem těle, tím více hojnosti vytváříme, a tak prospíváme. Skutečně prosperujeme, když víme, místo pasivní nebo dokonce slepé naděje, že podpora a hojnost jsou vždy k dispozici. Jakmile se to naučíme jako Mistři svého osudu, můžeme opravdu prospívat, jakmile jsou naše zdroje sdíleny a používány pro nejvyšší blaho všech. To, co nás dělá úspěšné, není kolik peněz nebo kolik zdrojů jsme schopni vytvořit, ale jak je můžeme využít pro dobro v integrovaném smyslu. Kam investujeme energii a čas?

Prvním krokem je vědomě zhodnotit všechny naše skutky a činnosti, nebo naše nevědomé reakce vůči druhým. Jsou tato jednání zahrnuta nečinností z Lásky nebo z oddělení ega? Mnozí se pohybují ve starých bariérách, které vybudovali kolem srdce, takže žijí odděleni a odloučeni. Zrcadlo, které pro sebe držíme navzájem, má hojivé účinky pro všechny. Duše roste pouze prostřednictvím vědomého chápání všech vztahů. Život je mnohem klidnější a blaženější a naše vnitřní spojení je tímto zdrojem živeno zevnitř a prostřednictvím Lásky k ostatním s pocitem rovnosti. To je vzácná alchymie Božské Lásky. Je čas vyrůst a žít svůj nejvyšší potenciál Tady a Teď, ne v nějaké vzdálené budoucnosti, která ani neexistuje.

Jakmile dokážeme vytvářet pro sebe, uvědomíme si, že nic není nemožné v kontextu vytváření pro celek. Jsme součástí velkého celku. Vycházíme z tohoto autentického prostoru pravé Lásky a Jednoty Vědomí. Čím více je nás, kteří chápeme život bez strachů a princip Tvoření, tím rychleji překlápíme svět do vyšších dimenzí.

Kdykoliv nás stimuluje nová energie, zažíváme počáteční fáze prázdnoty, která se objevuje po každé nové vlně – stejně tak po silném Slunovratu. A co třeba zapojit se do nového cvičení? Je opravdu důležité zapojit se do jógy na všech úrovních. V duchovním prostředí dělat fyzické cvičení, které posiluje tělo i Světlo potřebné pro Vzestup a které připravuje naše fyzické vozidlo pro vyšší frekvence a integraci většího míru a klidu. Odpočinek je také součástí, aby se usadila ve správném stavu umírněnost a rovnováha vnitřních polarit. Koneckonců jóga znamená sjednocení. Je to silný způsob starověkého gnostického uvědomění vědecké spirituality, která je založena na alchymistických principech tohoto fyzického Vesmíru!

Energie cvičení jógy má velký vliv na proces Vzestupu. Je také důležité, aby žena ve svém cyklu praktikovala cvičení jógy, kultivaci nazvanou děložní jóga a dechová cvičení pro uvolnění bolestivých kontrakcí s uvolněním celé oblasti lůna, aby mohla překládat kódy Světla, které procházejí ženou jako Božským kalichem, jak v jejím cyklu, tak v ego řízeném světě. Tato jóga je vhodná pro ženy každého věku. Posvátný Ženský Princip se musí vrátit ke své síle a moci, protože je dárcem života. Nalaďujte se na přírodu a na sebe jako na přírodní tantrickou Světelnou bytost a význam posvátné orgasmické kultivace životní síly. To přináší fyzické změny. Vnitřní rozkvět vyžaduje úplně novou fázi sebe sama, svého rozvíjení se. Chápeme, že jsme život, a proto také spoluvytváříme život. To vše je důsledkem naší dobře integrované životní síly, která nám přináší vše, co potřebujeme pro ztělesnění krystalické duchovní esence. Poznat ji a zažít ji je opravdový dar!

Dovolte mi opět použít knihu André Van Lysebetha Učíme se jógu, která může být pro některé z vás vstupní bránou pro další fáze vašeho Vzestupu a znovunabytí vitality, míru, zdraví a životní síly:

Pozorujme anonymní dav valící se ulicemi. Podívejme se na ty smutné a ustarané obličeje, na unavené tváře, jež nikdy nerozjasní úsměv. Pohleďme na jejich ohnutá záda, jejich úzké hrudníky, jejich obtloustlá břicha. Jsou všichni tito civilizovaní lidé štastni? Nemají již hlad, není jim zima - to platí alespoň pro většinu z nich - ale potřebují prášky pro spaní, tabletky na vyprazdňování svých líných střev, pilulky na zahnání migrén a uklidňující prostředky, aby snesli život. Tím, že jsme odtrženi od přírody, se nám podařilo znečistit vzduch měst, zavřít se do kanceláří a továren a zbavit potravu její přirozené povahy. Duševní choroby způsobují den ode dne větší škody a degenerativní nemoci, rakovina, cukrovka či infarkt, se vyskytují stále častěji a připravují o život ty nejlepší z nás. Biologický úpadek se prohlubuje ohromujícím tempem, jež však, jak se zdá, nikoho neohromuje a které ani nepozorujeme. Statistiky nás uklidňují tím, že věk, jehož se pravděpodobně dožijeme, se prodlužuje o x let, zato si však neuvědomujeme, že během několika generací rozhazujeme dědictví nashromážděné během statisíců let. Civilizace potlačila přirozený výběr a umožňuje rozmnožování vadných jedinců, a na druhé straně - v důsledku pohodlí - člověk nepoužívá svých adaptačních mechanismů, své přirozené ochrany a ochabuje tělesně i duševně. Jak zastavit tento úpadek? Naše medicína je - přes neustálý pokrok - v tomto směru bezmocná. Nashromáždila však množství znalostí, pro něž ji právem obdivujeme a jsme na ni hrdi. Vymýtila metly lidstva, jako je mor, neštovice, záškrt. Nabízí nám kromě antibiotik velké množství účinných léků a každý den objevuje nové. Naši chirurgové provádějí denně takřka zázraky: pomysleme jen na operace srdce! To vše však nestačí. Právě naopak - pokrok v lékařství dává civilizovaným lidem šalebný dojem bezpečnosti. Domnívají se, že si mohou dovolit vše, nemají strach z výstřelků, nic je nedovede zastavit. Onemocní snad? „Stačí" jít k lékaři: na něm je, aby spravil škody, a to rychle - je to jeho řemeslo, je za to placen. Nechtějí pochopit, že převážnou část jejich potíží způsobuje nesprávný způsob života, a že pokud jej nezmění, lékaři i přes své znalosti a obětavost nebudou moci zaručit víc než křehké zdraví v údobí mezi dvěma nemocemi. „Civilizaci", která vede k úpadku lidského druhu i všech jednotlivců, aniž by jim poskytla alespoň zdání štěstí, je třeba považovat za úpadkovou. Co můžeme my, zajatci civilizace, dělat proti této drtivé síle? Zanevřít na vědu, na techniku, na náš civilizovaný život? Vyhodit do povětří továrny, spálit knihy, uvěznit vědce a techniky, vrátit se do pravěkých jeskyň a lesů? To je nemožné. A je to i zbytečné. Ostatně máme právo být hrdi na naši vědu a její vymoženosti. Není třeba civilizaci odmítat; je třeba naopak maximálně využít jejích výhod a snažit se odstranit její nedostatky.

Jeden z léků: jóga.
Řešení závisí nutně na jednotlivci. Můžeme si říci: „Co představuje izolovaný jedinec, jaký význam má ve srovnání s masou?" Zdánlivě je úloha jednotlivce malá. Avšak situace se nemůže zlepšit, problém není možno vyřešit, pokud se každý jedinec nepodrobí osobní disciplíně: a v tom smyslu je jóga bezesporu nejpraktičtější a nejúčinnější formou nejlépe přizpůsobenou požadavkům moderního života. „Chceš-li změnit svět, začni tím, že změníš sám sebe." Díky józe může civilizovaný člověk najít znovu radost ze života. Jóga svými ásanami, které vracejí pružnost páteři, skutečné životní ose, uklidňují předrážděné nervy, uvolňují svaly, upravují metabolismus, nadváhu, oživují orgány a nervová centra, dává zdraví a dlouhověkost. Dechová cvičení pránájámy přinášejí kyslík a energii každé buňce, pročišťují organismus spalováním škodlivin, vypuzují toxiny, přičemž uvolnění celého těla pomáhá zachovat odolnost nervového systému, obrňuje proti neurózám a zbavuje člověka nespavosti. Pro adepta jógy je péče o vlastní tělo přímo svatou povinností. Jóga hlásá, že je snadné zůstat zdráv; stačí změnit některé nesprávné, a přitom běžné návyky, jež mohou za veliký počet potíží, chorob a předčasných úmrtí. Zdraví je přirozené právo. Je stejně přirozené být zdráv jako se narodit: zdrojem nemocí jsou opomenutí, neznalosti nebo překračování přirozených zákonů. Z hlediska jógy je nemoc tělesným hříchem a nemocný je považován za stejně zodpovědného za své špatné zdraví jako za své špatné činy. Již Pyle poznamenal, že „lidé, kteří zacházejí se svým tělem tak, jak se jim zlíbí, a porušují pravidla zdravého života, jež by měli do hloubky znát, jsou „tělesnými hříšníky". Zákony životosprávy nejsou ani restriktivní, ani úzkoprsé. Jsou naopak jednoduché, není jich mnoho a zajišťují nám velkou svobodu, neboť nás zbavují spousty potíží, jež by omezovaly naši sílu a tak bránily plně si „užít života". Metody a příkazy jógy jsou jednoduché, a přitom racionální a vědecké. Mohli bychom se dokonce obávat, že jejich jednoduchost a snadnost jejich aplikace by mohly vést k jejich zanedbávání; to by nás ovšem zbavovalo toho největšího blahodárného účinku, který se dostaví, když se jimi pečlivě řídíme. Tato kniha uvádí metody, jež se osvědčily během tisíciletí. Předáváme vám jógovou tradici takovou, jak jsme ji měli možnost poznat u svých učitelů, obohacenou o vlastní nepřetržitou dvacetiletou praxi. Tato kniha je především didaktická: nerozvádí teorii a drží se praxe. Hlásíme se k výroku svámího Šivánandy: „Jedna unce praxe má větší hodnotu než tuny teorie."

Sanskrtské učebnice hathajógy hovoří sice nejčastěji jako o vrcholu jógického snažení o samádhi, stavu jakéhosi transu, úplného odpoutání mysli od empirického světa a smyslových vjemů (Mircea Eliade jej nazývá enstází), ale přičítají hathajóze také schopnost rozvinout v člověku jeho fyzické i psychické potence do netušené dokonalosti, až po získání dlouhověkosti, telepatických schopností, omezení fyzických potřeb až po jejich úplné zrušení atd. V neposlední řadě pak zdůrazňují, jak celý systém hathajógy i jeho jednotlivé složky působí blahodárně na zdravotní stav jógina, a vypočítávají i konkrétní neduhy a potíže, kterým předcházejí a které léčí. Neboť i v hathajóze platí stejně jako v našem starém sokolském pojetí heslo „v zdravém těle zdravý Duch" a dokonalé fyzické i psychické zdraví je tu pojímáno jako nezbytný předpoklad k dosažení jakýchkoli duchovních cílů. Setkáváme se někdy - v Indii, ale i u nás - s názorem, že používání hathajógy k ryze zdravotním účelům je jakousi „degradací" jejího původního pojetí. Není to pravda. Hathajóga je metoda a její zacílení nebylo nikdy v Indii ničím omezováno. A tak pokud pod pojmem „velikého blaha" chápete získání dokonalé fyzické a psychické kondice, není to nijak v rozporu s tím, jak ji pojímala země, která ji zrodila.

Jako mnoho průkopníků a stavitelů mostů procházím novými zkušenostmi, a zatímco jsem v minulých letech cvičila spíše cviky s kettlebell zaměřené na sílu, mám úctu k sobě, své rodině a jsem zodpovědná za své budoucí zdraví, letošní rok mě přitáhla a zcela přirozeně okouzlila jóga. Cvičím hodinu denně navečer doma nebo venku. Jsem začátečníkem, nicméně blahodárné a zdravotní účinky jsem pocítila za několik dnů a stále se zdokonaluji v tomto vysoce moudrém cvičení. V takovém stavu vyšší bytosti se přestáváme starat o to, jak bychom měli spolupracovat a sdílet, ale jednoduše se těšíme z okamžiků každého dne a všeho, co nám život nabízí. Velká krása leží v sladké kapitulaci, která má pro nás vše, co budeme kdy potřebovat. Vždy nás drží a vychovává naše duše, která není oddělena od Lásky a od Zdroje. Aktuálně jezdím na krátké výlety, také za účelem přemosťování na co možná nejčistších přírodních místech bez turismu.

Před inkarnací jsme souhlasili, že jsme spolutvůrcem Stvořitele, takže jak jinak by to mohlo být?

Jako vždy, je pro mě velký dar, spojit se s vámi tímto způsobem. Mnoho milující Lásky❤️

V Božské Lásce, Světle &Službě
Lenka Sykorova

© www.mayskykalendar.blogspot.com 27/6/2018
Vděčnost a poděkování vám za podporu. 

čtvrtek 21. června 2018

KULTIVAČNÍ PRÁCE

Vážení Milovaní,

věříte, že se tento rok rozvíjí rychlostí světla? Život je tajemstvím a existuje mnoho věcí, které dosud nechápeme o realitě našeho osobního Vzestupu. Mnoho dobrovolných duší již zvládlo Božskou neutralitu, pokud jde o změny, ne všechny jsou příjemné. Lidé stále sledují chaos a iluzi, což se stalo normou. Procházíme rozbouřenou bouří a je nutné nacházet neustále vnitřní klid bez ohledu na okolnosti.

Červen je více o vnitřních změnách než vnějších. Jsme svědky vnitřní práce, která musí být udělána a která rozzařuje naše Světlo mnohem více. Jakmile odlehčíme všechny zátěže, cítíme mnohem lehčí energie. Naše srdce je dárcem magnetické a elektrické energie, která musí proudit v nekonečné smyčce (symbol nekonečna). Pokud to, co se děje kolem nás nebo v kolektivu, v nás už nic nespouští, dosáhli jsme svobody a zároveň jsme vně tuto energii osvobodili do Lásky. To je Láska k duši druhého člověka, bez podmínek. 

Čím vyšší jsou frekvence, tím vyšším Světelným kanálem jsme. Mnoho lidí je nyní vedeno zvýšit svoji životní sílu, své vyjádření a vitalitu. Zmínila jsem se v minulých zprávách, že jsme nyní zpomalování, a tak více času trávíme relaxací na slunci nebo u vody, protože naše tělo a orgány jsou 24/7 pod energetickým tlakem. V kontextu minulých let přichází na planetu velmi vysoké Světlo, je to velmi intenzivní rok pro tělo, jehož zprávám důvěřujeme, protože jedině toto je úroveň chápání, která nás posune v další účasti na Vzestupu.

Musí se rozpustit víra, že náš další život můžeme stavět na 3D zkušenostech, na 3D vzpomínkách. Abychom se mohli posunout výše, musí se zcela rozpustit toto přesvědčení. Pokud se držíte mentálně Vzestupu, pak se vám cesta může zdát nudná, protože jste kolem sebe postavili zeď, přes kterou nevidíte, jak obrovské a krásné změny se dějí. Ano máte určitou představu o změnách, ale ne z hlediska duchovní alchymie. Jdeme mnohem hlouběji do jádra své podstaty tak, že postupujeme až ke kořenům. V podstatě zapouštíme nové kořínky našeho pravého pravdivého Já. Vytváříme základy zcela nového dosud nepoznaného způsobu bytí na Zemi. Ladíme se na mnohem větší význam makroúrovní přes naše osobní mikroúrovně. Takže to, co nyní potřebujeme více pochopit je, abychom mohli vystoupit i na další schod neviditelného schodiště, je plně důvěřovat svému osobnímu procesu, a kultivovat tělo, protože chápat multidimenzionálně je zcela jiné než chápat lineárně a vůbec proces Vzestupu není možné pochopit mentálně.

Vše se tak rychle mění, vidím to i na svém těle, a protože cvičím každý podvečer jógu, tělo se krásně harmonizuje uvnitř i vně. Nicméně v těžkých časech, kdy tělo dělá hlubokou změnu, je těžší důvěřovat, že vše se děje správně. Zmínila jsem se v některé z minulých aktualizací o mé roční dermatitidě a vypadání vlasů. Vzestup vyžaduje absolutní kapitulaci a vzdání. Narostou mi nové vlasy? Bude mé tělo v pořádku? Jak si budu vydělávat na živobytí? …..atd. atd. Dokud se budete držet strachu a nevzdáte se, jak se chcete udržet v proudu vzestupných vln? Je to velká důvěra tělu a vnitřnímu Duchu, že pokud se život otočí vzhůru nohama, má to svůj význam, ale nemůžeme vytvářet tlak na tělo a na proces. Pro vaše okolí je to často velmi nepochopitelné. Jsou to velmi intimní a citlivé změny a velmi zraňující skutečnosti. Osobně jsem se strachu o živobytí musela vzdát mnohokrát. A to je jeden ze základních strachů, které se objevují. Takže Božská důvěra!

Když jdete „dolů“ do své duše, jdete nahoru ve svém procesu. Duch se spouští do hloubi základní podstaty života, aby mohlo dojít k sjednocení – integraci. Jako když se staví dům, vytváříme nové základy z ničeho – z nulového bodu. Tak dochází k přepisu starého Já. Svět nemůže zůstat tak, jak ho vidíme nyní a my nemůžeme zůstat stejní jako před 6 lety. Naše podstata se mění na podstatu Stvořitele – Zdroje. Individuální Tvůrce, který roste ze své nové podstaty. Jsme součástí přírodního designu, který je surový a živý. Stáváme se kněžkami a kněžími Nové doby. Božský Světelný člověk. Prototyp Božského člověka, jehož podstata je založena na alchymistickém vztahu (sjednocení svazku vnitřní muž a vnitřní žena, kteří vytváří ze semene třetí energii). Jinými slovy Božský Otec, Božská Matka, Syn Otce-Matky-Boha). Skrze tuto Božskou dokonalost je tvořeno naše nová Já – nový Světelný člověk. To je základní podstata tvoření, šablona, která sestupuje do nás – podstata a Vědomí Elohim vstupuje do nás.

Jakmile se oddáme vnitřnímu procesu, naše vlastní léčivé schopnosti rostou. Dokud nevěříme, že máme potenciál sebe léčení, nebude dosaženo úplného uzdravení, také fyzického těla. Myšlenky, že chceme někoho léčit, se musí přepracovat na své vlastní léčení sebe sama. Většina lidí, kteří léčí, používají tento způsob jako potřebu. Opravdové uzdravení se může projevit jen s použitím vlastní životní síly. Jakmile naše sebevědomí a Vědomí roste, všechna 4 těla se uzdravují. Léčení je postaveno na tom, co dáváme nebo dostáváme, ale dokud budeme mít tyto kódy přesvědčení, nebudeme sloužit jako zdroj. Vlastní uzdravení se děje kultivací, regenerací a zvládnutím sebe. Jsme na sobě závislí, ale přitom jsme nezávislí. Nezávislý zdroj. Jakmile se ladíme na svého vnitřního léčitele, šíříme tuto energii na ostatní.

Je zde spoustu lidí, kteří si myslí, že ví vše, co potřebují pro svůj posun vědět, ale přitom jejich tělesná schránka postrádá jakoukoliv disciplínu a výchovu. Vidím tolik lidí, kteří se zajímají o vnější svět a kterým chybí pevné uchopení své vlastní reality. Mohou se vnímat jako duchovní, ale stát se ztělesněním Ducha nemá nic společného s touto představou o „duchovnosti“. Existují tisíce kilometrů, než dojdeme ke zralosti duše. Před dosažením této cesty existuje spoustu neklidu a nepokoje.

Je smutné být svědkem nádherných lidí, kteří se chovají jako ztracení a zmatení, aniž by vůbec měli pocit, že působí ve jménu falešné Jednoty, která existuje jako mentální konstrukce nikoliv osvícená realita. I přesto jsme stále vedeni pomáhat takovým bloudícím. Bez dosažení vnitřního sjednocení – alchymie, není vědění skutečné. Dokud nebudeme sladěni se svou pravou Božskostí, nebudeme moci prokázat tuto přítomnost v dalších vyšších úrovních Vzestupu.

Mnoho z nás je vedeno v tomto čase vzdát se všech povinností, falešné zodpovědnosti za přeměnu kolektivu, který není s tímto vyšším Božským plánem propojen, ale oddělen. Pro nás je zde a existuje nový způsob, specializace a čas, kdy se připravujeme na přijímání velkoleposti sebe sama. Vyrovnáváme se ještě více s naší Já Jsem Přítomností tím, že jsme schopní zvládnout nové pozemské zkušenosti. Pokračujeme v procesu se svobodnou vůlí, respektem k životu bez zasahování a očekávání. Pokračujeme v rozšiřování naší perspektivy, kdy upřednostňujeme naše názory. Jsme připraveni stát se novým plavidlem. Bez reakcí na chaoticky řízené scénáře ztělesňujeme princip změn, místo čekání na změny vně nás, to znamená, že nenecháme náš drahocenný život ochuzovat vnější realitou chaosu. Když jsme osvícení, neexistuje nic vně nás, co by nás mohlo mást nebo se chtít projevit v naší realitě. 

Čím více věříte životu, tím větší je kapitulace a následné uzdravení. Když věříme svému Duchu, nastane uzdravení horizontální i vertikální. Strach, obavy a pochybnosti, neumožňují  zažít omlazení a oživení. Totéž platí pro víru v temnotu a strach, jinak budeme stále blokování a ovládáni zvenčí. Tato integrace je cesta k tomu stát se kosmickým Mistrem. Bohužel většina lidí pracuje na tom, aby se této své vlastní síly zbavila.

Jako lidi jsme nespokojeni s tím, co přichází do naší reality, stále chceme něco jiného místo, abychom to přijali jako přirozený tok života. Zvládnutí kapitulace každý den slouží k tomu, abychom si uvědomili, kde se držíme a abychom se vzdali. To, co se každý den učíme, vyžaduje čas a trpělivost. Vše je určeno k růstu.

UČÍME SE, ŽE MIMO NÁS NENÍ NIC, CO BY FUNGOVALO PROTI NÁM. Chcete-li proniknout hlouběji, musíte se sloučit s těmito energiemi, a to se týká temnoty i strachu. Útěk pokroku nepomáhá, ale ubíjí nás a zotročuje. Opravdu žít skutečný naplněný život znamená věřit svému Duchu. Je s námi vždy, protože žije uvnitř nás. Žít ve víře vnitřní moudrosti znamená umět se vzdát. Božský plán nás krok za krokem vede. A i když stále mluvíme o tom pustit se a zvládnout strach, to nestačí. Musíte být odhodlaní a dostatečně odvážní. Nedostatek pobytu ve své přítomnosti je nemoc dnešního „moderního technologického“ člověka. Takže buďte co nejčastěji v divoké přírodě, abyste objevili, co opravdu potřebujete.

Mnoho lidí není otevřených, stále nosí masky, aby ochránili sami sebe a svou pravdu. Nakonec hry, které hrají ubližují jim i ostatním, protože se doposud nestali dospělými na úrovni duše. Stále hledají schválení zvenčí, chtějí být viděni a uznáváni, aniž by dokázali vyjádřit pravdu sebe sama. Dokud budeme nosit masky, smysl ke svému Já bude stále zahalen stíny, a tak přichází do našich životů lidé, aby nám je pomohli strhnout. Mnoho lidí však tento dar nechápe a neocení. Jedna věc je druhé stále analyzovat a snažit se škatulkovat dle druhů a druhá věc je respektovat každého organickým způsobem. Být duchovní a dělat duchovní věci je často maska. Místo, aby se skutečně dostali do hloubi sebe sama a radostného bytí, vytváří falešnou identitu. Vidím tolik lidí, kteří potřebují být viděni, jako by druzí a svět byli v jejich životě to nejdůležitější, protože si nedokážou sednout někde venku a být ve svém vlastním prostoru. To je odvádí od toho, kdo skutečně jsou. Zralost duše vyžaduje čas, většinou spoustu času, aby bylo odhaleno vše, co je falešné a co je pravdivé.

Teprve, když jsme harmonizovaní a vyrovnaní zevnitř můžeme skutečně chápat, co je Láska a krása. Soustředíme-li si jen na své osobní štěstí bez ohledu na druhé a naše životní prostředí, dokážeme vnímat jen jako roztříštěná celistvost. Nepotřebujeme viset na sociálních mediích, pokud nesdílíme inspirativní věci. Sdílení musí být v rovnováze, protože máme tendenci dávat mnoho. Lidé mají potřebu stále něco sdílet každý detail o sobě a svém životě, místo, aby se dostali dovnitř sebe a živili se svou vlastní výživou. Většinou se cítí osamělí a snaží se vyplnit díru v životě všemi možnými druhy informací, nekonečnými diskuzemi až po starosti ostatních. Velmi málo lidí se věnuje jógové cestě osvícené bytosti, protože neustálé zprávy jsou v jejich životech to nejdůležitější. Pravdivá moudrost nepřijde sama, ale tím, že se obracíme dovnitř sebe.

Být dobře ukotvenou Přítomností. Nemůžeme uniknout před ničím, co je pro nás těžké, s čím bojujeme ve svém životě.  Únik a útěk před něčím a integrační práce jsou dvě věci. Moje vlastní zkušenost je ustoupit, být více v přírodě a integrační práce jdou dobře přes jógu. Pokud se vám nelíbí bydliště, které je hlučné, lidé na pracovišti, pak je třeba spoustu integrační práce. Hledání řešení není integrace. Je to útěk. Unikám nebo se snažím přijmout situaci? 

Vytváříme mírové energie, a to má dopad na tělo a život. Čistá bytost bez strachů vytváří novou realitu.

Abychom mohli pochopit tyto nové úrovně, staré části uvnitř nás musí zemřít. Tak se také absorbuje vyšší magnetismus. Magnetická a elektrická síla uvnitř nás je spojena se zákonem přitažlivosti a tímto způsobem tvoříme vlastní realitu (Tvůrce, Zdroj, Stvořitel). Proto je tak důležitá práce na fyzickém těle. Mnoho duchovních učitelů o tom vůbec nemluví ani nepíše, protože sami nejsou v rovno-váze. Jóga dokonale dbá, aby páteř byla rovná a pružná, protože umožňuje tok kundalini tedy tvořivé síly. Čakry se postupně čistí a k tomu nepotřebujete léčitele. Je to součástí vlastního kultivačního programu, aby mohlo být umožňováno pracovat s vyššími magnetickými úrovněmi a manifestovat. Tělo, Duch, duše jednou jsou. To je správná duchovní technologie. Základní čakra musí být zcela v zákrytu s tvořením ve vyšších frekvencích. Jsme živější, máme více vitality, to je vědomý růst. Podporujeme sami sebe skrze pobyt v přírodě, dechová a relaxační cvičení, stravu, kreativitu. Pracujeme na sobě sami a nepotřebujeme zprostředkovatele. Krok za krokem procházíme vlastním duchovním zasvěcením. 

Představte si, jak vaše Světlo jde z vašeho středu a rozšiřuje se kolem vás a na celou planetu. Kořenová čakra je dobře propojena s čakrou vyššího Vědomí. Manifestačních schopností musí být použito pouze pro nejvyšší dobro všech. Každá lidská bytost je schopna této manifestace, která je hluboko uvnitř nás. Tak byly vytvářeny pyramidy a všechny mystické stavby ve starověku.

Jediným způsobem, jak sloužit Zemi je cítit ji na úrovni jádra, nikoliv jako nějakou vnější propagandu „nového věku“, kde stále říkáme, že sloužíme planetě, protože je to nyní tak populární, aniž bychom k ní měli hlubší vztah jako k Matce. Abychom se opravdu spojili s podstatou Přírody, musíme se stát divocí, čistí, suroví, syroví, živí jako ona a odpojeni od falešného matrixu. Matrix není příroda, je to umělá inteligence. Falešný pocit bezpečí a bezpečnosti, který poskytuje moderní městský život. Šamani a jógíni by ve městě nikdy nežili. Museli se sjednotit se syrovým živým Ženským Principem, aby se opravdu mohli rozvinout a povznést. Abychom sloužili Zemi, musíme ji cítit, její rytmy a puls. Musíme se už konečně vzbudit co je to Božská lidská bytost. Existuje velký rozdíl mezi Láskou k přírodě a Láskou k přírodě.

Nejsme zde, abychom se zcela a úplně stáhli do pozadí. Máme své úkoly a všichni sdílíme svoji vlastní neutralitu, protože to jsou pocity, které jsou již změněné. Zaměřte se na ty, kteří jsou vzorem zdroje své vlastní přítomnosti.

Mayská Poselství nebudou sdílena každý den na sociálních sítích, mé oči se chtějí dívat na východ Slunce spíš než na obrazovku počítače a léto je krátké. Pokud vás doprovází na vaší cestě, najdete je každý den na tomto blogu Posvátného kalendáře. Jsou to mé dárky pro vás, stejně jako aktualizace. Přeji vám ze srdce nádherné léto, zůstávám na vás neustále naladěna a budu sdílet další etapy, abychom v těchto chaotických časech postupovali hladce a elegantně. Jste Mistři polarity. Stále se věnuji své vlastní integrační práci pro čistší a hlubší spojení. Nejvyšší síla Božské tvořivosti proudí skrze nás. Jsme kanálem nového života. Pokud chcete podpořit moji práci, děkuji. Moc to pro mě znamená. ZDE také naleznete mé milované tvoření. Děkuji moc za vaši Lásku. Objímám vás telepaticky a miluji tak moc. Spoustu magie a kouzel při objevování pravdivého a nádherného Já. 

V Božské Lásce, Světla a Službě
Lenka Sykorova

21/6/18 © mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a požehnání za vaši podporu.

středa 20. června 2018

Letní Slunovrat 21.6.2018 12:08 SELČ

Vážení Milovaní,

vítejte v tomto krásném čase Portálu Letního Slunovratu. Nacházíme se v době Letního Slunovratu, v bodu, kdy je rotační osa planety na severní i jižní polokouli nejvíce nakloněna k hvězdě, kterou obíhá. Slunce dosahuje své nejvyšší pozice na obloze. Je to jeden z nejvýznamnějších bodů planety, který je důležitý nejen pro ni, ale také pro náš osobní, ale i kolektivní přenos Světla a posun. Zvláště v tomto roce je Slunovrat důležitým začátkem s posvátnou cestou rozvíjející vyšší grandiózní evoluci. Každý, kdo je iniciován svým vlastním Duchem, to pocítí uvnitř sebe v souladu s duší a svým vlastním načasováním. Pokud se dokážeme dostat do souladu se svým vlastním kreatrixem (časová a energetická matice) vždy nám bude ukázáno Božské zjevení.

Zimní a Letní Slunovrat jsou dva nejsilnější body, co se týká přijímání Světla. Do našeho hvězdného systému přichází silné vlny Světla. V těchto bodech jsou mezihvězdná spojení – Brány – velmi silné, protože se otevírá prostor pro další nový cyklus. 

Duše, které mají přímější vztah se svým Vědomím, jsou do tohoto procesu zapojeny. Velmi silně cítí přenos Světla. Duše, které svůj hlavní energetický kanál již integrovali, se otočí a soustředí dovnitř, protože se soustředí na další přijímání pozornosti, pochopení a stahování nového Světla. Tímto způsobem dochází k vyvažování bez velkého rušení. Můžeme se dokonce dostat do hlubších stavů zpracovávání dalších informací. Povaha tohoto procesu je velmi jednoduchá, shromažďujeme to, co máme v úmyslu stahovat, přijímat a zpracovávat. Jedná se o multidimenzionální komunikační tok. To, co jsme vyzařovali v předchozích fázích Vzestupu, přichází jako obnovená vlna Světla, která prochází všemi těly na planetě a také tělesy v tomto planetárním systému. Každá taková vlna je vždy rafinovaná s vylepšenou úrovní nových informací. Takže to, co jsme doposud vysílali, k nám přijde jako obnovení vlna Světelné Inteligence. 

Je čas prohloubit jemné jógové cvičení pro vyšší životní sílu, která slouží jako kreativní stimulace pro veškerou práci, kterou dělám. Bez ohledu na okolnosti a to, čím v měsíci červnu procházíme (jedna z mnoha dalších kapitulací pro vyvažování polarity, kdy jeden pól se vylévá, zatímco druhý přijímá- integruje) se moje energie pohybuje stále dovnitř. Ti, kteří si více uvědomují tento proces výměny energie, jsou z vnějšího světa vedeni do vnitřního světa.

Po takové integraci vždy přichází hodně nového kouzelného požehnání, protože doba sjednocení shromažďuje energii jako kdyby kouzla a magie vytvářely skutečnost krystalické dimenze. A to se děje prostřednictvím jádra  - našeho srdce, které je-li spojeno s Božským rozumem, stáváme se Stvořiteli prostřednictvím našeho těla. Náš Duch je skutečný domov, protože zde nacházíme spojení v tomto fyzickém světě. Srdce je naším nejvyšším operačním systémem, takže okamžitě víme, co je pro nás pravda a co ne, aniž bychom se snažili logicky to pochopit. Pravé chápání se rodí skrze srdce, které je bránou k vyššímu Vědomí. Když zvládneme polaritu, okamžitě víme, co nám slouží a co ne. Pro to, co nám neslouží musíme použít hranice, abychom se spojili s naším jádrem, abychom nevytvářeli nežádoucí projevy a výsledky. Pro mnoho pracovníků Světla je práce dokončena a je třeba se přesunout k různým věcem, ke kterým nás Duch povolává. Říkáme ano všemu, co se vyskytne.

Spojuje se mnohem více Duch a hmota, které již nelze odloučit. Je to svatý svazek. Duch opravdu pracuje skrze nás, když se životní síla projeví. Nemůžeme ji cítit, slyšet ani vidět. Je to vznešená pravda. Vychutnávejte si a nechte vstoupit tuto živou životní sílu, která vás plně spojuje s vyššími světy. Naslouchejte vnitřní magii, která je blažená - intimní čas určený jen a jen vám. Světlo Stvoření nás ozařuje a my všichni společně pokračujeme dál……
Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světla & Službě
Lenka Sykorova

20/6/2018 (c) maysky kalendar.blogspot.com
Vděčnost a požehnání za podporu této práce.

neděle 17. června 2018

NEDĚLNÍ CELOSVĚTOVÁ MEDITACE

Spojujeme se ve dvou 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 a 20:11 SELČ. 


VÍCE INFORMACÍ

pondělí 11. června 2018

INTEGRACE VYŠŠÍHO VNÍMÁNÍ

Vážení Milovaní, vítejte u dnešní aktualizace. Červen je měsíc krásné energie v souladu s přírodními prvky, pro mnoho z nás více odpočinkový, takže máme příležitost podporovat svůj posun mnohem klidnějším způsobem, samozřejmě jsme co nejvíce v přírodě, prožíváme radost, protože je přirozenou součástí našeho bytí zde. Stále více si uvědomujeme, že jsme jedním srdcem a naše myšlenky, chování, činy jsou zarovnávány s Mistrovstvím a Nedotknutelností a tím s nulovým bodem, který je jen čistou Jednotou – Vědomím Zdroje, kdy je zcela změněna DNA. Osobně vnímám velmi nelineární bytí. Paměť se otevírá postupně, spojení s vyššími úrovněmi se otevírá postupně, je to záměrné, protože to musí být bezpečné. Kdyby to bylo intenzivní, je to nebezpečné. Není kam spěchat.

Aktivace kundalini přináší nádherné stavy kosmické orgasmické blaženosti. Trvalo desítky let, než jsme se dostali tam, kde nyní jsme. Nelze přehlédnout, že lidé globálně začínají vnímat Jednotu, jestli jsou probuzení či nikoliv. Všichni jsou neustále pozvedáni do vyšších vibrací. Na tento posun se soustředí ti na první čáře, jejichž životní styl je jen práce pro Vzestup. Jsou naladěni na Matku Přírodu a království elementálů, Zemi, Slunce… a spojeni s kosmickými bránami Je obtížné popsat to slovy. Přes jejich Světelný sloup a trojplamen rozvíjí změny. Jsou absolutní čistou Láskou bez ohledu na to, co se děje v kolektivním Vědomí, jako čistý Zdroj. Většinou tyto lidi nepotkáte. Pracují v zákulisí bez zbytečného mluvení. Jsou propojeni telepaticky a spolupracují bez jediného slova mezi sebou, vnímají energetické pole jeden druhého bez potřeby technických vymožeností a vůbec mnoho lidí táhne všechny ve všech časových osách nahoru. 


Je neuvěřitelné, kolik je zde lidí, kteří jsou tak hluboce spojeni srdcem a vyrovnávají současné změny. Dokonce i ti, kteří se snažili o spiknutí, rezonují stále více s fotonovými vlnami a Láskou a osvobozují se z programu zacyklení. Někteří se od roku 2012 nepřestali soustředit na soudný den. Země je určena pro Evoluci nikoliv pro zkázu. Skutečnost není, co bylo nebo co bude, ale je to realita, v které se právě nyní nacházíte. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to může být velmi jednoduché, není potřeba mnoho slov, ve skutečnosti nerada mluvím, jsem hodně sama a v lese, protože to je má zahrada…… a přesto i takový život může být zábavný a těšit vás cesta. Svoboda není vázána na okolnosti. Je to vnitřní stav. Objevujte své vrozené a přirozené Já, choďte více do přírody a pochopíte. Vzestup není o tom dívat se, co druzí dělají, ale dělat to a být v souladu s přírodními zákony a zjistit, kam vám uniká energie.

Ačkoliv je v zákulisí prováděno spoustu, spoustu práce, soustředíme se nyní více na pozemské drama, protože jsme přišli dělat svým způsobem docela špinavou práci, v uvozovkách špinavou, protože se takové podobné pocity objevují. Je to jen další přechodové období, což lidé nevidí, protože nejsou naladěni na naší misi. Ano, přišli jsme hrát velkou roli, jsme součástí opravdu významné hry, což se někdy zdá tak trochu děsivé, frustrující, jestli se dá tolik škod napravit. Měníme opravdu všechno, i když příroda si dokáže pomoci sama. Lidé ze společnosti Indigo a Hvězdná Semena jsou hlavní ovlivňovatelé Vzestupu. Vypadá to, že nevíme, co dřív, kde začít, ale zaměřujeme se na rozkvět a svůj vlastní tanec, který přináší radost a vyrovnává náš život. Nacházíme se v roce 11, je to nejen Mistrovský rok, rok sebe-mistrovství, ale také velmi spravedlivý rok.

Nebeské sféry stále urychlují celý proces Vzestupu, ale my jsme nyní více zpomalováni, pronikáme stále hlubšími vrstvami naší Já Jsem Přítomnosti, která je klíčová, protože tak měníme skrze vnitřní neutralitu vnější realitu. To přináší svobodu pro všechny. Nyní více z výšky pozorujeme pozemskou hru, opouštíme aktivity, do kterých jsme byli intenzivně zapojeni. Je stále zjemňována mužská energie – vnitřní muž a vzorec patriarchátu, protože zásada Ženského Principu je stále více na vzestupu. Je postupně odhalováno pravé vnitřní Já. 

Navštívila jsem nedávno Přírodní rezervaci nedaleko města, dělám spoustu výletů k vodním prvkům s průzkumem vysoko položených míst. Miluji stromy, které jsou pro nás všechny tak důležité. Hravost a radost je naše přirozená povaha. Je velmi důležité dělat výlety, turistické túry, pikniky v přírodním duchu, právě pro ty z nás, kteří pracujeme s vyššími úrovněmi, pracujeme s jádrem našeho bytí, a to ovlivňuje všechny ostatní. Je mnohem lepší vidět naši fotografii, z které jde energie radosti než se účastnit workshopu nebo nějakého semináře: Jak vzestoupit. Žádný seminář nemá takovou hodnotu jako vlastní zážitek života. Není to ani o tom kolik knih čtete, nebo kolik knih jste v životě přečetli a kolik kurzů a seminářů absolvovali.

Stále sejeme semínka příštích osobních i planetárních etap. Kdekoliv se pohybujeme, děláme tuto práci, která není placená, můj Duch říká: ano, ano, tato práce je náročná a není placená. Procházíme různými zkušenostmi, na kterých jsme se před inkarnací dohodli s různými lidmi. Jsou lidé, kteří se snaží o pozornost nebo dostat se do mého života, aniž by se mě zeptali. Udělám pro tebe něco, abych byl tvým přítelem. To není bezpodmínečná Láska. To není poskytování možnosti výběru a svobody. To je manipulace. A my potřebujeme pracovat svobodně. Pokud hledáte svůj dvojplamen, podívejte se dovnitř sebe. Ti, kteří stojí na první čáře, nemají žádnou dohodu s fyzickým partnerem a spoustu lidí ani není připraveno žít s čistou bytostí, protože mnozí stále nosí masky, což vytváří nerezonanci s námi a energie nikdy nelže. Nikdo z nás nikdy nepůjde proti sobě, proti své autenticitě. Nereagujeme na něco, na co nechceme. Chcete-li se přestěhovat do Jednoty, musíte nejprve uznávat druhé. Pokud pomlouváte druhé, mluvíte o sobě. 

Jak se energie přelaďují, je to pro veřejnost zvednutý prst začít vytvářet osobní i planetární rovnováhu. Jsou to velmi léčivé energie pro mnoho úrovní, možnost opět více přeladit svůj vnitřní zdroj, který není ještě úplně dostatečně rozvinutý. Jen my sami se musíme dostat do harmonie se sebou a tím s přírodou. Jakmile zjemníte stravu na více organickou, zjemní se vztah k přírodnímu království. Budete vidět mnoho důsledků, které byly napáchány a které možná nyní nevidíte.

Čas je cyklický, v současné době vnímáme Atlantskou paralelní zkušenost a duše, které tuto zkušenost zažily. Ačkoliv to byla velmi vyspělá civilizace, měly podíl na velké katastrofě. Mnoho jedinců je nyní na planetě a nesou zbytkovou energii strachů. Kvůli této energii strachu se celý proces neustále prodlužuje. Mnoho z nás nyní pracuje na harmonizaci Atlantské energie. Pokud znáte tento příběh, víte o těch, kteří dokázali manipulovat energii. Opět jsme v době, kdy je zde vyšší Vědomí, které roste a rozšiřuje se a také druhý proud lidí, kteří manipulují polaritu.

Mnozí z nás jsou unaveni konstantní přeměnou astrální energie a neustálým vysíláním své energie pro vytváření nového prahu. Často se ptám, kdy budeme tvořit opravdu něco nového, protože se stále zabýváme jen přeměnou těchto těžkých energií a nízkých frekvencí. Je to velmi zatěžující zpracovávat tyto těžké energie. Jsou zde lidé, kteří nezažili nic jiného než točení se v karmickém kole. Někteří se tak bojí, stále vypouští tyto energie a co děláme my je neustálá přeměna. Všechno nás to velmi ovlivňuje. Vyrovnáváme proces Vzestupu. Prakticky žijeme ve dvou světech odděleni od sebe. To, co si mnoho z nás uvědomuje, abychom zachovali vlastní životní sílu, že musíme dobře rozhodovat, do čeho chceme investovat energii, tak aby naše Láska byla stále tak silná a dokázala transformovat. Využíváme nyní spoustu odpočinkových dnů. 

Je jen na každém, jestli chce vyrovnat svoji energii s Novou Zemí, která stejně jako my, jde cestou přirozené transformace. Co pomáhá urychlení, je rozpouštění strachů, práce s vnitřním Mistrovstvím a učit se pracovat s vnitřním Duchem v přírodě, aniž byste ji znečišťovali autem.

Stále zkoumám a pozoruji a lidstvo je opravdu na prahu, protože čisté životní prostředí prakticky neexistuje. Pozoruji o víkendových dnech extrémní turismus, který není součástí duchovní cesty. Lidé z velkých měst, kde chybí kosmická energie, hledají životní sílu na venkově, včetně cyklistů, kteří hledají potěšení dokonce v přírodních rezervacích. Počet aut a motorkářů v našem malém městě roste každý víkend a s tím znečišťování výfukovými plyny. Dokonce to došlo tak daleko, že lidé jezdí po lese na čtyřkolkách. Město je obklopeno lesy ze všech stran a jsou stále ještě plné zvěře. Není nic neobvyklého potkat na lesních cestách a loukách srnky každý den, a vidět ohrožený druh volavky popelavé a spoustu ptactva. Zvířata jsou plachá a jsou stále tak ohrožovaná. To duchovní lidi ani neduchovní většinou vůbec nezajímá, protože se často starají jen o své zisky. Jsou odděleni od přírody a od sebe a není neobvyklé, že nejsou schopni projevit úctu k přírodě, k sobě navzájem, ani k nám.

Dokud vás bude brzdit strach, bude to bolet. Dokud se budete spoléhat na umělou inteligenci a moderní technologie, vaše Vědomí se nemůže dostatečně rozšířit. Osobně sedím u počítače co nejméně a telefon používám více méně na fotografování v přírodě. Žádný učitel vám nemůže pomoci zbavit se strachu, musíte tím projít sami. Musíte se zbavit strachů a dovolit, aby životní síla proudila skrze vás. Jsou to přirozené vývojové fáze. To je růst. Musíte být suverénní a nezávislí. Je to strach, co vám brání žít šťastný život.

Každodenní relaxace a jemná jógová cvičení mohu být skvělou volbou. Dokud to nezkusíte nebo nezažijete, nebudete rozumět. Výlet na kole každou sobotu je málo pro to, aby tělo získalo životní sílu, obzvlášť, pokud bydlíte ve velkém městě, kde není žádná prána – kosmická energie, ale jen prach a smog. André Van Lysebeth v knize Pránájáma říká:

1. Oblasti velkého klimatu
Jsou to oblasti, kde je atmosférické elektrické pole velmi vysoké a kde napětí stoupá nejméně o sto voltů na metr. Tyto oblasti odpovídají tomu, co nazýváme „místa s velice zdravým vzduchem“; jsou fyziologicky povzbudivá.

2. Oblasti středního klimatu
V těchto oblastech se mění elektrický potenciál mezi třiceti až sto volty na metr.
Tato „místa se zdravým vzduchem“ dodávají životní energii, ale nepovzbuzují a neposilují tolik jako ta předešlá.

3. Oblasti malého klimatu
Rozdíl potenciálu zde klesá pod třicet voltů. Tyto oblasti dodávají životní energie mnohem méně než předcházející a na nervózní osoby mají utišující účinek.

4. Oblasti s nulovým klimatem
Musíme bohužel přidat čtvrté klima, které je dílem člověka, klima obytných prostor, v nichž tráví tři sta dní v roce a jejichž potenciál se blíží nule.
Městský člověk žijící obvykle v znečištěné atmosféře úřadů a bytů by měl chodit nabývat nových sil a obnovovat svou životní energii do oblastí s vyšším klimatem, aby v nich nabil své nervové baterie, za předpokladu, že je snese! Aby si vybral místo pro dovolenou, musí být schopen rozpoznat různá klimata. Musí se proto procházet s voltmetrem v kapse (očekává už, že bude muset nosit všude Geigerův počítač), aby si změřil potenciálový rozdíl místa, kde se rozhodne usadit? To samozřejmě ne. Podle určitých rozlišovacích znaků lze tyto oblasti snadno rozpoznat především podle vzhledu krajiny, dále podle typu vegetace, jež závisí jak na typu klimatu, tak i na složení půdy. Humus byl koneckonců „vyroben“ jak samotnými rostlinami, tak minerálním půdním podložím!

1. Oblasti velkého klimatu
Téměř vždycky to jsou rozlehlé planiny a roviny s širokým obzorem, kde nic nebrání větru, aby je profukoval; jejich ideálním příkladem je pobřeží Severního moře či Atlantiku. Vegetace v nich není bujná; chybějí vysoké opadavé listnáče. Jehličnany, zejména borovice, se zde mohou cítit dobře. Totéž platí i pro vyšší nadmořskou výšku.

2. Oblasti středního klimatu
Jsou to chráněnější krajinné oblasti blízko skal či v údolí, poblíž lesů a hájů, na planinách, v hlubokých příbřežních zátokách, chráněných před větrem z moře.
Vegetace už je tu hojnější než v oblastech velkého klimatu, přesto však nijak bujná. Je zde mnoho opadavých listnáčů, ale nikoli hustých, hojně pastvin, topolů.

3. Oblasti malého klimatu
Mimo jiné jde o hluboká a křovinatá údolí, břehy řek protékajících kaňony. Vegetace je zde neobyčejně bujná, bohatá na drnovité rostliny, jaké rostou podél zdí. Četné jsou kapradiny i listnatci.
Tedy: jehličnany bez kapradin = velké klima;
jehličnany s kapradinami = malé klima.
Ke čtvrtému klimatu není popis nutný…

Chceme-li porozumět více sobě a kosmologii, jednou z možností je obrátit se na galaktické dirigenty – Maye a jejich moudrost. Chceme-li více porozumět tělu a přírodním zákonům, můžeme se nechat inspirovat starými jógovými mistry. Vnímáte-li čtení knih, studujte tantrický způsob myšlení a života, protože to je život zarovnaný s přírodními a kosmickými zákony.

Současné změny zde nejsou proto, abychom je sledovali, ale abychom se na nich podíleli, protože teprve pak můžeme získat pro sebe nejvyšší možnou časovou osu. Jsme Božská Láska, která se spojuje s Božskou Láskou. Božská Přítomnost, která získává praxi. Vnímáte-li, že se nechcete spojovat v nedělních meditacích se mnou, nebo s námi, vytvořte svoji vlastní meditaci, vlastní pro vás přirozený způsob, protože budete mít velký prospěch z tohoto zážitku, který je zdarma. Zaměřujeme se na Lásku, naší odpovědí je vždy Láska, vybíráme si, co je pro naše nejvyšší dobro. Vděčnost a poděkování vám, kteří se neúnavně podílíte na změnách. Zůstávejte věrni pravdě svého srdce. Jsme v tom společně. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

11/6/2018 © mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za podporu.