VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 20. června 2018

Letní Slunovrat 21.6.2018 12:08 SELČ

Vážení Milovaní,

vítejte v tomto krásném čase Portálu Letního Slunovratu. Nacházíme se v době Letního Slunovratu, v bodu, kdy je rotační osa planety na severní i jižní polokouli nejvíce nakloněna k hvězdě, kterou obíhá. Slunce dosahuje své nejvyšší pozice na obloze. Je to jeden z nejvýznamnějších bodů planety, který je důležitý nejen pro ni, ale také pro náš osobní, ale i kolektivní přenos Světla a posun. Zvláště v tomto roce je Slunovrat důležitým začátkem s posvátnou cestou rozvíjející vyšší grandiózní evoluci. Každý, kdo je iniciován svým vlastním Duchem, to pocítí uvnitř sebe v souladu s duší a svým vlastním načasováním. Pokud se dokážeme dostat do souladu se svým vlastním kreatrixem (časová a energetická matice) vždy nám bude ukázáno Božské zjevení.

Zimní a Letní Slunovrat jsou dva nejsilnější body, co se týká přijímání Světla. Do našeho hvězdného systému přichází silné vlny Světla. V těchto bodech jsou mezihvězdná spojení – Brány – velmi silné, protože se otevírá prostor pro další nový cyklus. 

Duše, které mají přímější vztah se svým Vědomím, jsou do tohoto procesu zapojeny. Velmi silně cítí přenos Světla. Duše, které svůj hlavní energetický kanál již integrovali, se otočí a soustředí dovnitř, protože se soustředí na další přijímání pozornosti, pochopení a stahování nového Světla. Tímto způsobem dochází k vyvažování bez velkého rušení. Můžeme se dokonce dostat do hlubších stavů zpracovávání dalších informací. Povaha tohoto procesu je velmi jednoduchá, shromažďujeme to, co máme v úmyslu stahovat, přijímat a zpracovávat. Jedná se o multidimenzionální komunikační tok. To, co jsme vyzařovali v předchozích fázích Vzestupu, přichází jako obnovená vlna Světla, která prochází všemi těly na planetě a také tělesy v tomto planetárním systému. Každá taková vlna je vždy rafinovaná s vylepšenou úrovní nových informací. Takže to, co jsme doposud vysílali, k nám přijde jako obnovení vlna Světelné Inteligence. 

Je čas prohloubit jemné jógové cvičení pro vyšší životní sílu, která slouží jako kreativní stimulace pro veškerou práci, kterou dělám. Bez ohledu na okolnosti a to, čím v měsíci červnu procházíme (jedna z mnoha dalších kapitulací pro vyvažování polarity, kdy jeden pól se vylévá, zatímco druhý přijímá- integruje) se moje energie pohybuje stále dovnitř. Ti, kteří si více uvědomují tento proces výměny energie, jsou z vnějšího světa vedeni do vnitřního světa.

Po takové integraci vždy přichází hodně nového kouzelného požehnání, protože doba sjednocení shromažďuje energii jako kdyby kouzla a magie vytvářely skutečnost krystalické dimenze. A to se děje prostřednictvím jádra  - našeho srdce, které je-li spojeno s Božským rozumem, stáváme se Stvořiteli prostřednictvím našeho těla. Náš Duch je skutečný domov, protože zde nacházíme spojení v tomto fyzickém světě. Srdce je naším nejvyšším operačním systémem, takže okamžitě víme, co je pro nás pravda a co ne, aniž bychom se snažili logicky to pochopit. Pravé chápání se rodí skrze srdce, které je bránou k vyššímu Vědomí. Když zvládneme polaritu, okamžitě víme, co nám slouží a co ne. Pro to, co nám neslouží musíme použít hranice, abychom se spojili s naším jádrem, abychom nevytvářeli nežádoucí projevy a výsledky. Pro mnoho pracovníků Světla je práce dokončena a je třeba se přesunout k různým věcem, ke kterým nás Duch povolává. Říkáme ano všemu, co se vyskytne.

Spojuje se mnohem více Duch a hmota, které již nelze odloučit. Je to svatý svazek. Duch opravdu pracuje skrze nás, když se životní síla projeví. Nemůžeme ji cítit, slyšet ani vidět. Je to vznešená pravda. Vychutnávejte si a nechte vstoupit tuto živou životní sílu, která vás plně spojuje s vyššími světy. Naslouchejte vnitřní magii, která je blažená - intimní čas určený jen a jen vám. Světlo Stvoření nás ozařuje a my všichni společně pokračujeme dál……
Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světla & Službě
Lenka Sykorova

20/6/2018 (c) maysky kalendar.blogspot.com
Vděčnost a požehnání za podporu této práce.