VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 6. června 2018

TZOLKIN 6.6.2018 8 BEN kin 73

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, Nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

ÚCTA a VDĚČNOST nikdy nevyjdou z módy. Pro Maye jsou to základní hodnoty, forma, která tvoří podstatu lidských vztahů a společenství. Je smutné, že v minulých desetiletích vykrvácely z naší příliš zaměstnané moderní společnosti díky dlouhotrvajícímu, neústupnému, neustálému zaměření na spotřebu, okamžité uspokojení a finanční úspěch. Ale může to být změněno počínaje každým z vás. Buďte vděční za životy a osud svých blízkých, respektujte své děti, stejně jako seniory a udržujte svůj vnitřní mír.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes dám novou formu mému způsobu myšlení. Překonám vnitřní blokády, touhu po izolaci a překonám bariéry vytvořené pod vlivem strachu. Dnes se katapultuji ke svobodě. Ale musím jednat uvážlivě, aby se spěch ke svobodě neproměnil na fanatické a revoluční jednání. Nebudu opakovat chyby z minulosti. Dnes chci přinést do života radost.

Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.


***

Jsem Ben s Tónem 8. Vítáme vás v tento velkolepý den plný oslav! Být na Zemi je skutečně důvod k oslavě. Neexistuje žádné takové místo ve Vesmíru, kde může duše udělat takové velké skoky v přesvědčení a v Lásce. Neříkáme, že je lepší narodit se do lidské formy, ale vzhledem k povaze tohoto Vesmíru, potenciál růstu je obrovský.

A co tím získáte? Především je to příležitost k růstu pocházející z amnézie, s kterou se setkáváte, jakmile jste na Zemi. Zapomněli jste dočasně, kde jsou vaše duchovní kořeny. Podél cesty máte řadu možností, jak zažít a vyjádřit Lásku. Máte také možnost uzavřít se před těmi, kteří si vás přejí obejmout. Nesoudíme žádnou získanou hodnotu, každá je možná. V této době přibývá počet dětí, dospělých i zvířat, kteří vstoupili do tohoto světa s neporušenou pamětí. Jsou zde, aby vám pomohli obnovit rovnováhu, klid a harmonii na Zemi. Ve stavu amnézie dochází k velkému množství „hříchů“, jako např. znečištění, nenávist a chamtivost.

Vaše instituce jsou založeny na moci a kontrole nad masami. Používání toxických potravin roste. Ekologická rovnováha přírody je téměř zničena. Žijete v podstatě v předvečer zkázy.

Mnozí z vás, kteří jsou nyní vtělení na Zemi, jste hráli roli při vytváření tohoto Vesmíru, takže máte zájem na jeho přežití. Dokážete si představit velkolepější planetu ve Vesmíru, než Zemi v jejím původním stavu?

Už jste někdy pozorovali důkladně rovnováhu v přírodě? Všimli jste si, jak je ten nejmenší z mikrobů zásadní pro podporu hmyzu, rostlin a živočichů? Už jste někdy pozorovali interakci ohně a větru? Buď ho uhasí nebo zvětší plameny. Mezi všemi věcmi existuje velmi křehká rovnováha. To je jen taková malá interakce pro lidi, kteří se snaží zdokonalit to, co je perfektní vytvářením řetězců událostí, které ničí veškerou rovnováhu.

Žádáme vás, abyste jemněji chodili po Zemi. Věnujte pozornost svému okolí a všemu, co se kolem vás děje. Neberete na zřetel, když někdo bezmyšlenkovitě ničí životní prostředí? Země je křehká. Jedno šlápnutí může narušit přirozený růst rostlin na celá desetiletí.

Opravdu potřebujete svá auta tak často používat? Zvažte jízdu na kole nebo chůzi. Možná uděláte dobře, když zůstanete doma než se všude potulovat. Mnozí z vás opakovaně nakupujete nebo pracujete na místech, která jsou daleko od vašeho domova, což vyžaduje obrovskou spotřebu přírodních zdrojů. Je načase restrukturalizovat pracovní síly a učit se pracovat v rámci své komunity. Opravdu je to velmi smutné, protože vaši rodinní příslušníci jsou roztroušeni po celé Zemi, přitom kmen a komunita jsou základními jednotkami pro přežití.

Naučte se vycházet se svými bližními. Naučte se sdílet. Naučte se komunikovat se srdcem Vesmíru než jen mělký prostředek komunikace slovy. Pojďme společně velebit vaše zahrady. Podívejte se na to, co je pro vás opravdu důležité. Jak daleko jste se vzdálili od toho, co je pro vás opravdu důležité. S kým a s čím si přejete znovu se spojit?

Přináší vám vaše každodenní práce radost? Jste obklopeni podporující rodinou, ať už je to krev vašeho kmene nebo ne? Trávíte čas činností, která vytváří radost a nadšení pro vaši duši? Sdílíte své dary s druhými a získáváte vy podporu pro věci, které potřebujete pro svou existenci? Kolik času trávíte úvahami a vděčností? Znáte jména vašich sousedů? Znáte jejich touhy? Jak často se nimi scházíte?

Jak často vstupujete do nedotčených oblastí přírody a máte vůbec přístup k tomuto prostoru? Myslíte si, že je to jen pro vás? To je opravdu smutné. Tyto věci je nutné řešit, aby bylo možné vytvořit sen o mírumilovném a vyvážením světě. Můžete říci, že si přejete žít v lepším světě a snít o takových věcech. Ale jaký byl váš poslední krok, který jste udělali se svými přáteli k vytvoření utopické společnosti? Kolik z vás je snílků a kolik z vás je muž činu? Je třeba rovnováha obou s cílem vytvořit společnost s celým rozsahem. Ale ze snílků se stali mluvkové a muži činu neslyší. Je na čase se opět sjednotit, modlit se spolu s jasnými záměry a dotáhnout plány, které před vámi leží – a to do konce.

Radujeme se pokaždé, když se skupiny spojí a pohybují se vpřed. Je pro nás uklidňující, že je vše v pořádku, že můžete a chcete, aby se to stalo. Láska a Mír se vlní napříč všemi dimenzemi. Když jste zatíženi smutkem a zoufalstvím, cítíme to. Když jste klidní, šťastní a prožíváte radost, cítíme to. To je důvod, proč používáme slovo Uni-versum, protože jsme opravdu jedno slovo, jeden verš, jeden zvuk. Jsme spojeni způsobem, který je v tomto okamžiku pro vás nepochopitelný. Ale Závoje mezi námi jsou stále tenčí a bude to pokračovat i nadále, protože se mnoho z vás na osobní, globální a planetární úrovni přibližuje k sobě a vyvrací kódy přesvědčení, které vás držely v otroctví.

Je to radost, která vám pomáhá v probíhajícím procesu. Je čas poznat pravdivou historii vašeho narození, udělat krok vpřed a požadovat své právoplatné dědictví. Závoje zapomnění se rychle ztenčují. Všimli jste si stále většího počtu UFO, duchů a jiných jevů? Mnohé z televizních programů a filmů jsou příběhy o psychických a zvláštních událostech. To je díky ztenčování Závojů.

Je nezbytné vyčistit mysl od negativního myšlení a uzavření, protože se chystáte vstoupit do sféry neuvěřitelných událostí. Pokud se rozhodnete jít touto cestou elegantně, doporučujeme začít odstraňovat negativní vzpomínky v suterénu vaší duše a pokračovat směrem nahoru. Jakmile vyčistíte tento interiér, okamžitě se otevřou dveře bezpodmínečné Lásky, která je uvnitř vás.

Co musíte odsunout z cesty, abyste toho dosáhli? Co musíte udělat, abyste našli odvahu otevřít se tomu? Jaké chování budete muset změnit, abyste mohli překročit práh? Co je třeba pustit, abyste mohli žít ve stavu bezpodmínečné Lásky a krásy?

Najděte si čas jít dovnitř sebe a začít s hlubokým procesem čištění. Vytáhněte vzpomínky, podívejte se na své zlozvyky a podívejte se tváří v tvář svému strachu. Mějte odvahu změnit způsob myšlení a dívejte se kolem sebe. Udělejte potřebné změny pro život snů. Věřte, že materiální bohatství je jen dočasnou úlevou pro věci, které vás trápí. Pro trvalou úlevu zkuste odpustit a slevit, namísto užívání znecitlivujících drog.

Odstraňte sami sebe z režimu oběti a posuňte se do režimu obnovy. Odtud pokračujte dál a stanete se hrdinou ve vlastních očích. Jakmile získáte sílu a dynamiku stanete se hrdinou pro ostatní, kteří se také chtějí zbavit bolesti a posunout se vpřed. Podělte se s ostatními o znalosti, které jste získali. Každý z vás chodí po unikátní cestě. I když nikdo z vás nekráčí po stejné cestě, všichni dosáhnete cíle svým vlastním tempem a při jiné spolupráci. Nenechte se zmást, že není dostatek času, každý se vrátí ke Zdroji svým vlastním tempem.

Buďte šťastní a naučte se žít v přítomném okamžiku a radujte se s bratry, jak se pohybujete blíž k sebe-posílení a vzájemné Lásce. Existuje mnoho práce na Zemi, kterou je potřeb udělat. Není čas na marnění, vaše moře se dusí, vaše půda je přetížena obděláváním a mnozí stále chodí ve stavu amnézie. Je čas se probudit, stát se dobrým správcem Země a navrátit koncept kmenů a komunit.

Jsme zde, abychom vás povzbudili a podpořili. Ctíme vás, protože víme, jakým problémům čelíte. Máme možnost vidět vše v širších souvislostech a jsme v úžasu, co v současné době spoluvytváříte. Není mezi vámi nikdo, kdo by nebyl schopen jít do svého středu a vytáhnout sám sebe na vyšší úroveň chápání. Jediné, co potřebujete, je jít dovnitř sebe spustit čištění a vyčistit nezdravé myšlenky, které se tam nachází.

FREKVENČNÍ REZONANCE 
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.