VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

čtvrtek 7. června 2018

TZOLKIN 7.6.2018 9 IX kin 74

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Pokud jste těhotná nebo si přejete otěhotnět, věnujte dnes čas posvátné meditaci svému nenarozenému dítěti. Pokud již děti máte, ctěte jejich nevinnost a čistotu, zacházejte s nimi s úctou, upřímně a důstojně, neboť ztělesňují svojí vlastní podstatu. Ix ztělesňuje životodárného Ducha celého života, Bolon (9) je spojen s těhotenstvím, procesem lidského těhotenství a vývojem. Jejich propletené energie představují silný a velmi příznivý den pro vyjádření úcty vašim dětem – narozeným i nenarozeným.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTEROU VLÁDNE DUCH DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes mým ukazatelem na cestě je srdce. Síla srdce mi pomáhá najít východ ze slepé uličky. Pokud „vypojím„ srdce, zůstanu sám/sama na bitevním poli, spadnu do propasti ega a ponesu ztráty. Dnes nebudu vyhledávat tisíce argumentů, abych umlčel/a hlas svědomí. Dnes se počítá loajalita, a podporuje mě síla srdce.

Jaguár je symbolem Vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní. Mají talent vnímat pocity druhých. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé lidi. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Přeji vám hezký den. Jsem Ix a doprovází mě Tón 9. Společně vás vítáme v čase sdílení, z kterého v podstatě mají prospěch všichni na Zemi i mimo ni. V tento den bychom se s vámi rádi podělili o učení týkající se zneužívání slova Láska. Vaše slova jsou mocnější, než si vůbec dovedete představit. Rádi bychom vás inspirovali, abyste věnovali větší pozornost každému projevu a prohlášení, i tomu, jak přemýšlíte. Skutečný význam Lásky je tkanivo, z kterého je vytvořen celý Vesmír.

Na začátku byla Láska, nic než Láska. Jak Láska vytvářela touhu sdílet sebe a poznávat se na různých úrovních, tříštila se na malé fragmenty a pokračovala všemi směry dál ven ze Zdroje. Každá částečka Lásky chtěla na cestě zažít Lásku mnoha různými způsoby. Mnoho fragmentů s podobnými zájmy se shromáždilo a jak se každá ze skupin vzdalovala od Zdroje, vytvářely různé Sféry a dimenze. Kdyby tato myšlenka nevznikla, nebylo by možné chtít zažít nelásku.

Zkuste si z prostoru čisté Lásky představit nemilující věci jako je lhaní, podvádění, sobectví atd. To je nemožné. Přesto existovalo mnoho těch, kteří chtěli zažít nelásku a jaké by to bylo, kdyby sami sebe od Lásky oddělili. Počátečním záměrem nebylo kontrolovat a ovládat ostatní, ani nějaké překoncipování pojmů jako podvádění či sobectví. Tyto věci nikdy před tím neexistovaly. Pionýři, kteří se rozhodli spoluvytvářet Sféry nelásky, byly duše stejné jako vaši dobrodruzi Lewis a Clark, kteří se vydávali na cesty, aby prozkoumali a zmapovali neprobádaná území.

Kdysi dávno nastavily dobrodružné duše možnost vytvoření Sféry, kde je možné zažít nelásku. Rychle zjistili, že se v rámci zkušenosti nelásky musí oddělit od paměti Lásky. Různé Sféry byly vytvořeny stejně smýšlejícími skupinami, z nichž jedna z nich vytvořila Zemi. Způsob, jakým se Tvůrci rozhodli vyzkoušet nelásku, znamenal vytvořit při vtělení stav amnézie. Jak si mohli být jistí, že se neztratí? Vytvořili „systém kamarád“. Před inkarnací bylo rozhodnuto, že hlavní segment duše se nebude inkarnovat. Tento segment nazýváte Vyšší Já.

Před inkarnací jde každá duše před tzv. Recenzní Radu, kde navrhuje, co chce na Zemi zažít. Chcete-li mít určité zkušenosti, nabíráte přátele a známé, kteří vám v tom pomohou. Pokud chce duše prožít smutek, bude muset najít někoho, kdo bude ochoten dělat věci, které by umožňovaly zažít smutek. Je možné, že v dalším životě si role vyměníte.

Možná si říkáte: „Jak by mohla být nějaká duše, tak hloupá, aby chtěla zažít vraždu nebo krádež?“ Na začátku neexistovala žádná definice, co je neláska. Tito průkopníci neměli představu, co lze očekávat, když postavili scénu zvanou Země. Proč vůbec byly tyto věci na Zemi povoleny? Odpověď zní: svobodná vůle. I když nesoudíme chování, vidíme bolest a ztrátu Lásky jako důsledek vytvoření této zkušenosti. To je důvod, proč sdílíme naše znalosti, protože vám to pomůže rozpomenout se na své duchovní kořeny, a to jsou nástroje potřebné pro vytvoření zkušeností, kterým dáváte přednost. Existuje také nepřeberné množství duší, které narukovaly, aby vám pomohly udržet se na cestě inkarnace. Obvykle jim říkáte strážní Andělé nebo duchovní Průvodci.

Země byla stvořena s polaritou jako prostředkem prožívání nelásky. Jakmile po této cestě objevů kráčíte, naučíte se ve světě polarity žít. Ačkoliv nebylo původním úmyslem jít tak daleko od Lásky, bylo umožněno vyvíjet se také bez překážek. Nicméně časová osa, která byla pro tento experiment nastavena, je tu. Tato časová linie byla vytvořena, aby se nikdo nemohl ztrácet stále nebo se nemohl k Lásce vrátit. Jako u všech cyklů i tato fáze se chýlí ke konci.

Co bylo zpočátku mírným oddělením v krásné zahradě, přerostlo exponenciálně na vraždy, násilí a mrzačení. Není v současné době mnoho duší, jejichž zájem by byl zažívat nelásku. Avšak byl velký zájem o možnost přijít na Zemi v této době a být součástí Velkého Experimentu při vytváření něčeho nového. Tato sféra, jak ji znáte a jak už asi víte, končí. To se nestává často. Přesný dopad změn a průběh tohoto Experimentu není znám, což vytváří obrovský zájem bytostí ze všech sektorů Vesmíru.

Sdílíme tyto informace, abyste měli skutečný přehled, co se na Zemi děje. Je naprosto nezbytné, abyste se probudili k plnému potenciálu, který se nachází uvnitř vás. Ti, kteří chtějí i nadále pokračovat ve zkušenostech nelásky, k tomu mají plné povolení. Mnozí z vás jste připraveni odstěhovat se ze sféry nelásky. Země není nastavena tak, aby bylo možné tyto dvě skutečnosti zažívat současně. Nastává odtržení. Nebude to válka mezi dobrem a zlem, protože žádné takové rozhodnutí v očích Zdroje neexistuje. Vše bylo umožněno jako dárek těm, kteří chtějí zkoumat Vesmír. Nicméně každý Vesmír, každá Galaxie a každá planeta má jedinečné zákony, kterými se řídí. Tyto zákony byly umožněny pro získání specifických zkušeností. Zákony na Zemi byly navrženy tak, aby bylo možné jít hluboko do nelásky. V této době tento koncept končí.

Co se stane s těmi, kteří chtějí pokračovat ve zkušenostech nelásky a s těmi, kteří chtějí najít své pravdivé duchovní kořeny? Nastane oddělení, jak je psáno v mnoha starověkých Písmech. Každý jedinec má možnost se rozhodnout, co bude chtít zažívat. Nebude žádné házení do pekla nebo odcházení do nebe. Existuje jednoduše volba zůstat na Zemi v její současné podobě, což by velmi snadno vedlo k záhubě, pokud nebudou provedeny změny nebo volba opustit Zemi v této podobě a odstěhovat se do vyšší dimenze, kde je vibrace Lásky mnohem vyšší. Nyní jste ve fázi plánování vytváření vyšších Sfér – doporučujeme vám snít opravdu ve velkém a společně si vytvořit váš příští domov s podobně smýšlejícími dušemi. Je to jen na vás, jaký vytvoříte svět, ve kterém si přejete žít. Přijde čas, kdy dojde k oddělení. Není třeba žádný smutek, protože nikdo se neztratí, ačkoliv se na chvíli od sebe oddělíte.

Stejně jako existuje výdech, existuje i nádech a vše se vrátí do Lásky. Nikdo není nikdy ztracen, i když se to ve stavu amnézie může zdát. Ve Vesmíru existuje řád a zákony a ty musí být dodržovány. Věřte, že vše je vždy v pořádku a vždy máte volbu, kam a čemu chcete dávat čas i energii.

Co vám přináší radost?
Co rozpaluje vaši vášeň?

Sněte o způsobech, jak můžete žít vášnivý život plný radosti. Co potřebujete ještě uvolnit, abyste mohli žít takový život snů? Začněte ještě dnes s realizací kroků vedoucích k vaším cílům a postarejte se o své potřeby. Mnozí jste silně zaujatí péčí a potřebami druhých, ale jste zodpovědní výhradně za svou duši. Zvolte si, co chcete prožívat a řekněte, NE děkuji všemu, co vás odvádí od cílů.

Udělejte si každý den čas meditovat o tom, co si přejete prožívat. S pomocí Andělů a Průvodců můžete uvolnit bolest a utrpení, které jste tak dlouho drželi v srdci. Strhněte bariéry ochrany, aby vaše Láska mohla zazářit a naučte se znovu přijímat Lásku. Nebuďte naivní, stále žijete ve světě navrženém pro zažívání nelásky. Jakmile se spojíte s intuicí, budete snadno rozeznávat motivy druhých a budete si vědomi, kudy vede vaše cesta.

Ve vyšších dimenzích nás existuje mnoho a jsme připraveni a ochotni pomáhat vám pohybovat se ve světě polarity. Natáhněte ruku, budeme u vás a pomůžeme vám projít bludištěm. Jakmile uvolníte strachy, klapky na očích budou odstraněny a vy budete mít možnost vidět velký obraz všeho.

Brzy přijde den, kdy se znovu sjednotíme a budeme mít možnost vidět se tváří v tvář. Ve skutečnosti jsme nebyli nikdy odděleni. Brzy si to uvědomíte a pochopíte. Do té doby věřte, že máte sílu dělat, co si vaše srdce přeje. Rozpomeňte se na své dary a vybírejte si zážitky, které vás přiblíží k Lásce.

Jsme zde a připravujeme se na den oslav, kdy se vrátíte Domů a podělíte se s námi o své zkušenosti. Chybíte nám, podporujeme vás ve všem, co se rozhodnete udělat.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob – osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu – rozum či srdce – spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.